Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15902 dokumentum

Gróf Zichy Nándor : Élet- és jellemrajz / Bonitz Ferenc

Politikatörténet, Magyar történelem 1868-1918, Egyháztörténet
politikus, országgyűlési képviselő, politikatörténet, egyháztörténet, katolikus egyház, Zichy Nándor (1829-1911), Magyarország, 19. sz.

"...Az anyja szeretete és példája véste be eltörülhetetlenül Zichy Nándor lelkületébe a keresztény világnézletet, a katholikus egyház iránti odaadó buzgalmat, az Isten szeretetét és félelmét, a fáradságot nem ismerő munkakedvet, a csüggedést nem ismerő bizalmat, úgy, hogy ez egész életére is megmaradjon..."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16300   2016-12-02

Nona : Szavakból szőtt sorsok / Pandur Judit, T. ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Margó eltűnődött, hogy hányszor, hány embernek avatkozott bele az életébe akaratlanul. Hány ember kért tőle tanácsot hosszú pályafutása alatt. Hányszor gondolta végig mások helyett, hogy milyen lehetőségeik vannak... Milyen sokszor mondta el, hogy adott helyzetben hogyan járnának a legjobban."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16299   2016-12-02

Aranykarikák : Elbeszélések a serdültebb ifjúság számára / Lőrinczy György ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"És Ágnes szeliden, boldogan mosolygott. Nem szólt semmit, de mosolygása, arca pirulása száz feleletnél is többet mondott. Piruló arcocskáját lehajtva, kis kezét odanyujtotta Thury Bélának, aki a kisebbik gyürüt mindjárt rája is huzta... A Karcsi pedig szürke, hamvas fejével rájok nézett, majd kettőt-hármat ugrott..."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16298   2016-12-02

Végzetes idyll : Regény három kötetben / Paul Bourget ; fordító Cserhalmi Irén

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Ez a két hét elegendő volt arra, hogy regényes szerelmi idylljét komor tragédiává változtassa. Hol van most a genuai kirándulás szerelmes kedvese? Hol rejtegeti tépő kinjait, melyeket miatta szenved és melyekre ő még enyhitő vigasz balzsamát se csepegtetheti? Tán el is hagyta már Cannest?"

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16297   2016-12-02

Csak fuss! [Hangoskönyv] : Novellák Máté G. Péter azonos című kötetéből / Máté G. Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv

"Angéla sokat sportolt, síelt, teniszezett, eleinte meg sem kottyant számára a futás, ahogy Gábornak sem. Dolgukat erősen nehezítette a szembeáramló, mindenfelé bámészkodó tömeg, a vánszorgó, ácsorgó, ide-oda mászkáló emberek hada. Gábor később lelkesen mesélte baráti körben, hogy hogyan lökdöste félre asszonya a meglepett szembejövőket..."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16296   2016-12-01

Fejezetek a dokumentumfilm történetéből / Zalán Vince

Filmművészet, Film- és színháztörténet
dokumentumfilm, filmrendező, filmtörténet, műfajelmélet, műfajtörténet

"S ezzel már a dokumentumfilmmel kapcsolatos problémák egyik alapkérdéséhez érkeztünk: az éppen-történő, változó dolgok és a rendező viszonyához. Kétségtelen, tény, hogy az éppen-történés az egyik alapmotívum, ami a dokumentumfilmben a varázslatot jelenti."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16295   2016-12-01

Az élet tarkaságaiból / Ábrányi Kornél

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A királyok dilettantizmusát nagyon nehéz elfogulatlanul birálni. Ha Nagy Frigyes, bajor Lajos, szász János, vagy Miksa császár költeményeit olvassuk, ellenállhatlan erő ragad meg, hogy a művek mögé tekintsünk, s ne a költőt költeményén, hanem a költeményt nézzük a költőn keresztül."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16294   2016-12-01

Magyarország a török hódítás korában / Salamon Ferenc

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
magyar történelem, török hódoltság, megszállt terület igazgatása, hadtörténet, Oszmán-török Birodalom, Magyarország, Erdély, 15-17. sz.

"Tudni lehetett, mit tőnek a török megtelepedés idején a magyar főurak, midőn úgy vélték, hogy a német császártól, V. Károlytól, nem várhatnak segélyt a török ellen. Követni akarták Erdély példáját: Magyarországot részenkint török felsőség alá adni, s bizonyos adófizetéssel tenni magokat mentesekké a rablások, égetések és várfoglalások ellen."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16293   2016-12-01

Tanulmányok a magyar szinkronról / szerkesztő Karcsai Kulcsár István

Filmművészet, Mozi, mozgóképkultúra
hangosfilm, hangalámondásos film, filmgyártás, filmművészet, Magyarország, 20. sz.

"A filmművészet a hangosfilm megjelenésével elérte nagykorúságát, nemzetközisége viszont kérdésessé vált. A filmgyártók, a filmvásárlók és a közönség egyaránt nehéz helyzetbe kerültek, különösen azokban az országokban ... amelyek nem voltak képesek hazai készítésű filmekkel ellátni a piacot."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16292   2016-12-01

Egészség, boldogság, túlnépesedés, alapjövedelem : Gondolatok a Royal Raymond Rife Plazma Generátor készülékről, az EOS Institut tevékenységéről, a népességszaporodásról és a feltétel nélküli alapjövedelemről, s az ezekkel kapcsolatos kérdésekről / Tóth József

Közgazdasági elméletek, Szociálpolitika, Demográfia
túlnépesedés, szegénység, munkanélküliség, jövedelemelosztás, létminimum, társadalmi minimum, szociálpolitika, egészségügy

"Képes-e az emberiség békés módon kezelni, feloldani a népesség gyors szaporodása, és az anyagiak, a megélhetési lehetőségek tekintetében egyre szélsőségesebb polarizálódása, ... az automatizálás előrehaladása alapján kialakult ellentmondásokat, s ehhez szükség van-e az alapjövedelem, vagy valamilyen más megoldás bevezetésére?..."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16291   2016-11-30

Rómer Flóris Ferencz / Börzsönyi Arnold

Muzeológia, műemlékvédelem, Régészet, Tudománytörténet
muzeológus, régész, tudós, régészet, természettudomány, tudománytörténet, Rómer Flóris (1815-1889), Magyarország, 19. sz.

"Ennyi szellemi munka után végre megkapta Rómer a megérdemelt jutalmat, elnyerte Lipovniczky püspök fölterjesztésére a nagyváradi irodalmi kanonokság egyikét s utána Nagyváradra költözött. Itt is folytatta munkás életét. Egyházi teendőinek pontos teljesítése mellett fönmaradt idejében folyton dolgozott, életre ébresztette a biharmegyei régészeti és történelmi társulatot."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16290   2016-11-30

Gyermekgyógyászati diagnostika / Bauer Lajos

Gyermekgyógyászat
gyermekgyógyászat, orvosi diagnosztika, gyermek, csecsemő, betegség

"A gyermekgyógyászati gyakorlatban nélkülözünk egy fontos segédeszközt: a subjectiv panaszt. Ezért a közvetlen általunk észlelt kórtünetekre vagyunk utalva, a miből önként következik, hogy a gyermekgyakorlatban az összes tüneteknek pontos megfigyelése és birálata, mily kivánatos a kórisme megállapitásánál."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16289   2016-11-30

Az idegrendszer és az izomzat betegségei / szerkesztő Bókay Árpád, Kétly Károly, Korányi Frigyes

Anatómia, fiziológia, Belgyógyászat, Pszichiátria
idegrendszer, idegbetegség, izom, izombetegség, elmegyógyászat, belgyógyászat

"Mindenekelőtt azon határozott kijelentést kell tennünk, hogy mindannak, amit a szerzők környéki idegbajnak vettek és vesznek (eltekintve a traumás eredetű egyes idegbénulásoktól), csak igen csekély része tekinthető valóban a környéki idegrendszer kizárólagos (elsődleges) bajának."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16288   2016-11-30                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom