Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22134 dokumentum

Die ungarische Krise und die Hohenzollern / Zigány Árpád

Politológia, Nemzetközi politika, szervezetek, Politikatörténet, Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918
külpolitika, politikai rendszer, uralkodócsalád, politikai válság, nemzeti függetlenség, magyar történelem, politikai propaganda, Osztrák Császárság, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, Poroszország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Das wäre die eine grosse Aufgabe der grossen historischen Mission Deutschlands. - Die andere besteht darin: aus Ungarn, unter gleichzeitiger Einverleibung Galiziens, Dalmatiens und Bosniens ein unabhängiges Königreich zu machen, welches die Verpflichtung zu übernehmen hätte, das ganze Gebiet bis Salonichi zu annektieren."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22555  2021-12-03

Grimm legszebb tündérmeséi / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; átdolgozó Zigány Árpád

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Más országok népköltészete
gyermekirodalom, német irodalom, népmese, 19. sz.

"Estére kelve egy házacskát pillantott meg nagy messziről. Fáradtan oda vánszorgott és bement. Ebben a furcsa házacskában minden oly iczi-piczi volt, mint a baba játék. A közepén kicsike asztal, fehér abrosszal megterítve, rajta hét kis tányér, s a tányérok mellett apró villácska, késecske, meg ivópohár."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22551  2021-12-03

Az olasz irodalom rövid története / Cesare Fenini ; fordító Zigány Árpád

Világirodalom története
olasz irodalom története, szellemtörténet, Itália, Olaszország, 12-19. sz., középkor, újkor

"A valódi ok, a miért a költészet gyorsan lehanyatlott és megszünt Provenceban, míg Olaszországban tovább élt és fölvirúlt, abban áll, hogy amott csak az udvarokban élt és onnan áradt szét, itt ellenben az udvarokból csakhamar az egyetemekre tette át székhelyét, a honnan s a melyek által az egész nemzet között elterjedt."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22548  2021-12-03

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020 / szerkesztő Horváth-Lugossy Gábor, Vizi László Tamás

Magyar történelem általában, Régészet, Magyar néprajz
magyar történelem, régészet, magyar néprajz, magyarságkutatás

"A nagyszentmiklósi feliratokon 13 jelnek van szoros alaki rokonsága a székely jelekkel, az azóta előkerült feliratokon újabb 4 jel, de ebből 3-nak egyetlen előfordulása van. Ez a székely betűsornak kevesebb mint felét teszi ki! Ráadásul egyes azonosságok, úgy tűnik, csak alaki egyezések."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22617  2021-12-03

Európa elfeledett hadszíntere : A tizenöt éves háború és Magyarország, 1591-1606 / szerkesztő Kanász Viktor, Nagy-L. István; illusztrátor Nagy Béla; fordító Illik Péter

Hadtörténet, Régészet, Tudománytörténet
hadtörténet, tizenötéves háború, hadszíntér, végvár, régészet, történetírás, kollektív emlékezet, Pápa, Nagykanizsa, Magyarország, 16-17. sz.

"Ez idáig ugyanis az ostrom egy szemszögből még nem kapott elég figyelmet. Kanizsa esete jó lehetőséget szolgáltat a kora újkor alatt zajló katonai változások vizsgálatára, az olyanokéra, mint a mérnöki találékonyság a háborúban, a katonai szakértők nyilvános szereplése és a köztük meglévő vetélkedés."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22616  2021-12-03

Kolumbusz és a három testőr : Musicalek és rockoperák / Fábri Péter ; zeneszerző Döme Zsolt, Gallai Péter, Várkonyi Mátyás

Kortárs magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Egyéb zenei műfajok
magyar irodalom, francia irodalom, musical, rockopera, zenés színjáték, átdolgozás, librettó

"Trappol a ló, vágtázik a testőr,
tágas a táj, minden fene pompás,
zöld a mező, zászlókék az ég,
hej becsület, elszánt trappolás!"

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22615  2021-12-02

A felkelő Nap háza : Slágerré vált népdalok, népdallá vált slágerek / Fábri Péter

Folklorisztika, Más országok népköltészete, Népzene, Klasszikus világirodalom
népdal, sláger, dalszöveg, folklór, világirodalom

"De engem vár ma New Orleans,
az én partim lejátszva már,
s majd élek a házban, amely fölött
a felkelő nap áll."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22614  2021-12-02

Ígéret : A Teltsch család története / Benák Katalin

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
családtörténet, helytörténet, zsidóság, holokauszt, Teltsch család, Makó, Magyarország, 20. sz.

"Még itthon voltak a zsidók, nem lehetett tudni, hogy mi is lesz velük, máris nagy tülekedés vette kezdetét, hogy megszerezzék vagyonukat, különösen az ingatlanaikat. Volt, aki még a hivatali jogával is visszaélt. Teltschék bérpalotai lakásbérleményét mindenképp meg akarta szerezni Szigeti Ferenc."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22613  2021-12-02

Játszd velünk Te is! : Komáromi János megzenésített versei / Komáromi János

Kortárs magyar irodalom, Könnyűzene
magyar irodalom, megzenésített költemény, 21. sz.

"én dalokat hallok
ott is ahol semmi nincsen
én csak ezt adhatom
ez minden kincsem"

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22584  2021-12-02

Versekbe írt világom / Erdődi Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Egyszerű ember vagyok,
Írás völgyében lakom.
Szavak kertjét építem,
Legyen aki megértsen."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22583  2021-12-02

Mahájána buddhizmus, út a dzogcsen felismerésig : Gondolatok "Nágárdzsuna: Drágakőfüzér" és "A középút alapversei" művei nyomán / Kis László

Vallásfilozófia, Metafizika, Keleti vallások
buddhizmus

"Nincs különbözőség (kettősség). A különbözőség hamis, soha nem is létezett. Ezért nem kell az igazságért sehova menni, semmit elérni, egybeolvadni valamivel, vagy azonosulni vele. Mindezek ugyanis feltételeznék a különbözőség meglétét. A megvilágosodás valószínűleg ennek a ténynek a tényleges belátása."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22612  2021-12-01

Napforduló / Fábri Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"hull a szirmuk bár, de kinő a termés.
Halni élünk, s mégis: a létezésben
általunk is több öröm, álom, emlék
illata leng el."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22611  2021-12-01

Kőrózsák : Zsiros Anna Mária Emília SSND életútja / Benák Katalin ; fordító Fuchsz Máté

Egyházak, egyházpolitika, Nevelés- és iskolatörténet, Helytörténet, helyismeret
apáca (szerzetes), pedagógus, egyházi hivatás, egyházi iskola, katolikus egyház, neveléstörténet, helytörténet, Zsiros Anna (1908-2004), Debrecen, Makó, 20. sz.

"A katolikus mozgalom többnyire az újvárosi zárdában tartott összejöveteleket, ahol Olga nővér és Emília nővér segítette az országos szövetségbe való integrálásukat, a fiatalok valláserkölcsi nevelését és érdekképviseletét, jótékonykodásuk sikerre vitelét a műkedvelő művészeti fölkészülésekkel."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22610  2021-12-01                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom