Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
13135 dokumentum

MEK 20. - EPA 10. EMLÉKLAP

A MEK fennállásának 20. és a EPA elindulásának 10., valamint a projekt OSZK-ba kerülésének 15. évfordulója alkalmából készítettünk egy weboldalt: mek.oszk.hu/mek20-epa10

Ezen az emléklapon az érdeklődők végigkövethetik a két digitális gyűjtemény fejlődésének lépcsőfokait; infografikán tekinthetik át azok összetételét, méreteit és látogatottságát; érdekes idézeteket és történeteket olvashatnak a MEK és az EPA használatával, hasznosságával kapcsolatban; és képeket ill. videóra vett előadásokat nézhetnek meg. Megtalálhatók itt az évek során készített szórólapok és plakátok is, valamint a 2014-es jubileumra időzített akciókhoz íródott sajtóanyagok. Az utolsó menüpont pedig a fejlesztők, segítők, támogatók hosszú, de messze nem teljes névjegyzéke.

Pusztai élet : Elbeszélések / Sebők Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A gajgonyai puszta meglehetősen sivár tartomány volt. Terjedelme nagy, de javarésze legelő, mocsár és sivány. A szemhatárig nem látszott egyéb sárga homokbuckánál és sötétvörös fenyérnél, a melyet itt-ott nagy, a messzeségbe elvesző zöld folt szakított meg: sás. Néhány poros nyárfaliget, fasor és elhagyatott tanyaház tarkította a képet."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13514   2014-11-21

Az iszlámhoz vezető út = Al-ṭareeq ilā-lislām / átdolgozó Gál Tasnim

Iszlám
iszlám, Mohamed (próféta) (570?-632), vallási kötelesség, vallási tilalom, iszlám törvény

"Mint egykori lelkésze és presbitere a keresztény egyháznak, rám hárul a feladat, hogy felvilágosítsam azokat, akik a sötétségben járnak. Miután magával ragadott az iszlám, égető szükségét éreztem, hogy segítsek azoknak, akik még nem lettek megáldva azzal, hogy megtapasztalják az iszlám fényét."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13513   2014-11-21

Gyermekvédelem a médiajogban / Kóczián Sándor

Média általában, Gyermekek, ifjúság, Polgári jog, Emberi jogok
tömegkommunikáció, médiakutatás, fiatalkorú, gyermekvédelem, ifjúságvédelem, jogi szabályozás

"A véleménynyilvánítás szabadsága a kiskorúak, a gyermekek és a fiatalkorúak védelme érdekében is korlátozható. A véleménynyilvánítás szabadságának kiskorúak védelmében történő korlátozásának szükségességéről a nemzetközi dokumentumokban, az egyes országok jogfelfogásában és a jogirodalomban egyaránt konszenzus alakult ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13512   2014-11-21

Búcsú az értelemtől / Bálint György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Jó, hogy engem említenek, - kiáltott most közbe az ?értelem? szó. - Velem történik a legnagyobb igazságtalanság. Minden zagyva szajkó az ajkára vesz minduntalan használnak, még hozzá a legaljasabb célokra. Higgyék el, uraim, hogy nekem már régóta nincs semmi értelmem és ez, lássák be, az én szakmámban végzetes."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13511   2014-11-21

Szent Agata levelei / Váradi Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Ön iróember... és mint ilyen, talán fog valami érdekes dolgot találni ezekben a levelekben. Nézze, egy szegény barátném volt, valami Vesztritsné... Nagyon kedves, jó asszony... Velenczében halt meg, hirtelen, szivszélhüdésben, éppen mint a szegény édes anyja... Annak a levelei ezek. Hozzám irta őket, még kedves, elmult leánykoromban."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13510   2014-11-21

Rádió és televízió szemle, 1969-1979

Folyóirat repertóriumok, Rádió, Televízió, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, rádiózás, televíziózás, médiaelmélet, folyóirat, 1969-1979

"VESZPRÉM, 1973
1. A Televíziós Találkozó szakmai vitájából (részletek) 5
2. Almási Miklós referátumából 5
3. Mészöly Dezső, Huszár Tibor, Szántó Erika, Gyertyán Ervin, Bersényi Iván, Rajnai András, Szekfű András, Siklós Olga, Békés Tamás, Lévai Béla, Bárány Tamás, Szinetár Miklós hozzászólásaiból 10"

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13509   2014-11-21

Az emlékek szakácskönyve : Ízes írások és régi receptek / Krúdy Gyula ; illusztrátor Zórád Ernő

Klasszikus magyar irodalom, Szakácskönyvek, receptek
magyar irodalom, ételrecept, szakácskönyv, gasztronómia, 20. sz.

"Talán még most is vannak Magyarországon olyan emberek, akik szeretik a jó konyhát, akik örömüket, ambícióikat kielégülve látják egy sikerült ebéd elköltésével, vagy egy hosszadalmas vacsora végigélvezésében. Ezeknek a kivételes embereknek nem kell arról írni, hogy milyenek a jó ennivalók, tudják tapasztalatból."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13508   2014-11-20

A' horvátok a' magyaroknak : Felelet az 1848-ik Mártzius és Április magyar hírdetményekre / Ivan Mažuranić

Kisebbségek, Magyar történelem 1791-1867
horvátok, magyarság, békés együttélés, nemzetiségi kérdés, interetnikus kapcsolat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, reformkor, 1848

"Magyarok! alkotmánytársaink! azon szeretetek és barátságos érzelmeitek, mellyek Martziusi és Aprilisi, Pestről kibocsájtott hirdetményeitekben nekünk nyilvánítvák, sziveinket ritka és váratlan örömmel töltötték be."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13507   2014-11-20

Csengics Szmail aga halála : Költői elbeszélés / Ivan Mažuranić ; fordító Margalits Ede

Klasszikus világirodalom
horvát irodalom, Mažuranić, Ivan (1814-1890), 19. sz.

"A mint aga készült lóra ülni,
A felhőbül lecsapott a mennykő
Forró lángja földre leteríti.
Korom éj van: ki az ki megölte?..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13506   2014-11-20

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében, 1999-2011 / Dobos Ferenc ; szerkesztő Apró István

Média általában, Művelődésszociológia, Kisebbségek
tömegkommunikáció, médiakutatás, kutatási jelentés, kérdőíves felmérés, határon túli magyarság, Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, 1999-2011

"A határon túli magyarok médiahasználatának a nemzeti (organikus) identitásra, az értékrendre és az asszimilációs folyamatokra gyakorolt hatásának empirikus adatsorok segítségével való bemutatása előtt szükséges a felsorolt társadalmi jelenségek módszertani behatárolása."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13505   2014-11-20

Mondj igent! / Bernáth Zsolt

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, önismeret, transzcendencia, 20-21.sz.

"Mondjunk igent az életre, javasolta a Tanítóm. Ne próbáljuk meg irányítani, megfejteni, elemezni és címkézni. Még kevésbé a múltba, a régi formák közé visszaerőltetni a jelen valóságát. De mit jelent ez? Milyen eszköztárral rendelkezünk énünk határainak feloldására? Van ilyen egyáltalán?"

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13504   2014-11-20

Iszlám életmód = Niẓāʾm ilḥyāẗi fi ʾlislām / Abu-l-A'la Maududi ; fordító Fodor Noémi

Iszlám, Vallásfilozófia
iszlám, hitélet, életmód, társadalmi rend

"Az iszlám világnézet fő jellegzetessége, hogy nem hagy konfliktust az élet lelki és anyagi aspektusa között, s ezek kettéválasztását sem engedi meg. Nem elégszik meg azzal, hogy csupán az embereknek a szó legszűkebb értelemben vett lelki és erkölcsi életét tisztítsa meg, hanem hatásköre kiterjed az élet minden területére."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13503   2014-11-19

Út az ökoiskola felé : Módszertani segédanyag útmutató leendő ökoiskoláknak / Tóthné Timár-Geng Csilla, Pálffyné Nagy Éva, Molnár Zoltán, Lendvai Józsefné ; szerkesztő Könczey Réka, Szabó Mária, Varga Attila

Pedagógiai módszerek, Nevelési módszerek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Környezetvédelem általában
környezeti nevelés, alternatív iskola, óvoda, oktatási intézmény, környezeti tudatosság, fenntartható fejlődés, módszertani tájékoztató, Magyarország

"Ha egy intézmény működésének középpontjában a fenntarthatóság áll, és a nevelőtestület úgy dönt, hogy ökoiskolává szeretnének válni, ezzel egyben vállalják azt is, hogy ez a döntés fokozatosan át fogja hatni az intézmény egész életét. Át fogja hatni a pedagógiai tartalmi munkát, a tanulási helyszíneket és eszközöket..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13502   2014-11-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom