Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16901 dokumentum

Az Acélváros végnapjai : Hogyan semmisült meg húszezer ember munkahelye a Lenin Kohászati Művekben / szerkesztő Lóránt Károly

Kohászat általában, Ipartörténet, Gazdaságtörténet, Vállalatok, Magyar belpolitika, Politikatörténet
vaskohászat, acélipar, nehézipar, gyár, kohászati üzem, vállalattörténet, privatizáció, felszámolás, rendszerváltás, gazdaságpolitika, Lenin Kohászati Művek (Ózd), Diósgyőr, Miskolc, Magyarország, 20-21. sz.

"A 250 éves múltra visszatekintő gyáróriás az ipari kultúra korszerű alapanyagbázisát adta működése utolsó percéig. Termelőeszközei és technológiája túlnyomó részt a nemzetközi élvonalba tartoztak... A gyár a hazai feldolgozóipar teljes ellátásának biztosítása mellett mintegy 60 országba exportált az LKM termékeiből."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17328   2017-09-19

Lelkem világának tüköre / Halmos Antal ; szerkesztő Lónyai Péter

Politika általában, Politikatörténet, Nemzetközi konfliktusok, Társadalomfilozófia, Közgazdaságtan általában, Emberi jogok, Vallás általában, Képzőművészet általában, Sport általában
globális probléma, társadalmi válság, nemzetközi konfliktus, kapitalista rendszer, diktatúra, emberi jog, társadalmi egyenlőtlenség, művészet, vallás, 21. sz.

"Az élet nagy, kemény és hosszú menetelés. Kínokkal kezdődik és kínokkal zárul. Ami közte van, csak a nagyon szerencséseknek nem nyögvenyelősdi, azoknak, akik olyan párral kötik össze az életüket..., aki mindenben társuk tud lenni: szeretetben, szexben, gyereknevelésben, élet-építésben, alkotásban, gondban, bajban, betegségben..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17301   2017-09-19

Wie man grosse und verderbliche Naturereignisse zu seinem und seiner Mitbrüder Besten anwenden müsse : Eine Kanzelrede gehalten am XII. Sonnt. nach Trin. über Hiob XII. vs. 15. nach einer besonders grossen und verheerenden Ueberschwemmung von Michael Heckenast... / Michael Heckenast

Keresztény vallási szövegek
prédikáció, evangélikus egyház, magyarországi németek, árvíz, természeti katasztrófa, Kassa, Abaúj vármegye, Szepesség, Tiszáninneni kerület, 19. sz.

"Du gebotest deinen Wolken, und - sie ergossen sich in dichten Strömen; die Gewässer traten allenthalben aus ihren Ufern; furchtbare Fluthen wälzten sich hochaufschäumend über Land und Felder dahin, und verschlangen oder verheerten Alles, was ihnen im Wege stand."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17300   2017-09-19

Munkaerőgazdálkodás és szakoktatás, 1945-56 / Darvas Péter ; szerkesztő Kozma Tamás

Szakképzés, Munkaügy, Gazdaságtörténet
szakképzés, szakmunkásképző, átképzés, foglalkoztatáspolitika, munkaerő-gazdálkodás, tervgazdálkodás, szocialista rendszer, Magyarország, 1950-es évek, Rákosi-korszak

"Rendeletileg tiltották meg, hogy a nemzeti vállalatok megrendeléseket adjanak kisiparosoknak, és további adminisztratív eszközökkel akadályozták a kisipari tevékenységeket. Ennek fő módja a fokozott kontroll az alkalmazás, bérezés, kalkuláció, tevékenység stb. vonalán."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17299   2017-09-19

Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról / Slíz Mariann

Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Levéltári kutatás
személynév, névkutatás, történelmi oklevél, névadás, nyelvtörténet, magyar nyelv, genealógia, Magyarország, középkor

"A személynévtörténeti kutatás nem nélkülözheti a genealógiai és archontológiai szakirodalom segítségét, hiszen már a névadatok gyűjtése, valamint a névviselőknek az azonosítása is komoly nehézségekbe ütközne e két terület eredményeinek felhasználása nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17298   2017-09-19

Facebook love : Chatregény / Polgár Ernő

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"N: rossz lesz kiszállni, és egyre rosszabb, és rosszabb s a végén már nem akarsz kiszállni... belém fogsz szeretni!!
F: megtörtént, szeretnélek akkor is, ha férjhez mennél, egyszerűen megszerettelek: egészen költői és romantikus a levelezésünk, szép és harmonikus, romantikus és konzervatív"

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17296   2017-09-19

Cirkusz : Kisprózai alkotások / Petrozsényi Nagy Pál ; illusztrátor Dunszt István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Mint minden gyermek, suttyókoromban én is éltem-haltam a cirkuszért. Hol az erőművészek bűvöltek el, hol a hipnotizőrök, addig-addig, amíg egy szép napon magam is gyakorolni kezdtem. Betanultam néhány számot, aztán rohantam kipróbálni."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17295   2017-09-18

Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma, 1592-1596

Nevelés- és iskolatörténet, Művelődéstörténet
tanulmányút, reformáció, egyetemi hallgató, kéziratos könyv, Tolnai Beke Mihály (157?-?), Heidelberg, 16. sz.

"Ezek itt, Régi Túdós Emberektől, A. 1592. irtt emlékeztető Symbolumok, Tolnai Beke Mihály számára. Közbe voltak köttetve, levelenként Reusner Miklos, a' 16ik Század vége táján éltt, hires Tudós Urnak, azon nagy ritkasagú könyvével, mellynek ez a' titulussa: Icones sive Imagines Virorum Litteris illusorium, Argentorati. 1587."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17294   2017-09-18

Graf Julius Andrássy : Ein politisches Lebens- und Charakterbild / Ábrányi Kornél

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918
politikus, miniszter, miniszterelnök, emigráns, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, politikatörténet, szatíra, Andrássy Gyula (1823-1890), Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Es bewahrheitet jenen stolzen Ausspruch unter andern auch das, dass Graf Julius Andrássy als erstes Debüt an der Schlacht bei Schwechat theilnahm, und nicht daran dachte, dass dieses einzige Factum an und für sich schon den 1848-er Standpunkt zu Nichte machte."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17293   2017-09-18

Gróf Andrássy Gyula : Politikai élet- és jellemrajz / Ábrányi Kornél

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918
politikus, miniszter, miniszterelnök, emigráns, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, politikatörténet, szatíra, Andrássy Gyula (1823-1890), Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Már pedig én előttem gróf Andrássy Gyula, a katona, ki a schwechati sikertelen csatában merészen állva maradt, mikor századába egy gránát csapván le, minden nemzetőr a földre vetette magát, sokkal többet ér, mint az a diplomata, a ki később, hogy meghódíthassa Bécset, meghajlott és leborult az udvari kegynek."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17292   2017-09-18

Behálózott Psyche : [Fejezetek a www.psychekozosseg.hu életéből] / Hermann Zsuzsa

Pszichológia, Internet használat
lelki segély, lelki élet, mentálhigénia, lélektan, portáloldal, fórum, internet, Magyarország, ezredforduló

"Számos példa akad a Psyche életében arra, hogy a látogatók hosszabb időn át, naplószerűen használják a fórumot, az alapprobléma vagy a lelkisegély-keresést kiváltó ok ismertetése után a visszajelzésektől kedvet kapva folyamatosan leírják helyzetük alakulását, aktuális kérdéseiket. Gyakran már ezáltal is megkönnyebbülnek."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17315   2017-09-18

A Szent István parki fák : Novellák / Polgár Ernő

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Visszamentem a hálószobába, Marcipán a nyomomban, és megpróbáltam újra elaludni. Nehezen, de sikerült. De már nem álmodtam, csak a kora reggeli légkalapács csattanásaira, dübörgésére emlékszem, melyek, mint egy szőnyegbombázás hangeffektusai söpörtek végig az újlipótvárosi utcákon a Szent István park felől."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17291   2017-09-15

Átköltött zsoltárok : Versek / Deli Árpád

Kortárs magyar irodalom, Keresztény vallási szövegek
zsoltár, vallásos irodalom, magyar irodalom, szent könyv parafrázisa, 21. sz.

"Az ÚR az én jó pásztorom:
hiányom nincsen semmiben sem,
dús rétre visz meg hűs vizekhez,
s (a vészben) óva átkarol."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17290   2017-09-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom