Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16416 dokumentum

Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben : A fegyveres haderő kiegészítése

Hadsereg, Egyéb fegyveres testületek, Katonai jog, Hadtörténet
honvédség, csendőrség, rendőrség, fegyveres testület, légvédelem, katonatiszt, katonatisztképzés, Magyarország. Csendőrség, Magyarország. Honvédség, Magyarország

"Minden honvéd egyén nyugállományú és tartalékos - mikéntha ténylegesen szolgáló honvéd egyének - kérelmét csak szolgálati úton, a területileg illetékes kiegészítő vagy katonai parancsnokság útján terjesztheti elő. A személyes érdeklődés lehetőleg mellőzendő; kijárók vagy közvetítők igénybevétele pedig szigorúan tilos."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16821   2017-04-28

Becsületügyi szabályzat a m. kir. honvédség és a m. kir. (m. kir. horvát-szlavon) csendőrség számára

Katonai jog, Katonai szolgálat, Egyéb fegyveres testületek, Hadtörténet, Büntetőjog
etikai kódex, erkölcs, becsületsértés, katonatiszt, csendőrség, honvédség, fegyveres testület, szabályzat, Magyarország. Honvédség, Magyarország. Csendőrség, Magyarország, 20. sz.

"Mindenki jogosítva, van valamely tiszt (tisztjelölt) oly cselekményeit vagy mulasztásait, melyek, nézete szerint, a tiszti állás becsületét sértik, az illető tiszt (tisztjelölt) előljáró parancsnokságánál vagy valamely más katonai parancsnokságnál (hatóságnál) feljelenteni; tényleges szolgálatban álló katonai egyének azonban ennél a szolgálati utat megtartani kötelesek."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16820   2017-04-28

Hieroglifikus birtokjeleink / Varga Géza

Írás, Nyelvtörténet, Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Magyar történelem 1526 előtt
hieroglifa, rovásírás, tulajdonjegy, írástörténet, magyar őstörténet, nyelvtörténet

"A Magyar Néprajzi Lexikon szócikke szerint a tulajdonjegyek figurális elemeinek az eredete még tisztázatlan; az írásjegyekből való származást az irodalom elveti. Hozzátehetjük, hogy az elmúlt három évtizedben végzett írástörténeti kutatás a tudományt kimozdítja e tagadó alapállásából."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16819   2017-04-28

A medvék országában : Elbeszélés / Bródy Sándor ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"Legelőször is meglepett az, hogy nincsen hideg. Hát nem a jeges medvék országában vagyok? És azután minő ég ez itt fölöttem? nincs rajta semmi csillag. Az egész égboltozat valami veres izzó fényben sugárzik alá. De ez nem az északi fény; ez egy gomolygó fellegtábor, mely eltakarta a holdat..."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16818   2017-04-28

Magyar olvasókönyv a tót ifjúság számára / Szeberényi Lajos

Nyelvoktatás, Nevelés- és iskolatörténet, Alsófokú oktatás
magyar nyelv, szlovák nyelv, olvasókönyv, magyarországi szlovákok, nyelvoktatás, elemi iskola, 19. sz.

"Sándor. Hát te még nem tudsz magyarúl?
Jankó. Nem bizony én, mert a hol én születtem, ott nem laknak magyarok.
Sándor. Lásd, millyen szerencsés vagy. Most megtanulod a magyar nyelvet, s úgy kettőt fogsz tudni.
Jankó. Igen ám, de millyen nehezen esik."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16817   2017-04-28

A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig / Szabó Károly

Magyar történelem 1526 előtt, Hadtörténet
kalandozások kora, honfoglalás, államalapítás, magyar őstörténet, magyar történelem, hadtörténet, uralkodó, Magyarország, 9-10. sz.

"Árpád vezérré választatása előtt ugyanis nemzetünk közös fejedelmet vagy hadvezért nem ismert maga fölött, hanem, mint a besenyők egészen a XIII-ik századig, nemzetségenként kormányozta magát. Hazai és külföldi források szerint a magyarok hét külön nemzetségfőnök kormánya alatt hét nemzetségből állottak."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16815   2017-04-27

Érzékeny versek / Vöröss Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Muzsám! segitsd Te is lantod adásával,
Hiv szolgád bus szivét megvidittásával
Érzékenységeit rajta hogy elverje,
Hajdani vigságát újjra visza nyerje."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16814   2017-04-27

Szabó Károly kisebb történelmi munkái / Szabó Károly

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790
magyar történelem, magyarságkutatás, Erdély, Magyarország, 9-17. sz.

"Melyik igaz magyar nem óhajtaná ismerni a helyet, hol a világtörténet menetelére oly hatalmas befolyást gyakorolt nagy hún király Attila vagy Etele büszke palotája állt, vagy a halmot, mely alatt e népünk emlékezetében másfél ezredév óta maig is ünnepelt nemzeti nagy hősünk hamvai nyugszanak?"

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16813   2017-04-27

Szombatos énekeskönyv : [Kovács Elek-énekeskönyv, 1796-1842]

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek
zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok, Erdély, 18-19. sz.

"Emlékezzünk Az Nagy Isten dolgáról Egyiptusbol sidok ki hozássárol ez szent napon tsuda nagy hatalmárol énekellyünk hozzánk is jovoltárol"

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16812   2017-04-27

Noé galambja : Regény / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1527-1790
államférfi, magyar történelem, politikatörténet, erdélyi magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716), Erdély, 17-18. sz., 20. sz.

"Bethlen Miklós a köztudatban úgy él, mint a hanyatló Erdély egyik legkimagaslóbb államférfia, de hiányos volna lelkirajza, ha figyelmen kívül hagynák Apáczai Cseri Jánossal való kapcsolatait, amelyek egyéniségének kialakulását, világfelfogásának a képét egész életére elhatározólag eldöntötték."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16810   2017-04-27

Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerőpiaci összefüggései a 21. században : Kutatási zárótanulmány / szerkesztő Nemeskéri Zsolt, Szellő János

Információs társadalom, Internet használat, Számítógépes kultúra, Oktatáspolitika, oktatásügy, Munkaügy
információs társadalom, munkaerőpiac, digitális technika, pályaorientáció, technikai kultúra, élethosszig tartó tanulás, oktatásügy, kérdőíves felmérés, Magyarország, 21. sz.

"Az információs társadalomban egyértelműen a tudás, az információ vált a gazdaság és a termelési tevékenységek alapjává. Ezáltal gazdasági potenciált, versenyelőnyt eredményezhet, ha az információt mi állítjuk elő hamarabb, mi jutunk hozzá, elemezzük, használjuk fel, építjük be termékeink, szolgáltatásaink sorába."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16809   2017-04-26

Csendjeim / Juhász Pál ; szerkesztő Petőné Bertalan Mária; illusztrátor Oláh Tímea, Zatykó Tamás, Barkóczi Csenge, Horváth Nikolett

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A csendjeim keveseknek fájnak,
Fáradt mosolyom mögé látnak.
Ösztönöm álarca mögé bújnak,
Fogva kezét az elköszönő múltnak."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16808   2017-04-26

Vonósnégyes : Elbeszélések / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"A négy hangszer a horgonyt vetett hajók fölényével köti át magát a testvéri lánc szövedékébe és egy magasztos tétel kupolája alatt összekovácsolódik a négy: eggyé, alkimikus olvasztótégelyben oly sorsszerűen, hogy ezt maga a gondviselés sem tudná utána csinálni."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16806   2017-04-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom