Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18578 dokumentum

A csokoládé : Életrendi és orvosi tekintetben = Dissertatio inauguralis medica de chocholata / Rhédey Antal

Művelődéstörténet, Életmód, egészség, betegség, Élelmiszerek, táplálkozás, Növénytan
kakaó, csokoládé, táplálkozástudomány, művelődéstörténet

"A kakao készitményei közöl orvosi használatra szolgál még a kakao olaj vagy vaj, és szappan. A kakaovaj lágyitó, bevonó, enyhitő tulajdonságánál fogva kiváltkép külsőleg használtatik, sebes ajkakra, csecsbimbókra, száj sebesülésekre, bőr hasadozásokra, cserepesedésékre, gyermekeknél az alfel kipállására..."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18996   2019-01-18

Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Társadalomfilozófia, Államjog, Politológia, Felsőfokú oktatás
jogtudomány, jogfilozófia, jogelmélet, összehasonlító jog, jogállam, rendszerváltás, jogászképzés, egyházi egyetem, Magyarország, ezredforduló, 20-21. sz.

"Még mindig az elején vagyunk annak, hogy egy a jövőnkig hatoló olyan programot felvessünk, megvitassunk és kidolgozzunk, ami politikai erőktől függetlenedve közösségi létezésünk minimumkondíciójává válik. Ennek nálunk nincs hagyománya, s különösen a mai rövidtávú siker-orientáltság légkörében nem is igen lenne közege."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18995   2019-01-18

A földtani kutatások gazdaságtanának terminológiai kézikönyve = Terminological handbook for economy of geologic prospecting / szerkesztő Horn János, Káli Zoltán

Geológia, földtörténet, Közgazdaságtan általában, Többnyelvű szakszótárak
földtani kutatás, gazdaságtan, terminológia, szaknyelv

"7. anyagfelhasználási normák: az egységnyi földtani kutató munkára tervezett anyag, üzemanyag és energiafelhasználás mértéke. Az ~nak korszerűeknek és műszakilag megalapozottaknak kell lenniük, meg kell felelniük a modern technika, technológia és termelésszervezés korszerű színvonalának."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18994   2019-01-18

Válságos napok : Regény / Kanya Emilia

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Igardy Malvin azon ritka női arczokkal van megáldva, melyeknek nem ártanak az indulatok; még a sirás is jól áll neki, a türelmetlenségi izgalom pedig rettentőn széppé teszi. Jó, hogy nem tudja, mennyi bájt kölcsönöz arczának e lelki állapot, különben bizonyára mindig ilyen állapotban látnók."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18993   2019-01-18

Régies, házi alkímia : avagy, "Mit, miért és hogyan kotyvasztottak" egykor elődeink / Remete Farkas László

Szakácskönyvek, receptek, Gasztronómia általában, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások, Szerves kémia, Kozmetikai és háztartási vegyipar
zsír, faggyú, olaj, vaj, növényi zsiradék, enyv, szappan, élelmiszer-technológia, élelmiszer-biokémia, ételrecept, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Az állati és növényi eredetű zsiradékok - egykor - nemcsak élelemként, hanem fontos házi és kézműves alapanyagul is szolgáltak. A korabeli gazdaságokban, lehetőség szerint igyekeztek mindennemű zsiradékot ... célszerűen hasznosítani. Táplálékként elfogyasztani, elraktározni vagy feldolgozni, más termékek alapanyagául felhasználni."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18992   2019-01-18

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Térkép a vállalkozások vagyonának csoportosításához / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás, példatár

"7. feladat: Mutassa be az alábbi gazdasági események beszámolóra gyakorolt hatását (nyitó + változás). Az Áfa kulcs minden esetben 27 %. Az adatokat ezer HUF-ban, és ezres csoportosítással írja be a táblázatokba. - 1. Az időszak után fizetendő 200 eHUF bankköltséget a bank leemelte a bankszámláról."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18991   2019-01-17

Új isten : Néhány vers, ennyire futotta / Kaskötő István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Kanada, 21. sz.

"És majd az új testamentum,
díszes bőrkötésben,
az új isten által, sk. dedikálva,
digitálisan prezentálva, áldva..."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18990   2019-01-17

Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Szinház ifjusági előadásaihoz : 1905/6-1906/7. / Kovács Dezső, Seprődi János, Versényi György, Kiss Ernő, Janovics Jenő, Csengery János, Pálffi Márton, Gerencsér István, Sólyom János, Nagy Károly, Dézsi Lajos, Rietly Károly

Színházművészet, Műelemzés, Film- és színháztörténet, Magyar irodalom története, Világirodalom története
színielőadás, színjáték, ifjúság, műelemzés, színházművészet, Nemzeti Színház (Kolozsvár), Kolozsvár, Erdély, 1905-1907

"Az ifjusági előadások sorozatában ma másodszor szerepel a legnagyobb magyar zeneköltő neve: Erkel Ferenc, Bánk bán operájával a műsoron. Első alkalommal Hunyadi Lászlóját ismertettem önöknek. Ma Bánk bánjával kapcsolatosan Erkelről, mint a magyar opera megteremtőjéről, fogok megemlékezni."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18989   2019-01-17

Culture-historical guide to excursion C 39 (young volcanics) : Hungary, 1-6 September 1968 / Dombi István

Magyar történelem általában, Magyarországi látnivalók
magyar történelem, látnivaló, Közép-Dunántúl, Magyarország

"Székesfehérvár was impoverished in the Turkish times. The Turks held occupied the town from 1543 to 1688. Székesfehérvár became inhabited again only in the middle of the 18. century. Present day townscape was formed by the vast building operations of the Baroque times and the following neoclassic times."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18988   2019-01-17

Magyaros és tájjellegű régi tejtermékek / Remete Farkas László

Szakácskönyvek, receptek, Gasztronómia általában, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
tej, tejtermék, tejfeldolgozás, ételrecept, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Ezért íródott e kötet, hogy bemutassa a régi-főbb tej kezelési eljárásokat, a korabeli tej-termékek készítési módját. Egyúttal ötletet is adva a kísérletezésekhez, egykori tej-készítmények kipróbálásához, újra-felfedezéséhez. Hogy megismerhessük, mit tálalhatott a gazdasszony, amikor a vendéget »tejbe 's vajba füröszti«."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18987   2019-01-17

Bauxite geology of the Transdanubian Central Mountains : Excursion guide / szerkesztő Fülöp József; fordító Derecskey Judit

Ásványi nyersanyagok, Geológia, földtörténet, Magyarországi látnivalók
bauxit, érctelep, geomorfológiai képződmény, látnivaló, Dunántúli-középhegység, Magyarország

"... We can take delight in the sight of the landscape north of the city, standing near the statues of the first Hungarian king, Stephen I (1000-1038), and his wife Gisela- at the rock-wall rimming the escarpment of the castle hill. The white rocks immediately below us are of Raiblian dolomite."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18986   2019-01-16

Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Szinház ifjusági előadásaihoz : 1903/4-1904/5. / Versényi György, Kovács Dezső, Pálffi Márton, Rietly Károly, Papp József, Cs., Sólyom János, Csengery János, Seprődi János, Kiss Ernő, Frána Péter Antal

Színházművészet, Műelemzés, Film- és színháztörténet, Magyar irodalom története, Világirodalom története
színielőadás, színjáték, ifjúság, műelemzés, színházművészet, Nemzeti Színház (Kolozsvár), Kolozsvár, Erdély, 1903-1905

"Kedves ifjúság! Egy bohózat kerül szinre ma, a melyet kiváló elmék a legjelesebb magyar bohózatnak vallanak, s bizonyára mindenki élvezettel hallgatja. Kinek jutna már eszébe: kicsinyelni a bohózatot? műfajok szerint mércsikélni a költészetet? Egy két soros epigramma épen olyan értékü lehet, mint egy öt felvonásos tragédia."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18985   2019-01-16

Andragógia és közművelődés : Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben / szerkesztő Erdei Gábor

Közművelődés, népművelés, Pedagógiai módszerek, Szakképzés, Felsőfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet, Kulturális antropológia
felnőttnevelés, felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás, népművelés, művelődésügy, kultúraátadás, szakképzés, pedagógusképzés, kultúrakutatás, neveléstörténet, Magyarország, ezredforduló

"A művelődési házak alapvető feladata a hatályos jogszabályok szerint, hogy a működési területén érvényes közművelődési törvények értelmében szervezze a lakosság művelődésének, szórakozásának változatos formáit. Programjaival hozzájáruljon a szabadidő ésszerű, kulturált felhasználásához."

URL: http://mek.oszk.hu/18900/18984   2019-01-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom