Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18295 dokumentum

A komfortzónán is túl... : A táborozás pedagógiája, szociológiája és kulturális antropológiája / szerkesztő Nagy Ádám

Gyermekek, ifjúság, Pedagógiai módszerek, Kulturális antropológia, Szociálpszichológia, Nevelés- és iskolatörténet
táborozás, ifjúsági tábor, ifjúság, ifjúságszociológia, kulturális antropológia, szociálpszichológia, szociálpedagógia, szabadidő szociológiája, módszertan, Magyarország, 21. sz.

"A tucatnyi elméleti cikk a táborozás értelmezését, történeti fejlődését, szociálpszichológiai alapvetéseit, környezet- és élménypedagógiai kötődését, kulturális antropológiáját, módszertanát, környezetét, tanuláselméleti megközelítését járja körül, nem felejtve el a táborozás elemzését fekete pedagógiai szempontból sem."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18716   2018-10-19

Ipari likőrgyártás / Osztrovszky Antal

Élelmiszeripar, Ipartörténet
szeszes ital, szeszipar, szeszipari termék, vegyi összetétel, élelmiszeripar, élelmiszer-technológia, ipartörténet

"Minden likőr alapanyaga az alkohol, víz és cukor. Ehhez járulnak a szín-, illat- és ízanyagok, melyek a likőr jellegét szolgáltatják. Ez utóbbiak lehetnek vegyi készítmények, a növényvilág, vagy állatvilág termékei, éteres olajok, fűszerek, keserűanyagok."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18714   2018-10-19

Fulltükör 11 : Válogatás a Fullextra Művészeti és Irodalmi Portál alkotóinak 2016. évi műveiből / szerkesztő Máté László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nem is tudom ma már, mi volt az óra,
a nap, na és a táj, mi volt e lenge
vasárnap, és a földesút merengve
hová temette titkaink azóta."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18713   2018-10-19

A párizsi regény / Szomory Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Rögtön, az első percekben, első párizsi napjaim, mint a malomkövek szakadtak rám s amint így ültem, idevarázsolva első szállásomra, egy kis hotelszobába, a rue Mazagran-on, amint így ültem négy fal között a köztársasági elnök arcképével a falon, önmagamba omlottam össze ez első rohamommal Párizs ellen, hogy mégis csak katonailag szóljak."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18711   2018-10-19

Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással / Egervári Ödön

Hadtörténet, Hadsereg, Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadtörténet, haderő, huszár, ostrom, csata, katonai tábor, Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Huszárezred (14.) (Jászberény), Arad, Temesvár, Erdély, Jászberény, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"... Jelen elbeszélésem fő czélja az, 1849-ik évi aug. 9-ki temesvári nagy csatának részletes vázlatát, annak következményeit, s a végeseményeket a két magyar hazával megismertetni ... minthogy az az 1848/9-ki események végnapjaival közvetlen összeköttetésben áll, s mintegy abból folyónak tekinthető."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18710   2018-10-19

Kora gyermekkori nevelés- és családtörténet / Pirka Veronika, Mikonya György, Darvay Sarolta, Szarka Emese

Nevelés- és iskolatörténet, Bölcsőde, óvoda, Gyermekek, Család általában, Művelődéstörténet
gyermeknevelés, neveléstörténet, bölcsődei nevelés, óvodai nevelés, iskoláskor előtti nevelés, kisgyermekkor, család, családi nevelés, családtörténet

"A csecsemőkori gondozással foglalkozó szakirodalom és az ennek keretében kialakult képzési rendszer tartalmát tekintve sokszínű és terjedelmében is igen gazdag. Az utóbbi időben a kutatások egyre nagyobb része irányul a szociális környezet hatásainak differenciált vizsgálatára."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18709   2018-10-19

A szkarabeusz titka / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, kalandregény, 21. sz.

"Menuth nem tudta, mit tegyen. Ura kívánságának már nem tudott eleget tenni. Az ékszert odaadhatta volna a főpapok valamelyikének, de attól félt, hogy az jobb estben valamilyen szertartásnál fogja azt felhasználni, rosszabb esetben megtartja és besorolja azok közé kincsek közé, amelyeket a túlvilágra kíván magával vinni."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18708   2018-10-18

Boszorkányok pedig... / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, 21. sz.

"Jó részüket felszentelt papoktól hallottam, de nem egy esetet valamelyik ispán mesélt el. Komoly ügyekről van szó, éjszakánként lidércek fojtogatnak tisztes, békés asszonyokat, fiatal lányokat rontanak meg, egészséges emberek váratlanul egyik napról a másikra aggastyánokká válnak."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18707   2018-10-18

Válaszutakon / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"- Buta vagy és az is maradsz - torkolta le az asszonyt bosszúsan Balog. - Nem azért léptünk be a pártba, mert kommunisták vagyunk. Legalább is én nem - tette hozzá vigyorogva. - Hogy te miért léptél be, nem tudom, én azért, mert ha nem lépek be, biztosan elkapnak, mert a nyilas párt tagja voltam."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18706   2018-10-18

Számozatlan lapok / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Azt hiszed, olyan gazember vagyok, hogy egy kis családi nézeteltérés miatt sorsodra hagylak? Neked családod van és nem vagy már fiatal. Én tudom, milyen az orosz tél és azt is tudom, hogy a magyar alakulatoknak milyen szerepet szánnak «szövetségeseink». (A szövetségeseink szót némi gúnyos mosollyal kísérte)."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18705   2018-10-18

Bem hadsegéde : Elbeszélés a szabadságharc idejéből / Gaál Mózes

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Magyar történelem 1791-1867, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költő, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor (1823-1849), Bem, Józef (1794-1850), 19-20. sz., 19. sz.

"Arról azonban szó sem volt, hogy Bem a költőt valamelyik ezredhez osztotta volna be. Már néhány nap múlva megjelent a napiparancs, melyben a tábornok Petőfi Sándor kapitányt maga mellé rendelte be s megtette a tábornok hadsegédévé. - Ön nem fog részt venni a csatákban, nem engedem. Mikor kedve kerekedik, írjon egy-egy verset..."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18704   2018-10-18

Báró Külneki Gilméta kisasszony, és Aranypataki György : Eggy érzékeny történet a' legújjabb üdőkbűl / Verseghy Ferenc

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
magyar irodalom, francia irodalom, 19. sz.

"Gilméta! mondá a' leánykának a' Báróné, mink most elvégeztük, hogy te valaha György Úrfinak hitvesse légy; azért úgy nézd őtet ezentúl, mint jövendőbéli férjedet. De mondgya meg nekem Asszonyanyám, fog-e nekem ő lovakot, hintót, vadászt, inasokot, szobaleányokot, kiváltkép pedig komornokot, és udvarmestert tartani?"

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18703   2018-10-18

Almarék erdélyi herczeg, avvagy A' szebeni erdő : A' történetírásból vontt romános rajzolat

Klasszikus világirodalom, Klasszikus magyar irodalom
francia irodalom, magyar irodalom, 19. sz.

"Közönséges híre terjedtt volt ama' szépségnek, melly a' Bolgár Király' leányában nem ok nélkül csudáltatott; és e' hír Almarék' fülébe is behatott. Eltökéllette tehát magában, hogy e' nyilván dücsőített szépséget megkéreti, és e' szent kívánságát kinek kezére bízhatta volna bölcsebben, mint Dobroszláv baráttyáéra?"

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18702   2018-10-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom