Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18688 dokumentum

Élményközpont : Fűzfa Balázs 60 éves / szerkesztő Láng Gusztáv, Pusztay János, Sipos Lajos, Vörös Ferenc

Magyar irodalom története, Világirodalom története, Pedagógiai módszerek
irodalomtörténész, író, pedagógus, egyetemi tanár, irodalomtörténet, Magyarország, 20-21. sz.

"Az élményközpontú irodalomtanításod részévé vált a szövegtárgyak készítése. Diákjaid lelkesen készítik alkotásaikat. A folyamat során nemcsak a kreativitásuk szabadul fel, hanem lehetőségük nyílik arra is, hogy elmélyedjenek benne, sőt szinte eggyé váljanak vele. Egyetemi hallgatóid mellett minket is ugyanúgy mozgósítani tudsz."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19111   2019-02-22

Infanterist Svejk viszontagságai a nagy háborúban / Jaroslav Hašek ; fordító Karikás Frigyes; illusztrátor George Grosz

Klasszikus világirodalom
cseh irodalom, 20. sz.

"Abban az időben, amikor az osztrák ármádia futva hagyta maga mögött a galiciai erdőket, amikor az osztrák generálisok nadrágját Szerbiában alaposan kiporolták, - amire különben régen rászolgáltak - akkor emlékezett csak meg az osztrák hadügyminisztérium Svejkről, mint aki talán alkalmas lesz arra, hogy kirántsa a monarchiát a kátyúból."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19110   2019-02-22

Devizahitel : A megtévesztés esetei / Szabó József

Pénzügy, bankügy, Fogyasztóvédelem, Gazdasági jog, Gazdasági bűnözés
deviza, bankügylet, hitelügy, jogeset, gazdasági csalás, pénzügyi bűncselekmény, fogyasztóvédelem, igazságszolgáltatás, Magyarország, 21. sz., ezredforduló

"A végeredményt ismerjük, a bankok becsaptak és megtévesztettek több mint egymillió szerződéssel több millió fogyasztót a tisztességtelen árfolyamkockázat ismertetéssel, a most ismertetett megtévesztésekkel. Több mint 60.000 per indult a bankok ellen, azonban sem a PSZÁF, sem az MNB nem indított egyetlen egy pert sem."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19109   2019-02-22

Góbé Miska : Tréfás költemény / Beke Sándor ; szerkesztő Buzogány Árpád, P.; illusztrátor Keller Emese

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
gyermekvers, erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Öröm támadt,
örömmámor,
ég felé zúgott
a farsangoló tábor ..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19108   2019-02-21

Elégia a Hargitához : Költemény / Beke Sándor ; szerkesztő Csire Gabriella; illusztrátor Péter Katalin

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"A havasi kaszáló közepén,
a frissen levágott rendek közt,
a mezőn árva szomorúfűzfa
árnyéka andalog."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19107   2019-02-21

Olvasó, napló / Bálint Vera

Kritika, Műelemzés
könyvismertetés, recenzió, könyvkritika

"Szépen megírt könyv. Pedig tulajdonképpen csúnya dolgokról szól. Mégis jól esik olvasni, mert olyan mívesen kanyarított mondatok vannak benne, amik mentális élvezeteket jelentenek. Tulajdonképpen ez a hátránya is, ha mindenáron keresni szeretnénk ilyesmit. Minden szereplő remekbe szabott monológokat ad elő."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19106   2019-02-21

Öregapó, őzike és a csillagok : Verses mese / Beke Sándor ; illusztrátor Péter Katalin

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
gyermekirodalom, erdélyi magyar irodalom, verses mese, Erdély, 21. sz.

"... s látványosan, tündöklően
megjelent a Kaszáscsillag -
beragyogta
a végtelen mindenséget."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19105   2019-02-21

A magyar békeszerződés és a becikkelyező törvény szövege és magyarázata

Nemzetközi jog, Magyar történelem 1919-1945, Magyar külpolitika
trianoni békeszerződés, magyar történelem, külpolitika, törvény, törvénymagyarázat, Franciaország, Magyarország, 1920

"Magyarország kötelezi magát, hogy az ország minden lakosának születési, nemzetiségi, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül, az élet és szabadság teljes védelmét biztositja. Magyarország minden lakosát megilleti az a jog, hogy bármely hitet, vallást vagy hitvallást nyilvánosan vagy otthonában szabadon gyakoroljon..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19104   2019-02-21

Seprű és Kereszt / Kassai Balázs János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A történtekkel kapcsolatos szóbeszédek gyorsan terjedtek a faluban. Erzsike jó híre fokozatosan kezdett helyre állni. Ismét egyre többen hívták magukhoz bábáskodni. Egy idő után ez oly nagyra duzzadt, hogy Erzsike azon kapta magát, hogy mindig sietnie kellett valahova. De volt ám ennek előnye is..."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19103   2019-02-20

A forint 70 éve : A hiperinflációtól az árak stabilitásáig / szerkesztő Virág Barnabás

Pénzügy, bankügy, Gazdaságtörténet
pénzügy, monetáris politika, infláció, nemzeti bank, gazdaságtörténet, gazdasági reform, Magyarország, 20-21. sz.

"A forint értékmegőrző feladatát manapság minden eddiginél sikeresebben tudja betölteni, hozzájárulva a jövedelmek vásárlóértékének bővüléséhez, a gazdaság prosperálásához, a tranzakciók gördülékenyebb lebonyolításához, és az árak koordináló szerepének minél hatékonyabb betöltéséhez."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19102   2019-02-20

Az MNB társadalmi felelősségvállalási stratégiája

Vállalatok, Pénzügy, bankügy
társadalmi felelősség, stratégia, nemzeti bank, pénzügy, bankügy, műpártolás, kulturális támogatás, Magyar Nemzeti Bank, Magyarország, 2010-es évek

"A Magyar Nemzeti Bank feladatának tekinti a pénzügyi kultúra, az ezt megalapozó közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését az általános közgazdasági gondolkodástól a tudományos tevékenységek támogatásáig."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19101   2019-02-20

Álomszárnyon / Zsubrits Zsolt ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Színessé festi tájat az álom,
mellé bújnék, noha kicsit fázom.
Csönddé érik egy-egy fáradt sóhaj,
lábam alatt sehol sincs már talaj."

URL: http://mek.oszk.hu/19100/19100   2019-02-20

A bűn rövid története : A teljesség üzenete a semmiről - neked! / Bak Sándor

Metafizika, Erkölcs, etika
lételmélet, metafizika, bűn, jó és rossz

"Az Időbeliség annyi, mint bűnösség, amit következetesen követ a büntetés. és még inkább követi a belső lelki hátrány: a bűnhődés, a széthullás és a halál. Az entrópia; negentrópia nélkül, és állandó látszólagos információ infláció; tényleges információnövekedés nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19099   2019-02-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom