Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21952 dokumentum

Bogár Imre, a csongrádi betyár : Regény az alföldi rablóvilágból / Kemény Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, betyár, Bogár Imre (1842-1862), 19-20. sz.

"- Mit csinált kend, édes apám? - Földönfutóvá lettem, édes fiam, felelt Bogár Imre, mert ezt a gazembert, ki anyád halálát okozta, lelőttem. Imre fiam, hallgass a szavamra! Menj rögtön a szentesi komphoz, a komp mellett van az én régi, jó barátomnak Gubó Márton halásznak a háza. Menj oda hozzá..."

URL: https://mek.oszk.hu/18400/18485  2021-09-27

Kármán József mint nyelvmívelő : Bölcsészetdoktori értekezés / Hajnal Dávid

Nyelvhasználat, Nyelvtörténet, Magyar irodalom története, Szövegtan
író, irodalmi nyelv, nyelvművelés, nyelvhasználat, magyar nyelv, Kármán József (1769-1795), Magyarország, 18. sz.

"Kármán a nyelvmívelők azon táborába tartozik, kikre nyugodt lélekkel bízhatjuk féltett nemzeti kincsünket. Óvatos és helyes az a bánásmód, melyet kijelöl »készületlen nyelvünk« művelésére; nem ismer és nem tűr ebben semmiféle erőszakot. Ezért emeli fel tiltakozó szavát..."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22424  2021-09-27

A naturalismusról / Lázár Béla

Stilisztika, irodalomesztétika, Világirodalom története
naturalizmus, modern művészet, irodalmi műfajtörténet, irodalomesztétika, irodalomtörténet

"[Naturalismus] alatt azonban nem egy kritikai elv, de egy általános eszméket felölelő irány értendő. Naturalista iró csak széles látókörü és mély megfigyelő lehet. A megváltozott és változóban lévő társadalom igazi képét, bizonyos czélok érdekében, hűen és igazán, müvészien és részletezőn rajzolja: ez a naturalista iró!"

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22423  2021-09-27

Fuhuş : Erkekler ve kadinlar / Németh Ákos ; fordító Eva Aktürk

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, dráma, 21. sz.

"Bizim acente önemli yerlere k?z gönderen ciddi bir müessese. Bu k?zlar ?ngilizce bilen, en az?ndan temel seviyede de olsa ?ngilizce olarak bilen k?zlar ve gösteri yapmay? da biliyorlar. Bu gösteri yapma konusu sizin işiniz olacak. Gösteri yapman?n amac? ise fahişelik yapmak. Bu kelime sizi rahats?z ediyor mu?"

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22422  2021-09-27

Munkácsy Mihály : 1884-1944 / Lázár Béla

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, művészettörténet, publicisztika, memoár, Munkácsy Mihály (1844-1900), Magyarország, 19. sz.

"Jókai vetette fel az ideát, hogy Munkácsyval festessen az ország egy képet. Az eszme 1882-ben pattant ki Jókai beszédében, a Munkácsy tiszteletére rendezett banketten, de csak nyolc év mulva kérték fel a mestert, hogy az országház tanácskozó terme számára fessen egy monumentális képet ... a honfoglalás egy jelenetét."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22421  2021-09-24

Anakreoni dalok / Anakreōn ; fordító Bedőházy János

Antik irodalom
ókori görög irodalom, óda, i. e. 6. sz.

"A mig napom le nem hanyatlik,
Minek boruljon kedvem el?
Tréfálva hadd mulassak addig!
Hadd űzze gondom a kehely!"

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22419  2021-09-24

Fabulous spy games : How international trade networks with the West developed after 1945 / Borvendég Zsuzsanna

Külgazdaság, Nemzetbiztonság, hírszerzés, Magyar külpolitika, Magyar belpolitika, Politikatörténet
kémkedés, hírszerzés, titkosszolgálat, külkereskedelem, gazdasági kapcsolat, hidegháború, Magyarország, 1945 utáni időszak, Kádár-korszak, 20. sz.

"Following the revolution in 1956, Hungary undertook the task of opening up to the capitalist world, welcoming also an influx of Western capital and technologies. János Kádár depended on this to stay in power, since he needed funds to create goulash communism and the Soviets needed a Trojan horse to wheel over to the other side."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22418  2021-09-24

Az 1910-es évek orosz némafilm-kultúrája : A forradalom előtti Oroszország túlságosan is emberi tragikomédiája / Varga Anna

Filmművészet, Film- és színháztörténet
némafilm, filmtörténet, filmművészet, filmesztétika, művészetfilozófia, Oroszország, 1910-es évek, 20. sz.

"Az első orosz játékfilmet, a Sztyenyka Razint, melyet Drankov cége készített és Vlagyimir Romaskov rendezett, 1908. október 15-én mutatták be... Sadoul már Drankov filmjeiben felfedezi azokat a tendenciákat, melyek később a forradalmi film első, avantgárd hullámának elnyomása után, a második ... hullámban váltak hivatalos követelménnyé."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22417  2021-09-24

A mai film szimbolikája / Király Jenő ; szerkesztő Balogh Gyöngyi

Filmművészet, Mozi, mozgóképkultúra, Film- és színháztörténet, Esztétika, művészetfilozófia
filmművészet, filmesztétika, filmtörténet, művészetfilozófia, szimbólumhasználat, 20-21. sz.

"Hitchcock annak az új lelki szervnek a születését mutatja be, amelyet alantas szuperénnek nevezünk: a felettes én látszatában, a szimbolikus rend képviseletének látszatában fellépő ösztönt, mely a normális felettes én helyén dolgozik, s a defektes, összeomlott felettes én maradványaira ült rá, felettes ént játszó ösztönként."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22416  2021-09-23

A leány-középiskolák Magyarországon és a német nyelvű országokban : A jogi szabályozás az 1870-es évektől 1945-ig / Rébay Magdolna

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
nőnevelés, középfokú oktatási intézmény, közös nevelés, neveléstörténet, oktatáspolitika, Magyarország, Németország, Ausztria, Svájc, 19-20. sz.

"A lányok fiúkéval egyenrangú és egyenjogú oktatásának követelése a felvilágosodás eszméiből táplálkozva a polgárosodás és a modernizáció előrehaladásával erőteljesebben az 1860-as években fogalmazódott meg. Az ekkor indult kezdeményezés vezetett a ... felsőbb leányiskolák létrejöttéhez."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22415  2021-09-23

A kőkapu = Kamena kapija / Németh Árpád ; fordító Németh Árpád; szerkesztő Velibor Pilić

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
vajdasági magyar irodalom, Vajdaság, 21. sz.

"A folyópart mentén igyekezett megtalálni a menedéket. Talán százhúsz métert sem tett meg, amikor egy természetes hídra, egy nagy kőkapura bukkant. A hatalmas szirt alatt nem találta a barlang bejáratát. Csak később bukkant rá miután vízmorajlást hallott a kőszikla felől."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22414  2021-09-23

Zichy Mihály élete és művészete / Lázár Béla

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, grafikus, művészettörténet, Zichy Mihály (1827-1906), Magyarország, 19. sz.

"Ez Zichy illusztratív művészetének tipikus példája. Ez az élet-átálmodás, a valóság szépségei és gonoszságai egy boszorkányüstben felforralva, Zichy hallucinációinak anyaga. Az élet álom, melyben része van mindennek, mi érzékeinket megérintette, érzéseinket felkavarta, hogy látományokká sűrűsödjék."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22413  2021-09-23

Gyökerek / Prátser András

Helytörténet, helyismeret
tájegység, település, falu, helytörténet, mikrotörténelem, Rábaköz, Beled

"Nova villa, a későbbi Vásárosfalu valószínű a vár kiszolgálására jött létre a várúr birtokán, hasonlóan, mint ez a többi váraknál is megfigyelhető. (Pl. Kapuvár - Babót). Így Herbord tulajdona elkülönült Beledtől, ahol az Osl család többi tagjai, a Beled ág, s mások is rendelkeztek tulajdonnal."

URL: https://mek.oszk.hu/22400/22412  2021-09-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom