Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15424 dokumentum

Latin nyelvtudomány kezdők számára / Táncsics Mihály

Nyelvoktatás, Többnyelvű általános szótárak
latin nyelv, nyelvkönyv

"Mi a' latin nyelvtudomány?
A' latin nyelvtudomány azon tan, mellyből latinul olvasni, érteni, irni és beszélni tanulunk.
Hány részből áll?
Négy részből, mellyek: szónyomozás, szókötés, helyesirás és hangmérték."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15819   2016-07-28

"A Mindenem, a Boldogságom..." : Ludwig van Beethoven és a martonvásári Brunszvik Jozefin grófnő szerelméről / Hornyák Mária

Zenetörténet, Művelődéstörténet
Beethoven, Ludwig van (1770-1827), zeneszerző, híres ember, Brunszvik Jozefin (1779-1821), Martonvásár, 1799-1812, 19. sz.

"Miért nincs kifejezése beszédünknek, amely jelezhetné azt a mindenen túlmenő, megnevezhetetlen tiszteletemet Iránta az egyetlen szerelmem iránt... Ő, Ő a mindenem a boldogságom... Csendesen dobogj, te szegény szívem - egyebet úgysem tehetsz. - Csak Érte - mindig csak Érte - csakis Érte."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15818   2016-07-28

Őrzők : Egészségügyi alapellátók gyakorlatközpontú kézikönyve / szerkesztő Kereki Judit, Major Zsolt Balázs

Egészségügy általában, Gyermekek, ifjúság, Pszichológia, Születés, Gyermekek, Nevelési módszerek, Pedagógiai lélektan
egészségügyi ellátás, családvédelem, gyermeklélektan, védőnő, gyermek, kisgyermekkor, gyermekgondozás, csecsemőgondozás, szociális gondozás, pedagógiai lélektan

"Az egyéniségünkkel kell képesnek lennünk olyan minőségű szakmai kapcsolatot kialakítani minden egyes kliensünkkel, betegünkkel, gondozottunkkal, amely biztosítja az együttműködésüket, tanácsaink, javaslataink megfogadását a segítői, emberi kapcsolat «láthatatlan erővonalának» bátorító, megtartó erejében bízva."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15817   2016-07-27

Martonvásár / Hornyák Mária ; szerkesztő Erdős Ferenc

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
helyismeret, helytörténet, településföldrajz, helyi társadalom, Brunszvik család, Martonvásár

"Martonvásár 1789. január 22-én II. Józseftől mezővárosi rangot kapott. Az ifjabb Brunszvik Antal közbenjárására elnyert privilégium szerint a »kalapos király« a birtok lakóinak, »s más szomszédos helységeknek a hasznára és jólétére gondot fordítván« engedélyezte, hogy Martonvásár »örökre a mezőváros névnek örvendjen«."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15815   2016-07-27

Brunszvik Teréz és kortársai Martonvásárról : Martonvásár várossá nyilvánításának emlékére / szerkesztő Hornyák Mária

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
helyismeret, helyi társadalom, Brunszvik család, Martonvásár, 18-19. sz.

"Martonvásáron, Székesfehérvár megyében Budától két postaállomásnyi távolságra, Korompai Brunszvik Ferenc gróf lakóhelye környezetét, beleértve e majorságainak példás üzemeit is, néhány év alatt egy teljes egésszé formálta, amely méltán tetszik a hon szeretetén alapuló birtokrendező művészet minden barátjának."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15814   2016-07-26

Kombinatorikus optimalizálás / Fiala Tibor

Gráfelmélet, Alkalmazott matematika
kombinatorika, optimumszámítás, matematikai modell, operációkutatás, gráfelmélet

"A maximális folyam feladatban olyan lehetséges folyamot keresünk, amelyiknek az értéke maximális. Mivel a lehetséges folyam feltételrendszere egy korlátos és zárt halmazt definiál, a folyam értéke ezen egy folytonos (lineáris) függvény, a feladatnak mindig van megoldása."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15813   2016-07-26

Az enyém [Hangoskönyv] / Jenei András

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok, Életmód, egészség, betegség
magyar irodalom, csökkent látású, cukorbetegség, hangoskönyv, 21. sz.

"Nem magyaráztam meg sok dolgot sem a vakokkal, sem a dializáltakkal kapcsolatban, de azt vallom, hogy ha mersz kérdezni, akkor megérdemled, hogy válaszoljak! Mit üzenek mégis? Menj, ha menned kell! Sírj, ha úgy érzed, hogy az neked jó! Viselkedj, ha azt érzed, továbbjuthatsz vele! Írj, ha hiszed, hogy szavaid eljutnak másokhoz..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15812   2016-07-25

Diszkrét szimuláció matematikai alapjai / Szűcs Gábor

Alkalmazott matematika, Játékelmélet
szimuláció, matematikai modell, operációkutatás, matematikai programozás, döntéselmélet

"A szimulációs alkalmazások többsége tartalmaz véletlenszerű elemeket is, azaz vagy teljesen sztochasztikus vagy kvázideterminisztikus modellek felépítése a feladat (nagyon ritkán fordul elő teljesen determinisztikus eset). A «véletlen»-t viszont modellezni kell..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15811   2016-07-25

Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban / Brunszvik Teréz ; fordító Dancsecs Zsuzsanna

Zenetörténet
zeneszerző, zenetörténet, memoár, Beethoven, Ludwig van (1770-1827), magyarországi német irodalom, Németország, 18-19. sz.

"Ekkor kötöttük Beethovennel azt a szíves, bensőséges barátságot, amely a Mester élete végéig tartott. Beethoven eljött Budára, eljött Martonvásárra is, és mi felvettük abba a kis köztársaságba, amelynek csupa kiválasztott férfi és asszony volt a tagja."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15810   2016-07-22

Brunszvik Teréz, Teleki Blanka és De Gérandóné Teleki Emma Kossuth Lajosról

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, államférfi, emigráció, memoár, történelmi forrás, Kossuth Lajos (1802-1894), Magyarország, 19. sz.

"1849. ápr. 11.: Minden ember a másikban látja a saját tükörképét. A lélek, a gondolatok, a szellem, a jellem nagysága csak látva érthető, ahol ezek jelen is vannak, - így lehet a különféle nézeteket és a belőlük levont ítéleteket megmagyarázni, pl. többek között Kossuthról."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15809   2016-07-22

Ifjúsági könyvtárjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok ... számára / Horváth Kálmán

Katalógusok, Egyéb listák, Oktatáspolitika, oktatásügy, Beszerzés, dokumentumellátás, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, ajánló bibliográfia, iskolai könyvtár, középfokú oktatási intézmény, Magyarország, 1930-40-es évek

"I. rész. IV. csoport. Polgári fiú- és leányiskola, gimnázium és leánygimnázium I-II. osztálya. (10-12. év.) a) Beszerzendő művek:
Abonyi Árpád: Három vitéz magyar baka. Singer és Wolfner. (Elfogyott.)
Andersen meséi. (Mikes.) Franklin"

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15808   2016-07-22

A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei / Medgyesi Márton, Sági Matild, Szivós Péter

Idősek, Demográfia, Munkaügy
idős, nyugdíjas, foglalkoztatás, munkaerőpiac, lakásviszonyok, Magyarország, 1990-es évek, 1998

"A korai nyugdíjazás növekvő arányát egyértelműen a rendszerváltás hatásának kell tekintenünk. Az idősebbek, ha elveszítik az állásukat, nehezebben találnak újat, mint a fiatalok. Mindazok, akiknek módjában áll választani, a munkanélküliség, a bizonytalanság helyett inkább választják a korai nyugdíjba vonulást."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15807   2016-07-22

Aradvár és Aradváros ostroma 1848-49-ben : Galsai Kovách Ernő 1848/49-iki honvédőrnagy naplója / Kovách Ernő

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet, Helytörténet, helyismeret, Klasszikus magyar irodalom
magyar történelem, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, történelmi forrás, magyar irodalom, Arad, Arad (vár), Erdély, 1848-1849, 19. sz.

"Az ostromló csapat következőképpen alakult ki. Elől a székely zászlóalj, azután a két század debreceni, a két század békési önkéntes (mind jól fegyverkezve), utánuk a 30-ik Honvédzászlóalj és a 30-ik zászlóalj feles legénységéből alakított 58-ik zászlóalj. Ez még csak kaszákkal volt ellátva."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15806   2016-07-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom