Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16186 dokumentum

Kettészelt mosoly : Versek Picasso műveiről / Burján Gál Enikő

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Festészet, grafika
erdélyi magyar irodalom, festészet, avantgárd, művészeti hatás, Picasso, Pablo (1881-1973), Erdély, 21. sz., 20. sz.

"Tekintetem csillog a vásznon
mint egy madárrepülés
szempilláim szárnytollakként
rázuhannak a végtelenre"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16588   2017-02-21

Örökös ház mellynek epitetését igérte Isten Dávidnak, ... / Aranka György, Mártonfalvi János, Deáki Filep József , Köpeczi János, Nádudvari Sámuel

Keresztény vallások, Genealógia, családtörténet
gyászbeszéd, nekrológ, prédikáció, református egyház, országgyűlési képviselő, főispán, Wass Dániel (1674-1741), Kolozsvár, Erdély, 1741, 18. sz.

"No! oda vagyon már e' Te kedves Férjed! oda vagyon az egész Ország elött nagy respectusú, 's Tégedet hüségesen szeretö VASS DANIELED! Jóllehet azért nem mérészellek kérni, hogy illy nagy károdon ne szomorkodjál 's siránkozzál; mindazonáltal bátorkodom arra inteni: Légyen keserüségedben MÓD."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16585   2017-02-21

Drámapedagógiai órák : Alsóban, felsőben és főiskolán / Debreczeni Tibor

Nevelési módszerek
drámapedagógia, speciális nevelés, iskolai nevelés, tanári segédkönyv

"Megvártam, míg Vera néni is feláll, nyújtja a kezét, miközben én állom a tekintetét, s akkor jó hangosan, hogy érthető legyen, közlöm a nevemet. Majd utána, hogy én is értsem, ezt teszi Vera néni is. A gyerekek figyeltek, s máris következhetett a beszélgetés. Mit vettek észre, mire figyeltek fel!"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16584   2017-02-21

Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai / Sárközi György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Eljön a nap, hogy többet nem leszek,
a könyvespolcon kis kötet leszek.
Mi életem volt: öröm, szenvedés,
sötét sorok örök csendjébe vész."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16583   2017-02-21

Dozvald János parafrázisai : Széchenyi a fotóról / Dozvald János

Fotóművészet, fényképészet, Idézetgyűjtemények
fotóművészet, parafrázis, idézetgyűjtemény, fotóművész, újságíró, Dozvald János (1939-), politikus, államférfi, Széchenyi István (1791-1860), Magyarország, 21. sz.

"A fotósoknak szerfelett nagy száma össze szokta zavarni, vagy egyenesen felcserélni a téma valódi mibenlétét, ...sokszor nem cselekszik józanabbul, mint ha eldönteni akarná, hogy vajon mi jobb témául: »a fácánhús-e, vagy a széles ágy, a széna-e, vagy a virág, az arab ló-e, vagy az angolkert, stb.«"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16582   2017-02-21

A világ legbefolyásosabb emberei : Ahogy az anno a PC Guruban megjelent (majdnem) / Hanula Zsolt

Számítógépes játékok, Számítógépes alkalmazások, Multimédia, virtuális valóság, Ipartörténet, Szórakozás- és játéktörténet, Egyéb összeállítások
játékprogram, szoftver- és alkalmazásfejlesztő, programtervezés, ipartörténet, tömegkultúra, 1990-es évek, 2000-es évek

"Amikor Sandyman '88 őszén igent mondott Sid Meier és a már akkor sokadvirágzását élő MicroProse hívó szavára, először szolgált rá a címben említett állandó eposzi jelzőjére. A legjobbkor érkezett, hogy részt vehessen a Sid nevét végleg legendává avató játék, a Civilization fejlesztésében."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16581   2017-02-21

A Győri egyházmegye papjai és templomai, 2015 / szerkesztő Vasi Ferenc Zoltán

Adattárak, Egyéb összeállítások, Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások
katolikus pap, templom, egyházi épület, katolikus egyházmegye, keresztény egyház, egyháztörténet, Győri Egyházmegye, Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország, 21. sz., 2015

"Dr. Pápai Lajos: A győri egyházmegye főpásztora
A győri püspökök sorában a 77.
Született Győrött 1940. szeptember 6-án
Pappá szentelve: 1963. június 21-én"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16580   2017-02-20

Számvitel 1. : A gazdasági információk menedzselésének alapjai / Kiss Árpád

Számvitel, Egyéb szolgáltatások
számvitel, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás

"A gazdasági szervezeteknek céljaik eléréséhez saját, illetve környezetük gazdasági helyzetéről megbízható információkkal kell rendelkezniük, melyeket többek között a számviteli nyilvántartások, pontosabban az egyes gazdálkodó szervezetek által közzétett gazdasági beszámolók, jelentések tartalmaznak."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16579   2017-02-20

Don Carlos, spanyol infáns : Drámai költemény / Friedrich Schiller ; fordító Radó Antal

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18. sz.

"Hol van Don Carlos, infánsom? Nekem
Ez a Carlos fiú kezd szörnyü lenni.
Kerűli jelenlétem, a mióta
Megjött az alcalái egyetemről."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16578   2017-02-20

Onkopszichológia a gyakorlatban / szerkesztő Horti József, Riskó Ágnes

Onkológia, Pszichológia, Életmód, egészség, betegség
rákbetegség, pszichoterápia, onkológia, ápolás

"Az onkológia területén dolgozó klinikai pszichológusi munka lényege a vizsgált beteg pszichés állapotának megállapítása, részvétel a beteg pszichoszociális témájú tájékoztatásában, a vizsgálatok, kezelések, onkológiai kontroll következtében kialakult lelki reakciók kezelésében."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16625   2017-02-20

Szószivárványok / Millei Lajos ; szerkesztő Milleiné Kelemen Csilla; illusztrátor Kovács Daniela

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Különc kölönc vagyok a törtetők hátán,
reménykedők egén derűs szószivárvány,
különc, aki látja rét selymén a fodrot,
s felhőkből farag ki sok-sok bárányszobrot,"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16576   2017-02-17

Földönkívüliek a Pénzverem utcában / Rácz Katalin ; illusztrátor Keglovich Tamás Milán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"...A Csíkostó utca felől egy ismeretlen szörnyeteg vágtatott végig a Pénzverem utcán. Egyetlenegy nagy zöld szeme belülről világított, testét vörös színű szőrzet borította, hol morgó, hol fujtató hangot adott, de a legmeglepőbb az alakja volt: egyáltalán nem volt szimmetrikus!"

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16575   2017-02-17

Lassú boszorkány : Történetek a múltból / Pandur Judit, T. ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Azért nem tudta kinyitni az ajtót, mert mások nyitották ki, álkulccsal, amíg ők oda jártak? Lehet, hogy a jegyzeteit mégsem a férje keverte össze? - Azóta nyílt egy hivatal, ahol meg lehet tudni, megfigyelték-e őket. Magda azonban nem szeretné tudni. Inkább csak legyen az emlék egy segítőkész, csinos srác régimódi esernyővel."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16574   2017-02-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom