Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20667 dokumentum

Páris rejtelmei / Eugène Sue

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"A Veuves-fasorbeli villa nem volt állandó lakása Rudolfnak. Az előkelő Szent Germain-uton állott pazar fénnyel berendezett palotája. Minthogy el akarta kerülni a magas rangjával járó fogadásokat és szertartásos látogatásokat, Rudolf inkognitóban, gróf Duren néven tartózkodott Párisban."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20895  2020-09-28

Bódy Gábor, 1946-1985 : Életműbemutató = Gábor Bódy, 1946-1985 : a presentation of his word / Bódy Gábor ; szerkesztő Beke László, Peternák Miklós

Filmművészet, Videó, DVD, Film- és színháztörténet, Kritika
filmrendező, filmművész, filmművészet, kísérleti film, videó, filmtörténet, mozgóképelmélet, filmkritika, filmográfia, Bódy Gábor (1946-1985), Magyarország, 1970-es-1980-as évek, 20. sz.

"Filmelméletének kategóriái az élet szakaszaival egybefonódva művek textúrájává válnak. A művek szerepe pedig döntő az elmélet kialakításában: nem kétféle, inkább azonos, de két irányba ágazó tevékenység ez, mely elágazásra is csak azért van szükség, hogy az így keletkező erőtér révén felfokozzák egymást."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20889  2020-09-28

Zöld Henrik / Gottfried Keller ; fordító Ignotus

Klasszikus világirodalom
svájci német irodalom, 19. sz.

"Már néhány esztendeje alig jártam templomba, s hitbeli oktatásra sem jártam el, bár köteles lettem volna; ... télen egyszer-kétszer mentem, s azt mintha nem vették volna észre, a minthogy általában nem tették nehézzé a dolgomat, azon az egyszerű okon, mert én voltam a zöld Henrik, vagyis, mert saját és külön jelenség voltam...."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20888  2020-09-28

Búvópatak / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Az új hatalom lassan kezdett berendezkedni Erdélyben. Az élet is stabilizálódott. Mindennek az egyik első jele az volt, hogy Kovács Lászlót megkérték, szolgáltassa be a fegyverét. Mit tehetett? Beszolgáltatta. Akkor már nem lehetett úgy cikázni az országhatárokon át, mint néhány évvel korábban."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21198  2020-09-28

Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón : 56 meghurcolt áldozat esetleírásával, dokumentumokkal, fényképekkel és a 2002-2010 közötti állami szabadságjogi jogsértésekről szóló országgyűlési részjelentéssel / szerkesztő Varga Domokos György

Igazságügy általában, Magyar belpolitika, Egyéb bűncselekmények, Civil szervezetek
tüntetés, rendőri erőszak, állami terror, jogsértés, jogvédelem, politikai feszültség, belpolitika, szabadságjog, igazságügy, civil szervezet, jogeset, történelmi forrás, Budapest, Magyarország, 21. sz.

"A megtorlásokban részt vevő ügyészek és bírók sértetlenek, elszámolatlanok maradtak, az új rendszer ügyészsége számos rendőrbűnt megtorolatlanul hagyott, engedett elévülni, és sikerrel tiltakozott még az ellen is, hogy a rendőrvezetők büntető perében a jogsértettek érdekében jogi képviselőjeként fellépjünk."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21175  2020-09-28

Népszerű távírástan, különösen távirdai mellék-állomások számára / Donáth Lajos

Ipartörténet, Adatátvitel, Egyéb híradástechnika, Gyengeáramú elektrotechnika, Ipartörténet, Postai szolgáltatások, Ipartörténet
távíróközpont, távírótechnika, hírközlés, hírközlési hálózat, postai szolgáltatás, ügyvitel, üzemfenntartás, működési szabályzat, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 1870-es évek

"Azon sürgönyökhöz, melyek vonalmegszakadás esetén postán szállittatnak valamely távirda állomáshoz, azokról egy jegyzék csatolandó. Azon állomás, mely a jegyzéket vette, az átvételt postán nyugtatványozza, s ezt az összeköttetés helyreálltával táviratilag is ujból jelenti."

URL: https://mek.oszk.hu/21200/21211  2020-09-28

Szinyei Merse Pál élete és művészete / Szinyei Merse Anna

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, művészettörténet, Szinyei Merse Pál (1845-1920), Magyarország, 19-20. sz.

"Képeinek színvonala természetesen erősen eltérő, festett néha rosszabb tájakat is, fáradtan vagy túldolgozottan, de a meglehetősen nagyszámú késői tájremek egybegyűjtésekor válik igazán nyilvánvalóvá, hogy mennyire igazságtalan egy kalap alá vonásuk, s egységes elítélésük a fáradt, kisszerű naturalizmus címszavával."

URL: https://mek.oszk.hu/21200/21213  2020-09-28

Networkshop 2010 : 19. országos konferencia

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Informatika az oktatásban, Információs társadalom, Elektronikus szöveg és könyvtár
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, on-line adatbázis, szuperszámítógép, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 2010

"Az Open Access vagy nyílt hozzáférés kezdetét nemzetközi szinten a 2002 februárban kiadott Budapest Open Access Initiative-ra datálják. Annak ellenére, hogy Magyarország adott otthont a születésének, és annak ellenére, hogy mára világméretű mozgalommá és a lehetőségek széles tárházává vált, a nyílt hozzáférés hazánkban gyerekcipőben jár."

URL: https://mek.oszk.hu/21200/21204  2020-09-28

Networkshop 2009 : 18. országos konferencia

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, távoktatás, on-line adatbázis, szuperszámítógép, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 2009

"A HBONE hálózatában 2008-ben is egy-két jelentősebb fejlesztést hajtott végre az NIIF Program. Az előadás összefoglalja a legfontosabb műszaki eredményeket, bemutatja a felhordó hálózati technológiák jelenlegi helyzetét, koncentrálva a budapesti és vidéki fejlesztésekre."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21170  2020-09-28

Networkshop '98 : Győr, Széchenyi István Főiskola, 1998. április 15-17.

Számítástechnika általában, Internet általában, Internetes technológia, Hálózati információforrások, Könyvtárautomatizálás, Informatika az oktatásban, Információs társadalom
informatika, számítástechnika, számítógép-hálózat, internet, internetszolgáltatás, tartalomszolgáltatás, információs rendszer, adatbiztonság, on-line adatbázis, könyvtár, múzeum, felsőoktatás, közoktatás, Magyarország, 1998

"Az előadás a NIIF Program 1998-2000 közötti időszakra vonatkozó tervet ismerteti röviden. Kitér a Program eddigi eredményeire, a tervet motiváló nemzetközi trendekre és hazai igényekre, az elkövetkező három évre megfogalmazott célokra, valamint a terv teljesítésének feltételrendszerére."

URL: https://mek.oszk.hu/21200/21202  2020-09-28

Sógunok, kémek, kamikazék és a magyarszerető király / Doma Mikó István

Ázsiai országok történelme, Haditechnika, Hadtörténet, Művelődéstörténet
titkos ügynök, pilóta, katonai repülőgép, hadművelet, haditechnika, haditengerészet, második világháború, történelem, művelődéstörténet, Tokugava, Josinobu (1837-1913), Sorge, Richard (1895-1944), Muranaka, Kazuo (?-2006), Takidzsiró, Ónisi (?-1945), Taufaʻahau, Tupou (Tonga: király) IV. (1918-2006), Japán, Pearl Harbor, Tonga, 20. sz.

"1941-ben Japán lebombázta az amerikai Pearl Harbort, s ezzel reménytelen háborúba keveredett a nálánál huszonötször nagyobb Amerikával, Angliával és szövetségeseikkel. Az 1942-es midwayi csatavesztés után helyzete kilátástalanná vált, és a daihonei, a vezérkar kétségbeesett eszközökhöz folyamodott, hogy a háborúvesztést elkerülje."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21063  2020-09-24

Egy par excellence közép-európai művész: Szombathy Bálint / Komoróczy Emőke, G.

Egyéb vizuális művészetek, Művészettörténet, Magyar irodalom története
képzőművész, költő, vizuális művészet, avantgárd, határon túli magyarság, művészettörténet, irodalomtörténet, Szombathy Bálint (1950-), Vajdaság, 20-21. sz.

"Szombathy Bálint kezdettől úgy vélte: a hétköznapokban sincs olyan prózai mozzanat, amely ne lehetne rokonítható bizonyos költői tartalmakkal - kezdve az emberi gesztusoktól a magatartásformában rejlő általánosabb (etikus) jellemvonásokig. Van, aki »költőien« éli át korát, s ehhez nem feltétlenül kell költőnek lennie..."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21062  2020-09-24

Az alpinizmus (hegymászás) története és szerepe a művelődéstörténetben : Hat előadás / Jankovich Marcell

Természetjárás, hegymászás, Turizmus története, Művelődéstörténet
alpinizmus, természetjárás, extrém sport, sporttörténet, kultúratörténet

"Az alpinizmus tehát igazán az emberi művelődés szolgálatában áll és ellenállhatatlan vonzóerőt fog gyakorolni minden gondolkodó elmére, mert jelszava oly szó, melyben egyesül az emberiség minden célja és reménye: excelsior."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20886  2020-09-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom