Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22970 dokumentum

Deske.hu2 : Levelek Le Meux-be, 2008-2022 / Váli Dezső ; szerkesztő Németh István Péter

Festészet, grafika, Kortárs magyar irodalom
festőművész, magyar irodalom, Váli Dezső (1942-), Magyarország, 21. század

"A fontos: Miki átdolgozta a most húsz éves C. Naplót e-bookká, epub formátum. Ez a harmadik változat, mert én sok új ábrával 10 éve netre-, honlapra tettem. Azt hiszem, az Elektronikus Könyvtár-, az OSzK is ezt vette át. Szóval köcsönkapott kütyün már kezdtem korrektúrázni. A legfontosabb könyvem. ... Ingyér akarom forgalmazni. Terjedjek. A könyv rég kaphatatlan."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23529  2022-10-03

Az Országos Mentőszolgálat mentőállomás-hálózatának fejlődése, 1948-2022 / Debrődi Gábor, Ecsegi Dániel

Szakmai térképek, Egészségügy általában, Logisztika
mentés, mentőszolgálat, Országos Mentőszolgálat, Magyarország, 20. század, 21. század

"Megjegyzés: A fővárosi Delej utcai Mentőállomás 1996-ban megszűnt, helyette 1997-ben létesült a Mátyásföldi Mentőállomás. A nagymányoki Mentőállomás 1990-ben megszűnt.

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23528  2022-10-03

A jövő társadalma univerzális demokrácia : Válasz Gr. Károlyi Imre könyvére / Nagy Sándor

Közgazdasági elméletek, Társadalomfilozófia
társadalomelmélet, társadalmi rendszer, gazdaságfilozófia, kapitalista rendszer, kommunizmus, szocialista gazdaság

"Gróf Károlyi következtetésének ott van a hibája, hogy ő nem ismer csak kapitalista és szociálista-kommunista világrendet. Ha tehát az egyik bukik, jön a másik. De van egy harmadik lehetség is: egy sem nem kamatos (kapitalista,) sem nem kollektív (szocialista-kommunista,) hanem járadékos gazdasági és társadalmi rendszer, (univerzális demokrata.)"

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23493  2022-10-03

A világ nyelvei és a nyelvek világa : Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban / szerkesztő Klaudy Kinga, Dobos Csilla

Alkalmazott nyelvészet
alkalmazott nyelvészet

"Az aszimmetria fogalma nem új a fordításkutatásban, mivel minden olyan fordításelemzés, amely a célnyelvi szöveget a forrásnyelvi szöveggel veti egybe (és nem más célnyelvi szövegekkel) eljut odáig, hogy a célnyelvi szöveg bizonyos jellegzetes felszíni tulajdonságait a forrásnyelv hatásával (interferenciájával) magyarázza."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23409  2022-10-03

(Magyar) zenei élet Kárpátalján / Boniszlavszky Tibor

Zenetörténet, Művelődéstörténet
zenei élet, határon túli magyarság, Kárpátalja, Ukrajna, 20. század

"A különböző nemzetiségek képviselői - mindenekelőtt az értelmiség - az adott lehetőségeket kihasználva, attól függően, melyik állam fennhatósága alá tartozott a terület, igyekeztek előtérbe helyezni a saját zenekultúrájukat. E nemes vetélkedés eredményeképpen, különösen a XX. század sorsfordulói következtében itt egy sajátos ötvözetű művelődési, és ezen belül zenei élet bontakozott ki."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23511  2022-09-30

Ezer évig nem volt itt semmi? : Irodalmi publicisztika / Gortvay Erzsébet

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, publicisztika, Kárpátalja, 20. század

"Az a Dayka, aki már saját korában sem számíthatott se emberi részvétre, se költői megbecsülésre, semmiképp sem érdemelte az új rendtől, hogy inkvizíciót tartson szobra felett. Ma már tudjuk és ki is merjük mondani: azért kellett Dayka Gábor szobrát a magyar múlt annyi más művészi és kulturális értékével együtt eltüntetni, hogy az új honfoglalókkal könnyebb legyen elhitetni: ezer évig nem volt itt semmi."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23500  2022-09-30

Az első képes Bibliám / Kenneth Nathaniel Taylor ; illusztrátor Jankovics Mária

Keresztény vallási szövegek, Gyermek- és ifjúsági irodalom
bibliai történet, képeskönyv

"Isten mondta Noénak, hogy építsen egy hatalmas csónakot. Ez volt a bárka. Noé fiai segítenek neki. A bárka még nincs a vízen, de hamarosan esni kezd az eső és addig esik szakadatlanul, amíg mindent víz nem borít. Noé és az egész családja biztonságban lesz a bárkában."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23526  2022-09-30

Tavaszváró : Kárpátaljai magyar költők megzenésített versei / zeneszerző Ivaskovics József; illusztrátor Tóth Lajos; kottagrafikus Tagyi Klára

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Egyéb zenei műfajok
kárpátaljai magyar irodalom, megzenésített költemény, Kárpátalja, 20. század

"lásd a fák már hiszik a rügyet
bár a verébcsőr még szomorú
és a hidegfényű nap
most, csak hunyorogni keres ürügyet
lásd a fák már hiszik a rügyet"

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23510  2022-09-30

Konszenzuskereső reformer a válságok és szélsőségek korában : Imre Sándor a nemzeti együttműködés akadályairól, művelődéspolitikai szerepvállalásáról, a köznevelésről, s a magyar pedagógiáról / Donáth Péter

Művelődéstörténet, Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945, Politikatörténet, Magyar belpolitika, Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet
művelődéspolitika, művelődéstörténet, magyar történelem, politikatörténet, oktatásügy, pedagógus, államosítás, neveléstörténet, miniszter, Imre Sándor (1877-1945), Országos Közoktatási Tanács, Magyarország, 1910-es évek, forradalmak kora, két világháború közötti időszak

"Imre Sándor a nemzeti egység, a konszenzuális oktatáspolitika kialakításának fáradhatatlan sürgetője, a közoktatás, s a közszolgálat pártpolitikai és felekezeti semlegességének, az egyetemi autonómiának meggyőződéses híve volt. A pártonkívüli, mérsékelt szakember, fáradhatatlan »társadalmi hídépítő« tanulságos történetének egyes mozzanatait próbáljuk felidézni e kötetben."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23444  2022-09-30

A teremtés legnehezebb napja : A sátán fattya című trilógia 3. része / Nagy Zoltán Mihály

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21. század

"az apád
orosz,
bűnben fogantál, fattyú lettél,
a sátán szolgájának utált kölyke"

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23459  2022-09-29

A webarchiválás elméletének és gyakorlatának alapelemei. A szervezett keretek között zajló webarchiválás kezdetei Magyarországon : Egyetemi doktori (PhD) értekezés / Németh Márton

Hálózati információforrások, Elektronikus szöveg és könyvtár, Internetes technológia, Számítógépes alkalmazások
web, weblap, hálózati dokumentum, digitális archívum, internet, 21. század

"A Phd dolgozat alapjául szolgáló kutatás a webarchiválás elméleti alapelemeinek bemutatása mellett annak első lépéseit is fel kívánja villantani, hogy az elméleti kereteket miként lehet magyar körülmények között a gyakorlat nyelvére lefordítani, az Országos Széchényi Könyvtárban 2017-ben induló webarchiválási projekt keretei között."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23495  2022-09-29

A francziaországi mezőgazdasági és erdészeti felsőbb szakoktatásról : I. A párisi "Institut national Agronomique" / Kövessi Ferenc

Felsőfokú oktatás, Szakképzés, Mezőgazdaság általában, Erdészet, vadászat, halászat
felsőfokú oktatási intézmény, agrártudomány, erdészet, Franciaország

"Legelső észrevételem, melyet a francziaországi felsőbb mezőgazdasági és erdészeti kiképzés terén nagy figyelemmel és gonddal látok keresztülvezetve, az, hogy a tudományos előadások állandóan igen terjedelmes gyakorlati, főleg laboratóriumi munkálkodással, tanulással vannak összekapcsolva, a legtöbb elméleti előadást nyomban gyakorlati szemléltetés és kísérleti bemutatás követ."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23424  2022-09-29

Az erdőtarolási jog telekkönyvi biztositása : Válasz Dr. Engel Aurélnek a Pester Lloyd-ban megjelent ilyen czimű értekezésére / Kaán Károly

Erdészet, vadászat, halászat, Tulajdonviszonyok, Gazdasági jog
erdőművelés, fakitermelés, telekkönyv, gazdasági jog, erdészet, Magyarország

"Az okszerű erdőgazdálkodás nemcsak talajt, de erdőt és faállományt is feltételez. Ha levágjuk az erdőt rendszertelenül, és ha e korlátlan erdőpusztitás eshetőségeit elősegítjük törvényes intézkedésekkel: megdöntjük létalapját az erdőgazdálkodásnak, mert megsemmisítjük annak alapfeltételét, az erdőállományt."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23423  2022-09-29                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom