Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18278 dokumentum

A tegnap / Feszty Árpádné Jókai Róza

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, Jókai Mór (1825-1904), Gárdonyi Géza (1863-1922), 19-20. sz.

"Álmos vagyok, fáradt; sokat futkostam. Valami meleg kedvesség betakar; egy szelid, szakállas fej rámhajlik, szinte világit... össszefut jósága a lámpa világával. Rámhajlik s énekel... tán ringat is? A hang puha, simogat, biztat. A kis madár érezhet valami ilyet a fészekben..."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18696   2018-10-17

Egy polgár emlékkönyvébe : Tanulmányok a 66 éves Gerő András tiszteletére / szerkesztő Bolgár Dániel, Fenyves Katalin, Vér Eszter Virág

Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Társadalomtörténet, Kortárs magyar irodalom
történész, magyar történelem, társadalomtörténet, zsidóság, szocialista rendszer, történelmi dráma, Magyarország, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, forradalmak kora

"A Habsburg-dinasztia családi élete a dinasztikus és az állami patriotizmus fontos jelképei közé tartozott. Az egyén - ahogyan a premodern társadalomban általában, úgy az államiságot megjelenítő koronás fő családjában is - szerepek betöltőjeként jelent meg."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18695   2018-10-17

A betörők : Elbeszélés / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Nyárády Fánnikának ez a rózsatelep a legnagyobb gyönyörűsége. Ismeri, nevén szólítja valamennyit, néha-néha egy csókot is lop valamely különösen szép bimbóra, de még sohasem érezte magát annyira otthon közöttük, mint éppen ma reggel. Milyen gyönyörüen nyilnak, bólintgatnak, hívogatják, mintha mind azt mondaná: maradj itt közöttünk."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18694   2018-10-16

Civil társadalom, nonprofit világ / Nagy Ádám, Nizák Péter, Vercseg Ilona

Civil szervezetek, Menedzsment
civil társadalom, nonprofit szervezet, közösségfejlesztés, projektmenedzsment, vezetés, szervezeti kultúra

"Fontos meghatároznunk, mennyiben kapcsolódik, illetve mennyiben határolható el a nonprofit szektor fogalma a civil társadalom fogalmától. Összefoglalóan azt mondhatjuk, a nonprofit szektor bizonyos elemeiben szűkebb, más tekintetben tágabb kategória, mint a civil társadalom."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18693   2018-10-16

A hallgatói kompetenciák elemzése és fejlesztési javaslatok : A Pécsi Tudományegyetem DPR eredményei és gyakorlata / Kuráth Gabriella

Felsőfokú oktatás, Pedagógiai módszerek, Munkaügy
egyetemi hallgató, kompetencia, karrier, pályafutás, munkaerőpiac, felsőoktatás, fejlesztési program, képességvizsgálat, képességfejlesztés, követéses vizsgálat, Pécsi Tudományegyetem, Magyarország, 2010-es évek

"A Diplomás Pályakövető Rendszer működtetése során kiemelt feladatként jelentkezik a munkaerő-piaci információk közvetítése, az eredményes kommunikáció az érintett célközönség felé, melyhez a különböző szereplők fontosságának átgondolása, a hangsúlyok újradefiniálása szükséges."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18700   2018-10-16

Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Rákóczi fejedelemhez : 1704-1712 / Bercsényi Miklós

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
hadvezér, Rákóczi-szabadságharc, hadtörténet, magyar történelem, levelezés, Bercsényi Miklós (1665-1725), Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Magyarország, 18. sz., 1704-1712

"Az német Komáromnál van, még tegnapelütt csak 600 gyalog és álgyúval költözött vala által, és 300 lovas, kit ismég az lovassát visszaköltözni mondták; hanem tegnap mi lett? még hírem nincs felőle. Az nyereséget felküldte Bécs felé. Mit fog cselekedni? nem tudhatom."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18692   2018-10-15

CNC gépkezelők zsebkönyve / Jaczkim László

Szerszámgépek, Automatizálás, robotok, Programozás
esztergagép, CNC, számítógéppel segített gyártás, kezelési utasítás, programozás

"Az egyenesekből és körívekből összetett szerszámmozgatási pályának csak az egyes pályaelemeket meghatározó adatait szükséges programozni. A közbenső pályaelem-adatokat a végrehajtó szervek számára a vezérlőmű számítóegysége (interpolátora) folyamatosan szolgálja."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18691   2018-10-15

Szocializációs közegek a változó társadalomban : A nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média / Nagy Ádám, Trencsényi László

Gyermekek, ifjúság, Szociálpszichológia, Nevelési módszerek, Család általában, Gyermekek, Társas érintkezés, illemtan
ifjúság, ifjúságszociológia, nevelés, szocializáció, társadalmi beilleszkedés, családi nevelés, iskolai nevelés, szociálpedagógia, Magyarország, 20-21. sz.

"A szocializációs színterek megnevezésének alapja, oka, illetve magyarázata, sőt fogalmi háttere az irodalomban leginkább sejtéseken, kijelentéseken (hovatovább sokszor azonos kifejezéseken, de különböző fogalmakon) és kevéssé levezetéseken, szabályszerűségeken, esetleg axiómákon alapul."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18690   2018-10-15

Magyar ifjúság, 2012 : Tanulmánykötet / szerkesztő Székely Levente

Gyermekek, ifjúság
ifjúság, fiatalkorú, ifjúságszociológia, demográfia, párkapcsolat, családtervezés, gyermekvállalás, oktatás, mobilitás, szabadidő-felhasználás, médiakutatás, politikai attitűd, vallásgyakorlás, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. sz.

"A korábbi ifjúságkutatások (2000, 2004, 2008) eredményei alátámasztják azt a feltevést, hogy a serdülők a felnőttkorba való átmenet lépcsőfokait az »elvárt« társadalmi norma szerint szocializálják, egyfajta kötött sorrendiséget is elfogadva, s ez most is igazolódni látszik."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18689   2018-10-15

Az Erdélyi Havasok az Oltszorostól a Vaskapuig : Geotektonikai vázlat / Inkey Béla

Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
tektonika, szerkezeti földtan, hegyszerkezettan, sztratigráfia, geológia, kőzettan, Déli-Kárpátok, Erdély

"Kőzetei túlnyomóan a második palacsoporthoz tartoznak (gneisz, csillámpala, talkgneisz és kevés amphibolgneisz). Két helyen u. m. Kovács falunál a M. Cserbun és Baja de Aramánál, öregszemű, húsvörös földpátú gránit mutatkozik és Polorácsnál a gránithoz csatlakozó granitgneisz van elterjedve."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18684   2018-10-15

Lump úr & Co. / Lengyel Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Gyer-földön élnek a gyerek -
hangosak és éretlenek,
de ha egy gyert ölébe vesz
any és app között béke lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18683   2018-10-13

S. K. arabeus / Lengyel Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"mindenki mondott már valami jót vagy szépet
csak én ülök itt a szerénység csillámló
angolvécéjén,
mint malterba lábadt skarabeus."

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18682   2018-10-13

Tamás evangéliuma / Lengyel Tamás

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"padlóba fekszem víz alá
meztelenül lépek a falba
követ emelek fát szelek át
beköltözöm kutyába halba"

URL: http://mek.oszk.hu/18600/18681   2018-10-13                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom