Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19059 dokumentum

Részletek Nagy Töhötöm fiatalkori naplóiból, 1937-1940 / Nagy Töhötöm

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Felsőfokú oktatás, Magyar történelem 1919-1945
jezsuiták, szerzetesség, papképzés, papság, egyházi hivatás, társadalmi kapcsolat, állam és egyház viszonya, vallás és politika viszonya, keresztény egyesület és szervezet, Nagy Töhötöm (1908-1979), Szeged, Magyarország, 1937-1940, 20. sz.

"Holnapután lesz itt, Szegeden P. Kerkai hatalmas munkásgyűlése, amelyen az iparügyi miniszter és a püspök úr is beszélni fognak. Ma aztán beállított P. Kertaihoz egy szegedi nyilas főmufti, és előadta neki, hogy az egyik nyilas-megbeszélésen szóba jött, hogy meg kellene zavarni ezt a gyűlést, de leszavazták."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19482   2019-06-19

Tájékoztató az ügyvédi ellenjegyzés jó gyakorlatairól / Baranyi Bertold, Tordai Csaba

Polgári jog
okirat, iratkezelés, hitelesítés, igazolás, ügyvéd, iratminta

"Értelemszerűen nincsen akadálya annak, hogy az ellenjegyző ügyvéd vagy a helyette okiratot szerkesztő személy az okiratot más által készített iratminta alkalmazásával szerkessze meg, ez azonban nem érinti a szerkesztésért és az ellenjegyzés egyéb tartalmi és formai követelményeinek megtartásáért való ügyvédi felelősséget."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19481   2019-06-19

Füveskönyv : Saját válogatás / Váli Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"1951 májusában föltett kérdésemre
1983 augusztusában megtaláltam a választ.
Most már mindegy, meddig élek.
De addig: szolgálatban vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19480   2019-06-19

Versnapló [1966-2015] [Hangoskönyv] : Hanggal - beolvastam / Váli Dezső

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20-21. sz.

"az embernek talán négy-öt feladata van az életben.
ahhoz, hogy ezeket jól tudja csinálni,
elsősorban rendet kell teremtenie önmagában, belül.
úgy gondolom, a többi már könnyebben megy."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19479   2019-06-19

Daniel Czettel : 1883-1908

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomdatechnika, nyomdaipar, nyomdászattörténet, Czettel Dániel (1850-1913), Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaság, Magyarország, 19-20. sz.

"Daniel Czettel, der nun bereits seit 18 Jahren als geschäftsführender Direktor an der Spitze der von ihm gegründeten Ersten Ungarischen Schriftgiesserei-Aktiengesellschaft steht, hat die fünfundzwanzigste Jahreswende seiner erfolgreichen Tätigkeit auf dem Gebiete der vaterländischen Schriftgiesserei erreicht."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19380   2019-06-19

Czettel Dániel : 1883-1908

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomdatechnika, nyomdaipar, nyomdászattörténet, Czettel Dániel (1850-1913), Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaság, Magyarország, 19-20. sz.

"Czettel Dániel, a ki immár 18-ik éve ügyvezető-igazgatója az általa alapitott Első Magyar Betüöntöde Részvénytársaságnak, betöltötte a hazai betüöntés körüli sikeres munkálkodásának negyedszázados fordulóját. Nem mindennapi ezen kiváló férfiunak a pályafutása; - hosszú munkás pályáján végig keresztül vonul a tanulni vágyás..."

URL: http://mek.oszk.hu/19300/19379   2019-06-19

Stephanus noster : Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára / szerkesztő Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton

Szövegtan, Magyar irodalom története, Világirodalom története, Művelődéstörténet
irodalomtörténész, magyar irodalom története, újkori latin irodalom története, filológia, irodalomtudomány, szövegkritika, irodalmi hatás, humanizmus, reneszánsz, reformáció, irodalomtörténet, művelődéstörténet, Bartók István (1955-), Magyarország, újkor, 15-17. sz.

"A humanizmus, a reneszánsz, és a reformáció tanainak együttes befogadásával, köszönhetően a Magyar Királyságban és később Erdélyben is jelen lévő nagyszámú itáliai, németországi humanistának, a humanista szövegkiadás is elindult. Jellemzően iskolai kiadásokról van szó, és magyar fordításokról."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19478   2019-06-18

Csillagtitok : Versek / Szente B. Levente

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Még egy kevés idő
és ha csillaggá változom,
ahogy a madarak is,
egymást keressük majd, földön és égen."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19477   2019-06-18

Csillagtitok [Hangoskönyv] : Versek / Szente B. Levente

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, hangoskönyv, Erdély, 21. sz.

"szép emlékek jönnek
tükörképek fények közé született
táncoló csillagpöttyök
már csak te és én maradtunk - de itt vagyunk"

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19476   2019-06-18

Quelle & Deutung IV : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung IV am 23. November 2016 / szerkesztő Sára Balázs

Világirodalom története, Művelődéstörténet, Egyéb történeti segédtudományok
régi kézirat, kódex, kézirattan, német irodalom története, világirodalom története, filológia, kultúratörténet, művelődéstörténet, Németország, Európa, középkor, újkor

"Über die reine Betrachtung dieses autographen Manuskriptes hinaus ist anhand des Handschrifenbeispiels die enge Verstrickung von Predigten und liturgischen Texten ersichtlich sowie das ofensichtliche Interesse der Chorfrauen an der so weit verbreiteten Passionsfrömmigkeit der Zeit."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19475   2019-06-18

Drei deutschsprachige Handschriften des Opusculum tripartitum des Johannes Gerson : Synoptische Ausgabe der Fassungen in den codices StB Melk, Cod. 235, StB Melk, Cod. 570 und Innsbruck, ULB Tirol, Cod. Serv. I b 3 / Jean Charlier de Gerson ; szerkesztő Sára Balázs

Nyelvtörténet, Világirodalom története, Keresztény vallások
régi kézirat, vallásos irodalom, középkori latin irodalom, nyelvemlék, német nyelv, filológia, kétnyelvű dokumentum, Franciaország

"Wie in diesem Abschnitt gezeigt werden soll, weisen die edierten Texte die graphischen (resp. phonetisch–phonologischen) Charakteristika der mittelbairisch–österreichischen Schreibsprache des 15. Jahrhunderts in unterschiedlichem Maße auf."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19474   2019-06-18

Quelle & Deutung III : Beiträge der Tagung Quelle und Deutung III am 25. November 2015 / szerkesztő Sára Balázs

Világirodalom története, Művelődéstörténet, Egyéb történeti segédtudományok
régi kézirat, kódex, kézirattan, német irodalom története, világirodalom története, német nyelv, filológia, kultúratörténet, művelődéstörténet, Németország, középkor, újkor

"Die Bibliothek des im Jahr 1089 gegründeten Benediktinerstifes Melk gehört gemeinsam mit jener des Augustiner Chorherrenstifes Klosterneuburg zu den größten kirchlichen Bibliotheken in Österreich. Knapp 1900 Handschrifen werden hier verwahrt, darunter fast 1200 aus dem Mittelalter."

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19473   2019-06-17

Az első éj [Hangoskönyv] / Szente B. Levente

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, hangoskönyv, Erdély, 20. sz.

"fagy volt és szél
tenyérnyi felhő mögött csatangolt a Hold
köröttem puffadt embertetemek
az elalvás gyakorló hívei"

URL: http://mek.oszk.hu/19400/19472   2019-06-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom