Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14033 dokumentum

Iszlám kislexikon / Ferenci D. Ebubekir

Iszlám, Vallástörténet, Szaklexikonok
iszlám, Korán, arabisztika, vallástudomány, vallástörténet, vallási lexikon

"Aleihi szelám [ar.]
Jelentése: béke legyen vele. Ezt AS-nek (a.s.) szoktuk rövidíteni. Ez a kifejezés általában a próféták - Mohamed prófétát kivéve - neve említésekor, azok neve után használják a muszlimok."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14476   2015-08-31

Erudíció : Versek és elbeszélések (2001-2013) / Tépő Donát

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Cosette gyönyörű volt, mint mindig. Egyszerű ruháján át is áttűnt tökéletes alakja, amiért a többi nőstény gyermekkora óta irigyelte. Arca is kifénylett a háttérből, és még szokatlanul hűvös mosolyán túl is melegség áradt, csak úgy látszott, nem volt hova. Marlam tétova tekintetéből viszont Dirt azt olvasta ki, hogy itt valami készül."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14475   2015-08-31

A hernyó útja / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"Hatalmas tolongás volt a kikötőben, mert minden épkézláb ember ott mozgott, azonnal tudni akarta, sikerült-e hernyópetét szerezni! Ebben ugyan majdnem biztosak lehettek, mert senki nem hitte komolyan, hogy Ítiel képes lenne sikertelenül visszatérni..., de annyira fontosnak érezték a selymet, hogy egészen biztosak akartak lenni!"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14474   2015-08-31

Kajjám lánya / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"...Annál nagyobb volt elkeseredése, amikor leánya, Lana felnövekedését figyelemmel kísérve mindinkább kiderült róla hogy a csöppnyi gyermek ugyan egészen kivételes mágikus képességekkel rendelkezik, - volt kitől örökölnie, hiszen anyja, Mirjan is kiváló varázslónő - ám e képességét hagyja haszontalanul elkallódni..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14473   2015-08-31

Kimondható.?! : A visszaesés és megelőzése

Addiktológia, Deviancia, bűnözés
szenvedélybetegség, függőség, drogrehabilitáció, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás

"Ennyi idő, küzdelem, szenvedés után újra inni, (drogozni, játszani)! Hát már soha nem lesz vége! Kezdődik minden elölről? Ezt nem lehet kibírni! Pedig már kezdtem reménykedni, elhinni a józanságot. Az sem volt mindig könnyű, de mégis micsoda különbség! Erre nem készültem. Mi lesz most?"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14472   2015-08-31

Tanuló közösségek, közösségi tanulás : A tanuló régió kutatás új eredményei / szerkesztő Juhász Erika

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia
élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás, oktatáskutatás, regionális kutatás, területfejlesztés, Magyarország

"A szakirodalom tanulmányozása alapján kitűnik, hogy az elmúlt években a tanuló régió diskurzus folytatása mellett erősödő figyelem irányul a tanuló közösségekre. A tanuló közösségek megnevezés sokféle tartalmat takar. Az 1970-es évektől napjainkig számos szűkebb és tágabb, komplexebb fogalom írja körül."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14471   2015-08-28

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon : Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről / Osváth László

Civil szervezetek, Szervezetszociológia
civil szervezet, nonprofit szektor, nonprofit szervezet, együttműködés, szervezetközi kapcsolat, ezredforduló, Magyarország

"A civilek együttműködése megnöveli a szervezeti kapacitásukat... A jól működő kooperatív civil szféra nagy mértékben hozzájárul egy térség fenntartható fejlődéséhez. A társadalmi részvétel erősítése mellett, szerepet játszanak az értéktermelésben, foglalkoztatásban, térségi identitás, kapcsolatrendszer formálásában is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14470   2015-08-28

A rutének / Bonkáló Sándor

Kisebbségek, Más országok néprajza, Európai országok történelme
rutének, ruszinok, Bonkáló Sándor (1880-1959), etnikai csoport, Kárpátalja, Ukrajna

"A ruszinok (rutének) a Keleti-Kárpátokban a Poprádtól a Tisza forrásvidékéig húzódó hegyes-völgyes területen élnek. Több kisebb-nagyobb néptörzsre oszlanak, aminek betelepítésük, betelepülésük körülményeiben és a Kárpátok földrajzi viszonyaiban találjuk a magyarázatát."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14469   2015-08-28

Reform-kór : Csipkelődő írások / Salga Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, rendszerváltás, 21. sz.

"Csendes forradalom zajlik széles e hazában, végre emberhez méltóan - fegyver nélkül. Pontosabban a toll, az írógép, a sajtó, a rádió, a tévé, valamint a nagy száj a fegyver. Sercegnek a tollak, kopognak az írógépek, hangzatosak a főcímek, bömböl a rádió, a tévé, és ordítanak a szájak is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14468   2015-08-28

Szentek és tökéletesek / Abonyi Sándor

Keresztény vallások
kereszténység, vallásosság, bibliamagyarázat, vallási erkölcs

"Jézus Krisztusban Szellem által újjászületve és egy új teremtésként ... vagyunk csak képesek megszabadulni a bennünk lévő bűn uralmától és egy győzedelmes keresztyén (krisztusi) életet élni minden nap. Jézus az Ő királyságában már ma is csak az egész életükben szentül és tökéletesen élő hívőkkel tud uralkodni a világ és a bűn felett."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14467   2015-08-28

Vállalati adományozók, nonprofit szervezeteknek nyújtott vállalati támogatások : Kutatási zárójelentés / Kuti Éva

Civil szervezetek, Vállalatok
civil szervezet, nonprofit szervezet, nonprofit szektor, ezredforduló, támogatás, adományozó, vállalat, kérdőíves felmérés, Magyarország

"A vállalatok alapvetően szolidaritási megfontolásokból adományoznak, s egyelőre még nem jutottak el annak tudatosításáig, hogy a hagyományos jótékonyságon túl kockázatviselőként is érdemes a környezetükben felmerülő társadalmi problémák megoldásáért anyagi áldozatokat és felelősséget vállalniuk."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14466   2015-08-27

Eszperantó nefelejcsek / Salga Attila

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás, Szaklexikonok, Értelmező szótárak
eszperantó, magyar nyelv, nyelvoktatás, nyelvtan, agykontroll, módszertan

"Ha az eszperantóval való foglalkozást elmesportnak, rejtvényfejtés-jellegű szórakozásnak, képességei felmérésének tekinti, akkor viszolygás nélkül fog nekiülni a munkának. Pozitív gondolkodással sok mindent el lehet érni. Módszertani útmutatásaimmal, tanácsaimmal és javaslataimmal a nemzetközi nyelv elsajátítását szeretném megkönnyíteni."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14465   2015-08-27

Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben / szerkesztő Bordás Sándor, Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea

Kisebbségek, Kisebbségek, Szociálpszichológia, Kulturális antropológia, Pszichológia
nemzetiségi kérdés, nemzeti trauma, konfliktus, szociálpszichológia, Magyarország, Kárpát-medence, 19-20. sz.

"Egy másik elmélettörténeti megközelítés ? amely számunkra inkább elfogadható ? úgy tartja, hogy a konfliktus minden esetben kulturális tény és a különféle konfliktusok kulturálisan meghatározottak. Szerintük a kultúrák szervezik a konfliktusok formáit és lehetőségeket nyújtanak azok megoldásához is."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14464   2015-08-27                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom