Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16315 dokumentum

OSZK KÉRDŐÍV
Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés 2017

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megismerni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár online szolgáltatásai mennyiben felelnek meg az Ön számára, hogy azokat a jövőben, lehetőségeinkhez mérten, az Önök igényeinek megfelelően alakíthassuk. Kérjük, kattintson ide és töltse ki kérdőívünket!

A válaszadás önkéntes és név nélküli, közreműködését előre is köszönjük.

De censoria librorum disciplina libri duo / Vajkovics Imre

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Könyvkiadás, Szaklexikonok, Tudománytörténet
cenzúra, tiltott mű, katolikus egyház, egyházjog, könyvkiadás, Magyarország, 18. sz.

"Christus Dominus. - 1. Duae naturae: Humanitas, & Divinitas sunt unus Christus. Hus. 4. - 2. Solutio poenae temporalis, quae peccato dimisso semper remanet, &corporis resurectio, proprie non nisi meritis Christi adscribenda, est. Baj. 10. V. Creatio. 7."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16711   2017-03-30

Bibliás emberek : Nazarénusokról / Ujlaki Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Olyanok a bibliás emberek, mintha altatószert vettek volna be. Belefeledkeznek sok évi szakadatlan lelki gyakorlat után a szentirás rejtelmes, csodás világába. Lehajtott fővel ballagnak, kerülve minden zajt és hivságot, beszédjük halk és arczuk borongós. Mintha bánnának, mintha siratnának valamit."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16710   2017-03-30

Topscher gatscholper : Eine Sammlung von Volksliedern, Sagen, Erzählungen und humoristischen Gedichten in Dobschauer Mundart / Samuel Klein

Népnyelv, nyelvjárások, Magyar néprajz, Más országok néprajza
német nyelv, nyelvjárás, bulénerek, német népcsoport, német irodalom, folklór, Dobsina, Gömör vármegye, 19-20. sz.

"Fikom adta! Bollt ich gearn!
Met main Mrintschel a Poarchen bearn!
Bie die Baiber en Kawee,
Lieb ich dich, Mrintschel main, fatten meh!"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16708   2017-03-30

Vajda János élete és munkái / Kerekes György

Magyar irodalom története
költő, író, magyar irodalom története, Vajda János (1827-1897), Magyarország, 19. sz.

"Még a Petőfi-iskola idején lépett föl egy költő, aki kezdettől fogva teljesen önálló úton haladt s a népieskedőkkel szemben éppen a mindenáron való népieskedést kerülte, a felszínes érzelmek éneklői között éppen igaz, mély érzelmével és tartalmasságával tünt föl."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16707   2017-03-29

Screenagerek : A techno-kultúra megjelenési formái a mai Magyarországon / Horkai Anita

Kulturális antropológia, Életmódkutatás, Gyermekek, ifjúság, Számítógépes kultúra
techno, könnyűzene, virtuális kultúra, ifjúsági szubkultúra, ifjúság, fiatal felnőtt, kommunikáció, kulturális antropológia, Magyarország, ezredforduló

"A technikai vívmányok hatással vannak kultúránkra, sőt újfajta kultúrát alakítanak ki, melynek jellemvonásai tetten érhetők az abban felnőtt és a benne élők hétköznapjaiban. A screenager ennek a technikai világnak a szülötte, benne él, sajátjának tekinti azt."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16706   2017-03-29

A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem története és statisztikája / Márki Sándor, Pisztóry Mór

Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Statisztikai évkönyvek
egyetem, felsőoktatás, iskolatörténet, Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár), Kolozsvár, Erdély, 1872-1896, 19. sz.

"A hallgatók száma 1872-től 1882-ig 274-ről 466-ra növekedett s köztük az egyetem 110,948 frtnyi ösztöndíjat, tandíjmentesség fejében 26,551 s pályadíjakban 11,760, összesen 149,260 frtot osztott ki, mihez a 485 bábanövendék közől ösztöndíjat élvező 209-nek részére még 20,000 frt segítség járúlt."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16704   2017-03-29

Szép négy énekek

Keresztény vallási szövegek, Egyéb zenei műfajok
énekeskönyv, vallásos ének, keresztény vallás, 18. sz.

"Házasoknak új társoknak kivánok szóllni,
kik talán még egymás között jó rendet szabni,
nem is tudják mi légyen, házasságok mit tégyen,
szükség tehát illy dologról, hogy szómat tégyem."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16703   2017-03-29

Geschichte des evangelischen Gymnasium A. B. in Mühlbach / Ferdinand Baumann

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Keresztény vallások, Helytörténet, helyismeret
gimnázium, nemzetiségi iskola, egyházi iskola, neveléstörténet, helytörténet, evangélikus egyház, erdélyi szászok, Szászsebes, Erdély, 14-18. sz.

"Martin Sydonius aus Mühlbach, der Sekretär des Königs Ferdinand, hat wohl auf der Schule seiner Vaterstadt seine Vorbildung empfangen. Im Dienste Kaiser Karl V. ist er in Deutschland und Spanien thätig gewesen und im Thronstreite gegen Zapolya Parteigänger Ferdinands, in dessen Dienst er sein ganzes Vermögen geopfert."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16702   2017-03-29

Fehér asztalnál : Pohárköszöntők minden alkalomra (toasztok) / Nagy Ince

Társas érintkezés, illemtan, Ünnepek, Életmód, szokások
előadóbeszéd, ünnepi beszéd, alkalmi beszéd, szónoklat, társadalmi esemény

"A paradicsomban bizonyára kellemes volt a tartózkodás, de milyen lett volna ott az élet Éva nélkül? Sok szép dolog van a világon: tekintély, tisztelet, szerencse, pénz; mégis mindezeknél többet ér egy halandónak, ha egy nő szeméből olvashatja ki, amit nem mer tőle megkérdezni. A nőkre emelem poharamat, a hajadonokra és férjesekre!"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16774   2017-03-29

Uzoni Margit : Regény fiatal leányok számára / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"A leányok összesúgnak, vihognak. Ella is, mintha röstelkedve nézne rám. Szegény Ella! Neki még nem bocsátották meg, hogy az édes apja besegítette ezt a penész-virágot, aki iránt szemmel láthatóan mind ahány bizodalmatlan. Szinte látom, hogy már hallgatólag megegyeztek abban: alamuszi leányka lehet ez az Uzoni Margit."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16700   2017-03-28

A kettévált milliomos [Hangoskönyv] / Aszlányi Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Az egyik Awk előrántotta revolverét. A másik nyugodtan szivarozott tovább. Az egyik megütődve nézett a másikra; a másik megvetően az egyikre. Csakhogy, míg az igazi Awk nem jutott szóhoz, addig Garry lármát csapott. A gallérját tépte és morgott. Awk már maga is kételkedett a saját személyazonosságában."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16698   2017-03-28

Verselő antológia, 2016 : Irodalmi "virággyűjtemény" / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"ott ültünk, ahol a fák sírni kezdtek
földre nyúló felhők nedvesen üzentek
láttuk a villámok szivárvány-fényében
megcsillanni arcunk egymás szemében"

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16697   2017-03-28

A nagyszebeni állami főgymnasium történelme / Boros Gábor

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Keresztény vallások
jezsuiták, egyházi iskola, gimnázium, középfokú oktatási intézmény, neveléstörténet, iskolatörténet, Nagyszeben, Erdély, 17-19. sz.

"Határozott tényként állíthatjuk tehát, hogy a mai gymnasium alapításának éve: 1692. Több, mint kétszáz éves múltra tekinthet hát vissza intézetünk. Mikor Bardia pár év alatt még társakat kapott maga mellé, rendszeresen szervezhette az iskolát. Lehet, hogy küzdöttek némely nehézségekkel, de bizonyos, hogy itt-ott előzékenységgel is találkoztak."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16694   2017-03-28                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom