Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20808 dokumentum

Onomastica Uralica 10. / szerkesztő Terhi Ainiala, Emilia Aldrin, Győrffy Erzsébet

Szófajtan, lexikológia, Pszicholingvisztika, Nyelvhasználat
névtan, tulajdonnév, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvhasználat, magyar nyelv, román nyelv, finn nyelv, svéd nyelv, litván nyelv, lengyel nyelv, orosz nyelv, angol nyelv, francia nyelv

"The social space that is manifested in the name and choice of language accentuates welcoming and belonging, two values of great importance to young people. Not only power relations are manifested by language choice but also inclusion and exclusion of different teenage groups in the city's public environments."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21335  2020-10-22

Álmodozó puccsisták : Három radikális jobboldali államcsínyterv az 1920-as évek Magyarországáról / Kántás Balázs

Egyéb bűncselekmények, Egyéb fegyveres testületek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945
államcsíny, összeesküvés, politikai bűncselekmény, szélsőjobboldali irányzat, félkatonai szervezet, ügyészségi végzés, bírósági ítélet, nyomozás, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek

"A furcsa puccsterv előkészületei valamikor 1923 augusztusának elején kezdődhettek, amikor is Budapesten megjelent egy Fritz Döhmel nevű német fiatalember, aki magát a Hitler–Ludendorff-féle bajor nemzetiszocialista mozgalom, illetve a vele szoros szövetségben működő Kampfbund paramilitáris szervezet megbízottjának mondta..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21326  2020-10-22

"Online Airlines" : A karantén légitársaság / Kalmár Zsolt

Fotóművészet, fényképészet, Külföldi országok, városok, Kortárs magyar irodalom
fotóművészet, útirajz, magyar irodalom, 20-21. sz.

"KÍNA GASZTRO
Saját mondásuk szerint is mindent megesznek, aminek lába van, kivéve a széket. Több száz fotót készítettem ebben a hatalmas országban alapanyagokról, ételekről, amelyek számunkra nem igazán étvágygerjesztőek. Ezek közül most - kemény öncenzúrát gyakorolva - megosztok néhány diszkrétebbet."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21319  2020-10-22

A kuruc elbeszélő költészet ismertetése / Bajza József

Magyar irodalom története, Műfajelmélet
verses epika, ballada, eposz, históriás ének, krónika, magyar irodalom története, Rákóczi-szabadságharc, Magyarország, 17. sz.

"Rákóczi fejedelemmé választása, a békeremények meghiúsulása, a zsibói vereség mind mély rezgésbe hozták a magyar nép lelkét. A csapások belemarkoltak a kuruc lélek legmélyébe s onnan a költészet eddiginél tisztább és erősebb kifejezését hozták napfényre. A költészet örök szép virágai hintették be a haza vergődő testét."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21305  2020-10-22

Törvényjavaslat az erdőgazdasági érdekképviseletről / Szabó István

Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
erdészet, érdekképviselet, kamara, gazdasági igazgatás, ipartörténet, törvénytervezet, Magyarország, 20. sz.

"Az erdőgazdaság fejlesztésére, az erdőgazdasági érdekek védelmére és elmozdítására, továbbá az erdőtulajdonosok és erdészeti alkalmazottak érdekeinek képviseletére, a jelen törvény életbelépésétől számított egy éven belül, erdőgazdasági kamarákat kell felállítani."

URL: https://mek.oszk.hu/21200/21295  2020-10-22

Szépségkoldusok : Párhuzamos életrajzi dráma, dokumentumok alapján, két részben / Valachi Anna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"JUHÁSZ GYULA: Nem is tudom, mihez kezdenék Irma nélkül. Négy éve szegődött mellém, és minden terhet levesz a vállamról. Megnyugtat a jelenléte.
JÓZSEF ATTILA: Hogyan talált rá, Juhász bátyám?
JUHÁSZ GYULA: Még az őszirózsás forradalom idején hallott beszélni egy népgyűlésen, és maga jelentkezett nálam egy lelkes hangú levélben."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21172  2020-10-22

Szín-tézisek : Tragédia-monológok Madách Imre szellemében / Handó Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, monológ, 21. sz.

"»Csak azt tudnám feledni!« Ám feledni nehéz, még ha boldogan élni csakis az képes, aki felejt. Ha megtehetném, könnyű lenne maradásom. Büszkén vállalhatnám a nőm ölébe plántált gondozását, az újbóli küzdelmeket. De nem felejthetek. Ismerem az eljövendőt."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21171  2020-10-22

A hajnalfény útján / Porkoláb-Fekete Evelin

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Napok teltek el azóta, hogy Morvai Miklós, a Morvai Porcelángyár jövendőbeli örököse, Pécs város kiemelkedő alakja, örökre búcsút intett két jó barátjának, úgy, hogy valójában nem is utaztak el Pécsről, csupán csak az 1883-as esztendőtől vettek búcsút. Úgy gyászolta őket a szívében, mintha a 2018-as év helyett a Pokolba mentek volna..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21341  2020-10-22

Lelkem húrjain... : Rózsafüzér, 2012-2014 / Gajda Marianna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. sz.

"Ülök a gép előtt a könyvtárban,
Másolom verseim sorjában.
Van-e sok értelme e verseknek, nem tudom,
Kérdés: lesz e türelme valakinek, hogy olvassa."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21320  2020-10-21

Dózsa Endre ... indítványa ... EMKE legelő-vállalat létesítése tárgyában / Sándor József

Civil szervezetek, Agrárium, vidékfejlesztés, Közművelődés, népművelés
civil szervezet, kulturális egyesület, legelőgazdálkodás, gazdasági tevékenység, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdély

"A magyarság ügye Erdélyben, úgymond, elsőrangú politikai ügy; vezetése, megoldása az állam feladata. Az Emke épen csak annyi, amennyi társadalmi segítséget akar (és képes) az államnak nyújtani, a nagy és szinte megoldhatatlan feladatáért való küzdelemben."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21333  2020-10-21

Documenta paramilitaria Hungarica : Tanulmány és történeti források a Kettőskereszt Vérszövetség titkos irreguláris katonai alakulat tevékenységéről, 1919-1945 / Kántás Balázs

Politikatörténet, Egyéb fegyveres testületek, Terrorizmus, Egyéb bűncselekmények, Levéltári kutatás, Magyar történelem 1919-1945
titkos társaság, félkatonai szervezet, terrorszervezet, irredentizmus, összeesküvés, politikai bűncselekmény, szélsőjobboldali irányzat, levéltári irat, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak

"A Kettőskereszt Vérszövetség / Siménfalvy-csoport a források tanúsága szerint továbbá nem csupán a kisantant államok területén készített elő diverzánsakciókat és terrorcselekményeket, de élénken kereste a kapcsolatot a német és osztrák szélsőjobboldali paramilitáris szervezetekkel is..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21327  2020-10-21

A Kárpát-medencei rovásírásos emlékek gyűjteménye / Fehér Bence

Írás, Könyv- és írástörténet, Régészet, Muzeológia, műemlékvédelem, Egyéb történeti segédtudományok, Katalógusok, Adattárak
rovásírás, írástörténet, felirat, nyelvemlék, epigráfia, régészet, múzeumi katalógus, Kárpát-medence, Magyarország, Erdély

"Meggyőződésünk tehát, hogy egy modern rovásírás-korpusz csak akkor lehet időtálló, szakmailag sikeres, ha nem szorítkozik a bizonyítottan magyar/székely rovásírásra, hanem tágabb kitekintésben a Kárpát-medencei rovásírások teljes gyűjteményét tartalmazza. Ilyenre tudomásom szerint eddig két példa volt a hazai kutatásban."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21302  2020-10-21

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2019 / szerkesztő Berta Péter, Vizi László Tamás

Történelem általában, Régészet, Néprajz általában, Nyelvtudomány általában, Irodalomtudomány általában
történettudomány, régészet, klasszika-filológia, néprajz, anyanyelvi nevelés, nyelvpolitika, nyelvtörténet, bölcsészettudomány, szakbibliográfia, Magyarságkutató Intézet (Budapest), 2019

"Egy év rövid idő egy kutatóintézet életében. A Magyarságkutató Intézet munkáját azonban nem késleltették vitáktól hangos útkeresések, mivel feladataink és céljaink az alapítás napjától kezdve világosak voltak: magyarságtudományok művelése a lehető legmagasabb fokon, tudományos ismeretterjesztés a leghatékonyabb módokon..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21301  2020-10-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom