Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17009 dokumentum

Erről jut eszembe! [Hangoskönyv] / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, hangoskönyv, 21. sz.

"Sokan keressük az örömöt életünkben! Meg is lehet találni! A nagy célkitűzések is boldogsággal tölthetnek el, azonban számomra sokkal fontosabb a kis, apró dolgokban megkeresni mindazt, ami örömöt, megelégedettséget, harmóniát, békességet, nyugalmat ad. Írásaimmal ezekre a kis, mégis fontos örömforrásokra szeretném felhívni a figyelmet."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17412   2017-10-17

Arkádiai legenda / Karl Gjellerup ; fordító Balassa József

Klasszikus világirodalom
dán irodalom, 19. sz.

"Időközben néha megesett, hogy az utazás vágya elfogott egy arkádiai ifjút. Ha az ilyen kalandor visszatért »a nagy királytól« Susából, vagy Augustus császártól Rómából, vagy a bizánci császártól, akinek a testőrségében szolgált: ez volt az egész hatás, amit a világ fővárosainak élete erre a kis pásztorgyülekezetre gyakorolt."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17411   2017-10-17

Losonczi Bánffy Dénes és kora : Életrajzi vázlat / Zsinka Ferenc

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet
főispán, arisztokrata, politikus, katonatiszt, magyar történelem, Bánffy Dénes (1630-1674), Erdély, 17. sz.

"Bánffy az interessatus mozgalom elején nem volt már olyan szívvel-lélekkel residense a német érdekeknek, mint előbbi nyilatkozatai feltüntetik: már gyültek a tapasztalatok, mik kezdték átformálni, nem egyszerre ugyan, de annál hathatósabban. Jelentkezik ez a visszatetszés nála már bécsi követsége után."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17410   2017-10-17

Bánffi Dénes kora és megöletése : Történeti rajz / Szilágyi Sándor

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Büntetőjog
főispán, arisztokrata, politikus, katonatiszt, kivégzés, büntetőeljárás, magyar történelem, Bánffy Dénes (1630-1674), Erdély, 17. sz.

"Egy körülmény Telekit gyors elhatározásra bírta. Azon meggyőződésre jutott, hogy Bánffi valamit forral, talán a a bécsi udvarral kapcsolatban, mely úgy gondolkodhatott, hogy Apafinak a fejdelemségből elmozdításával Erdélyben más politikát juttathat diadalra, s talán hogy épen ő maga akarja elfoglalni a trónt."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17409   2017-10-17

Császár Ferencz költeményei / Császár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Neked, dicsőült árnya Guzmicsunknak!
E versfüzérkét Neked szentelem:
Siréj ne rejtse hű fiát honunknak,
Hol áldozatra hí szent érzelem."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17408   2017-10-17

Olasz költőkből / fordító Császár Ferenc

Klasszikus világirodalom
olasz irodalom

"Min életünknek pálya-közepében
Homályos erdőn történt tévelyegnem?
Mert a valódi ösvényt elhibáztam."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17407   2017-10-17

Várakozás a Messiásra : Az üdvtörténet ószövetségi szakasza / Gazdag Gyöngyi M. Gemma

Keresztény vallások, Vallástörténet, Alsófokú oktatás
messiás, próféta, teremtés, istenélmény, ősvallás, vallástörténet, bibliamagyarázat, Biblia. Ószövetség, vallásoktatás, tanterv, óravázlat, ókor

"Témája: Az üdvtörténet színtere és főszereplője - történeti és műfaji bevezetés az Ábrahámig terjedő korszakba (a kezdetektől Kr. e. 2000-ig).
Célja: A világ és az ember keletkezésével foglalkozó legfontosabb elméletek és műfajok (etiológia, mítosz, monda) alapszintű bevezetése. Órai jegyzetelés gyakorlatának kialakítása"

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17406   2017-10-17

A Messiás : Az üdvtörténet újszövetségi szakaszának kezdete / Gazdag Gyöngyi M. Gemma

Keresztény vallások, Vallástörténet, Alsófokú oktatás
messiás, krisztológia, őskereszténység, bibliamagyarázat, Biblia. Újszövetség, vallásoktatás, tanterv, óravázlat, Krisztus élete, 1. sz.

"Témája: A Messiás születésének és rejtett életének időszaka - történeti bevezetés.
Célja: A Messiás születésének és rejtett életének időszaka (Kr. e. 6/4-től Kr. u. 28/29-ig): a kor történeti hátterének bemutatása. Csoportmunka kialakítása."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17405   2017-10-16

Tihany ostroma : Komoly lantosdráma három szakaszban / Császár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Béke száll megint Tihanyra,
Szép tavunkra béke néz,
Megszünék a csüggedés,
Melly körülfogott."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17404   2017-10-16

Virágfakadás / Anatole France ; fordító Szini Gyula

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"A kollégiumban szinte állandóan nagyon boldogtalannak éreztem magam és előre örültem annak, hogy búcsút mondhatok neki. Mikor aztán örökre elhagytam, csalódást éreztem. Az örömöm nem volt sem oly nagy, sem oly őszinte, mint vártam. A hiba gyönge és félénk természetemben volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17398   2017-10-12

Jean Christophe Párisban : Egy párisi ház / Romain Rolland ; fordító Rózsa Géza

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Mikor Christophe a Roussin-ék estélyére virradó reggelen fölébredt, első gondolata Olivier Jeannin volt. Nyomban ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy viszontlássa. Fölkelt és elindult hazulról. Még nem volt nyolc óra. A reggel langyos volt és kissé nyomasztó. Tulkorai áprilisi nap: a vihar párázata terjedezett Páris fölött."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17403   2017-10-12

Utazás Olaszországban / Császár Ferenc

Külföldi országok, városok, Klasszikus magyar irodalom
útleírás, útirajz, szociográfia, magyar irodalom, Olaszország, 19. sz.

"Velenczét szép tiszta őszi nap' reggelén a' tengerből feltünni látni sudár tornyaival, számtalan templominak többnyire ólommal fedett kúpjaival, olly bájos látomány, olly varázsnemü tünemény, mellyhez hasonlót nem hiszem, hogy az ó és új világ bármelly városa is mutathatna."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17402   2017-10-12

Dante Allighieri Új élete / Dante Alighieri ; fordító Császár Ferenc

Klasszikus világirodalom, Világirodalom története, Műfordítás
olasz irodalom, olasz irodalom története, költő, Dante Alighieri (1265-1321), 13-14. sz.

"Már kilenczszer tért vissza születésem után a világosság ege, sajátszerű forgásához képest, majd azon egy pontra, mikor először jelent meg szemem előtt gondolatom dicsőséges hölgye, ki sokaktól, kik nem tudák mikép nevezzék, Beatricének neveztetett."

URL: http://mek.oszk.hu/17400/17401   2017-10-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom