Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15772 dokumentum

A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma / Varga Géza

Magyar történelem 1526 előtt, Írás, Nyelvtörténet
koronázási jelvény, rovásírás, magyarságkutatás, magyar őstörténet, Magyarország

"A kutatás által korábban is figyelembe vett technikai és stíluspárhuzamok arra utalnak, hogy hun-avar ötvösök is készíthették a koronát. Eszerint a Szent Korona annak az új ötvös-technikának kiemelkedő alkotása, amely a Volga-vidéken a IV. század dereka után, tehát a hunokkal együtt jelenik meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16161   2016-10-24

Erdélyi Toll - az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában : Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján / Beke Sándor

Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet, Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
folyóirat, sajtótörténet, magyar irodalom története, Erdély, 21. sz.

"Az Erdélyi Gondolat égisze alatt 2009-ben megjelenő Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat számos erénye mellett egyik legjelentősebb az, hogy politikamentes. Nem hajlik sem jobbra, sem balra, nem szolgálja bizonyos körök érdekeit, ami, gondolom, elsősorban a főszerkesztő-igazgató Beke Sándornak tulajdonítható."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16160   2016-10-24

A Székely Útkeresőtől a Nyelvünk és Kultúránkig, az erdélyi irodalomtól ünnepekig, nyelvhazáig : Recenziónyi állomások könyveink birodalmában / Málnási Ferenc ; szerkesztő Beke Sándor

Magyar irodalom története, Kritika, Könyvkiadás
magyar irodalom története, recenzió, könyvismertetés, könyvkiadás, Erdély, 20-21. sz.

"Friss és egyben ünnepi kiadvány az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 250., itt ismertetett könyve, mellyel »azt szeretnénk tudatosítani, hogy Erdély Székelyföldjén, Székelyudvarhelyen eredményesen működött és szellemi értékeket csiholt elő a Székely Útkereső...«"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16159   2016-10-24

Die Ausgelieferten / Földváry-Boér Elemér ; fordító Földváry-Boér Benedekné

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1946-1989, Politikatörténet
magyar irodalom, munkatábor, állami terror, diktatúra, politikai üldözés, Rákosi-korszak, Recsk, Magyarország, 20. sz., 1950-es évek

"Welche Wonne, im überfüllten Internierungslager zu sein. Die Schlafstellen messen höchstens 40 Zentimeter pro Person. Aber alle diese vielen Menschen sind lieb und gut zu jedem, der geschunden und ausgehungert aus der Untersuchungshaft kommt. Die Neuankömmlinge werden von den Mitgefangenen aufgepäppelt."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16115   2016-10-22

Az álmodó bérceken / Beke Sándor ; szerkesztő Málnási Ferenc

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Műelemzés
erdélyi magyar irodalom, Beke Sándor (1961-), verselemzés, Erdély, 20-21. sz.

"Az álmodó bérceken
megsimogatom arany koronádat,
Hargita,
Te, az Erdélyi havasok királya -"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16158   2016-10-22

Mozsgó múltjából / Lengyeltóti János

Helytörténet, helyismeret, Magyar néprajz,
helytörténet, helyismeret, Lengyeltóti János (1910-1991), személyi bibliográfia, Mozsgó, Zselic, Szigetvári járás, Somogy vármegye, Baranya megye, 18-20. sz.

"A Fő utcával egy időben kezdték meg a mai Petőfi utca építését is. A Szigetvárról beforduló út hajlatában épült - mintegy őrként - az uradalmi prefektus háza, jellemző harangjával és órájával. A jobbágyokat robotba hajszolás sajgó emlékeként mindkettő megvan még ma is."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16157   2016-10-22

Filmesztétikai tanulmányok / Gró Lajos

Filmművészet, Mozi, mozgóképkultúra, Kritika, Film- és színháztörténet
filmművészet, filmtörténet, filmkritika

"Egynéhány kivételes alkotáson és a burleszken kívül az emberiség látását felgazdagító filmművészet az orosz filmben kap először tartalmat, mint a tömeghez, a tömeg érdekében szóló művészet. A film tömegművészeti jellegét az orosz film emelte ki, s ezzel a film jelentőségét is új oldalról mutatta meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16156   2016-10-22

Filmesztétikai tanulmányok / Almási Miklós, Hermann István, Gyertyán Ervin

Filmművészet, Esztétika, művészetfilozófia
filmművészet, mozgóképelmélet, esztétika, filmesztétika

"A mozgóképnél az objektív distancia igen relatívvá csökken: nemcsak az evokált, a bennem felkeltett hangulat révén lépek be az ábrázolt világba, hanem azért is, mert a kamera mozgásával én mozgok, én vagyok az, aki közelebb vagy távolabb lép a látnivalóhoz, aki kiválasztja, hogy mit nézzen."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16155   2016-10-22

Fátyoltánc : Gyermekversek / Ujvári Ilona

Gyermek- és ifjúsági irodalom
gyermekirodalom, magyar irodalom, 21. sz.

"Fátyoltáncot lejt a lepke,
Szép jelenség: bájos, lenge.
Felröppen a levegőbe -
Elbűvölő kecsessége!"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16154   2016-10-22

Jön a hajnal / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Illésházinak is voltak álmai, de ezek gonosz természetüek voltak. Az egész uton hallgatott. Ugy látszik, nem lesz hajnala ennek a nedves éjszakának - erőszak nélkül... Szellő Ignácz megpróbálta egynehányszor, hogy Machiavelli szelleme segélyével elüzze, ha lehet, arczáról a lidércz-nyomást, de sikertelenül."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16153   2016-10-20

Fagy : Elbeszélések / Kóbor Tamás

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Elindult. Rengett, ropogott a jégtenger, dübörögve omlottak össze a jégóriások. Ment, ment ezer esztendőn keresztül s nem érte el a meleg vizek tájékát. Amerre csak látott, minden fehér volt, mint otthon. Pedig már jó messzire jár. Feneketlen mélységeken, felhőbe hasító hegyeken gázolt keresztül. Mindenütt jég, hó."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16152   2016-10-20

Ezer kilométerekkel 2. : Regényes életrajz / Tar Károly

Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"Hazáig mindenképpen kibírja zokszó nélkül - biztatott a fiatalember, és valóban meg sem kottyan a kocsinak az 1780 kilométer. Ennyit mért a lányom lakásától kolozsvári lakásunkig a kilométeróra. A svédországi Trelleborg és a német Sasnitz közötti négy órás hajóutat is beleszámítva az ilyen kocsikkal nem is olyan hosszú a kétezer kilométeres út."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16151   2016-10-20

Ludvig István Könyve nyomdájának tízéves fennállása alkalmából / Ludvig István ; illusztrátor Czókoly István

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomda, nyomdászattörténet, reklámfüzet

"Reklám nyomtatvány - szin művészet...
Hogy hol csináltatod - megnézzed!
Mit sem ér a selejtes, hitvány,
De igaz márka: Ludvig István"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16188   2016-10-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom