Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14170 dokumentum

Két elbeszélés / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Zsuzsi egész éjjel nem aludt semmit. A szemét sem tudta lehúnyni. Korán reggel, még ura hazatérése előtt hirtelen dobogó szívvel ült fel az ágyban. Mi ez? Csengett a füle, vagy kísértetek játszanak vele? Ugy bizony, ez nem tévedés; erős hápogást hallani. Felpattant, magára kapkodta a holmiját, kiment."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14546   2015-10-08

NapSziget / Makovics János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül,
még ha hétköznapjaink magányosak is,
az Ébredések biztos pont mint a telihold,
beragyogva elszürkült napjaink."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14545   2015-10-08

A Cseresorozat lényegéről : 1982-1993 / Hornyik Sándor ; szerkesztő Sebeő Talán

Művészettörténet, Modern filozófiák
intermediális művészet, neoavantgárd, alternatív kultúra, underground mozgalom, filozófiai iskola, kulturális rendezvény, Magyarország, 1982-1993

"Első rendezvényeiken, illetve a Csere filo-fanzine egyidejű számaiban olyan jól ismert kulturális formációk képviselői jelentek meg, mint a Hejettes Szomlyazók, az Indigo csoport, a Bizottság és a Vágtázó Halottkémek. Az viszont ezzel együtt is tény, hogy a Csere nem került be a központi kánonba..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14544   2015-10-08

II. világháborús kecskeméti hősök emlékére

Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem 1919-1945, Egyéb összeállítások
helytörténet, második világháború, hősi halott, hadtörténet, névjegyzék, Kecskemét, 1939-1945, 20. sz.

"A hősök cselekedetei ebben az értelemben válnak jelképessé: egy közösség, egy helyi társadalom, egy település sorsát alakító értékrend; a közösség, helyi társadalom, település múltjának, jelenének, jövőjének jelképeivé. Ezért tekinthetjük hősöknek a II. Világháború idején elesett kecskeméti katonákat is."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14543   2015-10-08

Kalendárium 1998-99 : A Felnőttoktatási Műhely kiadványa a kollegák szolgálatára / szerkesztő Benedek József

Oktatáspolitika, oktatásügy
felnőttoktatás, ezredforduló, Magyarország, 1998-99

"Fehér Pista az alapítók közül az első. Mint házigazda a jó apa szeretetével bemutatta a felnőttoktatás egyik fellegvárát a Németh László Gimnázium és Szakközépiskolát. Lírai és lényeglátó bemutatója megadta az egész műhely hangulatát. Előadásából karakterisztikus kép alakult ki az iskoláról."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14542   2015-10-08

Hírös naptár évkönyv 2009 / szerkesztő Varga Géza; illusztrátor Csernus Lajos

Helytörténet, helyismeret, Egyéb összeállítások
helytörténet, híres ember, évfordulónaptár, Kecskemét, 2009

"Szu Csong, János vitéz, Edvin, Gül Baba és Gábor diák: szinte nincs is olyan nagy operett bonviván szerep, amit ne énekelt volna el Csizmadia László. A Katona József Színház művésze 2009-ben kettős jubileumot is ünnepelt: februárban töltötte be a hetvenötödiket, és 55 évvel ezelőtt kezdte pályafutását."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14541   2015-10-07

Kimondható.?! : Hogyan védhetem meg a szenvedélybetegségtől / szerkesztő, fordító Frankó András

Addiktológia, Nevelési módszerek, Gyermekek, ifjúság
szenvedélybetegség, függőség, kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, dohányzás, megelőzés, egészséges életmód, gyermeknevelés

"A megelőzés kifejezés helyett érdemesebb egészségfejlesztésről, egészségmegőrzésről beszélnünk. A fejlődés pozitív irányú megközelítés: valami jobbá, egészségesebbé válhat. A megelőzés pedig valamilyen rossznak az elkerülését célozza, valamilyen negatívból indul ki."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14540   2015-10-07

Czid : Szomorú játék / Pierre Corneille ; fordító Teleki Ádám

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 17. sz.

"Légy Vezérem, 's Népem vidd te-is ezekre.
Vigy fegyvert, vigy halált, 's pusztulást földekre.
Tsak a' Czid névtöl-is ök félelmet vésznek,
Eddig Urnak hívtak, majd Királynak tésznek."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14539   2015-10-07

Szeptember : Regény / Ambrus Zoltán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Erre mi felénk szeptemberben a nappal gyönyörü. A napnak már nincs tüze, csak édes melege, a levegő langyos és nyugodt, s a szellő hizelgésekkel teli, mint a fiatalságtól búcsúzó nők szerelme. Benn a városban, a nagy házak között, ahol nem látni a lombok hervadását, azzal áltathatod magad, hogy: ez még a tavasz..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14537   2015-10-07

A vértanúk / François René de Chateaubriand ; fordító Rada István

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Szent vértanújának hangjára, Krisztus meghajolt az emberek Birája előtt, s a mérhetetlen térben megreszkettetett mindent, a mi nem volt az Isten zsámolya. Megnyítja ajkait, melyről az irgalom törvénye sugárzik le, hogy fölajánlja a napok Ősének a lacedamoni püspök áldozatát."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14506   2015-10-07

Ifjúságszociológiai szöveggyűjtemény / szerkesztő Murányi István

Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
ifjúságszociológia, kamaszkor, szocializáció, előítélet, fogyatékosság, fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete

"A legutóbbi tizenöt év hazai ifjúságkutatásának legalapvetőbb felismerése, hogy a kilencvenes évek elejétől ifjúsági korszakváltás zajlott le. E korszakváltásnak a mozgatórugói a ... társadalmi és civilizációs változások, valamint a világ információs és kulturális globalizációjának következményei voltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14536   2015-10-06

Logopédia sötétben : Súlyosan látássérült (vak és aliglátó) gyermekekkel végzett logopédiai munka elméleti háttere és gyakorlat-orientált bemutatása / Pál-Damjanovics Zsuzsanna, Szücsné Göblyös Erika

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Fogyatékosok, Beszéd
logopédia, gyógypedagógia, beszédfejlesztés, speciális nevelés, vak, csökkent látású, látássérült, fejlődési rendellenesség

"A logopédus leginkább a beszédtechnika elemeivel dolgozva végzi a terápiát, a lazító-, légző- és ritmusgyakorlatok mentén haladva... A vak gyermekek különösen figyelnek a zajokra, hangra, ritmusra. Így a légzés ritmusa, a beszéd ritmusa, a hangszerek ritmusa a legtöbb látássérült gyermek számára járható út a terápiához."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14535   2015-10-06

Zug : Regény / Ivan Sergeevič Turgenev ; fordító Ambrozovics Dezső

Klasszikus világirodalom
orosz irodalom, 19. sz.

"A két kis ház közül az egyikben maga Nikolajevics Mihály lakott, a másikban pedig az anyja, egy beteges, hetvenesztendős öregasszony élt. Feljutva a töltésre, Szergejics Vladimir nem tudta, melyik ház felé forduljon. Körülnézett - előtte egy kis parasztfiu horgászott, valami korhadt fatörzsön állva. Szergejics Vladimir hozzá fordult."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14522   2015-10-06                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom