Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13666 dokumentum

1% A MEK EGYESÜLETNEK

Ha szeretné támogatni a munkánkat, akkor kérjük, hogy ajánlja fel 2014. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára. Egyesületünk adószáma: 18100277-1-41 További információk a http://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm oldalon találhatók. (Az egyéb támogatási lehetőségekről pedig a http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html lapon tájékozódhat.) A tavalyi 1%-os SZJA felajánlást klasszikus szépirodalmi művek korrektúrájára, valamint a Digitális Képarchívum bővítésére fordítottuk.

Előre is köszönjük a segítségét!

Berda József összegyűjtött versei / Berda József ; szerkesztő Urbán László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"S most hajrá! Szabaduljatok fel
közönséges és fenséges érzéseim! Hadd
lássátok igazi arcotokat, mint fénylik meztelenül
Isten és ember előtt egyaránt."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14043   2015-04-28

A fül / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mintha egy szentélyhez járulnának, úgy
jönnek, jönnek a füleimhez. Még jó,
hogy szép nagy füleim vannak.
Mélyek, öblösek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14042   2015-04-28

Ellenfülbevaló / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ez egy női történelem.
Ellenfarkad ellenfüled
jól meghúzom jól behúzom
- behúzódom -"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14041   2015-04-28

A "Keresztények": egy szekta születése és gyermekbetegségei : Esettanulmány / Kamarás István

Vallásszociológia, Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
szociográfia, vallásszociológia, kereszténység, szekta, vallási szervezet, Dunaföldvár, 20. sz.

"Egyik jellegzetes sajátossága ennek vallási közösségnek éppen az, hogy eléggé ritkán esik szó körükben történetükről, a kezdetekről, az alapítókról. A másik jellegzetesség, hogy a valódi történéseket mellékesnek, esetlegesnek érzik az isteni kegyelem munkálkodása és a jézusi hívás mellett."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14040   2015-04-28

Hetedikek : Egy angyalföldi társaság lenyomata / Kamarás István

Szociográfia, Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés
szocialista brigád, szociológia, művelődésszociológia, munkásművelődés, önképzés, Angyalföld, Budapest, 1975-1987

"Házigazdánkkal, Marosi Zsuzsával együtt tizen ültünk az asztal körül: akadt közöttük csőszerelő, műszerész, lakatos, hajóépítő, hegesztő, szerkezetlakatos, géplakatos; különféle brigádokból és műhelyekből. Korelnökük 45 éves volt, többségük huszonéves. Témánk az életmód és a művelődés viszonya volt."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14039   2015-04-28

A határon / Fabó Kinga

Magyar irodalom története, Szövegtan, Műelemzés, Nyelvfilozófia, Szemantika, stilisztika, retorika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomtörténet, szövegelemzés, irodalomfilozófia, szövegnyelvészet, nyelvészet, irodalomesztétika

"Szemléletileg sem mindegy például az, hogy a nyelv segítségével tételesen megtett állítások közölnek valamilyen tartalmat (ahol a nyelv tehát csak eszköz ennek elmondására), vagy maguk a nyelvi formák, a nyelv használatának módja hordozza a közlendőt. Ez utóbbi esetben maga a nyelv válik tartalommá."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14038   2015-04-27

Cilike bajtársai / Tutsek Anna ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tényleg mi van Cilikével? Miért nem hallat magáról semmit? Hát teljesen megfeledkezett az ő kis barátnőiről, bajtársairól, akik annyi résztvevő érdeklődéssel, derüs együttérzéssel kisérték figyelemmel az ő viszontagságait, melyekben néha - mi tagadás - egy kis csendes, szelid kárörömmel ismertek rá a saját élményeikre is..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14037   2015-04-27

Kinga Fabó's poems : In English and in Indonesian / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 20-21.sz.

"Soul I've been seeking so long,
of whom I've been writing so oft,
who I've called so much,
are you nowhere, in no one?"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14036   2015-04-27

Képzelgések hálójában / Szentiday Klára Mária

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Amikor Etelkát rabul ejtik a képzelgések, mintha egy másik ember volna, úgy viselkedik. Reá jellemző józanságát elveszteni látszik, elréved, arckifejezése megváltozik, úgy tűnik, álomvilágban él... És ami igazán megdöbbentő, hogy aki ellentmond neki, illetve megkísérli kijózanítani tévelygéseiből, azt gonosznak, pokolfajzatnak titulálja."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14035   2015-04-27

Recsk : Emberek az embertelenségben / Nyeste Zoltán

Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989
politikai üldözés, kényszermunkatábor, Rákosi-korszak, állami terror, szocializmus, Államvédelmi Hatóság, Magyarország, Recsk, 1950-es évek

"1950. október 25-én csukódott be mögöttem a recski kényszermunkatábor kapuja. A történetet azonban Kistarcsán kell kezdenem, hiszen a recski rabok túlnyomó többségét a kistarcsai internálótáborból hurcolták Recskre, s a tarcsai események kapcsán illusztrálhatom egy példával azt a folyamatot is, amely végül az ÁVÓ teljhatalmához vezetett."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14034   2015-04-27

Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka / Kamarás István ; illusztrátor Szalma Edit

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20-21.sz.

"Apuapu volt a törzsfőnök, én voltam a törzs. De ez már nagyon régen volt. Még Pityu apu, Feri apu és Laci apu előtt. Laci apu után nem jött senki, és ez nagyon jó volt, mert akkoriban hármat is mesélt anyukám. Még jobb lett volna persze, ha Apuapuról mesél."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14033   2015-04-27

Ipiapi atya : Egy legenda dokumentumai / Kamarás István ; szerkesztő Kemény András

Kortárs magyar irodalom, Vallásszociológia, Keresztény vallások
magyar irodalom, vallás, 20-21.sz.

"Szembe kell nézni azzal a lehetőséggel is, hogy Ipiapi atya mégsem valóságos személy, csupán legenda. Ám nem csak emellett, ez ellen is több minden felhozható. Először is ezen sokan csak nevetnek, mondván, ha Ipiapi atya nem volt valóságos személy, ők sem azok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14032   2015-04-23

Királyfi és koldusleány : Erkölcsrajz / Bródy Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"És ő fensége különös szerelmi bánatában, hogy elcsendesedjék és talán még inkább azért, hogy jól kikártyázhassa magát és idegen pénzt láthasson: utra kelt Magyarország felé. És amig közeledett a neki vad, nekünk pedig immár túlságosan civilizált ország felé ... mind erősebben fantáziált egy élő rabszolganőről..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14031   2015-04-23                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom