Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18474 dokumentum

A fizika költészete : Ismeretelmélet / Pintér István ; illusztrátor Szegedi Kálmán

Ismeretelmélet, tudománytan
ismeretelmélet, filozófia

"Ismeretelméletet írok, s ez mindent felölel. Társadalom, tudomány, filozófia és teológia összefügg, egyiket sem lehet izoláltan vizsgálni. Az "őslevesben" sok minden kavarog: szociológia, szexualitás, lélektan, művészet. Oktatásról és pedagógiáról is kell beszélni. Aki nevelni akar, az kénytelen szembe menni a világgal."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18894   2018-12-14

Aradi történetek, emberek / Puskel Péter

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret
erdélyi magyar irodalom, helyismeret, Erdély, Arad, 20-21. sz.

"Öt éve pedig köztéren áll a szabadságvágy aradi jelképe. Egyfajta 21. századi zarándokhely. Több ezren megfordultak itt öt év alatt. Akadt köztük szép számmal a történelem eseményeiről alig tájékozott külföldi, aki oly közömbösen jött ide, mintha a bécsi Mária Terézia-szoborhoz közelítene."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18893   2018-12-14

Kakukfüvek : Költemények 1890-1900 / Czóbel Minka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hosszu fehér ruhája
Sepri a rét füvét.
Kakukfű illat árad
Körülte szerteszét."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18892   2018-12-14

Adalékok a szlovákiai magyarok nyelvéhez és kultúrájához / szerkesztő Gasparics Judit, Ruda Gábor

Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret, Magyar irodalom története, Művészettörténet, Kisebbségek, Magyar néprajz
határon túli magyarság, kulturális örökség, határon túli magyar irodalom története, művészeti élet, Felvidék, Szlovákia

"Az 1938-as, első bécsi döntéssel ismét Magyarország részévé vált a Felvidék déli sávja. Az itt élő képzőművészek, a legtermészetesebb módon, azonnal újjáépítették kapcsolataikat Budapesttel és a közeli városok képzőművészeivel, intézményeivel, szervezeteivel, szakmai egyesületeivel."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18891   2018-12-13

108 mandala fonat : Az Élő Fény / Király Sándor ; illusztrátor Király Sándor

Egyéb grafikus dokumentumok, Festészet, grafika, Keleti vallások
mandala, mintakönyv

"Te is én vagyok, egy másik állapotomban és én is Te vagy, egy másik állapotodban. ... Nem ezek, vagy azok, és nem ilyenek, vagy olyanok vagyunk, csupán különböző állapotaink vannak."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17153   2018-12-13

Delírium / Gabriel O. Grande

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, horror, fantasy, 21. sz.

"A mai nap egy új élet kezdete. Eldobom régi énemet, hogy újjászülessek azzá, aki mindig lenni akartam. Itt a lehetőség, erre készültem, mióta az eszemet tudom. Vetek egy utolsó pillantást a tükörbe, mielőtt bekopognék Hawkins igazgató ajtaján. - Tessék! - kiált valaki a szobából. Kissé bátortalanul nyitok a hatalmas irodába."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18890   2018-12-12

Vándorol a hang : A nganaszan hagyományos világkép a folklórszövegek tükrében / Dyekiss Virág

Folklorisztika, Néphit, természeti vallások, Más országok néprajza, Mitológiák, Más országok népköltészete
nganaszan nyelv, néphit, folklór, mitológia, világnézet, kozmológia, népcsoport

"A nganaszanok nyelve az uráli nyelvcsalád északi szamojéd ágához tartozik, a nyenyeccel és az enyeccel áll közeli rokonságban. Az avami és vadejev nganaszanok két külön nyelvjárást beszélnek. Sajnos jelenleg a nyelvvesztés igen előrehaladott, s a folyamat az életkörülmények miatt megállíthatatlannak tűnik."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18889   2018-12-12

Die Torfmoore und ihr Vorkommen in Ungarn / László Gábor

Természeti földrajz, Növénytan, Ökológia, Geológia, földtörténet
láp, tőzeg, természeti táj, geomorfológiai képződmény, földtani kutatás, Magyarország, 19-20. sz.

"Wie schon der Name verrät, ist das Wiesenmoor der Schauplatz vorwiegend von grasartigen Moorpflanzen bewirkter Torfablagerung. Es kann sich in jedem Moor bilden, wenn dessen Boden oder Wasser eine den Erfordernissen der Grasarten entsprechende Nährstoffmenge enthält."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18888   2018-12-12

A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon / László Gábor

Természeti földrajz, Növénytan, Ökológia, Geológia, földtörténet
láp, tőzeg, természeti táj, geomorfológiai képződmény, földtani kutatás, Magyarország, 19-20. sz.

"A feltöltődés és benövés majdnem kivétel nélkül egymással karöltve járó folyamatok és minthogy bennük a különböző növénytársulások kifejlődése a leglényegesebb szerepet viszi (a mi üledékeik szerkezetén is mindenkor megfigyelhető) a lápképződésnél ezekre kell első sorban figyelemmel lennünk."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18887   2018-12-12

Kutya-történetek / fordító Reichard Piroska

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
angol irodalom, amerikai irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"Brúnót, a pompás bernáthegyit, először Capri-ban a Quisisana-villa egyik folyosóján láttam. A lépcső lábánál ült; szép nyilt szemét, mely olyan tiszta és sugárzó volt, mint az agát, a felső lépcsőfokokra szegezte, hol két fiatalságot szenvelgő korosabb nő idegesen habozva állott, mintha félne lejönni."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18886   2018-12-12

Nász apróban / Máté G. Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 21. sz.

"Már jó ideje érzem, hogy itt nincs rendben valami. Olyan bonyodalmak történnek a Földön, mintha ez egy képzeletbeli, meseszerű világ lenne, amelyben sok a gonosz cselszövő, a zsákos ember, meg a lelketlen vasorrú bába, és ők, valamint a hozzájuk hasonlók forgatják olyan irányba az eseményeket, amelyekből a história többi résztvevőjének csak baja származik."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18885   2018-12-11

Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis A stoikus bölcs breviáriuma [Hangoskönyv] / Epiktétos ; fordító Sárosi Gyula

Ókori filozófiák, Antik irodalom
filozófia, ókori görög irodalom, etika, sztoicizmus, hangoskönyv, ókori Görögország, ókor

"Ha haladni akarsz a bölcsességben, akkor vesd el az ilyen gondolatokat: »Ha nem törődöm a vagyonommal, nem lesz miből élnem!« »Ha nem fegyelmezem a szolgámat, haszontalan ember lesz belőle.« Jobb éhen halni bánat és félelem nélkül, mint bőségben, de ugyanakkor teméntelen zaklatásban élni."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18884   2018-12-11

Magyar nevelés, népi gondolat : Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez / Virt László

Társadalomtörténet, Művelődéstörténet, Nevelés- és iskolatörténet, Szociálpszichológia, Közművelődés, népművelés
pedagógus, társadalomtörténet, neveléstörténet, szociálpszichológia, Karácsony Sándor (1891-1952), Kodály Zoltán (1882-1967), Márton Áron (1896-1980), Németh László (1901-1975), Magyarország, 20. sz., Horthy-korszak

"Lehet magyarkodni, de a díszmagyarba oly' szívesen öltöző magyar úri rétegeknek a saját népüktől való idegenségét Kodály is regisztrálta, emellett Kodály és Németh László is feljegyezték, hogy a románok és a szlovákok között nincsenek olyan kaszthatárok, mint nálunk, magyaroknál."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18883   2018-12-11                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom