Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18385 dokumentum

Társasjáték-pedagógia / Jesztl József, Lencse Máté

Pedagógia általában, Játék általában, Társas- és logikai játékok
társasjáték, pedagógia, oktatási módszer, játékpszichológia, fejlesztés, fejlesztő játék, tehetséggondozás, módszertan, szabadidő-felhasználás

"Szeretnénk rögzíteni a társasjáték-pedagógia elvi alapjait, segítséget nyújtani mindazoknak, akik pedagógiai célokkal társasjátékokhoz fordulnának. Ugyanis meg kell védeni a játékot, hogy játék maradhasson. Meg kell mutatni, mely területeken hogyan és miért fejlődik a gyerek..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18806   2018-11-19

Műveltség és demokrácia : Kísérletek a pedagógia bírálatára, 2010-2018 / Knausz Imre

Pedagógia általában, Oktatáspolitika, oktatásügy, Közművelődés, népművelés
műveltség, didaktika, nevelés, pedagógia, oktatás, iskola, oktatásügy, demokrácia, Magyarország, 21. sz.

"Ez a dolgozat arra vállalkozik, hogy újragondolja a műveltség demokratizálásának esélyeit a 21. század körülményei között. Egy olyan projektről van szó, amelyet a felvilágosodás indított el, és a 19-20. század demokratikus és baloldali mozgalmai folyamatosan napirenden tartottak."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18805   2018-11-19

Lázár Miklós vallásos költeményei / Lázár Miklós

Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallási szövegek
magyar irodalom, vallásos irodalom, prédikáció, katolikus egyház, 19. sz.

"Van, a ki a földi élvek
Karjain lel örömet:
Nekem kín kell! üdvem utján
Az tarthat meg engemet!..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18804   2018-11-19

Mariánna : Elbeszélés / George Sand ; fordító Szász Julianna

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Mariánna ugynevezett falusi kisasszony volt, birtokosnője egy igen jó állapotban levő majorháznak, hozzá tartozó gazdasággal, mely mintegy öt ezer frankot jövedelmezett neki évenként, mi e vidéken, kétszázezer frank tőkének felel meg. Ez az ottani körülményekhez képest elég szép hozomány volt s Mariánna jó partienak mondható és még is 25 éve daczára, nem volt még férjhez menve."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18803   2018-11-19

Világ folyása : Beszélyek / Bérczy Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Gömör jó országutai egyikén haladott szekerünk, még pedig az elibe fogott négy pej daczára meglehetős csendesen. A júliusi nap sugarai velő száritólag tűztek le a felhőtlen égből; s mi, t.i. Móricz barátom és én, ezek ellen felvont ernyő alá menekűlve, felváltva tartók az életbiztosító intézetet."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18802   2018-11-19

Itt a Buda-hegyvidéken : Tanulmányok, emlékezések, interjúk, esszék / Frivaldszky János

Helytörténet, helyismeret, Épületek
várostörténet, épület, látnivaló, helyi társadalom, Budapest. 12. kerület, Farkasrét, Krisztinaváros, Németvölgy, Svábhegy, Városmajor, 19-20. sz.

"A Németvölgy egy időszakos vízfolyású nyitott árok völgye volt még gyerekkoromban is. A Jagelló út és a legendás Csörsz árkáról elnevezett Csörsz utca között a Budaörsi útig haladt, majd onnan más néven a Dunáig. Az árok felső szakasza ma sem fedett, benne halad az 59-es villamos a Farkasréti temető főbejáratáig."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18801   2018-11-19

A szatmári svábok deportálásának története / Boros Ernő

Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989
internálás, kitelepítés, deportálás, kényszermunka, Gulag, svábok, románok, határon túli magyarság, nemzetiségi tisztogatás, második világháború, Szatmár, Románia, Szovjetunió, 1945 utáni időszak

"A szatmári svábok kálváriája ... 1945 eleje és 1949 vége között játszódott le. De rövid történelmi visszatekintőre is szükség van ahhoz, hogy az olvasó megértse, miért hurcoltak el Szatmárból kényszermunkára a Szovjetunióba a második világháború végén kb. 5000 ártatlan embert..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18800   2018-11-16

Opálok : Költemények / Czóbel Minka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Mi szép az álom, álomban járok,
Csak fényes álmot, mást ugy sem várok.
Kavicstól félek, kavics élétől,
Lelkem felébred, szivem megrémül."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18799   2018-11-16

Tréfánszerzett trón / Adrien Robert

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Korzika örökre elveszett, ha a Gondviselés meg nem szánja, ha egy idegen uralkodó vagy egy vakmerő, mindenre elszánt egyén nem siet a segítségünkre kellő mennyiségű fegyverrel és élelemmel. A korzikaiak, belefáradva e végnélküli pártviszályokba, bizonyos, hogy meghódolnának és felszabadítójukat királyukká proklamálnák."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18798   2018-11-16

Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben : Történeti vázlat / Kemény Gábor

Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom és szabadságharc, polgárháború, vérengzés, románok, magyarság, önkényuralom időszaka (1849-1867), Nagyenyed, Kisenyed, Kolozsvár, Abrudbánya, Alsó-Fehér vármegye, Erdély, 1848-1849, 19. sz.

"Tömeges támadás és tömeges mészárlás legelőbb Kis-Enyeden volt oct. 19-kén. - Kis-Enyed Alsó-Fehér megyének azon, a többitől elvált darabjában fekszik, mely Szász-Sebes és Szeben közt esik nagyon közel, valami egy órányira Szerdahely (Reissmarkt) városától."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18797   2018-11-15

A magyar nemzet története röviden előadva : Olvasmányul a tanodai használatra fiatal leánykák számára / Vachott Sándorné

Magyar történelem általában, Középfokú oktatás
magyar történelem, nőképzés

"Az ország átalános ébredése és haladása nagyszerű események előkészülete volt, s az 1847/8-ki országgyűlés elé reményteli várakozással tekintett mindenki. De várakozás felett gyorsan fejlődtek az események az 1848-ik évi februárban Párizsban kitört forradalom által, melyet más országokban is nagy változások követtek."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18796   2018-11-15

Arc, hátraarc : [versek, 1970-1995] / Fürjes Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A hemzsegő fényben arcvonások az ajtóhasadékok
a hasadékok a bádogvödrön a repedések a falon
a karcolások a kés két oldalán száj körüli ráncok a kanálon
villanyomok a tányérokban arcból kilógó vonalak."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18795   2018-11-15

Csak egy bokor muskátli / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Csak azért se! - határozta el és rá se nézett többé arra az elvadúlt szőllőlugasra... De mindez hiába, mert legott ismét gyökeret vert a lába, amikor is a sok gondozatlan sűrűség és vadon burjánzó giz-gaz közepett egyszerre csak egy tisztán tartott, kis négyszög területre bukkant, melynek közepén egy óriás muskátli bokor virágzott."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18794   2018-11-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom