Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22601 dokumentum

Látomás / Csák Máté ; szerkesztő Csák Ferenc

Festészet, grafika
festészet, akvarell, művészkönyv, Magyarország, 20. század, 21. század

"III/V. Két lék - III/V. Aranyhíd - III/V. Hitek kergetése - III/V. Látomás I. - III/V. Látomás II. - III/V. Látomás III. - III/V. Nyár - III/V. Tél - III/V. Osz - III/V. Tavasz - Ex Libris"

URL: https://mek.oszk.hu/23000/23077  2022-05-19

A "bűnös, liberális Budapest" községi iskolái államosításának kísérlete 1919-1920-ban / Donáth Péter

Nevelés- és iskolatörténet, Oktatáspolitika, oktatásügy, Helytörténet, helyismeret
oktatásügy, oktatáspolitika, neveléstörténet, Budapest története, várostörténet, államosítás, történeti feldolgozás, Budapest, Horthy-korszak

"A polgármester a beszédre a következőket válaszolta: Azt tartom, hogy a fővárosi iskolák államosítása veszedelem. Hiszem, hogy a közeljövőben összeülő törvényhatóság is azzal a kéréssel fordul az államhoz, hogy mondjon le arról a szándékáról, hogy a fővárosi iskolákat államosítsa."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23123  2022-05-19

Szatmári "svábokból jött magyarok" Romániában / Boros Ernő

Európai országok történelme, Magyar történelem 1946-1989, Helytörténet, helyismeret, Kisebbségek
svábok, németek, románok, erdélyi magyarság, zsidóság, cigányság, nemzetiségi politika, kitelepítés, deportálás, kényszermunka, statisztikai adatközlés, Szatmár, Románia, Szovjetunió, 1945 utáni időszak, 20. század, 21. század

"Románia egyfajta hadisarc gyanánt mintegy százezer állampolgárát bocsátotta a szovjetek rendelkezésére, hogy kényszermunkásként részt vegyenek a háború folyamán román közreműködéssel elpusztított országrészek helyreállításában. Milyen román állampolgárokról van szó?"

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23121  2022-05-19

Hóvirágnak is van vétke : Tanmese felnőtteknek / Hencsei Kálmán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Hóvirágnak van két vétke,
A szépsége meg a mérge.
Angyalarcú fehérvirág,
Vedd észre, hogy nagy a hibád!"

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23106  2022-05-19

Por és hamu : Versek, gyermekversek és műfordítások / Zágorec-Csuka Judit ; illusztrátor Kustánczi Géza

Határontúli magyar irodalom, Kortárs világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
határon túli magyar irodalom, szlovén irodalom, gyermekvers, Szlovénia, 21. század

"Itt maradtam én is, mint őseim
ingoványos szelleme, amely azóta is
kering az agyonmosott Mura-parton.
Már csak a homályban látom őket..."

URL: https://mek.oszk.hu/22900/22999  2022-05-19

Varázslat : Versek 2 / Szuchánszki Aranka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Verseim legyenek tükrök,
hol meglátod önmagad,
lelkedben visszhangozzanak
a soraimban leírt szavak."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23120  2022-05-19

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásai és ajánlásai a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére : 1973-1976

Oktatáspolitika, oktatásügy, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás
oktatásügy, közoktatás, iskolai oktatás, tantárgy-pedagógia, fejlesztési program, Magyarország, 1970-es évek

"Tervünk javasolja, hogy a Környezetismeret tárgy helyett (amely eklektikus, mozaikszerű volta miatt nem képes határozott nevelési célt megvalósítani) az alsótagozatban vezessünk be egy egyértelműen természettudományos tantárgyat és nevezzük azt Természetismeretnek."

URL: https://mek.oszk.hu/22900/22984  2022-05-19

Sárkányfogas címer alatt : "Olcsó vér" / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. század

"A kivégzés másnap délelőtt a szabályok szerint ment végbe. Nem volt nyilvános. Még a többi rabok sem láthatták. Így végezte életét a legnagyobb egri hős, Bornemissza Gergely. Soha nem tudta meg, hogy Sygher Dorka asszony három hónapnak előtte egészséges fiúgyermeknek adott életet. Aki a szent keresztségben a János nevet kapta."

URL: https://mek.oszk.hu/22900/22971  2022-05-18

Tündér Ilona keresése : Misztériumok nyomában Árgyélustól Árgészig / Árgyusi Imre

Néphit, természeti vallások, Kulturális antropológia, Mitológiák, Világirodalom története, Magyar irodalom története
mesekutatás, mitológia, irodalmi alak, motívumtörténet, irodalomtörténet, magyar irodalom története

"Ha egy mesei, mondai vagy mitológiai elbeszélés jelentését kutatjuk, mindig gondosan ügyelnünk kell a szóban forgó szereplők nevére, származására, a velük kapcsolatban megjelenő összefüggésekre, és miután a tényeket megvizsgáltuk, vissza kell állítanunk a történetet a mítoszi alapra."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23108  2022-05-18

Gyerek a Kredencben : Serfőző Levente regénye / Serfőző Levente ; fordító Serfőző Levente

Kortárs magyar irodalom
amerikai angol irodalom, 21. század

"A mi népünk soha nem felejt, és soha nem bocsát meg, folytatta a néni és a mosoly lassan elhalványult az arcáról. Te zsidó vagy és én is az vagyok. Életem hátralévő részét és minden vagyonomat arra fogom áldozni, hogy megtaláljam a bűnösöket és bíróság elé állíttassam őket."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23105  2022-05-18

Gondolatok Karácsony Sándor művészetszemléletéről / Deme Tamás

Esztétika, művészetfilozófia, Nevelés- és iskolatörténet, Pedagógiai módszerek
pedagógus, művészetelmélet, művészetfilozófia, Karácsony Sándor (1891-1952), Magyarország, 20. század

"Ha az nézzük, miért érdemes odafigyelnünk művészetszemléletére, azt láthatjuk, hogy ... saját művészeti kötődése miatt is terjedelmesen tárgyalja ezt a lelki vonatkozást, tehát művében jelentős szerepet kap a művészeti viszony. Az életmű egésze, benne a társadalmi, tudományos, technikai, jogi, vallási vonatkozások mind összefüggnek a művészettel is."

URL: https://mek.oszk.hu/22900/22941  2022-05-18

Chefs-d'oeuvre de la peinture et sculpture contemporaine hongroise / szerkesztő Simon Zsolt

Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet, Katalógusok
festészet, szobrászat, képzőművészeti kiállítás, képtár, Magyarország, 20. század

"Imre BAK: Système, 1971. 100x60, huile, toile, signé
József BARTL: Verticales, 1994. 50x40, huile, toile, signé
Attila CSÁJI: Désert II. 70x 153, bois brut média mixtes, signé
Pál DEIM: Composition murale, comme devoir II, 1969. 39x49, papier, alugraphie, signé"

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23107  2022-05-18

Irodalmi olvasókönyv. 2., Prózai irodalom : Retorika a fiú és leányközépiskolák 5. osztálya számára / György Lajos

Stilisztika, irodalomesztétika, Szövegtan, Műfajelmélet, Magyar irodalom története, Világirodalom története, Szemantika, stilisztika, retorika, Középfokú oktatás
stilisztika, retorika, próza, narratológia, irodalmi műfajelmélet, irodalomtörténet, olvasókönyv

"Az egység mellett a rendszer a másik lényeges feltétele a szónoki beszédnek. Fontos teendője a szónoknak, hogy állítsa csatarendbe a gondolatait. Amint nem a nagyszámu, hanem a hős sereg dönti el az ütközetet, akként a szónok is nem a nagy ismerettel hódít, hanem a fegyelmezett és rendezett gondolatmenettel."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23102  2022-05-18                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom