Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16707 dokumentum

Arany János nagyobb elbeszélései / Arany János

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb rövidebb lesz a napnak utja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17107   2017-07-21

La poesia drammatica tedesca tra il barocco e il romanticismo / Várady Imre

Világirodalom története, Műfajelmélet
német irodalom története, dráma, drámai költemény, költészet, barokk, romantika, Németország, 16-18. sz.

"Lohenstein fu grande ammiratore di Gryphius, tuttavia ormai non si senti più - come il suo maestro - un umanista ma, liberandosi da tutte le limitazioni estetiche dotte, si getto nella corrente della concezione e del gusto barocchi."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17106   2017-07-21

Arany János furcsa hőskölteményei : Az elveszett alkotmány / Arany János

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Írtanak ezerben, ötszáz ötvenhatban,
Pártosság magyar közt vala szép divatban:
Nagy-Idát Perényi birta, egyik párton;
Kapitány a várban jó Gerendi Márton."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17105   2017-07-21

La Tragedia dell'uomo di Imre Madách / Várady Imre

Magyar irodalom története, Műelemzés
író, dráma, magyar irodalom története, Madách Imre (1823-1864), Magyarország, 19. sz.

"La Tragedia dell'Uomo è quindi un poema drammatico, rappresentante eccelso di quel genere letterario ... la cui caratteristica essenziale è data, oltre che dalla forma drammatica, dal fatto che il suo vero soggetto consiste nel porre degli ardui problemi concernenti il senso, lo scopo, il valore dell'esistenza umana..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17103   2017-07-21

Deviancia : Színmű / Németh Ákos

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Jézusom, te földet eszel? Nem szabad, Zsanika, nem szabad! Jaj, anyám! Gyere, megmossuk a szádat. A szádat... most, így, lemossuk. Gyere, tartsd a kezed is. Zsanika, ezt nem szabad, ilyet ne csinálj. Ilyet nem szoktunk csinálni. Felnőtt nő vagy, ne viselkedj így. Meg ne lássam még egyszer. Mit szólnak mások, ha meglátják?"

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17102   2017-07-21

Életpályák : Kohászat / szerkesztő Horn János

Kohászat általában, Ipartörténet
mérnök, tudós, kohászat, öntészet, ipartörténet, tudománytörténet, memoár, Magyarország, 20-21. sz.

"Az én generációmnak a közös és egyéni életútja több olyan dolgot is tartalmaz, amelyeket érdemes, sőt kötelező emlékezetben tartani. A magam részéről, - mint a Diósgyőri Vasgyár, alapításától, 1770-től számítva, sorrendben a negyvenedik, és állami vállalatként az utolsó volt vezérigazgatója - ebben kívánok közreműködni."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17135   2017-07-21

Babett hazudik : Színmű / Németh Ákos

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, dráma, 21. sz.

"Szóval Londonba akartok menni? Hát legyen. De miért vagytok ilyen kis gyávák? Élni tudni kell. Legyen egy hét New York. Ezt kérem apámtól szülinapomra, egy utazást, akivel én akarom. Azt fogja mondani »Édes kicsikém, hát kirándulni akarsz a barátaiddal? Hát nem mondom, sok pénz, de egyszer tizenöt az én kis hercegnőm.«"

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17101   2017-07-20

Arany János elegyes költői darabjai / Arany János

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Kedvem van énekelni (ritka kedv
Egy idő óta!) s a mi több, vigat,
Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv
(Humor) nevettet s olykor szívre hat."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17100   2017-07-20

A repópiacok áttekintése, magyarországi tapasztalatok, lehetőségek / Szakály Dániel, Tóth Henrik

Pénzügy, bankügy, Gazdasági jog, Számvitel
értékpapír, tőkepiac, kereskedelmi ügylet, bankügylet, nemzeti bank, gazdasági szabályozás, Európai Unió, Svájc, Egyesült Államok, Japán, Magyarország

"A repóügylet két tranzakció eredője, amelynél a felek a tranzakciókat egy csomagként kezelik. Az ügylet első lépése egy adott értékpapír (legtöbbször állampapír) prompt eladása vagy vétele, majd ezt követően a prompt tranzakció fordítottjának megfelelő tranzakció egy előre meghatározott idő elteltével."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17099   2017-07-20

Primitiae monographiae Rosarum sponte crescentium Carpatorum septentrionali-orientalium / Margittai Antal, Kerényi-Nagy Viktor ; illusztrátor Kerényi-Nagy Viktor

Növénytan, Tudománytörténet
rózsa, rózsaféle, botanika, botanikus, tudós, Margittai Antal (1880-1939), Kárpát-medence

"A Rosa nemzetség annyira foglalkoztatta, hogy közel 30 éves kutató munkával összegyűjtött anyagát meghatározva, elkészítette a nemzetség regionális monográfiáját is. Herbáriuma, mely halála után a Magyar Természettudományi Múzeumba került, gazdag rózsa anyagot is tartalmaz."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17098   2017-07-20

A Brassó-Komondor Park és Tanösvény : Ismertető könyv / Kerényi-Nagy Viktor ; illusztrátor Kerényi-Nagy Viktor

Növénytan, Ökológia, Természetvédelem
tanösvény, flóra, természeti környezet, botanika, ökológia, természetvédelem, tájvédelem, Budapest. 11. kerület

"A Tanösvény kialakításakor fontos szempont volt az ökológiai adottságok figyelembe vételével összeválogatni a kerületben honos növényfajokat, a közönségesek mellett néhány erdélyi és egzotikusabb növény is helyet kapott. A gyepbe színes vadvirágok magjait kevertük, hogy az ezeken táplálkozó rovarvilág minél gazdagabb legyen."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17097   2017-07-20

Értékpapír-befektetés az Európai Unióban : Befektetési tevékenység szabályozása, tőkemegfelelési előírások / Szalai Zoltán

Pénzügy, bankügy, Prognosztika, Európai Unió
értékpapír, tőkepiac, gazdasági szabályozás, monetáris politika, devizaforgalom, gazdasági reform, előrejelzés, Európai Unió, Magyarország, 1990-es évek

"Mindazonáltal a közös pénz bevezetése nem az első lépés a pénzügyi és értékpapírpiacok integrációja irányába. Különböző irányelvekkel a bankok, értékpapírpiacok, kollektív befektetési és biztosítási piacok szabályozását, működését igyekeztek harmonizálni és legalább a tagállamok között a határok átjárhatóságát biztosítani."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17096   2017-07-19

Etnonimák a régi magyar településnevekben / Rácz Anita

Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Magyar néprajz
földrajzi név, névkutatás, névtan, magyar nyelv, etnikai kutatás, történeti földrajz, Kárpát-medence

"A hagyományos szemléletű megközelítés szerint a puszta népnévi és a népnévből képzéssel alakult helynevek jóval régebbiek, mint a kétrészesek. A régebbi névtípus kialakulásának tekintetében kutatóink közül többen egyetértettek abban, hogy a puszta népnévből alakult településnevek létrejötte a 10. századra tehető."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17095   2017-07-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom