Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21163 dokumentum

Szavazzunk, nőtestvéreim! : Tíz válasz tíz kifogásra / Berde Mária

Pártok, politikai mozgalmak
nők, női választójog, nőmozgalom, szavazás, országgyűlési választás, politikai részvétel, romániai magyarság, Erdély, Románia, 1946

"Járuljunk tehát szavazatra, magyar higgadtsággal, hittel, lelkességgel, női, emberi, nemzeti hivatátásunkba vetett rendületlen bizalommal. Találkozzunk össze lélekben a szavazó urnák előtt népünk minden tagjával, minden nő- és férfitestvérünkkel!"

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21113  2021-01-22

Egy kicsi szolgáló : Elbeszélések / Berde Mária

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Egymásra nézett a kicsi tanítónő s a kicsi szolgáló. Egyik se vesztett több szót, mindakettőnek reszketett a szájaszéle. ... Kati hazament vasárnap. Kisírt szemmel, de jókedvvel tért meg. Úgylátszik, győzedelmet tudott venni az anyján is."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21112  2021-01-22

Székely népmesék = Fótonfót király : (Eredeti székely népmesék)

Magyar népköltészet
népmese, székelyek

"Volt egyszer, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, a világ végénél csupán egy arasszal innen, volt egy öreg király ennek a királynak pedig három derék fia. Jól volt dolga a királynak. Boldog lehetett volna, mert istenfélő, igazságos, vallásos ember volt. Népei szerették, cselédei tisztelték, három szép szál fia örökké a kedvében járt."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21111  2021-01-22

Cinka Panna balladája / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"OCSKAY (elalvóban): Sorsunk elől el nem menekszünk ... Eridj, Cinka Panna, nézz magadnak fekvőhelyet. - Volt énnekem egy kedves kutyám. Annak is ilyen kondor fekete haja volt, mint neked. Az is mindig a lábamnál aludt. De végül csak meg kellett ölnöm, mert hogy..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21108  2021-01-21

Karcsi kalandjai : Egy német gyerek története / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mialatt Karcsi a Wagner-parkot keresztezte és a Langenhorst-palotához szaladt, villámgyorsan átgondolta, hogyan és hol fogja anyját várni. Természetesen már az utcán kell észrevennie. Mert amint belép a házba, letartóztatják. Igen, de hátha már benn is van a házban? Legeslegelőször tehát azt kell megtudnia Karcsinak, hogy mi történt eddig?"

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21107  2021-01-21

Tanulmányok Tatabánya történetéből 2. / szerkesztő Becze Csaba

Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás, Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
várostörténet, bánya, lelkészség, katolikus egyház, magyarországi bolgárok, kertészet, napló, második világháború, 1956-os forradalom, történelemtanítás, gimnázium, tűzoltóság, Árpád Gimnázium (Tatabánya), Puskás Sándor (1934-1956), Tatabánya, Magyarország, 20. sz., Rákosi-korszak

"A második világháború és az azt követő embertelenségek erősen érintették Tatabánya elődtelepüléseinek etnikai sokszínűségét is. A háború időszakában a felsőgallai zsidóságot deportálták, majd 1945 után a helyi németség egy részét telepítették ki. A kollektivizálás során pedig a bánhidai bolgárok kertészeti kultúráját semmisítették meg."

URL: https://mek.oszk.hu/21600/21685  2021-01-20

Az igazi égszínkék : mesék / Balázs Béla

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"... Ferkó mingyárt ki akarta próbálni a festéket, ezért hát felhozta a képet és egy ecsetet. A kék folyadékkal megfestette az eget a ház, a kerítés és a fák fölött. Százszor szebb lett, mint a berlini-kék. Egészen olyan kék volt, mint az igazi ég. Ferkó örömében féllábon körülugrálta a nagy ládát..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21106  2021-01-20

Csodálatosságok könyve / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A régmult időkben élt egyszer egy ember, akinek Dung-Fu volt a neve. Az egyszer kenyérre lépett és nem mondotta el utána a bocsánatkérő imát. Ezért büntetésből halála után vadállat testében kellett újra születnie. Így élt szürke farkasként a sötét bozótban."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21105  2021-01-20

Lelkek találkozása : (Giuseppe Cassone levelezése) / Jankovich Marcell

Világirodalom története, Műfordítás
író, költő, fordító, műfordítás, levelezés, olasz irodalom története, Cassone, Giuseppe (1843-1910), Hirsch Margit (1879-1941), 1906-1910

"Ebből az első levélből tudjuk, hogy Cassone béna, beteg ember, kit nyomorúsága a szobához láncol évtizedek óta. Ezért, mert fizikailag nem bír kiszabadulni környezetéből, levelek segítségével menekül a távolba, az ónos millieuből, kicsinyes körülmények közül. Ebből a levélből fejlődik a két ember között csodás lelki megértés, kölcsönös bámulat és valami emberfeletti szerelem."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21077  2021-01-19

Az ördög pilulái / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az ördög piluláit hírből már ismerte a közönség, A jegyeket napokkal előbb eladták. Végre megtörtént az előadás bemutatója. A közönség tombolva ünnepelte az előadást, a hírlapok azonban fölháborodtak. Első ízben történt meg, hogy magyar színpadon trikóban jelentek meg nők."

URL: https://mek.oszk.hu/20500/20591  2021-01-19

Putifárné / Mael Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az idő rohan, vágtat. Nem áll meg apró tragédiák őrházainál, világesemények üvegtetős pályaudvarai előtt is robogva száguld. Megállás nincs. Visszatérés soha, csak előre... előre... dübörögve, mintha nem történne soha, sehol, semmi megállásra érdemes... csak előre törtetés a jövőbe..."

URL: https://mek.oszk.hu/20400/20449  2021-01-19

Versek / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Szólj, szólsz-e még, vagy sutba veszve halsz el,
Vers, drága vers, divatjátmulta hangszer?
Nincs dallamom és nincsen szövegem sem:
Engem már nem hív helikoni verseny!"

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20972  2021-01-18

Ignotus novelláiból / Ignotus

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Olvasás közben lecsattantom a lámpát, leteszem a könyvet s kinézek az ablakon. Korán van, ilyenkor őszszel szinte hajnalszámba megy: reggel félhat. Most már csak ilyenkor jutok olvasáshoz - olyanhoz, ami érdekel; napomat, estémet megöli a sok robotolvasmány, ujságok, szindarabok."

URL: https://mek.oszk.hu/20800/20883  2021-01-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom