Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19422 dokumentum

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) : Összegző tanulmány / szerkesztő Sütő Attila

Térinformatika, Információs rendszerek, Hálózati információforrások, Klímaváltozás, Meteorológia, Államigazgatás általában
térinformatika, információs rendszer, éghajlatváltozás, globális felmelegedés, környezeti hatás, előrejelzés, elemzés, döntés-előkészítés, intézményrendszer, adatbázis, portáloldal, Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, Magyarország

"A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) szemléleti «fundamentuma» az ökoszisztéma szolgáltatások és a társadalmi-gazdasági igények kölcsönkapcsolati rendszerén nyugszik, ami egy számos szektorra kiterjedő, általános elvi keretet nyújt az emberi közösségeket érő környezeti hatások kezelésére."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19848  2019-10-14

Éghajlatváltozás és alkalmazkodás - a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) kialakítása : Egy hatékony eszköz a megfelelő válaszokhoz / szerkesztő Sütő Attila

Térinformatika, Információs rendszerek, Hálózati információforrások, Klímaváltozás, Meteorológia
térinformatika, információs rendszer, éghajlatváltozás, globális felmelegedés, környezeti hatás, előrejelzés, adatbázis, portáloldal, Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, Magyarország

"A villámárvíz szempontjából meghatározó, a 30 mm-es küszöbértéket meghaladó csapadékos napok átlagos évi számának területi képét tekintve jól kivehető a domborzat hatása. A legkisebb gyakoriság értékeket az Alföldön találjuk, míg a lejtősebb területeken, hegy- és dombvidékeken jellemzően magasabb az előfordulási arány."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19847  2019-10-14

A keresztyénség megélése a világban / Abonyi Sándor

Keresztény vallások
kereszténység, vallási erkölcs, bibliamagyarázat

"Az igaz keresztyének alapvetően nem vállalhatnak közösséget a világgal, a világi kormányzással, mert szentek. Akik megalkuvásmentesen követik a Krisztust, azoknak nem is lehet semmi köze a világgal: szövetség, együttműködés, stb."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19846  2019-10-14

A magyar költészet története / Toldy Ferenc

Magyar irodalom története
költészet, magyar irodalom története, Magyarország, 1850-ig

"... A nemzeti irodalom története, melynek a költészet története egyik fő része, a nemzetnek a nyelvben és irott termékekben nyilatkozó értelmiségét mutatja fel, kezdetében, fejlődésében, koronkénti hanyatlásai és isméti emelkedéseiben; kimutatja, ha okfejtő akar lenni, mindazon külső és belső ható erőket, mik azt gerjesztik, fejtik és határozzák."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19845  2019-10-14

A renaissance / Arthur de Gobineau ; fordító Kuncz Aladár

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, történelmi dráma, 19. sz.

"Girolamo testvér: Hát igen, uj idők küszöbén állunk! Az óra ütött! Ajkunknak ujra meg kell nyílni az Isten igéjére és megtölteni vele a világot. Most vagy soha! A sötétség már huzódik vissza. Teljes sugárral ömlik az ujjászülető fény és vádlón világit régi aljasságokra."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19844  2019-10-11

Újabb válogatás megjelent írásokból / Gömör Béla

Anatómia, fiziológia, Tudománytörténet, Művelődéstörténet, Képzőművészet általában, Kortárs magyar irodalom
reumatológia, ortopéd szakorvos, orvostörténet, képzőművész, képzőművészet, fényképész, fotóművészet, magyar irodalom, publicisztika, hírlapi tárca, Magyarország, 20-21. sz.

"Tehát ahogy Behrens udvari tanácsos, főorvos vizsgálta és diktálta a mellkasi fizikális leletét a regényben, éppúgy cselekedett Dellamartina Ferenc a mozgásszervi státussal. Azt viszont nem tudhatjuk, vajon «A varázshegy» mintájára folyt-e ez így - de hogy olvasta, az bizonyos."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19843  2019-10-11

Apage Satanas : Ungvári történetek az 1980-as évekből / Ortutay Péter

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21. sz.

"Nálunk a családban az alapműveltség része volt, hogy ismerjük a szülők, nagyszülők és a közeli rokonok születésnapját. Így természetesen egyszer s mindenkorra eszembe véstem, hogy jó apám 1916. június másodikán született, anyakönyvi bejegyzés szerint Ungváron, pedig én úgy tudtam, hogy akkoron Beregszászon laktak."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19841  2019-10-11

A magyarhoni aknamélyítés története, 1907-1992 / Tóth Árpád

Mélyfúrás, Ipartörténet
aknamélyítés, mélyépítés, testülettörténet, Bányászati Aknamélyítő Vállalat, Magyarország, 20. sz.

"Az V. sz. szállítóakna mélyítésével egy időben megkezdték az uránbányák fő szállító vonalának a kővágószőlősi altárónak (a táró elnevezése többször változott) a továbbhajtását, bekötve abba az aknát. A kihajtás meggyorsítása érdekében egy kis mélységű segédlejtős aknát képeztek ki."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19840  2019-10-11

Emlékeim Hollóháza múltjából / Hollóházy András ; szerkesztő Tóthmátyás Istvánné Hollóházy Ildikó

Helytörténet, helyismeret, Üveg- és kerámiaipar, Ipartörténet, Falu, város
falu, helytörténet, porcelán, kerámiai ipar, ipartörténet, Hollóháza, 19-20. sz.

"Jó magam is hőn óhajtottam volna Hollóháza történetét megirni, persze, főleg a gyárét. Sajnos, a nagy háboru fáradalmaiban legyöngült szervezetem s előrehaladt korom mellett nem gondolhatok erre. Fáradt kezem nem birja már a tollat s e reszketeg sorokkal bucsut kell vennem imádott szülőföldemtől. Legyen ez az én hattyudalom."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19839  2019-10-10

A tékozlás genezise : Versek / Finta Éva ; illusztrátor Horváth Anna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"ország lennék betakarna
gyűrött térkép avar-barna
rám süllyedne por és hamu
élő és holt lenne tanú."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19838  2019-10-10

Viszontlátás II. : Válogatás az Együtt folyóirat 2009-2017 közötti számainak szépirodalmi anyagából / illusztrátor Horváth Anna, Matl Péter, Molnár István, Réti János

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21. sz.

"Munkára hát, építőmesterek!
Segít majd a Föld, a gyors patakok, folyók,
a zord hegyek és végtelen terek,
mint testvéreink adnak követ, fát, hitet."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19837  2019-10-10

Késsel a kézben : Kisregény / Kő-Szabó Imre ; szerkesztő Szepes András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Dulakodtak, lökdösték egymást, majd leestek a konyha kövére. A forgásban a kés először az öreg bordái közé fúródott, majd a combjába. Olyan éles volt az a rohadt kés, hogy a dulakodásban, a szőrt egy kisebb bőrdarabbal levitte a bal kézfejéről. Végre sikerült kicsavarni kezéből az éles, hosszú, villogó pengéjű kést."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19836  2019-10-10

Vallás és erőszak: elméleti koncepciók és a globális terrorizmus felemelkedése a 21. században / Máté-Tóth András, Szilárdi Réka, Nagy Gábor Dániel, Szilágyi Tamás, Csepregi András, Cserháti Sándor ; szerkesztő Szilágyi Tamás

Vallás általában, Egyházak, egyházpolitika, Terrorizmus, Vallásszociológia
vallás, erőszak, terrorizmus, vallásszociológia, vallásfilozófia, vallástudomány, 21. sz.

"Erőszakos cselekmény motiválható és igazolható vallásra való hivatkozással, miközben nem maga a vallási ágens hajtja végre. Ide tartozik az inkvizíció közismert esete, amelyben a társadalom belső ellenségeit a vallási közösség által működtetett intézmény azonosította, ám az ítéletvégrehajtást az állami hatóságok végezték."

URL: https://mek.oszk.hu/19800/19834  2019-10-10                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom