Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21513 dokumentum

"Most minden valamirevaló férfinek itt a helye!" : Egy első világháborús családi dokumentumegyüttes vallomásai, 1914-1918 / Gereben Ferenc

Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
hadtörténet, hétköznapi élet, történelmi forrás, magángyűjtemény, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, első világháború

"Pongrácz Károly hadnagy a háború küszöbéről, 1914. július 19-én, gyakorlatozás közben írja az első lapot (tegeződve) a pozsonyi rokonoknál nyaraló unokahúgának. (A színes »művészlapon« a Haller-huszárok harcát ábrázoló 1859-es itáliai csatajelenet látható.)"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21981  2021-04-22

A smaragd szelence titka : Regény / Csurgay Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Jaj, amikor a smaragd díszű arany szelence kinyílt! Végre! S ő megpillantotta benne az iratokat, de hozzájuk nyúlni nem lehetett, mert már patakokban folyt a jobb kettes ujjának a vére! Elállítani nem tudta. A halott anyja köntösével bugyolálta be a valósággal spriccelve mindenfelé ömlő saját vérét!"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21980  2021-04-22

Boldog vihar / Véghelyi Ádám

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az ember életében a vihar előtti időszak általában a boldogságról szól, és az örömteli pillanatokról. Ugyanakkor szólhat ez az időszak az építkezésről, fejlődésről és készülődésről is, a vihar érkezéséig. Szólhat újjáépítésről és tanulásról. Később felhők borulnak be, mellyel tudomásul veszik, hogy közeledik a vihar."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21984  2021-04-22

Növekedésösztönzési kísérletek és kudarcok ; A növekedés új kihívásai a tudásalapú gazdaságban / szerkesztő Katona Klára

Közgazdasági elméletek, Gazdaságtörténet, Makroökonómia, Copyright
tudás alapú társadalom, gazdasági verseny, versenyképesség, gazdasági növekedés, gazdaságelmélet, vállalatirányítás, innováció, gépjárműipar, mesterséges intelligencia, szellemi tulajdon, szerzői jog, Magyarország, Európai Unió, 20-21. sz.

"A termelékenység a termékek és szolgáltatások előállítási folyamatában generálódott hozzáadott érték. ... A termelékenység növelésének egyik fontos mozgatórugója, hogy az adott gazdasági területen működő vállalkozások képesek legyenek integrálni, alkalmazni az új szaktudást és az innovációt."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21896  2021-04-21

A magyar "fehér szabadkőművesség" : Adatok és levéltári források az Etelközi Szövetség, a Horthy-korszak befolyásos politizáló titkos társaságának töredékes történetéhez / Kántás Balázs

Politikatörténet, Egyéb fegyveres testületek, Magyar történelem 1919-1945, Levéltári kutatás
titkos társaság, félkatonai szervezet, irredentizmus, terrorizmus, szélsőjobboldali irányzat, Magyarország, Horthy-korszak, 20. sz.

"Az EX rítusaiban és külsőségeiben az általa megvetett és nemzetrontónak gondolt, alapvetően liberális és humanista eszmék mentén szerveződő, elsődlegesen a felvilágosodás hagyományát követő szabadkőművességre kívánt hasonlítani, és annak egyfajta nacionalista változataként óhajtott funkcionálni."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21979  2021-04-21

Isteni részem 7-8. : Napló / Győry Hedvig ; szerkesztő, illusztrátor Kotaszek Hedvig

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"És az Ő kis szivében annyi szeretet, melegség van, hogy bőven osztogat belőle azoknak is akik nem érthetik, nem is tudják értékelni. Több szeretetet ad ez a Gyerek, mint amennyit kap, ezért féltem és sajnálom Kisleányomat, sokat fog még az életben csalódni."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21978  2021-04-21

Matek-étek : Nyolcadikosoknak

Algebra, Geometria, Matematikai logika, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Rejtvény
aritmetika, algebra, geometria, matematika, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár

"Egy egyenlő oldalú háromszög oldala 2 cm. Végezd el: a) Minden oldalt (ugyanolyan körbejárással) nyújtsd meg ugyancsak 2 cm-es szakasszal, a végpontok milyen háromszöget adnak? Mekkora a területe? b) Minden oldalhoz a szembeni csúcson át húzz kétszeres párhuzamos szakaszt. Milyen és mekkora területű háromszög keletkezett?"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21977  2021-04-21

Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás : Kelet-közép-európai tapasztalatok / szerkesztő Márkus Edina

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia, Szociálpszichológia
oktatáskutatás, oktatásügy, oktatási rendszer, felnőttoktatás, tanulás, motiváció, statisztikai adatközlés, Kelet-közép-Európa, Európai Unió, 2010-es évek

"Az adatokat tekintve azt láthatjuk, hogy a formális felnőttképzésben és a nem formális felnőttképzésben való részvétel nem mutatnak funkcionális összefüggést, nem magasabb azokban a térségekben a nem formális tanulásban résztvevők aránya, ahol a formális tanulás alacsonyabb szintű."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21976  2021-04-21

Holland hazugság : Regény / Pandur Judit, T.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, naplóregény, 21. sz.

"Hát, ha már írsz nekik valahogy, akkor írd csak bele a levélbe, hogy van két kislányod! Gabika, és Jutka életkorát, méreteit írd meg nekik! Nekünk is jól fog jönni, ha küldenek a gyerekeknek dolgokat! - utasította Zsuzsa a sógornőjét, kapva kapott a lehetőségen, hogy ingyen külföldi dolgokhoz jussanak."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21975  2021-04-20

János / Benedikt Schwank ; fordító Turay Alfréd; szerkesztő Bálint Erzsébet, Török Beáta

Keresztény vallások
evangélium, bibliamagyarázat, szövegmagyarázat, keresztény teológia, Biblia. Újszövetség. János evangéliuma

"János evangéliuma, amely feltűnően különbözik a szinoptikus írásoktól, kihívás a modern történelmi gondolkodás számára. Ugyanakkor erőteljesebben szólít meditációra és megértésre, mint a többi evangélium. Mindkét jogos szemléletmódot figyelembe akarjuk venni."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21974  2021-04-20

Az iszlám a II. vatikáni zsinat fényében / Turay Alfréd ; szerkesztő Bálint Erzsébet

Iszlám, Vallástörténet
iszlám, muzulmán, vallástörténet

"Az iszlám hit szerint az Allah névvel illetett Isten örök és megváltozhatatlan törvényekkel szabályozta az ember életének minden részletét, tehát azokat is, amelyeket a nyugati gondolkodás a vallástól függetlennek tart. A muszlimok azt vallják, hogy a vallás áthatja az élet minden területét..."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21973  2021-04-20

Mag a kő alatt / Bálint Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Fákról hulló levél alatt, mohaszőnyegen porhad a múlt,
Korhad az avar.
Múlt mámora foszlik ősszé nyirkos erdei ködben
Oldódik hó alatt bú, öröm s harag."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21972  2021-04-20

Érett asszonyok dicsérete [Hangoskönyv] / Stephen Vizinczey ; fordító Halász Zoltán

Kortárs magyar irodalom, Kortárs világirodalom
kanadai angol irodalom, hangoskönyv, 20. sz.

"Ezt a könyvet fiatalembereknek írom, s érett asszonyoknak ajánlom - mert egymásnak szánom őket. Nem vagyok tudós szexológus, de jó tanítványa voltam azoknak az asszonyoknak, akiket szerethettem, s most megpróbálom felidézni boldog és keserű élményeimet, amelyek férfivá érleltek."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21971  2021-04-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom