Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15323 dokumentum

Ŝaŭmeto / Varga Domokos György ; fordító Vizi László; illusztrátor Perjés Bernadett

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Imagu! Ŝaŭmeto estas bela kvinjara knabineto, sed ŝi ne ĉiam estis kvin jara, ne ĉiam estis bela, kaj ne ĉiam ŝi nomiĝis Ŝaŭmeto. Nur ekde tiam oni ŝin nomas tiel, kiam foje ŝia patrino terure koleriĝis. Ĉu vi scias, kial ŝi koleriĝis? Ĉar Ŝaŭmeto - kiu ankoraŭ nomiĝis ne Ŝaŭmeto - malpuriĝis de la plandoj ĝis la verto."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15718   2016-06-28

Magaddal szemben : Ódor György versei / Ódor György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"szanaszét bámuló mondatok
nyílnak ki, csöppennek, ég a táj
ahogy lassan verssé olvadok
ezen a szép napos délután"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15717   2016-06-28

Palóczi Edgár huszonöt éves irodalmi munkássága / Kertész János ; illusztrátor Gombos Székely Lilly

Szerzői bibliográfiák, Tudománytörténet, Művelődéstörténet
történész, régész, helytörténész, író, pedagógus, személyi bibliográfia, Pálóczi Edgár (1887-1944), Magyarország, 20. sz.

"Az utolsó évtizedben Palóczi rendkívül tevékeny részt vett minden kulturális és társadalmi mozgalomban. Régészeti felfedezéseit szakemberek értékelték. Rádióelőadásai Budapest történetének és külföldi kultúrkapcsolataink elmélyítésének ügyét eredményesen szolgálták."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15716   2016-06-28

Panaszom : A magyar munkásnép panasza / Kapy Gábor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nem vagyok az urak poétája,
Négy elemi nem képesít rája;
De nem is vagyok annak rabszolgája,
Ki a munkást nyúzza, ráncigálja"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15715   2016-06-28

A' haza' esedezése az ország' gyűlése előtt a' magyar nyelv' tökélletesítése iránt / Bozóky István

Nyelvpolitika, Klasszikus magyar irodalom, Emberi jogok
magyar nyelv, nyelvújítás, nyelvhasználati jog, nyelvpolitika, magyar irodalom, Magyarország, 19. sz.

"Te Magadra kérlek, határozzad már a',
Sok sírásba került jajok' végét mára!
'S az eddig porig lett aláztatás helyett,
Gyönyörüségid közt adj Nyelvemnek helyett!"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15713   2016-06-28

Between minority and majority : Hungarian and Jewish/Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries / szerkesztő Hatos Pál, Novák Attila

Kisebbségek, Politikatörténet, Kisebbségek, Judaizmus, Művelődéstörténet
zsidóság, izraeliek, asszimiláció, diaszpóra, antiszemitizmus, kulturális kapcsolat, kisebbségkutatás, Magyarország, Közép-Európa, Izrael

"... The joint Hungarian–Israeli conference on Diasporas organized by the Balassi Bálint Institute was a very interesting encounter on a topic that seemingly was so different between the Hungarian and the Israeli/Jewish experience. Yet, the attempt to contextualize and compare was very successful and fruitful..."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15712   2016-06-28

Változások az óvodarendszerben : Véleménykutatások eredményei, 2014/15 / szerkesztő Török Balázs

Bölcsőde, óvoda, Nevelési módszerek, Oktatáspolitika, oktatásügy
óvoda, óvodai nevelés, óvodapedagógia, pedagógus, pedagógiai munka, oktatásügy, kérdőíves felmérés, szociológiai vizsgálat, Magyarország, 21. sz.

"Az óvodáztatást szolgáló intézmények lehetővé teszik, hogy a gyermek saját korosztálybeli társaival kapcsolatba léphessen. A kisgyermekkori nevelés során a megfelelő szociális, emocionális légkör megteremtése rendkívül fontos a gyermek későbbi fejlődése szempontjából."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15711   2016-06-28

Péter két asszonya : Regény / Forró Pál

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Márta belépett. Elegáns, sötét angol kosztüm volt rajta, a baloldalon egy kis ibolyacsokor. Vannak nők, akikre fel kell figyelni, mikor a szobába lépnek. Mert nemcsak ők osonnak be az ajtón, hanem egy egész hangulat-komplexum, diszkrét illatok, halk, muzsikás poézis. Péter meglepetten nézte."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15710   2016-06-27

"Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. könyvkötészetének ... 50 éve

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomda, könyvkötészet, nyomdaipar, nyomdászattörténet, jubileum, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. (Budapest), Budapest, 19-20. sz.

"Schutzberger Józsefné: a könyvkötészet női munkavezetője, született 1882-ben Budapesten. Iskoláinak elvégzése után 1895-ben a Pallas-nyomdába elszegődött könyvkötészeti tanulóleánynak, felszabadult 1897-ben és 1899-ig dolgozott még a Pallasban, ekkor a »Pátria«-nyomda könyvkötészetébe lépett be..."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15709   2016-06-27

Újpest : [Egy 100 éves város képei] / Biró Endre ; fordító René Bonnerjea, Kova László

Helytörténet, helyismeret, Fotóművészet, fényképészet
helytörténet, helyismeret, várostörténet, fényképalbum, Újpest, Budapest. 4. kerület, 19-21. sz.

"Gróf Károlyi István 1840-ben alapította Újpestet Új-Megyer néven. Az Alapítólevelet magyar és német nyelven írták. A letelepedők egy szerződést kaptak, melyben le voltak írva jogaik és kötelességeik."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15708   2016-06-27

Bánatom / Haffner Roland

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Dühöm a világra,
Várok a csodákra.
A párom elhagyott,
A macskám meg halott."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15707   2016-06-27

Hazug szavak : Haffner Roland versei / Haffner Roland

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Fekszem az ágyon,
Álmomban vért látok,
Halott emberek sikolyait,
A félelem foglyait."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15706   2016-06-27

Báró Nyáry Albert élete és munkássága / Nyáry Pál

Szerzői bibliográfiák, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Magyar irodalom története, Művészettörténet, Művelődéstörténet
történész, régész, etnográfus, író, festőművész, Nyáry Albert (1871-1933), személyi bibliográfia, Magyarország, Nógrád megye, Lengyelország, 19-20. sz.

"Történelmi munkái leginkább a «Századokban», régészeti tanulmányai pedig az Archeológiai Értesítőben láttak napvilágot. «A bécsi udvar a XVII. század végén» című történelmi könyvét a Kultuszminisztérium adta ki 1912-ben. Élénken foglalkozott az Árpádház kihaltának kérdésével."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15705   2016-06-27                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom