Aetas repertórium

1985-1995

Összeállította: Kovács Katalin


 

Alapítók (1985):

Bárdi Nándor
Bellavics István
Koszta László

Főszerkesztők:

Koszta László 1985-1986
Greksza Attila 1987
Bellavics István 1987-1990
Koszta László 1990
Deák Ágnes 1991-től

Szerkesztőségi tagok:

Aradi Zsuzsa 1993-1995
Bárdi Nándor 1985-1987
Bellavics István 1985-1992
Dávid Tamás 1991-től
Deák Ágnes 1990-től
Greksza Attila 1986-1987
Hovorka Beáta 1991-1992
Koszta László 1985-től
Lele József 1991-től
Náfrádi Zoltán 1990-1991
Nyerges Zsolt 1993-1995
Papp Zoltán 1991-1992
Pelyach István 1991-től
Pikó András 1987-1988
Pribelszki János 1987-1988
Tomka Béla 1993-tól
Tóth Péter 1988-1990
Tóth Szergej 1993-tól
Vajda Zoltán 1988-tól


Tartalomjegyzékek

1985. 1. szám

Tanulmányok

Módszertan

Kitekintés

Ismertetések

Tanulmányok

Forrásközlés

Beszélgetések

Ismertetések

Tanulmányok

Történészpályák

Kitekintés

Ismertetések

Tanulmányok

Ismertetések

Tanulmányok

Forrásközlés

Történészpályák

Kitekintés

Ismertetések

Tanulmányok

Forrásközlés

Történészpályák

Kitekintés

Ismertetések

Függelék

1987. 3. szám

Tanulmányok

Forrásközlés

Határokon túl

Kitekintés

Kritika - Vita

Ismertetések

1988. 1. szám

Tanulmányok

Forrásközlés

Határokon túl

Kitekintés

Kritika - Vita

Figyelő

Melléklet I.

1988. 2. szám

Tanulmányok

Forrásközlés

Határokon túl

Kitekintés

Kritika - Vita

Figyelő

Függelék

Melléklet II.

1990. 1-2. szám Tanulmányok

Múltidéző

Eszmecsere

Körkérdés Figyelő

 

1990. 3. szám

Tanulmányok

Anyagi kultúra Határainkon túl Kitekintés Figyelő

1991. 1. szám

Tanulmányok

Határainkon túl Eszmecsere Körkérdés Kitekintés Figyelő Kötetünk képeiről

1991. 2. szám
(Szerkesztette: Koszta László)

Tanulmányok

Határainkon túl Kitekintés Adattár Figyelő

1991. 3-4. szám
(Szerkesztette: Koszta László)

Tanulmányok

Határainkon túl Kitekintés Figyelő

1992. 1-2. szám
(Szerkesztette: Pelyach István)

Tanulmányok

Eszmecsere

Múltidéző

Határainkon túl

Kitekintés

Figyelő

1992. 3. szám
(Szerkesztette: Lele József)

Tanulmányok

Határainkon túl

Adattár

Figyelő

1992. 4. szám
(Szerkesztette: Tomka Béla)

Tanulmányok

Konferencia

Múltidéző

Határainkon túl

Figyelő

1993. 1. szám
(Szerkesztette: Dávid Tamás és Koszta László)

Tanulmányok

Kitekintés

Forrásközlés

Határainkon túl

Figyelő

Melléklet

1993. 2. szám
(Szerkesztette: Tóth Szergej)

Tanulmányok

Múltidéző

Határainkon túl

Figyelő

1993. 3. szám
(Szerkesztette: Bárdi Nándor és Kordé Zoltán)

Tanulmányok

Forrásközlés

Kitekintés

Figyelő

1993. 4. szám
(Szerkesztette: Deák Ágnes és Tomka Béla)

Tanulmányok

Műhely

Elmélet és módszer

Kitekintés

Figyelő

 

1994. 1. szám
(Szerkesztette: Koszta László)

Tanulmányok

Forrásközlés

Határainkon túl

Vita

Kitekintés

Figyelő

Melléklet

1994. 2.
(Szerkesztette: Pelyach István)

Tanulmányok

Műhely

Kitekintés

Múltidéző

Határainkon túl

Figyelő

1994. 3.
(Szerkesztette: Tomka Béla)

Tanulmányok

Határainkon túl

Műhely

Figyelő

1994. 4.
(Szerkesztette: Vajda Zoltán)

Tanulmányok

Forrásközlés

Határainkon túl

Figyelő

Tanulmányok

Műhely

Forrásközlés

Elmélet és módszer

Határainkon túl

Figyelő

Tanulmányok

Forrásközlés

Határainkon túl

Figyelő

Tanulmányok

Múltidéző

Elmélet és módszer

Kitekintés

Figyelő


 

A mutatók használatához


A mutatókban szereplő számok a tartalomjegyzék sorszámozott tanulmányira, recen-zióira és egyéb írásaira utalnak. A személynévmutatóban a különböző betűtípusú té-telszámok a személynek az adott cikkben betöltött szerepét jelzik. A normál betűtípus szerzőt (esetleg más közreműködőt) jelöl. A kurzív számokkal jelzett személyek az adott cikkben más művek szerzőiként szerepelnek. Az aláhúzott számok a cikkben említett személyeket mutatják, míg a duplán aláhúzott számok arra utalnak, hogy az adott cikk arról a személyről szól.

 

Anyagi kultúra, életmódtörténet

Diplomáciatörténet

Egyháztörténet

Eszmék, ideológiák, társadalmi mozgalmak története

Gazdaságtörténet

Hadtörténet

Historiográfia

Igazgatástörténet

Jogtörténet

Konferencia (kongresszus, felolvasóest) - körkérdés - egyetemi történészképzés

Mentalitástörténet

Művelődéstörténet

Politikatörténet

Sajtótörténet

Szociológiatörténet

Társadalomtörténet

Történetelmélet - Történetfilozófia

Történeti segédtudományok

Társtudományok

Országok és régiók mutatója

Albánia 4, 145
Algéria 76
Inka Birodalom 31
Amerika 63, 253, 295
Amerikai Egyesült Államok 38, 99, 255, 345, 420
Anglia 7, 38, 98, 103, 142, 207, 209, 236, 255, 294, 329, 332, 336, 359, 360, 361, 362, 365, 367, 368, 370, 378, 390, 410, 417, 420
Ausztria 55, 99, 186, 227, 235, 332, 349, 411, 420, 309
Baltikum 99, 333
Bánát 272
Bizánci Birodalom 135, 174, 239, 393, 395
Bulgária 4, 99, 145, 174, 329
Csehszlovákia 6, 99, 120, 227, 299
Csehország 240, 309, 310, 406, 407
Dánia 339
Délvidék 27, 119, 145, 230
Erdély 24, 37, 43, 56, 68, 86, 100, 163, 179, 191, 193, 195, 197, 199, 202, 208, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 326, 327, 371, 372, 373, 380, 382, 385
Európa (Nyugat) 2, 7, 28
Finnország 99, 256
Flandria 7
Franciaország 7, 38, 50, 98, 103, 129, 151, 166, 167, 168, 218, 219, 223, 237, 255, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 344, 356, 359, 363, 364, 365, 367, 369, 391, 413, 414, 420
Frank Birodalom 174
Görögország 4, 99, 145
Habsburg Birodalom 11, 68, 103, 141, 154, 179, 207, 208, 209, 212, 365, 367, 375, 385, 407, 408
Havasalföld 179, 192, 385
Hispánia 239, 303, 304
Hun Birodalom 187
India 362
Írország 103, 362
Itália 22, 61, 220, 221, 222, 225, 367
Japán 57, 92, 106, 107, 108, 109, 255
Jugoszlávia 4, 27, 40, 145, 282
Kárpát-medence 34, 174
Kárpátalja 40, 82
Közép-Kelet-Európa 90, 96, 99, 103, 122, 124, 127, 240, 312, 313, 394, 406
Lengyelország 4, 14, 40, 68, 79, 82, 99, 103, 209, 240, 255, 314, 321, 333, 373, 395, 399, 403, 406, 420
Líbia 76
Litvánia 99, 406
Magyarország 4, 5, 12, 17, 20, 23, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 90, 91, 95, 99, 103, 105, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 128, 130, 131, 137, 139, 140, 141, 157, 158, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 189, 190, 194, 196, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 225, 227, 228, 234, 238, 240, 242, 243, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 274, 281, 283, 286, 287, 289, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 314, 315, 321, 322, 323, 324, 325, 328, 340, 347, 349, 353, 365, 374, 375, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 394, 395, 398, 399, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411
Marokkó 76
Mediterránum 76
Mezopotámia 223
Moldva 179, 192
Mongol Birodalom 53, 371
Morvaország 174
Németország 38, 39, 40, 80, 82, 98, 99, 255, 288, 329, 335, 336, 420
Olaszország 40, 81, 82, 98, 165, 329, 334, 358, 419
Oroszország 62, 68, 149, 155, 159, 169, 203, 212, 229, 230, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 263, 266, 267, 315, 329, 332, 333, 336, 349, 365, 393, 395, 396, 400,
Oszmán Birodalom 68, 179, 208, 217, 234, 367, 371, 373, 375, 385, 394
Osztrák-Magyar Monarchia 3, 19, 32, 103, 111, 226, 234, 329, 336, 338, 342, 348
Poroszország 347, 365, 367
Románia 4, 40, 99, 101, 103, 122, 126, 153, 192, 255, 274, 281, 299, 334, 358, 419
Spanyolország 209, 239, 245
Svédország 68, 99, 256, 333, 420
Szerbia 99, 272, 329, 338
Szovjetunió 20, 38, 40, 62, 70, 71, 98, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 262, 264, 267, 288
Törökország 4, 99, 329, 336
Tunézia 76
Ukrajna 255, 259, 265
Vatikán 83, 162, 389

Aachen 138, 301
Abrudbánya 191, 193
Admont 55
Agen 218, 219
Agincourt 359
Aix 177
Akkon 319
Akmár 382
Albertes Villa 98
Alcsernáton 410
Alexandria 61
Alexandrovo 336
Alsósófalva 272
Anberoche 359
Angers 369
Ankara 394
Apáti 178
Aquileia 187
Arad 199, 203, 205, 217, 317, 408
Aranyosgyéres 277/1
Aras 177
Arhangelszk 255
Árkos 268
Arzamasz 255
Aschbach 141
Asidonia 239
Assisi 211
Athén 61
Atyha 272
Aubusson 129
Augsburg 141, 374
Auschwitz 123
Avignon 177, 178
Babilon 223
Bábolna 326
Bács 23, 35
Baden-Baden 336
Baja 228/6
Balánbánya 277/4
Balázsfalva 192, 193, 199, 202, 279, 317
Bánfyhunyad 277/1
Bannockburn 359
Baráthely 268
Barcaföldvár 268
Barcelóna 245, 306
Bari 211, 301
Barsszentkereszt 375
Bártfa 177, 308, 309
Bátyu 82
Baza 239, 245
Bázel 43, 277/10, 377
Bécs 40, 48, 55, 68, 82, 119, 141, 177, 200, 208, 209, 210, 212, 227, 234, 277/10, 287, 309, 313, 332, 336, 342, 348, 349, 365, 372, 374, 375, 378, 407, 408, 411, 420
Becse 217
Becskerek 217
Bécsújhely 308
Békéscsaba 228/4
Belényes 191
Belgorod 396
Belgrád 82, 141, 145, 272, 338, 378
Bene 82
Berchtesgaden 141
Beregszász 82
Berlin 289, 336, 420
Beszowa 313
Beszterce 43, 199, 277/1, 309, 317
Besztercebánya 177, 377
Bethlen 199
Biccse 208
Bisztrica 145
Bled 82, 145
Boica 191
Boleslawiec 240
Bolhás 228/1
Bologna 43, 175, 211
Bonn 267
Bordeaux 50, 166, 331
Bormező 382
Boroszló 43, 309
Boroughbridge 359
Borsava 82
Boston 345
Bosworth 360
Botfalu 268
Bögöz 268
Brád 191
Brancion 306
Brandenburg 397
Brassó 177, 179, 271, 308, 317, 408, 410, 419
Breszt-Litovszk 255, 258, 263
Bristol 420
Brive 129
Bruges 177
Brüsszel 43
Brzesc 178
Buda ld. Budapest
Budapest 23, 35, 36, 48, 74, 82, 141, 158, 165, 177, 179, 200, 201, 207, 210, 227, 228/6, 234, 287, 289, 313, 324, 348, 349, 355, 398, 407, 408, 410, 411
Bukarest 145, 192, 378, 379
Buzás-Bocsárd 382
Caerlaverock 359
Calais 359
Cambrai 332
Cambridge 294
Cannes 38, 98
Catalaunum 187
Cateau-Cambrésis 166
Cegléd 228/6
Cervera 303
Châlons 364
Champagne 363, 364
Chaumont 364
Chavin de Huantar 31
Chelmno 313
Clermont 364
Cluny 306
Compiégne 331
Conciord 345
Córdova 239
Cornwall 360
Coyanza 304
Crécy 359, 417
Cuzco 31
Czenstochova 301
Czintos 382
Csanád 217
Csátalja 44
Csejte 309
Csekefalva 268
Cseljabinszk 255
Csepel 83
Csernát 268, 317
Csernyigov 395, 396
Csesznek 217
Csesztve 382
Csíkszék 270, 277/4
Csíkszentkirály 268
Csíkszentmárton 277/4
Csíkszentmihály-Cibre 268
Csíkszereda 271, 272, 277/3, 277/4, 317
Csókakő 217
Csongra 382
Csóra 382
Csucsa 199
Dakar 162
Dálnok 277/6
Danzig 333, 336, 397, 406
Debrecen 74, 141, 177, 191, 196, 217, 228/6, 309, 316, 408, 411
Dés 199, 277
Déva 191, 272, 317
Dicsőszentmárton 277/3
Dijon 50, 178
Diósgyőr 309
Dobronya 309
Dôle 331
Donai 177
Drassó 276, 382
Drezda 43
Drinápoly 192
Dunaapáti 66
Dupplin Moor 359
Ecône 162
Ecsed 68
Edo 57
Eger 26, 177, 179, 217, 385, 408
Elbing 397
Elekes 382
Eperjes 177, 228/4, 309, 375, 377, 408
Erősd 277/6
Érsekújvár 374
Eszék 408
Esztergom 26, 177, 179, 217, 228/6, 248, 305, 307, 308, 374, 385
Fajsz 30
Farkastelke 382
Fehéregyháza 317
Fehrebellin 333
Feldkirchen 375
Felsőbánya 277/1
Felsőboldogfalva 268
Felsősófalva 272
Ferrara 220, 393
Fiatfalva 268
Firenze 22, 43, 220, 393, 405
Fiume 329, 338, 408
Fogaras 317
Fontainebleau 331
Frankfurt 43, 374, 407
Friburg 162
Fülek 217
Gabud 382
Galac 192
Galánta 208
Gálfalva 199
Galipiezo 303
Gallipoli 394
Gant 177
Gara 44
Gastein 336
Gazzada 164
Genf 103
Genova 38, 98
Gergelyfája 382
Girbó 382
Gladova 378
Gniewkow 178
Gomel 259/1
Gorzafalva 277/6
Görény 309
Görösgál 217
Görz 141
Granada 245
Graz 375
Guéret 129
Gulács 178
Gyalu 24
Gyergyószárhegy 268
Gyergyószék 277/4
Gyergyószentmiklós 268, 277/1, 277/4, 317
Győr 177, 179, 217, 228/6, 289, 324, 374, 385
Gyula 217, 385
Gyulafehérvár 191, 193, 209, 272, 274, 277/9, 277/10, 317, 371, 372, 382, 419
Halics 313, 395, 396
Halidon Hill 359
Hall 141
Hamburg 43
Harkov 147
Hatvan 217, 308
Helsinki 122
Herszon 238
Hódmezővásárhely 228/3, 228/6, 289
Homokmégy 69
Homoródalmás 268
Homoródoklánd 268
Huarochiri-völgy 31
Huszt 308
Iai (Jászvásár) 192, 334
Ikafalva 268
Illava 386
Ilok 228/4
Innsbruck 375
Inowrocklaw 240
Ispánlaka 382
Ivangorod 267
Jajca 23
Jalta 145
Jarisev 396
Jaroszlav 255
Jemappes 330
Jenő 179
Jeruzsálem 138, 301, 319
Jókő 309
Jószás 191
Kákova 382
Kalocsa 276
Kalotaszeg 276
Kamakura 57
Kanizsa 179
Kányád 268
Kanyev 396
Kápolna 194, 326
Kápolnásfalu 277/4
Kaposvár 228/6
Karabas 262
Karlóca 119, 141, 211
Karna 382
Kassa 36, 68, 120, 177, 375, 408
Kászonszék 277/4
Kecskemét 90
Keszthely 26
Kézdikővár 268
Kézdiszentlélek 268
Kézdivásárhely 270, 277/6, 317
Kijev 313, 393, 395, 396
Kisbacon 317
Kisinyov 259/2
Kiskászon 268
Kismarton 208
Kisvárda 82
Kolozs 277/1
Kolozsmonostor 326, 372
Kolozsvár 24, 43, 86, 141, 177, 193, 197, 199, 272, 277/1, 277/2, 277/3, 277/5, 317, 326, 327, 372, 408
Komárom 141, 196, 374
Konstantinápoly 48, 61, 68, 135, 141, 174, 179, 239, 276, 313, 319, 334, 336, 373, 378, 393, 410
Konstanz 2
Koppány 217
Korond 272, 277/6
Kőrösbánya 191
Kőröskisjenő 280
Kőröspatak 277/6
Kovacica 228/4
Kökös 268
Köln 377
Königgrätz 336
Königsberg 333, 397
Körmöcbánya 177
Kövi 158
Krakkó 211, 309, 313, 395, 399, 408
Krems 141, 186
Kristyár 191
Kulm 397
Kutyfalva 382
Küsmöd 277/6
Kyoto 57
La Courtine 129
La Roche Derrien 359
Laibach l. Ljubljana
Languedoc 405
Legnano 55
Leiden 277/10
Lemberg 408
León 304
Lexington 345
Leyden 43
Libreville 162
Ligetfalu 120
Likava 309
Lille 50
Limoges 129, 363
Limousin 129
Linz 141, 336, 374, 375
Lipcse 309
Lipótvár 386
Lippa 179, 217
Liptószentmiklós 228/4
Ljubecs 395
Ljubljana 141
Lőcse 177, 211
London 43, 177, 231, 255, 274, 360, 361, 362, 368, 374, 410, 420
Loreto 301
Losonc 196
Luck 395, 396
Lugano 48
Lugos 196, 272
Luzancy 369
Lübeck 68, 397
Lwów 406
Lyon 50, 166, 330
Magyarhermány 277/6
Magyarózd 382
Mainz 301
Makfalva 277/6
Makó 289
Malaga 239
Málnás 277/6
Malomfalva 268, 276
Mantova 220
Máramaros 308
Máramarossziget 317
Margit-sziget 30
Márianosztra 386
Mariazell 138, 301, 394
Marienburg 240, 397
Maros Káptalan 382
Maros-Csúcs 382
Maros-Gese 382
Maroshévíz 277/4
Maroskoppánd 382
Maros-Szentjakab 382
Marosvásárhely 199, 268, 270, 272, 277/1, 277/3, 277/10, 317, 408
Marosszék 270, 277/3
Marosszentkirály 276
Marseille 177, 330, 369
Mauron 359
Medgyes 199, 268, 317, 372
Merida 239
Metz 177, 364
Mezőbodon 276
Mezőkeresztes 179
Mezőkövesd 276
Mihálcfalva 382
Miháld 309
Miháldi 228/1
Mihelény 191
Miklóslaka 382
Milánó 22, 43, 164, 221
Miskolc 196, 289
Mohács 217, 234
Montaillon 172
Montreal 318
Morlaix 359
Mosonmagyaróvár 324
Mosorin 119
Moszkva 145, 155, 255, 313, 393
Munkács 68, 375, 378, 386
Murány 208
Murmanszk 255
Murov 255
Muzsaly 82
Mühldorf 310
München 104
Nagybánya 197, 199, 317
Nagybecskerek 338
Nagybittse 228/4
Nagyenyed 43, 272, 317, 382, 386
Nagyhalmágy 191
Nagylak 228/4
Nagymedesér 268
Nagysomkút 199
Nagyszalonta 317
Nagyszeben 43, 141, 177, 199, 272, 277, 277/8, 277/10, 408, 411, 419
Nagyszombat 177, 210, 228/4, 310, 375
Nagyvár 309
Nagyvárad 177, 179, 191, 278, 289, 317, 324, 375, 408
Nándorfehérvár 23, 394
Nantes 177, 331
Nápoly 398
Narbonne 177
Narva 267, 333
Naszód 199, 317
Navarino 336, 378
Navarra 303
Neszmély 309
Nicea 239
Nikápoly 7, 179, 394
Nizza 50
Nógrád 217
Northhampton 420
Novgorod 313, 396
Novgorod Szeverszk 396
Novij Torg 396
Nowogródziek 313
Nördling 377
Nürnberg 141, 374
Nyitra 174, 307, 324
Nystadt 367
Odessza 255, 259/3
Ohába 382
Oláh-Bogát 382
Oláh-Szilvás 382
Oliva 333
Olmütz 119, 372
Oltszem 277/6
Omszk 255
Ónod 242
Oroszi 382
Orsova 309, 378, 379
Osztyorszkij Gorodok 396
Oxford 43, 61, 294
Ötting 301
Padova 43
Pancsova 119
Pannonhalma 175, 178
Parajd 272
Pardo 332
Párizs 43, 50, 61 118, 145, 177, 237, 255, 277/10, 305, 330, 334, 336, 345, 359, 365, 377, 420
Passau 141
Path 228/1
Pécs 77, 176, 177, 190, 272, 228/6, 306
Perejaszlavl 395, 396
Pereszopnyica 396
Pérouse 177
Perovolotnaja 333
Pest ld. Budapest
Pest-Buda ld. Budapest
Péterlaka 382
Pétervár 62, 336
Pétervárad 119, 307
Petőfalva 268, 277/6
Petrőcz 228/4
Petrograd 255
Pettau 141
Philadelphia 345, 420
Piacenza 43
Piski 199
Plevna 329
Poissy 166
Poitiers 50, 177, 359, 417
Poltava 333
Porvov 256
Posen 103, 336
Potsdam 103
Pozsaverác 141
Pozsegavár 176
Pozsony 30, 48, 68, 119, 120, 141, 158, 177, 208, 210, 212, 287, 289, 309, 324, 372, 374, 375, 377, 378, 408
Prága 48, 177, 179, 309, 313, 372, 408
Priqueux 177
Przemysl 313
Quedlinburg 174
Rád 211
Rapallo 98, 255
Rasinár 317
Rastatt 367
Régen 277/3
Regensburg 55, 141, 208, 209, 301, 374
Reichstadt 336
Reims 359, 364
Rennes 359
Resicabánya 317
Réty 268
Reval 333
Ribinszk 255
Riga 255, 333
Rigómező 394
Rimaszombat 196
Rocamadour 301
Roissy 364
Róma 43, 82, 138, 211, 220, 239, 248, 301, 393
Rosztov 396
Rotterdam 43
Rouen 377
Rózsahegy 228/4
Rozsnyóbánya 307
Rudnica 313
Rugonfalva 268
Ruszcsuk l. Rusze
Rusze 141, 378
Ryswiycki 367
Saint Malo 359
Saint-Étienne 50
Saint-Germain 227, 349
Saint-Léonard 129
Saint-Yrieix 129
Sajkásgyörgye 119
Sajó 395
Sajósárvár 268
Salgótarján 26
Salzburg 141, 336, 375
San Salvador 253
San Stefano 329
Sanet Wolfgang 301
Sanok 313
Santiago de Compostella 138, 301
Saratoga 345
Sáromberke 277/10
Sárospatak 211, 277/10, 308, 373
Saskő 309
Segesd 52
Segesvár 199, 268, 272, 277/3, 317
Sekigaharn 57
Sellemberk 100, 179
Selmecbánya 177
Sempte 208
Sepsibükszál 268
Sepsikilye 268
Sepsiszentgyörgy 268, 277/3, 277/6, 317, 410
Sevilla 239
Shrewsbury 420
Siklós 217
Silistra 394
Simontornya 217
Simonyi 228/1
Skierniewice 336
Sluys 417
Soborsin 191
Soissons 332, 367
Solymár 309
Somogyapáti 228/1
Somogyvár 175
Somogyviszló 228/1
Sopron 131, 177, 209, 228/6, 289, 309, 377, 408
Spalato 306
Spring 382
Stockholm 256
Stoke 360
Strasbourg 50
Sugág 382
Szabadka 289
Szakállasfalva 199
Szakolca 228/4
Szaladin 319
Szalánkemén 309
Szamosújvár 272, 277/1, 317
Szanda 309
Szanok 395
Szarakszó 382
Szászpatak 382
Szászváros 277/1, 419
Szatmárnémeti 277/1, 317
Szécsény 217
Szeged 63, 76, 105, 163, 177, 188, 196, 217, 272, 289, 309, 355, 408
Szejke-fürdő 271
Székelyhíd 317
Székelykeresztúr 268, 271, 273, 277/4, 317
Székelyszáldobos 268
Székelyudvarhely 268, 270, 271, 272, 275, 277/3, 277/4, 277/7, 317
Székesfehérvár 48, 177, 179, 217, 234, 309
Szekszárd 217
Szelindek 199
Szendrő 309
Szenic 228/4
Szentábrahám 268
Szentegyházasfalu 277/4
Szentes 289
Szentgotthárd 374
Szentgyörgyvár 217
Szentkeresztbánya 277/4
Szentkert 268
Szentpéter 277/4
Szentpétervár 256, 267
Szenttamás 119, 191
Szevasztopol 255
Szigetvár 217
Szigliget 217
Szilincs 307
Szilisztria 378
Szklarska Poreba 145
Szmolenszk 146, 147, 152, 395
Szob 324
Szófia 145
Szolnok 217
Szombathely 74, 307
Szörény 309
Sztropkó 211
Szuzdal 396
Tarpa 82
Tata 179
Temesvár 141, 179, 196, 217, 272, 317, 385, 408
Teschen 367
Thorn 397
Tiahuanaco 31
Tihany 175
Tihuca 199
Tilsit 256
Tirnovo 394
Titel 119, 309
Tokaj 217
Toledo 239
Tolna 23, 35
Tolnavár 309
Topánfalva 191
Torda 277/1, 317
Tordos 382
Torja 268
Tornyospálca 82
Torockó 277/1, 317
Toulouse 50, 166, 177
Tournai 359
Tours 50, 129, 138, 237
Tölgyes 272, 277/4
Törcsvár 317
Tövis 179
Trencsén 240, 309
Trianon 122, 227, 272, 281
Trier 138
Trieszt 329
Troyes 364
Tudela 303
Turbes 369
Túrócszentmárton 228/4
Türnye 307
Udvarhely 277/4
Udvarhelyszék 270, 277/4
Ugod 217
Ugra 268
Újvidék 119, 228/4, 272, 338
Ulm 141
Ungvár 82
Unkiar-isskelessi 378
Ussel 129
Utrecht 43, 277/10, 332, 360, 367
Uxelles 306
Vác 179, 194, 196, 217, 308, 386
Vága 307
Vágújhely 228/4
Valladolid 245
Valmy 330
Vannes 359
Várad 217, 371
Varászló 228/1
Varese 164
Vargyas 277/4
Várna 378, 394
Városfalva 277/4
Varsó 82, 420
Vásárosnamény 82
Vaskút 44
Vasvár 141, 157
Végles 309
Velemér 324
Velence 22, 43, 48, 55, 68, 141, 220, 225, 307, 395
Verbász 119
Veresháza 382
Verespatak 191
Versailles 38, 98, 99, 330, 331, 336, 363
Veszprém 217, 308
Veszprémvölgy 175
Véza 382
Vidin 394
Világos 196, 199
Vilovo 119
Vingrád 382
Visegrád 48, 179, 240, 307
Visgorod 396
Vízakna 199
Vlagyimir 395
Vlagyimir-Szuzdal 395
Vlagyivosztok 255
Volhinia 395
Vologda 255
Westminster 68
Wittenberg 80
Yorkshire 362
Yorktown 345
Zabola 268, 277/6
Zagorszk 313
Zágráb 177, 324, 338, 408
Zalatna 191
Zengg 398
Zernyest 375
Zetelaka 272
Zilah 277/1, 317
Zimony 378
Znióváralja 228/4
Zobor 175
Zólyom 309
Zombor 289
Zrínyi-Újvár 374
Zürich 43
Zsablya 119
Zsitvatorok 141, 179, 217

 

Névmutató

A. Sajti Enikő l. Sajti Enikő, A.
Aaron, Florian 192
Aba Sámuel, m. k. (1041-1044) 174
Abaleard (Abélard), Pierre 223
Abdul-Hamid, II., tör. sz. (1876) 189, 258
Ábel Béla 126
Aberdeen, George Hamilton Gordon, Lord 236
Abondolo, Daniel 231
Abraham a Santa Clara 375
Abrams, Meyer Howard 334
Achim L. András 32
Acquaviva, Claudio 211
Acsády Ignác 234, 376
Adalbert, Szent, Prágai 397, 399
Adams, Henry 345
Adams, John 345
Adelaide, Eugénie Louis 330
Adelhaid (Piast), hg.nő 399
Adorján Andor 59
Adorján, erd. püspök 305
Adriányi Gábor 104, 160, 161, 162, 243
Ady Endre 19, 64
Aerenthal-Lexa, Aloys, gr. 329
Agapetus, I. Szent 61
Ágh Attila 107
Ágnes (Habsburg), m. k.né 307
Agnoletto, Attilio 389
Ágost, III., l. k., szász vál.fej. (II.) (1733-1763) 332, 367
Ágoston (Augustinus), Szent 8, 9, 10, 156, 167, 211, 239, 297, 355, 379
Ágoston Vilmos 86
Agulhon, Maurice 330
Ajtmatov, Csingiz 103/1, 149
Ajtony, törzsfő 174
Akerovics, Pjotr, kijevi metropolita 371
Akszakov, Ivan Szergejevics 230
Akszakov, Konsztantyin Szergejevics 229, 230
Alapuro, Risto 256
Albericus de Trois 371
Albert (Habsburg), főhg. 372
Albert (Habsburg), m. k., ném-róm. cs. (II.) (1438-1439) 394
Albert Dávid 271, 277/4
Albertus Magnus 61
Albrecht, Frigyes Rudolf (Habsburg), főhg. 329, 408
Alciatus 220
Áldásy Antal 293
Aldobrandini, Giovan Francesco 372
Alecsandri, Vasile 192, 334
Alekszejev, Mihail V. 255
Alexandrowa, Vera 144
Alexiosz, I., Komnénosz, biz. cs. (1081-1118) 48, 135
Alfonz, I., Aragónia k. (1104-1134) 303
Alfonz, IX., León k. (1188-1230) 304
Alfonz, X., Bölcs, Kasztília k. (1252-1284) 304
Alfréd, Nagy, Wessex k. (871-899) 238
Alkuin l. Alquin
Allatius, Leo 211
Allenby, Edmund Henry H. 255
Allmand, Christopher 417
Almási István 276
Almási Miklós 22, 58
Almási Tibor 46, 52/1, 75, 188
Álmos (Árpád-ház), hg. 301
Álmos, m. fej. (?-895) 269
Alquin 61, 238
Althusser, Louis 96
Alvinczi Péter 48
Alzati, Cesare 164
Amalteo, Attilio 372
Ambrosius, Szent 8
Ambrózy Lajos, gr. 338
Ambrus Péter 66
Amé, VI., Zöld Gróf 394
Anat 15
Ancel, Jean 299
Anderle Ádám 63, 76, 188, 293, 295
Anders Alexandra 105
Andersen, Hans Niels 255
Anderson, Matthew 331
Anderson, Michael 420
Andersson, Ingvar 333
Andics Erzsébet 243, 293, 392
Andor Mihály 66
Andorka Rudolf 82
András János 275
András, I. (Árpád-ház), m. k. (1046-1060) 175
András, II. (Árpád-ház), m. k. (1205-1235) 48, 128, 135, 175, 176, 248, 269, 301, 304, 395
András, III. (Árpád-ház), m. k. (1290-1301) 48, 251, 304
Andrássy Gyula, gr. 117, 329, 336, 342, 407
Andrássy Gyula, ifj., gr. 12, 338
Andrássy Manó 200
Andrej Jurjevics, kijevi nagyfej. 396
Angeli, Moriz Edler von 408
Angelusz Róbert 376
Angi János 62
Angiviller, Charles-Claude Flahaut, gr. 331
Angyal Dávid 376
Ankhialoszi Mihály 48
Anna (Ágnes), Châtillon, m. k.né (1154-1184) 305
Anna (Stuart), ang. és ír k.nő (1702-1714) 361, 367
Anne du Bourg 166
Anonymus 250, 269, 303
Ansbach-Hohenzollern, Albrecht von 397
Anscombe, Elizabeth 285
Antal G. László 126
Antal, Szent, Nagy 159
Antoine, Michel 367
Antonescu, Ion 153, 299
Antonov-Ovszejenko, Vlagyimir A. 70
Apáczai Csere János 56, 64, 277/5, 277/10
Apafi Mihály, I., erd. fej. (1661-1690) 100, 374, 375
Apáthy István 272
Apicius 21
Apor László 48
Apor Péter 140
Apponyi Albert, gr. 32, 98, 204, 338
Apponyi György, gr. 411, 412
Apponyi Rudolf, gr. 330
Apurimac 31
Aradi László 277/8
Arago, Dominique François 330
Arakcsejev, Alekszej A. 257, 258
Aranka György 270
Arcudius, Petrus 211
Arendt, Hannah 99, 123, 146, 288, 355, 356
Aretino, Pietro 220
Aries, Philippe 28, 223
Ariosto, Lodovico 220
Arisztotelész 22, 61, 355, 379
Arius 167
Arneth, Alfred 407
Arneth, Joseph C. von 342
Aron, Raymond 49, 255, 392
Aroszev, Alekszandr J. 70
Árpád, m. fej. (896-907) 269
Arpad, Susan 290
Arquá, Jacobus da 165
Artevelde, Jacob van 7
Arundel (Sir Thomas Howard), earl 209
Asachi, Gheorge 192, 334
Asnaghi, Adolfo 164
Astori, Giovanni 211
Atahuallpa 31
Atanáz, Szent 167
Attila, hun k. (?-453) 187, 269
Aubry, Abraham 374
Audisio, Gabriel 405
Auer Pál 118
Augustinus Aurelius l. Ágoston, Szent
Augustus 393
Augusz Antal, br. 233
Aulich Lajos 196
Austen, Jane 368
Aventius 269
Aya, Rod 195
Ayer, Alfred Jules 231
Aymard, Maurice 374
Ayton, Andrew 359, 417
Azéma, Jean-Pierre 237
Azola, José María de 295
Azor, Johannes 211
B. Szabó János l. Szabó János, B.
Baal 15
Babeuf, François Noël 103/2
Bach, Alexander 103/1, 336, 407, 408
Bachhofen, Johann Jakob 291
Bacon, Roger 61
Bácskai Vera 89, 251, 293, 420
Baechler, Jean 97/3
Bagehot, Walter 97/4
Bagi Ibolya 402
Bahrusin, Szergej V. 169
Bahtyin, Mihail 93, 401, 402
Bairoch, Paul 185
Bajazid, II., Ópiumszívó, tör. sz. (1481-1512) 217
Bajomi Lázár Endre 118
Bak János Mihály 94, 180, 181, 182, 250, 251, 384, 406
Baker, Alan 213
Bakócz Tamás 23, 54
Bakosi Miksa 228/3
Bakunyin, Mihail A. 144
Baky László 299
Blceanu, Ion 192
Balambér, hun k. 187
Balás Gábor 274
Balassa Iván 276, 277/6
Balassi Bálint 277/10
Balázs Éva, H. 180, 293, 341
Balázs Márton 277/6
Balázs Mihály 163
Balázs Sándor 86, 274, 412
Balboa, Miguel Cabello de 31
Blcescu, Nicolae 64, 192, 193, 334
Balics László 176
Bálint Csanád 137
Bálint István János 278
Bálint Sándor 33, 177, 243, 278
Balk, Hermann 397
Ball, Terence 285
Balla Antal 118
Balla D. Károly 122
Ballagi Mór 412
Balmas, Enea 405
Balog Iván 121, 123, 154, 283, 355
Balogh Dénes Árpád 120
Balogh Elemér 418
Balogh István 83, 96
Balogh Jolán 278
Balogh József 59
Balogh Júlia 126
Balogh Margit 343
Balzer, Oswald 178, 399
Bán D. András 84
Bán Péter 190
Bánáss László 83
Báncsa István 188
Bándi Zsuzsa 243
Bánffy Boldizsár 372
Bánffy Dezső, br. 32, 195, 338
Bánffy György 100
Bánffy János 191
Bánffy Miklós 64, 273
Bánkúti Imre 173
Bánlaky Pál 77
Bányai János 271, 273
Bányai László 275
Barabás Miklós 334
Barabás Samu 268
Bárány Attila 368, 417
Barany, George 350
Baranyai Decsi János 179, 371, 372
Bárányné Oberschall Magda l. Oberschall Magda, Bárányné
Barannyikov, Alekszej 143
Barberini, Antonio 211
Barbeyrac, Jean 379
Barbiano, Alberico da 398
Bárczi Géza 74
Bárczy István 348
Barcsay Ákos 373
Bárdi Nándor 4, 27, 56, 64, 67, 272, 355
Bariska István 190
Bariiu, Gheorghe 192, 202, 277/5, 334
Barker, Ernest 231
Barkóczy László 209
Barlaam, Kalabriai 159
Barna Imre 126
Barnave, Antoine 330
Brnuiu, Simion 192, 193, 199
Baross Károly 347
Baróti Szabó Dávid 270
Barraclough, Geoffrey 248
Barrot, Odilon 330
Bársony György 375
Barszanophiosz és János, Szent, Nagy 159
Barta Zsolt 38, 98
Bartal Antal 130
Bartal György 233
Bartenyev, Pjotr I. 230
Barth, Fredrik 414
Bartha Albert 12, 272
Bartha Károly 82
Bartha Miklós 338
Barthou, Jean Louis 98
Bartlett, Roger P. 267
Bartoniek Emma 251
Basire, Isaac 373
Basler, Djuro 243
Basta, Giorgio 100, 179, 371
Baszileosz, II., Bolgárölő (Makedón), biz. cs. (960/3, 976-1025) 174
Baszileosz, Szent, Nagy 167
Bateman, John 347
Báthori András, erd. fej. (1599) 68, 100, 179, 372
Báthori Boldizsár 372
Báthori Gábor, erd. fej. (1608-1613) 68, 371
Báthori István (ecsedi), nádor 23
Báthori István (somlyói), erd. fej. (1571-1586), l. k. (1575-1586) 68, 179, 372
Báthori Kristóf 372
Báthori Zsigmond, erd. fej. (1588-1599, 1601-1602) 68, 100, 179, 371, 372, 385
Báthori Zsófia 209, 277/10
Battaglia Salvatore 76
Batthyány Ádám, gr. 208, 210
Batthyány Benedek, gr. 308
Batthyány Ignác, gr. 270, 277/9
Batthyány Kázmér, gr. 196, 205, 207
Batthyány Lajos, gr. 78, 119, 203, 205, 207, 342, 343, 407
Batthyány Tivadar, gr. 338
Batu, kán 53, 371
Baudeau, Nicolas 363
Baudelaire, Charles 334
Bauer Tamás 90
Bauer, Otakar 240
Bauer, Otto 56, 144, 235, 288, 349
Bauerreiss, Romuald 2
Baxter, Richard 402
Bayer József 196
Beard, Charles Austin 224, 345
Beauvoir, Simone de 291
Bebel, August 291
Bebler, Ales 145
Becanus (Martin van der Beck) 211
Beck Salamon 84
Beck, Josef 40, 82, 99
Becket Tamás 305
Beda Venerabilis 238
Bedy Vince 177
Beethoven, Ludwig von 407
Beheim, Michael 394
Beke György 271
Beke József 191
Békefi Remig 130
Békés Csaba 118
Békés Gellért 164
Békés Lajos 190
Beksics Gusztáv 103/1, 338
Béla, I. (Árpád-ház), m. k. (1060-1063) 175, 399
Béla, II., Vak (Árpád-ház), m. k. (1131-1141) 395, 396
Béla, III. (Árpád-ház), m. k. (1172-1196) 135, 175, 176, 248, 301, 305, 395
Béla, IV. (Árpád-ház), m. k. (1235-1270) 30, 52/3, 94, 128, 251, 304, 371, 395
Béládi László 62
Béládi Miklós 74
Belányi György 262
Belcredi, Richard, gr. 407
Belényesy Márta 130
Belényi Gyula 188, 355
Belij, Andrej 149
Belinszkij, Visszarion G. 149
Beljajev, Ivan D. 230
Bell, Daniel 97/4
Bellarminus, Robertus 211
Bellavics István 4, 19, 71, 104, 126
Bellus Ibolya 244
Belos, bán 395
Below, Georg von 182
Beluszky Pál 77
Bély, Lucien 367
Bem József 119, 191, 193, 196, 199, 203
Bencze László 342
Benczédi Székely István 276, 371
Benda Gyula 26, 289, 353, 420
Benda Kálmán 89, 158, 179, 190, 369
Bendjebbar, André 369
Bene, Eduard 103/1, 120, 122
Benedek Elek 272
Benedek Gábor 409
Benedek, XII. (Jacques Fournier), pápa (1334-1342) 172, 210
Benedek, XIV. (Bernard Garnier), pápa (1425-1430) 211
Benedictus de Benedecti 211
Benelli, Giovanni 162
Beniczky Lajos 196
Benigni, Joseph 277/5
Benisch Artúr 127
Benkő Elek 268
Benkő József 270, 277/10
Benkő Loránd 105
Benston, Margaret 291
Bentham, Jeremy 64, 103/2, 379
Bentley, Walter Sir 359
Benyóné Mojzsis Dóra l. Mojzsis Dóra, Benyóné
Beöthy Ödön 191
Bercsényi Imre 210
Bercsényi László 369
Bercsényi Miklós, gr. 210
Berde Mária, L. 277/2
Berend Nóra 57, 92, 106, 107, 108, 109
Berend T. Iván 81, 99, 183, 256, 272, 293, 353
Berengár, Tours-i 2
Bérenger, Jean 365, 366, 367
Bergmann, Werner 297
Berguin, Louis de 166
Bergyajev, Nyikolaj 116, 149, 229, 262, 393
Berija, Lavrentyij 152, 262
Beriszló Péter 23
Berkes Tímea 281, 355
Berkovits György 66
Berlin, Isaiah 334, 379, 392
Bernády György 277/3
Bernárdffy János 179
Bernáth Aurél 84
Bernede, Allain 369
Berr, Henri 49, 80
Berrár Jolán 130
Berriot-Salvadore, Évelyne 296
Bertalan jegyző 157
Bertalan, pécsi püspök 306
Berthelot, Henri Mathias 255
Berzeviczy Albert 408, 411
Bespici, Huan 394
Bessenyei György 410
Besszonov, Pjotr A. 230
Bethlen Gábor, erd. fej. (1613-1629) 17, 43, 48, 64, 68, 179, 197, 275, 277/3, 371, 373
Bethlen Gergely, gr. 196, 199
Bethlen István, gr. 59, 82, 95, 272
Bethlen János 373
Bethlen József, gr. 196
Bethlen Mihály 37
Bethlen Miklós, gr. 37, 100, 140
Bethlen Péter 37, 43, 68
Bethlen Zsuzsánna, gr.nő 277/10
Bethmann-Hollweg, Theobald von 255
Bettelheim Ernő 349
Beust, Friedrich Ferdinand, br. 329, 336, 407
Béze, Theodore de 166
Bezerédj István 200, 228/2
Bezerédy Győző 190
Bibó István 44, 57, 64, 72, 86, 99, 103, 118, 123, 126, 235, 353, 355, 387
Biclarensis, Johannes 239
Biclarensis, Johannes 239
Bidault, Georges 118, 274
Bielik, Emerlich 343
Bienstock, Gregor 144
Bigga, Petar 119
Biliski, Leo 338
Biller, Peter 405
Biondo, Flavio 22
Bîrlea, Ovidiu 334
Bíró Ferenc 353
Bíró Judit 355
Bismarck, Otto von 329, 335, 342
Bisterfeld, Johann Heinrich 373
Bitay Ödön 275
Black, Jeremy 390
Blackbourn, David 288
Blackstone, William 361
Blackwell, Joseph Andrew 207
Blaga, Lucian 358
Blanc, Louis 103/2
Blanche, Vidal de la 49
Blanckenstein Miklós 164
Blandrata, Giorgio 372
Blanqui, Adolphe 103/2
Blazovich László 75, 190, 403
Bléda, hun k. 187
Bljuher, Vaszilij K. 70
Bloch, Ernst 103/2
Bloch, March 49, 97/3, 132, 182, 214, 341, 392, 401, 414
Blok, Alekszandr 149
Blum, Léon 237
Blum, Robert 119
Blühm, Elger 374
Boba Imre 250
Bobbio, Noberto 379
Bobrikov, Nyikolaj I. 256
Bock, Franz 48
Boczkó Dániel 191
Bocsan, Nicolae 202, 279
Bocskai István 179, 270, 275, 371, 372
Boda Miklós 190
Bodin, Jean 379
Bódog János 179
Bodoni, Giambattista 277/10
Bodor András 197, 275
Bodor Pál 122
Bódy Zsombor 391, 413
Boethius 61
Boétie, Étienne de la 166, 167, 219
Boffa, Massimo 13
Bogáti János 301
Bogel, Elsa 374
Bogoljubszkij, Andrej, szuzdali fej. (1155-1157, 1169) 396
Boguphali, posnani püspök 397
Bogyay Tamás 46, 47, 48, 94, 104, 243, 250, 302
Boila, Romul 272
Boissau, Raymond 369
Bojti Veres Gáspár 371
Boldizsár Iván 118
Bolens, Lucie 132
Boleszláv, I., Vitéz (Piast), l. k. (992-1025) 399
Boleszláv, III., Ferdeszájú (Piast), l. hg. (1102-1138) 395, 397
Boleszláv, IV., Göndörhajú (Piast), l. hg. (1146-1173) 395, 396, 397
Boleszló, esztergomi érsek 307
Bolgár Elek 118
Bolintineanu, Dimitrie 192, 334
Bolla Ilona 128, 293
Bolliac, Cezar 192, 193, 334
Bólya Lajos 120
Bolyai Farkas 277/10
Bolyai János 277/10
Bombelles, Heinrich, gr. 342
Bóna István 137
Bonacina, Martinus 211
Bonaventura da Genova 211
Bonchidai Márton 68
Bonfini, Antonio 36, 251, 276, 371, 394
Bonifác, VIII. (Benedetto Caetani), pápa (1294-1303) 129
Bónis György 5, 243, 251, 275, 293, 418
Bónis Sámuel 196
Bonnassie, Pierre 132
Bonne, Jean-Claude 182
Bonnefon, Paul 166
Bonnet, Jean Claude 132
Boorstin, Daniel J. 345
Borbándi Gyula 72, 73, 74, 122
Bori Imre 371
Borisz, I., bolgár kán (852-889) 174
Borisz, Kálmán fia 395, 396
Borkowska, Urszula 164
Bornemissza Ferenc 43
Bornemissza János 308
Boronkai Iván 244, 254
Boros Elek 271
Borosnyai Nagy János 43
Borosy András 243, 249
Borovi József 243, 343
Boroviczényi Károly György 243
Borrow, George 410
Bors, ispán 395
Borsa Gedeon 243
Borsa Iván 328
Borsi Kálmán Béla 126, 192
Borsody István 72, 118
Borsos Tamás 179, 371
Borus György 361
Boserup, Ester 414
Bóta Ernő 118
Botoran, Constantin 4
Bottero, Jean 223
Boudon, Philippe 414
Boulanger, Georges 237, 336
Bouman, Cornelius 182
Bourbon, Étienne de 402, 405
Bourdelas, Laurent 129
Bourdieu, Pierre 297, 376
Boureau, Alain 300
Bowring, John 410
Bozai Zsuzsanna, L. 212, 296
Bozius, Thomas 211
Bozóky Edina 405
Böhm Antal 77
Böhm Vilmos 12, 349
Böhme, Jacob 116
Bökönyi Sándor 137
Bölöni Farkas Sándor 103/2, 199, 277/5
Bözödi György 271
Brâtianu, Dimitru 192
Brâtianu, Ion C. 192, 334
Brâtianu, Ionel 99
Bracciolini, Poggio 61
Bracher, Karl Dietrich 288
Braham, Randolph L. 123
Brancaleone, Leo 248
Branch, Michael 231
Brandenburgi Katalin 43, 210
Brandt, Ahasver von 131
Branite, Valer 272
Brankovics György 394
Brassai Sámuel 277/5, 408
Bratman, Michael E. 285
Braudel, Fernand 18, 49, 50, 97/3, 132, 206, 214, 341, 354, 363, 365, 401, 413, 414
Braun Róbert 84
Braunfels, Wolfgang 49
Breit József 272
Brémai Ádám 397
Brenon, Anne 405
Bresslau, Harry 175
Bretter György 86
Bretter Zoltán 355
Briand, Aristide 38
Brigden, Susan 360
Bright, Richard 410
Brigitta, Szent, Svéd 168
Brjuszov, Valerij 149
Brockdorf-Rantzau, Ulrich gr. 98
Bródy András 90
Broglie, Charles Victor de, hg. 237, 330
Brooke, John 361
Broszat, Martin 288
Brower, Daniel R. 146
Browne, Peter 231
Brozer István 43
Bruckenthal Sámuel, br. 277/8
Bruckmüller, Ernst 353
Brueghel, Pieter, id. 402
Brunet, Roget 414
Bruno, Giordano 220
Brunó, Szent, Querfurti 399
Bruszilov, Alekszej A. 255
Brückmann, John 182
Brückner, Alexander 399
Bryant, Lawrence 182
Brzezinski, Zbigniew K. 288
Bubnov, Andrej Sz. 70, 262
Buchinger Manó 144
Budai Julianna 148
Budai Péter 373
Budavári Réka 259
Budé, Guillaume 166
Bugenhagen, Johannes 211
Buharin, Nyikolaj I. 70, 71, 98, 146, 149, 152, 262
Bulcsú 174
Bulgakov, Mihail A. 149, 164
Bulgakov, Szergej Ny. 229, 261
Bullinger, Heinrich 211
Bullitt, William 255
Bulow, Nicolas 393
Bulwer, Henry 330, 334
Bunyin, Ivan A. 149
Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand, gr. 336
Buonarotti, Filippo Michele 103/2
Burchard, wormsi püspök 156
Burckhardt, Jacob 22, 341, 354
Burgio, pápai nuncius 308
Burgoyne, John 345
Burguière, André 132
Buridan, Johannes 61
Burke, Edmund 64, 97/4, 362, 368, 379
Burke, Peter 222, 392
Burzio, Giuseppe 123
Busaeus, Johannes 211
Busbecq, Augier Ghiselin de 217
Bute (John Stuart), Lord 361
Buteanu, Ioan 191, 193
Butterfield, Herbert 361
Buzás Gergely 252
Büki István, kalocsai érsek 301
Bynum, Carolyne 180
Byrnes, James Francis 118, 274
Byron, George Gordon, Lord 236, 334
Cabello, Juan 252
Cabet, Étienne 103/2
Cahen, Claude 215
Cailé, Alain 97
Cajetanus (Thomas de Vio) 211
Calafeeanu, Ion 4
Calancha, Antonio de la 31
Clinescu, Gheorge 192, 334
Calleo, David P. 288
Calonne, Charles-Alexandre de 364
Camden (John Jeffries Pratt), Lord 362
Campanella, Giovanni 211
Campanella, Tommaso 103/2
Campano, Giannantonio 244
Câmpeanu, Remus 279
Campianus, Edmundus 211
Campus, Elisa 4
Camus, Albert 334
Canini, Marco Antonio 192
Cannadine, David 420
Canning, George 236
Cantemir, Dimitrie 334
Capeci, Ferdinando 372
Caprara, Albert 375
Caprioli, Adriano 164
Caraffa, Carlo 211
Carillo, Alfonso l. Carrillo, Alfonz
Caritá, Enrico 357
Carlone, Carlo Martino 208
Caro, Jakub 178
Caron, François 391
Carp, Matatias 299
Carpini, Plano 53, 371
Carr, Edward Hallett 146, 224, 357, 392
Carranza, Bartolomeus 211
Carrara, Francesco da 165
Carrière, Charles 363
Carrillo, Alfonz 179, 372
Cartwright, Major John 362
Cassiodorus 61, 239, 397
Castagni, Nicoletta 357
Castiglione, Baldasarre 220
Castlereagh, Robert Stewart, Viscount 236
Catullus 223
Cavaignac, Louis Eugène 330
Cavallier József 83
Cavendish, John, Lord 362
Ceauescu, Nicolae 122
Ceginskas, Kajetonas J. 164
Celesztin, III. (Giacinto Bobone Orsini), pápa (1191-1198) 248
Cennerbné Wilhelm Gizella l. Wilhelm Gizella, Cennerbné
Cerri, Urbano 211
Châtilloni Ágnes l. Anna, m. k.né (1154-1184)
Chaduc, Gérard-Jean 369
Chalk, Frank 284
Chamberlain, Arthur Neville 82
Chamberlain, Murel E. 236
Charle, Christophe 391
Charrière, François 162
Chartier, Roger 214, 374
Chase, William 146
Chassinand-Nogaret, Guy 223
Chastel, André 28
Chateaubriand, François Rene de 49, 334
Chatham (William Pitt), Lord 362
Chaucer, Geoffrey 397, 417
Chaumié, Jacqueline 151
Chaunu, Pierre 295
Chauvelin, Germain Louis 331
Chiapelli, Fredi 22
Childe, Gordon 277/6
Choiseul-Amboise, Etienne François hg. 365, 367
Chorin Ferenc 228/6
Christian, por. püspök 397
Christie, Ian R. 361, 362
Chruszczewski, Adam 404
Chrysostomos, Johannes 405
Churchill, Winston Leonard Spencer Sir 255
Ciano, Galeazzo 40, 82
Cicero, Marcus Flavius 15, 61, 355, 379
Cillei Hermann 394
Cîmpineanu, Ioan 192
Cioculescu, erban 334
Cioran, Emil 358
Cipariu, Timotei 334
Cipolla, Carlo Maria 97/3, 228/1
Cirill Lukarisz 68
Ciureanu, Ioan 202
Clam-Martinic, Heinrich, gr. 338
Clarendon, Edward Hyde 390
Classen, Peter 55
Claudianus, Claudis 61
Claudius de Sainctes 211
Clavering, Thomas Sir 362
Clemenceau, Georges Benjamin 255
Clerke, Philip Jenning Sir 362
Clinet, Mircea 164
Cochlaeus, Johannes 211
Cohen, Asher 356
Cohen, Gary 350
Cohen, Stephen F. 146
Colbert, Jean-Baptiste 363
Colet, Henry 360
Collalto, Rambaldo I. 209
Colley, Linda 368
Collingwood, Robin G. 110, 224, 285, 379, 392
Colquhoun, Robert G. 334
Colson, Felix 192
Commodus, Aurelius 285
Conachit, Constantin 334
Condorcet, Marie Jean Antoine de, márki 363
Condorelli, Orazia 22
Conquest, Robert 146
Conrad, Johannes 347
Constant, Benjamin 78, 379
Constantinus l. Konstantin, I., Nagy
Corfield, Penelope J. 420
Cornea, Paul 334
Cornides Dániel 287
Cornwallis, Charles 345
Corvin János 301
Corvisier, André 367, 369
Cosa, Huan de la 394
Coser, Lewis Alfred 297
Cosmi da Mogliano, Francesco 211
Costerus, Francesco 211
Coucy, Charles de 218, 219
Coucy, Euguerrand de 7
Cowling, Maurice 294
Crainic, Nichifor 358
Crewe, John 362
Croce, Alessandro della 211
Croce, Benedetto 285, 334
Cromwell, Olivier 103/1
Cunninghame, Thomas 349
Curipeschitz, Benedict 394
Cushing, Georg 231
Cuza, Alexandru Ion 192
Cyíprianus, Szent 167
Czarnkowi Janko 178, 241
Czebe Jenő 118
Czeglédi István 373
Czeglédy Károly 215
Czetz János 191, 199
Czigány Lóránt 74
Czigler Ignác 343
Czillich Ede 196
Czoch Gábor 289, 413, 414
Czudar László 178
Cs. Gyimesi Éva l. Gyimesi Éva, Cs.
Cs. Sebestyén Károly l. Sebestyén Károly, Cs.
Cs. Szabó László l. Szabó László, Cs.
Cs. Tóth Annamária l. Tóth Annamária, Cs.
Csaba-monda 269
Csajanov, Alekszej 149
Csáky Anna Franciska 210
Csáky István (XII. sz.) 51, 100, 209, 210
Csáky István 82
Csáky László 208, 209
Csalog Zsolt 122
Csanád, egri püspök 307
Csanády István 191
Csanda Gábor 299
Csánki Dezső 140
Csány László 191, 196
Csaplovics, Jan 407
Csapó Dániel 228/2
Csapodi Csaba 17, 243
Csapodi Zoltán 375
Csécsy Imre 84, 85, 144
Cseffei László 43
Cseke Péter 86
Csekey István 256
Cselbi, Evlia 374
Csemegi József 243
Csengery Antal 78, 196, 408
Cserey Jánosné Zathureczky Emília l. Zathureczky Emília, Cserey Jánosné
Csernátori Pál 43
Csernohorszky Vilmos 74
Csernovics Péter 119
Csernus Sándor 50
Cservenkov, Vlko 145
Csetri Elek 195, 197, 198, 199, 380
Csicserin, Georgij V. 38, 98, 255, 262
Csicsibabin, Alekszej J. 70
Csiffári Tamás 127
Csikós Zsuzsa 188
Csiky Ágnes Mária 74
Csiszov, Fjodor V. 230
Csizmadia Andor 243, 251
Csóka J. Lajos 243
Csontos Szabolcs 370
Csoóri Sándor 283/1
Csorba László 206
Csukovits Enikő 301
Csulai György 277/10
Csurka István 283/1
Csutak Kálmán 191
Csutak Vilmos 271, 273, 277/6
D'Andeli, Henri 61
D'Argenson, René Louis 331
D'Arnouville, Jean Baptiste Machault 331
D'Aussy, Legrand 132
Dabis László 84
Dbrowski, Jan 178, 240, 307
Dagworth, Thomas Sir 359
Dahn, Felix 239
Daladier, Édouard 237
Damjanich János 119, 196, 338
Dan, II., havasalföldi v. (1420-1431) 394
Dan, Theodor 144
Dániel Arnold 84
Daniel Gábor 271
Danielik János 408, 412
Danielisz János 196
Dankó Jenő 26
Dannecker, Theodor 356
Danto, Arthur C. 285, 354
Danton, Georges Jacques 330
Darányi Kálmán 82
Darlan, François Jean 237
Darmon, Pierre 223
Darnton, Robert 337, 414
Darvas József 72
Dassel, Rainald von 55
Daumard, Adeline 391, 413
Daumier, Honoré 330
Dávid Ferenc 277/5, 372
David Szvjatoszlavics 396
Dávid Tamás 114, 138, 139, 163, 170, 225
Davidoff, Leonore 142
Davidson, Donald 285
Davis, Natalie Ann Zemon 291, 296, 402
De Gaulle, Charles André Joseph Marie 237
De la Gorce, Pierre 330
De Sainte-Aulaire, Louis-Clair 330
De Vries, Jan 185
Deák Ágnes 11, 78, 117, 188, 231, 294, 337, 340, 354, 355, 408, 415
Deák Ferenc 78, 103/1, 200, 204, 233, 338, 340, 342, 407, 408, 411, 412, 418
Deák István 342, 415, 416
Debreczeni László 277/2
Decsy Sámuel 48
Dedek, Crescens Lajos 307
Deé Nagy Anikó 277/10
Deér József 48, 135, 136, 180, 243, 286, 395, 399
Defoe, Daniel 368
Degler, Carl N. 345
Degré Alajos 410, 418
Delort, Robert 129
Dembinski, Henryk, gr. 196
Demény Lajos 275
Demeter Béla 276
Demeter János 86
Demkó Kálmán 140
Demszky Gábor 66
Dénes Iván Zoltán 126, 293, 355
Dér Terézia 75
Derathé, Robert 379
Dercsényi Dezső 79
Dernschwam János 276
Derrida, Jacques 354
Des Périers, Bonaventure 166
Desgraves, Louis 211
Desmoulins, Camille 330
Desportes, Pierre 177
Dessewffy Arisztid 196
Dessewffy Aurél, gr. 78
Dessewffy Emil, gr. 412
Dessewffy Gyula 118
Détshy Mihály 243
Deutsch, Felix 267
Deutsch, Julius 349
Dezső László 343
Diaconu, Ion 334
Diadokhosz, Photikai 159
Dibenko, Pavel J. 70
Dienes István 105
Dilthey, Wilhelm 285
Dimitrie, Grigore 192
Dimitrov, Georgi 145
Dionüsziosz 167
Diószeghy László 277/6
Diószegi István 329, 335
Disraeli, Benjamin 236
Dugosz, Jan 178, 241, 394, 395, 399
Dobb, Maurice 97/3
Dobrin György 272
Dobszay László 243
Dodds, Emmanuel 86
Dolce, Ludovico 220
Dolet, Étienne 166
Dolhorouky, Ivan hg. 332
Dollfuss, Engelbert 235, 288
Domanovszky Sándor 24, 130, 195, 231, 293
Domokos Géza 275
Domonkos Pál Péter 243
Domonkos, pannonhalmi apát 178
Donagan, Alan 285
Donáth Ferenc 72, 83, 183
Donatus, Aelius 61
Dorotheosz apát 159
Dosztojevszkij, Fjodor M. 229
Douglas, John 361
Doumerque, Gaston 237
Douseline, Szent 168
Dovzsenko, Alekszandr P. 262
Dowdeswell, William 362
Döbrentei Gábor 287
Döry Ferenc 251
Dragomir, Silviu 195
Drago, Ioan 191, 193, 280
Draskóczy István 75
Draskovics György 211
Dray, William 285
Dreher Jenő 228/6
Dreyfus, Alfred 237
Dubley, Edmund 360
Dubois, Guillaume 367
Duby, Georges 49, 50, 97/3, 223, 296, 401
Duclos, Jacques 145
Dudith András 211
Duka Tivadar 196
Dulong, Claude 296
Dumouriez, Charles-François 330
Duncan, Carol 291
Dundas, Henry 362
Dunham, Vera 146
Dunn, John 379
Dunning, John 362
Dupâquier, Jacques 391
Dupont de Nemours, Pierre-Samuel 363
Duray Miklós 86
Durica, Milan 164
Durkheim, Émile 49, 214, 297, 392, 413
Duró Annamária 77
Duró Gábor 338
Dusán István, szerb c. (1346-1355) 394
Dusburg, Peter von 397
Duschek Ferenc 196
Dutasta, Paul 227
Duval, Lucien Aimé 129
Duvernoy, Jean 172, 405
Dzerzsinszkij, Felix E. 143, 262, 263
Dzodze, Kocsi (Xoxe, Koçi) 145
Dzsingisz, kán (Temüdzsin) (1206-1227) 53, 371
Easton, David 146
Eberhard, I., salzburgi érsek 55
Eckhart Ferenc 48, 231
Ecsedy István 190
Eddie, Scott M. 347
Eden, William 362
Edgeworth de Firmont, Henri Essex, apát 331
Edward, a Fekete Herceg (1330-1376) 359
Edward, I. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1272-1307) 304, 359
Edward, II. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1307-1327) 359
Edward, III. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1327-1377) 359, 417
Edward, IV. (York), ang. k. (1461-1470) 360
Efrém, Szent, Szíriai 159
Egyed Ákos 195
Egyed Péter 56
Ehrenburg, Ilja G. 149
Eiler Ferenc 235, 267
Einhart 397
Einhorn Ignác 343
Eisemann, Louis 407
Eisner, Dagmar 164
Ejdelman, Natan 256
Eldarov, Giorgio 164
Elek Andrea 259
Elekes Lajos 5, 140
Eley, Geoff 146, 288
Eliade, Mircea 334, 358
Eliade, Pompiliu 192
Elias, Norbert 97/3, 140, 297
Ellerholz, Paul 347
Elze, Reinhard 182
Ember Győző 251
Endre László 299
Engel Pál 5, 128, 137, 252, 269, 293
Engel-Janosi, Friedrich 350
Engels, Friedrich 56, 103/2, 291, 292
Entz Géza 243, 277/1
Enyedi György 77, 183, 184, 277/5
Enyedi István 373
Eördögh István 164
Eötvös József, br. 11, 56, 64, 77, 78, 103/1, 103/2, 117, 207, 233, 338, 340, 353, 355, 407, 411, 412
Epifanosz, Szent, Ciprusi 159
Epstein, Barbara 415
Erasmus, Rotterdami (Erasmus Desiderius) 166, 220, 402
Erdei Ferenc 72, 77, 183, 289, 353, 355, 409
Erdélyi Ágnes 126
Erdélyi János 103/2
Erdélyi József 72
Erdélyi Lajos 271
Erdélyi Pál 277/5
Erdélyi Sándor 126
Erdélyi Zsuzsanna 164
Erdmann Gyula 26, 293, 388
Erdmann, Karl 182
Erdmann, Karl Dietrich 235
Erdő Péter 243
Erdődi János 118
Erdődy Ferenc 210
Erdős Zoltán 82
Erdősi Ferenc 77
Erdősi Péter 372
Erik, XIV. (Vasa), sv. k. (1560-1568) 333
Eringonus, Johannes 211
Ermandsdorff, Otto von 82
Érszegi Géza 75, 164, 243, 251, 252, 328
Éry Kinga, K. 105
Erzsébet (Kotromanics), m. k.né (1339-1387) 178
Erzsébet (Lokietek), m. k.né (1305-1380) 307
Erzsébet (Luxemburgi), m. k.né (1409-1442) 48, 51
Erzsébet (Romanov), or. cárnő (1741-1761) 332
Erzsébet, Farnese 332
Erzsébet, I. (Tudor), ang. k.nő (1558-1603) 290
Erzsébet, Szent, Árpád-házi 168
Esterházy István (XII. sz.) 208
Esterházy István, gr. (1822-1899) 196
Esterházy János 120
Esterházy Julianna 209
Esterházy Mária Magdolna 210
Esterházy Miklós, gr. 17, 51, 68, 208, 209
Esterházy Pál Antal, hg. (1786-1866) 207
Esterházy Pál, hg., nádor (1681-1713) 208, 209, 374, 375
Eszterházy Móric, gr. 411, 412
Etényi Nóra, G. 374
Eubulos 223
Eufémia, m. k.né 395
Eufrozina, m. k.né (1130 k.-1189 után) 395, 396
Eusebius, Caesareai 2, 167, 239
Evans, Joan 130
Evans, Richard 288
Evans, Robert J. W. 294, 407, 410
Ézsaiás, Remete 159
F. Font Mária l. Font Mária, F.
Faber, Felix 301
Fábián Ernő 56, 64, 86, 101, 102, 103, 355
Fábri Anna 353
Fábry Zoltán 86, 103/1
Facta, Luigi 98
Fahidi János 130
Fahrenbach Volmár 68
Faidson, Merl 71
Fajon, Étienne 145
Falk Miska 407
Falkenhayn, Erick von 255
Falvy Zoltán 243
Faragó József 276
Faragó László 118
Faragó Tamás 293
Faraszov-Rogyionov, Alekszandr I. 70
Farge, Arlette 296
Farkas Csamangó Gyöngyi 407
Farkas Gábor 100
Farkas Mihály 145
Farkas Zoltán 116
Favier, Jean 177
Fáy Ferenc 74
Febvre, Lucien 49, 80, 97/3, 132, 213, 214, 337, 414
Fejér György 178, 287, 408
Fejérpataky László 293
Fejtő Ferenc 118, 204
Fekete Lajos 215
Fekete László 89
Feld István 252
Félegyházi József 243
Fellner Frigyes 226
Fellner, Fritz 350
Felszeghi István 277/6
Fenneberg, Fenner von 407
Fényes Elek 191
Fenyő Miksa 74
Ferdinánd (Szász-Koburg-Koháry), bolgár fej. (1887-1908) 329
Ferdinánd, I., Nagy, Kasztília k. (1035-1065) 304
Ferdinánd, I. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1556-1564), m. k. (1526-1564) 48, 179, 211, 217, 234
Ferdinánd, II. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1619-1637) 48, 68, 208, 371
Ferdinánd, III. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1637-1657) 208
Ferdinánd, V. (Habsburg-Lotharingiai), Ausztria cs., m. k. (1835-1848) 200, 342
Ferenc József, I. (Habsburg-Lotharingiai), Ausztria cs., m. k. (1848-1916) 48, 200, 203, 329, 336, 338, 342, 407, 408
Ferenc, I. (Habsburg-Lotharingiai), ném.-róm. cs. (II.), m. k. (1792-1835) 48
Ferenc, I. (Valios), fr. k. (1515-1547) 166, 167, 357
Ferenc, Szent, Assisi 30
Ferenczi Géza 268
Ferenczi István 268
Ferenczi László 355
Ferenczi Zoltán 340
Ferenczy János 287
Feren, Ioan 243
Ferge Zsuzsa 353
Ferhád pasa 179
Ferrero, Guglielmo 355
Ferro, Marc 213
Ferroni, Clemente 211
Ferroni, Giovanni Battista 211
Ferszman, Alekszandr J. 262
Festetich György, hg. 228/6
Festetics Sándor 12
Fettich Nándor 277/6
Feuchtwangen, Siegfried von 397
Feuerbach, Ludwig 86, 88/1
Fichte, Johann Gottlieb 56
Ficquelmont, Karl Ludwig, gr. 407
Fietier, Roland 177
Filderman, Wilhelm 299
Filimon, Nicolae 192, 334
Filipon Márton 272
Filipp, moszkvai metropolita 393
Filippov Szergej 393
Filofej, szerzetes 393, 400
Filoteosz, Sinai 159
Finkel, Caroline 385
Finnlayson, James 256
Fischer Ferenc 63
Fischer Lajos 31
Fischhof, Adolf 407
Fish, Stanley 354
Fitzpatrick, Sheila 146
Fjodor diakónus 393
Flachbart Jenő 274
Flacius Illyricus, Mathias 167
Flandin-Blety, Pierre 129
Flandrin, Jean-Louis 344
Flauch, Paul 44
Flavius, Josephus 15
Fleury, André Hercule de 331, 367
Flógel József 140
Florenszkij, Pavel 159
Florus 403
Foch, Ferdinand 255
Fodor István 105, 137, 269
Fodor Pál 234
Fodor Sándor 271
Folz, Robert 49
Font Márta, F. 190, 395, 396
Forbes, Duncan 379
Forgách Ádám 210, 374
Forgách Antal 407, 411, 412
Forgách Balázs 398
Forgách Ferenc, esztergomi érsek (1607-1615) 208
Forgách Ferenc, történetíró (1530-1577) 371
Forgách János, gr. 228/6
Forgách Mihály 37, 43
Forgách Miklós (XVII. sz.) 210
Forgách Miklós (XVIII. sz.) 270
Forgách Zsigmond, gr. 48, 208, 371
Formica, Matthäus 375
Forró Elek 191
Fors, Olga 149
Fotinosz, Dionisziosz 334
Foucault, Michel 214, 341, 379, 386
Fox, Charles James, ifj. 362
Földváry Károly 196
Frâtean, Stefan 122
Fraknói Vilmos 139, 243
France, Anatole 256
Francestel, Pierre 49
Franchet d'Esperey, Louis 255
Franchini, Giovanni 211
Francis, Sir Philip 362
Franco (Bahamonde), Francisco 288
Frangepán Gergely 308
Franklin, Benjamin 345
Fráter (Martinuzzi) György 234
Frazer, Sir James George 49, 185
Fredegár 238
Frei, Norbert 288
Freisingi Ottó l. Ottó, Freisingi
Fricsy Ádám 163, 190
Fried István 334
Friedjung, Heinrich 407
Friedländer, Saul 288
Friedmann, Alfred 407
Friedrich, Carl J. 288, 379
Frigyes, I., Barbarossa (Stauf), ném.-róm. cs. (1152/1155-1190) 55, 395
Frigyes, II. (Stauf), ném.-róm. cs. (1212/1220-1250) 52/1, 300
Frigyes, II., Nagy (Hohenzollern), por. k. (1740-1786) 365, 367
Frigyes, III. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1440-1493) 48
Frowick, Henry 360
Fröhlich Dávid 43
Frunze, Mihail V. 255
Frye, Northrop 334
Fuhl, Imrick 122
Funck, Margarethe 377
Furet, François 151, 331, 413
Fügedi Erik 79, 158, 164, 243, 252
Fülöp Ágost, II. (Capet), fr. k. (1180-1223) 223, 305
Fülöp Géza 357
Fülöp Mihály 274
Fülöp, II. (Habsburg), sp. k. (1556-1598) 166
Fülöp, II., Orleans hercege 363, 367
Fülöp, IV. (Habsburg), sp. k. (1621-1665) 209
Fülöp, IV., Szép (Capet), fr. k. (1285-1314) 129
Fülöp, V. (Bourbon), sp. k. (1700-1724, 1724-1746) 332, 367
Fürst, Paulus 374
Füzesi Miklós 190
Füzi Mihály 122
G. Etényi Nóra l. Etényi Nóra, G.
Gaál Gábor 56
Gaál György 380
Gábor György 355
Gábor Helén 349
Gábor Mózes, P. 393
Gábor R. István 353
Gábor Sándorné 349
Gácsi Hedvig 37, 43
Gafita, Mihai 202
Gage, Thomas 345
Gagnon, Edouard 162
Gailel, Veit 276
Gaj, Ljudevit 338
Gajzágó László 274
Gál Ferenc 379
Gál István 272
Gál László 280
Gál Polixéna 410
Gál Sándor 199, 410
Galamb György 18, 22
Galántai Erzsébet, Sz. 75, 403
Galanus, Clemens 211
Galasi Péter 353
Galbiati, Enrico 164
Gálffy István 272
Gálffy János 372
Gálffy László 223, 344
Galignani, Pietro 164
Galla Ferenc 211
Gállfy László 168
Galli, Ptolomeo 372
Gallie, Walther Bruce 285
Galloni, Paolo 156
Gángó Gábor 298, 341, 386
Gara László 118
Garai Miklós 54
Garami Ernő 12
Garamvölgyi Antal 74
Garbai Sándor 118
García Gallo, Alfonso 303
Gardie, Gabriel de la 333
Gardizi 371
Gárdonyi Albert 158
Garonne, Gabrielle 162
Gáspár Zoltán 84
Gaster, Moses 419
Gatterer, Johann Christoph 175, 287
Gay, John 368
Gazda Klára 276, 277/6
Gazzato, Pietro 241
Géczi Lajos 75
Gecse Gusztáv 343
Gecsényi Lajos 75
Geertz, Clifford 276, 354, 414
Geleji Dezső 84
Gelenczey-Miháltz Alirán 355
Gellériné Lázár Márta l. Lázár Márta, Gellériné
Gellért, Szent 94
Gellner, Ernst 99
Gennep, Arnold van 344, 372
Gentile bíboros 48
Gentile, Giovanni 288
Gentilis, pápai legátus 307
Gentz, Friedrich 412
George, Stefan 300
Geras, Norman 96
Gerevich László 130, 243
Gergely András 78, 207
Gergely Attila 358
Gergely Jenő 190, 243
Gergely, I., Szent, Nagy, pápa (590-604) 239
Gergely, IX. (Ugolino, Segni grófja), pápa (1227-1241) 52/1
Gergely, Szent, Palamasz 159
Gergely, Szent, Sinai 159
Gergely, VII. (Hildebrand), pápa (1073-1085) 13, 302
Gergely, XI. (Pierre Roger de Beaufort), pápa (1370-1378) 178
Gerics József 243, 251, 302, 303
Germain, George, Lord 362
Gerő András 111, 293
Gerő Ernő 65, 83, 118
Gerő László 252
Gerschenkron, Alexander 228/5, 350
Gerson, Jean 405
Getty, Arch J. 146, 152
Géza, I. (Árpád-ház), m. k. (1074-1077) 48, 135
Géza, II. (Árpád-ház), m. k. (1141-1162) 55, 175, 395, 396
Géza, m. fej. (940k.-997) 48, 174, 238, 399
Gheorghiu-Dej, Gheorge 145
Ghica, Ioan 192
Ghika, Aurélie 334
Ghyczy János 372
Giacomo da Arguá l. Arguá, Jacobus da
Gibson, Ralph 391
Giczi Zsolt 160
Gide, André 144
Giesebrecht, Wilhelm 182
Gieysztor, Alexander 182
Gillingham, John 359
Ginzburg, Carlo 354
Giovannini, Barbara 357
Giovannini, Giovanni 357
Giráj, Feth, kalga 385
Giráj, Gázi, kán 385
Giráj, Hádzsi, kán 385
Giráj, Mengli 385
Girard, René 334
Giraud, René 215
Giron, Peter 191
Giuseppe da Capua 211
Given-Wilson, Chris 417
Gizella, m. k.né 174
Gladstone, William Ewart 236
Glassl, Horst 104
Glatz Ferenc 180, 231, 243, 293, 392
Glatz, Jacob 407
Gleb Jurjevics 396
Gleich Richárd 191
Glósz József 228
Gluck, Mary 350
Gobellini, Iohannes 244
Godechot, Jacques 151
Gogol, Nyikolaj V. 258
Gogolák Lajos 393
Goldthorpe, John 97/4
Golovin, Fedor A. 261
Goluchowski, Agenor, gr. 329
Gombos Gyula 72, 74
Gombos József 256, 266
Gomulka, Wladysaw 145
Gonzaga, Vincenzo, I., hg. 372
Good, David F. 350, 351, 352
Goodman, Anthony 359
Góra Lajos 144
Gorbacsov, Mihail 264
Gorcsakov, Alekszandr M., hg. 329, 336
Gordon Ferenc 118
Gordon, Sir Robert 207
Goricseva, Tatjana 164
Gorkij, Makszim 149
Gosztonyi János 74
Gottfried, admonti apát 55
Gotthárd, fehérvári prépost 48
Gottwald, Klement 120
Gouldner, Alvin W. 71
Gournay, Jean Claude Marie Vincent de 331, 363
Gőz Gabriella 63
Göbbels, Joseph 299
Göckenjan, Hansgerd 94, 250
Gönczi Jenő 84
Görgei Artúr 194, 196, 201, 203, 205, 343
Görgei Kornél 196
Görgey Ármin 196
Göring, Hermann Wilhelm 299
Grabar, André 135
Gramsci, Antonio 58, 96, 103/2, 288
Granasztói György 213
Grandpierre Emil 272
Granville, George, Lord 329
Graus, Frantisek 180
Gray, Thomas Sir 359, 368
Graziani, Casparo 162, 163
Greenblatt, Stephen 354
Greksza Attila 50
Grendel Lajos 122
Grenier, Jean-Yves 214, 413
Gribaudi, Maurizio 413
Grieco, Sara F. Matthews 296
Grigorjev, Andrej A. 229
Grodecki, Roman 240
Grosseteste, Robert 61
Grősz József 83
Grotius, Hugo 379
Groza, Petru 101, 145, 274
Gruber, Gregor 287
Grundmann, Herbert 405
Grünwald Béla 338
Grzesik, Ryszard 399, 406
Guadagnolo, Philippus 211
Gucskov, Alekszandr J. 261
Guevara, Antonio de 245
Gui, Bernand 405
Guibert, Louis 129
Guicciardini, Francesco 22, 220
Guise, François de 166
Guizot, François Pierre Guillaume 49, 117, 330
Gulácsy Irén 273
Gunda Béla 122
Gunst Péter 89, 293, 420
Gurevics, Aron J. 93, 211, 392, 401, 402, 405
Gurian, Waldemer 146
Gusdorf, Georges 334
Gusti, Dimitrie 276
Gusztáv Adolf, II. (Vasa), sv. k. (1611-1632) 68, 333
Gusztáv, I. (Vasa), sv. k. (1523-1560) 333
Gusztáv, III. (Holstein-Gottorp), sv. k. (1771-1792) 256, 367
Gutenberg, Johannes 357
Gutheil Jenő 243
Guyon Richárd 196
Guzsik Tamás 114, 243
Gündisch, Gustav 243, 275
Gyáni Gábor 293, 420
Gyarmati Sámuel 287
Gyémánt László 279
Gyenes Antal 83
Gyenyikin, Anton I. 255, 258
Gyetvai Péter 243
Gyilasz, Milovan 145
Gyimesi Éva, Cs. 56, 86, 122
Gyimesi Sándor 89, 293
Gyjakonov, Mihail 393
Gyomai Imre 118
Győri Péter 66
Győry János 303
Győry Tibor 241
Gyömrői István 126
Gyöngyösi Ferenc 120
Gyöngyösi Gergely 243
Gyöngyösi János 44, 118
Györffy György 176, 238, 250, 268, 303, 305, 371, 399
Györffy István 276
György Ernő 84
György Lajos 273
György, I. (Hannover), ang. k. (1714-1727) 361, 367, 368, 390
György, I., Dolgorukij (Rurik), kijevi nagyfej. (1149-1154) 395, 396
György, II. (Hannover), ang. k. (1727-1760) 361, 390
György, III. (Hannover), ang. k. (1760-1811/1820) 345, 361, 362, 390
Gyula, törzsfő 174, 399
Gyulai Pál 271
Gyulay Endre 122
Gyurgyák János 29
H. Balázs Éva l. Balázs Éva, H.
Haáz Rezső 271, 276
Habermas, Jürgen 58, 376
Hadik András 190
Haga, Cornelius 68
Hahn István 15
Hahner Péter 151
Hajdu Lajos 280
Hajdú Péter 137
Hajdú Zoltán 77
Hajnal István 17, 195, 207, 231, 353, 355, 382
Hajnik Imre 48, 251
Hajnóczi Gábor 156, 164, 188
Halberstam, David 345, 357
Halecki, Oskar 240
Hall, Catherine 142
Haller János 100, 210
Halmos Károly 353
Hamilton, Alexander 345
Hamilton, Bernard 405
Hampel József 48
Hanák Péter 127, 130, 293, 340, 350, 353, 415
Hankiss Elemér 90, 353
Hanley, Sarah 182
Hantsch, Hugo 350
Haraszti Emil 59
Haraszti Éva, H. 207
Harding, Sandra 290, 292
Hardreshull, Sir John 359
Hare, Thomas 32
Hárs Ildikó 259
Harsányi László 51
Hárssing László 243
Hartsock, Nancy 292
Hartvik püspök 48, 302
Harvard, Henri 140
Hadeu, Bogdan Petriceicu 358
Hasenohr, Geneviéve 405
Hatton, Ragnhild 367
Hatvani Imre 191
Hatvany Lajos 84, 199
Havas Endre 84
Havas Gábor 66
Havas Géza, K. 84
Havas László 403
Havassy Péter 54
Havelock, Erich A. 285
Haverkamp, Alfred 171
Hawkwood, John 359
Haycraft, John 331
Hayek, Friedrich von 86, 97/4
Haymerle, Heinrich 329
Haynau, Julius Jacob von 203, 342
Házi Jenő 131, 157, 177
Heckenast Gusztáv 173, 242, 407, 408
Hedemann, Anne 182
Hegedűs András 71
Hegedűs László 190
Hegedűs Nándor 274
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 292, 379
Heidegger, Martin 96
Heine, Heinrich 334
Heinen, Armin 153
Heisterbach, Cesarius von 405
Héjjas Iván 82
Helbling, Seifrid 139
Held József 112
Helmer, Olaf 285
Heltai Gáspár 36, 43, 277/5, 371
Henrik, I. (Normandiai), ang. k. (1100-1135) 417
Henrik, I., Szakállas (Piast), Szilézia hg. 397
Henrik, II. (Valois), fr. k. (1547-1559) 166, 167, 344
Henrik, IV. (Száli) ném.-róm. cs. (1056/1084-1106) 13, 302
Henrik, IV., Navarrai (Bourbon), fr. k. (1589-1594) 363
Henrik, V. (Lancaster), ang. k. (1413-1422) 359
Henrik, veszprémi püspök 307
Henrik, VII. (Tudor), ang. k. (1485-1509) 360
Henrik, XI., Jasomirgott (Babenberg), hg. 395
Henriquez, Henricus 211
Henry of Grosmont, Derby gr. 359
Henry, Lancaster hg. 359, 417
Hentzi, Henrik 407
Hérakleiosz, I. (Hérakleiosz), biz. cs. (610-641) 61
Heraklész 223
Herder, Johann Gottlieb von 64, 334
Herepei János 277/2, 277/6
Heribert 175
Hermann Antal 276
Hermann Egyed 177, 243, 343
Hermann Gusztáv Mihály 270, 271
Hermann Róbert 191, 205, 207, 293
Hermányi Dienes József 43
Hermenegild 239
Hervay Ferenc Levente 190, 243
Herzen, Alekszandr I. l. Jakovlev
Heshusius, Tilmanus 211
Hészükhiosz, Jeruzsálemi 159
Hevenesi Gábor 287
Heydrich, Reinhard 299
Heytesbury, William, Lord 330
Hidas I. Péter 251
Hideyoshi (Toyotomi) 57
Hieronymos l. Jeromos, Szent
Hierotheos 174
Hilberg, Raul 299
Hildebrand, Karl 288
Hilferding, Rudolf 98, 228/5, 288
Hill, Christopher 294
Hill, Thomas 360
Hiller István 51, 209, 293
Hillgarth, Jocelyn 239
Hilton, Rodney 97/3
Himfi Imre 130
Himfy Benedek 165, 301
Himmler, Heinrich 299
Hincker, François 166
Hintze, Otto 231
Hintze, Paul von 98
Hintz-Hinescu, Johann 334
Hirsch, Fred 97
Hitler, Adolf 40, 82, 146, 283/1, 288, 299, 356
Hlinka, Anton 164
Hmelnyickij, Bogdan 259, 265
Hobbes, Thomas 103/2, 379
Hobsbawm, Eric 294
Hocquet, Jean-Claud 132
Hodoiu, Iosif 233
Hodzsa, Enver (Hoxha, Enver) 145
Hoffmann Tamás 130
Hofmann, Johann 374
Hofmann, Werner 288
Hogarth, William 368
Holl Béla 164, 243
Hollán Ernő 412
Holland, (Henry Fox), Lord 362
Holtzmann, Walter 243
Holub József 243
Hóman Bálint 79, 268, 286
Homebon, Szent (Homebon de Crémone) 168
Homérosz 61
Homjakov, Alekszej Sz. 229, 230
Homlok Sándor 82
Homonnai György 210
Homonnay Drugeth Bálint 179
Honorius, III. (Cencio Savelli), pápa (1216-1227) 52/1, 397
Honti Ferenc 118
Horányi Elek 48
Horkay Hörcher Ferenc 379
Horn Gyula 122, 150
Horn Ildikó 51, 210
Hornyák Csaba 40, 82
Hort Dezső 144
Horthy Miklós 82, 188, 299
Hortus, Mercantius 211
Horvát István 287
Horváth Andor 358
Horváth Barna 353, 355
Horváth D. Tamás 26
Horváth Emőke 239
Horváth Géza 259
Horváth J. Gyula 190
Horváth János 238, 303
Horváth János, ifj. 243
Horváth Jenő 207, 272
Horváth Jenő, S. 264
Horváth Magda 376
Horváth Mihály 196, 204, 205
Horváth Zoltán 118
Horváti Pál 398
Hosisus, Stanislaus 211
Hosszú László 199
Hosszútóthy György 209
Hotman, François 166
Hough, Jerry F. 146
Hödl, Günther 55
Höffner, Joseph 162
Hösch, Edgar 104
Hötzendorf, Franz Conrad von 255, 338
Hruscsov, Nyikita Sz. 264
Hrusevszkij, Mihail 265, 395
Huayna Capac 31
Hubbes Éva, Molnárné 277/7
Hudi József 26, 387
Hudson, Anne 405
Huesca, Durand de 405
Huet, Albert 277/8
Hufton, Olwen 296
Hughes, Andrew 182
Hughes, Charles Evans 38
Hugo, Victor 334
Huizinga, Johan 28, 49, 64, 341, 354
Hume, David 361, 379
Hunfalvy Pál 269
Hunyadi János 112, 217, 394
Hurban-Vajanský, Svetozar 338
Hurlihy, David 180
Husak, Gustav 120
Husserl, Edmund 297
Husz János 405
Huszár Vilmos 86
Huszka József 276, 277/6
Hüttenberger, Peter 288
I. Tóth Zoltán l. Tóth Zoltán, I.
Iancu, Avram 191, 193, 196, 202
Ibrahim, tör. nagyvezér 179
Ibrileanu, Garabet 334
Ibsen, Henrik 256
Ieyasu (Tokugawa) 57
Iglói Endre 393
Ignoli, Francesco 211
Ignotus Pál 74, 84
Iliescu, Crisan 4
Illapa 31
Illarion, metropolita 393
Illésházy György 374
Illésházy István, br. 179, 208
Illyés Gyula 72, 74, 84
Imre (Árpád-ház), m. k. (1196-1204) 48, 135, 175, 248, 304
Imre Mária, L. 190
Imre Samu 74
Imrédy Béla 40, 82, 299
Imreh István 195, 197, 270, 271, 275, 380, 381, 382
Imrényi Tibor 122
Ince, III. (Lotario, Segni grófja), pápa (1198-1216) 48, 248, 301, 395, 397
Ince, VI. (Etienne Aubert), pápa (1352-1362) 129
Incze László 277/6
Inczédy László 191
Ingaro, Charles 350
Inti 31
Iorga, Nicolae 56, 195, 334, 358, 419
Ipatyev, Vlagyimir Ny. 70
Ipolyi Arnold 48, 243
Ipsilanti, Alexandru 192
Irányi Dániel 192, 196
Issekutz Aurél 272
István, Habsburg főhg. 119
István, I., Szent (Árpád-ház), m. k. (997/1000-1038) 48, 94, 174, 175, 238, 251, 301, 302, 399
István, II. (Árpád-ház), m. k. (1116-1131) 395
István, III. (Árpád-ház), m. k. (1162-1172) 175, 395
István, IV. (Árpád-ház), m. k. (1163-1165) 395
István, V. (Árpád-ház), m. k. (1270-1272) 30
Istvánffy Miklós 179, 372
Iszidorosz, or. metropolita 393
Iván Imre 82
Ivan Rosztyiszlavics 395
Iván, III., Nagy (Rurik), or. c. (1462-1505) 393
Iván, IV., Rettegett (Rurik), or. c. (1533/1547-1584) 267, 333, 393
Ivanics Mária 215, 385
Ivanovich, Franz 191
Iványi Béla 251, 328
Izabella, m. k.né 48
Izidor, Szent, Sevillai 61, 239, 303
Izjaszlav, II. (Rurik), kijevi fej. (1146-1154) 395, 396
Izlaszjav Davidovics, csernyigovi fej. 396
Izsák, II. (Angelosz), biz. cs. (1185-1195, 1203-1204) 395
Izsák, Szent, Szíriai 159
Jablonski, Szczepan Zachariasz 164
Jackson, Richard 182
Jagamas János 276
Jágocsi Péterffy József 412
Jagoda, Genrik G. 152, 262
Jakab Elek 270
Jakab, I. (Stuart), ang. k. (1603-1625) 402
Jakab, I., Hódító, Aragónia k. (1213-1276) 303, 304
Jakab, II. (Stuart), ang. k. (1685-1688) 361, 390
Jakabffy Elemér 272
Jákli István 104
Jakó Klára 277/5
Jakó Zsigmond 24, 104, 243, 270, 275, 277/1, 277/7, 293, 328, 380
Jakobi Kálmán 272
Jakovlev (Alekszandr Herzen) 258
Jakubovich Emil 250
Jakusich György 211
Jancsó Benedek 103/1, 195, 272
Janics Kálmán 120
Jankó Attila 66, 90
Jankó János 276
Jankovich László 412
Jankovich Miklós 243, 287
János Kázmér, II. (Vasa), l. k. (1648-1668) 209
János Pál 268
János Pál, II. (Karol Wojtya), pápa (1978-) 162
János Zsigmond l. János, II. (Szapolyai)
János, (Szapolyai), m. k. (1526-1540) 23, 36, 48, 130, 179, 217, 234, 286, 308
János, II. (Szapolyai János Zsigmond), m. k., erd. fej. (1540-1571) 48, 217, 234
János, III. (Sobieski), l. k. (1674-1696) 375
János, III. (Vasa), sv. k. (1568-1592) 333
János, kalocsai, esztergomi érsek 175, 248
János, macsói bán 398
János, Szent, Aranyszájú 167
János, Szent, Keresztelő 238
János, Szent, Késői 159
János, Szent, Lépcsős 159
János, Vak (Luxemburg), cseh k. (1311-1346) 240
János, VIII. (Palailogosz), biz. cs. (1425-1448) 393
János, XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli), pápa (1958-1963) 162
Jánosi Mónika 75, 251
Jaritz, Gerhard 186, 131
Jaropolk, II. (Rurik), kijevi nagyfej. (1132-1139) 395, 396
Jaross Andor 299
Jaroszláv Szvjatopolcsics, volhiniai fej. 395
Jaroszláv Vlagyimirovics, halicsi fej. 396
Jaroszláv, I., Bölcs (Rurik), kijevi nagyfej. (1016-1018, 1019-1054) 265
Jasiski, Jan 307
Jászay Antal 231
Jászay Magda 225
Jászi Oszkár 2, 12, 56, 78, 84, 103, 118, 195, 338, 353
Jaures, Jean 237
Jay, John 345
Jean, Georges 357
Jeanne d'Arc 168
Jebb, John 362
Jegorov, Alekszandr I. 70
Jelagin, Nyikolaj A. 230
Jelcin, Borisz 264
Jellai, Josip 119, 199, 200, 342
Jemisdzsi Haszán 179
Jenei Dezső 197
Jenkinson, Charles 362
Jenő, IV. (Gabriele Condulmer), pápa (1431-1447) 301, 393
Jenukidze, Avel 262
Jeromos (Hieronymos), Szent 239
Jeszenyin, Szergej 149
Jezernik, Maksimilijan 164
Jezsov, Nyikolaj I. 70, 152, 262
Jiménez de Rada, Rodrigo 303
Jób, esztergomi érsek 248, 301, 305
Jodál Gábor 272
Joffe, Adolf A. 38, 98
Johanna, I. (Anjou), nápolyi k.nő (1343-1381) 398
Johnson, Samuel 368
Joinville, François 330
Jókai Mór 193, 205, 338, 353
Jona, moszkvai metropolita 393
Jónás Ilona 243
Jonassohn, Kurt 284
Jones, Philip 22
Joó Rudolf 99
Jordanes 269, 303, 397
Jósika István 372
Jósika Samu, br. 408
Jouhaud, Christian 363
Jovanovi, Mihail 119
Joyce, Patrick 354
József Attila 72, 144
József, I. (Habsburg), ném.-róm. cs., (1687/1705-1711) 375
József, II. (Habsburg-Lotharingiai), ném.-róm. cs., m. k. (1780-1790) 48, 270, 331, 365, 367, 407
József, II., konstantinápolyi patriarcha 393
Jugyenyics, Nyikolaj Ny. 255
Juhász Kálmán 243
Juhász László 74, 250
Juhász Pál 66
Julianus 94, 371
Jungingen, Konrad von 397
Jurij Dolgorukij l. György, I., Dolgorukij
Jussila, Osmo 256
Justh Gyula 273
Justinianus, I., Nagy (Justinus), biz. cs. (527-565) 61
Justinosz, Szent 167
Jusztus Pál 118
Jutikkala, Eino 256
Jutkevics, Szergej J. 262
K. Éry Kinga l. Éry Kinga, K.
K. Havas Géza l. Havas Géza, K.
K. Lengyel Zsolt l. Lengyel Zsolt, K.
Kabdebó Tamás 207
Kaczmarczyk, Zdzisaw 240
Kada Lajos 164
Kádár János 65
Kádár Judit 378
Kadlubek, Vincentius 397
Kaganovics, Lazar M. 262
Kaindl, Raimund Friedrich 399
Kajtár István 190
Kalán, pécsi püspök 248
Kalász Elek 328
Káldi György 277/10
Kalinyin, Mihail I. 147
Kállay Zsuzsanna 277/1
Kálmán, Könyves, (Árpád-ház), m. k. (1095-1116) 251, 301, 302, 395
Kálnoky Gusztáv 329
Kálvin János 166, 167, 211
Kamenyev (Leo B. Rozenfeld) 38, 70, 262
Kancsár Attila 204
Kanizsai Dorottya 242
Kanizsai János 48
Kanizsai László 130
Kant, Immanuel 297, 379, 413
Kanter, Rosabeth Moss 292
Kantorowitz, Ernst H. 49, 180, 182, 300
Kánya Sándor 40, 82
Kapi Béla 387
Kapisztrán János 343
Kaplan, Morton A. 255
Kaposi Zoltán 26, 190, 228
Kaprinai István 287
Karácsony András 355
Karácsonyi Béla 293
Karácsonyi János 243
Karadi, Vuk 334, 407
Karazmin, Nyikolaj 393
Kardelj, Edvard 145
Kardos Lajos 231
Kardos Tibor 79, 243
Karlstadt (Bodenstein), Andreas 167
Károli Gáspár 277/10
Károly Róbert l. Károly, I. (Anjou)
Károly Sándor 130
Károly, I. (Anjou), m. k. (1310-1342) 48, 75, 79, 128, 240, 307
Károly, I. (Stuart), ang. k. (1600-1649) 209
Károly, I., Nagy (Karoling), frank k. (742-814) 2
Károly, II. (Stuart), ang. k. (1630-1685) 361, 390
Károly, II., Kis, Durazzói (Anjou), nápolyi és m. k. (1354-1386) 398
Károly, III. (Bourbon), sp. k. (1759-1788) 332
Károly, IV. (Luxemburg), ném.-róm. cs. (1346-1378) 287, 394, 406
Károly, IV. (Bourbon), sp. k. (1788-1808) 332
Károly, IX. (Valois), fr. k. (1550-1574) 218
Károly, IX. (Vasa), sv. k. (1604-1611) 333
Károly, V. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1519-1556), sp. k. (I.) 129, 167, 245
Károly, VI. (Habsburg), ném.-róm. cs. (1711-1740) 332, 367
Károly, X. (Bourbon), fr. k. (1824-1830) 330, 331
Károly, X. Gusztáv (Pfalz-Zweibrücken), sv. k. (1654-1660) 333
Károly, XI. (Pfalz-Zweibrücken), sv. k. (1660/1672-1697) 333
Károly, XII. (Pfalz-Zweibrücken), sv. k. (1697-1718) 333, 367
Károlyi Alajos 329
Károlyi Attila 9, 15
Károlyi Mihály 12, 349
Karpinszkij, Alekszandr P. 262
Karsai László 283, 299, 356
Kása Csaba 83
Kasic, Bartol 163
Kassák Lajos 19
Kasztner Rezső 123
Katalin, I. (Romanov), or. c.nő (1725-1727) 332
Katalin, II., Nagy (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c.nő (1762-1796) 267, 365, 367
Katalin, Szent, Sienai 168
Katapán püspök 175, 248
Katona István 178, 270, 287
Katona Miklós 199
Katona Szabó József 271
Katus László 164, 226, 293
Kautsky, Karl 32, 144
Kazinczy Ferenc 287, 410
Kazinczy Lajos 196
Kazlauskas, Vytautas 164
Kázmér, III., Nagy (Piast), l. k. (1333-1370) 79, 240, 406
Kazsdan, Alekszander 384
Keán 174, 399
Keans, Gerard 420
Kecskeméthy Aurél 411
Kecskeméthy Csapó István 277/2
Kecskeméti Gergely 43
Kecskés Gusztáv 177
Kecskés Pál 231
Kégl János 84
Keith Ferenc 272
Kéki Béla 357
Kelemen Krizoszton 83
Kelemen Lajos 24, 271, 273, 277/1, 277/3
Kelemen Márton 277/10
Kelemen, III. (Paolo Scolari), pápa (1187-1191) 302
Kelemen, V. (Bertrand de Got), pápa (1305-1314) 129
Kelemen, VI. (Pierre Roger de Beaufort), pápa (1342-1352) 138
Kelemen, VII. (Giulio de' Medici), pápa (1523-1534)
Kelemen, VII. (Robert genfi gróf), ellenpápa (1378-1394) 178, 211
Kelemen, VIII. (Ippolito Aldobrandini), pápa (1592-1605) 372
Kelleher, Partrick J. 48
Kellner Judit 26
Kelly, Catriona 354
Kelly-Gadol, Joan 290, 291
Kemény Dénes 199
Kemény Farkas 199
Kemény Gábor 117
Kemény István 66, 353, 355
Kemény István br. 202
Kemény János 210, 277/1, 373
Kemény József 268, 277/5
Kemény Zsigmond, br. 103/2, 353, 411, 412
Kemp, Betty 362
Kempelen Károly 196
Kende Péter 126, 355
Kende Zsigmond 84
Kendeffy Gábor 355
Kendy Sándor 179, 372
Kenedi János 355
Kenez, Peter 146
Kennan, George Frost 146, 255
Kenyeres Zsolt 333
Keppel, August, Lord 362
Kéraglio, Robert 330
Kerbl, Raimund 48
Kerenszkij, Alekszandr F. 255, 258
Keresztély Ágost 211
Keresztury Dezső 74
Kern, Fritz 303
Kershaw, Ian 288
Kertész István 118, 274
Kertzer, David I. 420
Kéry János 68
Keserű Bálint 163
Kessel, Elisja Schulte van 296
Kéthly Anna 118
Keynes, John Maynard, Lord 97/4
Kézai Simon 269, 276, 303
Khuen-Héderváry Károly 228/4, 338
Kibédi Varga Áron 74
Kierkegaard, Sören 334
King, Gregory 347
Kinnamosz, biz. krónikaíró 395
Kinszki Imre 84
Király Béla 340
Kirejevszkij, Ivan Sz. 229
Kirov (Szergej Mironovics Kosztrikov) 144, 147, 152, 262
Kis Aladár 81
Kis Anita 172
Kiss András 277/1
Kiss Ernő 119, 196
Kiss Géza 26
Kiss Gy. Csaba 127
Kiss Ilona 230
Kiss Lajos 105
Kiss Mária Magdolna 190
Kiss Mária Rita 263
Kiss Sándor, M. 66, 199
Kiss Szaléz, P. 83
Kiss Z. Géza 190
Kitto, Humphrey Davy F. 291
Kivimäe, Jüri 267
Kiyomori (Taira) 57
Kjátib Cselebi 179
Klaniczay Gábor 26, 243, 341, 406
Klaniczay Tibor 243, 376
Klapka György 191, 410
Klára, Szent 168
Klein, Victor 191
Kleinschroth, Balthasar 375
Klemperer, Viktor 143
Klinge, Matti 256
Kljujev, Nyikolaj 149
Koczowski, Jerzy 164, 404, 406
Knapp Éva 243
Knauz Nándor 243, 251
Knézy Judit 26
Knianin, Stevan Petrovic 119
Kniezsa István 176, 269
Knoll, Paul W. 79
Knolles, Robert Sir 359
Knotik Mária 105
Kocka, Jürgen 288
Kocsis Károly 282
Kocsis Mihály 265
Kodály Zoltán 74, 277/6
Koeber, Ernest 342
Koestler, Arthur 71
Koglniceanu, Mihail 192, 334
Kohli, Martin 297
Kohn, Hans 64, 334
Kohner Henrik 228/3
Kokas Károly 17
Koksa, Djuro 164
Kolbt, Jacob 374
Kolcov, Mihail J. Fridljand 70
Kolcsak, Alekszandr V. 255
Kolin Péter 58
Kollár Ádám 270
Kollár, Jan 407
Koller József 48, 287
Kollonich Lipót 211, 212
Kolnai Aurél 84
Kolontári Attila 259
Kolosi Tamás 90, 353
Kolumbán Lajos 272
Kolumbán, Szent 156
Kolumbusz Kristóf 245, 253
Komáromi Csipkés György 277/10
Komjáthy Miklós 243
Komlos, John 226, 346
Komoróczy Géza 107
Konrád György 127, 353
Konrád, III. (Stauf), ném.-róm. k. (1138-1152) 395
Konrád, mazóviai hg. 397
Konstancia, aragón hg.nő 304
Konstantin (Constantinus) I. (Nagy), róm. cs. (306/324-337) 167, 238, 239
Konstantin nagyhg. 196, 203
Konstantin, VII., Bíborbanszületett (Makedón), biz. cs. (911-959) 135, 174, 269, 398
Konstantin, XI. (Palaiologosz), biz. cs. (1449-1453) 393
Konsza Samu 277/6
Kont Miklós, nádor 178
Kónya Ádám 277/6
Kopec, Jerzy Józef 164
Kopitar, Bartholomaeus 407
Koppány Tibor 243, 252
Koppány, törzsfő 174, 399
Kordé Zoltán 75, 129, 188, 269
Kormo, Alexander 122
Kornai János 353
Kornis Ferenc 210
Kornis Gáspár 100, 372
Kornis Gyula 231, 392
Kornis Mihály 43
Kórossy György 272
Kőrösi Csoma Sándor 197
Kós Károly 276, 277/6
Kósa László 353
Kósa Szántó Vilma 271
Kosáry Domokos 89, 231, 234, 279, 293, 337, 392
Koselev, Alekszander I. 229, 230
Koselleck, Reinhart 379
Koslowski, Peter 334
Kossuth Ferenc 338
Kossuth Lajos 78, 191, 194, 196, 199, 200, 204, 205, 207, 233, 337, 338, 340, 407, 410, 411
Koszta László 5, 24, 52, 75, 133, 176, 180, 190, 243, 306
Kosztolnyik Zoltán 304
Kosztov, Trajcso 145
Kottanner Jánosné 377
Kovách Ágoston 191
Kovachich József Miklós 251
Kovachich Márton György 251, 287, 328
Kovács András 355
Kovács Béla 243
Kovács Éva 48, 238
Kovács Gábor 355
Kovács Imre 72, 74, 118
Kovács Lajos 411, 412
Kovács László 137
Kovács Marian 332
Kovács Péter 243
Kovács Sándor Iván 43
Kovács Tamás 141
Kovács Teréz 77
Kovács Zsuzsanna 75
Kovacsóczy Farkas 372
Kovalcsik Attila 97
Kővári László 140, 193
Kováts Zoltán 293
Kozák Károly 243
Kozma Mihály 122
Kozma Miklós 82
Köbler, Gerhard 171
Köblös József 75, 243
Kölcsey Ferenc 48, 78, 204, 410
Költő Gábor 272
Köpeczi Béla 369, 375, 376
Köpeczi Sebestyén József 271, 273
Köprülü Ahmed 374
Köprülü Mehmed 373
Körmendy Adrienne 75, 243
Körmendy Gabriella 51
Körmendy József 243
Körmendy Kinga 243
Kövér György 226, 293, 353
Kövér Lajos 151, 331, 363
Krajcár, Jan 164
Kralovánszky Alán 243
Krama, Karel 99
Kramolin Viktor 228/4
Kraslán, tefan 122
Kraszin, Leonyid B. 38, 98
Krausz Tamás 62, 264
Kreutzer Andrea 51
Krilenko, Nyikolaj 70, 262
Kripjakevics, Ivan P. 265
Kristó Gyula 52/2, 75, 128, 137, 157, 174, 188, 243, 249, 250, 293, 383, 384, 395
Kristo, Pandi 145
Kristóf György 277/2
Kristóffy József 32
Kriza János 276, 334
Krizosztom, Kluzsevic 211
Krizsán fia, György 301
Krizskó Pál 328
Kubinyi András 75, 130, 158, 242, 243, 252, 293, 308
Kucinskis, Stanislavs 164
Kukovecz György 63, 188
Kula, Witold 13
Kulcsár Péter 5, 243, 403
Kumorovitz L. Bernát 243
Kun Béla 12, 20, 349
Kun Zsigmond 84
Kunfi Zsigmond 12
Kupa Hümér 196
Kurecskó Mihály 404
Kuromiya, Hiroaki 146
Kuropatkin, Alekszej Ny. 256
Kurucz Ágnes 249
Kurucz György 231
Kurze, Dietrich 158
Kusnyev, Borisz 149
Kutassy János 211
Kuti Ágnes 153
Kürti Béla 105
L'Hospital, Michel de 166, 219
L. Bozai Zsuzsanna l. Bozai Zsuzsanna, L.
L. Imre Mária l. Imre Mária, L.
L. Nagy Zsuzsa l. Nagy Zsuzsa, L.
La Vauguyon, Antoine Paul Jacques de, hg. 331
Labádi Károly 190
Labrousse, Ernest 391, 413, 414
Labuda, Gerhard 397, 399
Lacarra, José Maria 303
Lackfi András 371
Lackfi István 301
Lackó Mihály 337
Lactanius, L. Caecilius Firmianus 15
Láczay Magdolna 26
Ladányi Erzsébet 243
Ladó Bálint 372
Lafayette, Marie Joseph de Motier, márki 330
Lafitte, Jacques 330
Lagzi István 188
Lajos Fülöp, Polgárkirály (Orleans), fr. k. (1824-1830) 330, 331
Lajos, I., Nagy (Anjou), m., l. k. (1342/1370-1382) 75, 79, 128, 165, 178, 240, 241, 301, 371, 394, 398, 406
Lajos, II. (Jagello), m., cseh k. (1516-1526) 23, 35, 36, 286, 308
Lajos, VII. (Capet), fr. k. (1137-1180) 395
Lajos, XIV., Napkirály (Bourbon), fr. k. (1643/1661-1715) 331, 367, 375
Lajos, XV. (Bourbon), fr. k. (1715/1723-1774) 331, 363, 365, 367
Lajos, XVI. (Bourbon), fr. k. (1774-1792) 330, 331, 363, 365
Lajos, XVIII. (Bourbon), fr. k. (1814/1815-1824) 330, 331
Lakatos István 86
Lakatos László 355
Lamarque, Maximilien, gr. 330
Lamartine, Alphonse de 331
Lamphere, Louise 291
Lander, Gerhard 182
Lander, Jack Robert 360
Láng Éva 353
Láng Gusztáv 86
Láng Imre 345
Langlois, Charles-Victor 130
Lanzedelli, Josef 200
Laski, Harold 118
Laslett, Peter 379, 420
Lászai János 301
László Attila 189
László Ferenc 277/6
László Gyula 130, 139, 269
László, I., Szent (Árpád-ház), m. k. (1077-1095) 33, 94, 175, 251, 301, 302, 371, 395, 399
László, III. (Árpád-ház), m. k. (1204-1205) 48, 248
László, IV., Kun (Árpád-ház), m. k. (1272-1290) 128, 251, 307, 371
László, pécsi püspök 307
László, V. (Habsburg), főhg., m., cseh k. (1452-1457) 48, 394
Lauka Gusztáv 200
Lauter Éva, S. 51, 208
Laval, Pierre 356
Lavisse, Ernest 331
Lavrentyev, Mihail A. 145
Lawrence, Jeanne Chaterine 420
Laymann, Paulus 211, 402
Lázár István 228/3
Lázár Márta, Gellériné 297
Lazar, Gheorge 192
Lázár, szerb fej. (1371-1389) 394
Lazarevics István, szerb fej. (1389-1427) 394
Lazari, Andrzej 393
Le Bel, Jean 359
Le Fort, François Jacques 212
Le Goff, Jacques 13, 49, 50, 132, 223, 243, 337, 401, 402, 413
Le Pay, Fréderic 414
Le Roy Ladurie, Emmanuel 132, 172, 185, 213, 354, 401, 402, 405
Le Tronse, Guillaume-François 363
Lebige, Arlette 223
Lebrun, François 223
Ledentu, Johann 374
Léderer Emma 231, 243, 377, 392
Lee, Richard Henry 345
Lee, Robert W. 420
Lefebvre, Georges 151, 213
Lefébvre, Marcel François (érsek) 162
Lefévre d'Étaples, Jacques 166
Lehmann, H. 402
Leibniz, Gottfried Wilhelm 97/1
Leiningen-Westerburg Károly 196
Lele József 25, 173, 179, 234
Leleszi János 372
Lemercier de la Rivière, Pierre Paul de 363
Lenau, Nikolaus (Niembich von Strehlenau) 407
Lengyel András 355
Lengyel Balázs 84
Lengyel Gabriella 66
Lengyel György 228/6
Lengyel Imre 105
Lengyel Zsolt, K. 104, 122
Leniek, Jan 178, 240
Lenin, Vlagyimir Iljics 56, 62, 97/3, 148, 255, 258, 262, 263, 379
Leó, I., Szent, Nagy, pápa (440-461) 187, 248
Leó, VIII., pápa (963-965) 302
Leó, X. (Giovanni de' Medici), pápa 23, 35, 167, 211
Leopold Lajos 353
Leovigild, gót k. (568-586) 239
Lepahin, Valerij 159
Lepetit, Bernard 213, 214, 289, 413, 414
Lerner, Gerda 290, 291
Lerner, Robert E. 405
Lessing, Gotthold Ephraim 367
Leszczyski, Stanisaw, l. k. (1704-1709, 1733-1736) 332, 367
Leszek, I., Fehér, Krakkó hg. 397
Leszih Andor 242
Lesznai Anna 84
Leu, Valeriu 202
Lévai Béla 357
Lévai Lajos 271
Levi, Giorgio 413
Levin, Mohse 71
Levitschnigg, Heinrich 407
Levy, Miriam 350
Lewin, Moshe 146
Libényi János 408
Lichtenstein József 29
Lienhart, Achille 162
Ligeti Lajos 215
Lilkó András 343
Limborch, Philipp 172
Lindanus, Guilelmus Damasus 211
Linder Béla 12, 272
Lipót, I. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1658/1655-1705) 100, 141, 212, 373, 374, 375
Lipót, II. (Habsburg-Lotharingia), ném.-róm. cs., m. k. (1790-1792) 365
Lippay György 208, 210, 211
Lipsius, Justus 37, 43
Liptay Lajos 191
Liria, Duque de 332
Liszt Ferenc 407
Litva, Felix G. 164
Litván György 29, 355, 415
Litvinov, Makszim M. 38, 98, 255, 262
Liuva, gót k. (568-573) 239
Livet, Georges 367
Livius, Titus 403
Lloyd George, David 38, 98, 99, 255
Locke, John 86, 97/1, 345, 353, 379
Lockwood, David 97/4
Lojkó Miklós 231
Lombardi, Carlo 357
Longo, Luigi 145
Lónyai Anna 277/1
Lopez, Roberto S. 97/3
Lorántffy Zsuzsanna 211, 373
Lőrincze Lajos 74
Lósy Imre 211
Lotharingiai Ferenc István, hg. 367
Lovell, Lord 360
Lovinescu, Eugen 64
Low, Alfred D. 349
Lowe, William 361
Loyolai Ignác, Szent 166
Lozoraitis, Stasys 164
Löbert, Horst 130
Löffler Tibor 16, 41, 58, 96, 107, 108, 109, 144
Löw Lipót 343
Lucas de Tuy 303
Lucas, Carl 408
Lucchese, Philiberto 208
Lucius, Johannes 398
Ludassy Mária 78, 355
Lueger, Karl 342, 348
Lukács György 96, 149, 231, 292, 293, 334
Lukács László 163, 338
Lukács Móric 103/2
Lukács Zs. Tibor 373, 376
Lukács Zsuzsa 371
Lukács, esztergomi érsek 305
Lukács, John 337, 345
Lunacsarszkij, Anatolij V. 70, 149
Lurija, Alekszandr R. 285
Lustkandl, Wenzel 204
Luther, Martin 80, 167, 211, 283/1
Luttor Ferenc 83
Luxardo, Giuseppe 227
Lüdtke, Alf 288
Lünig, Johann Christian 212
Lvov, Georgij Jergenyejevics, hg. 258
Lyka Károly 277/6
Lynne Viola 146
M. Kiss Sándor l. Kiss Sándor, M.
M. Nepper Ibolya l. Nepper Ibolya, M.
Mably, Gabriel Bonnot de 103/2
Macartney, Carlyle Aylmer 231, 399
Macfarlane, Alan 402
MacFarlane, Kenneth Bruce 417
Machiavelli, Niccolo 22, 166, 220, 379
MacIntyre, Alisdair 379
Mackie, John Duncan 360
Mac-Mahon, Edme Patrice de, hg. 237
Macpherson, James 334
Madách Imre 103/1, 103/2
Madarász László 200
Maddicott, John 294
Madison, James 345, 379
Maggiori, Pietro 372
Magyar Bálint 66
Magyar Kálmán 243
Magyarics Tamás 345
Magyi János 158
Mahler, Moritz 407
Mahno, Nyesztor 259
Mahon (Charles Stanhope), Lord 362
Maior, Petru 192
Maiorescu, Ioan 192
Maiorescu, Titu 334, 419
Maistre, Joseph Marie de, gr. 379
Maithstein, Ignaz Wildner 407
Majakovszkij, Vlagyimir 149
Majdán János 190
Majoros István 255
Makai János 253, 396
Makarij, metropolita 393
Makariosz, Szent, Nagy 159
Makk Ferenc 75, 137, 188, 293, 395
Makk József 408
Makkai Ádám 74
Makkai László 89, 130, 195, 293, 376
Makkai Sándor 273
Maksay Ferenc 243
Maksutovici, Geleu 4
Makszimosz Kapszokalivit, Szent 159
Malenkov, Georgij M. 145
Malinowska, Ewa 14
Malonyay Dezső 277/6
Malthus, Thomas Robert 185, 413
Maltzan, Ago Freihler von 98
Mályusz Elemér 5, 54, 75, 128, 139, 157, 243, 249, 286, 293
Mamie, Pierre 162
Manco Capac 31
Mandelbaum, Maurice 285
Mandrou, Robert 80, 341, 363, 402
Mândru, Stelian 280
Mani 8
Manikowska, Halina 243
Maniu, Iuliu 272
Mannheim, Karl 355
Manning, Roberta T. 146
Manolescu, Nicolae 334, 358
Manolescu, Radu 24
Manrique, Gómez 245
Manteuffel, Tadeusz 397
Mánuel, I. (Komnénosz), biz. cs. (1143-1180) 135, 395
Manutius, Aldus 357
Márai Sándor 74
Maranus, Ludovicus 211
Maráz Borbála 190
Marcellus, domonkos perjel 30
Marcosson, Isaac 62
Mares, Francesco Venceslao 164
Márffy Ödön 84
Márfi Attila 190
Margit, Szent, Antiochiai 30, 33, 52/3
Margit, Szent, Árpád-házi 30, 52/3
Margitay Béla 201
Marguerite d'Angouléme l. Navarrai Margit
Mária (Laszkarisz) 30
Mária Amália, szász hgnő 332
Mária Krisztina (Habsburg) 372
Mária Terézia (Habsburg-Lotharingia), m., cseh k.nő (1740-1780) 270, 332, 365, 367, 382
Marie-Antoinette (Habsburg) 330, 331, 363
Marjanucz László 228
Márk György 122
Márk, Szent, Aszkéta 159
Márki Sándor 195
Markos György 183
Marosi Ernő 137, 243, 252
Marosi Ildikó 277/3
Marot, Clément 166
Maróti György 130
Marshall, Alfred 97/4
Marshall, Dorothy 362
Marsigli, Luigi Fernando 270, 276
Marsilio da Padova l. Marsilius
Marsilius (Marsilio da Padova) 22, 379
Martin, Raymond 224, 285
Márton Áron 83, 86
Marton Imre 76
Márton József 407
Marton László 74
Márton, V. (Oddo Colonna), pápa (1417-1431) 2
Martov, Jurij Oszipovics Cederbaum 144, 149
Marty, François 162
Maruyama, Masao 379
Marx, Karl 13, 16, 56, 58, 88/1, 97/3, 103/2, 144, 258, 288, 291, 292, 354, 379, 391
Mârza, Iacob 277/9, 279
Masakado (Taira) 57
Masaryk, Tomas Garrigue 99, 118, 231
Maschke, Erich 171
Maternus, Firmicus 15
Mathiez, Albert 151
Matuz József 215, 216, 217
Mátyás, I. (Hunyadi), m., cseh k. (1458-1490) 48, 189, 217, 251, 286, 308, 406
Mátyás, II. (Habsburg), ném.-róm. cs., m. k. (1608-1619) 48, 208
Mauny, Walter Sir 359
Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de 331, 363
Maurras, Charles 288
May, Arthur 233
Mayerhofer von Grünbühel, Ferdinand 119
Mazzini, Guiseppe 410
McCagg, William Jr. 154
McCoy, Richard 182
Medgyesi Pál 373
Medici, Cosimo de 220
Mednyánszky Cézár 194, 343
Medvegyev, Roy 62, 71
Megyericsei János 301
Mehemet beglerbég 36
Mehmed, II., Hódító (Oszmán), tör. sz. (1451-1481) 217
Mehmed, III. (Oszmán), tör. sz. (1595-1603) 179
Melichár Kálmán 343
Melinz, Gerhard 348
Melith György 211
Melith Péter 211
Méliusz Juhász Péter 371
Menzsinszkij, Vjacseszlav R. 262
Menyhárt Lajos 260, 261
Mercier de la Rivière l. Lemercier de la Rivière
Mérey Károly 412
Mérey Klára, T. 77
Méri István 130
Merighi, Giovanni Tommaso 211
Mérimée, Prosper 334
Merton, Robert King 288, 297
Messenhauser, Cäsar Wenzel 119
Mesterházy Károly 243, 268
Mestra Ágota 49
Mészáros Béla 190
Mészáros István 243
Mészáros Lázár 191, 194, 196, 343, 410
Mészöly Miklós 283/2
Metternich, Klemens Lothar von, hg. 200, 330, 342, 378, 407
Meyer, Alfred G. 146
Meyer, Jean 367
Meyer, Teodor 49
Meyerhold, Vszevolod E. 70
Mezey Barna 386
Mezey László 55, 243
Mezey Ödön 272
Mézieres, Philippe de 394
Michelet, Jules 49, 331
Micu-Klein, Inochentie 192, 277/5, 280
Miczkiewicz, Adam 404
Mieszko, I. (Piast), l. hg. (960-992) 399
Mihai Viteazul, havasalföldi v. (1599-1600) 100, 179, 270
Mihailovi, Konstantin 394
Mihajlovics, Alekszej, or. c. 393
Mihály Fjodorovics (Romanov) 68
Mihály vajda l. Mihai Viteazul
Mihály, III. (Amóri), biz. cs. (842-856) 174
Mihály, VII., biz. cs. (1071-1078) 48
Mihályi Gábor 199
Mihelyes János 277/10
Mikeres Imre 272
Mikes János, gr. 83
Mikes Kelemen 94
Miklós, győri püspök 307
Miklós, I. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1825-1855) 203, 229, 256, 257, 258, 266, 330, 378
Miklós, I. Szent (Nagy), pápa (858-867) 248
Miklós, II. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1894-1917) 255, 256, 258, 260
Miklós, III. (Giovanni Gaetano Orsini), pápa (1277-1280) 307
Miklós, pécsi püspök 176
Mikó Ferenc 179
Mikó Imre, gr. 271, 273, 276, 277/5
Mikola Gyöngyi 116
Miksa, (Habsburg) főhg. 141, 179, 372
Mileti, Svetozar 233, 338
Miljukov, Pavel Ny. 255, 258, 260
Miljukov, Pjotr 393
Mill, John Stuart 56, 86, 97/4, 379
Miller, Jim 350
Millman, Marcia 292
Milo (Obrenovic), hg. (1780-1860) 378
Mindszenty József 83, 387
Mirabeau, Victor Riqueti, márki 363
Mirbach, Wilhelm, gr. 263
Mircea, havasalföldi v. (1509-1510) 394
Mirnics Károly 282
Mises, Ludwig von 86
Mishkova, Diana 350
Miskolczy Ambrus 193, 195, 280, 334, 358, 419
Mocioni, Alexandru 233
Mocsáry Lajos 32, 338
Mód Aladár 204
Mód Aladárné 353
Moesz Gusztáv 277/6
Moga, Iosif 193
Mohai Lőrinc 382
Mohamed Ali 330, 378
Moisil, Constantin 277/3
Moisuc, Viorica 4
Mojzsis Dóra, Benyóné139
Molay, Jacques de 129
Moldoveanu, Milia 4
Mollay Károly 131, 243
Molnár András 340, 417
Molnár Antal 164, 211
Molnár Edit Katalin 290, 291, 292, 394
Molnár Erik 5, 293
Molnár Gusztáv 56, 86, 87, 88, 126
Molnár Imre 97, 120, 127
Molnár István 243, 268
Molnár József 72, 74, 128, 275
Molnár Judit 283/2
Molnár Orsolya 94
Molnárné Hubbes Éva l. Hubbes Éva, Molnárné
Molotov, Vjacseszlav M. Szkrjabin 118, 122, 145, 262
Moltke, Helmuth Karl Bernhard von, gr. 329
Mommsen, Hans 288
Monaci, Lorenzo de 398
Monok István 163
Montagu Mária 139
Montaigne, Michel Eyquem de 166
Montanari, Giacomo 211
Montecuccoli, Raimondo, gr. 374
Montesquieu, Charles de Secondat, br. 353, 379
Montmorency-Nivelle, Philipp de 166
Montmorin-Saint-Hérem, Armand Marc de, gr. 331
Mónus Ervin 144
Mónus Illés 144
Móra Ferenc 72, 139
Moravcsik Gyula 48, 243
Moretti, Antionetta 164
Morgan, Kenneth 294
Morgan, Lewis Henry 291
Morgan, Philip 359
Morgan, Prys 368
Móricz Miklós 273
Morin, Edgar 49
Morison, Samuel Eliot 253
Móró Mária Anna 190
Morosini, Paulus 211
Morozov, Nyikolaj A. 70
Morus, Thomas 402
Mosóczy Zakariás 251
Mossi, Claude 223
Motal, Josef 164
Mowe, William 345
Mögest, Hans 394
Mörner, Magnus 63
Msztyiszlav Jurjevics, novgorodi fej. 396
Msztyiszlav Vlagyimirovics, kijevi fej. 395, 396
Muchembled, Robert 402
Murád, I. (Oszmán), tör. sz. (1359-1389) 394
Murád, III. (Oszmán), tör. sz. (1574-1595) 179
Muret, Pierre 367
Murgu, Eftimie 192
Musat, Mircea 4
Muskata, Jan, krakkói püspök 307
Musnai László 277/2
Mussolini, Benito 81, 82, 288
Musztafa, Kara 375
Muziot, Girolamo 220
Müller Péter 242
Müller, Wieslaw 164
Müllerowa, Lídia 404
Nabéra-Sartoulet, Georges 369
Nadányi János 37, 43
Nádasdy Ferenc, br. (1555-1604), hadvezér 372
Nádasdy Ferenc, gr. (1801-1884), bir. igazságü.min., erdélyi kanc. 412
Nádasdy Ferenc, gr. (1625-1671), országbíró 209
Nádasi Éva 77
Náfrádi Zoltán 97, 146, 152
Nägler, Doina 277/8
Nagy András 277/2
Nagy Edit 297
Nagy Endre 355
Nagy Ferenc 12, 83, 118, 274
Nagy Géza 43, 277/2, 277/6
Nagy Imre 215, 388
Nagy Imre Gábor 190
Nagy Jenő 276
Nagy Károly 74
Nagy László 76, 179
Nagy Olga 276
Nagy Péter Tibor 59
Nagy Sándor 243
Nagy Szabó Ferenc 371, 373
Nagy Vince 84
Nagy Zsuzsa, L. 272
Nagyajtai Kovács István 277/5
Nagylucsei Orbán 54
Nagysándor József 196
Nahoum-Grappe, Véronique 296
Nami király 15
Namier, Lewis Sir 361, 362
Nanker, krakkói püspök 307
Napóleon, I. (Bonaparte), fr. cs. (1804-1814, 1815) 256, 330
Napóleon, III. (Charles Louis Napoleon Bonaparte), fr. cs. (1852-1870) 288, 329, 330, 336
Náprágy Demeter 100, 372
Naszonov, Arszenij Ny. 396
Naszuf, pasa 371
Nation, Carrie 290
Naulicza Antal 211
Navarrai Margit 166
Navarrus, Martinus 211
Naymlap 31
Necker, Jacques 331, 363
Nedeczky István 412
Nedeczky Jenő 412
Negoiescu, Ioan 334
Negruzzi, Costache 192
Nehring, Karl 179
Nelli, René 405
Nelson, Janet 182
Nemes Dezső 293
Németh Andor 144
Németh Csaba 68
Németh Gabriella 113
Németh Géza 122
Németh Gyula 215, 276
Németh László 56, 64, 72, 74, 283/1, 355
Németh Noémi 100
Németh Péter 243
Nemoianu, Virgil 334
Nepper Ibolya, M. 105
Neuberger Anna 28
Neumann Tibor 120
Neumann, Franz 288
Neustadt, Adolf 407
Nevizánszky Gábor 105
Névtelen Minorita 269, 371
Newman, Francis 410
Newman, John Henry 410
Newton, Isaac Sir 297
Nicholson, Eric A. 296
Nicolas de Clamances 2
Niederhauser Emil 150, 293
Niederkorn, Jan 385
Nietzsche, Friedrich 334, 379
Nifon, novgorodi püspök 396
Nikeforosz 159
Niketasz, biz. krónikaíró 395
Nikon 393
Niksics György 211
Nistor, Ion 275
Nobunaga (Oda) 57
Nochlin, Linda 291
Nogaj, kán 371
Nogaret, Guillaume de 129
Noica, Constantin 358
North, Frederick, Lord 345, 362
Novák György 182
Novák László 276
Novalis (Friedrich von Hardenberg) 334
Novomesky, Laco 120
Nowacki, Bronisaw 240
Nugent, (Robert Craggs-Nugent), Lord 362
Nyáry Krisztina 210
Nyáry Pál 196, 200, 233
Nyekrics, Alekszandr 262
Nyeronov, Iván, protopópa 393
Nyers Rezső 90
Nyikon, Nyikita Minov 169
Oakeshott, Michael 379
Oberschall Magda, Bárányné 48, 135
Oddi, Silvio 162
Ódor Imre 26, 51, 190
Oekolampadius (Heutzgen), Johannes 167
Oláh Miklós 211, 276
Oleg Szvjatoszlavics 396
Oleg, Bölcs (Rurik), or. fej. (879-912/913) 265
Omer pasa, Mihail Latos 230
Ong, Walter 285
Orbán Balázs, br. 270, 271, 276
Orbán Imre 14, 24, 30, 33, 52/3, 243
Orbán János 104
Orbán, II. (Eudes de Châttilon), pápa (1088-1099) 302
Orbán, II. (Odo de Lagery), pápa 2, 138
Orbán, VI. (Bartolomeo Prignano), pápa (1378-1389) 398
Orbán, VIII. (Maffeo Barberini), pápa (1623-1644) 211
Oresme-i Nicolaus 61
Origenész 156, 167
Orlando, Vittorio Emanuele 99
Ormos Mária 81, 272
Orosz István 293, 420
Orseoló Ottó, velencei dózse 174
Ortega y Gasset, José 64, 103/2
Ortelius 374
Ortutay András 26
Ortvay Tivadar 243
Orwell, George 62
Osiander, Andreas 167
Ossietzky, Karl von 415
Osterman, Heinrich Johann Friedrich, br. 332
Oszvald Ferenc 243
Ottlik György 59
Ottó (Wittelsbach) bajor hg., m. k. (1305-1308) 48
Ottó, Freisingi, püspök 269
Ottó, I., Nagy (Szász), ném.-róm. cs. (936/962-973) 174, 302
Ottó, III. (Szász), ném.-róm. cs. (983/996-1002) 48
Owen, John B. 361
Owen, Robert 103/2
Oxenstierna, Alex, gr. 333
Ozanan, Didier 332
Ozorai Pipo (Filippo Scolari) 394
Ozouf, Mona 151
Ötvös Mihály 199
Özbek, kán 53
P. Gábor Mózes l. Gábor Mózes, P.
P. Kiss Szaléz l. Kiss Szaléz, P.
Paál Árpád 272, 274
Pach Zsigmond Pál 5, 183, 293
Pachacamac 31
Paderewski, Ignacy Jan 99
Padrore, Francesco Morales 63
Paget, John 410
Paine, Thomas 345, 361
Pál Judit 277/6
Pál Tibor 27
Pal, Francisc 24
Pál, I. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1796-1801) 332
Pál, III. (Allessandro Farnese), pápa (1534-1549) 167
Pál, pécsi püspök 176
Pál, VI. (Giovanni Battista Montini), pápa (1963-1678) 162, 164
Palacký, Frantiek 329, 407
Pál-Antal Sándor 272, 277/3
Paléologue, Maurice 255
Pálffy István 48
Pálffy János 212
Pálffy Miklós, gr. 179, 208, 374
Pálffy Móric 411, 412
Pálffy Pál 51, 208
Pálfi Albert 200
Palmer, William 229
Palmerston, Henry John Temple, Lord 203, 207, 236, 330, 334, 378
Pálóczi Horváth Ádám 287, 410
Pálóczi Horváth János 43
Pamlényi Ervin 293
Pándi Lajos 188
Panek Sándor 202
Pann, Anton 334
Panofsky, Ervin 49
Paolini, Lorenzo 405
Pápai Páriz Ferenc 37, 43, 277/5
Papen, Franz von 288
Papiu Ilarian, Alexandru 192, 202
Papp Klára 26
Papp Sándor 216
Papuek, Gregor 122
Paravy, Pierrette 405
Pares, Richard 361
Pariacaca 31
Parsons, T. 66
Paschalis, II. (Raniero di Bieda), pápa (1099-1118) 302
Pascu, tefan 86
Paskai László 164
Pasko, Godyslaw 395
Passaui Névtelen 405
Pasuto, Vladimir A. 395
Pászka Imre 16, 56, 124, 358
Paszkievics, Ivan F., gr. 196, 203
Paszter, Borisz 149
Pásztor Edith 164
Pásztor Lajos 138, 164, 301
Pataki József 275, 380
Patay József 200
Patchovsky, Alexander 405
Patkós Éva 257, 258
Pató Attila 49
Patrizzi, Agostino 244
Pátzay Pál 84
Pauler Gyula 48
Pauler Tivadar 408
Paulinyi Oszkár 293
Pázmány Péter 164, 208, 209, 210, 211, 277/10
Péchi Simon 277/5
Péczeli József 410
Pecsevi Ibrahim 179
Pécsváradi Gábor 301
Peéry Rezső 74
Pelayo, Asztúria k. (718/722-737) 303
Pelham, Henry 361
Pelyach István 119, 196, 197, 205
Percy, Thomas 334
Perczel Mór 119, 200
Perényi Gábor 308
Perényi Imre 23, 242
Perényi József 392
Perényi Zsigmond, br. 196
Perger János 287
Peri, Vittorio 164
Périer, Casimir 330
Perjés Géza 180
Perlaki Miklós 97
Perrot, Michelle 296
Persián Kálmán 271
Pesti Sándor 54
Pesty Frigyes 338
Pétain, Henri Philippe 237
Péter György 353
Péter Katalin 17, 164
Péter László 231, 232, 233, 353
Péter, fehérvári prépost 48
Péter, I., aragón k. (1094-1104) 303
Péter, I., Nagy (Romanov), or. c. (1682/1721-1725) 169, 212, 230, 256, 267, 332, 333, 393
Péter, II. (Romanov), or. c. (1727-1730) 332
Péter, Szent, Damiani 156
Péterffy Gedeon 83
Péterfy Jenő 207
Pethe Márton 211
Pethő István 211
Pethő Tibor 118
Pétion, Jerome 330
Petkov, Kiril 394
Petljura, Szimon 259
Pető Iván 150
Petőfi Sándor 199, 200
Petrityvity Horváth Kozma 373
Petrőczy István 375
Petrolay Margit, W. 170
Petrovich Ede 243
Petrovics István 1, 251, 243
Petrovics Péter 234
Pettazzoni, Raffaelle 49
Pezzen, Bartholomeus 179
Pfleger, Johannes 374
Philippidész, Dimitrosz 334
Phillips, John A. 420
Philotheosz, Sinai 159
Pisudski, Józef 288
Pickl, Othmar 141
Pidal, Menéndez 303
Pietek, Robert 14
Pifkó Péter 26
Pikó András 72, 89, 95, 111
Pillersdorf, Franz, br. 407
Pilnyak, Borisz A. Vogau 70, 149
Piltz, Elizabeth 135
Pingiczer Klára 119, 336
Pinieri, Vincenzo 211
Pintér Géza 144
Pio, Marquis 374
Piovano, Adalberto 164
Pipes, Richard 393
Pipinus, Franciscus 398
Pirenne, Henri 97/3, 341
Pirici, Theodor 272
Pirinen, Kauko 256
Pisan, Christine de 405
Piti Ferenc 252
Pitt, William ifj. 236, 362
Pius, II., (Enea Silvio Piccolomini), pápa (1458-1464) 244
Pius, IV. (Giovanni Angelo de'Medici), pápa (1559-1565) 211
Pius, IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti, gr.), pápa (1846-1878) 408
Pius, V. Szent (Antonio Michele Ghislieri), pápa (1566-1572) 211
Pius, XII. (Eugenio Pacelli), pápa (1939-1958) 83, 162
Pjade, Mosa 145
Pjatakov, Georgij L. 70, 262
Plamenatz, John 231, 379
Platon 8, 61, 103/2, 379
Plautus 223
Plotinosz 8
Plutarkhosz 15
Pocock, John G. A. 379
Pócs Éva 105
Poeltenberg Ernő 196, 203
Pogány Ágnes 227, 228
Pogány József 12, 349
Pogogyin, Mihail P. 229, 230
Poincaré, Raymond 38, 98, 99
Pokol Béla 41
Polányi Imre 228/4
Polányi Károly 29, 84, 97/3
Polányi Mihály 84
Polc, Jaroslav 164
Polgár Vilmos 376
Polignac, Jules Armand, hg. 330
Polikarpov, Vaszilij 70
Polin, Raymond 379
Polit-Desani, Mihajlo 338
Polonyi Péter 107
Polükarposz 167
Pomogáts Béla 74
Pompéry János 412
Pongrácz István 196
Pongrácz Tibor 110
Ponsonby, Lord 207
Poór János 341
Popély Gyula 127
Popini Albert 256
Popovics Sándor 227
Popovics, Kocsa 145
Poppel Éva 210
Popper, Karl 103/2, 285
Pór Antal 241, 307, 328
Porcsalmy András 277/5
Pósán László 397
Possevino, Antonio 372
Possony, Stefan 146
Postan, Michael Moissey 417
Poulantzas, Nicos 288
Pourquery, Marie-Madeleine de 168, 177
Pozsár Annamária 140
Pozsgay Imre 90
Pölczlin, Andre 377
Pölöskei Ferenc 19
Pragensis, Cosmas 269
Prateolus (Gabriel du Preau) 211
Pray György 178, 287
Praak, Richard 243
Preissl, Wilhelm 191
Prém József 82
Prépostváry Bálint 179
Pribelszki János 51, 75, 137
Pribievi, Svetozar 338
Prim, Bernard 405
Primo de Rivera y Orbaneja, José Antonio 288
Prinz, Michael 288
Priscianus 61
Priszkosz Rétor 276
Privitzer István 412
Prodan, David 24
Protopopov, Alekszej D. 255
Proudhon, Pierre Joseph 103/2
Pseudo-Kodinosz 135
Pucariu, Sextil 334
Puchaim, Adolf von 374
Puchner, Anton 191, 199
Pufenporf, Samuel 379
Puffer, Joseph von 119
Puimichel, Delphine de 168
Pulszky Ferenc 78, 407, 410
Pulteney, William 362
Pupinis, Vincenzo 164
Puriskevics, Vladimir M. 258, 261
Puskás Lajos 272
Putnam, Emily 291
Püsky János 211
Püspöki Nagy Péter 75
Pynsent, Robert 231
Pyrker, János 407
Quesney, François 97/1, 331, 363
Quilla 31
Quin, Michael Joseph 378
Quinet, Edgar 334
R. Berde Mária l. Berde Mária, L.
R. Süle Andrea l. Süle Andrea, R.
R. Várkonyi Ágnes l. Várkonyi Ágnes, R.
Raki, Franjo 338
Rabelais, François 166, 402
Rabikauskas, Paulius 164
Rácz Gyula 84
Rácz Lajos 34, 183, 185, 213, 214
Radek, Karl 38, 98, 144, 288
Radetzky, Joseph 342
Radlica, Jan 241
Radnóti Sándor 283/1
Radó Polikárp 243
Rádovic, Amfilochije 164
Radu, havasalföldi v. 371, 394
Radu, VIII. erban (Basarab), havasalföldi v. (?-1611) 179
Rdulescu, Iaon Heliade 192, 334
Radvánszky Albert 48
Radvánszky Béla 130, 140
Rady, Martyn 231
Raffay Ernő 272, 281
Rajai, Josip 119
Rajczi Péter 190
Rajeczky Benjámin 243
Rajk László 65, 83, 274
Rákóczi Ferenc, II., erd. fej. (1704-1711) 173, 365, 367
Rákóczi György, I., erd. fej. (1630) 51, 275, 371, 373
Rákóczi György, II., erd. fej. (1648-1657, 1658-1659, 1659-1660) 51, 208, 209, 373
Rákóczi László 51, 208
Rákóczi Zsigmond 179, 373
Rákosi Jenő 338
Rákosi Mátyás 65, 83, 388
Rakovszkij, Krisztyián 98
Ranke, Leopold von 334, 341
Ránki György 81, 123, 183, 256, 272, 293, 353
Rankovics, Alexander 145
Ransanus, Petrus 394, 403
Rapp, Max 227
Rasin, Alois 227
Raszkolnyikov, Fjodor F. Iljin 70, 71
Rászlai Tibor 243
Raszputyin, Grigorij J. 149
Rasztik Tibor 242
Rat, Gherasim 280
Ráth Károly 328
Rath, John R. 350
Rathenau, Walter 98
Ratzinger, Joseph 162
Raynal, Guillaume-Thomas, abbé de 49
Razumnyik, Ivanov 149
Razván István 179
Rázsó Gyula 234
Reccared l. Rekared
Récsey Ádám 407
Redl Károly 243
Redlich, Josef 407
Regensburg, Berthold von 405
Regényi Kund 162
Reggiani, Giovanni Battista 211
Rehák László 122
Rein, R. A. 261
Reinerth, Karl 243
Reinhold, Heegn 272
Reitzer Béla 355
Rekared, gót k. (586-601) 239
Remellay Gusztáv 196
Remizov, Alekszej 149
Renner, Karl 349, 415
Rescher, Nicholas 285
Restif de la Bretonne (Nicolas Restif) 344
Rétif de la Bretonne l. Restif de la Bretonne
Reusche, Fedor 200
Révai József 65, 83, 84, 118, 145
Révai Miklós 287
Révay László 209
Révay Péter 48, 208
Révész László 105, 242
Rey, Michel 223
Reynaud, Jean-Louis 369
Rhédey Ferenc 373
Ribakov, Borisz A. 169
Ribbentrop, Joachim von 40, 82
Ricardinus 405
Ricardo, David 379, 413
Richard, II. (Anjou-Plantagenet), ang. k. (1377/1386-1399) 359
Richard, III. (York), ang. k. (1483-1485) 360
Richelieu, Armand Jean de Plessis, hg. 344, 363
Richmond hg. (Charles Lennox) 362
Riczkó Károly 199
Ridley, Matthew White Sir 362
Rieger, Frantiek Ladislav 329
Rigby, Richard 362
Rikov, Alekszej I. 70, 152
Rimay János 208
Rittersporn Tamás Gábor 146, 147
Roberts, Henry 415
Roberts, Ian W. 203
Roberts, Michael 333
Robespierre, Maximilien François de 64, 103/2, 330
Robien, Louis de 255
Robinson, John 362
Roboz István 6
Rocaberti, Giovanni Tomaso 211
Roch, Jean-Louis 132
Roche, Daniel 132
Rockingham (Charles Watson-Wentworth), Lord 345, 362
Rodrigo, gót k. 303
Rodriquez, Emmanuel 211
Roe, Sir Thomas 68
Roebuck, John 410
Roediger Lajos 277/6
Roemer, Hans-Robert 215
Roger, II., Nagy (Hauteville), Szicília k. (1130-1154) 395
Rogerius 94, 371
Rogers, John 420
Rohonczy István 208
Rokay Péter 75
Roman Msztyiszlavics 395
Roman, Alexandru 202
Roman, Constantin 199
Roman, Petre 299
Rómer Flóris 243, 328
Romhányi László 283/1
Romm, Mihail I. 262
Romsics Ignác 95, 345
Rónai András 274
Rónai Zoltán 144
Róna-Tas András 53, 105, 137
Rosaldo, Michelle Zimbalist 291
Rose, George 362
Rosello, Lucio Paolo 220, 221
Rosenberg, Alfred 334
Rosenberg, Bernand 132
Rosenthal, Paul-André 414
Roska Márton 277/6
Roslanowski, Tadeusz 130
Ross, Charles 360
Rosztyiszlav Jurjevics, novgorodi fej. 396
Rosztyiszlav Msztyiszlavics, szmolenszki fej. 396
Róth András Lajos 271, 277/7
Roth Otto 272
Roth, Joseph 342
Rothermere (Harold Sidney Harmsworth), Lord 59
Rotta, Angelo 83
Rottal János 210
Rotterdami Erasmus l. Erasmus, Rotterdami
Rousseau, Jean Jacques 64, 103/2, 334, 379
Roussel, Jakob 68
Roux, Jean-Paul 53
Rowbotham, Sheila 291
Roye, Renaud de 394
Rozgonyi Pap János 277/7
Rozs András 190
Rózsa György 200
Rozsnyai Dávid 374
Rtyiscsev, Fjodor 393
Rubin László 84
Rubinek Gyula 347
Rubint Dezső 272
Rubletzky Géza 118
Rudelle, Odile 237
Rudnyánszky Béla 228/4
Rudolf (Habsburg), m. k. (I.), ném.-róm. cs. (II.) (1572-1608) 48, 100, 179, 208, 372, 373, 385
Rudolf, I. (Habsburg), ném. k. (1273-1291) 304,
Rudolph, Richard L. 228/5, 350
Rudzutak, Ivan 98, 262
Ruga, hun k. 187
Ruggiero, Romano 22
Rugonfalvi Kiss István 293
Ruis, Johan 394
Runcina, Steven 2
Rurik, varég fej. (862-879) 265
Rusch, Gebhard 354
Ruscielli, Girolamo 220
Russo, Alecu 192, 334
Rusu, Adrian Andrei 278
Ruszoly József 205
Ruzicska Pál 164
Rúzsás Lajos 376
Rüdiger, Fjodor, gr. 196, 203
Rydlo, Jozef M. 164
S. Horváth Jenő l. Horváth Jenő, S.
S. Lauter Éva l. Lauter Éva, S.
Sade, Donatin Alphonse François de, márki 223
Sadoul, Jacques 255
Saffi, Aurelio 410
Saffi-Craufurd, Nina 410
Safran, Alexander 299
Sailly, Thomas 372
Saineanu, Lazar 192
Saint-Germain, Claude Louis Robert de, gr. 331
Saint-Just, Louis-Antoine-Léon de 151
Sajti Enikő, A. 45, 188
Salamon (Árpád-ház), m. k. (1063-1074) 48, 302
Salamon Ferenc 17, 179
Salazar-y-Frias, Alonso de, inkvizítor 402
Salentiny, Fernand 31
Salisbury János 304
Salisbury, Robert Arthur Talbot, Lord 329
Salles, Catherine 223
Sallmann, Jean-Michel 296
Sallustius 403
Salo, Vello 164
Sambin, Paolo 165
Sanchez, Thomas 211, 344
Sand, George 330
Sándor Klára 53
Sándor Pál 340
Sandor, Anastasie 202
Sándor, I. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1801-1825) 256
Sándor, II. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1855-1881) 256, 258, 259, 266, 329, 336
Sándor, III. (Holstein-Gottorp-Romanov), or. c. (1881-1894) 258, 329, 336
Sándor, III. (Rolando Bandinelli), pápa (1159-1181) 55,
Sándor, VI. (Rodrigo de Borgia), pápa (1492-1503) 138
Sandrart, Jacob 374
Sanjek, Franjo 405
Sántha György 191
Saphir, Moritz Gottlieb 407
Sápi Vilmos 243
Sappho 223
Sarbak Gábor 243
Sárkány Ambrus 308
Sárközy István 287
Sárközy Péter 164
Sarlós Béla 340
Sarmiento de Gamboa 31
Sarolta, Géza fejedelem felesége 399
Sartori, Antonio 165
Sartori, Carlo 357
Sartre, Jean-Paul 96
Sartre, Maurice 223
Sas Andor 299
Sasfi Csaba 289
Sasso, Gennaro 22
Sauer, Wolfgang 288
Savile, George Sir 362
Savonarola, Girolamo 211
Savoyai Jenő 367
Sawbridge, John 362
Scalimoli da Castellana, Andrea 211
Scéve, Maurice 166
Schama, Simon 354
Schapiro, Leonard B. 288
Schedel, Hartman 394
Schedius Lajos 287
Schelling, Friedrich Wilhelm 334
Schepper, Cornelius 394
Schierendorf, Schierl von 407
Schiffer Pál, ifj. 66
Schiller Bódog 286
Schlauch Lőrinc 277/5
Schlegel, Friedrich 64
Schlesinger, Arthur M. 187
Schlett István 78
Schlieffen, Alfred von 329
Schmerling, Anton von 204, 233, 407, 411, 412
Schmidegg Kálmán, gróf 196
Schmitt, Carl 334
Schmitt, Jean-Claude 13, 177
Schnitzler, Lucas 374
Schorske, Carl 350
Schönemann, C. T. Gottlob 287
Schönholz, Friedrich Anton von 407
Schönwetters, Johann B. 374
Schramm, Percy Ernst 49, 180, 182, 303, 406
Schreiber, Georg 2
Schultz, Alwin 130
Schumpeter, Joseph A. 97/4, 185
Schuselka, Franz 407
Schuster, Hans-Werner 104
Schwartner Márton 175, 287
Schwarz Gottfried 48
Schwarzenberg, Felix, hg. 119, 203, 336, 342
Schwarzenberg, Karl, hg. 408
Schwenckfeld, Kaspar von 167
Scialoja, Vittorio 255
Scitovszky János 408
Scottus, Michael 61
Scotus, Dominicus 211
Scribner, Bob 405
Scriven, Michael 285
Scserbatov, Alekszandr P. 203
Scsukin, Borisz V. 262
Searle, John 285
Sebbi 238
Sebes Dénes 272
Sebesi János 272
Sebestyén Gyula 277/6
Sebestyén Károly, Cs. 276
Sebestyén Pál 120
Sebők Ferenc 7, 23, 35, 75, 188, 248, 286
Seeckt, Hans von 98
Seipel, Ignaz 235
Seláf Levente 405
Seneca, Lucius Annaeus 379
Senyk, Sophia 164
Sennyei Pál, br. 411, 412
Sennyei Pongrác 179, 372
Seper, Franjo 162
Serfőző Lajos 188
Serlin, Wilhelm 374
Sesztov, Lev 257, 258
Seton-Watson, Hugh 231, 256
Seton-Watson, Robert W. 231, 233, 338
Severu, Axente Ioan 191, 202
Shelburne (William Petty), Lord 362
Shelley, Percy Bysshe 334
Sherwood, Peter 231
Sherwood, Robert E. 345
Shklar, Judith 379
Shvoy Kálmán 83
Si 31
Siclari, Andela Dioletta 164
Sieder, Reinhard 420
Siegler Géza 40, 82
Sierpowska, Anna 401
Sieyès, Emmanuel Joseph 379
Sigal, Pierre André 137
Sighere 238
Silagi, Gabriel 94, 243, 250
Silberman, Felix 349
Silone, Ignazio 144
Silvers, Robert 415
Sima, Horia 153
Simándi István 211
Simeon, Szent, Új Teológus 159
Simiaud, François 49
Simnel, Lambert 360
Simon Györgyi 275
Simon, Jules 237
Simonffy József 191
Simons, Walter 38
Sincai, Gheorge 192, 277/5
Sinka István 72
Sinkó Ervin 20
Sinkovics István 286
Sinor Dénes 74
Sion, Gheorghe 277/5
Sipos Gábor 243, 277/2
Sirokay Zoltán 343
Sisák Gábor 229, 400
Sisman János, tirnovói c. 394
Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de 103/2
Sivori, Franco 372
Sixtus, V. (Felice Peretti), pápa (1585-1590) 211
Skerlecz István 338
Skinner, Quentin 285, 379
Skrabek, Jan 404
Slachta Margit 83
Slansky, Rudolf 145
Slavici, Ion 419
Šmahel, František 405
Smith, Adam 64, 97/1, 97/4, 362, 370, 379
Smith, Joshua Toulmin 410
Smout, Christopher 294, 368
Smuts, Jan Christian 118
Snellman, Johan Wilhelm 256
Soboul, Albert 151, 341
Solé, Jacques 223
Soltész Elemér 343
Solymosi László 75, 158, 175, 243, 253
Sombori László 372
Somercote-i Lőrinc 248
Somogyi Ambrus 372
Somogyi Ferenc 79
Somogyi István 283/1
Somogyi Zoltán 243
Somorjai Ádám 164
Somssich Pál 119, 411, 412
Sonkoly Attila 190
Sonkoly Gábor 413
Sonnet, Martine 296
Soós Edit 76
Soós Gábor 237, 357, 420
Soós Imre 243
Soós István 287, 341
Soós Katalin 188
Sorel, Albert 331
Sorokin, Pitirim A. 297
Sőtér István 78
Soult, Nicolas Jean de Dieu, hg. 330
Southern, William 243
Spalatoi Tamás 305
Spee, Friedrich 402
Spencer, Herbert 256
Spidlik, Tomas 164
Spiegel, Gabrielle M. 354
Spinoza, Baruch 353, 379
Spiru, Naku 145
Sprandel, Rolf 171
Sprentporten, Göran Magnus 256
Sproxton, Charles 207
Srazimir, vidini despota 394
Sroka, Stanisaw 178, 241, 307
Srsan, Stjepan 190
Stabius, Johannes 394
Staël, Madame de 334
Stalnaker, Robert 285
Stancaro, Francesco 167
Stanescu, Eugen 275
Stanford, Michael 392
Stankovi, Jovan 119
Stanley, Henry 334
Starevi, Ante 338
Starmüller Géza 276
Stauffenberg, Johann von 374
Steckel, Richard 346
Stefanovi von Volivo, Jovan 119
Stein Miksa 191, 193
Stein, Lorenz 103/2
Steiner Kálmán 82
Stejn, Borisz 98
Stephan Valér 82
Stepun, Fedor 144
Sternberg, Adalbert, gr. 342
Sternhell, Zeev 237
Stifter, Albert 407
Stock, Brian 405
Stone, Lawrence 354
Stourzh, Gerald 235
Strassburg, Paul 68
Stratimirovi, Djordje 119, 233
Strauss, Leo 379
Strayer, Joseph R. 384
Street, Brian V. 405
Strossmayer, Josip Djuraj 329, 338
Stuart, Dudley, Lord 410
Stuart, John l. Bute, Lord
Stubbs, William 360
Stuller Ferenc 196
Sturdy, David 182
Sturdza, Mihail 192, 203
Stürgkh, Karl, gr. 338
Stürmer, Michael 255
Suarez, Franciscus 211
Suda, Zdenjek 6
Sue, Eugene 408
Suky László 277/5
Sulowski, Zygmunt 164
Sully, Maximilien de Béthune, br. 363
Sulyok Hedvig 389, 398
Sulyok Vince 74
Sumitomo (Fujiwara) 57
Sumption, Jonathan 417
Supilo, Frano 338
Supljikac, Stevan 119
Surján László 150
Sutcliffe, Anthony 420
Süle Andrea, R. 127
Süle Tamás 190
Sümegi József 2
Swanson, John C. 349
Swantopolk, danzigi hg. 397
Sweeney, James Ross 94, 243, 246, 247, 248, 250, 251
Sweezy, Paul A. 97/3
Swift, Jonathan 103/1, 368
Sz. Galántai Erzsébet l Galántai Erzsébet, Sz.
Szabad György 228/1, 280, 293
Szabó Ágnes 8, 10
Szabó Bálint 65
Szabó Dezső 64, 72, 86, 355
Szabó Ferenc 164
Szabó Gábor 289
Szabó György 242
Szabó István 158, 243, 283/1, 286, 293, 382
Szabó János Győző 243
Szabó János, B. 371
Szabó Kálmán 130
Szabó Károly (XIX. sz.) 269, 270, 276, 277/5
Szabó Károly (XX. sz.) 120
Szabó László 26
Szabó László, Cs. 64, 74
Szabó Lőrinc 72, 74
Szabó Máté 41
Szabó Miklós 56, 72, 126
Szabó P. Csaba 3, 12, 32, 109
Szabó Pál 72
Szabó T. Attila 104, 275, 276
Szabó Zoltán 72, 74
Szabolcs Ottó 293
Szádeczky K. Gyula 277/6
Szádeczky Lajos 270
Szádeczky-Kardoss Tibor 228/5
Szakály Ferenc 5, 234, 243
Szakasits Árpád 83, 118
Szalai Ferenc 105
Szalai Sándor 118, 231
Szalárdi János 373
Szálasi Ferenc 48, 82
Szalatnai Rezső 120
Szalay László 17, 78, 103/2
Szalkai Balázs 394
Szalkai László, esztergomi érsek 308
Szamarin, Jurij F. 229, 230
Szamosközy István 179, 372
Szamota István 130
Szamuely László 264
Szántó Imre 25
Szántó István 372
Szántó Konrád 243
Szántó Miklós 74
Szarka László 127
Szász Géza 300, 364
Szász József 277/10
Szász Judit Anna 104
Szász Károly 199
Szász Zoltán 122, 228/4, 272
Szatmári Pap Mihály 277/5
Szaturdzsi Mehmed 179
Szavinkov, Borisz V. 255
Szczur, Stanisaw 240
Széchenyi István, gr. 64, 78, 200, 206, 207, 340, 378, 407, 410, 411
Széchenyi Simon 54
Széchy György 209
Széchy Mária 208
Szécsen Antal 407
Szécsi Gábor 224
Szegedi János 251
Szegedi Kiss István 371
Szegedy-Maszák Aladár 118
Szegfű László 52/4, 75, 243, 303
Székács József 338
Székely Artúr 84
Székely György 23, 243
Székely István 269
Székely László 118
Székely Mózes 100, 179, 371
Székely Zoltán 268, 277/6
Szekfű Gyula 19, 24, 56, 59, 243, 286, 293, 376
Szelényi Iván 353
Szelepcsényi György 208, 375
Szeles János 270
Szelim, I., Vad (Oszmán), tör. sz. (1512-1520) 23, 217
Széll Kálmán 342
Szemere Bertalan 196, 205, 338, 407
Szemere Pál 287
Szénási Sándor 149
Szenci Fördős Lajos 408
Szenci Molnár Albert 43
Szenczei László 118
Szenczi Miklós 231
Szende Katalin 131, 171, 186, 377
Szende Pál 29
Szende Tamás 143
Szendi Péter 206
Szendrei Janka 243
Szendrey István 243
Szendrey Zsigmond 276
Szente Imre 74
Szentirmai Judit 276
Szentirmai, Alexander 243
Szent-Iványi Károly 191
Szentiványi Márton 251
Szentiványi Vince 411, 412
Szentkirályi Mór 411
Szentmártoni Kálmán 271
Szentpétery Imre 293
Szepesi Jakab 178
Szepsi Laczkó Máté 179
Szerb Antal 94
Szerebjakova, Galina J. 70
Szerelmey Miklós 200
Szergij, Szent, Radonyezsi 159
Szigeti Kilián 243
Szilágyi Ákos 149, 264
Szilágyi Dezső 338
Szilágyi Lóránd 251, 286
Szilágyi N. Sándor 86, 179
Szilasi László 36, 80, 93
Sziluan, Athosz-hegyi 159
Szilveszter, II. (Gerbert d'Aurillac), pápa (999-1003) 48, 174
Szimonidesz Lajos 343
Szinai Miklós 349
Szinán, nagyvezér 179
Szinte Gábor 276
Szirmay Antal 287
Szirtes Andor 84
Szirtes Gábor 190
Szirtesi Zoltán 122
Szita László 190
Szívós Mihály 408
Szkobelev, Mihail D. 336
Szkoropadszkij, Pavlo 259
Szőcs Géza 56
Szokolay István 408
Szokolnyikov, Grigorij J. Brilliant 38, 70
Szókratész 220, 238
Szolovjev, Vlagyimir 149
Szolovjov, Szergej M. 229, 393
Szolzsenyicin, Alekszandr I. 70, 71
Szomszéd András 26
Szorszkij, Nil 159
Szovák Kornél 55, 75, 157, 254, 328
Szperanszkij, Mihail 256
Sztálin, Joszif V. 62, 70, 71, 97/3, 145, 146, 152, 262
Sztambolov, Stephan N. 329
Sztáray Zoltán 74
Szterényi József 226
Sztójay Döme 299
Sztolipin, Pjotr A. 258, 261, 266
Sztripszky Hiador 276
Sztruve, Pjotr B. 255, 260, 261
Szubtelnij, Oreszt 265
Szűcs Jenő 5, 180, 243, 270, 293, 353, 355, 377
Szűcs László 29
Szuhay István 179
Szuhay Péter 26
Szuhay-Havas Ervin 345
Szulejmán, I. (Hatalmas) 217, 234
Szunyogh Gáspár 210
Szúnyogh Rudolf 196
Szvjatopolk, nagyfej. 395
Szvjatoszlav Olgovics, csernyigovi fej. 396
Szvjatoszlav Vszevolodics, kijevi nagyfej. 395, 396
Szvjatoszláv, I., or. fej. (945/962-972) 265
T. Mérey Klára l. Mérey Klára, T.
Taaffe, Eduard von, gr. 329
Tabajdi Csaba 122
Tacitus 397
Tadatsune (Taira) 57
Takács Éva 26
Takács Ferenc 299
Takács István 105
Takács János 173
Takács Laura 190
Takács Péter 204
Takáts József 355
Takauji (Ashikaga) 57
Talleyrand, Charles 68
Talleyrand-Périgod, Charles Maurice de, hg. 330, 336
Tamás Ágnes 13
Tamás Gáspár Miklós 86, 124
Tamás, esztergomi érsek 307
Tamás, Szent, Aquinoi 61, 223, 379, 402
Tamási Áron 72
Tamássi György 144
Tamburini, Filippo 389
Táncsics Mihály 199, 200
Tandori Mária 236, 362, 390
Tangl, Michael 55
Tanner, Adam 402
Tar Mihály 209
Tardieu, André 99
Tardos Márton 90
Tardy Lajos 179
Tari Lőrinc 301
Tarisznyás Márton 276
Tarnai Andor 243
Tárnok Alajos 228/1
Tarr Krisztina 13
Tasner Antal 378
Tasso, Torquato 220
Tate, Robert 360
Taviani, Paolo Emilio 253
Tawney, Richard Henry 97/4
Taylor, Charles 379
Tazbir, Janusz 164
Tegzes Ferenc 190
Teke Zsuzsanna 5, 251
Telegdi Miklós 251
Telegdy János 210, 211
Telegdy Zsigmond 215
Telek János 92, 106, 108, 109
Teleki Ádám, gróf 199
Teleki József 277/5
Teleki László 287, 410
Teleki Mihály 373, 375
Teleki Pál (XVII. sz.) 37, 43
Teleki Pál (XX. sz.) 45, 272
Teleki Sámuel, gr. 277/3, 277/10
Teleki Sándor 199, 410
Tello, Julio Cesar 31
Temesvári János 371
Temesvári Pelbárt 371
Tempfi József 278
Temple, George Nugent-Temple-Grenville, Lord 362
Tencala, Carpoforo 208
Tenenti, Alberto 28
Tengri 53
Teodor, Pompiliu 279
Terentius 223
Terray, Joseph Marie, abbé 363
Tertullianus, Quintus Septimius Florens 2, 167
Teutonicus, Johannes 248
Thalheimer, August 288
Thaly Kálmán 293, 392
Thaumaturgosz, Gregoriosz 2
Theoliptosz, Filadelfiai 159
Thiele, Christoph Abraham 277/10
Thierry, Augustin 49
Thiers, Adolphe 330
Thietmar 399
Thinsz Géza 74
Thoemmes, Elizabeth 301
Thomas de Vio l. Cajetanus
Thompson, Edward Palmer 297, 370
Thomson, James 368
Thoroczkay Viktor, br. 338
Thököly Ferenc 100
Thököly Imre 375
Thugot, Johann Amadeus de Paula, br. 336
Thuküdidész 49
Thun, Franz Anton 103/1, 199
Thun, Leo, gr. 408
Thurlow, Edward, Lord 362
Thuróczy János 269, 276, 302, 371, 394, 398, 403
Thúry József 179
Thurzó György, nádor 208
Thurzó Imre 43
Tiktin, Hariton 334, 419
Tildy Zoltán 83
Tilly, Richard H. 228/5
Tímár György 190, 243
Tímár Lajos 228
Tímár Péter 52/5
Timon Ákos 48
Timur Lenk 217, 394
Tincu, Bucur 202
Tirpitz, Alfred 255
Tirts Tamás 99
Tisza István, gr. 19, 125, 337, 338, 342
Tisza Kálmán 32, 329
Tito, Joszip Broz 145
Tkacsov, Pjotr Ny. 144
Tocqueville, Charles Alexis Henri Clérel de 86, 97/4, 103/2, 354
Togliatti, Palmiro 288
Tőkéczki László 298
Tőkei Ferenc 57, 92, 106, 107, 108
Tőkés László 278
Toldalagi Mihály 68
Toldy Ferenc 17
Toletus, Franciscus 211
Tollas Tibor 74
Tolnai Gábor 17
Tolnay Károly 412
Tolsztoj, Lev 148
Tomasina Morosini 304
Tomi, Jaa 338
Tomka Béla 39, 288, 350
Tompa László 271
Tóth Ágnes 20, 44, 45, 387
Tóth Andrea 411, 412
Tóth Annamária, Cs. 367
Tóth Árpád 392
Tóth Béla 104
Tóth Endre 190, 238
Tóth Éva 253
Tóth Ferenc 132, 365, 369
Tóth István 190, 228
Tóth Kálmán 277/7
Tóth Péter 75, 81,127, 190
Tóth Sándor 187, 419
Tóth Sándor László 385
Tóth Szergej 143, 155
Tóth Tibor 228/2
Tóth Zoltán 353
Tóth Zoltán, I. 192
Touraine, Alain 49
Townson, Robert 410
Toynbee, Arnold Joseph 341
Tölcseki István 43
Tömörkény István 72
Török János 277/5
Török József 164, 243
Törzsök Erika 86
Töttösy Ernő 74
Trefort Ágost 407
Treitschke, Heinrich 103/1
Trestik, Dusan 180
Tretyakov, Szergej M. 70
Trockij, Lev Davidovics Bronstein 62, 70, 71, 146, 149, 152, 255, 263
Trócsányi Zsolt 140, 173, 280
Trubeckoj, Nyikolaj Sz. 255
Trudaine, Jean Charles Philibert 364
Trumbi, Ante 338
Tubero, Lodovico 398, 403
Tuchman, Barbara 7
Tuck, Anthony 417
Tucker, Josiah 363
Tucker, Robert C. 146
Tuhacsevszkij, Mihail Ny. 70
Tulaba, Ladas 164
Tulogdi János 277/6
Tupoljev, Andrej Ny. 70
Turgot, Anne Robert Jacques de l'Aulne, br. 331, 363, 364
Túri László 382
Tusor Péter 222
Türr István 410
Tyekvicska Árpád 26
Udvardy József 243
Ugron Ákos 272
Ugron Gábor 271
Uhland, Ludwig 375
Uhlirz, Mathilde 48
Újfalusi Németh Jenő 129, 166, 167, 218, 219
Újfalvi Imre 373
Újlaki Miklós, bosnyák k. 301
Ulászló, I. (Jagelló), m., l. k. (1440/1434-1444) 48, 394
Ulászló, I. Lokietek (Piast), l. k. (1320-1333) 240
Ulászló, II. (Jagello), m., l. k. (1490-1516) 286
Ulászló, IV. (Vasa), l. k. (1632-1648) 209
Ullmann, Walter 182, 243
Undó Márton 372
Unger Mátyás 293
Unsliht, Joszif 262
Unwin, George 360
Urbán Aladár 207, 343, 345
Urban, Karl 199, 408
Urbanitsch, Peter 231
Ürményi József 411, 412
Vaccaro, Luciano 164
Váczi Mihály 74
Váczy Péter 60, 61, 231
Vadász Sándor 151, 330, 331
Vágó József 84
Vajay Szabolcs 48, 133, 134, 135
Vajda Mihály 81, 150
Vajda Zoltán 79, 112, 125, 142, 146, 203, 359
Vajna János 118
Valensi, Lucette 213
Válentsik Ferenc 272
Valera, Diego de 245
Valéry, Paul 334
Valter Ilona 113, 243
Valuch Tibor 65, 67, 69, 388
Vámbéry Ármin 215
Vámbéry Rusztem 84, 118
Vámszer Géza 271, 276
Van Dyck, Anthonis 331
Vándor Zoltán 144
Vanoviczy János 211
Vanyó Tihamér 243
Várady Aurél 271
Várdai Ferenc 23
Várdy Béla 79, 187, 293
Vardy, Steven Béla l. Várdy Béla
Varga Beáta 169
Varga Béla 83
Varga János 228/2
Varga József 343
Varga László 74
Varga Lívia 243
Vargha Gyula 228/3
Vári András 354
Varjú Elemér 48, 130, 139
Várkonyi Ágnes, R. 185, 293, 376, 392
Varró István 84
Várszegi Asztrik 164
Vas István 74
Vasady Nagy Gyula 277/6
Vásáry István 53
Vass Csaba 122
Vass Vilmos 74
Vaszilij, II. 393
Vaszilko, tyerebovli fej. 395
Vata 174
Vauchez, André 168, 406
Vaultier, Roger 344
Vavilov, Nyikolaj 262
Vay Miklós, br. 410, 412
Vázsonyi Vilmos 3, 348
Vecseklőy József 345
Végh András 252
Végh Ferenc 210
Vehe-Glirius, Matthias 15
Vékony Gábor 105
Velich Andrea 360
Vencel (Pemysl), m., cseh k. (III.) (1301-1304/1305-1306) 48
Vencel, II. (Pemysl), cseh k. (1278-1305) 240
Venczel József 276, 277/1
Verancsics Antal 269, 276
Veres Péter 72, 84, 276
Veress László 278, 279, 280
Vergennes, Charles Gravier de, gr. 331, 365, 367
Vergerio, Pier Paolo 220
Vermes Gábor 125, 337, 338, 339
Verusio, Domenico 211
Veszprémy László 165, 249, 243, 250, 303
Veyne, Paul 97/3, 223
Viadana, Cesare 372
Vianu, Tudor 64
Vida Andrea 21
Vida Mária 243
Vidasics Ede 194, 343
Vidéky János, ifj. 200
Vierhaus, Rudolf 267
Vígh Éva 220, 221, 245
Vígh Károly 122
Viktor, IV. (Ottaviano de Moticello), ellenpápa (1159-1164) 55
Villani Frigyes 59
Villari, Pasquale 410
Villon, François 28
Villot, Jean 162
Vilmos, I. (Hohenzollern), por. k. (1861-1888) 336
Vilmos, II. (Hohenzollern), por. k. (1888-1918) 329, 335, 336
Vilmos, III. (Orániai-Nassau), Hollandia k. (1849-1890) 390
Vilmos, pécsi püspök 176
Vincze András 284
Vincze Gábor 274
Viollet-Le-Duc, Eugène Emmanuel 414
Viracocha 31
Virágh Benedek 287, 412
Visconti, Alfonso 372
Visinszkij, Andrej J. 118, 147, 262
Viski Károly 276
Visszarion, nikeai metropolita 393
Vitányi Iván 66
Vitcu, Dumitru 189
Vitéz János 36, 394
Vitéz Mihály, vajda 371
Vitnyédi István 373, 374
Vitte, Szergej J., gr. 255, 256, 266
Vittoria, Francisco 344
Vizkelety András 249, 383
Vjacseszlav 396
Vlad Lajos 199
Vladimirescu, Tudor 192, 202, 334
Vlagyimir, I., Nagy, Szent (Ruridak), or. nagyfej. (988-1015) 169, 238, 265
Vlagyimir, II., Monomah, kijevi nagyfej. (1113-1125) 395
Vlagyimirko (Vlagyimir Volodarevics), halicsi fej. 395, 396
Vnyifatyjev, Sztyefan 393
Vocelka, Karl 373
Vodopivec, Giovanni 164
Volkov, Valerij 148
Volodar, peremisli fej. 395
Volosin, Makszimilian 149
Voltaire, François Marie Arouet 49
Vonyó Éva 190
Voraigne, Jacobus 170
Vorosilov, Kliment J. 262
Vorovszkij, Vaclav 98
Vovelle, Michel 151
Völkl, Ekkehard 104
Vörös Boldizsár 341
Vörös Károly 228/6
Vragas, Stefan 164
Vrangel, Pjotr 259
Vszevolod Msztyiszlavics, novgorodi fej. 396
Vszevolod Olgovics, csernyigovi nagyfej. 395, 396
Vukmanovics-Tempo, Svetozar 145
Vukovics Sebő 196, 338
W. Petrolay Margit l. Petrolay Margit, W.
Waitz, Georg 182
Waldapfel Eszter, V. 128, 207
Waldemar, brandenburgi őrgróf 240
Waldemar, II., Győztes (Waldemar), dán k. (1202-1241) 397
Waldersee, Alfred von 329
Waldhauser, Conrad 405
Waldmüller, Lothar 243
Wall, Ricardo 332
Wallerstein, Immanuel 97/3, 365
Walpole, Thomas Sir 361, 390
Walterskirchen, Georg Wilhelm von 407
Wandruszka, Adam 231
Wank, Solomon 350
Warbeck, Perkin 360
Ward, Paul 182
Washington, George 345
Wattenbach, Wilhelm 55
Watzl, Hermann 243
Weber, Eugene 415
Weber, Max 22, 57, 96, 97/3, 286, 341, 353, 354, 379
Wehrli, Max 383
Weiskirchner, Richard, br. 348
Wekerle Sándor 338
Welden, Ludwig, br. 342
Welf, VI., hg. 395
Wellek, René 334
Wellhöffer, Elias 374
Wellington, hg. Arthur Wellesley 236
Wellmann Imre 382
Weltner Jakab 349
Werbőczy István 287
Werder, August von, gr. 336
Werner, Szent 168
Werth Henrik 82
Wertner Mór 399
Wessel, Klaus 135
Wesselényi Anna 210
Wesselényi Ferenc, gr., nádor 208, 374
Wesselényi Kata 277/10
Wesselényi Miklós, br. 78, 197, 199, 270, 338, 340, 407
Weszprémi István 48
Weygand, Maxime 237
White, Hayden 354
White, Jessie 410
White, Linda 410
Whitman, Edmond A. 227
Wichner, Jacob 55
Widemann, Elias 208
Wiesmeyer Emil 84
Wild, Hans 371
Wilfrid püspök 238
Wilhelm Gizella, Cennerbné 375
Wilkes, John 362
Williams, Bernard 379
Willmott, Peter 97/4
Wilson, Thomas Woodrow 99, 255, 272
Winch, Peter 285
Windecke, Eberhard 394
Windisch-Grätz, Alfred hg. 119, 200, 342
Winock, Michel 237
Winter, Max 348
Wirth, Joseph 98
Witericus 239
Witkowska, Alexandra 164
Witte l. Vitte
Wittman Tibor 63, 107, 293
Wizdalek, Josef 409
Woden 238
Wohl Janka 410
Wolff, Fridericus 212
Wolin, Sheldon 379
Wollstonecraft, Mary 379
Wood, Gordon S. 354
Wulfstan 397
Wurzbach 407
Wyclif, John 2, 405
Wyplel, Johann 409
Wyrozumski, Jerzy 240
Wyvill, Christopher 362
Yoritomo (Minamoto) 57
Young, Michael 97/4
Zachar József 369
Zadravecz István 343
Zagorin, Perez 354
Zaharia, Gheorghe 4
Zakar Péter 194, 343
Zala Tamás 345
Zalányi Boldizsár 43
Zambecchi, Giuseppe 211
Zámbelly Lajos, von Bibersheim 196
Zamfir, Mihai 334
Zamjatyin, Jevgenyij 149
Zamoyski, Jan 179
Zampis, Anton 200
Zarnecki, Georg 243
Zarnowska, Anna 420
Zathureczky Emília, Cserey Jánosné 277/6
Zathureczky Gyula 94
Závada Pál 66
Závodszky Levente 251
Zay Miklós, gr. 338
Zayzon Ferenc 277/6
Zderka, Alexander 122
Zeiler, Martin 374
Zékány János 212
Zemsztov, Ilja 143
Zepeczaner Jenő 271, 273
Zetkin, Clara 288
Zeuceanu, Alexander 227
Zichy Antal 411,412
Zichy Ferenc, gr. 196
Zichy Henrik, gr. 412
Zichy Károly, gr. 228/1
Zientara, Benedykt 397, 406
Zilahi Tibor 70, 145
Zilahy Lajos 74
Zimmermann, Ludwig 255
Zimmermann, Martin 374
Zimmermann, Susan 348
Zinovjev (Grigorij J. Radomiszlszkij) 70, 98, 144
Zola, Émile 256
Zolnai Béla 334
Zolnai Gyula 130
Zolnay László 139
Zombori István 52/6
Zoszima, metropolita 393
Zrínyi Ilona 375
Zrínyi Miklós 51, 209, 211, 374
Zweig, Stefan 331
Zwingli, Ulrich 167
Zsámboki János 251
Zsdanov, Andrej A. 145, 152, 262
Zsidai Ágnes 355
Zsigmond (Luxemburg), ném.-róm. cs., m. k. (1410/1433/1387-1437)1 48, 252, 301, 394
Zsigmond, III. (Vasa), l., sv. k. (1587/1592-1632) 68, 333
Zsinka László 289
Zsófia, főhg. nő 342
Zsoldos Attila 128, 238
Zsukovszkij, Arkagyij 265
Zsurmay Ignác 199