Címlap1979. [1. sz.]

Kalló Viktor: 1919. Szobor. Fotó: Balogh Ferenc.
Első borító belső oldal.

Simonyi Imre versei: Egy kis történelem. + Intelem. 3-5.

Gaburek Károly: Ady-illusztráció. [Grafika.]
Fotó: Balogh Ferenc. 6.

Irányi István: Szinbád álmainak városa.
Krudy Gyula.
5 kép: Podolin látképe a régi fahíddal. + Wittkó Irma - Szinbád ifjúkori szerelme - 87 éves korában. + A kolostor épülete Krudy idejéből. Ceruzarajz. + A toporci kocsma. Riminszky Kázmér tragédiájának színhelye. + Chlebák Mihály főjegyző háza Krúdy diákkamrájával. 7-23.

Féja Géza: Emlékezés a kezdetre. Megjelent az "Emlékezés a kezdetre" című kiadványban, 1970. 24-26.

Darabos Pál: Emlékezés Féja Gézára, Békéscsabára és az ifjúságra. 27-33.

Gaburek Károly: Galambfészek. [Festmény.] Fotó: Balogh Ferenc. 34.

Ján Smrek versei: Ihlet lakik a borotokban. + A nők tavaszi vizet isznak. + Fiú szól az anyjáról. + Havas vers. + Keringő. Ford. Veres János. 35-37.

Käfer István: Kelet-európai szabadpolc. Olvasónapló. 38-49.

Vitkovics Mihály = Mihailo Vitkovics. 1778-1829.
Mi hasznom van énnekem. = Koju polzu ja imam.
Vers két nyelven. + A szerelemhez.+ A bánkódó szerelmes lány. + Ének a szerb vitézek dicsőségére. Versek. Ford. Fodor András. 49-52.

Juhász Péter: Bulgária és trákok. 53-68.

Gaburek Károly: Békési madonna. [Festmény.] Fotó: Balogh Ferenc. 69.

Káldi János versei: Fa a Somló tetején. + Téli sirató. Rónay Lászlónak. 70-71.

Cs. Nagy István versei: Kenyérmező. + Kópic. + Mondás - tallózó. 72-73.

Kelemen Lajos versei: Kis Odüsszeia. + Falióra. 74.

Gaburek Károly: Édesanyám. [Festmény.] Fotó: Balogh Ferenc. 75.

Koszta Rozália: Gaburek kiállítása elé. Beszéd.
Elhangzott Gaburek Károly 1976. szept. 19-én megnyitott kiállításán. 76-77.

Dömötör János: Gaburek Károlyról. 77-80.

Gaburek Károly: Önarckép. Részlet. [Festmény.]
Fotó: Balogh Ferenc. 81.

K. Nagy Lajos: Sárréti betyártörténetek. Közlésre előkészítette Nagy Szabolcs. 82-90.

Dedinszky Gyula: Szól a harang. 91-100.

Gaburek Károly: Ősz. [Festmény.] Fotó: Balogh Ferenc. 101.

Pődör György versei: A csonka akác. Tessedik emlékére. + Alföldi változások. 102.

Tomka Mihály verse: A föld és a vas éneke. Ruzicskay Györgynek, a szarvasi "Világosság" kórus emlékére. 103.

Szabó Gyula verse: Metszetek. 104-105.

Verasztó Antal versei: A mélység útjain. Nagy Imre költő emlékének. + Vallomás. 105-106.

Gaburek Károly: Schvlek-kert. [Fesmtény.] Fotó: Balogh Ferenc. 107.

Tízéves az "Olvasó népért" mozgalom. Bev. Fábián Zoltán. Részletek a Budapesten 1978. okt. 7-8-án megrendezett tanácskozáson elhangzott felszólalásokból. 108-136.

Gaburek Károly: Mesefa. [Festmény.] Fotó: Balogh Ferenc. 137.
Krónika. Rovatcím. 138-149.

Huszár Mihály: Ünnepi megnyitó. Elhangzott 1978. okt. 10-én Békéscsabán, a Kner Nyomdában. 138.

Petőcz Károly: A könyv mérnöke. Megemlékezés Tevan Andorról. Elhangzott 1978. okt. 10-én Békéscsabán, a Kner Nyomdában, a Tevan Nyomda alapításának 75. évfordulóján rendezett ünnepségen. 139-145.

Dr. Becsei József: Mladonyiczky Béla kiállítása elé. [Beszéd.] Elhangzott 1978. szept. 19-én a művész Kner Nyomdában rendezett kiállításán. 146-147.

Szilágyi Miklós: Lipták Pál szekszárdi kiállítása. [Beszéd.] Elhangzott 1978. szept. 7-én, Lipták Pál szekszárdi kiállításának megnyitóján. 148-149.
E számunkban Gaburek Károly festőművész következő műveit mutatjuk be... 150.

Mladonyiczky Béla szobrászművész kisplasztikáiból záródíszek. Fotó: Papp József: 5., 23., 26., 37., 68., 80., 100., 106., 136., 145., 149., 150.
Tartalomjegyzék. 151.

Mladonyiczky Béla: Az 1919-es békéscsabai szobor kompoziciója... Hátsó borító belső oldal1979. [2. sz.]

Martsa István: Móricz Zsigmond. Szobor. Fotó: Martin Gábor. Első borító belső oldal.

Féja Géza hátrahagyott verseiből: Örökélet. + Őszutó. + Koporsó. 3.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció. [Festmény.] 4.

Kiss Tamás: P[avol] O[rszágh] Hviezdoslav éneke az eltünt ifjúságról. Emil boleslav Lukáčnak baráti szívvel. [Vers.] 5-6.

P[avol] O[rszágh] Hviezdoslav: Egy földmíveshez.
[Vers.] Ford. Kiss Tamás. 7.

Rudolf Chmel: Hviezdoslav. [Beszéd.] Elhangzott Hviezdoslav születésének 130. évfordulóján Budapesten, a Csehszlovák Kultura ünnepi estjén 1979 februárjában. Ford. Käfer István. 7-10.

Käfer István: Hviezdoslav embersége és szlováksága [Beszéd.] Elhangzott Hviezdoslav születésének 130. évfordulóján Budapesten, a Csehszlovák Kultura ünnepi estjén 1979 februárjában. 11-15.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció. [Festmény.] 16.

Dobossy László: Emlékvillanás Móricz Zsigmondról. 17-18.

Elek László: Móricz Zsigmond előadói körútja Békés megyében 1927-ben. 19-40.

U. Nagy István: Móricz Zsigmond a "békétlen" Békésben. 41-44.

Miklya Jenő: Móricz Zsigmond sárréti riportja.
2 kép: Pesti Napló 1935. ápr. 14. + Az Est
1935. júl. 23. Részletek. 45-48.

Szabó Ferenc: A "Rózsa Sándor" forrásvidékén.
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor. Bp. 1952, M. Helikon.
Források és irodalom: 58-59. 49-59.

Örvös Lajos: Mielőtt a szirénák sivítani kezdtek.
Az utolsó év Móricz Zsigmonddal. 60-67.

Örvös Lajos: Búcsú Móricz Zsigmondtól. [Vers.]
elhangzott Móricz Zsigmond temetésén. 67.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció. [Festmény.] 68.

Czigány György versei: Fal. + Ismeretlen. + Seneca. + A simogatás rajza. 69.

Fodor Ákos versei: Kép. + Ecce homo III. + Axióma IV. + Érem. 70.

Zana Zoltán versei: Három glossza. + Március. + Itt: Gyűrűfű. 71.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció. [Grafika.] 72.

Emlékezés Erdélyi Attilára. Lejegyezte: V. Kiss Margit. 73-83.

Erdélyi Attila: Kézkompozíció két figurán. [Grafika.] 84.

Puszta Sándor versei: Öregség. + Örök egyszeregy. + Önarckép. 85.

Gencso Hrisztoziv: Nyári pillanatok. [Vers.]
Ford. Bede Anna. 86-87.

Horváth Péter: Kuruk. Részlet a "Sosem volt aranykorunk" című regényből. 88-94.

Dékány András versei: Vice volt. + Búcsúztatóféle és szemrehányás Darvas Józsefnek. 95-96.

Varsa Zoltán versei: Aki szeret... + Z. emlékezetből portrét rajzol egy lányról. 97-98.

Lelkes Miklós versei: Rókatánc. + Kisfiam szemében. 98-99.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció. [Festmény.] 100.

Darabos Pál: Könyvkultura és olvasási szokások Békéscsabán - negyven évvel ezelőtt. Egy hajdani kisdiák visszaemlékezései. 101-117.

Irányi Dezső: Emlékeimből. 118-129.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció.
[Festmény.] 130.
Műhely. [Rovatcím] 131-143.

Funk Miklós: Antológia vagy folyóirat? Az Új Aurora öt esztendeje. Előadás. Elhangzott 1978. dec. 12-én Békéscsabán, az Új Aurora szerkesztőségi ülésén. 131-135.

Béládi Miklós: Irodalmi folyóirat vidéken.
Az Új Aurora c. folyóirat. 136-139.

Fodor András: A vidéki irodalmi műhelyek szerepe a magyar irodalomban. 140-143.

Erdélyi Attila: Figurális kompozíció. [Festmény.] 144.
Krónika. [Rovatcím.] 145-154.

Nagy Jenő: Megnyitó. Részletek a magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából megrendezett munkásmozgalmi kiállítás megnyitójából.
3 kép: Mindenkihez! + Parancs! Két plakát. + A Békés megyei vöröskatonákból szervezett 101. gyalogezred egyik egysége Pápán 1919 júliusában. Fotó. 145-146.

Molnár Zsolt: Ezüst György képei. A művész 1979. évi januári békéscsabai kiállításáról.
1 kép: fotó Ezüst Györgyről. 147-149.

Sárhelyi Jenő: Hajdu Mihály Erkel-díjas békéscsabai zeneszerző 70 éves. 149-152.

Fasang Árpád: Új karmesterrel mutatkozott be a Békéscsabai Szimfónikus Zenekar.
Molnár László karmester. 152-153.

A Magyar Írók Szövetsége Kelet-Magyarországi Csoportja Békés megyei Tagozatának alakuló ülése. 154.

Erdélyi Attila: Karakterrajzok. [Grafika.] 155.
Tartalomjegyzék. 157-158.

E számunkban Erdélyi Attila festőművész grafikáiból és festményeiből közlünk néhány kompozíciót. A reprodukciókat fotózta: Váradi Zoltán és Szeberényi János. 158.

Fülöp Ilona grafikusművész záródíszei: 15., 18., 40., 48., 87., 94., 96., 117., 139., 143., 153., [158.,] [159.]

Mladonyiczky Béla: Békéscsabán, a Körös-parti sétányon található Martsa István szobrászművész Móricz Zsigmond portréja. Hátsó borító belső oldal.1979. [3. sz.]

Kohán György: Napsugaras Kazal. [Festmény.]
Fotó: Martin Gábor. [Első borító belső oldal.]

Bényei József: Három vén pásztorok. Szűcs Sándornak ajánlom. [Vers.] 3-4.

Filadelfi Mihály versei: Levél Schéner Mihálynak. + Számvetés. 4-7.

Tóth Lajos: Elégtétel. Elbeszélés. 8-12.

Tomka Mihály versei: Hó-hátország. + Sármány. + Sírva szült csillag. 13-14.

Lipták Pál: Ketten. [Grafika.] 15.

Csoór István: Ember a tükör előtt... 16-22.

Czipri Éva verseiből: Nyolcsoros. + Embléma. + Szempontok. + Híd nélkül. 23-24.

Bencze József versei: Szívkórházi vers. + Anyám. 24-25.

Szente Béla versei: Aquarius. + Kettős balta. + Anna szerelmesei. 26-27.

Lipták Pál: Leány. [Grafika.] 28.

Felhívás. Könyvet minden gyermek kezébe. 30.

Barna Lajos: Termő ékes ág. [Beszéd.] Elhangzott 1979. máj. 6-án Békéscsabán, a "Termő ékes ág" kiállításának megnyitóján.
3 kép: Latorczai János + Sárospataki Györgyi + Baricz Katalin fotója cím nélkül. 31-34.

Fábián Mária: Munkára nevelés örömteli eszközökkel.
4 kép: Hadfi Katalin, 12 éves: A vasbarlang. + Herr Margit, 12 éves: A varázsló. + Hajós Ágnes, 12 éves: A varázsló. + Pavlik Melinda, 12 éves: A vasbarlang. Színes [gyermekrajzok.] 34-36.

Lipták Pál: Ülő nő. [Grafika.] 37.
Gyermekalkotások. [Fejezetcím.] 38-46.

Fazekas Anikó, Orosháza, 7. oszt. tan.: Gyermekek éve. Vers. 38.

Homonnay Győző, 4. oszt. tan.: Gyermekrajz.
[Cím nélkül.] Színes. 38.

Szűcs Zsuzsanna, Pomáz, 5. oszt. tan.: Az elveszett kis csillag. Próza. 39.

Illyés Mária, 4. oszt. tan.: Gyermekrajz.
[Cím nélkül.] Színes. 39.

Zleovszki György, Békéscsaba, 6. oszt. tan.: A cica. + A kutyus, + A cinke. + Mackó és Palkó. + Fogócska. + A tulipán. Versek. 40.

Szabó János, 6. oszt. tan. - Balogh Csaba, 6. oszt. tan.: Gyermekrajz. [Cím nélkül.] Színes. 41.

Buri tünde, 6. oszt. tan.: Gyermekrajz. [Cím nélkül.]
Színes. 41.

Cservenák Valéria, Mezőberény, 8. oszt. tan.: Ő, az én édesanyám. Próza. 42-43.

Märcz Gabriella, Mezőberény, 8. oszt. tan.: Ő az én édesanyám. Próza. 42-43.

Szudár Mária, 3. oszt. tan.: Gyermekrajz.
[Cím nélkül.] Színes. 43.

Bede Adrienn, 2. oszt. tan.: Gyermekrajz.
[Cím nélkül.] Színes. 43.

Baji Tamás, Békéscsaba, 7. oszt. tan.: Nézem a fákat. Vers. 44.

Pálfai Tamás, Orosháza, 7. oszt. tan.: A megemészthetetlen tízórai. Próza. 44-46.

Lipták Pál: Mezőn. [Grafika.] 47.

Viola József: Pofon vacsorára. Elbeszélés. 48-51.

Lenkefi Konrád: A gyermek és a bábjáték. Tanulmány.
5 kép: Weöres Sándor-Kovács Ildikó: Vásár. Falusi búcsú. + "Emberek, állatok, virágok." Szatirikus felnőtt-műsorból jelenet. Donizetti: Macskaduett. + A. A. Milne: Micimackó művének bábszínházi feldolgozása. + Miroslav Linhardt: Jancsi mesét játszik. + Bartók Béla: Cantata profana. A kilenc csodaszarvas. Jelenet a mű bábszinpadi feldolgozásából. Bábdszínpadképek.
Tervező: Lenkefi Konrád. Fotó: Ilovszki Béla. 51-58.

Lipták Pál: Magány. [Grafika.] 59.
Lotus. [Rovatcím.] 60-89.

Agostinho Neto, Angola: Adeus a hora da Largada = Búcsúzkodás. Vers. [két nyelven. Magyarra] ford. Tóth Éva. 60-63.

Alex La Guma, Dél-Afrika, az Afroázsiai Írók Szövetségének főtitkára: Hiszünk az egyetemes kulturában. Bevezető. Ford. Bíró József. 64-66.

Agostinho Neto, Angola: Túl a költészeten. + Ezt kiabálta magán kívül. Versek. Ford. Tóth Éva. 67-69.

Pierre Bamboté, Angola: Búcsú. Vers. Ford. Tóth Éva. 70.

Noemia da Souza, Mozambik: Kiáltás. Vers. Ford. Bíró József. 70.

J. M. Chamunorwa, Etiópia: Champupuri. Vers. Ford. Bíró József. + Pigmeus bölcsődal. Vers. Ford. Tóth Éva. 71-72.

Djibril Tasmir Nisne, Guinea: Szundzsata. Manding hősköltemény. Bev., jegyz. és ford. Tóth Éva. 73-82.

Jean Brierre, Szenegál: Akartam hallani a történelem lépteit. Vers. Ford. Bíró József. 82.

Nii Anum Telfer, Ghana: Ember! Hozzád szólok! Vers. Ford. Dudás Gyula. 83-84.

Földeák Iván: Taskenttől Taskentig. Beszélgetés Valentyin Kotkinnal, a Szovjetunió Írószövetsége Külügyi Bizottságának elnökhelyettesével. Riport. 84-86.

Fábián Zoltán = Zoltán Fábián: Utószó = Epilogo = Postface = Epilog = Epilogue. 87-89.

Lipták Pál: Teraszon. [Grafika.] 90.

Gáspár Sándor: Kohán Györgyre emlékezem. Vers. 91-92.

Kohán György: Bártfay Ibolyához írt leveleiből. Vál. és bev. Koszorús Oszkár.
3 kép: Bártfay Ibolya + Kohán György arckép fotó. + Kohán György levélrészlet kézirata. 92-110.

Dr. Boros Sándor: Kohán Emlékmúzeum. [Beszéd.]
Elhangzott 1979. júl. 7-én az emlékmúzeum avatóbeszédeként Gyulán. 111-113.

Lipták Pál: Tornyok. [Grafika.] 114.

Mátyás István: Beszélgetések a novelláról. 115-120.

Daniss Győző: Világszabadság - Penza, 1918.
Egy magyar hadifogolylap történetéből.
2 kép: Világszabadság, 1919. márc. 31. címlap. + Penza, Kirov u. 15., A Világszabadság szerkesztősége. Fotó: Csende Béla. 121-128.

Lipták Pál: Piac. [Grafika.] 129.
Krónika. [Rovatcím.] 130-140.

Dr. Becsei József: A XXI. Alföldi Tárlat.
[Beszéd.] Elhangzott 1979. ápr. 1-én, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.
4 kép: Koszta Rozália: Önarckép. Festmény. + Varga Géza: Fának támaszkodó. Szobor. + Tömpe Emőke: Káposzta Karcsi. Szobor. Fotó: Balogh Ferenc. + Gácsi Mihály: Pastorale... 130-133.

Gosztonyi János: Az Anyanyelv Hetének ünnepi megnyitóján. [Beszéd.] Elhangzott 1979. ápr. 23-án a békéscsabai Jókai Színházban. 134-135.

Filadelfi Mihály: A könyv ünnepén. [Beszéd.]
Elhangzott 1979. jún. 1-én Battonyán, az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitóján. 136-137.

Bényei József: Móricz teljessége. [Beszéd.]
Elhangzott 1979. jún. 6-án, Móricz Zsigmond szobránál tartott koszorúzási ünnepségen. 138-140.
Ebben a számban Lipták Pál grafikáit közöltük. 141.

Bíró József grafikusművész záródíszei. Fotó:
Martin Gábor: 7., 12., 14., 27., 36., 46., 62., 63., 66., 86., 113., 128., 133., 135., 137., 140., 141.
Tartalom. 142-143.

Mladonyiczky Béla: A képen minden elem, motívum a mozgásból teremtődik. Hátsó borító belső oldal.1980. [1. sz.]

Kocsis András: Dürer. [Szobor.] Fotó: Martin Gábor. Első borító belső oldal.

Fodor András versei: Öröm. + Kassandra. 3-4.

Simonyi Imre versei: Hemingway. + Anyám. No. 1. + Anyám. No. 2. 4-5.

Bényi József versei: Vizek ágyába. + Viola. 6-7.

Fábián Zoltán: Utam Vapcárovhoz. 8-12.

Nikola Jonkov Vapcárov versei: Ének. Ford. Kardos László, Nagy László, Király Zoltán. + Búcsú. Ford. Kardos László, Nagy László, Fábián Zoltán. + 1942. július 20. délután 2 órakor. A költő utolsó verse. Ford. Kardos László, Gereblyés László, Nagy László. 13-16.

Ruzicskay György: Lírai rajzok III. [Grafika.]
Fotó: Horváth András. 17.

Tóth Lajos: Rekviem egy kutyáért. [Elbeszélés.] 18-26.

Papp László versei: Legeltetés. + Savanyú Jóska balladája. 27-28.

Ujházy László versei: Őszi leletek. + Dér és zúzmara. 28-29.

Nagy István versei: Egyszer magához ölel. + Emlékek hímpora. 30.

Takács Győző: Plasztika. I. [Szobor.] Fotó: Horváth András. 31.

Tóth-Máté Miklós: Emeletek. Novella. 32-34.

Fodor Ákos versei: Akusztika. + Meta-metafizika. + A bolond dala a 0-ról. 35.

Tomka Mihály verse: Vakolatok egy vályogház falára. 36-37.

Filadelfi Mihály verse: Hősök temetője. 38-40.

Koszta Rozália: Melankólia. [Festmény.] Fotó: Horváth András. 41.
Művészet. [Rovatcím.] 41-66.

Koszta Rozália: Beszélgetés Jankay Tiborral.
A beszélgetés 1979. júliusában készült a békéscsabai származású festőművésszel, aki több évtizede az Amerikai Egyesült Államokban él.
1 kép: Jankay Tibor: Asztalnál. [Grafika.]
Fotó: Balogh Ferenc. 42-48.

Major Máté: Schéner Mihály csabai kiállításához. [Beszéd.] Elhangzott 1979. október 13án.
1 kép: Schéner Mihály: A költő szíve. [Textilplasztika.] Színes. Fotó: Martin Gábor. 49-50.

Dér Endre: Beszélgetés Schéner Mihállyal békéscsabai kiállításán.
2 kép: Schéner Mihály: Sumákolók. [Textilplasztika] + A költő keze. Színes [Textilplasztika]. Fotó: Martin Gábor. 50-55.

Molnár Zsolt: Két portré. Emlékező szavak Jakuba János feltételezett naplójába. + Kisebb boldogságok. Lipták Pál.
2 kép: Jakuba János: Beszélgetők. [Festmény.] + Lipták Pál: Felhős táj. [Festmény.] Fotó: Balogh Ferenc. 55-65.

Heller Tamás: Tanyavég. Fotó. 66.
Riport - tanulmány. [Rovatcím.] 67-118.

Carlo Benedetti: "Faluról jöttem..." Riport Vaszilij Suksinnal. Közzétette: L. I. Fedoszejeva Suksina. Ford. Antal Miklós. 67-74.

Kapusi Imre: Emberek a tanyákon. I. rész. Mozaikok egy filmriport-sorozatból. Útról, vízről, villanyról. A sorozat első riportját 1979. ápr. 7-én mutatta be a Magyar Televízió.
5 kép: Készül a szélkerék. + A szerkesztő-riporter beszélgetése a szélkerék készítőjével. +
Hazafelé a boltból. + Út a tanyához. + Egyedül, betegen. Fotó: Heller Tamás. 74-92.

Fábián Gyula: Utak, ösvények, csapások. [Riport.] 92-98.

Irányi István: Petőfi világa Szarvason. II. rész. Egy régi szarvasi nyomda hírneve és árnyoldalai. Tanulmány. 98-110.

Dr. Tóth Lajos: Tessedik Sámuel ifjúsága. 111-118.

Szabadosné Szászfalvi Ilona: Térelválasztó rács. [Szobor.] Fotó: Horváth András. 119.

Aurora Kör: Számunk befejező részében a Békéscsabán 1913-50 között működött Aurora Körrel kapcsolatos négy előadás kivonatát közöljük, amelyek 1979. október 1-én hangzottak el a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum által rendezett emlékülésen: G. Vass István: A Békéscsabai Múzeum és az Aurora Kör. + V. Kiss Margit: Békéscsaba képzőművészete a két világháború között. + Sárhelyi Jenő: Az Aurora Kör szerepe Békéscsaba zenei életének fellendítésében. + Dér László: Emlékezés dr. Südy Ernőre. 120-133.

Lajos Ferenc grafikusművész záródíszei: 7., 26., 34., 40., 118., 133.

Mladonyiczky Béla: A gyulai Dürer-portré Kocsis András alkotása. Hátsó borító belső oldal.1980. [2. sz.]

Borsos Miklós: József Attila. [Szobor.]
Fotó: Martin Gábor. Első borító belső oldal.

Simai Mihály: Schéner Mihály a lovát ugratja. Vers. 3-4.

Káldi János: Az Ibolya utcai ház. Vers. 4-5.

Kapusi Imre: Szerelem halál. Vers. 5-6.

Petrőczi Éva versei: Töredék. + Egy gyermekdalra. 7-8.

Csoór István: Krimi a határban... Elbeszélés. 9-18.

Varsa Zoltán versei: A szomorúság mondatai. + Lányok tánca. 18-19.

Juhos Sándor versei: Út. + Két négysoros. + Őrakác. 19-20.

Hunya Márta: Vasárnap. Vers. 20.

E. Szabó Ernő: Egy csésze kávé ürügyén. Vers. 21-22.

Devecsery László: Bartók. Vers. 23.

Fábián Zoltán: "Csak tiszta forrásból."
Bartók Béla. 24-28.

Farsang Árpád: Bartók Béla Békés megyei népdalgyűjtésének szerepe zeneszerzői munkásságában.
2 kép: 2 kotta: Doboz. Békés megye 1906. VII.
Köteles Zsuzsi. + Fehér László lovat lopott...
1906. VIII. Tura, Pest megye. Veszelka Mihályné. 28-33.

Bosnyák Sándor: A csodaszarvasok nem tudnak visszafelé menni. Beszélgetés Denijs Dille zenetörténésszel.
Bartók Béla.
1 kép: Denijs Dille arckép fotója. 34-37.
Portré. Riport. Tanulmány. [Rovatcím.] 38-86.

Lázár Emma: Szalay Lajos rajzairól.
8 kép: Szalay Lajos: Az utolsó út, 190. + Állatok, 1956. + A tékozló fiú, 1956. + Lovas, 1962. + Ülő férfi, 1946. + Tavasz, 1954. + A modell, 1957. + Bevégeztetett, 1956.
[Grafikák.] 38-41.

Schéner Mihály: Egy útkereső fiatal művész.
Portré Lonovics Lászlóról. 41-43.

Oleg Rosszijanov: Veres Péter portréjához.
Ford. Antal Miklós. 44-54.

Kapusi Imre: Emberek a tanyákon. II. rész. Mozaikok egy televíziós filmszociográfia sorozatból. Tanyáról tanyára.
4 kép: Sortanya. + Botos László igazgató-tanítóval felvételt készít Kapusi Imre a hajdúböszörményi Hármashalmi tanyai iskola előtt. +
Készül az interjú a hajdúböszörményi tanyai iskola előtt. + Diákotthoni tanulók a tornateremben - Hajdúböszörmény. Heller Tamás fotói. 55-73.

Salamon Konrád: "Népi-urbánus" vita 1937 derekán. 74-78.

Marik Dénes: A Tevan Könyvtár megyei munkatársai. 78-86.
Barátaim. [Rovatcím.] 87-120.
Válogatás a mai román lírából. [Alrovatcím.] 87-93.

Ion Th. Ilea: Valaki járt az éjben. + Idő az időben. + A szobrász. Ion Vlasin szobrászművésznek. Versek. Ford. Bartis Ferenc. 87-88.

Ion Horea: Behunyt szemmel. + Keresés. + Sors. + Kolinda. + Az elsiratott órában. + Senki. + És most... Versek. Ford. Bartis Ferenc. 89-90.

Dimitrie Rachici: Az öreg fűz emlékére. + Transzcendencia. + Egy bevett parton. + Delelő szirtek. + Füvek tisztasága. Versek. Ford. Bartis Ferenc. 91-92.

Bartis Ferenc: Ion Th. Ilea. + Ion Horea. + Dimitrie Rachici. [Életrajzi adatok.] 93.

Miskolczy Ambrus: Az Egyetemi Nyomda szerepe a román művelődésben. 93-100.

Käfer István: A magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok hétköznapjai. 101.

Karol Rosenbaum: A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok hatásának kulturális-politikai szempontjai. Ford. Käfer István.
Jegyzetek. [Irodalom.]: 108. 102-108.

Karok Tomiš: Zöld hajtások száraz gallyon.
[Könyvismertetés.] Ford. Käfer István.
Vyhonky - Hajtások c. antológiáról. 108-112.

Filkorn Pál: Hviezdoslav ősei. [Családfa ismertetése.]
Pavol Országh Hviezdoslav.
Irodalom: 118. 112-118.

Vojtech Kondrót: Pályatárs. E. B. Lukác emlékére. [Vers.] Ford. Filadelfi Mihály.
Emil Boleslav Lukáč 119-120.
Tájunk. [Rovatcím.] 121-140.

K. Nagy Lajos: Zsadányi betyárokkal cimborálók. 121-129.

Beck Zoltán: Népdalok egy múlt századi körös-nagyharsányi kéziratos könyvből.
5 kép: 5 kézirat részlet cím nélkül. 129-140.
Tartalom. 141-142.
Ebben a számban Szalay Lajos festőművész alkotásaiból közlünk. 142.

Lonovics László festőművész záródíszei: 8., 37., 54., 86.

Szabolcsi Miklós: József Attila és a kortárs szocialista líra. Tanulmány-részlet. Hátsó borító belső oldal.1980. [3. sz.]

Hriszto Botev: Elégia. [Vers-részlet.] Ford.
Nagy László. Első borító belső oldal.

F[ábián] Z[oltán] : [Tanulmány-részlet.] Első borító belső oldal.

Képes Géza verse: Anatómia 2. Rembrandt képe előtt. 3.

Puszta Sándor verse: Három siratóének. Bartók Béla emlékére. 4-5.

Papp László verse: Az ostoros legény. Nagy Imre sárréti költő emlékére. 5-6.

Anóka Eszter: Emberek csöndje. Novella. 7-16.

Filadelfi Mihály verse: Döbbenet. 17-21.

Kiss Anna: Virág és hajszálak a hóban. Verspróza. Részletek. 21-23.

Dér Endre: Két miniatűr: Lárva. + Viola. Novella. 24-28.

Sass Ervin versei: Vádirat. + Sorsom. + Intés önmagamhoz. 29-30.

Kelemen Lajos versei: Rilke-allegória. + Külváros. 30-31.

Ocsovszky László: Balogh József magányossága. Novella. 32-35.

Tomka Mihály versei: Temető-nádas. + Keserű óda. 36-37.

Madár János versei: Vérrel és izzadtsággal. + Kicsordul az ének. + Árvább a szó. 37-39.
Barátaink. [Rovatcím.] 40-72.

Juhász Péter: Cirill és Metód találkozása a magyarokkal. 40-42.

Szlav Hrisztov Karaszlavov: Átkelés a Dunán.
Részlet a Szolumi testvérek c. regény harmadik kötetéből. Ford. Király Zoltán. 42-46.

Alekszandr Gjurov: Csillagsors.
Penjo Penev rövid életrajza. 47.

Penjo Penev versei: Fiam. + Egy vagyok a népből. Ford. Alekszandr Gjurov. 48-49.

Király Zoltán: Költő a Pirinből.
Evtim Evtimov rövid életrajza. 50.

Evtim Etvimov versei: Anton mennyegzője. Mielőtt agyonlőtték, Anton Popov a börtönben megtartotta esküvőjét. Ford. Király Zoltán. + Szálakra téptem. + Most is... + Jó. Ford. Dudás Gyula, Szokolay Zoltán. 50-53.

Kiss Ferenc: Rodope írója.
Sztaniszlav Szivriev rövid életrajza. 54-55.

Sztaniszlav Szivriev: Füves kereszt. Novella.
Ford. Király Zoltán. 56-59.

Juhász Péter: Hriszto Fotev. [Rövid életrajz.] 60-62.
Hriszto Fotev: Anyámnak. Vers. Ford. Székely Magda.

Hriszto Fotev versei: Istenemre. + Ifjúságom. + Elégia. Ford. Dudás Gyula, Utassy József. 62-64.

Juhász Péter: Petar Alipiev. [Rövid életrajz.] 65.

Petar Alipiev versei: Költészet. + Kutya. + Bach. + Naplemente. Ford. Bíró József. 66-67.

Kiss Benedek: "Emberek között embernek lenni."
Ivan Canevről a Fiatal Művészek Klubjában. 68.

Ivan Canev: A tűz. + Akhilleusz. + Oktáv. K.
Sztanisevnek. + Apokaliptikus. Versek. Ford. Kiss Benedek. 69-70.

Király Zoltán: A Tyihonravov damaszkin.
Bolgár kéziratos prédikáció-gyűjtemény. 71-72.

Horváth György: Pap Gyula kiállításán. [Beszéd.]
Elhangzott Békéscsabán, 1980. jún. 13-án a Munkácsy Mihály Múzeumban.
4 kép: Pap Gyula: Önarckép, 1920. + Női fej, 1928. + Hegesztő, 1950-es évek. + Déry Tibor, 1976. [Grafikák.] Fotó: Bíró József. 73-75.

Ary Róza: Beszélgetés Ruzicskay György festőművésszel. Részletek egy magnó-interjúból. 76-84.

Schéner Mihály: Gubis Mihály grafikusművészről.
4 kép: Gubis Mihály grafikái cím nélkül. 84-86.

"Vendégünk az Új Aurora." Elhangzott a Kossuth Rádióban, 1980. május 8-án a "Gondolat"-ban.
Házigazda: Bodnár György irodalomtörténész. 87-94.

Kapusi Imre: Emberek a tanyákon. III. rész. Téli esték egykor és ma. TV-filmszociográfia.
3 kép: Megemlékezés. + Szomszédolás. + Riportkészítés közben. Heller Tamás fotói. 95-111.

Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői.
Jegyzetek. [Irodalom] : 127. 111-127.

Marik Dénes: Kaffka Margit békéscsabai napjai. 128-132.

Fábián Zoltán: Menedék Makón. [Beszéd.] Elhangzott 1980. ápr. 15-én Makón, az Espersit-ház udvarán fölállított József Attila - szobor avatásán. 132-138.

Fodor András: A könyvek ereje. [Beszéd.] Elhangzott 1980. máj. 30-án Békéscsabán az Ünnepi Könyvhét városi megnyitóján. 138-140.

Fodor András: József Attila. Elhangzott a Magyar Rádió és a Szovjet Rádió közös József Attila-estjének bevezetőjeként, Moszkvában 1980. máj. 31-én. 140-144.
Tájunk. [Rovatcím.] 145-163.

Sz. Lukács Imre: Viharsarki beszélgetések. Részlet a szerző Új Viharsarok c. művéből. 145-155.

Szűcs Sándor: A Sárrét költője.
Nagy Imre: A biharnagybajomi vásáron. Vers. 155-159.

Gyulavári Pál: Békéscsaba tegnap, ma és holnap.
[Beszéd.] Elhangzott 1980. ápr. 30-án a Munkácsy Mihály Múzeumban.
4 kép: Békéscsaba látképe cím nélkül. Fotók. 160-163.
Tartalom. 165-166.

Záródíszek: "Tyihonravov damaszkin"-ból. Vál.
Király Zoltán: 39., 46., 49., 53., 59., 64., 67., 70., 72., 86., 144., 163.

Hriszto Botev: Elégia. [Vers-részlet.] Hátsó borító belső oldal.

F[ábián] Z[oltán] : [Tanulmány-részlet.] Hátsó borító belső oldal.1981. [1. sz.]

Káldi János két verse: Ének a messzeségből. + Egy fejfára. 3-4.

Kapusi Imre verse: Virágom virága. 4-6.

Urr Ida versei: Misztikus mezők. + Kórházi menyezet. + A megbűvölt család. 7-8.

Czipri Éva versei: Óda a tengerhez. + Pokol. + Az ujj megérinti a falat. + Ha a szerelem elveszik. + Méz és fenyő.+ Zolikának + Kövek közül az erdőbe menekülsz. + A földszerű lények között. 9-13.

Szabados Árpád: [Grafika.] [Cím nélkül.] 14.

Georgi Krumov: Az ötödik égtáj. Elbeszélés. Ford.
Dudás Gyula. 15-13.

Funk Miklós: Georgi Krumovról. 23-24.

Szabados Árpád: [Grafika.] [Cím nélkül.] 25.

Filadelfi Mihály: Sorok egy klinikáról. [Önéletírás.] 26-28.

Bertalan Ágnes: Behunyt szemmel. Monológ. 29-37.

Vékey Tamás versei: A kísértetek árnya. + Jelen szépsége. + Szemeinken. 38-39.

Újházy László versei: Alvás előtt. + Az én békém. + Mikrokozmosz születésnap. 39-41.

Tomka Mihály verse: Vakolatok egy vályogház falára. 42-43.

Szabados Árpád: [Grafika.] [Cím nélkül.] 44.
Művészet. [Rovatcím.] 45-80.

Deák Attila: A "nyitás" jól sikerült. Nyári színházi esték Gyulán.
Gyulai Várszínház. 45-51.

Ablonczy László: Bolhabál. Illyés Gyula játéka Békéscsabán. Szinkritika.
Békéscsaba, Jókai Színház. 51-54.

Schéner Mihály: Beszélgetés Szabados Árpáddal.
[Interjú.]
1 kép: Szabados Árpád gyerekekkel. Fotó. 55-58.

Tóth Lajos: "Akkor is szobrász leszek!" Riport Bajnok Bélával.
2 kép: Bajnok Béla: Kohán György. Plakett. + Domborműterv a nagyszénási menedékház emlékére. 59-63.

Dömötör János: Otthonra lelt. Megnyitó. Elhangzott 1980. aug. 1-én a Munkácsy Mihály Múzeumban.
2 kép: Miklós István két festménye cím nélkül. 63-66.

Kormos Sándor: Művészet és közművelődés. [Beszéd.] Elhangzott 1980. okt. 2-án a Köröstáj 20 éves jubileumán Szeghalmon. 67-72.

Pálréti Ágoston: Két riport. Koszta Rozália. + Petőcz Károly. 72-80.

Szabados Árpád: [Grafika.] [Cím nélkül.] 81.

Marik Dénes: Bródy Sándor gyulai szerelme.
Czinczár Ilona. 82-88.

Dr. Tóth Lajos: Tessedik és Debrecen.
Tessedik Sámuel. 88-93.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos első munkája.
Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Politikai röpirat. 1855. + Mocsáry Lajos: Válogatott írásai. Bp. 1958, Bibliotheca c. kiadvány is tartalmazza az írást. 94-100.

Szűcs Sándor: Két írás. Sárréti tájkép Arany János verseiben. + A Kar utcai remetéről.
A Kar utcai remete: Oláh Gábor. 101-107.

K. Nagy Lajos: Két Jókai-emlék. Jókai Mór a Kissárréten. + A "Kőszívű ember" családjának rejtekhelye. A helytörténész még nem közölt, szájhagyományokon alapuló gyűjtéséből. 107-112.

Szabados Árpád: [Grafika.] [Cím nélkül.] 113.
Tájunk. [Rovatcím.] 114-131.

Tóth Béla: Csanydombiratos. Gyermekkori emlékeimből. 114-131.

Szabados Árpád: [Grafika.] [Cím nélkül.] 132.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 133-143.

Karol Wlachovsky: A magyar irodalom Szlovákiában. Előadás. 133-137.

Käfer István: Objektív és szubjektív megjegyzések a szlovák irodalom magyarországi fogadtatásáról. Előadás. 137-139.

Garai Gábor. József Attila. Megnyitó. 139-141.

Vilém Závada: A strahovi József Attila-kiállításon. Megnyitó.
Megjegyzés: A "Kapcsolatok" rovatban közölt két előadás és két megnyitó a magyar iródelegáció pozsonyi és prágai látogatása alkalmával hangzott el 1980. októberében. 142-143.
Tartalom. 145-146.
Ebben a számban Szabados Árpád festőművész alkotásaiból közltünk. 146.

Petőcz Károly záródíszei: Első borító belső oldal, 6., 24., 28., 41., 43., 51., 54., 100., 131., 141., 143., 146.

Pálréti Ágoston: Petőcz Károllyal készített interjújából részlet. Hátsó borító belső oldal.1981. [2. sz.]

Az ifjúsági önképzőkör ének- és zeneegyesület. + Bizonyítvány. Részletek. Első borító belső oldal.
A pozsonyi Királyi Katholikus Főgimnázium értesítőjéből. A Bartók Archívum anyagából.

Bede Anna verse: A festő. Koszta Rozáliának. 3.

Győri László verse: Születésnapjaimra. 4.

Anóka Eszter verse: Mise feloldozásért. 5-8.

Zelei Miklós versei: Csak rád gondolok már. + Ártatlanok leszünk. 8-9.

Varsa Zoltán: A királyfi tánca. Vers. 10.

Cs. Pataj Mihály: Szuszék-metamorfózis. [Festmény.] Fotó: Hernádi Oszkár. 11.

Ébert Tibor: Vadgesztenyék. Hangjáték-fantázia Bartók Béla életéből. A zenei betétek a budapesti Bartók-archívumban találhatók. 12-19.

Cs. Pataj Mihály: Szövőnő. [Festmény.] Fotó: Hernádi Oszkár. 20.

Sass Ervin versei: Emlékkönyvből. + Télben. + Rondó. 21.

Endrődi Szabó Ernő verse: Látomás avagy Részlet egy készülő filmből. 22-23.

Hunya Márta verse: Eposz helyett. 24-25.

Korin Géza versei: A pontról az egyenesről no és az útról. + Hogy vagy? 25-26.

Kovács György verse: Szilveszteri keserves. Fiókáimnak. Köröstarcsa, 1980. 26-27.

Cs. Pataj Mihály: Nő az ablakban. [Festmény.]
Fotó: Hernádi Oszkár. 28.

Bálint Gyula: Kriszta. Novella. 29-35.

Madár János versei: Gyász. + Ne irgalmazzon. 35-36.

Németh Péter Mikola verse: XX. századi álommaradék. 36-37.

Tótszegi Tibor verse: Kérdés. 38-39.

Kelemen Lajos versei: Kassák-album XVIII. + Kassák-album XXIV. + Közel a város. 39-40.

Cs. Pataj Mihály: Menyasszony. [Festmény.] Fotó: Hernádi Oszkár. 41.
Tanulmány. Esszé. Emlékezés. [Rovatcím] 42-74.

Irányi István: Kallódó és megsemmisült Petőfi-emlékek nyomában. Egy emlékszoba ürügyén.
8 kép: Irányi István: Uzsonnázó asztalka a Petrich-kunyhóból. + A Petőfi-kanapé. Fotók. + Várkonyi János: A Petrich-ház. Festmény. Fotó: Járdányi Gyula. + Pócsai Imre: Az ókerti pince és környezete. Festmény. Fotó: Járdányi Gyula. + Irányi István: A Petőfi-diófa az Ókertben. Fotó. + A Bonyhay-ház. Grafika. + Zongora, amelyen a szájhagyomány szerint Petőfi is játszott. Fotó. + A békési állítólagos Petőfi-kép. 42-51.

Fábián Zoltán: Vésztői hídfő.
Bartók Béla vésztői kapcsolata. 52-57.

Gábor Ferenc: Sinka István nyomában.
3 kép: Nucz Erzsébet, Sinka István édesanyja. + Sinka István. + Sinka István szülőháza: Nagyszalonta, Rózsa u. 1. [Fotók.] 57-64.

Darabos Pál: Békéscsaba - Bocche di Cattaro - Kotor. Az 1890-es évjárat emlékének.
Az 1890-ben született sorköteles fiatalemberek szolgálati útja. 65-74.

Cs. Pataj Mihály: Szuszék. [Festmény.] Fotó: Hernádi Oszkár. 75.

Dér Endre: Beszélgetés Cs. Pataj Mihállyal "ikonos" kiállításán. [Interjú.] 76-81.

B. Supka Magdolna: Paraszt-Gauguin. [Beszéd.]
Elhangzott Koszta Rozália kiállítsának megnyitóján. 1980. szept. 12-én a gyulai Dürer Teremben.
5 kép: Koszta Rozália: Évszakok. + Anikó. + Ikrek. + Spanyol kislány. + Nemzedékek. [Festmények.] Fotó: Balogh Ferenc. 81-86.

Fekete Jánosné: Tóth Ernő kiállítása elé.
Részletek az 1981. márc. 8-án a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeumban elhangzott beszédből.
1 kép: Tóth Ernő: Álom. Szines [festmény.] Fotó. Martin Gábor. 87-88.

Dömötör János: "... A nehezebb utat választotta...
Tóth Ernőről.
2 kép: Tóth Ernő: Bábszínház. + Magángyűjtemény I. Színes festmények. Fotó: Martin Gábor. 89-91.

Tomka Mihály: "Mindennap újra indulok..."
Beszélgetés Somogyi István festőművésszel.
3 kép: Somogyi István: Vérnász az ujjászületésért. + Vitorlások napfényben. + Fehér gyász. Színes festmények. Fotó: Légrády Csobán Ákos. 92-96.

Cs. Pataj Mihály: Ikonos nő. [Festmény.]
Fotó: Hernádi Oszkár. 97.

Osgyáni Csaba: Nem az idő halad: mi változunk. Dokumentumműsor "Az ember tragédiájá"-ról. 98-111.

Kapusi Imre: Írók vallomásai Szabó Pálról.
Féja Géza + Szeberényi Lehel. + Czine Mihály. + Fábián Zoltán. + Sipos Gyula. + Simon István. + Csák Gyula. + Jócsik Lajos. + Sánta Ferenc. + Bata Imre. + Gerő János. 111-112.

Cs. Pataj Mihály: Kettétört szuszék. [Festmény.]
Fotó: Hernádi Oszkár. 123.

Beck Zoltán: Az emberélet fordulói a battonyai magyarságnál.
Adatközlők:... 133. 124-133.

Hentz Lajos: Házasság és lakodalom Mezőberényben. Az 1980. évi megyei irodalmi és néprajzi pályázaton első díjat nyert pályamunkából részletek.
Jegyzetek. [Irodalom: 144. p.]
3 kép: Nyomtatott vőfélykönyv. + Német jegyespár, 1880-as évek. + Vőlegény és menyasszony, 1905. Fotók. Fotó: Csávás István. 133-144.

Cs. Pataj Mihály: Szuszék - metamorfózis.
[Festmény.] Fotó: Hernádi Oszkár. 145.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 146-162.

Käfer István: Kelet-európai szabadpolc 2.
[Olvasónapló.] 146-162.
Tartalomjegyzék. 163.
Ebben a számban a hatvanéves Cs. Pataj Mihály festőművész alkotásaiból közlünk néhányat... 164.

Takács Győző: Záródíszek Anatol France: Nyársforgató Jakab meséihez: 9., 23., 27., 37., 64., 74., 122., 144.

F[ábián] Z[oltán] : Önképzőkör és bizonyítvány.
Részlet. Hátsó borító belső oldal.1981. [3. sz.]

Váradi Zoltán: Város. [Békéscsaba.] Fotó. Első borító belső oldal.

Az Új Aurora Szerkesztőségének látogatása Fehér Ferencnél Újvidéken. 3.

Fehér Ferenc verseiből: Sütő András Herder-díjának hírére. + Újévező. + Szoboszlói emlék. + Kallantyús vers. + Eladó. + A Mosztonga mellől. + Németh István. + Hajnalicska. + Szeptemberi névsorolvasás. + Óraütések. + Apák nyomdokain. + Az a fiú.
1 kép: Fehér Ferenc arckép fotója. 3-9.

Bessenyei Antal: Előtavasz. Festmény. 10.

Féja Géza: Áchim L. András élete és halála. Regényrészlet. 11-19.

Simai Mihály verse: Ketten Meseegyháziak. Schéner Mihály festőművésznek ajánlom. 19-20.

Király Zoltán verse: Szarvas-ének. Bartók Béla emlékének. 20-22.

Bessenyei Antal: Hálaadás. Festmény. 23.

Csoór István: Tanyák, villámok... Elbeszélés. 24-33.

Czigány György verseiből: Húsz megkezdett mondat. + Camping cavallino. + Még. 34-35.

Szudy Géza verseiből: Vétlenül. + A szél ki- s bejár. 35-36.

Bónus István versei: Családi fénykép. + Boszorkánytanya. 36-37.

Bessenyei Antal: Magányosan. Festmény. 38.

Niklai Ádám: Horatio. Dráma két részben. Részletek. 39-50.

Bory Zsolt verseiből: Kosztolányi. 1936. + Vízben rét közepén. 1967. + Tavaszodván. 1981. 51-54.

Bessenyei Antal: Allah Akbar. Festmény. 55.
Művészet. Rovatcím. 56-84.

Pogány Ö. Gábor: Bessenyei Antalról. 56-61.

Dudás Attila: Bartók Béla és a bolgár népzene.
9 kotta. 61-66.

Molnár Zsolt: Az építő. Lukoviczky Endre.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 73. 67-73.

Dér Endre: Új lap a naplóban. Gondolatok a
XXII. Alföldi Tárlaton.
6 kép: Schéner Mihály: Pásztor. [Szobor.] + Tóth ernő: Egy sorozat utolsó lapja. Színes [Festmény.] + Koszta Rozália: Alföldi tanya.
Színes festmény. + Lóránt János: Téli világ.
[Fesmtény.] + Mladonyiczky Béla: Márványfej.
[Szobor.] + Albert Ildikó: Nyugalom. [Szobor.]
Fotó: Váradi Zoltán. 74-80.

Grin Igor: Bemutatjuk Váradi Zoltánt. [Beszéd.]
Elhangzott a fiatal fotóművész 1981. ápr. 17-én Mezőberényben megnyitott kiállításán.
4 kép: Váradi Zoltán: Vonalak. + Holt idő. + Sikátor. + Város. [Fotók.] 80-84.

Bessenyei Antal: Kesergő. Festmény. 85.
Tamulmány. [Rovatcím.] 86-121.

Tárkány Szűcs Ernő: Németh László és Vásárhely. Emlékek és jegyzetek.
Hódmezővásárhely.
3 kép: Németh László a 65. születésnapjára rendezett Cseresnyés-találkozón Budapesten.
1967. márc. 7. + Németh László mellszobra a róla elnevezett könyvtár előtt. + Hódmezővásárhelyen a Csengettyű utcában emléktábla jelzi a helyet, ahol egykor a Tanyai Tanulók Otthona állt. Kiss Sámuel fotói. 86-100.

Miklya Jenő: Levelek Dapsy Gizellától. Gyóni Géza pályakezdő éveiről. 101-112.

Kósa Csaba: Mákszemet mákszemre. Részlet.
Széchenyi Istvánról. 112-121.

Bessenyei Antal: Mohács után. Festmény. 122.
Kapcsolatok. [Rovatcím.] 123-144.

"Az idő nem miértünk van az idő minket csak megmér." - Válogatás a szlovéniai magyar költők és írók műveiből. - Összeáll. Papp János.
[Alrovatcím.] 123-143.

Báti Zsuzsa versei: Dal hátralévő időmhöz. + Útravaló. + A bennem leselkedő halálhoz. 124-126.

Bencze Lajos verseiből: Az első szerelem. + Ősz elején. + Felvonom vitorlámat. 126-128.

Szomi Pál: Giza. [Novella.] 128-130.

Papp János: Küldetést teljesítenek. - Lendvai beszélgetés. 131-133.

Szunyogh Sándor verseiből: Ellentét. + Utolsó ítélet. + Bátorság. + Induláskor. + Halicánumi üzenet. + Szerelem. + Ez az ősz is. 133-137.

Varga József verseiből: A búcsúzó ősz. + Verseim. + Nem mindegy. + Prométheuszi kínok. + Gyermekversek: Rókarejtő réten. + Ince-pince. 137-141.

Varga József: A tíz dínár. [Novella.] 142-143.

A szerzőkről: Bencze Lajos. + Báti Zsuzsa. + Szomi Pál. + Szunyogh Sándor. + Varga József. 143-144.

Bessenyei Antal: Rokkant. Festmény. 145.

Beck Zoltán: Dobra Lajosné balladái. Dobra Lajosné Veres Maria a "Népművészet Mestere".
[Tanulmány.] + [Búcsúztató.]
2 kép: Dobra Lajosné 40 éves korában. + Dobra Lajosné férjével. [Fotók.]
A dallamokat lejegyezte: Szokolay Bálint.
Dobra Lajosné Veres Maria balladái: A szívtelen anya. + Mért kérdezed, édesanyám?... + Létányi Zsuzsánna. + Fehér László. + Megöltek egy legényt. + Szendre báró leánya I. + Szendre báró leánya II. + Pápainé. + Rózsa Sándor. + Rózsa Sándor II. + Juhász Rózsi. + Csukás Zsuzsa. + Bíró Margit. + Szabó Vilma. + Felszántom a közkórház udvarát. 146-166.
Tartalomjegyzék. 167.
E számunkban Bessenyei Antal festőművész festményeiből közlünk néhányat... 168.

Gálics István grafikusművész, Lendva záródíszei: 9., 22., 33., 37., 54., 61., 66., 84., 100., 126., 128., 130., 133., 137., 143.

Tárkány Szűcs Ernő: Németh László és Vásárhely.
Zanulmány-részlet. Hátsó borító belső oldal.1982. [1. sz.]

Garányi József: Harmónia. [Szobor.] Fotó: Váradi Zoltán. Első borító belső oldal.

Fodor András két verse: Misszió. + Párbeszéd egy nagy íróval. 3-5.

Káldi János versei: Kései. + Pillanatkép. + Amíg látlak. + A halott madár. 6-8.

Tornai József: Pillanatok gyermekkoromból. 8-16.

Bartis Ferenc: Bartók. Drámarészlet. Elhangzott a marosvásárhelyi rádió adásában 1981. márc. 9-én. Zene: Részletek a Mikrokozmoszból. 16-23.

Szudy Géza két verse: Felszakadó szavak. + Az Ipolytól a Körösig. 23-24.

Anóka Eszter versei: Ezeregy élet. + Ezek a korai kishalálok. + Gyöngéden. 25-26.

Antalfy István versei: Naponta. + Nem a szivesség... + Grafika. 27.

Pálya Tamás: Amerikai novella. 28-35.

Tomka Mihály két verse: Helyzetkép barátomnak. + Vakolatok egy vályogház falára. Részlet. 35-38.

Ujházy László versei: Rá gondolok. + Tizenöt sor. + Nosztalgia. 38-39.

Bíró József versei: Levél Londonból. + Mindig gyönyörűbben. + A csönd festményeihez. Kohán György emlékének. 40-41.
Művészet. [Rovatcím.] 42-71.

Máriássy Judit: Huszárik Zoltán szíve.
3 kép: Huszárik Zoltán: 3 [grafika cím nélkül.] Fotó: Váradi Zoltán. 42-46.

Rideg Gábor: Gondolatok egy művésztelepről.
Békéscsabai művésztelep.
4 kép: Schéner Mihály: Színházi plakát. Színes. + Várnai László: Művésztelepi plakát. Színes. + Lonovics László: Művésztelepi plakát. Színes. + Gubis Mihály: Önarckép. Színes [Grafika.] Fotó: Somfai István. 47-50.

Schéner Mihály: Mazán Lászlóról.
2 kép: Mazán László: Vasárnap délután. + Planétahúzó. 2 színes [festmény]. Fotó: Váradi Zoltán. 51-54.

Cs Pataj Mihály: Emlékeim Mazán Lászlóról.
1 kép: Mazán László: Hayafelé a ccsabai nagytemplomból. [festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 55-57.

Hegedűs Géza: Ruzicskay György alkotóházában.
2 kép: Ruzicskay György: Építsetek. + Átlényegülés. [Grafikák.] Fotó: Váradi Zoltán. 57-60.

Molnár Zsolt: A teljesség igénye. Bolmányi Ferenc.
[Irodalom.]: 66. 60-66.

Deák Attila: Évadtükör. Színház a Körösök völgyében.
Békéscsaba, Jókai Színház. 66-71.
Tanulmány. Esszé. Interjú. [Rovatcím.] 72-125.

Karol Tomiš: József Attila versei szlovákul.
Jegyzetek. [Irodalom 81.p.] 72-81.

Karol Wlachovsky: A XX. századi magyar költészet szlovák fordításairól. 82-85.

Käfer István: Néhány szlovák-magyar összefüggés a mai szlovák irodalomban és Ladislav Ballek "A segéd" című regényében. 85-102.

Laczkó András: Bródy Sándor és a naturalizmus. 102-106.

Marik Dénes: Greguss Ágost, a lázadó szarvasi tanár. 107-116.

Lydia Vadkertyová: Interjú Vojtech Kondróttal.
A Pozsonyban megjelenő Revue Svetovej Literatury c. világirodalmi lap 1981. 1. számából átvéve. Ford. Käfer István. 117-125.
Tájunk. [Rovatcím.] 126-145.

Füsi József: Endrődi dioráma. Két öreg bolseviki vallomása. + A csendőrtűz hiteles története. Az 1959-es Mezőgazdasági Kiállításon Endrőd múltjával, jelenével, jövőjével foglalozó diorámához készült riportsorozatból két írás. 126-133.

Krupa András: A csárdaszállásiak népi emlékezete Rózsa Sándorról, önmagukról, lakóhelyükről.
Adatközlők: 142. 134-142.

Tóth Lajos: Egy malakológusnál.
Békéscsaba, Dr. Kovács Gyula malakológus. 143-145.
Híreink. [Rovatcím.] 145-146.

T[omka] M[ihály] : Petőcz Károly kitüntetés. 145.

T[omka] M[ihály] : Új Aurora füzetek. 145-146.

Dr. Kovács Gyula malakológus gyűjteményéből záródíszek: 41., 71., 81., 85., 102., 106., 116., 125., 133., 142., 144., 145., 146. Fotó: Váradi Zoltán.
Tartalomjegyzék. 147.

Filadelfi Mihály: Garányi József... Avatóbeszédből részlet. Hátsó borító belső oldal.1982. [2. sz.]

Kiss Nagy András: A nyomdalapítás 100. évfordulójára készülő emlékkő makettje. Avatás: 1982. szept. 25-én. Első borító belső oldal.
Darvas Józsefre emlékezünk. [Rovatcím.] 3-66.

Darvas József: Az én bibliám... Vers. 3.

"Világosság és hűség. + [Bevezető.] Czine Mihály és Féja Géza köszöntője, Darvas József válasza. Beszédek. Elhangzott 1972-ben Vácott Darvas József 60. születésnapján.
4 kép: Darvas József kézirata. + [Cím nélküli.] + Darvas József, Illyés Gyula, Féja Géza. + A 60 éves Darvas Józsefet köszönti Illyés Gyula, Rózsavölgyi Károly fotói. 4-14.

Fábián Zoltán: Versek, levelek - fogadalom.
Esszé. 15-19.

Boglári Békés István: Hajdani tanítóképzőnk mint szellemi környezet. Emlékezés. 20-24.

Tóth Lajos: Darvas József két tanítója. A "Szakadék" és "A térképen nem található" című drámájában. Tanulmány. 25-35.

Beck Zoltán: Egy betiltott folyóirat Békés megyei vonatkozásai. Tanulmány.
1 kép: Jövőnk című folyóirat címlapja.
1932. 1. sz. 35-39.

E. Kovács Kálmán: Tűzkeresztség. Dokumentumnovella. 39-44.

M. Pásztor József: Darvas József és barátai a bíróság előtt - 1933-ban. Dokumentum-részletek.
Forrás- és irodalomjegyzék: 66. 45-66.

Jakuba János: Tanyai asszonyok. Festmény.
Fotó: Váradi Zoltán. 67.

Papp Lajos versei: Magyar körutazás. + A vasúti jelző mítosza. 68-69.

Filadelfi Mihály: Glosszák. Vers. 69-72.

Pardi Anna versei: Egy titkosírás realizmusa. + Tehetetlen szimfónia. 73-74.

Bartis Ferenc versei: Hirosimai idill. + Házunk tornácán üldögélve. + Egy régvolt vasútállomáson. + Útmenti vers. 75-76.

Jakuba János: Hazafelé. I. Festmény. Fotó: Váradi Zoltán. 77.

Bertalan Ágnes: Lakásavatás. Novella. 78-85.

Jakuba János: Február. Festmény. Fotó: Váradi Zoltán. 86.

Szokolay Károly versei: Fájdalom. + Az édesanyák. 87.

Andrássy Lajos versei: Nyáresti meditáció. + A versek napján. V. M. 88.

Sass Ervin versei: Egykoron. + Bábel. + Realizmus. + Fénypapírban. + A varjú. 89.

Kapusi Imre versei: Place Pigalle-i képeslapok. + Kerubok hatalmában. 90.

Hegyesi János: A kozák csókja. A Moszkvai Rádió pályázatán díjazott visszaemlékezés. 91-94.

Hegyesi János: Számadás. Vers. 94-95.

Jakuba János: Vízpart. Festmény. Fotó: Váradi Zoltán. 96.

Petőcz Károly: Műhelykultúra és stílus. A százesztendős gyomai Kner Nyomda könyvgyártásának történetéből.
30 kép: könyvborítók-, címlapok. 97-115.
Jegyzetek. [Irodalom.] + Képek: 115.

Koloh Elek: Corini. Párizsi éjszakák, gyomai hétköznapok.
3 kép: Corini Margit: Híd a Szajnán. + Külváros. + Tavaszi zápor. Színes [festmények.]
Fotó: Váradi Zoltán. 116-123.

Dömötör János: Egy képzőművész szakkör negyedszázada.
3 kép: Varga János: Szalmahordás. + Párzsa János: A pusztító ár. + Petrovszki Pál: Hazafelé. [Festmények.] Fotó: Váradi Zoltán. 123-127.

Jakuba János: Csabai tornyok. Festmény. Fotó: Váradi Zoltán. 128.
Tájunk. [Rovatcím.] 129-164.

Szűcs Sándor: Tudományos disputa. + A kígyó meg Somogyi Feri. + Peleskei préceptor Karcagon. [Önéletírás.]
2 kép: színes [cím nélkül.] 129-143.

Dedinszky Gyula: Haan Antal Stark Adolfhoz írt olaszországi levelei.
3 kép: Váza, amelyet Stark kapott szőlőnemesítéséért. Színes. Fotó: Váradi Zoltán. + 2 Haan Antal levél-kézirat részlet. 144-149.

Gulay István: Idő, múlt, történet, építészet.
Sisa Béla: Békés megye műemlékei című könyvéről.
Sisa Béla: Békés megye műemlékei. Békéscsaba, 1981, Békés Megyei Tanács.
2 kép: a fenti könyvből 2 fotó. 149-153.

Szíjártó István - V. Molnár László: Könyvek Békésből. 153-164.
Tartalomjegyzék. 165-166.
E számunkban az egészoldalas festmények Jakuba János festőművész alkotásai. 166.

Kozma Lajos záróvonalai közül Petőcz Károly válogatta a Kner Nyomda Múzeumban. Záródídszek: 14., 19., 24., 35., 39., 44., 66., 69., 72., 74., 90., 95., 115., 123., 127., 143., 149., 153., 164., 166., 167.

Petőcz Károly: Műhelykultúra és stílus. Részlet.
Hátsó borító belső oldal.1982. [3. sz.]

Koszta Rozália: Emlékezés. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. Első borító belső oldal.

Kiss Tamás versei: Töredék. [Kéziratban.] + Árnyjátékok. + Gyermekjátékok Kingának.
1 kép: Kiss Tamás arcképe. Fotó: Balla Demeter. 3-4.

Urr Ida két verse: Háromlábú madár. + Yorick-sirató. 5.

Garai Gábor két verse: Vadgesztenyék. + Ázott orgona-illat. 6.

Grandpierre K. Endre két verse: Segesvár néma kürtjei. Petőfi emlékére. + Balassi Bálint búcsúja Esztergomnál. 7-8.

Koszta Rozália: Csendélet. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. 9.

Tandi Lajos: Dér Endre hatvanéves. 10-11.

Dér Endre: Szemem az ajtón. Novella. 11-21.

Szokolay Zoltán: Palackok a sziget felől.
Vers. 21-24.

Csoór István: Három merőleges és egy vízszintes... Novella. 25-31.

Sarusi Mihály: Misikám. Novella. 32-36.

Ujházy László versei: Olyat, aki. + Így megyek tovább. + Idill. + Ne szólj most! 37-38.

Tomka Mihály két verse: Fegyverkovácsok szolgája. + Fullánkok. 39-40.

Verasztó Antal két verse: Gondolatok egy elhagyott tanyánál. + Égre látó hasadék. 41.

Koszta Rozália: Kettős portré. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. 42.
Művészet. [Rovatcím.] 43-75.

Papp János: Hol tart és merre halad a világ könyvművészete? Impressziók a lipcsei világkiállításról.
5 kép: könyvborítók, belső lapok. 43-48.

Petőcz Károly: Képzőművészet a könyvművészetben.
14 kép: könyvek belső lapjai. 49-59.

Szilágyi Miklós: Koszta Rozália ceglédi kiállítása. 60-61.

Schéner Mihály: Katkics Ilona műhelyében. A felnőtt látásával - gyermeki szívvel.
1 kép: Katkics Ilona és Schéner Mihály színházi fiatalokkal. Színes. Váradi Zoltán fotója. 62-65.

Puszta Sándor: Főhajtás. Kodály Zoltánnak. Vers. 66-67.

Zakupszky László: Kodály Zoltán Galyatetőn.
Részlet a szerző készülő memoár kötetéből. 68-73.

J. A. Russo: Kodály Zoltán Temesváron. Ford. Erdély Izolda.
Az írást a Lépcsők c. antológiából vette át az Új Aurora szerkesztősége. 74-75.

Koszta Rozália: A család. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. 76.
Tanulmány. [Rovatcím.] 77-117.

Bata Imre: Szociográfia és önéletrajz. 77-84.

Fábián Zoltán: Társadalmi látlelet és önformálás. 85-89.

Sziklay László: A szomszéd népek "ruralistái" a két háború között.
Faluszociográfia. 89-95.

Elek László: Arany János és Tisza Domokos. 96-110.

Tóth Lajos: Gondolatok Arany Jáos preszimbolizmusáról. Néhány "Őszikék" korabeli ballada alapján. 111-117.

Koszta Rozália: Apám. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. 118.
Kapcsolatok. [Rovatcím] 119-138.

Kemény G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában. n. 1.
Az én szlovák történész barátomról. 1975. + 2. "Vajúdó parasztvilág" a Garam mentén. 1975. + 3. Hazánk: Kelet-Európa. 1980.
A szerző hagyatékából. 119-126.

Käfer István: Kelet-európai szabadpolc. 3. rész. [Olvasónapló.] 126-138.

Koszta Rozália: Búzatábla. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. 139.
Tájunk. [Rovatcím.] 140-156.

Szenti Tibor: Vásárhelyi parasztok ideálja és "ars poeticája."
Hódmezővásárhely. 140-147.
Jegyzet. + Tájszavak. + Adatközlők: 156.

Pozsgay Imre: Történelmi emlékhely Vésztő-Mágoron. Avatóbeszéd.
2 kép: Pozsgay Imre és Komáromi Gábor. + Vésztő, Csolt-monostor. A helyreállított romkert. Váradi Zoltán fotója. 148-150.

Fábián István: Beszélgetés Juhász Irénnel.
1 kép: Bizánci arany fülbevaló. Vésztő, Csolt-monostor. Színes. Fotó: Váradi Zoltán. 151-152.

Dankó Imre: Meghalt a három föld tudósa: Szűcs Sándor búcsúztatása. 153-155.
1 kép: 1973. okt. 22. Biharnagybajomban: Szűcs Sándor és Dankó Imre. Fotó.
Tartalomjegyzék. 157-158.
E számunkban Koszta Rozália festményeiből közlünk. 159.

Gubis Mihály grafikusművész alkotásaiból záródíszek: 75., 117., 147., 152., 155., 158., 159.

Koszta Rozália: Apám. Festmény. Fotó: Balogh Ferenc. Hátsó borító belső oldal.1983. [1. sz.]

Ady Endre: Szegény megölt Ondris... Részlet.
Világ, 1911. nov. 21. Első borító belső oldal.

Markolt György: Áchim L. András. [Szobor.]
Fotó: Váradi Zoltán. Első borító belső oldal.

Czipri Éva versei: Évszakok pörgettyűje. + Örök élet. + Mennyire legyen sós a sóssága. + Vénasszonyok. + A másik ringatása. + Lehet. 3-5.

Horpácsi Sándor: Megszólalt és elment. Tanulmány.
2 kép: Czipri Éva 30 évesen. Arckép. + Czipri Éva - 1943. máj. 12. Kaposvár - 1974. aug. 2., Szarvas - sírja. Fotók. Fotó: Váradi Zoltán. 5-9.

Dér Endre: Retyerutya. Novella. 10-20.

Bényei József két verse: Gyökér a földben. + Levelek a szamaramhoz. 5. 21-23.

Hajdú Gábor: A pókkirály fia. Novella. 24-36.

Bartis Ferenc versei: Márciuska fiamnak. + Meghitten egyedül. Képeslap helyett Attilámnak külföldről Szárhegyre. + Felhők a fényben. + Fáj, ami fáj. + Fehértűz mellett. + Vidám világparkban. + Tavasz és május. + Falevél madarak. + Apámat utánozza a béke. + Nemzetközi helyzetkép, kicsiben. + Hadijelentés helyett. 36-38.

Madár János versei: Szaporázza a szégyen. + Rovátkált énekeddel. 38-39.

Noth Zsuzsanna: Nőszirom. Ciklus. Vers. 40-42.

Vidovszky Béla: Alföldi tanya. [Festmény.]
Fotó: Váradi Zoltán. 43.

Filadelfi Mihály: A torzó messiás. Színmű három részben. Színre került 1980 nyarán a Gyulai Várszínházban. 44-84.

Fábián Zoltán: Néhány sor egy új színműről.
[Színkritika.]
Filadelfi Mihály: Torzó messiás c. színművéről. 84-85.

Vidovszky Béla: Önarckép. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 86.
Művészet. [Rovatcím.] 87-97.

Láng Miklós: Békés megyéből indult el... Vidovszky béla, 1883-1973. 87-90.

Sass Ervin: Rajki Lászlónál, a szentendrei művésztelepen.
5 kép: Rajki László: Mester. Fotó: Rajki László. + Kenyérmag. Fotó: Veress Erzsi. + Orsi Portréja. + Nagy László portréja. + Kalász. A Mokry Sámuel síremlék felállítása Orosházán. [Szobrok.] Fotó: Rajki László. 91-95.

Koszta Rozália: Művésztelepi kiállítás Békéscsabán. 1982. 96-97.

Vidovszky Béla: Szüleim. [Festmény.] Fotó: Váradi Zoltán. 98.

Bata Imre: A Kner Nyomda és az írók. 99-105.

Lévay Botondné: A Kner Nyomda szellemi kapcsolatai.
Jegyzetek. [Irodalom: 111.] 105-111.

Petőcz Károly: A hagyományok védelmében.
12 kép: Könyvek cím- és belső lapjai. 112-120.

Szabó Ferenc: Békés megye és a Kner Nyomda.
4 kép: Karácsonyi János: Békés vármegye története. 1896. c. műből 3 fotó + Gyoma főtere az 1920-as évek körül.
Jegyzetek. [Irodalom: 128.] 120-128.

Szamos Iván: Ladics ház. [Plakát.] Fotó: Váradi Zoltán. 129.

Dobossy László: A Hašek-jelenség. A szerző a cikket a Ceská Literatura - Cseh Irodalom - c. akadémiai folyóirat felkérésére írta. 130-135.

Varga Csaba: Kihez tartozunk? 135-139.

Kozák Attila: Plakátterv. Fotó: Váradi Zoltán. 140.

Käfer István: Kelet-európai szabadpolc. 4. rész. [Olvasónapló.] 141-149.

Lonovics László: Tungsram. [Palkátterv.]
Fotó: Váradi Zoltán. 150.
Tájunk. Rovatcím. 151-164.

Tóth Béla: Dóka. I. rész. 151-164.

Szamos Iván - Szabó Endre: Lencsési lakótelep, információs rendszer-vázlat. Fotó: Váradi Zoltán. 165.
Tartalom. 166.

Záródísz: 2., 20., 23., 36., 38., 39., 84., 85., 90., 95., 97., 105., 111., 120., 127., 13., 139., 149., 166.1983. [2. sz.]

[Juvan] Sesztalov: Magyar földön. [Vers.]
Kézirat.] Első borító belső oldal.

Filadelfi Mihály: Fábián Zoltán. 1926-1983.
[Nekrológ.] [Kézirat.]
1 kép: Fábián Zoltán arcképe. Fotó. 3-4.

Takáts Gyula versei: Triptychon Csánkiról. + Felkiáltó jelekkel. 5.

Anóka Eszter versei: Vadludakkal elrepülnék. + Körvonalak. + Egykor. 6.

Tomka Mihály: Átváltozások. + Megváltható világ. + Az autóbuszon nem tudtam leírni.
Versek. 7.

Tímár Máté: Tanyasirató. Elbeszélés. 8-14.

Kováts Margit: Szörnyeteg. [Grafika.] Fotó:
Dr. Somogyi Károlyné. 15.

Kelemen Lajos versei: Éjszaka. + Más karácsony. + Nem találod. 16-17.

Ujházy László versei: Üres a levegő. + Közeledés. + Így van ez. 17-18.

Nagy István Attila verse: Még nem. 18-19.

Csoór István: Nőnek a gyerekek, apafej. Elbeszélés. 19-29.

Schéner Mihály: Posztókotlós. [Textilplasztika.] Fotó: Dr. Somogyi Károlyné. 30.
Művészet. [Rovatcím.] 31-46.

Baránszky Jób László: Izléskultura az irodalomban és képzőművészetben. 31-40.

Ember Mária: Schéner és a színház.
Schéner Mihály. 40-43.

Dér Endre: A magyar avantgarde szemléje. 44-46.

Szkok Iván: Aphrodité születése. [Festmény.]
Fotó: Dr. Somogyi Károlyné. 47.
Tanulmány. [Rovatcím.] 48-77.

Rádics Károly: Új nagy írót küldött a falu.
Szabó Pál levelei Móricz Zsigmondhoz.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 58-60. 48-60.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos dilemmája.
Jegyzetek. [Irodalom.] : 64. 60-64.

Szokolay Károly: Arany János Shakespeare-fordításai. 65-70.

Katona Béla: Babits Mihály, a regényíró. 70-77.

Nádler István: Szirommotívum. [Grafika.]
Fotó: Dr. Somogyi Károlyné. 78.
Rokonlátogatás. [Rovatcím.] 97-124.

Schmidt Éva: Vogulok és osztjákok.
2 kép: Schmidt Éva: Anna Nyikitycsna Liszkova, osztják, a népi énekek közlője. + Kaltiszjani, az Ob vidék egyik legszentebb falujának helye. 2 színes fotó. 79-82.

Andrej Tarhanov vogul költő versei: Álom. + Szomorú lovak. + Holló. Ford. Bede Anna. 82-83.

Jeremej Ajpin: A tagja mélyén. Elbeszélés.
Ford. Kereszti Ferenc. 84-92.

Három osztják népi ének Shcmidt Éva gyűjtéséből: Az utolsó hajlék. + A szökött menyasszony. + Obi vadászok. Ford. Bede Anna.
2 kép: Schmidt Éva: Elszenesedett facsonkok Kaltiszjani, a fő istennő faluja helyén. + Medveünnepi kesztyűk, osztják. 2 színes fotó. 92-96.

Földeák Iván: Vogul-föld szülötte. Budapesti beszélgetés Juvan Sesztalovval.
2 kép: Seskin: Ember születik. + Rókát nyúzó vadász. [2 szobor.] Fotó: Schmidt Éva.
Színes. 97-101.

Juvan Sesztalov dedikációja Bede Annának. + autográfiája.
1 kép: Juvan Sesztalov arcképe. [Fotó.] 102.

Juvan Sesztalov vogul költő versei: Magyar földön. + A költő fohásza apja temetési szertartásán. + A költő megátkozza holt apja védőszellemét. Ford. Bede Anna. 102-105.

Juvan Sesztalov: Kezdetben volt a mese. Elbeszélés. Ford. Antal Miklós. 105-124.

Vinkler László: Kulmináció. [Grafika.]
Fotó: Dr. Somogyi Károlyné. 125.
Tájunk. [Rovatcím.] 126-140.

Tóth Béla: Dóka. II. rész. 126-140.

Helyreigazítás: Czipri Éva: Évszakok pörgettyűje c. verse helyesen.
Megjelent az 1983. 1-es számban helytelenül. 142.

Záródíszek: 2., 14., 29., 40., 43., 46., 60., 70., 77., 82., 83., 92., 101., 105., 140., 141., 142.1983. [3. sz.]

Kohán György: A háború emléke. Grafika.
[Részlet.] Fotó: Balogh Ferenc. Első borító belső oldal.

Garai Gábor verse: A reformátor. Részlet egy versciklusból. 3-4.

E. Kovács Kálmán verse: Tolsztoj futása. 4-8.

Urr Ida verse: Romantika. 8-9.

Dér Endre: Veron. Novella. 10-13.

Kohán György: A háború emléke. [Grafika.]
Részlet. Fotó: Balogh Ferenc. 13.

Németh Péter Mikola verse: In extremis. Pilinszky Jánosnak. 14.

Sass Ervin versei: Biblikusan. + Álom. + Szoborvers. + Sírkőfelirat. 14.

Tomka Mihály verse: Őszi-téli füzetlapok. 15-18.

Filadelfi Mihály: Fölfelé. Esszéregény.
Részlet. 18-26.

Kohán György: A háború emléke. [Grafika.]
Részlet. Fotó: Balogh Ferenc. 26.

Fodor András verse: Merkur halála. Fábián Zoltán emlékére. 27.

Csák Gyula: "Amit felvállalt és elvégzett."
[Beszéd.] A búcsúbeszéd Fábián Zoltán temetésén hangzott el 1983. máj. 17-én. 28-29.

Czine Mihály: A kis-nagyember.
Fábián Zoltán. 29-38.

Szabó Éva: Mindenki Zolikája.
Fábián Zoltán. 38-40.

Földeák Iván: Nyugtalan kollegánk - Fábián Zoltán. 41-43.

Noth Zsuzsanna verse: Levél Fábián Zoltánnak. 43.

Cseh Károly: Pipacsok az aszfalton. Fáibán Zoltán emlékének. 44.

Bodnár István verse: Megkésett köszönet. Fábián Zoltán emlékének. 44.

Katona Béla: Az író és a szülőföld. Fábián Zoltán nyíregyházi és Szabolcs-Szatmári kapcsolatairól. 44-47.

Bata Imre: Fábián Zoltán. 47-51.

Filadelfi Mihály: Tétova sorok. Fábián Zoltán emlékére. Vers. 51-52.

Kohán György: A háború emléke. Grafika. [Részlet.] Fotó: Balogh Ferenc. 52.

Fábián Zoltán: A Nagyfolyónál. Színmű 2 felvonásban, 5 képben. 53-84.

Kohán György: A háború emléke. Grafika. [Részlet.] Fotó: Balogh Ferenc. 85.

Schéner Mihály: Gondolatok Kohán Györgyről. 86-89.

T[omka] M[ihály] : Kitartó emberkéz édes gyermekei.
Újfaludy Lajos békéscsabai amatőr hegedűkészítőről.
3 kép: Újfaludy Lajos műhelyében. + Gino Francescalto dedikációja, 1938-ból. + Kobayashi Kenichiro dedikációja, 1976-ból. Fotó: Váradi Zoltán. 89-92.

Kohán György: A háború emléke. Grafika. [Részlet.] Fotó: Balogh Ferenc. 93.

Béládi Miklós: Arcképvázlat Pilinszky Jánosról.
A lét abszurditása és a vallásosság. 94-111.

Käfer István: A cseh és a szlovák irodalom fogadtatásának történeti áttekintése. Előadás az 1983. febr. 23-24-én tartott csehszlovák-magyar műfordítói tanácskozáson, a Magyar Írók Szövetsége Klubjában.
Jegyzetek. [Irodalom : 119-120.] 111-120.

Kohán György: A háború emléke. Grafika.
[Részlet.] Fotó: Balogh Ferenc. 121.
Tájunk. [Rovatcím.] 122-143.

Tóth Lajos: Találkozásaim Darvas Józseffel. 122-129.

Tóth Béla: Dóka. II. rész. 130-143.

Kohán György: A háború emléke. Grafika.
[Részlet.] Fotó: Balogh Ferenc. 144.
Tartalomjegyzék. 145.
E számunkban Kohán György: A háború emléke című alkotását közöljük. 146.

Újfaludy Lajos amatőr hegedűkészítő záródíszei: 9., 18., 84., 89., 92., 111., 120., 129., 143., 145.

Az Új Aurora 10 éves fennállása alkalmából a Békéscsabai Városi Tanács a szerkesztőséget a "Békéscsaba Városáért" kitüntetésben részesítette.
1 kép: Plakett - kitüntetés. 146.Hátra Kezdőlap Előre