Fényes Miklós: Középkori egyetemek Magyarországon; A Pécsi Egyetem története

Fényes Miklós:

Középkori egyetemek Magyarországon;
A Pécsi Egyetem története

(Bibliographie internationale l'histoire des Universités II. [Librairie Droz, Genève, 1976.])


         +---------------------------------------+
         | Az elektronikus változatot készítette |
         |     Ambrus Attila József     |
         |     (alex@nostromo.jpte.hu)    |
         +---------------------------------------+


                Fényes Miklós:

    KÖZÉPKORI EGYETEMEK MAGYARORSZÁGON; A PÉCSI EGYETEM TÖRTÉNETE


  Megjelent: Bibliographie internationale l'histoire des Universités II.
            (Librairie Droz, Genève, 1976.)


          Az összeállított bibliográfia témái:

       I.  Magyarország általános története
       II.  Magyar egyetemek a középkorban
       III. A Pécsi Egyetem Alapítása
       IV.  A 600. évfordulóra megjelent írások
       V.  A Pécsi Egyetem a középkorban
       VI.  Tanárok
       VII. Humanizmus
       VIII. Források
       IX.  Az Egyetemi Könyvtár
       X.  Jogtudományok, jogi oktatás
       XI.  Akadémiák kollégiumok, egyházi intézmények
       XII. A Pécsi Egyetem 1922-től 1972-ig
       XIII. A Pozsonyi Egyetem
       XIV. A Pécsi Egyetem a XVIII-XIX. században
       XV.  Vegyes
           I. Magyarország általános története ^


Timon, Sámuel: Synopsys novae chronologicae Regnorum Hungariae, Croatiae,
  Dalmatiae, etc., Cassoviae, 1737, p. 51-109.

Bél [Belius], Mátyás [Matthias]: Compendium Hungariae geographicum, Posoni,
  1753, pars II., p. 104.

Istvánffy, Miklós: Historia regni Hungariae, Viennae, 1758, Lib. XV, 161. p.

Szerdahelyi, Gábor: Samuel Timon S. J. Celebrorum Hungariae Urbium et
  Oppidorum Topographia. Pars I. veterem, II. novam Pannoniam complectens,
  Cassoviae, 1770., 277. p.

Koller, József: Historia Episcopatus Quinque Ecclesiensis, Posonii, 1784. t.
  3., S. 96-99.

Katona, István [Stephanus]: Historica critica regnum Hungariae stirpis
  mixtae, Budae, Typ. C. Landerer, 1790, p. 412-422.

Szvorényi, Mihály: Historiae Ecclesiasticae Regni Hungariae Amaenitates,
  Jauronii, 1795-1796., p. 7-13.

Engel, Johann Christian: Geschichte des Ungarischen Reiches, Wien, 1813.,
  Bd. 2.

Elekes-Léderer-Székely: Magyarország története. Az öskortól 1526-ig, I.,
  Budapest, 1961.
           II. Magyar egyetemek a középkorban ^


Abel, J.: Egyetemeink a középkorban, Budapest, 1881.

Nevery, Sándor: A középkori egyetemek, Kalocsa, Malatin ny., 1885., p. 37.

Schönebaum, Herbert: "Die ungarischen Universitäten im Mittelalter", in
  Archiv für Kulturgeschichte, Leipzig, 1925., XVI.

Szalay, György: Die mittelalterlichen Universitäten Ungarns, Wien, 1929.

Jajczay, János: "Régi magyar egyetemek" in Élet és Tudomány, 1967., 22. 36.,
  p. 1683-1686.

Ungarische Kulturstätten - Foyers intellectuels en Hongrie - Hungarian
  educational institutions - Centri di cultura in Ungheria, Budapest, O. J.
  Egyetemi ny., p. 192.

Kaufmann,  G:  "Die  Universitätsprivilägien der Kaiser", in Deutsche
  Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1889., 1., p. 131-146.
            III. A Pécsi Egyetem Alapítása ^


Csizmadia, Andor: "The origins of University Education in Hungary", in Acta
  Juridica Acad. Scient. Hung., 1967., t. IX., fasc. 1-2., p. 127-160.

Kardos, Alajos: "Memoria Studii Generalis Quinque Ecclesiensis a Ludovico
  Magno Hungariae rege seculo decimo quarto erecti. E monumentis fide
  dignis confecta, quinque Ecclesiensis, 1799., p. 6-27.

Lukinich, Imre: Az egyetem alapításának története, Kiad. a M. Kir. Erzsébet
  Tudományegyetem, Pécs, Dunántul ny., 1933., p. 55.

Székely, György: "A Pécsi és óbudai egyetemalapítások helye a közép- európai
  egyetemalapítási  hullámokban",  in  Studia  Iuridica  Auctoritate
  Universitatis Pécs Publicata, 60., Pécs, Szikra ny., 1968., p. 117-130.

Kovács, Endre: "Die Gründung der Universität Pécs und ihre Bedeutung für die
  ungarische Kultur", in Les Universités européennes du XIVe au XVIIIe
  siècle. Aspects et problèmes. Actes du Colloque international organisé à
  l'occasion du VIe centenaire de l'Université Jagellone de Cracovie, 6-8
  mai 1964., Genève, 1967., p. 36-47.

Kolta,  János:  "Fejezetek  a  pécsi  felsőoktatás  történetéből.  l.
  Egyetemalapítás Pécsett 1367-ben" in Universitas, 1972., I. évf., Nr. I.

"Egyetemünk alapításának és fejlődésének főbb mozzanatai", in A M. Kir.
  Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az 1941/42, p. 4-9.

Babics,  András:  "A középkori pécsi egyetem alapításának hatszázadik
  évfordulójára", in Pécsi Műszaki Szemle, 1967., Nr. 3., p. 4-7.

Vetulani, Adam: "La fondation des universités dans l'Europe centrale, aux
  temps du pontificat d'Urbain V.", in La Storia del diritto nel quadro
  delle scienze storiche. Atti del 1. Congresso intern. della Società
  Italiana di Storia del Diritto, Firenze, 1966., p. 361-367.

Vetulai,  Adam:  "A  pécsi  egyetem, valamint a krakkói és a bécsi
  testvéregyetemek alapításának körülményeiről", in Jubileumi Tanulmányok,
  I., Pécs, 1968., p. 21-48.

Vetulai, Adam: " 'Modus procedendi' bei der Gröndung von Universitäten im
  Zeitalter des Pontificats Urbans V.", in Acta Facultatis Juridicae
  Universitatis Comenianae 1968, Bratislava, 1968., p. 311-318.

Gabriel, Astrik [László]: The Mediaeval Universities of Pécs and Pozsony.
  Commemoration of the 500th and 600th anniversary of their foundation. The
  Mediaeval Institute, Notre Dame, Indiana. - Verlag J. Knecht, Frankfurt
  a. M., 1969., p. 87. and 17 pl.

Székely, György: "A pécsi és óbudai egyetem alapítása a közép-európai
  egyetemlétesítések összefüggéseiben", in Janus Pannonius Múzeum Évkönyve
  1967, Pécs, 1968., p. 155-174.

Hodinka, Antal: Nagy Lajos pécsi egyeteme és Pécs város egykori elsősége,
  pusztulása és ujjáépülése, Pécs, 1933., p. 8.

Vass, József: "Az Anjouk és műveltségük", in Budapesti Szemle, 1861., XII.,
  p. 3-66., 241-302.

Por, Antal: Nagy Lajos 1326-1382 Magyar történelmi életrajzok 8., Franklin,
  Budapest, 1892., p. 628.

Hóman, Bálint: Gli Angioini di Napoli in Ungheria 1290-1403, Roma, Reale
  Academia d'Italia, 1938., p. 580.

Dercsényi, Dezső: Nagy Lajos kora, Budapest, [1941.], p. 319.

"Hol volt az Alma Mater?", in Dunántúli Napló, 1967, 24., 236.

"Ahol a magyar felsőoktatás bölcsője ringott?", in Orvosegyetem, 1967., Nr.
  15.

Bónis, György: "A Capella Regia és a pécsi egyetemalapítás", in Studia
  Iuridica 60., Pécs, 1968., p. 21-26.
          IV. A 600. évfordulóra megjelent írások ^


Kolta, János: Pécs egyetemei és főiskolái. 1367-1967. Kiad. Pécs város
  Idegenforgalmi Hivatala, Pécs, Szikra ny., 1967., p. 37.

Hongrie. - Pour le 600e anniversaire de l'Université de Pécs, in Bulletin
  Assoc. Internat. des Universités, 1967., 15. 1., p. 42.

Hongrie. - Pour le 600e anniversaire de l'Université de Pécs, in Bulletin
  Assoc. Internat. des Universités, 1968., 16. 1., p. 37.

Szalatnai, Rezső: "A pécsi egyetem hatszáz éve", in Magyar Nemzet, XXIII.,
  238., p. 11.

Ajtai, Miklós: "Hatszáz éves a magyar felsőoktatás", in Felsőoktatási
  Szemle, 1967., Nr.12., S. 705-711.

Berczik, Árpád: "600 (Sechshundert) Jahre ungarisches Hochschulwessen", in
  Das Hochschulwesen, 1968. XVI. 3., p. 211-212.

Gombár, József: "A magyar felsőoktatás hatszáz éve", in Alföld, 1967. XVII.,
  Nr. 12., p. 41-42.

Tiszai, László: "La 600-jaro Universitato de Pécs", in Hungara Vivo, 1968.
  VIII. 1., p. 4-5.

Csizmadia, Andor: A pécsi egyetemalapítás 600. évfordulójára (1367- 1967),
  Pécsi szikra ny., Pécs, 1971., p. 54.

Páter, János: "Hatszáz éves a pécsi egyetem", in Egészségtudomány, 1967. 11.
  3., p. 209-210.

Passuth, László: "Hat évszázados a pécsi egyetem", in Világ Ifjúsága, 1967.
  21. 9., p. 10-11.

Ádám, Antal: "A hatszáz éves magyar felsőoktatás jubileumi ünnepségei", in
  Állam és Igazgatás, 1967., Nr. 12., p. 1129-1133.

Hatszáz esztendő, in Jelenkor, 1967. 10. 10.

Boros, Béla: "1367-1967", A Pécsi Egyetem, in Orvosi Hetilap, 1967., CVIII.,
  Nr. 41.

Tüskés, Tibor: "Régi magyar iskolavárosok: Pécs", in Köznevelés, 1967.,
  XXIII., 21., p. 837-838.

Horváth,  Pál:  "Jubiláló egyetemek történetéhez", in Studia Iuridica
  Auctoritate Universitateis Pécs Publicata, 60., Pécs, 1968., p. 57-68.

Bakó, Elemér - Horváth, Mihály: "Six hundred years of Hungarian education",
  in Hungarian University Education, Maryland, 1967., VI., p. 34.

"Felsőoktatásunk  jubileumi  napjai.  Tudományos  tanácskozások  Pécs
  egyetemein", in Népszabadság, 1967., XXV., Nr. 236.

Kolta, János: "Fejezetek a pécsi felsőoktatás történetéből. 11. A középkori
  egyetem szervezete", in Universitas, 1972., I. évf., Nr. 12., p. 4.
           V. A Pécsi Egyetem a középkorban ^


Bekeji, R.: A pécsi egyetem, Budapest, 1909.

Szilvek, Lajos: A pécsi egyetem története, Hunyadi M. ny., Pécs, 1900., p.
  50.

Szabó,  Pál:  A régi pécsi egyetem, Közlemények a M. Kir. Erzsébet
  Tudományegyetem Könyvtárából 18., Pécs, 1933., p. 28.

Kavka, Frentisek: "A prágai Károly egyetem, a pécsi egyetem és Dél-
  Magyarország a XIV. században és a XV. század elején", in Jubileumi
  Tanulmányok I., Pécs, 1967., p. 87-96.

Csizmadia, Andor: "Az egyetemi jogi oktatás Magyarországon a pécsi egyetem
  alapítása után a XIV-XV. században", in Dunántúli Tudományos Intézet
  évkönyve 1967, Akadémiai k., Budapest, 1968., p. 207-224.

"Milyen fakultásokkal indult az ősi Studium Generale?", in Dunántúli Napló,
  1967. 24. 85.

Szentkirályi, István: "Klimó György és a pécsi hittudományi kar", in
  Dunántúl, 1911. május 21., p. 1-2.

Hajnal, József: "A középkori pécsi egyetem és a Pécsi Orvostudományi Egyetem
  történetéből", in Orvosi Hetilap, 1967., 108., Nr. 51., p. 2428- 2431.

Mezey,  László:  "A  pécsi  egyetemalapítás előzményei", in Jubileumi
  tanulmányok, Pécs, 1967., I., p. 53-84.

Csizmadia, Andor: L'Université de Pécs au Moyen Âge, (Studia Iuridica
  Auctoritate  Universitatis  Pécs  Publicata 42.) Pécsi Szikra ny.,
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1965., p. 23.

Kovács, András: "A középkori pécsi egyetem", in Dunántúli Napló, Pécs, 24.
  95.

"A középkori pécsi egyetemről", in Dunántúli Napló, Pécs, 1967. 24. 86.

Petrovich, Ede: "A középkori pécsi egyetem", in Dunántúli Napló, Pécs, 1967.
  24. Nr. 232., 233., 234., 235., 237., 238.

Petrovich,  Ede: "Adatok a középkori pécsi egyetem történetéhez", in
  Felsőoktatási szemle, 1967., Nr. 9., p. 518-522.

Csizmadia,  Andor:  A  pécsi egyetem a középkorban, (Studia Iuridica
  Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 40.), Tankönyvkiadó, Budapest,
  1965., p. 24.

Csizmadia, Andor: Die Universität in Pécs im Mittelalter, (Studia Iuridica
  Auctoritate  Universitatis  Pécs Publicata 41.), Pécsi Szikra ny.,
  Tankönyvkiadó, Budapest, 1965., p. 24.

Petrocvich,  Ede:  "középkori  pécsi  egyetem ismeretlen tanárai", in
  Irodalomtörténeti Közlemények, 1967., Jhg. 71., Nr. 3., p. 290-296.

Gálos, Magda: A régi Pécs szellemi élete, (Közlemények a Pécsi Erzsébet
  Tudományegyetem Könyvtárából 24.), Pécs, 1933., p. 48.

Petrovich, Ede: "A középkori pécsi egyetemmel kapcsolatos szentbeszédek
  kora", in Irodalomtörténeti Közlemények, 1966., Nr. 2/2., p. 142-146.

Heilig, Konrad: "Zur Geschichte der ältesten Ungarischen Universitäten und
  des  Magisters  Benedikt  von Makra", in Jahrbuch des Ungarischen
  Historischen Institut Wien, 1931., p. 41-71.

Laky, Mátyás: Művelődésügyünk tényezői Zsigmond alatt, Buschmann, Budapest,
  1876., p. 59.

Szentkirályi, István: "Klimó György püspök és a pécsi egyetem. A pécsi
  egyetem jogfolytonosságának kérdéséhez", in Dunántúl, 1911. apr. 16.

Kolta, János: "Fejezetek a pécsi felsőoktatás történetéből. III. Mikor szünt
  meg az első egyetem?", in Universitas, 1972., I. évf., Nr. 3., p. 4.

Boros,  István:  "Kisérletek  az  1367-ben  alapított  Pécsi  egyetem
  visszaállítására", in Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs
  Publicata, Pécs, 1968. 60., p. 1-20.

Gerecze, Péter: "A pécsi egyetem helye és címere", in Archeológiai Értesítő,
  1904., Nr. 2., p. 193-195.

Juhász, László: Baranya vármegye és Pécs város régészete, Lyceum ny., Pécs,
  1894. 42., p. 2.
                 VI. Tanárok ^


Csizmadia, Andor: "Galvano di Bologna pécsi működése és a középkori magyar
  jogi oktatás egyes kérdései", in Jubileumi Tanulmányok, Pécs, 1967. I.,
  p. 111-127.

Gabriel, Asztrik: "Alexandre de Hongrie, mâtre régent à l'Université de
  Paris (vers 1300)", in Revue d'Histoire comparée, t. 1., P. U. F., Paris,
  1943., p. 12.

Áldásy, Antal: Alsándi Bálint bibornok (Kardinal Valentin Alsáni), (Magyar
  történeti életrajzok, XIX.), Magyar Tört. Társ., Budapest, 1903., p. 135.

[Pécs, Egyetem]: "Rektorok névsora az egyetem megalapítása óta", in A Pécsi
  Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem almanachja az 1936/37-1942/43,
  tanévre, Dunántúl ny., Pécs

[Pécs, Egyetem]: "Dékánok névsora az egyetem megalapítása óta", in A Pécsi
  Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem almanachja az 1936/37-1942/43,
  tanévre, Dunántúl ny., Pécs

Angyal, Pál: "Régi tanárok, régi hallgatók", in A Magyar Királyi Erzsébet
  Tudományegyetem 1936/37 tanévi irataiból, p. 167-176.

Szentkirályi, István: "Régi theologiai tanárok", in Pécs-Baranyai Múzeum
  Egyesület Évkönyve, 1916. Jhg. VIII., p. 24.
                VII. Humanizmus ^


Kardos, Tibor: A magyar humanizmus kezdetei, Pécs, 1936.

Kardos, Tibor: A magyarországi humanizmus kora, Akadémiai k., Budapest,
  1955., t. 7., p. 463.

Kardos, Tibor: "A Pécsi Egyetemi Beszédek és a humanizmus", in Jubileumi
  Tanulmányok I., Pécs, 1968., p. 129-160.

Fraknói, Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században, Budapest,
  1873., VIII., p. 424.

Vargha, Damján: "A XIV. századi pécsi Nagy Lajos egyetem fennmaradt beszédei
  a magyar szentekről", in A Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetem 1941/42
  tanévi irataiból, Dunántul ny., Pécs, 1942., p. 13-26.

Szabó, Pál: A régi pécsi egyetemre vonatkozó kéziratok és nyomtatványok
  bibliográfiája,  (Közlemények  a  M.  Kir. Erzsébet Tudományegyetem
  Könyvtárából 19.), Pécs, 1933. p. 23.
                VIII. Források ^


A [hatszáz] 600 éves jogi felsőoktatás történetéből. 1367-1967. A pécsi
  egyetemtörténeti konferencia (1967. okt. 12.) anyagából. (Studia Iuridica
  Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 60.) Szerk. Csizmadia Andor,
  Szikra ny., Pécs, 1968., p. 164.

Petrovich, Ede: "Új magyar egyetemi vonatkozású adatok a XV. századból egy
  római levéltárban", in Filológiai Közlöny, 1970. 1/2.

Csontosi, János: "Nagyfontosságú XIV. sz. kézirat a pécsi egyetemről
  Münchenben", in Magyar Könyvszemle, Jg. 1882., p. 253.

Prinz, Gyula: "A pécsi múzeum és az egyetem", in Pécsi Napló, 1925. szept.
  6.

Petrovich, Ede: "A középkori pécsi egyetemre vonatkozó források", in Studia
  Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Pécs, 1968. 60., p.
  89-108.

Petrovich,  Ede:  "A  pécsi  egyetemi beszédgyűjtemény", in Jubileumi
  Tanulmányok, Pécs, 1967. I., p. 163-223.
             IX. Az Egyetemi Könyvtár ^


Petrovich, Ede: "Klimo püspök kulturális tevékenysége. Kétszáz éves az
  Egyetemi Könyvtár", in Dunántúli Napló, 31., 1974. okt 13., 281. sz., p.
  7.

Boda,  Miklós:  "Három  évszázad  könyvtártörténeti  emlékei a Klimó-
  gyűjteményben", in Pécsi Egyetemi Könyvtár Jubileumi évkönyv 1774- 1974,
  Szikra ny., Pécs, 1974., p. 163-192.

Boda,  Miklós:  "1774-1974.  Kétszáz  éves az Egyetemi Könyvtár", in
  Universitas, 1974. III. évf. 14. sz., p. 4.

Borsy, Károly: "Kétszáz éves a Pécsi Egyetemi Könyvtár. Klimó György, a
  XVIII.  századi  Pécs kulturális felemelkedésének megalapozója", in
  Dunántúli Napló 31., 1974. maj. 12., 128. sz., p. 8.

Fényes, Miklós: "Kétszáz éves a Pécsi Egyetemi Könyvtár. A város jelentős
  kultúrértéke", in Dunántúli Napló 31., 1974. okt. 16., 284. sz., p. 6.

"Kétszáz éves az Egyetemi Könyvtár", in Universitas 1974., III. évf., Nr.
  2., p. 1.

Fényes, Miklós: "A Pécsi Egyetemi Könyvtár története. I. Pécsi Püspöki
  könyvtár. 1774-1923.", in Pécsi Egyetemi Könyvtár Jubileumi évkönyv
  1774-1974, Szikra ny., Pécs, 1974., p. 7-113.

Pécsi Egyetemi Könyvtár: Jubileumi évkönyv 1774-1974, (Szerk.: Fényes
  Miklós), Bibliogr. a tanulmányok végén. Szikra ny., Pécs, 1974., p. 218.

Hoóz, Istvánné: "A Pécsi Egyetemi Könyvtár folyóiratállományának alakulása
  és összetétele", in Pécsi Egyetemi Könyvtár Jubileumi évkönyv 1774-1974,
  Szikra ny., Pécs, 1974., p. 193-219.

"Kétszáz éves az Egyetemi Könyvtár. Jubileumi rendezvények", in Dunántúli
  Napló 31., 1974. okt. 11., p. 5.

"Kétszáz éves az első magyar nyilvános könyvtár. Megkezdődtek a jubileumi
  ünnepségek", in Dunántúli Napló 31., 1974. okt. 17., 285. sz., p. 3.

"Új köntösben az Egyetemi Könyvtár" in Dunántúli Napló 30., 1973. jaqn 20.,
  158. sz., p. 3.

"A 'Klimó gyűjtemény' legszebb darabjai az Egyetemi Könyvtár jubileumi
  kiállításán", in Dunántúli Napló 31., 1974. okt. 20., 288. sz., p. 10.

Fényes,  Miklós: "Könyvtári reform a Pécsi Egyetemi Könyvtárban", in
  Könyvtári Figyelő 18., 1972., 3. sz., p. 318-325.

"Pécsi siker Békéscsabán. Díjat nyert az amatőr filmklub. (Barakonyi Károly
  és Décsi Pál: 200 éves a Klimó Könyvtár c. alkotása külön díjat nyert",
  in Dunántúli Napló 30., 1973. ápr. 9., 88. sz., p. 5.

"Városi könyvtárból egyetemi könyvtár", in Nyugatm. Hir., 1914. máj. 30.

Boda, Miklós: "Fritz József a Pécsi Egyetemi Könyvtár élén. 1930- 1934.", in
  Pécsi egyetemi Könyvtár Jubileumi évkönyv 1774-1974, Szikra ny., Pécs,
  1974., p. 115-162.

"Francia könyvadományok a pécsi egyetemnek", in Dunántúl, 1924. aug. 2.

Fejes, György: "A pécsi egyetemi könyvtár", in Dunántúl, 1927. jan. 1.

Selymes, Ferenc: "Orosz nyelvkönyv 1819-ből Pécsett" - A Pécsi Egyetemi
  Könyvtár példánya, in Dunántúli Napló 30., 1973. jan. 9., 6. sz., p. 6.

Bónis, György: "Magyi János formuláskönyve és a gyakorlati jogtanítás", in
  Jubileumi Tanulmányok, Pécs, 1968. I., p. 225-259.

Kovács, Sándor: A soproni evangélikus lyceumi magyar társaság története,
  Magyar Társaság, Sopron, 1890. p. 4-120.
            X. Jogtudományok, jogi oktatás ^


Leitner, Ferenc: Jog- és államtudományi szakoktatás, Resenberg, Budapest,
  1878. p. VII-173.

Balás, Károly: Jogi és államtudományi oktatásunk reformjáról, Dunántúl ny.,
  Pécs, 1928., p. 24.

Melichar, Erwin: "Zur Geschichte des Rechtsunterrichts in Mitteleuropa. 600
  Jahre Universität Pécs", in Österreichische Juristenzeitung, 1967.,
  14/15., p. 365-367.

Vargyai,  Gyula:  "Beiträge  zur Geschichte des Unterrichts des ung.
  Staatsrechts im Reformzeitalter", in Die juristische Bildung in der
  Slowakei  und in Ungarn bis zum Jahr 1848, Slovenské Pedagogické
  Nakladatelstvo, Bratislava, 1968., p. 301-310.

Kérészy, Zoltán: Az egyetemek és jogakadémiák átszervezésének kérdése, Klein
  ny., Budapest, 1940., p. 10.

[Pécs, Egyetem]: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának
  évkönyve (Szerk.: Flachbart Ernő), Tankönyvk., Budapest, 1954., 188 (4),
  p. 20.

"A Dunántúli jogászok Alma Matere a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
  Jogtudományi Kara", in Dunántúli Napló, 1967. okt. 8.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának szervezeti és
  működési szabályzata, Házi soksz., Pécs, 1970., 29., p. 2.

Krisztics, Sándor: "Volt pécsi és pozsonyi jogászok", in Dunántúl, 1933.
  dec. 24.
        XI. Akadémiák kollégiumok, egyházi intézmények ^


Lengyel,  Alfréd: "A Pécsi Királyi Akadémia története 1785-1802", in
  Jubileumi tanulmányok, Pécs, 1967. I., p. 261-283.

Polgár, József: Néhány szó a pécsi lyceum kérdéséhez, Lyceum ny., Pécs,
  1863., p. 28.

Polgár, József: Ismét néhány szó a pécsi joglyceum kérdéséhez, Lyceum ny.,
  Pécs, 1865., p. 30.

Eckhart, Ferenc: A magyar királyi jogakadémiák és jogliceumok története,
  Atheneum, Pest, 1873., p. 373.

Vasváry, Ferenc: "Megemlékezés a pécsi jogakadémia megalapításáról", in A
  Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1936/37, évi irataiból, Pécs,
  1937., p. 158-166.

Csizmadia, Andor: "Jogi oktatás a Pécsi Királyi Akadémián a 19. században",
  in Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 60., Pécs,
  1968., p. 27-40.

Fényes, Miklós: "A hazai jog oktatása és tananyaga a Pécsi Akadémián
  1798/99", in Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata,
  60., Pécs, 1968., p. 41-50.

Kopcsányi, Károly: A pécsi jogakadémia múltja és jelene, Pécs, 1897., p.
  172.

Észrevételek a pécsi püspöki lyceum jogtanárainak emlékiratára, Madarász
  ny., Pécs, 1895., p. 52.

Pécs. Püspöki Joglyceum. Szervezeti szabályzata, Lyceum ny., Pécs, 1900. p.
  14.

[Pécs. Püspöki Joglyceum]: In Episcopali Lyceo Quinque-Ecclesiensi Jurium et
  Philosophiae  anni  utriusque  auditores...  anno  scholastico...
  Quinqueecclesiensis, Typ. Lyceum, 1833/34., 1834/35., 1835/36., 1836/37.,
  1838/39., 1839/40., 1840/41., 1841/42., 1843/44.

Pécs. Püspöki Joglyceum: A mind a két évi jog- és bölcselettanuló...
  sorozata az... évben, Lyceum ny., Pécs, 1844/45., 1845/46., 1846/47.

"Száz éve alapították a pécsi püspöki jogakadémiát", in Dunántúl, 1933. nov.
  12.

Pécs. Püspöki Joglyceum: Hallgatóira vonatkozó fegyelmi szabályok, Lyceum
  ny., Pécs, 1900., p. 11.

Hanuy, Ferenc: "Katholicus egyetem Pécsett", in A Pécsi püspöki Hittudományi
  Intézet évkönyve 1902/03 tanévre, Lyceum ny., Pécs, 1903., p. 1-181.

"Az Egyetemi Szent Mór Collegium, a katholicus tanárképző intézet, általános
  egyetemi internátus és menza alaptervezete", in Pécsi napló, 1926. ápr. 24.
          XII. A Pécsi Egyetem 1922-től 1972-ig ^


"Pécs és Baranya az erzsébet tudományegyetemért", in Dunántúl, 1922. febr.
  17.

Alexander, Bernat: "Négy egyetem", in Pécsi Lapok, 1923. okt. 27.

"A pécsi egyetem ügye a nemzetgyűlésen", in Dunántúl, 1922. jan. 18.

"A pécsi egyetem ügye a városi közgyűlésen", in Dunántúl, 1922. máj. 19.

"Az egyetemi fakultások elhelyezése Pécsett", in Dunántúl, 1922. márc. 24.

"Gaudeamus igitur... (A pécsi egyetem felavatásának napjáról)", in Pécsi
  Lapok, 1923. okt. 12.

Asztalos, Miklós: "A pécsi egyetem felavatása", in Pécsi Lapok, 1923. okt.
  16.

"Az  egyetem  ünnepélyes  megnyitása.  A  kultuszminiszter az egyetem
  feladatáról", in Dunántúl, 1923. szept. 16.

Mihályffy, Ernő: "A pécsi egyetem fejlődése és feladatai a jovő fejlődés
  biztosítására", in Pécsi Napló, 1926. okt. 10.

Kornis,  gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta, Magyar
  Pedagógiai Társaság, Budapest, 1927., t. 2., p. XII-58.

"Pécs  városával együtt az egész Dunántúl megmozdul a pécsi egyetem
  fejlesztéséért", in Pécsi Napló, 1929. máj. 5.

"Pannonia kutatását tűzte ki feladatává a pécsi egyetem", in Dunántúl, 1929.
  szept. 24.

Grósz, Emil: Egyetemi tanszékek betöltésének módja, Franklin, Budapest,
  1929., p. 6.

Imre, József: Rektori beszédek, Dunántúl ny., Pécs, 1929., p. 53.

Imre, József: Beszámoló beszéd a m. kir. Erzsébet tudományegyetem tanácsának
  1929. évi szeptember hó 22-én tartott ünnepi közgyűlésén, Dunántúl ny.,
  Pécs, 1930., p. 16.

"Az  Erzsébet  egyetem  Pécs  városát  az új magyar élet számottevő
  kulturtényezőjévé akarja tenni", in Dunántúl, 1929. okt. 20.

Asztalos, József: A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1930/31,
  tanévben, Stephaneum, budapest, 1932., p. 90.

Klebelsberg, Kuno: "A pécsi egyetem, a Janus Pannonius Társaság és a Minerva
  folyóirat az egész Dunántúl szellemi életének irányítói", in Dunántúl,
  1931. jun. 11.

Pécs szab[ad] kir[ályi] város közösségének emlékirata a pécsi m[agyar]
  Erzsébet  tudományegyetem  továbbfejlesztéséről.  Készült a Dunántúl
  törvényhatóságai és városai képviseletének bevonásával Pécsett 1928. dec.
  5-én megtartott értekezlet megállapodása alapján. Dunántúl ny., Pécs,
  1929., p. 43.

"Az épitési költségek egynegyedével járul hozzá Pécs város közönsége az
  egyetem továbbfejlesztésének költségeihez", in Pécsi Napló, 1930. febr. 26.

"A város [Pécs] saját anyagi erejéből fejleszti tovább egyetemét", in
  Dunántúl, 1932. máj. 19.

A magyar kir. Erzsébet tudományegyetem tanulmányi és fegyelmi szabályzatának
  kivonata, M. kir. erzsébet tudományegyetem, Pécs, 1933., p. 20.

"Mit jelent Pécs város gazdasági életében az egyetem?", in Pécsi Napló,
  1931. nov. 19.

"A jogi és bölcsészettudományi kar új épületének alapító oklevele", in Pécsi
  Napló, 1931. máj. 30.

"Mathematika-természettudományi fakultással bővül ki a pécsi egyetem", in
  Dunántúl, 1930. máj. 27.

"Nem szüntetik meg a pécsi egyetem bölcsészkarát", in Pécsi Napló, 1933.
  nov. 4.

A magyar kir. erzsébet tudományegyetem evangélikus hittudományi karának
  tanulmányi és vizsgálati szabályzata, Dunántúl ny., Pécs, 1926.

Hodinka, Antal: A pécsi egyetemről a Pécs város múltjáról tartott rektori
  megnyitó beszéd, M. kir. erzsébet tudományegyetem 1932/33 tanévi iratai,
  Fasc. 1., Dunántúl ny., Pécs, 1933., p. 37.

Grósz, Emil: Az egyetemek magántanári intézménye, Franklin, Budapest, 1937.,
  p. 14.

Grósz, Emil: Az egyetemek költségvetése, Franklin, Budapest, 1939., p. 2.

Várkonyi, Nándor: "Egyetem a két háború közt", in Jelenkor, 1967., Nr. 10.,
  p. 881-888.

[Pécs,  Egyetem]:  Az  egyetem  oktatóinak  és tudományos dolgozóinak
  szakirodalmi  munkássága  1945-66.  Bibliográfia, (Összeáll.: Molnár
  István), Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 51.,
  Szikra ny., Pécs, 1967., p. 111.

Szentistványi, Gyuláné: "Pécs város és Baranya megye tudományos életének és
  felsőoktatásának  éve",  Pécsi  Orvostudományi  Egyetem  "Hazánk
  felszabadulásának  20.  évfordulója  alkalmából rendezett tudományos
  ülésszak", Szikra ny., Pécs, 1966., p. 23-32.

Az [Ezerkilencszáztizenkettő] 1912: évi XXXVI. az 1921: évi XXV. és az 1940:
  évi  XXVIII.  törvénycikk  az  egyetem  létesítéséről, Pécsre való
  elhelyezéséről és a bölcsészettudományi kar ideiglenes szüneteltetéséről,
  A Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az 1942/43. tanévre.
  Pécs, 1943., p. 4.

Ruzsás, Lajosné - Faluhelyi, Vera: A Pécsi Orvostudományi Egyetem tudományos
  munkásságának bibliográfiája. 1945-1966,Szikra ny., Pécs, 1967., p. 312.

Simon, Vendel: Weszely Ödön pedagógiája, Specimina dissertationum fac.
  philos. Reg. Hung. Univ. Elisabethinae QUinqueecclesiensis 123., Dunántúl
  ny., Pécs, 1937. p. 33.

"Pécsi oktatók új könyvei", in Universitas, 1973., II. évf., 11. sz., p. 2.

Kolta,  János:  "fejezetek  a  pécsi felsőoktatás történetéből VI. A
  felszabadulás utáni első évtized", in Universitas, 1972., I. évf., 6.
  sz., p. 4.

"Egyetemtörténeti konferencia, in Dunántúli Napló, 1967., XXIV., Nr. 242.

Fényes, Miklós: "Beszámoló a Pécsi Egyetemtörténeti Konferenciáról", in
  Jogtudományi Közlöny, 1968., Nr. 4., p. 215-217.

Kovács, Endre: "A pécsi egyetemtörténeti konferencia", in Felsőoktatási
  Szemle, 1967. p. 755-756.
             XIII. A Pozsonyi Egyetem ^


Pávay Vajna, Gábor: Pozsony és a harmadik egyetem, Pozsony, 1884., p. 43.

Schulpe, György: Pozsony és a harmadik egyetem, Pozsony, Dratloff, 1893.

Wagner, József: A pozsonyi m. kir. állami tudományegyetem tervezete,
  Stamfel, Budapest, 1900.

Grósz, Emil: Egyetemalapítás, Franklin, Budapest, 1910., p. 13.

"Pozsony város törvényhatósági közgyűlése és az Erzsébet egyetem", in
  Nyugatm. Hiradó, 1912. febr. 6.

"[Ezerkilencszáztizenkettő] 1912:XXXVI. t. c. a debreceni és pozsonyi
  tudományegyetem felállításáról", in Budapesti közlöny, 1912. júl. 12.

Mandello, Gyula - Tóth, lajos: A pozsonyi egyetem elhelyezése, Egyetemi ny.,
  Budapest, 1913., p. 21.

Polner, Ödön: Az új egyetemek és a nemzeti kultúra, Eder, pozsony, 1916., p.
  16.

"A Pozsonyi egyetem építési programja", in Nyugatm. Hiradó, 1914. jan. 29.

"A Pozsonyi egyetemi könyvtár", in Egyetemi Lapok, 1915. jan. 31.

"A Pozsonyi egyetem átadása", in Hiradó, 1919. szept. 23., 24., 25., 26.

"Az egyetemi könyvtár átadása 1919. október 10-én", in Hiradó, 1919. okt.
  11.

Balogh, Károly: "Az Erzsébet Tudományegyetem könyvtára", in Magyar Művészet,
  1929., p. 568-575.

"Pozsony levéltárai és a pozsonyi egyetem", in Nyugatm. Hiradó, 1916. júl.
  2.

A Pozsonyi m. kir. Erzsébet tudományegyetem Diákasztalának alapszabályai,
  Eder ny., Pozsony, 1915., p. 10.

"Az erzsébet egyetem fejlesztése", in Nyugatm Hiradó, 1917. dec. 28.

A Pozsonyi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem almanachja az... tanévre, Eder
  ny., Pozsony, 1914/15. (1915), 1915/16. (1916), 1916/17. (1917), 1917/18.
  (1918).

"A Pozsonyi egyetem jövője. Az egyetemi ifjúság mozgalma", in Hiradó, 1919.
  máj. 1.

Richter, Aladár: "A pozsonyi tudományegyetem ügye", in Hiradó, 1919. szept.
  6.

Bakay, Lajos: "Az Erzsébet tudományegyetem küzdelmes tiz esztendeje", in
  Dunántúl, 1925. okt. 6.

Szabó, Pál: A m. kir. Erzsébet tudományegyetem I. Rész. Pozsonyban,
  (Közlemények a pécsi Erzsébet tudományegyetem könyvtárából 27.), Házi
  soksz., Pécs, 1934., p. 46.

Nagy, József: "A M. Kir. Erzsébet tudományegyetem rövid története. I.
  Pocsony (1914-1919)", A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az
  1929/30 tanévre, Dunántúl ny., Pécs, 1933., p. 5-8.

Szabó, Pál: A M[agyar] Kir[ályi] Erzsébet Tudományegyetem. - A M. Kir.
  Erzsébet Tudományegyetem bibliográfiája. I. r. Pozsony, (Közlemények a
  pécsi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárából 27-28., p. 3.) Egyetemi
  Könyvtár, Pécs, 1934., 23., p. 19.

Szabó, Pál: "A huszonöt éves Erzsébet Tudományegyetem keletkezése", in A
  "Dunántúl" évkönyve, Pécs, 1937., p. 67-76.

Entz, Béla: "Az erzsébet tudományegyetem és Pekár Mihály", in Pekár Mihály
  emlékezete 1871-1942, Kis Akadémia, Budapest, 1944., p. 35- 142.

"A Pozsonyi Erzsébet tudományegyetem filozófiai fakultása", in Nyugatm.
  Hiradó, 1918. aug. 3.

Kornis, Gyula: A bölcsészeti kar jelentősége a Tudományegyetem, Eder ny.,
  Pozsony, 1917.

A Magy[ar] Kir[ályi] Erzsébet Tudományegyetem jog- és államtudományi karán
  működő ny. r. tanárok irodalmi munkásságának jegyzéke, Danubia, Pécs,
  1930., 46., (2), p. 23.

Ortvay, Tivadar: Száz év egy hazai főiskola életéből. A Pozsonyi Királyi
  Akadémiának 1784-től 1884-ig való fennállása alkalmából, Egyetemi ny.,
  Budapest, 1884., VI., p. 324.

Bangha,  Aurél: A Pozsonyi királyi Akadémiai Jogászsegélyző Egyesület
  története, Eder ny., Pozsony, 1900., p. 39.

"A Pozsonyi kir. jogakadémia", in Nyugatm. Hiradó, 1912. aug. 27.

Vargyai,  Gyula:  "Adalékok  a Pécsi Jogakadémia visszaállításához és
  működéséhez", Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata
  60., Pécs, 1968., p. 157-164.

"Megalakult a harmadik magyar orvosi fakultás. A pozsonyi egyetem ünnepe",
  in Nyugatm. Hiradó, 1918. ápr. 16., 17.

"A Pozsonyi egyetem új orvostanárai", in Nyugatm. Hiradó, 1918. ápr. 9., 10.

"Evangélikus fakultás Pozsonyban", in Nyugatm. Hiradó, 1912. aug. 30.

Kiss,  Jenő:  Visszapillantás  a  [Pécsi]  Magya[ar] Királyi erzsébet
  Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának húszéves történetére,
  1923-1943, Dunántúl ny., Pécs, 1943., p. 80.

"A Pozsonyi tudományegyetem Pécsett", in Dunántúl, 1921. aug. 26.

"Az Erzsébet Tudományegyetem ünnepélyes megnyitása", in Pécsi Napló, 1925.
  okt. 6.

Kemény, József: "Amig a pozsonyiból pécsi Erzsébet tudományegyetem lett", in
  Pécsi Napló, 1929. dec. 25.

Kolta, János: "Fejezetek a pécsi felsőoktatás történetéből V. A pozsonyi
  egyetem Pécsre helyezése", in Universitas, 1972., I. évf., Nr.5., p. 4.

[Pécs, Erzsébet Tudományegyetem]: Almanachja a... tanévre, Dunántúl ny.,
  Pécs, 1929/30. 1930), t. 5., p. 163., 1936/37. (1938), p. 136., 1937/38.
  (1939), p. 144., 1938/39. (1939), p. 140., 1939/40. (1940), p. 140.,
  1940/41. (1941), p. 140., 1941/42. (1942), p. 143., 1942/43. (1943), p.
  151.
         XIV. A Pécsi Egyetem a XVIII-XIX. században ^


Kolta, János: "Fejezetek a pécsi felsőoktatás történetéből IV. Főiskolák
  pécsett a XVIII. és XIX. században", in Universitas, 1972., I. évf., 4.
  sz., p. 4.

Csizmadia, Andor: "Der Unterricht des Heimatrechtes in der zweiten Hälfte
  des 18. Jahrhunderts und die 'Jurisprudentia Practica' von Istvan
  Huszty", in Acta Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae, 1968,
  Slovenské Pedagogické Naklad, Bratislava, 1968., p. 79-90.

Ladányi, Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második
  felében,   Kiad.   Felsőoktatási   Pedagógiai   Kutatóközpont,
  (Felsőoktatástörténeti kiadványok 1.), Házi soksz., Budapest, 1969., p.
  344.

Szauter, Antal: Nyilt kérelem a Pécsett fölállítandó magyar királyi egyetem
  érdekében. Röpirat, Madarász ny., Pécs, 1872., p. 8.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek egy felállítandó harmadik
  kir. tudományegyetem tárgyában 1880. évi április hó 6-ról 32.410/1879.
  szám alatt kelt, és Ô csaászári és apostoli királyi Felségének 1880 évi
  április hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával ellátott legalázatosabb
  előterjesztése, Magyar királyi Egyetemi ny., Budapest, 1880.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem, Singer-Wolfner,
  Budapest, 1894., p. 103.
                 XV. Vegyes ^


Rézbányai, János: Európa művelődéstörténete, különös tekintettel hazánkra,
  Madarász, Pécs, I. (1878), p. IX-279., II. (1881), p. VII-378.

Karácson, Imre: "Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai
  1660-1664", Török-magyar kori történelmi emlékek, VII. oszt., Irók III.,
  Budapest, 1904., p. 198-200.

Kopasz, Gábor: "A pécsi unitáriusok és főiskolájuk a XVI-XVII. században",
  in Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Pécs, 1968.,
  60., p. 69-74.

"Petőfi és 1848 jegyében. Forradalmi Ifjúsági Napok. - Az ünnepségsorozat
  jelentőségét Petőfi Sándor születésének 150. és az 1848-as forradalom és
  szabadságharc 125. évfordulója adta", in Universitas, 1973., II. évf., 4.
  sz. p. 1.