ERKEL FERENC
LELŐHELYBIBLIOGRÁFIA


Gyula, 1998.

A bibliográfia kiadását
az Erkel Ferenc Társaság
és a Lukács György Alapítvány
támogatta

Összeállította:
Dr. Andódyné Pál Olga

Lektorálta:
Csobai László

Kiadja:
a Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyulán

Felelős kiadó:
Krasznahorkai Géza

ISBN 963 04 99851
TARTALOM

Előszó
Útmutató a bibliográfia használatához
Jelek és rövidítések
Erkel Ferenc művei
    Bánk bán
    Bátori Mária
    Brankovics György
    Dózsa György
    Duo brillant
    Himnusz
    Hunyadi László
    István király
    Kórusok
    Névtelen hősök
    Operaátiratok
    Sarolta
    Szózat
    Ünnepi nyitány
    Zongoraművek
Erkel Ferencről és műveiről szóló irodalom
Szerzői és közreműködői mutató
Címmutató


"Kölcsey Himnusza, a Hunyady,
a Bánk bán zeneszerzőjénél
akadhat idővel meg nagyobb
zeneköltő, de nagyobb érdemű
sosem."
                          /Vajda János/
ELŐSZÓ


Erkel Ferenc zeneszerző, a Himnusz és a nemzeti opera megteremtője Gyulán született 1810-ben. A könyvtár, amely most ezt a bibliográfiát kiadja sem sokkal későbbi alapítású. Erkel huszonhat éves volt, amikor a reformkor nemzeti felbuzdulása arra indította a gyulai gazdatiszt Mogyoróssy Jánost, hogy saját könyvgyűjteményét a köznek adományozva megalapítsa a város könyvtárát. Az utókor (ha nem is mindig hálás) őrzi hagyományait, s e hagyományba beletartoznak mindketten. Mogyoróssyról az általa alapított könyvtárat nevezte el, s mi sem természetesebb, minthogy a könyvtár révén a kezdetektől fogva törekszik Erkel Ferenc műveinek, a róla szóló irodalomnak teljes körű beszerzésére, hozzáférhetővé tételére. Ennek a folyamatnak egyik "terméke" ez a kiadvány. A teljeskörűség persze viszonylagos, néhány nagy országos közgyűjtemény anyagának átnézése bizonnyal teljesebbé tehette volna. Jelenleg arra vállalkozhatunk, hogy a helyi közgyűjtemények anyagát tárjuk föl, ám tekintettel a szisztematikus gyűjtésre, s arra, hogy mindenre kiterjedő országos számbavétel nem készült Erkel Ferenc szellemi hagyatékáról, úgy gondoljuk, hogy mégis haszonnal fordulhatnak kiadványunkhoz az e témában elmélyülni kívánó érdeklődők és kutatók.

A kiadó

ÚTMUTATÓ A BIBLIOGRÁFIA HASZNÁLATÁHOZ


Ez a bibliográfia a gyulai közgyűjtemények - jelesül a Békés Megyei Levéltár, az Erkel Ferenc Múzeum, az Erkel Ferenc Gimnázium és könyvtára, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár. Erkel gyűjteményeinek teljes feltárására vállalkozik és a zeneszerző halálának centenáriumára készült.

Előzménye a zeneköltő születésének 175. évfordulója alkalmából jelent meg. Ez utóbbi jegyzék bővített, javított, átdolgozott kiadása e bibliográfia.

Az első szakasz Erkel Ferenc műveit folyamatos tételszámok alatt betűrendben a művek címén tárja fel. Ha egy zeneművel több tétel foglalkozik, akkor először a hang- és videodokumentumok, majd az operaismertetők és partitúrák következnek.

A második rész Erkel Ferencről és műveiről szóló irodalom szakasza, ahol a szerzői betűrend érvényesül és a tételek sorszáma folyamatos. Azonos szerző több művének megjelenésekor a címek betűrendje érvényes.

A Bánk bán részleteit tartalmazó hangfelvételek feltárása analitikus. A zongoraművek ld. pl. 100. tétel feldolgozása megjegyzésben történik, ugyanígy a gyűjtemányes kötetek, tanulmányok emlékülések tételei is.

A dokumentumok leírásakor fontosnak tartottuk a műszaki adatok feltüntetését.

Szerzői és közreműködői mutató, valamint címmutató segíti a bibliográfiában való eligazodást.

A bibliográfia nem tárja fel az időszaki kiadványokban megjelent Erkel-irodalmat.

Az anyaggyűjtés 1993. október 1-én zárult le. A leírások a dokumentumokhoz való hűség elvét követve az MSZ 3424/1-78 szabvány alapján készültek.

A borítón Erkel Ferenc szülőháza - ma múzeum - látható.

Az összeállító

JELEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK


= párhuzamos címeket jelölő jel
; szerzőségi és közreműködői funkciók, sorozati és terjedelmi adatok elválasztására szolgáló jel
: alcímeket, a kiadás helyét és a kiadót elválasztó jel
. - adatcsoport vége - új adatcsoportot indító jel
[...] nem főforrásból származó adat jelölése
[!...] helyesírási hibára v. eltérő írásmódra utaló jel
/ szerzőségi adatot megelőző jel
(...) a sorozati adat és a szerep jelölése
 
A. alt
ápr. április
átd. átdolgozta
B. basszus
Bar. bariton
bev. bevezető
Bml Békés Megyei Levéltár
BmNyV Békés Megyei Nyomdaipari Vállalat
bőv. bővített
Bp. Budapest
c. című
cm centiméter
cop. copyright
csász.császári
db darab
EG Erkel Gimnázium
é.n. év nélkül
Ék. énekkar
EM Erkel Múzeum
et al.és mások
feldolg. feldolgozta
felv. felvonás
felv. vez. felvétel vezető
ford. fordította
fsz. főszereplő
fuv. fuvola
gyűjt.gyűjtötte
hg. hangos
Hgf. hangfelvétel
hgk. hangkazetta
hgl. hanglemez
id. idősebb
ill. illusztrált
in. benne, az analitikus leírásban a forrás adatai előtt
ism. ismertetés
jav. javított
jegyz.jegyzet
k. kiadás
karig.karigazgató
Kaz. kazetta
Kft. korlátolt felelősségű társaság
k.gy. közgyűlés
kiad. kiadta, kiadás
kiadv.kiadvány
kir. királyi
Klny. különlenyomat
köt. kötet
közread. közreadó
közrem. közreműködő
Kp.-i központi
Kvk. könyvkiadó
l.sz.n. leltári szám nélkül
libr. libretto
M. megyei
MK Mogyoróssy János Városi Könyvtár
M.Tcs.Megyei Tanács
márc. március
MÁV Magyar Államvasutak
mell. melléklet
Mezz. mezzo
MR Ék.Magyar Rádió Énekkara
MRT Magyar Rádió és Televízió
MS mezzo - soprán
MTA Magyar Tudományos Akadémia
ny. nyomda
összeáll. összeállította
p. pagina
r.kath. római katholikus
Rt., R.T. részvénytársaság
rend. rendezte
rev. revideált
S. szoprán
sz. század
szerk.szerkesztette
szin. szines
t. táblakép
t.fol.tábla
T. tenor
Tankvk. Tankönyvkiadó
társszerk. társszerkesztő
Tcs. tanács
udv. udvari
v. vagy
vdk. videokazetta
VF videofilm
Videodok. videodokumentum
zg. zongora
Zk. zenekar


ERKEL FERENC MŰVEIBÁNK BÁN


1.

Bánk bán [Hgf.] Opera 3 felvonásban / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Nagy Sándor, Bar. ; Komlóssy Erzsébet, Mezz. ; Réti József, T. ; Simándy József, T. ; Ágay Karola, S. ; Faragó András, Bar. ; Palócz László, Bar. ; Melis György, Bar. ; Jóky Imre, T. ; Rajna András, Bar. ; Állami Operaház Énekkara ; karig. Németh Amadé ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara. - Hungaroton, é.n.

LPX 11376-78

MK = CH 0626, CH 15502.

Bánk bán [Hgf.] : Opera 3 felvonásban / Erkel Ferenc ; szövegét írta Egressy Béni ; átdolgozta Nádasdy Kálmán ; a zenei átdolgozás Rékai Nándor munkája ; vez. Komor Vilmos.

Jámbor László, Bar.(II.Endre) ; Delly Rózsi, MS. (Gertrud) ; Külkey László, T. (Ottó) ; Joviczky József, T. (Bánk bán) ; Osváth Júlia, S. (Melinda) ; Fodor János, Bar. (Petúr bán) ; Radnai György, Bar. (Tiborc) ; Melis György, Bar. (Biberach) ; Magyar Állami Operaház Énekkara ; karig. Pless László ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Bp. : Hungaroton, 1988.

MK = CH 46363.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk áriája, II.felv. / Erkel Ferenc ; Halmos János, T. ; zenekari kisérettel. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: A Magyar Operaszínpad csillagai 1884 - 1945.

LPX 11310-11

MK = CH 10844.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk bán áriája, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Erdélyi Miklós ; Ilosfalvy Róbert, T. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Robert Ilosfalvy sings Arias.

LPX 11312

MK = CH 12705.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk áriája, II.felv. "Hazám, hazám..." / Erkel Ferenc ; Komor Vilmos ; Ilosfalvy Róbert, T. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

FX 12213

MK = CH 16416.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk románca, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Joviczky József (Bánk bán) ; Budapesti Filmarmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

LPX 1109

MK = CH 05597.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk áriája, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Kórodi András ; Palló Imre, Bar. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, é.n.

Közös főcím: Nagy magyar előadóművészek. Palló Imre.

LPX 11569

MK = CH 1176, CH 11778.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk áriája, II. felv. "Hazám, hazám, te mindenem" / Erkel Ferenc ; vez. Erdélyi Miklós ; Simándy József, T. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. ; Qualiton, é.n.

Közös főcím: Musica Hungarica. A magyar zene története a népvándorlás századaitól a késői Liszt Ferencig.

LPX 1214-17

MK = CH 02989.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk áriája, II. felv. "Mint száműzött, ki vándorol" / Erkel Ferenc ; Simándy József, T. ; Ferencsik János vez. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, 1984.

Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák 7. osztálya számára.

SLPX 19245

MK = CH 2620 / 110.

Bánk bán [Hgf.] : Előjáték I. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

LPX 1109

MK = CH 055911.

Bánk bán [Hgf.] : Balettzene, I. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán, részletek.

LPX 1109

MK = CH 055912.

Bánk bán [Hgf.] : Petur bordala, I. felv. "Bordalt, Petur! Bordalt!" / Erkel Ferenc ; Faragó András, Bar. ; Ferencsik János vez. ; Németh Amadé karig. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, 1984.

Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák 7. osztálya számára.

SLPX 19245

MK = CH 2620 / 113.

Bánk bán [Hgf.] : I. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Fodor János ; Magyar Állami Operaház Ék. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

LPX 1109

MK = CH 055914.

Bánk bán [Hgf.] : Bordal, I. felv. / Erkel Ferenc ; Rózsa S. Lajos, Bar. ; zenekari kísérettel. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: A Magyar Operaszínpad csillagai. 1884 - 1945.

LPX 11310-11

MK = 108415.

Bánk bán [Hgf.] : Részletek az előjátékból, III. felv. "Fuvolakettős" / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Zenehallgatás a gimnáziumok II. osztálya számára.

SLPX 19163

MK = CH 2117 / 316.

Bánk bán [Hgf.] : részletek / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Simándy József, T. (Bánk bán) ; Állami Operaház Ének- és Zenekara. - Bp. : Hungaroton, [é.n.].

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

MK = CH 4634, CH 063217.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk és Tiborc kettőse, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Joviczky József (Bánk bán) ; Radnai György (Tiborc) ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán.

LPX 1109

MK = CH 055918.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk és Tiborc kettőse, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Radnai György, Bar. ; Joviczky József, T. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Nagy magyar előadóművészek. Radnai György.

LPX 12167

MK = CH 159819.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk és Gertrudis kettőse, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Delly Rózsi (Gertrud) ; Joviczky József (Bánk bán) ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

LPX 1109

MK = CH 055920.

Bánk bán [Hgf.] : Bánk és Gertrudis kettőse, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Delly Rózsi, Mezz. ; Joviczky József, Külkey László, T. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

FX 12213

MK = CH 215421.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, II. felv. "Ölj meg engemet Bánk" / Erkel Ferenc ; vez. Oberfrank Géza ; Moldován Stefánia, S. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, 1976.

Közös főcím: Moldován Stefánia énekel.

SLPX 11770

MK = CH 1384, CH 138522.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Osváth Júlia, S. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1978.

Közös főcím: Nagy magyar előadóművészek. Osváth Júlia.

SLPX 11818

MK = CH 1447, CH 144823.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, III.felv. "Álmodj szelíden" / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Ágay Karola, S. ; Melis György, Bar. ; Magyar Állami Operaház Ék. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Zenehallgatás a gimnáziumok II. osztálya számára.

SLPX 19163

MK = CH 211824.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, III. felv. "Álmodj szelíden" / Erkel Ferenc ; Szabolcsi Bence, zg. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szabolcsi Bence tanít. A verbunkos születése.

LPX 19040

MK = CH 105825.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, III.felv. "Tiszaparti jelenet" / Erkel Ferenc ; vez. Erdélyi Miklós ; Moldován Stefánia, S. ; Nádas Tibor, B. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. ; szerk. Szabolcsi Bence, Forrai Miklós. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Musica Hungarica. A magyar zene története a népvándorlás századaitól a késői Liszt Ferencig.

LPX 1214-17

MK = CH 0298, CH 104426.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, III.felv. "Tiszaparti jelenet" / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Osváth Júlia, (Melinda) ; Radnai György (Tiborc) ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

LPX 1109

MK = CH 055927.

Bánk bán [Hgf.] : Melinda áriája, III.felv. "Tiszaparti jelenet" / Erkel Ferenc ; Krammer Teréz, S. ; zenekari kísérettel. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: A Magyar Operaszínpad csillagai 1884-1945.

LPX 11310-11

MK = CH 1084. CH 046528.

Bánk bán [Hgf.] : Finálé, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Joviczky József (Bánk bán) ; Radnai György (Tiborc) ; Magyar Állami Operaház Ék. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Bánk bán. Részletek.

LPX 1109

MK = CH 055929.

Bánk bán [Videodok.] : Operafilm / Erkel Ferenc ; libr. Egressy Béni ; rend. Vámos László ; vez. Ferencsik János ; főszereplő Simándy József. - [Bp.] : Televideo, [é.n.] - 1 vdk. : VHS, színes, hangos.

Megjegyzés: Az opera filmváltozata 1974-ben készült.

MK = VF 308, VF 30930.

Az operáról szóval és zenével [Hgf.] : Erkel Ferenc : Bánk bán / szerk. Pécsi Géza. - [Bp.] : Hungaroton, cop. 1987. - 1 hgl. + mell. - (Kulcs a muzsikához : Rendhagyó zenei ismertetés egyéni és csoportos használatra.)

SLPX 19321

MK = CH 3862, CH 3863, CH 4978 ; CH 498131.

Bánk bán versben és zenében [Videodok.] / [az összeállítást Mohos Sándor és Kontra István készítette]. - [Bp.] : Televideo, [1990]. - 1 vdk. : VHS, színes, hg.

Tart.: Bánk bán, részletek Katona József drámájából / rend. Szőnyi G. Sándor, fsz. Blaskó Péter, Bánk bán, részletek Erkel Ferenc operájából / rend. Vámos László ; fsz. Simándy József. - A dráma filmváltozata 1987-ben, az operáé 1974-ben készült.

MK = VF 34332.

Bánk bán [szövegkönyv] : Eredeti opera 3 felvonásban / átírta Egressy Béni ; zenéjét szerzé Erkel Ferencz a nemzeti színház [!] első karnagya. - Pest : Nyomatott Herz Jánosnál, 1861.

Először adatott Pesten a nemzeti színházban [!] martius 9-én 1861.

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 08-i dátummal.

MK = 12855233.

Bánk bán [szövegkönyv] / Erkel Ferenc ; szövegkönyvét Katona József drámájából írta Egressy Béni ; átd. Nádasdy Kálmán. - Bp. : Zeneműkiadó, 1957. - 42 p. ; 17 cm. - (Operaszövegkönyvek ; 1.)

MK = 17996, 15045234.

Bánk bán [szövegkönyv] : Opera 3 felvonásban, énekhangra zongorakísérettel / Erkel Ferenc ; szövegét írta Katona József drámája után Egressy Béni ; zenéjét átd. Rékai Nándor ; szövegét átd. Nádasdy Kálmán, Oláh Gusztáv ; a zongorakivonatot átnézte Kenessey Jenő. - Bp. : Zeneműkiadó, 1957. - 215 p. ; 34 cm - A Magyar Állami Operaház 1953. március 15-i előadása szerinti változat Kenessey Jenő átirata.

EM = 75.48.1

MK = 3035.

Bánk bán [Partitúra - Zongorakivonat] / Erkel Ferenc ; szövegét Katona József drámája után írta : Egressy Béni ; átd. Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv. - Bp. : Zeneműkiadó, 1957. - 215 p. ; 32 cm

Függelék - 22 p.

MK = Kotta 127


BÁTORI MÁRIA


36.

Bátori Mária [Hgf.] : Románc, I. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Osváth Júlia, S. ; Forrai Kórus ; MRT Szimfónikus Zk. - Hungaroton, 1978.

Közös főcím: Nagy magyar előadóművészek. Osváth Júlia.

SLPX 11818

MK = CH 144837.

Báthory [!Bátori] Mária [szövegkönyv] : Első nemzeti szomorú opera két felvonásban / Egressy Benjámin ; zenéjét írta Erkel Ferencz. - Pesten : Esztergomi k. Beimel József betűivel, [é.n.]. - 38 p. ; 21 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox - másolatú ajándéka 1960.04.25-i dátummal.

MK = 128553


BRANKOVICS GYÖRGY


38.

Brankovics György [Hgf.] : Brankovics György monológja, II.felv. ; vez. Kórodi András ; Kováts Kolos, B. ; MRT Szimfónikus Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

FX 12213

MK = CH 1641, CH 2153, CH 2154, CH 215739.

Brankovics György [Hgf.] : Finálé, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Kórodi András ; karig. Vajda Cecília ; Házy Erzsébet, Mátyás Mária, S. ; Palcsó Sándor, Tarnay Gyula, T. ; Faragó András, Bar. ; MRT Ék. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. ; Szabolcsi Bence, Forrai Miklós. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Musica Hungarica. A magyar zene története a népvándorlás századaitól a késői Liszt Ferencig.

LPX 1214-17

MK = CH 0298, CH 1044, CH 107840.

Brankovics György [szövegkönyv] : Eredeti dalmű 4 felvonásban / zenéjét írta Erkel Ferencz (!), szövegét Obornyik Károly drámája után Ormai és Odry. - Bp. : Kiadja Pfeifer Ferdinánd, 1874. - 27 p. ; 18 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 25-i dátummal.

MK = 12857041.

Brankovics György [szövegkönyv] / Erkel Ferenc ; szövegét írta Romhányi József ; közread. Till Géza. Bp. : Zeneműkiadó, 1963. - 47 p. ; 17 cm

(Operaszövegkönyvek)

MK = 150451


DÓZSA GYÖRGY


42.

Dózsa György [Hgf.] : Dózsa esküje, I. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Polgár Tibor ; Szabó Miklós, T. ; Földényi Kórus ; Magyar Állami Hangversenyzenekar. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

PX 12213

MK = CH 1641, CH 2153, CH 2154 ; CH 215743.

Dózsa György [Hgf.] : A jósnő áriája, IV. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Kórodi András ; Komlóssy Erzsébet, A. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara ; szerk. Szabolcsi Bence, Forrai Miklós. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Musica Hungarica. A magyar zene története a népvándorlás századaitól a késői Liszt Ferencig.

LPX 1214-17

MK = CH 0298, CH 1044, CH 1078


DUO BRILLANT


44.

A nagy magyar hegedűiskola [Hgf.] / Erkel Ferenc ; Hubay Jenő ; Vecsey Ferenc ; Zsolt Nándor ; Szecsődi Ferenc hegedű ; Kassai István zongora. In: Duo brillant / Erkel Ferenc. - [Bp.] : Radioton, cop. 1991. - 1 hgl.

SLPX 31469

Tartalom: A. oldal - 1. Erkel Ferenc: Duo brillant ; 2. Hubay Jenő: Hegedűszóló a Cremonai hegedűs c. operából ; 3. Hubay Jenő: Mazurka Op. 45. No. 1. ; B. oldal - 1. Hubay Jenő: A fonóban Op. 44. No. 3. ; 2. Hubay Jenő: Preghiera Op. 121. No. 1. ; 3. Hubay Jenő: Zephir Op. 30. No. 5. ; 4. Vecsey Ferenc: Valse triste ; 5. Zsolt Nándor: Szitakötők ; 6. Hubay Jenő: Hullámzó Balaton Op. 33.

A borítón magyar és angol nyelvű ismertetés Németh Amadé zenetörténész tollából.

A hanglemez a Magyar Zenei Tanács támogatásával készült.

MK = CH 5159


HIMNUSZ


45.

Himnusz [Hgf.] / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Magyar Állami Hangversenyzenekar. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Hymnus. Szózat.

SLPX 19133

HCD 19133

MK = CH 1888, CH 1912, CH 4594 / CD46.

Himnusz [Hgf.] / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; karig. Csányi László ; Sapszon Ferenc ; MRT Gyermekkara ; MRT Ék. ; Magyar Állami Hangversenyzenekar. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Hymnus. Szózat.

SLPX 19133

HCD 19133

MK = CH 1888, CH 1912, CH 4594 / CD47.

Himnusz [Hgf.] / Erkel Ferenc ; Ferencsik János ; Magyar Néphadsereg Központi Fúvószenekara. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Hymnus. Szózat.

SLPX 19133

HCD 19133

MK = CH 1888, CH 1912, CH 4594 / CD48.

Himnusz [Hgf.] / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; karig. Pödör Béla ; Sapszon Ferenc ; Csányi László ; Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara ; MRT Énekkara ; MRT Gyermekkara. - Hugaroton, 1982.

Közös főcím: Hymnus. Szózat.

SLPX 19133

HCD 19133

MK = CH 1888, CH 1912, CH 4594 / CD49.

Himnusz Hgf.] / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Hymnus. Szózat.

SLPX 19133

HCD 19133

MK = CH 1888, CH 1912, CH 4594 / CD50.

Himnusz [Hgf.] / Erkel Ferenc ; Oberfrank Géza ; karig. Szabó Dénes ; a Nyíregyházi 4. sz. Általános Iskola Gyermekkara ; MÁV Szimfónikus Zk. - Hungaroton, 1981.

Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák 7. osztálya számára.

SLPX 19130

MK = CH 187851.

Himnusz [Partitúra és szólamlapok] / Erkel Ferenc. - [Gyula], 1910.

Kézirat.

EG = 273252.

Partitúrák és szólamok = Partitura und Stimmen [Kotta] : Himnusz = Ungarische Nationalhymne / Erkel Ferenc ; hangszerelte Hollós Lajos]. Rákóczi - induló = Der Rákóczi Marsch / [feld. Keil Ernő]. - Bp. : Zeneműkiadó, [1980.] [100]p. ; 14 x 20 cm. - (Fúvószenekari művek = Werke für Hasorchester)

MK = Kotta 10753.

A magyar nemzet három dala [Kotta] : Szózat, Himnusz, [!] Rákóczy [induló] Zongorára átírta Tarnay Géza. - Bp. : Téka, [é.n.] - 7 p. ; 32 cm

Reprint kiadás - Pest, Kugler László.

MK = 144403, Kotta 182


HUNYADI LÁSZLÓ


54.

Palotás a "Hunyadi László"-ból [Kotta - kézirat] / Erkel Ferenc ; zongorára két kézre átdolgozta Kassai István. - [Bp.] : [Kassai István kéziratos kotta], [1989. 04. 20-23.]. - 8 p. ; 30 cm

MK = Kotta 19755.

Hunyadi László [audiokazetta] : Részletek az operából. / Erkel Ferenc ; libr. Egressy Béni ; főszereplő Simándy József ; vez. Komor Vilmos. - Bp. : Hungaroton, 1978. - 1 hgk. : sztereo

Tartalom: Nyitány ; Meghalt a cselszövő, kórus ; Szilágyi Erzsébet áriája / II. felv. / ; La Grange ária ; Gara Mária és Hunyadi László kettőse ; Gara Mária cabalettája ; Palotás ; Hunyadi László hattyúdala.

MK = K 55156.

Hunyadi induló [Hgf.] / Erkel Ferenc ; vez. Borst Rudolf ; Budapesti Koncert Fúvószenekar. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Történelmi indulók.

LPX 5013

MK = CH 061057.

Hunyadi László : Nyitány = Ouverture / Erkel Ferenc. - Bp. : Zeneműkiadó, 1956. - XXIII. ; 87 p. ; 20 cm. - (Kispartiturák = Taschenpartituren).

MK = 13842558.

Hunyadi László [Hgf.] : Opera 3 felvonásban / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Szabó Miklós (V. László) ; Faragó András (Czillei Ulrik) ; Simándy József (Hunyadi László) ; Szőnyi Olga (Hunyadi Mátyás) ; Jámbor László (Gara nádor) ; Orosz Júlia (Gara Mária) ; Déry Gabriella (Szilágyi Erzsébet) ; Bódy József (Szilágyi Mihály) ; Pálffy Endre (Rozgonyi) ; Petri Miklós (hadnagy) ; MR Ék. ; karig. Vajda Cecília ; Magyar Néphadsereg Kp-i Művészegyüttesének Ék. ; karig. Kis István ; Bp-i Filharmóniai Társaság Zk. : hangversenymester Dömötör Tibor. - Qualiton, é.n.

LPX 1040-42

MK = CH 062759.

Hunyadi László [Hgf.] : Opera 3 felvonásban / Erkel Ferenc ; libr. Egressy Béni ; vez. Kovács János ; Molnár András, T. ; Gáti István, Bar. ; Sass Sylvia, S. ; Gulyás Dénes, T. ; Dénes Zsuzsanna, S. ; Sólyom Nagy Sándor, Bar, ; Kalmár Magda, S. ; Gregor József, B. ; Mersei Miklós, Bar. ; Fülöp Attila, T. ; a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara ; karig. Zámbó István ; a Magyar Állami Operaház ének- és zenekara ; karig. Szalay Miklós. - Bp. : Hungaroton, cop. 1985. - 3 hgl. : 33 1 / min,sztereo ; 30 cm + mell.

A mellékletben Németh Amadé ism. magyar, angol, francia, német, orosz nyelven és szövegközlés magyar, angol, francia, német, orosz nyelven.

SLPD 12581-83, a-b

MK = CH 2662, CH 463860.

Hunyadi László [Hgf.] : Nyitány, I.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. ; szerk. Szabolcsi Bence, Forrai Miklós. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Musica Hungarica. A magyar zene története a népvándorlás századaitól a késői Liszt Ferencig.

LPX 1214 - 17

MK = CH 029861.

Hunyadi László [Hgf.] : Nyitány / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057062.

Hunyadi László [Hgf.] : László áriája, I.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Udvardy Tibor, T. ; MRT Szimfónikus Zk. - Hungaroton, 1976.

Közös főcím: Nagy magyar előadóművészek. Udvardy Tibor.

LPX 11822

MK = CH 144463.

Hunyadi László [Hgf.] : Kórus és jelenet, I.felv. "Meghalt a cselszövő" / Erkel Ferenc ; Komor Vilmos ; karig. Kis István ; Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057064.

Hunyadi László [Hgf.] : Kórus és jelenet, I.felv. "Meghalt a cselszövő" / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Szabó Miklós, T. ; Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Ék. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

PX 12213

MK = CH 215465.

Hunyadi László [Hgf.] : Kórus, I.felv. "Meghalt a cselszövő" / Erkel Ferenc ; Szabó Miklós, T. ; Vajda Cecília, karig. Kis István karig. ; MRT Ék. ; Magyar Néphadsereg Központi Művészegyüttesének Ék. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1984.

Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák 7. osztálya számára.

SLPX 19245

MK = CH 2620 / 166.

Hunyadi László [Hgf.] : Finálé, I.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; MRT Ék. ; Néphadsereg Központi Művészegyüttesének Férfikara ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. ; szerk. Szabolcsi Bence, Forrai Miklós. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Musica Hungarica. A magyar zene története a népvándorlás századaitól a késői Liszt Ferencig.

LPX 1214-17

MK = CH 029867.

Hunyadi László [Hgf.] : Gara Mária és Hunyadi László kettőse, II. felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Orosz Júlia, S. ; Simándy József,T. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057068.

Hunyadi László [Hgf.] : La Grange ária, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Unger Ernő ; Szabó Lujza, S. ; zenekari kísérettel. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: A Magyar Operaszínpad csillagai 1884-1945.

LPX 11310-11

MK = CH 046569.

Hunyadi László [Hgf.] : La Grange ária, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Déry Gabriella, S. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057070.

Hunyadi László [Hgf.] : La Grange ária, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Ágay Karola, S. ; Barlay Zsuzsa, contralto ; Magyar Állami Operaház Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Ágay Karola énekel.

LPX 11342

MK = CH 142571.

Hunyadi László [Hgf.] : La Grange ária, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Kórodi András ; Osváth Júlia, S. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, 1978.

Közös főcím: Nagy magyar előadóművészek. Osváth Júlia.

SLPX 11818

MK = CH 144772.

Hunyadi László [Hgf.] : László áriája, II.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Erdélyi Miklós ; Ilosfalvy Róbert, T. ; a Magyar Állami Operaház Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Robert Ilosfalvy sings Arias.

LPX 11312

MK = CH 126973.

Hunyadi László [Hgf.] : Gara Mária áriája, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Gyurkovics Mária, S. ; Hartai Ferenc, fuv. ; Magyar Állami Operaház Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

PX 12213

MK = CH 215474.

Hunyadi László [Hgf.] : Gara Mária áriája, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Orosz Júlia, S. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1982.

Közös főcím: Magyar előadóművészek. Orosz Júlia.

SLPX 12430

MK = CH 201675.

Hunyadi László [Hgf.] : Gara Mária cabalettája, III.felv. / vez. Komor Vilmos ; Orosz Júlia, S. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057076.

Hunyadi László [Hgf.] : Gyászinduló, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Dohnányi Ernő ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1975.

Közös főcím: Száz éves a Zeneművészeti Főiskola.

LPX 11759

MK = CH 076077.

Hunyadi László [Hgf.] : Palotás, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057078.

Hunyadi László [Hgf.] : Palotás, III.felv. / Erkel Ferenc ; Komor Vilmos ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Hungaroton, 1984.

Közös főcím: Zenehallgatás az általános iskolák 7. osztálya számára.

SLPX 19245

MK = CH 2620 / 179.

Hunyadi László [Hgf.] : A király áriája, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Külkey László, T. ; MRT. Szimfónikus Zk. - Hungaroton, 1983.

Közös főcím: A Magyar Operaszínpad csillagai 3.

LPX 12240 - 42

MK = CH 219780.

Hunyadi László [Hgf.] : Hunyadi László hattyúdala, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Komor Vilmos ; Simándy József, T. ; Budapesti Filharmóniai Társaság Zk. - Qualiton, é.n.

Közös főcím: Hunyadi László. Részletek.

LPX 1043

MK = CH 057081.

Hunyadi László [szövegkönyv] : Opera 3 felvonásban / Egressy Béni ; zenéjét szerezte : Erkel Ferenc ; átdolgozta Nádasdy Kálmán. - Budapest : Zeneműkiadó, 1961. - 35 p. ; 17 cm. - (Operaszövegek ; 39.)

EM = 244882.

Hunyadi László [szövegkönyv] : Eredeti opera 4 szakaszban / írta Egressy Benjámin ; zenéjét szerzette Erkel Ferencz. Nemzeti színházi első karmester. - Pesten : 1844. - 57 p. ; 21 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 25-i dátummal.

MK = 12855183.

Hunyadi László [szövegkönyv] : Eredeti opera négy felvonásban / Erkel Ferenc ; szövegét írta Egressy Béni ; sajtó alá rend. és németre ford. Kern Aurél. - Bp. : [Rózsavölgyi], 1896. - 309 p. ; 31 cm

Teljes zongora-kivonat magyar és német szöveggel és a színpadi elrendezés pontos megjelölésével.

EM = EG 76.72.184.

Hunyadi László [szövegkönyv] : Opera három felvonásban / Erkel Ferenc ; szövegét írta : Egressy Béni ; átd. Nádasdy Kálmán ; Közread. Till Géza. - Bp. : Zeneműkiadó, 1961. - 35 p. ; 17 cm. - (Operaszövegkönyvek ; 39.)

EM = 244885.

Hunyadi László : [Operaismertető] / Erkel Ferenc. - Bp. : Zeneműkiadó, 1953. - 15 p. ; 20 cm. - (Operafüzetek ; 11.)

EM = 22.6886.

Hunyadi László : eredeti nagy opera négy felvonásban [Operaismertető] / szövegét írta Egressy Béni ; zenéjét szerezte Erkel Ferenc ; ismerteti Radnai Miklós. - Bp. : Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.T. ; [é.n.]. - 34 p. ; 16 cm. - (Operaismertetők ; 15.)

EM = 22.6887.

Hunyadi László [Partitúra - Zongorakivonat] / Erkel Ferenc ; szövegét Tóth Lőrinc drámája nyomás írta Egressy Béni ; átd. Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv ; zenéjét átd. Radnai Miklós ; a zongorakivonatot átnézte Komor Vilmos. - Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - 279 p. 32 cm

MK = 192


ISTVÁN KIRÁLY


88.

István király [szövegkönyv] : Opera 4 felvonásban / szövegét Dobsa Lajos "Első István király" című tragoediája [!] nyomán írta / Váradi Antal ; zenéjét szerzé Erkel Ferencz. - Bp. : Kiadja Pfeifer Ferdinánd ; [é.n.]. - 38 p. ; 20 cm

EM = l.sz.n.89.

István király [szövegkönyv] : Opera 4 felvonásban / szövegét Dobsa Lajos Első István király czímű tragédiája nyomán írta Váradi Antal ; zenéjét szerzette Erkel Ferencz. - Bp. : [Rigler József Ede csász. és kir. udv. szállító], 1896. - 47 p. ; 21 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 25-i dátummal. Német, francia, angol nyelvű ismertetővel.

MK = 128555


KÓRUSOK


90.

Éljen a haza! [Kotta] / Erkel Ferenc ; Bp. : Editio Musica, 1960. - 1 p. ; 23 cm

Egyneműkarra, zongorakísérettel, vagy a capella.

Megjegyzés: A szólamok másolását a szerzőjogi törvény tiltja!

MK = Kotta 19691.

Kórusok / Erkel Ferenc ; közread. Forrai Miklós. - Bp. : Zeneműkiadó, 1960. - 67 p. ; 22 cm

Borítócím: Erkel Ferenc kilenc kórusműve.

MK = 91137

EM = l.sz.n.92.

Erkel Ferenc kilenc kórusműve / közreadja Forrai Miklós. - Bp. : Zeneműkiadó, 1960. - 67 p. ; 24 cm

Tartalom : Vegyeskarok : Szép örömkönny ragyogása ; Kolo ; Éljen a haza! ; Napköszöntő bordal ;

Egyneműkarok : Éljen a haza! ; Napköszöntő bordal ;

Férfikarok : Meghalt a cselszövő ; Dalos-induló ;

Kiért ürítsem e pohárt? ; Takarodó ; Elvennélek én, csak adnának ;

Megjegyzés: [Forrai Miklós kézírásos bejegyzésével az Erkel Emlékmúzeumnak ajánlva, 1975.V.3.]

EM = l.sz.n.93.

Öt évszázad kórusa = Chöre von fünf Jahrhunderten / gyűjt. Forrai Miklós - 3. kiadás. - Bp. : Zeneműkiadó, 1965. - 493 p. ; 24 cm

322-331.p.

Brankovics György : Kolo, I. felv.

MK = 22971


NÉVTELEN HŐSÖK


94.

Névtelen hősök [Hgf.] : Takarodó, III.felv. / Erkel Ferenc ; vez. Forrai Miklós ; Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Ék. és Zk. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

FX 12213

MK = CH 215495.

Névtelen hősök [szövegkönyv] : Népies dalmű 4 felvonásban / Tóth Ede szövegére írta Erkel Ferenc. - Bp. : Rózsavölgyi és Társa. ; 1916. - 51 p. ; 21 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 25-i dátummal.

MK = 128549


OPERAÁTIRATOK


96.

Opera transcriptions [Hgf.] : Bátori Mária : Hunyadi László : Hunyadi's "swan song" (second version) : Hunyadi's march : Erzsébet : March of the Hungarian people : Bánk bán : Sarolta : Dózsa György : Rózsa's death-song : Potpourri sur des motits de l'Opéré "Brankovics" / Ferenc Erkel ; transc. [1-6.mű] Ferenc Erkel ; [7.mű] Sándor Erkel ; [e.a.] Kassai István, piano. - [Hongkong] : Marco Polo, cop.1991. - 1 CD ; stereo ; 12 cm+mell.

MK = CH 5172/CD


SAROLTA


97.

Sarolta [szövegkönyv] : Eredeti regényes vígopera 3 felvonásban / szövegét írta Czanyuga József ; zenéjét Erkel Ferencz [!] - Pest : Nyomatott Herz János könyvnyomdájában, 1862. - 29 p. ; 21 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 25-i dátummal ; a szerző 1862. július 9-én keltezett ajánlásával.

MK = 128550


SZÓZAT


98.

Szózat [Kotta] / Erkel Ferenc eredeti dallama és harmóniái nyomán kórusra átdolg. Bárdos Lajos ; vers Vörösmarty Mihály. - [Bp.] : Akkord Zenei Kiadó Kft. ; 1993. - 4 p. ; 30 cm

Vegyes, vagy egyneműkarra. - Vegyeskari előadás esetén a S. ; A. ; T. ; B. ; - női, vagy férfi egyneműkari előadás esetén az I. ; II. ; III. sorok olvasandók.

Megjegyzés: A Kiadó köszönetet mond a Magyar Zenei Kamarának és Dr. Bónis Ferenc zenetörténésznek szives támogatásukért. Az AKKORD MUSIC eredeti bélyegzőjével ellátva.

MK = Kotta 195


ÜNNEPI NYITÁNY


99.

Ünnepi nyitány [Hgf.] / Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; Magyar Állami Hangversenyzenekar. - Hungaroton, 1980.

Közös főcím: Szereti Ön Erkelt?

FX 12213

MK = CH 2154


ZONGORAMŰVEK


100.

Zongoraművek = Piano music [Hgf.] / Erkel Ferenc ; Kassai István zongora. - [Bp.] : Hungaroton, cop. 1987. - 1 hgl. : 33 1 / min. ; sztereo ; 30 cm

SLPD 31322

Tartalom : Eredeti zongoraművek = Original Piano Works ; eredeti címek: 1. Elégia és Capriccio ; 2. Két albumlap ; 3. Bevezetés és változatok Bartay Endre "Csel" című oparájának témáira.

Átiratok saját operáiból = Transcriptions from his Operas ; eredeti címek : 1. Bátori Mária - Induló ; 2. Hunyadi László - Hattyúdal ; 3. Induló ; 4. Dózsa György - Rózsa végbúcsúja ; 5. Erzsébet - Népinduló ; 6. Sarolta - Bevezetés.

A borítón magyar nyelvű ismertetés Legány Dezső zenetörténész tollából, valamint Kassai István bemutatása.

MK = CH 5158
ERKEL FERENCRŐL
ÉS MŰVEIRŐL SZÓLÓ IRODALOM


101.

Ábrányi Kornél, id.

Erkel Ferenc élete és működése : Kulturtörténeti korrajz / id. Ábrányi Kornél, id. - Bp. : Schunda József, 1895. - 220 p. ; 21 cm

Fénymásolat

Bml = 120

EM = 1.sz.n.

MK = 81383102.

Ábrányi Kornél, id.

"Erkel Ferenc félszázados operája" / Ábrányi Kornél, In : Életemből és emlékeimből : A történelem, irodalom és művészet köréből / Ábrányi Kornél, id. Bp. : Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1897. - p. 291-299.

MK = 40235103.

Ábrányi Kornél, id.

A magyar zene a 19. században / Ábrányi Kornél, id. - Bp. : Rózsavölgyi, 1900. - 700 p. : 26 cm

Erkel : 67, 68, 69, 77. p.

MK = 38961104.

Ádám Jenő

A muzsikáról : (Zenei alapismeretek) / Ádám Jenő. - Bp. : Zeneműkiadó, 1954. - 283 p. ; 25 cm

Erkel Ferenc operáiról :

74 p. : Kottázott részlet a Hunyadi c. operából,

267 p. : a cimbalom használatáról a Bánk bán c. operában,

280 p. : a Báthory Mária, a Dózsa György, a Hunyadi László és a Bánk bán c. operák jelentőségéről.

MK = 1166105.

Atheneum

Az Atheneum nagy Képes Naptára az 1894-diki [!] közönséges évre : Hivatalos adatok alapján dolgozott Tiszti Czímtárral. / [író és szerkesztőség megnevezése nélkül]. - Bp. : Atheneum Irodalmi és Nyomdai R.T. [1894.]. - 143 p. : ill.

[Címtár : 223 p. ; Vásárok jegyzéke : 14 p. ; Korabeli hírdetések : 32 p. ; ]

Erkel Ferenc : 60-61-62. p.

MK = 148766106.

Balassa Imre

Operák könyve / Balassa Imre ; Gál György Sándor. - 9. kiadás. - Bp. : Zeneműkiadó, 1960. - 518 p. ; 20 cm

Erkel Ferenc : 423 - 426. p.

Hunyadi László c. opera ismertetése : 427 - 435. p.

Bánk bán c. opera ismertetése : 436 - 442. p.

MK = 9431107.

Balassa Imre

Operák könyve / Balassa Imre ; Gál György Sándor. - Átdolgozott, bővített kiadás. - Bp. : Zeneműkiadó, 1971. - 799 p. ; 20 cm

Erkel Ferenc : 674 - 693. p.

A Hunyadi László, a Bánk bán, a Brankovics és a Sarolta című operák ismertetése.

MK = 43514108.

Bárdos Lajos

Harminc írás a zene elméletének és gyakorlatának különböző kérdéseiről : 1929 - 1969 / Bárdos Lajos. - Bp. ; Zeneműkiadó, 1969. - 507 p. ; 25 cm

Erkel Ferenc :

30. p. : A Himnusz első ütemének formájáról (kotta)

35. p. : a "lengedező" ritmusról

41. p. : a Himnusz ritmikájáról (kotta)

214. p. : a háromüteműség magyar jellegéről

274. p. : a zenei prozódiáról

437. p. : a tredecim hangzatról Erkel Dózsájában

MK = 34532109.

Barna István

Erkel Ferenc első operái az egykorú sajtó tükrében / Barna István. In: Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére : Zenetudományi Tanulmányok II. / Szabolcsi Bence ; Bartha Dénes. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1954. - p. 175-219.

EG = 3446

EM = 729

MK = 150320110.

Barna István

Erkel Ferenc levele Szemere Bertalanhoz / Barna István. In : Örök muzsika : Zenetörténeti okmányok / összeáll. és jegyz. Barna István. Bp. : Zeneműkiadó, 1959. - p. 367-371.

MK = 17841111.

Barna István

Erkel nagy művei és a kritika / Barna István. In : A magyar zene történetéből / szerk. Szabolcsi Bence ; Bartha Dénes. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1955. - p. 211 - 273.

Bánk bán, Sarolta, Dózsa György, Brankovics György c. operákról.

MK = 29033112.

Bauer Albert

Erkel hangszerelése / Bauer Albert. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének 100. évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 77-102.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708113.

Békés-Csanád megye

Erkel Ferenc pénzküldeménye a Gyulai Kórház javára / Békés-Csanád megye tiszti főorvosának iratai. - Gyula : Bml., 1855. - 2 p. : [egy lap kézírással] ; 40 cm

Bml = 1567 / 1855. IV.B.153.114.

Békés Vármegye

Erkel Ferenc üdvözlése karnagyi tevékenysége 50. évfordulója alkalmából / Békés Vármegye iratai. - Gyula : Bml., 1888. - 2 p. : [egy lap kézírással] ; 34 cm

Bml = Békés Vármegye Közgyűlésének iratai 108 / 1888.k.gy.115.

Békési Ipartestület

Felhívás Erkel Ferenc emlékszoba tárgyában / Békési Ipartestület iratai. - Gyula : Bml., 1893. - 4 p. ; 34 cm

Bml = Békési Ipartestület IX.203. / 1893.116.

Bónis Ferenc

Erkel egy évszázad távlatából [audiokazetta] : Tudományos tanácskozás Gyulán, a Városi Könyvtárban / szerk. dr.Bónis Ferenc ; helyszíni felvételt készített Kolozsi Ferenc hangtechnikus. - 5 hgk. : sztereo.

Tart.: Pocsay Gábor polgármester köszönti a Tanácskozás résztvevőit ; Hedry Mária - Erkelről írott verseket szaval ; dr. Bónis Ferenc : Tanácskozásunk és az Erkel-kutatás ; Murányi Róbert Árpád : Magyar operák Erkel előtt ; Cenner Mihály : Erkel és a pesti Német Színház ; Kassai István : Erkel zongoraművei ; Olsvai Imre : Egy Erkel-dallam népi utóélete ; Németh Amadé : Az Erzsébet-opera II. felvonása ; D. Nagy András : Erkel és Gyula városa ; Almási István : Erkel és Kolozsvár ; Bónis Ferenc : Erkel és Mosonyi kapcsolatáról ; Szokolay Sándor : Erkel nyomdokain - I. ; Nagy József : Monotematikus építkezés a Bánk bánban ; Szerző Katalin : Erkel hivatali utódja Mihalovich Ödön zeneszerző ; Petrovics Emil : Erkel nyomdokain - II. ; Itzés Mihály : Erkel és Kodály.

MK = K 523

1-5.117.

Bónis Ferenc

Erkel Ferenc a Bánk bánról / Bónis Ferenc. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok : Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - p. 63-73.

EG = 4676

MK = 38263118.

Bónis Ferenc

Erkel Ferenc vaskorona - rendje / Bónis Ferenc. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok : Mosonyi Mihály és Bartók Béla emlékére / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - p. 85 - 103.

EM = 6109119.

Bónis Ferenc

Erkel "Hunyadi László"-jának meghiúsult előadási kísérlete a Bécsi udvari Operaházban [Klny.] / Bónis Ferenc. - [Bp.] : [Zeneműkiadó], [1969]. - 13 p. : ill. ; [Erkel levele Dr. O.F. Eirichhez] ; 24 cm

[A magyar zenetörténeti tanulmányokból]

EG = 75.156.1

EM = 75.156.1120.

Bónis Ferenc

Erkel "Hunyadi László"-jának meghiúsult előadás kísérlete a Bécsi Udvari Operában / Bónis Ferenc. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok : Szabolcsi Bence 70. születésnapjára / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1969. - p. 267 - 293.

EM = 75.156.1

MK = 34531121.

Bónis Ferenc

Erkel, Mosonyi és J.J. Albert / Bónis Ferenc ; Landon, Christa. In: Magyar zenetörténeti tanulmányok : Mosonyi Mihály és Bartók Béla emlékére / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - p. 73 - 79.

EM = 6109122.

Bónis Ferenc

Az Erkel Társaság Elnökének - Dr. Bónis Ferenc zenetörténésznek rádiós beszélgetése - Osváth Júlia operaénekesnővel [audiokazetta] / Dr. Bónis Ferenc szerkesztésében. - Magyar Rádió 1993. február hóban elhangzott adás felvétele.

1 hgk. : sztereo.

Tartalom : Osváth Júlia művésznő operai sikereiről, életútjáról és az Erkel-operákban nyújtott szerepeiről.

MK = 572 Kaz.123.

Bónis Ferenc

Az Erkel Társaság Elnökének - Dr. Bónis Ferenc zenetörténésznek rádiós beszélgetése [audiokazetta] : "Muzsikáló házak" / Varga Károly szerk. - Magyar Rádió 1993. V. 22-i adásának felvétele. [Bartók Rádió]. - 1 hgk. : sztereo. tartalom : Erkel Ferenc lakása a Régi Zeneakadémián.

MK = 566 Kaz.124.

Bónis Ferenc

Ferenc Erkel über seine Oper Bánk bán / F. Bónis In : Studia Musicologica, Academiae Hungariae 11. ; 1969.

69 - 89. p. - [Erkel Ferenc Bánk bán című operájáról] ; Akadémiai Kvk., Bp. ; Klny.

EG = EM

75.150.1125.

Ferenc Bónis

Gustav Mahler und Ferenc Erkel [Separatum] : Beitrage zu ihren Beziehungen zueinander im Spiegel vier unbekannter Briefe von Mahler / Ferenc Bónis. - Studia Musicologica Tomus I. fasc.3 - 4., 1961. - 12 p. ; 25 cm

[A Magyar Tudományos Akadémia zenetudományi folyóirata.]

EM = 75.151.1126.

Bónis Ferenc

Hódolat Bartóknak és Kodálynak / Bónis Ferenc. - Bp. : Püski Könyvkiadó, 1992. - 295 p. : [7] t.fol. : ill., főként kotta ; 24 cm

In: "A Divertimento [Bartók] harmadik tételének főtémája ugyanannak a dallamcsaládnak tagja, mint a "friss" csárdás - téma Erkel "Bánk bán"- jának I.felvonásában." 29.p.

MK = 149405127.

Bónis Ferenc

A magyar zene krónikája : Zenei művelődésünk ezer éve dokumentumokban / Legány Dezső ; szerk. Bónis Ferenc. - Bp. : Zeneműkiadó, 1962. - 516 p. ; 24 cm. - (Magyar zenetudomány / szerk. Bónis Ferenc ; 4.)

In: Ábrányi Kornél, id. : Erkel Ferenc élete és működése. 217-225.p.

Érdy Lajos : Erkel utolsó éveiből. 229-444.p.

Erkel Ferenc : említésben művei, adatok életéről és zenei munkásságáról: 93, 112, 140, 156, 175, 183, 191, 199, 207, 246, 247, 248, 253, 254, 295, 307, 324, 325, 326, 340, 351, 364, 372, 373, 375, 379, 408, 423, 433, 440, 479, 483, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 504, 508, 509, 513, 514. p.

Táblakép Erkelről : 224.p.

MK = 17213128.

Bónis Ferenc

Magyar zenetörténeti tanulmányok / szerk. Bónis Ferenc. - Bp. : Zeneműkiadó, 1969. - 422 p. ; 24 cm

In: Valkó Arisztid : Erkel Ferenc hivatali működésével kapcsolatos levéltári akták. 225 - 245.p.

Legány Dezső : Erkel és Liszt Zeneakadémiája 1875-1876. 247 - 265.p.

Bónis Ferenc : Erkel "Hunyadi László"-jának meghiúsult előadási kísérlete. 267-291.p.

Erkel Ferenc : említésben művei, adatok életéről és zenei munkásságáról : 5, 6, 31, 35, 204, 205, 210, 216, 217, 222, 223.p.

MK = 34531

EM = 1.sz.n.129.

Bónis Ferenc

Wie ist Ferenc Erkel Kappelmeister des Pester Ungarischen Theaters geworden? [Klny.] / F. Bónis. - Studia Musicologica, 1971. - 23 cm

Erkel : 321-331.p.

Hogyan lett Erkel Ferenc a Pesti Magyar Színház karnagya?

EM = 1637130.

Breuer János

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának 125 esztendeje (1853-1978) / szerk. Breuer János. - Bp. : Zeneműkiadó, 1978. - 72 p. ; 24 cm

[Képek, kéziratok és plakátok a Budapesti Filharmóniai Társaság történetéből / Brunovszky Károly.]

EM = 1.sz.n.131.

Cosma, V : - Lakatos I.

Erkel Ferenc élete és munkássága, mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultúra között / V. Cosma ; Lakatos I. In : Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére : Zenetudományi Tanulmányok II. / Szabolcsi Bence ; Bartha Dénes. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1954. - p. 17 - 25.

EG = 3446

EM = 729

MK = 150320132.

Csatkai Endre

Erkel Ferenc és Liszt soproni tanítványa / Csatkai Endre. In : A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyve : Erkel Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Dankó Imre. Gyula : [BmNyV], 1960. - p. 15 - 19.

BmL = 844

EM = 2566

MK = 37240, 37241133.

Csuka Béla

Kilenc évtized a magyar zeneművészet szolgálatában : A Filharmóniai Társaság emlékkönyve 90 éves jubileuma alkalmából / írta Csuka Béla. - Bp. : Filharmóniai Társaság, 1943. - 218 p. : XXXVII.t. ; 31 cm

EM = 1.sz.n.134.

Czeglédi Imre

Erkel Ferenc emlékház, Gyula / Czeglédi Imre ; [szerk. Rappai Zsuzsa]. - [2. kiadás]. - [Veszprém : Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára], [1986.]. - 16 p. : ill. ; 17 cm

EM = 79.51

MK = 129952135.

Czerny, Peter

Opernbuch / Peter Czerny. - Berlin : Henschelverlag, [1958.]. - 974 p. ; 21 cm

Bánk bán : 463-469. p.

MK = 18291136.

Dankó Imre

A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyve : Erkel Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Dankó Imre. - Gyula : [BmNyV], 1960. - 119 p. ; 24 cm

In : Kodály Zoltán : Erkel és a népzene. 9 - 13.p.

Csatkai Endre : Erkel Ferenc és Liszt soproni tanítványa. 15 - 19.p. Ujfalussy József : Erkel Ferenc öregsége. 21 - 25.p.

Dankó Imre : Kallós Ede Erkel szobra. 117 - 119.p.

EM = 1.sz.n.

MK = 37240, 37241137.

Dankó Imre

Kallós Ede Erkel szobra / Dankó Imre In : A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyve Erkel Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Dankó Imre. Gyula : [BmNyV], 1960. - p. 117 - 119.

EM = 1.sz.n.

MK = 37240, 37241138.

Demény Dezső

Zeneközlöny : Erkel-szám / főszerk. Demény Dezső ; társszerk. : Hoppe Rezső és Dr. Falk Zsigmond. - Bp. : Rózsavölgyi és Tsa ; 1910. dec. 15. 16. p. ; 23 cm

EM = 1.sz.n.139.

Dobszay László

Magyar zenetörténet / Dobszay László. - Bp. : Gondolat, 1984. - 421 p. ; 23 cm. - Adatok Erkel munkásságáról : 7, 218, 239, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 319, 320, 321, 323, 324, 336, 337, 338, 340, 343, 357. p.

MK = 104415140.

Eősze László

Az opera útja / Eősze László. - Bp. : Zeneműkiadó, 1972. - 449 p. 20 cm Erkel Ferenc : említésben művei : 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401.p.

MK = 47050141.

Érdi Lajos

Erkel utolsó éveiből / Érdi Lajos. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 55-64.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708142.

Fabó Bertalan

Erkel énekese (Stéger Ferenc) / Fabó Bertalan. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének 100. évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 191-208.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708143.

Fabó Bertalan

Erkel fejlődése / Fabó Bertalan. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 17-26.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708144.

Fabó Bertalan

Erkel színpadi ábrázolói / Fabó Bertalan. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 173-190.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708145.

Fabó Bertalan

Erkelről / Fabó Bertalan. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 13-16.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708146.

Falvy Zoltán

A magyar zene története / Falvy Zoltán. - Bp. : Tankönyvkiadó, 1980. - 148 p. ; 24 cm (Ének-zene szakköri füzetek ; 4.)

Erkel : 99-106. p.

MK = 82886147.

Felvinczi Takács Zoltán

Erkel Ferenc képmásai / Felvinczi Takács Zoltán. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 65-76.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708148.

Filharmóniai Társaság

A Magyar Királyi Operaház zenekarából alakult Filharmóniai Társaság jubiláris emlékkönyve : 1853 - 1928. - Bp. : Filharmóniai Társaság, 1928. - 63 p. ; 19 cm

Erkel Ferenc : 19, 21, 26, 30, 39.p.

EM = 2221149.

Gábri György

Fejezetek a zene történetéből : Tanulmányok / [Írták : Gábri György et al.]. - Bp. : Művelt Nép, 1955. - 262 p. ; 21 cm

Erkel Ferenc : 123, 151, 164, 167, 172, 179, 256.p.

Ismertetés a Hunyadi László, a Bánk bán, a Brankovics György című operákról.150.

Gál György Sándor

Hazám, hazám, te mindenem : Erkel Ferenc életregénye / Gál György Sándor. - Bp. : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1960. - 391 p. ; 20 cm

EM = 2280151.

Gál György Sándor Hazám, hazám, te mindenem : Erkel Ferenc életregénye / Gál György Sándor ; [Szász Endre rajzaival]. - 4. kiadás. - Bp. : Móra, 1965. - 431 p. ; ill. ; 20 cm

MK = 20213152.

Gál György Sándor

Hazám, hazám, te mindenem : Erkel Ferenc életregénye / Gál György Sándor ; [Cakó Ferenc rajzaival]. - 5. kiadás. - Bp. : Móra, 1976. - 405. : ill. ; 21 cm

MK = 65130153.

Gál György Sándor

Ismerkedés a zenetörténettel / Gál György Sándor. - Bp. : Móra, 1963. - 373 p. ; 20 cm

Erkel Ferenc : 310-311. p.

MK = 22207154.

Gál György Sándor

Operák könyve : 2. / Gál György Sándor. - 2. átd. kiadás. - Bp. : Zeneműkiadó, 1962. - 422 p. ; 20 cm

Erkel operák ismertetése :

400. p. : Bátori Mária ;

400-401. p. : Sarolta ;

401-406. p. : Dózsa György ;

406. p. : Brankovics György ;

407-408. p. : Névtelen hősök ;

409-410. p. : István király.

MK = 9633, 16872155.

Gál György Sándor

Új opera kalauz / Gál György Sándor ; közrem. Németh Amadé. - Bp. ; Zeneműkiadó, 1978. - 1. köt. 620 p. ; 2. köt. 627 - 1246 p. ; 19 cm

Hunyadi László és Bánk bán ismertetése.

2. köt. : 818-842.p.

MK = 74677 / a,b156.

Gál Zsuzsa

Erkel Ferenc : Az én zeneszerzőm / Gál Zsuzsa. - Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - 131 p. : Erkel-portré ; 23 cm

melléklet : 1 hgl.

EG = 6709

EM = 82.1.2

MK = 126142157.

Garami Veronika

Erkel hagyományok Gyulán [Szakdolgozat] / Garami Veronika. - Főiskolai államvizsga ; [Juhász Gyula Tanárképző Főiskola] ; [1992.]. - 244 p. ; 31 cm

Tartalom :

1. Erkel Ferencre és családjára utaló emlékek ;

2. Nagy múltra visszatekintő, Erkel nevét viselő tanintézetek, a művelődési központ és a hozzájuk fűződő hagyományok ;

3. Erkelhez kapcsolódó rendezvények, színházi előadások, hagversenyek ;

4. Erkel Ferenc Társaság ;

5. Versenyek ;

6. Erkel nevét viselő más intézmények ;

Megjegyzés: A szakdolgozatban eredeti dokumentumok fénymásolatai.

MK = Helytörténeti Gyűjtemény158.

Gárdonyi Géza

Apróságok Erkel életéből / Gárdonyi Géza. In : Erkel Ferencz [!] emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 209-214.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708159.

Gortka István

Szobrok, domborművek, mozaikok, emlékművek, emléktáblák / Gortka István ; szerk. Cser Sándorné. - [Gyula] : [Kiadja a gyulai Városi Könyvtár - a gyulai Városszépítő Egyesület támogatásával], 1988. - (Készült a Békés Megyei Könyvtár házinyomdájában.). - 94 p. : ill., fekete - fehér ; melléklet. - 24 cm

5. kép : Erkel Ferenc szobra ;

69. kép : Erkel Ferenc emléktábla ;

70. kép : Erkel-fa ;

MK = 131897160.

Gyula-város

Alakuló és vezetőségi jegyzőkönyvek / Gyula-város : A Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar iratai. 1959-1961. [Klny.]. - 1 p. ; 34 cm

Bml = XXVIII.42.161.

Gyula-város

Alispáni iratok / Gyula-város Erkel Ferenc emlékszobor-ügy. [Klny.] / Göndöcs Benedek apát indítványa. - 746 p. ; 34 cm

Bml = alispáni iratok VIII.808. / 1893.162.

Gyula-város

Egyesületi Alapszabályok Gyűjteménye / Gyula-város ; Gyulai Erkel Ferenc Dalkör, 1896. - 19 p. ; 35 cm

Bml = IV.424. 540.sorszám / 1896.163.

Gyula-város

Erkel Rezső köszönete Dutkay Béla polgármesternek a részvétnyilvánításért 1893. június 16-án [Elnöki irat.] / Gyula-város polgármesterének iratai ; 4 p. ; 34 cm

Bml = 114 / 1893.164.

Gyula-város

Főispáni iratok / Gyula-város

A millenáris ünnepségekkel kapcsolatban - Erkel szoborbizottság létesítése, valamint a bizottsági ülés jegyzőkönyvei [Főispáni iratok] / Gyula-város ; 1896. - 11 p. ; 42 cm

463-474. p.

Bml = 245 / 1896.165.

Gyula-város

Gyula-város polgármesterének javaslata a képviselő testülethez koszorú elhelyezéséről 1893. június 3-án [Polgármesteri iratok] / Gyula-város ; 1893. - 746 p. ; 42 cm

Bml = VIII.808 / 1893.166.

Gyula-város

Jegyzőkönyv Gyula város testületének 1910. évi november hó 28-án tartott díszközgyűléséről. [Jegyzőkönyv] / Gyula-város.

Tartalma : Erkel életútjának, életművének méltatása / Lovich Ödön. - Emlékbeszéd / Lukács György - üdvözlő távirat / Molnár Viktor. - 1910. - 13 p. ; 45 cm

Bml = 284 / 1910. K.gy.167.

Gyula-város

Megemlékezés Erkel Ferenc haláláról, határozat díszemléktábla állításáról. [Jegyzőkönyv] / Gyula-város. In : Gyula, rendezett tanácsú város 1893. évi július hó 5-én tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. - 1893. - 2 p. ; 44 cm

Bml = 69 / 1893. K.gy.168.

Gyula-város

Polgármesteri iratok [Iratok] / Gyula-város polgármesterének iratai. In : Dutkay Béla polgármester utasítása 1896. június 25-én a szobor leleplezésén való megjelenéséről. - 1896. - 2 p. ; 34 cm

Bml = 110 / 1896. június 25.169.

Gyula-város

Polgármesteri iratok [Iratok] / Gyula-város Tanácsának iratai, V.B. 172. : Erkel-színkör rajza. - 1 p. ; 51 cm

Bml = 2131 / 1926170.

Gyula-város

Polgármesteri iratok [Iratok] / Gyula-város : Az Erkel-színkör 1945. utáni hasznosítása. - 33 p. ; 33 cm

Bml = 2131 / 1926.sz. irathoz csatolva ; V.B. 172.171.

Gyula-város

Polgármesteri iratok [Iratok] / Gyula-város : "Erkel Ferenc Sakk-köri" beszámoló jelentés. - 1 p. ; 34 cm

Bml = V.173. 370-3 / 1933.ikt.sz.172.

Gyula-város

Polgármesteri iratok [Iratok] / Gyula-város Tanács V.B. : A "Gyulai Erkel Ferenc Sakk-kör"-támogatás iránti kérelmei. - 11 p. ; 35 cm

Bml = 9348 / 1921. V.B.172.173.

Gyula-város

Polgármesteri iratok [Iratok] / Gyula-város : Természeti emlékek összeírása : Erkel-fa. - 1934. - 8 p. ; 35 cm

Bml = 112-2 / 1934. V.B.173.174.

Gyula-város Tanácsa

Gyula-város Tanácsának iratai [Iratok] / Gyula-város : Erkel Ferenc emléke. - 1910. ; 1911. - 1,5 p. + 3 p. ; 35 cm

Bml = 13193 / 1910. 1230 / 1911.175.

Gyula Városi Önkormányzat

Erkel Ferenc halálának és születésének évfordulója alkalmából : Erkel ünnepségek Budapesten [videodok.] / [a felvételt a Gyula Városi Önkormányzat megbízásából készítették]. - [Gyula] : Kábel TV, [1990.]. - 1 vdk. (180 sec.) : DX E 180, szin.hg. Tart. : Erkel Társaság megemlékezése a Kerepesi Temetőben, emlékbeszédek megtartása.

MK = VF 300176.

Haraszti Emil

Erkel kultusz a jelenben / Haraszti Emil. In: Erkel emlékkönyv : Születésének századik évfordulóján / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. p. 239-242.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708177.

Hoppe Rezső

Erkel Ferenc és a magyar dalegyesületek / Hoppe Rezső. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 223-226.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708178.

Implom József

Gyulai városismertető : (Öt városnéző séta) / Implom József. - 2. kiadás. - Gyula : Városi Tanács Kiadása, 1973. - 65 p. ; [14] t. : ill. ; 17 cm

20 p. : Erkel-szobor ;

20-21.p. : Erkel-tér 1, 2, 3 ;

24 p. : Erkel Ferenc Színkör ;

29 p. : Erkel Ferenc Múzeum ;

35 p. : Itt vezényelt 1852-ben Erkel Ferenc ;

37 p. : Erkel-fa a Várfürdő parkjában ;

49 p. : Apor Vilmos tér 7. E házban született Erkel Ferenc ;

52 p. : Erkel Ferenc Gimnázium ;

MK = 99682179.

Isoz Kálmán, D'

Erkel-emlékek és levelezés / D'Isoz Kálmán. - In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 157-172.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708180.

Isoz Kálmán, D'

Erkel és a szimfónikus zene / D'Isoz Kálmán. - In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 125-156.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708181.

Isoz Kálmán, D'

Erkel Ferencz [!] / írta D'Isoz Kálmán. - Bp. : [Franklin Társulat Nyomdája], 1910. - 11 p. ; 21 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. 04. 08-i dátummal.

MK = 128548182.

Isoz Kálmán, D'

A Magyar Királyi Operaház zenekarából alakult Filharmóniai Társaság Jubiláris emlékkönyve : 1853 - 1928 / D'Isoz Kálmán. - Bp. : a Filharmóniai Társaság 1928. - 63 p. ; 19 cm

EM = 2221183.

Isoz Kálmán, D'

Zenei kéziratok / D' Isoz Kálmán. - Bp. : [Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára], 1924. - 391 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke : VI. Zenei Kéziratok.)

I.kötet : Zenei levelek ;

IX.fej. : Erkel pályakezdése ;

X.fej. : Az Erkel operák európai körülményeiről ;

XI.fej. : Nyelvi akadályok ;

XIII.fej. : Erkel zenei örökségéről - fiainak ;

Adatok Erkel Ferenc életéről, zenei tevékenységéről : 1-11., 12-439., 469, 478, 480, 481, 488-489., 587, 593, 640, 653, 755, 797-798., 801, 829, 853, 867, 944, 1121, 1215, 1285, 1360. p.

Megjegyzés: a név- és tárgymutatóban kiemelve, összesítve minden Erkel Ferenc által komponált mű.

A sorozat több kötetből áll, így lehetséges az, hogy a mutatóban ezren fölüli oldalszámok is vannak.

MK=67214/a184.

Káldor János

A magyar zene fejlődése : A honfoglalástól 1900-ig / Káldor János. - Bp. : Tankönyvkiadó, 1959. - 136 p. : ill. 24 cm

Erkel Ferenc : 108-110.p.

MK = 6446185.

Káldor János

A magyar zenetörténet kistükre / Káldor János. - Bp. : Rózsavölgyi és társa, 1938. - 261 p. ; 17 cm

Erkel Ferenc : 84, 92, 94, 95, 97, 103, 115, 118, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 166, 167, 172, 176, 238, 242, 245, 253. p.

MK = 17210186.

Karácsonyi István

Erkel Ferenc a magyar opera megteremtője / Karácsonyi István. - Bp. : Akadémia Kiadó, 1941. - 23 p. ; 19 cm

Megjegyzés: Az Országos Széchényi Könyvtár xerox ajándéka 1960. ápr. 8-i dátummal.

MK = 128554187.

Karriérek [!]

Híres zenészek : [Életrajzi adatok és műveik elemzése] / [Írói megnevezés nélkül]. - Bp. : Karriérek [!] Kiadóhivatala, 1912. - 219 p. ; 25 cm 158-171. p. : Erkel Ferencről

MK = 40252188.

Keresztúry Dezső

A magyar zenetörténet képeskönyve / Keresztúry Dezső, Vécsey Jenő, Falvy Zoltán. - Bp. : Magvető, 1960. - 355 p., 10 t. ; 29 cm

Erkel Ferenc : 182-183, 196, 198, 200-217, 251, 257, 264. p.

MK = 12393189.

Kereszty István

Az Erkel-család krónikájához / Kereszty István. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 103-124.

MK = 20708

EM = 1.sz.n.190.

Kodály Zoltán

Erkel és a népzene [Klny.] / Kodály Zoltán. - Gyula : Erkel Ferenc Múzeum, 1960. - 7 p. ; 25 cm

[A gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyvéből.]

EM = 2566191.

Kodály Zoltán

Erkel és a népzene / Kodály Zoltán. In : A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyve : Erkel Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Dankó Imre. Gyula : [BmNyV], 1960. - p. 9-13.

EM = 2566

MK = 37240, 37241

Bml = 844192.

Kodály Zoltán

Erkel és a népzene [Hgf.] / Kodály Zoltán. - Hungaroton, 1975.

Közös főcím: Száz éves a Zeneművészeti Főiskola. - Részletek Kodály Zoltán 1921. ápr. 3-án, a Magyar Néprajzi Társaság gyulai vándorgyűlésén tartott előadásából.

LPX 11759

MK = CH 0760193.

Kóhn Dávid

60 év múltán : Visszaemlékezések / Kóhn Dávid. - Gyula, Dobay János Könyvnyomdája, 1936. - 328 p. ; 21 cm

Erkel Ferenc : 91-93. p.

Bml = 105

MK = 40112194.

Kozma Andor

Erkel Ferenc [vers] / Kozma Andor. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 11-12.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708195.

Lakatos István

A Kolozsvári Dalkör tiszteletbeli tagjai : Mosonyi, Erkel, Ábrányi, Ruzitska és Liszt / Lakatos István. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok : Mosonyi Mihály és Bartók Béla emlékére / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - p. 79-85.

EM = 6109196.

Lakatos István

Zenetörténeti írások / Lakatos István ; szerk. Csire József. - Bukarest Kriterion Kvk., 1971. - 301 p. ; 20 cm.

Függelék : Lakatos István zenei bibliográfiája : 1911-1969. / Összeállította Benkő András. Erkel Ferenc : 125-159. p.

MK = 46499197.

László Zsigmond

Erkel élete képekben / László Zsigmond. - Bp. : Zeneműkiadó Vállalat, 1956. - 56 p. ; [42] t. : ill. ; 18 cm

EG = 4451

EM = 78

MK = 4283198.

Lavotta Rezső

Zenei kéziratok / Lavotta Rezső. - Bp. : [Kiadja a] Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára, 1940. - 237 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke : Zenei kéziratok.)

II. kötet : Kéziratos zeneművek.

44-46. p. :

Erkel Ferenc zenei kéziratainak leírásai.

MK = 67214 / b199.

Legány Dezső

Erkel és Liszt Zeneakadémiája (1875-1876) / Legány Dezső. In : Magyar Zenetörténeti tanulmányok : Szabolcsi Bence 70. születésnapjára / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1969. - 247-267. p.

EM = 6109

MK = 34531200.

Legány Dezső

Erkel Ferenc művei és korabeli történetük / Legány Dezső. - Bp. : [MTA], 1972. - 12 p. ; 20 cm

Kandidátusi értekezés tézisei.

EM = 6412201.

Legány Dezső

Erkel Ferenc művei és korabeli történetük / Legány Dezső. - Bp. : Zeneműkiadó, 1975. - 139 p. ; 24 cm

Bml = 3071

EM = 6297, 6300202.

Legány Dezső

Liszt Ferenc Magyarországon, 1874-1886. / Legány Dezső. - Bp. : Zeneműkiadó, 1986. - 300 p. ; 25 cm

Előzmény : Liszt Ferenc Magyarországon, 1869-1873.

Adatok Erkel Ferenc életéről, tevékenységéről : 8, 14-15, 19, 25-26, 28, 33, 36, 38, 42-44, 46, 48-49, 62-63, 66, 72, 77, 81, 86, 88, 93, 96, 99, 102, 115, 119, 123, 134-137, 142-143, 149, 155, 167-169, 171, 173, 180, 186, 189, 192, 194, 202, 204, 207, 215, 223-224, 226-227, 234, 237, 248, 254-255, 257, 260, 262, 265. p.

MK = 118772203.

Legány Dezső

A Zeneakadémia születése / Legány Dezső. In : Magyar Zenetörténeti tanulmányok : Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századaiból / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - p. 75-104.

EG = 4676

MK = 38263204.

Losonczi Ágnes

A két Bánk bán / Losonczi Ágnes. In : Az opera történetéből / szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp. : Akadémiai Könyvkiadó, 1955. - p. 45-81.

EM = 2401

MK = 16875, 8253205.

Major Ervin

Erkel Ferenc "Kemény Simon" c. operája / Major Ervin. In : Fejezetek a magyar zene történetéből : Válogatott tanulmányok / Major Ervin. Bp. : Zeneműkiadó, 1967. - p. 218-223.

[Magyar Zenetudomány : 8. / szerk. Bónis Ferenc]

EM = 1.sz.n.

MK = 30190, 32411206.

Major Ervin

Erkel Ferenc műveinek jegyzéke : Bibliográfiai kisérlet / Major Ervin. - Bp. : Klny. a Zenei Szemle 1947. évi II. és III. számaiból, 1947. - 19 p. ; 24 cm

Az író kézírásos ajánlásával a Gyulai Könyvtárnak 1960. II. 25-i dátummal.

MK = 128565207.

Major Ervin

Erkel Ferenc műveinek jegyzéke / Major Ervin. In : Magyar Zenetörténeti tanulmányok : Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századaiból / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - p. 11-43.

EG = 4676

MK = 38263208.

Márki István

A sakkjáték tankönyve : Elméleti és gyakorlati kalauz a sakkjáték megtanulására kezdők és haladottabbak [!] számára / Márki István. - Gyula : [Dobay János Könyvnyomdája], 1872. - 325 p. : ill ; 22 cm

Megjegyzés: A kiadvány az ismertetett mintajátszmák között több helyen is bemutatja Erkel Ferenc játszmáit.

Bejegyzés kézírással : "A Békésmegyei [!] múzeumnak"- ajánlással : a Szerző.

A könyv szövegteste aranyozva.

MK = 39505209.

Maróthy János

Erkel útja a "hősi-lírai" operától a kritikai realizmus népi ágáig / Maróthy János. In : Az opera történetéből. / szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1961. - p. 159-168.

MK = 8253, 16875210.

Maróthy János

Erkel Ferenc operadramaturgiája / Maróthy János. In : Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére : Zenetudományi tanulmányok, II. / Szabolcsi Bence. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1954. - 558 p. : [21] t.fol. : ill. ; 25 cm

EG = 3446

EM = 729

MK = 150320211.

Emerich Mészáros

Vierzig Jahre der Budapester Philharmonischen Gesellschaft, 1853-1893. [Klny.] / prof. Emerich Mészáros. - Bp. : Druck von Josef Kertész, 1893. - 16 p. ; 23 cm

EM = 1.sz.n.212.

Mészáros Imre - D'Isoz Kálmán

A Filharmóniai Társaság múltja és jelene 1853-1903. / Mészáros Imre ; D'Isoz Kálmán. - Bp. : Hornyánszki Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomdája, 1903. - 107 p. ; 34 cm

[Képek, levelek, plakátok másolataival.]

EM = 75.83.1213.

Miskolczi László

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola 75 éve : Jubileumi évkönyv / szerk. Miskolczi László ; bev. Janecskó János ig. ; előszó dr. Zoltai Dénes. - Gyula : [Szegedi Nyomda Vállalat Hódmezővásárhelyi Üzeme], 1978. - 135 p. ; 23 cm

Megjegyzések :

A bevezetőben és előszóban utalások Erkel Ferencre.

5-7.p. : "Erkel"- Név és jelentés / Zoltai Dénes

MK = 101899214.

Molnár Imre

A magyar muzsika könyve / szerk. Molnár Imre. - Bp. ; Merkantil Ny., 1936. - 632 p. ; 27 cm

Erkel Ferenc : 40, 41, 68, 73, 89. p.

MK = 34535215.

Moravcsik Géza

Erkel és a Zeneakadémia / Moravcsik Géza. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 215-222.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708216.

Mosonyi Mihály

Erkel Ferenc "Bánk bán"-ja / Mosonyi Mihály. In : Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére : Zenetudományi tanulmányok II. / Szabolcsi Bence. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1954. - p. 9-17.

EG = 3446

EM = 729

MK = 6684, 150320217.

Nagy András, D. - Márai György

Az Erkel család krónikája / D.Nagy András ; Márai György ; bev. dr. Bónis Ferenc zenetörténész, az Erkel Társaság elnöke. - Gyula : Gyula Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Társaság Kiadása, 1992. - 92 p. : [24] t. : ill. ; 24 cm + mell. Erkel-családfa

EG = 18813

EM = 92.9.1, 93.3.1

MK = 145298, 145301218.

Nagy András, D.

Az Erkel Társaság Titkárának - D. Nagy Andrásnak rádióinterjúja [audiokazetta] : "Muzsikáló házak" / Varga Károly szerk. - Magyar Rádió 1993. III. 15-i adásának felvétele. (Bartók Rádió).

1 hgf. : sztereo

Tartalom : Erkel Ferenc szülőházának bemutatása

MK = K 565219.

Négyessy László

Erkel Ferenc operaszövegei, mint drámai művek / Négyessy László. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulóján / szerk. Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 227-237.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708220.

Németh Amadé

Az első muzsikusok az Erkel-családban / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 21-26. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737221.

Németh Amadé

Erkel / Németh Amadé. - 2. javított, bővített kiadás. - Bp. : Gondolat, 1979. - 253 p. ; 18 cm. - (Zenei kiskönyvtár)

EG = 11714

EM = 1.sz.n.

MK = 79675222.

Németh Amadé

Az Erkel-család eredetéről / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 15-20. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737223.

Németh Amadé

Erkel és az Országos Magyar Daláregyesület. Erkel karművei. / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 87-89. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737224.

Németh Amadé

Erkel Ferenc / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 35-53. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737225.

Németh Amadé

Erkel Ferenc / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M. Tcs., 1987. - p. 35-43. - ("Fekete könyvek" kulturtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737226.

Németh Amadé

Erkel Ferenc életének krónikája / Németh Amadé. - Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - 231 p. : 19 cm. - (Napról napra ; Nagy muzsikusok életének krónikája, 10.)

EG = 6736

EM = 6119, 6786, 7153

MK = 106687227.

Németh Amadé

Erkel Ferenc gyermekei / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987.- p. 95-138. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737228.

Németh Amadé

Erkel műveinek jegyzéke / Németh Amadé. In : az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987.- p. 90-94. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737229.

Németh Amadé

Erkel Ferenc az operakarmester / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkelek a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987.- p. 55-84. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737230.

Németh Amadé

Erkel Ferenc testvérei a magyar zenei életben / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 27-34. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737231.

Németh Amadé

Erkel Ferenc a Zeneakadémián / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 85-86. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737232.

Németh Amadé

Erkel Ferenc zongoraművészi pályája és zongoraművei / Németh Amadé. In : Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben / Németh Amadé. Békéscsaba : Békés M.Tcs., 1987. - p. 44-53. - ("Fekete könyvek" kultúrtörténeti sorozat, 9.)

EG = 17282

EM = 7950

MK = 129735, 129736, 129737233.

Óváry Róza

Óváry Róza rádióinterjúja [audiokazetta] : hangfelvétel az 1991. január 23-án, a Magyar Rádióban elhangzott adásról. Óváry Róza (szül. : 1907. június 15.) - Erkel Ferenc egyenesági dédunokája.

MK = K 306234.

Pándi Marianne

Erkel Ferenc az előadóművész - a Honművész tükrében / Pándi Marianne. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok : Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - p. 45-46.

EG = 4676

MK = 38263235.

Pándi Marianne

Száz esztendő magyar zenekritikája / Pándi Marianne. - Bp. : Zeneműkiadó, 1967. - 291 p. ; 24 cm

Erkel Ferenc : 19, 33-36., 79. p.

MK = 30188236.

Pécsi Géza

Kulcs a muzsikához / Pécsi Géza. - Bp. : Tankönyvkiadó. [1989.]. - 315 p. ; 24 cm

A magyar nemzeti opera megteremtése. [Erkel Ferenc : Bánk bán.] 270- 275. p.

MK = 139111237.

Ponori Thewrewk Emil

Síremlékavatás : Elmondta Ponori Thewrewk Emil 1904. november 7-én / Ponori Thewrewk Emil. In : Erkel Ferenc emlékkönyv : Születésének századik évfordulójára / Fabó Bertalan. Bp. : Pátria, 1910. - p. 243- 244. p.

EM = 1.sz.n.

MK = 20708238.

Pukánszkyné Kádár Jolán

A Nemzeti Színház százéves története / szerk. és közzéteszi Pukánszkyné Kádár Jolán. - Bp. : Kiadja a Magyar Történelmi Társulat, 1938. - 25 cm

I. kötet : 581 p.

II. kötet : 878 p.

Adatok Erkel Ferencről :

I. kötet : 36, 56, 60, 68, 69, 92, 94, 97-98, 106-108, 118, 162, 176, 179, 199, 202, 204, 205, 208, 211, 212, 214, 217-218, 222-229, 245, 281- 285, 295, 297, 300-302, 324. p.

II. kötet : 78, 79, 81, 314, 315, 377, 403, 406, 416-420, 429, 467, 482, 490, 511, 518, 539, 558, 567, 587, 609, 621, 639. p.

EM = 6113

MK = 20834 / a,b239.

Scherer Ferenc

Erkel Ferenc / Scherer Ferenc. - Gyula : Városi Múzeum, 1944. - 49 p. ; 24 cm. - (Gyulai dolgozatok ; 5.).

Függelék : Az Erkel-családfa.

Bml = 121

EM = EG 75.154.1

MK = 37104240.

Scherer Ferenc

Gyula város története / Scherer Ferenc. - Gyula M. város k., 1938. - 2 db : ill. ; 22 cm

1. A földesúri város. - 474 p.

2. A rendezett tanácsú város. - 469 p.

Erkel Ferenc : 1. kötet : 454-457, 459, 468. p.

Erkel Ferenc : 2. kötet : 68, 114-115, 177, 221-222, 226-228, 265, 296- 297, 300-301, 322-323, 359, 393, 399-400. p.

Erkel élete és munkássága, Erkel Ferenc iránti kegyeletek megnyilvánulása a város részéről, s a róla elnevezett kulturális intézmények tevékenységének ismertetése.

Képek : szülőháza, portrék a zeneszerzőről, emléktábla, szobor a zeneszerzőről, fotók a Gyulára írt leveleiről.

MK = 36992241.

Schöpflin Aladár

Magyar színművészeti lexikon : A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája / szerk. Schöplin Aladár. In : Erkel Ferenc színkör Gyulán / Schöplin Aladár. - [Bp.] : Kiadja az Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete. [1929.].- 480 p. : [30]t. : ill. ; 5 t.fol.színes ; 1 t.fol. fekete-fehér ; 27 cm

I. kötet 441-448 p.

MK = 21619 / a242.

Simándy József

Bánk bán elmondja... : Krónikás : Dalos László / Simándy József.- Bp. : Zeneműkiadó, [1983.].- 303 p. : ill. : [fotómásolatok] ; 20 cm

EM = 7063243.

Sisa Béla

Békés megye műemlékei / Sisa Béla.-Békéscsaba : [Békés megyei Tanács V.B. Művelődési Osztálya, Békéscsaba és Gyula támogatásával.], 1981. - 340 p. : ill. ; fekete - fehér ; 27 cm

I. kötet : 188 p. : Erkel Múzeum;

194-195. p. : Erkel Ferenc tér 1.

196-197. p. : Erkel Ferenc tér 2-3.

MK = 93050 / a244.

Somfai László

Az Erkel-kéziratok problémái / Somfai László. In : Az opera történetéből / szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp. : Akadémia Kiadó, 1961. - p. 81-158.

EM = 2401

MK = 8253, 16875245.

Somfai László

A Himnusz ősbemutatójának szólamanyaga / Somfai László. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok : Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - p. 57-62.

EG = 4676

MK = 38263246.

Sonkoly István

Erkel Ferenc Bánk bánja, Erkel kéziratos férfikara Gyulán / Sonkoly István.- Gyula : Erkel Ferenc Múzeum, 1960. - 15 p. : 20 cm. - (A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai / szerk. Dankó Imre ; 15.)

Bml = 923

EG = 4548 / 5

EM = EG 75.158.1

MK = 67022247.

Szabolcsi Bence

A XIX.század magyar romantikus zenéje / Szabolcsi Bence.- Bp. : Zeneműkiadó, 1951. - 211 p. ; 20 cm

Erkel Ferenc: adatok műveiről: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. p.

MK = 20889248.

Szabolcsi Bence - Bartha Dénes

Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére : Zenetudományi tanulmányok 2. / szerk. Szabolcsi Bence és Barta Dénes. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1954.

In : Szabolcsi Bence: Erkel Ferenc - előszó. 5-9. p.

Mosonyi Mihály: Erkel Ferenc Bánk bánja. 5-9. p.

Cosma, V. - Lakatos I. : Erkel Ferenc élete és munkássága, mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultúra között. 17-25. p.

Maróthy János : Erkel operadramaturgiája. 25-175. p.

Barna István : Erkel Ferenc első operái az egykorú sajtó tükrében. 175- 219. p.

Újfalussy József : A "Hunyadi László" és irodalmi előzményei. 219-231.p.

EM = 729

MK = 150320249.

Szabolcsi Bence - Forrai Miklós

A Hunyadi László, a Bánk bán, a Dózsa György és a Brankovics György c. operák leírása / Szabolcsi Bence ; Forrai Miklós In : Musica Hungarica : A magyar zene rövid története / szerk. Szabolcsi Bence ; Forrai Miklós. Bp. : Editio Musica, é.n. - p. 67-68.

[A könyv az azonos című Qualiton hanglemezhez készült.]

MK = 148517250.

Szabolcsi Bence

A magyar zene évszázadai : Tanulmányok : XVIII. - XIX.sz. / Szabolcsi Bence ; Sajtó alá rend. Bónis Ferenc. - Bp. : Zeneműkiadó, 1961. - 318 p. : 16 fotó ; 25 cm

Erkel Ferenc : 163, 180, 210, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 246, 255, 260, 261, 269, 270, 278, 284, 286, 289. p.

XIV. táblaképen Erkel arcképe

MK = 16852251.

Szabolcsi Bence

A magyar zenetörténet kézikönyve / Szabolcsi Bence ; Sajtó alá rend. Bónis Ferenc. - 3. átdolg. kiad. - Bp. : Zeneműkiadó, 1979. - 370 p. : 20 cm. - (Szabolcsi Bence művei / szerk. Bónis Ferenc ; 2.)

In : Szabolcsi Bence : Népies dalszerzők Erkel és a romantikus opera. 69-77 p.

Erkel Ferenc : A Rákóczi-induló, Erkel Ferenc feldolgozása, 1840. [Kotta]. 239-243. p.

Erkel Ferenc : Részletek a "Bánk bán" III.felvonásából, [Kotta]. 252-257. p.

Erkel Ferenc : A költő dala a "Dózsa György" c. történelmi dalműből, [Kotta]. 258-268. p.

Erkel Ferenc : említésben művei, adatok életéről, arcképe : 74, 78, 81, 84, 85, 86, 316, 328, 329. p.

EM = 6963

MK = 78842252.

Szabolcsi Bence - Bartha Dénes

Az opera történetéből / szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. - Bp. : Akadémiai Kiadó, 1961. - 294 p. ; 24 cm. - (Zenetudományi tanulmányok)

In : Újfalussy József : Erkel Ferenc és szövegkönyvei. 37-43. p.

Losonczi Ágnes : A két Bánk bán. 45-79. p.

Somfai László : Az Erkel-kéziratok problémái. 81-158. p.

Maróthy János : Erkel útja a "hősi-lírai" operától a kritikai realizmus népi ágáig. 159-168. p.

MK = 16875253.

Szabolcsi Bence

A zene története. Az őskortól a 19.sz. végéig / Szabolcsi Bence. - Bp. : Zeneműkiadó, 1958. - 398 p. ; 76 kép ; 20 cm

Erkel Ferenc : 348, 354, 382. p.

MK = 6312254.

Szabolcsi Bence

A zene története : Az őskortól a XIX.sz. végéig / Szabolcsi Bence. - Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - 407 p. ; 76 kép ; 20 cm

Erkel Ferenc : 348, 354, 378, 382. p.

MK = 30727255.

Szabolcsi Bence

A zene története : Az őskortól a 19. század végéig / Szabolcsi Bence. - 6. rev. kiad. - Bp. : Zeneműkiadó, 1984. - 447 p. ; 21 cm. - (Szabolcsi Bence művei / szerk. Bónis Ferenc ; 4.)

Erkel Ferenc : 383, 390, 414, 415, 418. p.

Erkel operáinak - nemzeti mozgalmainkkal való összefüggéseit elemzi.

MK = 105973256.

Szana Tamás

Koszorú : A Petőfi Társaság havi közlönye / szerk. Szana Tamás. - Bp. : Aigner Lajos Kiadása, 1881. - 576 p. ; 22 cm. In : Ábrányi Enil, id.

Erkel Ferenc V. kötet 1-5. p.

Erkel portré.

MK = 1626 / a. [Ladics-hagyaték]257.

Szász Károly

Ismeretlen Erkel - mű / Szász Károly. In : Zenetudományi írások / szerk. Benkő András. Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1980. - p. 92-112.

EM = 7155

MK = 107707258.

Szelényi István

A magyar zene története I. / Szelényi István. - Bp. : Zeneműkiadó Vállalat, 1959. - 121 p. ; 17 cm. - (Bibliotheca Musica 1.)

EM = 2286259.

Szelényi István

A magyar zene története : II. / Szelényi István. - Bp. : Zeneműkiadó, 1959. - 187 p. ; 17 cm. - (Bibliotheca Musica 2.)

Erkel Ferenc : említésben művei : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77. p.

EM = 2287

MK = 6989260.

Szerdahelyi István

Erkel Ferenc / Szerdahelyi István. - Gyula város Tanácsa, 1960. - 79 p. ; 20 cm. - (Gyulai füzetek ; 4.). - Függelék : Erkel operáinak tartalma, Erkel - eseménynaptár.

Eml. = 119

EG = 2479

MK = 150447261.

Szerdahelyi István

Erkel Ferenc / Szerdahelyi István. - Gyula város Tanácsa és a Békés megyei Múzeumok Igazgatósága. 1985. - 58 p. ; 18 cm. - (A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai ; 77.)

MK = 125849, 125854, 125855, 125856, 125858262.

Szerdahelyi István

Az Erkel Ferenc emlékmúzeum / Szerdahelyi István. - Gyula város Tanácsa, é.n. - 47 p. ; 19 cm. - (A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai.)

EG = 8379

EM = 77263.

Szerdahelyi István

Erkel Ferenc Emlékmúzeum / Szerdahelyi István. - Gyula város Tanácsa, 1975. - 125 p. ; 19 cm. - (A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai ; 68-70.)

EG = 8380

EM = EM kiadv. 77

MK = 150446264.

Szerdahelyi István

Az Erkel Ferenc Emlékmúzeum / Szerdahelyi István. - [Gyula] : [1977]. - 47 p. ; 18 cm. - [A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai].

EM = 6378265.

Szerző Katalin

Erkel Ferenc : Bánk bán / Szerző Katalin. In : Szemelvények a zenehallgatáshoz : Tanári kézikönyv / szerk. Kocsis Sándor. Bp. : Tankönyvkiadó, 1979. - p. 154-166.

MK = 78426266.

Till Géza

Opera : Kézikönyv / Till Géza. - Bp. : Zeneműkiadó, 1964. - 887 p. : 14 cm

223-247. p.

A Hunyadi László, a Bánk bán, a Dózsa György és a Brankovics György című operákat ismerteti.

MK = 19827267.

Till Géza

Opera kézikönyv / Till Géza. - 3. bőv.kiad. - Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - 680 p. ; 18 cm

174. p. : Hunyadi László

178. p. : Bánk bán,

181. p. : Dózsa György,

185. p. : Brankovics György.

Operaismertetések.

MK = 51109268.

Tóth Aladár

Válogatott zenekritikái : 1934-1939 / Tóth Aladár ; előszó Lukács György ; sajtó alá rend. és utószó Bónis Ferenc. - Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - 637 p. ; 25 cm. - ( Magyar zenetudomány ; 11.)

Erkel Ferenc : 59-60. p.

MK = 31933269.

Tóth Árpád

A Gyulai R. kath. Főgimnázium Értesítője az 1907-1908. tanévről / Közzéteszi Tóth Árpád ig. - Gyula : Dobay János Könyvnyomdája, 1908. - 117 p. ; 26 cm

69. p. : utalás Erkel Ferenc babérkoszorújára

MK = 69346 / 13270.

Tóth Dénes

Hunyadi László - nyitány ; Ünnepi nyitány ismertetése. In : Hangversenykalauz : I. Klasszikus zene, II. Romantikus és modern zene. - 3.kiad. Bp. : Zeneműkiadó, 1962. - p. 649-652.

MK = 16870271.

Tótfalusi István

Hunyadi László / Tótfalusi István. In : Operamesék / Tótfalusi István. - Bp. : Zeneműkiadó, 1973. - p. 172-184.

MK = 50724272.

Újfalussy József

Erkel Ferenc és operáinak szövegkönyve / Újfalussy József. In : Az opera történetéből / szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. - Bp. : Akadémiai Kiadó, 1961. - p. 37-45.

EM = 2401

MK = 8253, 16875273.

Újfalussy József

Erkel Ferenc öregsége / Újfalussy József. In : A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum jubileumi évkönyve. : Erkel Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Dankó Imre. Gyula : [BmNyV.], 1960. - p. 21-25.

Bml = 844

EM = 2566

MK = 37240, 37241, 151759274.

Újfalussy József

A "Hunyadi László" és irodalmi előzményei / Újfalussy József. In: Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére / szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1954. - p. 219-230.

EG = 3446

EM = 729

MK = 153320275.

Valkó Arisztid

Erkel Ferenc hivatali működésével kapcsolatos levéltári akták / Valkó Arisztid. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok : Szabolcsi Bence 70. születésnapjára / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1969. - p. 225-245.

EM = 75.156.1

MK = 5143, 34351, 44289, 76301276.

Valkó Arisztid

Levéltári adatok Erkel Ferenc temetéséről és emlékének megörökítéséről / Valkó Arisztid. In : Magyar zenetörténeti tanulmányok. : Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századaiból / szerk. Bónis Ferenc. Bp. : Zeneműkiadó, 1968. - p. 75-104.

EG = 4676

MK = 38263277.

Vámosi Nagy István - Várnai Péter

Bánk bán az operaszínpadon : Operadramaturgiai tanulmány / Vámosi Nagy István, Várnai Péter. - Bp. : Zeneműkiadó Vállalat, 1960. - 104 p. ; 17 cm. - (Bibliotheca Musica 5.)

EM = 1.sz.n.

MK = 7614278.

Városi Könyvtár, Gyula

Az Erkel Ferenc Társaság titkárának - D.Nagy Andrásnak az előadása a gyulai Városi Könyvtárban [videodok.] / [a felvételt a könyvtár megbízásából készítették]. - [Gyula] : [Kolozsi Ferenc felv.vez.] : [1991.]. - 1 vdk. (195 sec.) : VHS, szin., hg.

Tart. : Erkel Ferenc és családjának története - kronológiai rendben.

MK = VF 360279.

Wéber Gyula

Ungarische Elemente in der Opernmusic Ferenc Erkel / Gyula Wéber. - Bilthoven : A.B. Creyghton, 1976. - 244 p. ; 26 cm

[Magyar elemek Erkel operazenéjében].

EG = 84

EM = 1.sz.n.280.

Zoltai Dénes

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola 75 éve : Jubileumi évkönyv / szerk. Miskolczi László. In : "Erkel" - név és jelentése / Zoltai Dénes. Gyula : [Szegedi Nyomda Vállalat Hódmezóvásárhelyi Üzeme] 1978. - p. 5-7.

MK = 101899281.

Zsigray Julianna

A Sugár úti palota : Erkel Ferenc életregénye / Zsigray Julianna. - 3. kiad. - [Bp.] : Zeneműkiadó, 1960. - 595 p. ; 21 cm

EM = 794

MK = 5143, 44289, 76301