A magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája

Tartalom


Előszó
Útmutató
Szakirodalom
A teljes bibliográfia

1975-1997


összeállította:
Tick Péter és Varga I. Nándor
Előszó a magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiájához


Tisztelt Olvasó!

Azt, hogy régóta váratna magára egy fantasy bibliográfia, aligha mondhatjuk, azt azonban annál inkább, hogy megjelenése éppen időszerű, s talán éppen most a legidőszerűbb.

A fantasy-irodalom 1989 óta egyre határozottabban képviselteti magát hazánkban; ahogy a kiadványok szaporodnak a könyvesboltokban és a könyvespolcokon, úgy nő a fantasyt kedvelők, mit tesz Isten, elismerők és persze a fanatikusok tábora. Rajongói - olybá tűnik -, mintha mindig is lettek volna, ámde kétségtelen tény, hogy 1980 [*] előtt csak hírből ismerhettük a stílusirányzatot. Egy bibliográfia valahol mindig egy darab irodalomtörténet is, amikor összeállítottuk, nemcsak az olvasmányélmények idéződtek fel bennünk, ahogy a könyveket, folyóiratokat lapozgattuk, hanem a kor is, melyben ezekhez a kiadványokhoz hozzájutottunk. Igen, ezt a szót használom: hozzájutottunk, mert valahogy állandóan az az érzésünk támadt, amint - legtöbbször kora reggel, iskolába menet a ponyvastandokon - kézbe vettünk egyet, hogy valami hatalmas kincshez jutottunk hozzá. Az olvasás élménye csak ezután, a borító, az ajánlások és a fülszöveg alapos mustrálása és megvitatása után következett - sokszor felemelő, s sokszor lehangoló élmény. De az újabb kiadványok esetében még sokszor támadt fel bennünk ez az kivételes érzés, s kerített hatalmába ez az egyedülálló hangulat, melyet részben a rendkívüli várakozás, mely ezeknek a nyomdatermékeknek a megjelenését megelőzte, szült, hogy egy újabb, szó szerint fantasztikus élményben lehet részünk. Akkor valamennyiünk számára világos volt, hogy ezek a könyvek és újságok tartalmuktól és külcsínüktől függetlenül is jelentenek nekünk valamit, sajnos nem egyszer többet az előbbieknél. A könyvpiacot a közelmúltban elárasztó dömping elnyomta bennünk ezt az érzést, hogy úgy mondjam, valóban ritkaságszámba ment. Ha egyszer-egyszer át is éltük, a kontraszt annál nyilvánvalóbb volt, s keserű szájízzel kellett tudomásul vennünk, hogy "azok az idők" már elmúltak. A dömpingnek azonban talán van egy jó oldala is: biztosítja az olvasóközönséget; azt a biztos vevőkört, ami a fennmaradást jelenti a kiadók - különösen a fantasynek elkötelezett kiadók - számára. Érdekes, ám annál kiábrándítóbb volt látni, hogy éppen az elkötelezett kiadók, amelyek leginkább reflektorfényben álltak, s ezért a legnagyobb elvárásokkal tekintettünk feléjük, hogy ragadtattak el abban az árban, amelyet saját maguk idéztek elő. A kilábalás az 1996-ban újjáalakult Valhalla Páholy részéről látszólag megkezdődött, a Cherubion előreláthatólag 1995-ben jól-rosszul bevált stratégiájánál marad. Nem szeretnénk e két törpe óriást kárhoztatni, hiszen az, hogy a nagy a nagy klasszikusokon kívül bármi is olvasható, javarészt nekik köszönhető. Arra szeretnénk csupán felhívni a figyelmet, hogy a felelősség is az övék, hogy mi uralja a piacot, s - természetesen -, hogy ennél fogva milyen kép alakul ki a fantasyről az olvasókban, s nem utolsósorban róluk, aki kiadókról, a stílusirányzat élvonalbeli képviselőiről.

Az elmúlt néhány évben sok támadás érte a fantasyt elsősorban a szerepjáték területén, ez azonban - és ez meggyőződésünk - csak annak a jele, hogy az irodalomról még annyira sem hajlandók tudomást venni az illetékes körökben. Mindannak ellenére állítjuk ezt, hogy például Tolkien "ügyét" a magyar irodalmi élet nem kisebb alakjai vállalták föl, mint Göncz Árpád és Tandori Dezső. Mindemellett a fantasy sok elismerést is kapott, elsősorban az olvasók részéről.

A szerzőket illetően első ránézésre csalóka képet adhat ez a munka, elenyészőnek, lehangolóan kevésnek tűnhet például a magyar írók száma. Műveik azonban értelemszerűen írói álnevük alatt találhatóak. Mivel kilétét azóta nem egy közülük nyilvánosan is felfedte, nem tartottuk etikátlannak, hogy hovatartozásukat a fordítót jelölő "ford.:" elhagyásával jelezzük ott, ahol a fordító állna. A bibliográfiába nem került bele egy-két olyan mű, mely tévedésből, vagy hozzá nem értésből került fantasy-logo alatt kiadásra, vagy hozzáférhetetlensége miatt maradt ki belőle. Mindazonáltal bízunk benne, hogy a közeljövőben lesz teljesebb, igényesebb, s nem utolsó sorban terjedelmesebb bibliográfia. Addig is reméljük, hasznára válik majd ez az összeállítás az érdeklődőnek. Sok szerencsét a kereséshez! Tick Péter és Varga I. Nándor

[*] A 40. Galaktika megjelenésének esztendeje.
Útmutató


Ez a bibliográfia az 1997-ig magyarul megjelent fantasy-irodalom jegyzéke. A felsorolás a teljesség igényével készült, ám jellegénél fogva mégsem lehet az.

A regények és a kizárólag fantasyvel foglalkozó válogatások (antológiák és magazinok) valószínűleg hiánytalanul fel vannak dolgozva, ám ez nem mondható el más kiadványokról. Mivel a szerkesztőségben senki sem járatos a tudományos-fantasztikus irodalom területén, a Galaktika és más sci-fivel foglalkozó folyóiratok esetében csak a véletlenszerűen utunkba kerülő műveket írhattuk össze (például az Új Vénusz magazint csak futólag ismerjük, pedig biztosan tudjuk, hogy tartalmazott fantasy-novellát).

A másik nagy hiányosság a fanzinok területe. Közvetlen forrásunk mindössze néhány Marsyas, a Supernova 4. és a Helios 2. száma. Létezik még néhány közvetett forrás - amilyen például a Lovecraft-művek jegyzéke a Holdtölte 27. számában -, s csak sejthetjük, hogy az anyag ennél jóval nagyobb.

És most néhány szót mindarról, ami szándékosan kimaradt: az irányzat határmezsgyéjén mozgó művek közül a sci-fi Star Wars űroperák egyes részei, a space fantasyk, illetve horror-regények számtalanul. Vannak azonban kivételek, Lovecraft írása közül csak az egyetlen, nyilvánvalóan science fiction Eryx falai közt maradt ki, s Tolkien meseregényei is bekerültek bibliográfiánkba, elsősorban az író jelentősége miatt.

Éltünk a lehetőséggel, hogy felülbíráljunk néhány szerkesztői tévedést; tudniillik számos könyv jelent meg fantasyként feltüntetve, amely véleményünk szerint nem volt az, és ezeket tudatosan kihagytuk (például Brian W. Aldiss Földburkát, vagy Robert Silverberg Éjszárnyak című művét).

Újabb nehézséget jelentett a szerepjáték irodalom, nem kis mértékben az utóbbi néhány évben megjelent kiadványok mennyisége miatt. Az olyan írások, amelyek kalandmodulok bevezetőjeként, vagy valamely varázstárgy ismertetésének céljából születtek, nem kerültek összeírásra.

A szerepjáték-könyvek, a lapozgatós játékkönyvek, illetve a képzőművészeti albumok is mind kimaradtak bibliográfiánkból.

A fantasy soványka szakirodalmát képviselő írásokat (például elő- és utószavakat, könyvismertetőket, kritikákat, stb.) megintcsak nem vettük fel bibliográfiánkba, azonban következzen az alábbiakban egy ilyen jellegű írásokat tartalmazó lista a teljesség igénye nélkül: Szakirodalom

Végezetül szeretnénk megköszönni mindazok segítőkész munkáját, akik észrevételeikkel hozzájárultak a hibák és hiányosságok kiküszöböléséhez.

Köszönjük.

Tick Péter és Varga I. Nándor
Szakirodalom


Kuczka Péter: Michael Moorcock; Michael Moorcock: A fekete folyosó, 195-200.o.; Móra Bp., 1976

Szentmihályi Szabó Péter: H. P. Lovecraft; Galaktika 40., 26.o.; Móra, Bp., 1980

Göncz Árpád: Utószó; J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, Gondolat, Bp., 1981

Kuczka Péter: Kötetünk elbeszéléseiről; Galaktika 45.; Móra, Bp., 1982

Gundolf Freyermuth: Új Óperencia; IPM, 1984, 2. szám (február), Interpress, Bp., 1984

Árokszállásy Zoltán: Vallejo világa; IPM, 1984, 10. évf. 9. szám, 30-37. o.; Interpress, Bp., 1984

Szabó János: Halálcsillag - életmítosz; Galaktika 72. (II. évf. 1986/9.), 56-59.o.; Móra, Bp., 1986

Kornya Zsolt: Röviden a fantasyről; Helios 1, 29-31.o.; KLTE Tóthfalusi Kollégium GBK, Debrecen, 1988

Kornya Zsolt: A képzelet egy másik világa - amit a fantasyról tudni illik; Metamorf 3, 14-18.o.; Váci

Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ, Nyíregyháza, 1988

Conan és a történelem; Alfa (különszám), Interpress, Bp., 1988

Nemes István: A főnix röptéről; Robert E. Howard: Conan, a barbár, 5-6.o.; Csokonai, Debrcen, 1989

Kornya Zsolt: Utószó; Robert E. Howard: Conan, a barbár, 225-227.o.; Csokonai, Debrecen, 1989

Árokszállásy Zoltán: Boris Vallejo; Boris Vallejo fantasztikus világa, IPM Könyvtár-sorozat, 1989, Bp.

Novák Csanád: Utószó; Robert E. Howard: A Tenger Tigrisei, 136.o.; Charta, Bp., 1990

T. L. Johns: Lankhmari éjszakák; Galaktika 124. (VII. évf. 1991/1.), 31-33.o.; Móra, Bp., 1991

Galántai Zoltán: J. R. R. Tolkien: A szilmarilok; Galaktika 128. (VII. évf. 1991/5.), 39.o.; Móra, Bp., 1991

Pósa Zoltán: Mese és fantasy - a mitosz teljességéért; Galaktika 128. (VII. évf. 1991/5.), 68.o.; Móra, Bp., 1991

Morvai Nagy Péter: Egy amerikai a Marson; Galaktika 133. (VII. évf. 1991/10.), 73.o.; Móra, Bp., 1991

Galántai Zoltán: Robert E. Howard: Barbárok és varázslók; Galaktika 133. (VII. évf. 1991/10.), 74.o.; Móra, Bp., 1991

A Galaktika szerkesztőség ajánlata: Marion Zimmer Bradley és a legendás Darkover; Galaktika 133. (VII. évf. 1991/10.), 75.o.; Móra, Bp., 1991

Szilágyi G. Gábor: A vadak ura; Galaktika 138. (VIII. évf. 1992/3.), 55.o.; Móra, Bp., 1992

Rőczei György: Kard; Galaktika 145. (VIII. évf. 1992/10.), 18-20.o.; Móra, Bp., 1992

Göncz Árpád: Utószó; J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, Gondolat, Bp., 1992

Nádori Gergely: Tolkien és a Gyűrűk Ura; Bíborhold I. évf. 1. szám, 1992, december, 28.o.; ODIN Bt., Bp., 1992

Simon József: A fantázia nagymestere, J.R.R. Tolkien; Bíborhold I. évf. 1. szám, 1992, december, 28-29.o.; ODIN Bt., Bp., 1992

Levin (Varga I. Nándor): Sárkánydárda krónikák ; Bíborhold II. évf. 4. szám, 1993, április, 18-19.o.; ODIN Bt., Bp., 1993

Boris ünnep; I.P.C., Bp., 199? [Boris Vallejo festmény-album]

Gáspár András: Jó reggelt, jövendő! ; ECLECTIC, 9.o.; Valhalla Páholy, Bp., 1994

Kuczka Péter: Bevezető; ECLECTIC, 13.o.; Valhalla Páholy, Bp., 1994

Lőrinc L. László utószava; ECLECTIC, 124.o.; Valhalla Páholy, Bp., 1994

Buskó Tibor: A Fantasy világképe I.; Kávéházi Ősz, 36.o.; Decens, Dunakeszi, 1995

Koltai Gábor: Utószó; A Gyűrű keresése - II. kötet, 145-151.o.; Szukits, Szeged, 1995

Buskó Tibor: A Fantasy világképe 2.; Kávéházi Tavasz, 42.o.; Decens, Dunakeszi, 1996

Uhrman Iván: Egy üzenet Középföldére; Aurin 1., 27.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Legenda (könyvismertetés); Veres Péter Gimnázium évkönyve 1994-1995, 128-137.o.; Bp., 1995

Varga I. Nándor: David Gemmell: Legenda; Aurin 1., 31.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: fantasy; Aurin 1., 41.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: David Gemmell: Legenda; Aurin 1., 31.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor előszava Az utolsó varázslathoz; Aurin 1., 5.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Michael Moorcock; Aurin 1., 31.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: A fantasy Magyarországon; Aurin 2. (első kiadás), 34.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: A fantasy Magyarországon; Aurin 2. (második kiadás), 46.o.; Aurin, Bp., 1997

Lin Carter megjegyzése az Ulthar macskáihoz; Aurin 2. (első kiadás), 19.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Lovecraft és az Álomföldek; Aurin Online, 1996

Göncz Árpád: Utószó; J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, Gondolat, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Az Álomföldek kulcsa; Aurin Online, 1997

August Derleth: H. P. Lovecraft regényei; Aurin 2. (második kiadás), 28.o.; Aurin, Bp., 1997

Buskó Tibor: A Fantasy világképe III.; Kávéházi Tél, 42.o.; Decens, Dunakeszi, 1997

Varga I. Nándor: Tolkienről és a fantasyről; Aurin Online, 1997

Varga I. Nándor: Lord Dunsanyről és fantasyjeiről; Aurin Online, 1997

Terry Windling: Mítosz, miszticizmus, és mágia: A preraffaeliták és a fantasy; Aurin Online, 1997

Uhrman Iván: Nyílt levél Buskó Tiborhoz; Aurin Online, 1997

Varga I. Nándor: Álom Tündérhonban (Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae - Az ég madarai); Aurin Online, 1997

Aurin fantasy bibliográfia; Aurin Online, 1997

Aurin fantasy kislexikon; Aurin Online, 1997

Tick Péter és Varga Illés


A teljes bibliográfia


A

ANDERSON, Prof. Bryan

Flann barátnéja: In: Beneficium; Bp., Látpomás, 1997. 30-39. o.

ANDERSON, Poul

A barbár: In: Rúna I. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 50-53. o. (ford.: Szántai Zsolt)
A törött kard: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: Kornya Zsolt)
Cappen Varra bátorsága: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp.., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 29-35. o. (ford.: Kornya Zsolt )
Hauk története: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 65-81. o. (ford.: F. Nagy Piroska)
Oroszlánszív: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford.: Erdei Pálma és Apáthy Attila)

ANNUNZIO, Gabriele D'

A szegények kincse: In: Galaktika 107.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 84-85. o. (ford.: Liktor András)

ARTHUS, Bruce D.

A halál és a rút asszony: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 21-24. o. (ford.: Damokos Katalin)
Az egyszarvú vére: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 11-18. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

ASCHROFT, Michael

Hoimyla: Bp., Zrínyi Nyomda, 1989. (Koch György)

ASHTON, Martin Clark

Excalibur: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Szántai Zsolt)
Shadoni krónika: Bp., Neotek, 1995. (Szántai Zsolt)

ASHWOOD, Jonathan J.

A vándor útja: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 341-378. o. (?)
Párbaj: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 301-325. o. (?)
Sárkánylány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 287-305. o. (?)

ASIMOV, Isaac

Mese a három királyfiról: In: Galaktika 170.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 52-66. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

AVERY, Dale

A renegát: Bp., 1995. (Nyulászi Zsolt)

AWLINSON, Richard

Árnyasvölgy: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Kornya Zsolt és Hoppán Eszter)
Tantras: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Vízmélyvára: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
B

BAGYURA István

Átváltozás: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Az utolsó ereklye: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Az utolsó ereklye: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Sárkány: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.

BAILEY, Robin W.

A Hold, aki az embert szerette: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 37-41. o. (ford.: Kerpel-Fronius Gábor)

BARKER, Clive

Korbács: Bp., Maecenas Kiadó, 1990. (ford.: Puszta Dóra)

BAUDINO, Gael

Erdőmélye Úrnője : In: Galatika 56.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1990. 12-22. o. (ford.: Béké András)

BEARD, Henry N. és Kenney, Douglas C.

Gyűrűkúra: Bp., Walhalla Páholy, 1991. (ford.: Gáspár András)

BERGSTROM, Elaine

Sötét lelkek leple: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Dávid Attila Norbert)

BETANCOURT, John Gregory

Vernon sárkánya: In: Marsyas regenytar 1. sz., Bp., 1994. 13-14. o. (ford.: Koch Görgy)

BLACK, Adrian D.

Büntetés: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 295-299. o. (?)
Sárkánypapok: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 307-331. o.(?)

BONANZA és Fortain

Visszatérés: In: Alanori Krónika I. évf. 11.; Bp., 1996. (?)

BOOMEN, Jan von den

A vérgázlónál: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár Péter)
Az árnyékfestő: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 169-188. o. (Gáspár Péter)
Hol egykor majd a Kos országa elterül: In: Legendák és enigmák 3. - Kráni Krónikák; Bp., Valhalla Halding, 1997. (Gáspár Péter)
Homokszem, mind megannyi... : In: Legendák és enigmák 3. - Kráni Krónikák; Bp., Valhalla Halding, 1997. (Gáspár Péter)
Jó széllel toroni partra: Bp., Neotek, 1996. (Gáspár Péter)
S éjre vált a nap: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár Péter)
Számoknak ideje: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 205-250. o. (Gáspár Péter)
Téli égből: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 131-151. o. (Gáspár Péter)
Toroni éj: In: Rúna, III. évf. 1., Bp., Valhalla, 1997. 44-46. o. (Gáspár Péter)

BOWEN, Marjorie

A dudva: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 29-34. o. (ford.: Németh Attila)

BOYER, Elizabeth H.

Az utolsó ajándék : In: Galaktika 160.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 40-61. o. (ford.: Bihari György)

BRACKETT, Leigh

A rőt csillag 1. rész: In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1991. 2-16. o. (ford.: Baranyi Gyula)
A rőt csillag: Bp., Móra Könyvkiadó, 1992. (ford.: Baranyi Gyula)

BRADLEY, Marion Zimmer

Arwen ékköve: In: Galaktika 145.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. 86-89. o. (ford.: Németh Attila)
A hasznavehetetlen varázsló: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 30-38. o. (ford.: Morvai Nagy Péter)
A kék csillag: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 14-21. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Kék Csillag: In: Helios 2.; Debrecen, A KLTE Tóthfalusi Kollégium GBK klubjánek kiadványa, 1988. (?) 30-39. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A vándorénekes: In: Analógia 2.; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 152-174. o. (ford.: dr. Máyer Júlia)
A Világok Háza: Bp., Rakéta Könyvkiadó, 1990. (ford.: ?)
Az esküszegő: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 37-43. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)
Feleségnek lenni: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 16-20. o. (ford.: Pap Viola)

BRIAND, Paul

Fanfár a harcosokért: Bp., Neotek, 1995. (Szántai Zsolt)
Fanfár a legyőzöttekért: Bp., Neotek, 1995. (Szántai Zsolt)

BRUST, Steven

A lerombolt palota: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (ford.: Nemes Ernő)

BRUTAL, Jessica J.

Hullahegyek: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 239-240. o. (?)
Kölcsön brutál visszajár: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 293-294. o. (?)
Sárkányfalatok: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 247-248. o. (?)
C

CADOR, Caradoc A.

A gyűrű: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 82-89. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)

CADOR, Caradoc A. és Laidlaw, M.

Csalás: In: Galaktika 167.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 3-23. o. (ford.: Pap Viola)

CALDWELL, John

A boszorkány átka: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-14. o. (Nemes István)
A démonmágus: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Nemes István)
A farkasember utolsó éjszakája: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 7-28. o. (Nemes István)
A Káosz elszabadul: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István)
A Káosz Éve: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)
A Káosz Káosza: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Nemes István)
A Káosz kincse: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Nemes István)
A Káosz Kincse (részlet) : In: Merlin; 1997. 8-9. o. (Nemes István)
A Káosz Szava: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (Nemes István)
A Káosz Szava: In: Káosz; Debrecen, 1993. 7-214. o. (Nemes István)
A Káosz Szíve: Debrecen, Oberon Könyvkiadó, 1991. (Nemes István)
A Káosz Szíve: In: Káosz; Debrecen, 1993. 217-418. o. (Nemes István)
A Káosz Virágai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István)
Démonok: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-65. o. (Nemes István)
Drén fivérek: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Nemes István)
Elf mágia: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 7-194. o. (Nemes István)
Fényhozó: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-130. o. (Nemes István)
Halál a sákányokra: In: Sárkányok; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1996. 273-280. o. (Nemes István)
Kapitális példány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 333-350. o. (Nemes István)
Pont egy ponty: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)
Pont egy ponty: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 111-149. o. (Nemes István)
Tirpó és a két egyszarvú: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 101-113. o. (Nemes István)
Tirpó és a tündemanó: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-11. o. (Nemes István)

CALDWELL, John és Hamilton, Garry

Tök Káosz: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-65. o. (Nemes István és ?)

CALDWELL, John és Feist, Arthur Philip

Ez nekünk M.A.G.O.S.: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 335-366. o. (Nemes István és Nagy Zoltán)
Holtak serege: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-63. o. (Nemes István és Nagy Zoltán)

CAMP, L. Sprague de

A császár legyezője: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 19-25. o. (ford.: Németh Attila)
A Manótorony: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: Timmer Erika)
Eudoric egyszarvúja: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 54-64. o. (ford.: Fencsik Flóra)

CAMP, L Sprague de és Carter, Lin

Conan, a barbár: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a kalóz: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a szigetek ura: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (ford.: Jónás János)
Ékkő a toronyban: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 19-34. o. (ford.: Baranyi Gyula)

CAMPBELL, Ramsey

A névtolvaj: In: Rúna I. évf. 9. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 49-55. o. (ford.: Szántai Zsolt)

CARTER, Lin

A bálvány: In: Galaktika 173.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 3-35. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
A fekete holdfény: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 8-17. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

CARTER, Lin és Camp, L. Sprague de

Conan, a barbár: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a kalóz: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a szigetek ura: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (ford.: Jónás János)
Ékkő a toronyban: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 19-34. o. (ford.: Baranyi Gyula)

CHAPMAN, Wayne Mark

A bárd és a démonok: In: Bíborhold II. évf. 5-8. sz.; Bp., Odin, 1993. (Gáspár András)
A bárd és a démonok: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 373-415. o. (Gáspár András)
A Halál havában: Bp., Unikornis Kiadó, 1990. (Gáspár András)
A Halál havában: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
A Halál havában: In: Fekete dalnok; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Csepp és tenger: Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Csepp és tenger: In: Fekete dalnok; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Észak lángjai: Bp., Walhalla Páholy, 1992. (Gáspár András)
Észak lángjai: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
Észak lángjai: In: Fekete dalnok; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Holdfényember (részlet) : In: M.A.G.U.S.; Bp., Valhalla Páholy, 1993. (Gáspár András)
Jutalomjáték: In: Rúna I. évf. 4-9. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
Jutalomjáték : In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 11-92. o. (Gáspár András)
Karnevál (részlet) : In: Rúna, III. évf. 1., Bp., Valhalla, 1997. 42-43. o. (Gáspár András)
Karnevál I-II. : Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Két hold (részlet): In: Rúna I. évf. 7. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 33-35. o. (Gáspár András)
Két hold: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
Leviatán: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök, Bp., Valhalla Holding, 1997.
Toroni vér: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 131-155. o. (Gáspár András)
Toroni vér: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 93-129. o. (Gáspár András)

CHERRYH, C. J.

Azeroth pokla: Debrecen, Hajja és Fiai Könyvkiadó, 1993. (ford.: Szegi György)
Shiuan kútja: Debrecen, Hajja és Fiai Könyvkiadó, 1993. (ford.: Szegi György?)
Yvrel kapuja: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (ford.: Szegi György)

CHOWARD, Rupert F.
Khonan és a Toyota-démon: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 183-194. o. (Kornya Zsolt)

CIRONE, Pat

Porból és hamuból: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 23-28. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

COOK, Rick

A szűz lázadása: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 34-37. o.(ford.: Füssi-Nagy Géza)
Varázsló-átok: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (ford.: Friedmann Károly)

CRAWFORD, Dan

Hogyan bővítette Sheran új sorral a Tolvajok Könyvét: In: Bíborhold I. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1992. 6-7. o. (ford.: Nádori Gergely)

CROWLEY, Susan Hanniford

A hölgylovag: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 3-10. o. (ford.: Törő Gábor)
CS

CSIGÁS Gábor

Átutazók: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding, 1997.
Fekete Farkasok: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding, 1997.
Örök kárhozat leszen részed: In: Holdtölte 33.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 14-17. o.

CSUMPI és Niki

Wargpin hangja: In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996. (?)
D

DALAMAR

A jövő hangjai: In: Bíborhold III. évf. 7. sz.; Bp., Budapest Business, 1995. 22-23. o. (?)

DALEY, Brian

Cooramonde harcosai: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)

DEDMAN, Stephen

A trónkövetelő: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Kazár József és Varga I. Nándor)
A trónkövetelő: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Kazár József és Varga I. Nándor)

DEITZ, Tom

A szelek urának végzete: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (?)

DELAPLACE, Barbara

Az utolsó szfinx: In: Galaktika 159.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1991. 62-68. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

DENIS, Charles

Lidércek: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 117-204. o. (Dénes Károly)

DENNING, Troy

Zöld hágó: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Szántai Zsolt)

DESPAIN, Dezra és Weis, Margaret

Raistlin lánya: In: Atlantisz I. évf. 6.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 35-46. o. (ford.: Novák Csanád)

DICKSON, Gordon R.

György és a Sárkány: Debrecen?, LAP-ICS Könyvkiadó, 1995. (ford.: PrinceL)

DONALDSON, Stephen

A Kárhozat Urának átka: Bp., Holnap Kiadó, 1990. (ford.: Tandori Dezső)

DOUGLAS, Garry

Hegylakó: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1989. (ford: Gáspár András)

DÖRNYEI Kálmán

Yabbagabb és a kapzsi fogadós: In: Bíborhold II. évf. 9. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-4. o.
Yabbagabb és a sötét páros: In: Holdtölte 33.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 2-5. o.
Yabbagabb és a tűzmágus: In: Holdtölte 26.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 15-18. o.
Yabbagabb és a zsarnoki szemlélő: In: Bíborhold III. évf. 5. sz.; Bp., Budapest Business, 1995. 31-35. o.

DREW, Wayland

Willow : Bp., Imperium, 1997. (ford.: ??)

DUNN, Maryluis

Kandúr meg a másik: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 22-28. o. (ford.: Hajdú Gábor)

DUNSANY, Lord

A csudálatos ablak: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A hajnal egy legendája: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A hajnal egy legendája: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A királynő könnyeinek próbája: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A királynő könnyeinek próbája: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Az Álomváros: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Az ember-ló menyasszonya: In: Aurin Online; Bp., Aurin , 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Az Idő és az istenek: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Thangobrind, az ékszerész szomorú története: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
E

EDWARDS, Graham

Sárkányvarázs I-II.:; Bp., Beholder Kiadó, 1996. (ford.: Serflek Szabolcs)

ELFLANDSON, Galad

A szomorúság völgye: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 48-53. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

ELUKI bes shahar
Amíg meg nem haltak…: In: Atlantisz II. évf. 1.; Bp., 1991. (ford.: Pál Emma)

ENDE, Michael

A Végtelen Történet: Bp., Árkádia, 1985. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Európa Könyvkiadó, 1985. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Árkádia, 1986. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Európa Könyvkiadó, 1993. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Európa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Hárs Ernő)
F

FABLE, Vavyan

Álomhajsza: Bp., Pannon Könyvkiadó, 1991. (Molnár Éva)

FARMER, Philip José

A bíbormágus pókjai: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 224-274. o. (ford.: ?)

FAYARD, Colin J.

A vörös macska: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 293-312. o. (?)
Még egy esély a halálnak: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherobion, 1997. 145-181. o. (?)
Nyugatvég krónikái: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (?)

FEHÉR László

Koboldátok: In: Bíborhold III. évf. 11. sz.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 4-7. o.

FEIST, Arthur Philip

A fekete lovag : Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Nagy Zoltán)
A sárkánylepel : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 241-246. o. (Nagy Zoltán)
Az őrződémon: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 299-308. o. (Nagy Zoltán)
Egy zsák szerencse: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 291-313. o. (Nagy Zoltán)
Holtak hívása: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 167-199. o. (Nagy Zoltán)
Holtak álma: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 275-314. o. (Nagy Zoltán)
Holtak ura: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 391-449. o. (Nagy Zoltán)
Tíz perc múlva éjfél: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 105-113. o. (Nagy Zoltán)

FEIST, Arthur Philip és Caldwell, John

Ez nekünk M.A.G.O.S.: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 335-366. o. (Nagy Zoltán és Nemes István)
Holtak serege: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-63. o. (Nagy Zoltán és Nemes István)

FIEST, Raymond E.

Az érzőszívű mágus : Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (ford.: Kaposi Tamás)
Mágus - A mester : Bp., Beholder Kiadó, 1996. (ford.: Kaposi Tamás)
Mágus - A tnaítvány : Bp., Beholder Kiadó, 1996. (ford.: Kaposi Tamás)
Mágus - Ezüsttövis: Bp., Beholder, 1997. (ford.: Kőműves Erika)
Sethanon alkonya: Bp., Beholder, 1997. (ford.: Kőműves Erika)

FISHER, Ed

Holtak légiója: In: Legendák és enigmá - A Holtak légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 281-349. o. (Gáspár András)

FITZGERALD, Gillian

A Harcos Holló leánya: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 3-9. o. (ford.: Veres Mihály)

FLOSS, Patricia

A tükör másik oldala: In: Atlantisz I. évf. 11-12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. (ford.: Németh Attila)

FORREST, Elizabeth

Phoenix tűz: Debrecen, 1992. (ford.: Vajda János)

FORSTCHEN, Willam R.

Aréna: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Kertész Balázs)
Az Igazlátó: In: Rúna I, évf. 10. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 78-83. o. (ford.: ?)

FORTAIN

A szomszréd kertje: In: Alanori Krónika I. évf 8.; Bp., 1996. (?)
Egy orgyílkos balladája: In: Alanori Krónika I. évf 9.; Bp., 1996. (?)
Sziromhullás: In: Alanori Krónika I. évf 6.; Bp., 1996. (?)

FORTAIN és Bonanza

Visszatérés: In: Alanori Krónika I. évf 11.; Bp., 1996. (?)

FORTAMIN

Szirének éneke: In: Alanori krónika II. évf. 1.; Bp., Beholder, 1997. (Lenner István)

FOX, Gardner F.

A démon árnyéka: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 66-78. o. (ford.: Nagy Erzsébet)
Egy démon árnya: In: Atlantisz I. évf. 10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 35-43. o. (ford.: Galamb Zoltán)

FOX, Janet

A laemi szeme: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 13-18. o. (ford.: Szántai Zsolt)

FREY, Mary K.

Kis nyulacskánk: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 29-36. o. (ford.: Szántai Zsolt)
G

GÁSPÁR András

Ezüst félhold blues: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990.

GÁSPÁR Péter

A Zivatar Hava: In: Rúna, III. évf. 1.; Bp., Valhalla, 1997. 47-51. o.
Fonnyadt erdőkben: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 201-206. o.
Lombhullás hava: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 223-236. o.
Olvadás hava - Garda: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 315-334. o.

GEMMELL, David

Legenda: Bp., Valhalla Páholy, 1994. (ford.: dr. Máyer Júlia)

GILRAEN, Arnon (Arnor?)

Asszonycsapda: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 10-19. o. (?)

GLENDOWN, William

A fiú és a szivárvány: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 67-80. o. (Beregi Tamás)
A gyónás: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 81-96. o. (Beregi Tamás)
A kívánság Tükre: In: A lendhorni küldetése; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 281-443. o. (Beregi Tamás)
A sárkány: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 99-112. o. (Beregi Tamás)
A torony: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 97-189. o. (Beregi Tamás)
A varjú: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 7-22. o (Beregi Tamás)
Boszorkányátok: In: A lendhorni küldetése; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 107-279. o. (Beregi Tamás)
Calleranduin városának szörnyű pusztulása: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 55-65. o. (Beregi Tamás)
Csapkodó vitorlaszárnyak, parázsló szemek: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 23-41. o. (Beregi Tamás)
Lendhorn: In: A lendhorni küldetése; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-106. o. (Beregi Tamás)
Mikor delet üt az óra: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 313-319. o. (Beregi Tamás)
Szent Elvinus: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 43-54. o. (Beregi Tamás)

GOLDEN, Christie

A Holtak tánca: Bp., Amon Könyvkiadó, 1993. (ford.: Tasnádi Tamás)
A Ködök Vámpírja: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Atrakán András)

GORDON, Linda

A drágakő: In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1991. 31-34. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
A drágakő: In: Hirnok I/4. sz.; Bp., 1997. 14-18. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

GREEN, Roland

Conan és a Démonkapu : Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (ford.: Jónás János)

GREEN, Simon R.

A korcsfajzat átka: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (?)
Az istengyikos: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)
Harc a becsületért: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)
Haven csontjai: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (?)
Hawk & Fisher: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)
Minden a győztesé: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)

GREEN, W. Hamilton

Renegátok: Bp., Valhalla Halding, 1997. (??)
Kőbúvár: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding, 1997. (??)

GRHUR, Gurin

Barangolások Középföldén: In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996. (?)

GWILYN, Gwyn

A szórakozott varázsló: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (Koch György)
H

HAMILTON, Garry

A gyermek: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 237-253. o. (?)
A kehely: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 241-254. o. (?)
Az igazi történet: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 207-238. o. (?)

HAMILTON, Garry és Caldwell, John

Tök Káosz: In: Lidércek Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-65. o. (Nemes István és ?)

HARQ al-Ada

Xantrox hangjai : In: Alanori Krónika I. évf. 9.; Bp., 1996. (?)

HAWKE, Simon

Fürkész: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Szántai Zsolt)
Kitaszított: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Téli Márta)
Nomád: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)

HAWKWOOD, Ryan

Árnyjáték : Bp., 1995. (dr. Szalkai László)
Éjvarázs: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 351-371. o. (dr. Szalkai László)
Farkasének : Bp., Neotek, 1996. (dr. Szalkai László)
Tűztánc: In: M.A.G.U.S.; Bp., Valhalla Páholy, 1993. (dr. Szalkai László)

HAWTHORNE, Nathaniel

Az ifjú Brown gazda: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 35-40. o. (ford.: Kászonyi Ágota)

HELDBRINK, James R.

Gonosz ködről, ősi kardról: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 10-15. o. (ford.: Hajdu Gábor)

HEYDRON, Vicky Ann

Macskamese: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., 1990. 16-29. o. (ford.: Morvai Nagy Péter)

HEYDT, Dorothy J.

Halál Thendarában: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 15-22. o. (ford.: Szántai Zsolt)

HICKMAN, Tracy és Weis, Margaret

A Múlt és a Jövő ura: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó Mariann)
A tavaszi hajnal sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
A téli éj sárkényai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
Az őszi alkony sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
Ikrek hatalma: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó Mariann)
Találkozás: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó Mariann)

HOBB, Robin

A nép orgyilkosa: Bp., Camarilla, 1997. (ford.: Horváth Norbert)
A király orgyilkosa: Bp., FutureGates, 1997. (ford.: Horváth Norbert és Papp Cseperke)
Az orgyilkos tanítványa: Bp., FutureGates, 1997. (ford.: Horváh Norbert)

HOWARD, Robert E.

A bárd jogán: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 25-51. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A bárd jogán (részlet) : In: Rúna, III. évf. 2.; Bp., Valhalla, 1997. 62-63. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Csend Koponyája: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 91-101. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A farkas éjszakája: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és Könyvkiadó,1990. 7-37. o. (ford.: Nemes István)
A fekete kolosszus: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 7-53. o. (ford.: Nemes István)
A fekete kolosszus: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 120-153. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A Fekete Kör népe: In: Conan, a kalandor; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 53-144. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Fekete Kör népe: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 278-352. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A Fekete Tengerpart királynője: In: Conan, a kalandor; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1992. 17-52. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Fekete Tengerpart kiránynője: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 76-104. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A féreg völgye: In: Az éjszaka gyermekei; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 6-33. o. (ford.: Jónás János)
A föld férgei: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 79-112. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Halál fekete lovasai: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A kígyó jegyében: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 5-42. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Árnyak a holdfényben: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 185-223. o. (ford.: Nemes István)
Árnyak a holdfényben: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 249-277. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Árnyak Zambulában: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 109-146. o. (ford.: Nemes István)
Árnyak Zambulában: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 193-220. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Árnykirányok: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 43-78. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A skorpió oltára: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 53-57. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A sötét bálvány: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 113-140. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Asshurbanipal Tüze: In: Az éjszaka gyermekei; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 60-90. o. (ford.: Jónás János)
A tenger tigrisei: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és Könyvkiadó, 1990. 53-102. o. (ford.: Nemes István)
A tenger tigrisei: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 263-299. o. (ford.: Nemes István?)
A testvériség pengéi: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. 50-85. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Atlantiszi álom: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 15-23. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Vámpírok Hegye: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. 166-190. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
A vasördög: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 147-184. o. (ford.: Nemes István)
A vasördög: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 221-248. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A végzet árnyéka: In: Conan, a kalandor; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 145-186. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A végzet árnyéka: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 353-386. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A vörös citadella: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 135-188. o. (ford.: Nemes István)
A vörös citadella: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 567-601. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Az aranykoponya átka: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Az éjszaka gyermekei: In: Az éjszaka gyermekei; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 34-59. o. (ford.: Jónás János)
Az Elefánt Tornya: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 7-38. o. (ford.: Nemes István)
Az Elefánt Tornya: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 13-34. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Az elveszett nép: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 159-173. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Az északi tenger kardjai: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és Könyvkiadó, 1990. 103-135. o. (ford.: Nemes István)
Az undor temploma: In: ARÉNA I. évf. 2. sz.; Bp., GBK Óbudai Klub, 1988. 25-30. o. (ford.: Nemes István)
Az undor temploma: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és Könyvkiadó, 1990. 38-52. o. (ford.: Nemes István)
Bal-Sagoth istenei: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 141-189. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Becsületbeli ügy: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 199-242. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Conan, a bosszúálló: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (ford.: Nemes István)
Conan, az ifjú barbár: In: Találkozás I. évf. 3-4. sz.; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1990. (ford.:Nemes István)
Conan és a Fekete Óriások tava: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 156-182. o. (ford.:?)
Conan, és a Kígyóisten: In: Találkozás I. évf. 5-6. sz.; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1990. (ford.:Nemes István)
Conan, és a Vörös Pap: In: Találkozás I. évf. 7. sz.; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1990. (ford.:Nemes István)
Delcardesa macskája: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 59-90. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Egyetlen gongütés: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 103-108. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Éjfél: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Elveszett asszonyok völgye: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 3-10. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Elveszett asszonyok völgye: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 105-119. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Főnix a kardon: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 103-133. o. (ford.: Nemes István)
Főnix a kardon: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 547-566. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Gwahlur Fogai: In: A zsoldos barbár; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 88-132. o. (ford.:?)
Gwahlur Fogai: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 458-495. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Isten a szarkofágban: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 39-66. o. (ford.: Nemes István)
Isten a szarkofágban: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 35-52. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Kardok az éjszakában: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 109-146. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Koponyák a csillagfényben: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. 152-165. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Koponyák Holdja: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. 86-151. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Ködből és homálybol: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 175-198. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Ne ássatok nekem sírt: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 321-332. o. (ford.: Jónás János)
Nekht Semerkhet: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 25-35. o. (ford.: Schopp Attila)
Sötét szárnyak suhogása: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 251-295. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Szülessen boszorkány! : In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 55-107. o. (ford.: Nemes István)
Szülessen boszorkány! : In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 154-192. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Tuzun Thune tükre: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 147-158. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Túl a Fekete folyón: In: A zsoldos barbár; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 133-192. o. (ford.:?)
Túl a Fekete folyón: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 496-546. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Vörös árnyak: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. 4-40. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Vörös szögek: In: A zsoldos barbár; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 5-87. o. (ford.:?)
Vörös szögek: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 387-457. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Ymir leánya: In: Conan, a kalandor; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 5-16. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Ymir leánya: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 5-12. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Zörgő csontok: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. 41-49. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Zsiványok a házban: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. 67-101. o. (ford.: Nemes István)
Zsiványok a házban: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 53-75. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
I

ISKI Attila

Galamb: In: Bíborhold II. évf. 5. sz.; Bp., Odin, 1993. 4. o.
J

JORDAN, Robert

Conan, a pusztító: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)

JUHÁSZ Viktor

A hősök hazatérnek: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding, 1997
Szélvihar: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök, Bp., Valhalla Holding, 1997.
K

KAZÁR József

A küzdelem: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997.
A küzdelem: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Az örökség: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997
Az örökség: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Tisztítótűz: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Tisztítótűz: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.

KENIN, Millen

A sors és az álmodó: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 36-40. o. (ford.: Damokos Katakin)

KENNEY, Douglas C. és Beard, Henry N.

Gyűrűkúra: Bp., Walhalla Páholy, 1991. (ford.: Gáspár András)

KING, J. Robert

A Félelem Cirkusza: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Szántai Zsolt)
Az Éjfél Szíve: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Szenczi Rafael)

KING, Stephen

A sárkány szeme: Bp., King Kiadó, 1992. (ford.: ?)

KNAAK, Richard A.

Tűzokádó sárkány: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (ford.: Friedmann Károly)

KNIGHT, Robert

Amikor a fény eljött Kogdarba: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 179-227. o. (Bihon Tibor)
A Sárkányszuka: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.; (Bihon Tibor)
A smysseln madár: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 225-230. o. (Bihon Tibor)
A tudás kincs: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 333-336. o. (Bihon Tibor)
Boszorkányok: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 15-103. o. (Bihon Tibor)
Bűnt bűnnel: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 217-243. o. (Bihon Tibor)
Egy régi adósság: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 67-95. o. (Bihon Tibor)
Fargon könnyei: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 275-324. o. (Bihon Tibor)
Fekete vér: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Bihon Tibor)
Gornn Farrogh: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 273-289. o. (Bihon Tibor)
Gyilkosnak gyáva: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Bihon Tibor)
Hetedévi holdforduló: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 183-197. o. (Bihon Tibor)
Holdfénytolvaj: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.; (Bihon Tibor)
Kriptaszökevény: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 151-181. o. (Bihon Tibor)
Lélektükör: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 115-145. o. (Bihon Tibor)
Menior tornyai: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 195-223. o. (Bihon Tibor)
Mosolytalan Ildhasile: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 117-132. o. (Bihon Tibor)
Rút Zharud: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 133-142. o. (Bihon Tibor)
Tanulóévek: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 108-110. o. (Bihon Tibor)
Vörösszemű Patkány: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.; (Bihon Tibor)

KUKLIN Alexander

Rémálom: In: Marsyas Plusz 3., Bp., Marsyas, 1997. 7-11. o.

KUTTNER, Henry

A sötétség fellegvára: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 3-13. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Évszázadok keresztje: In: Galaktika 147.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. 2-7. o. (ford.: Kóczián János)
L

LACKEY, Mercedes

Átváltozó vadász: In: Galaktika 147.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. 15-22. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
Kulcsok: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 26-33. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)

LAIDLAW, M. és Cador, Caradoc A.

Csalás: In: Galaktika 167.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 3-23. o. (ford.: Pap Viola)

LÁNG Zsolt
Bestiárium Transylvaniae - Az ég madarai: Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997. Bestiárium Transylvaniae - Az ugató gyurgyalag: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. Bestiárium Transylvaniae - Az ugató gyurgyalag: In: Pompeji, 1995./2.; Szeged, 1995.

LARSON, Glenn R.

Végtelen éj : Bp., FutureGates, 1997. (ford.: ??)

LEACOCK, George M.

A játszma : In: Talalkozas II. évf. 5., Bp., Art Phoenix, 1990. 10-14. o. (ford.: Koch György)

LEE, Tanith

A fegyverszünet: In: Galaktika 104.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 66-70. o. (ford.: Hargitai Károly)
A gonosz tündér: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 24-29. o. (ford.: Hajdu Gábor)
A gyilkos galamb: In: Galaktika 132.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1991. 63-59. o. (ford.: Nagy Sándor)
A kehely titka: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (ford.: Kornya Zsolt)
Arannyá válni: In: Galaktika 143.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. 12-24. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
David Darvinda: In: Galaktika 93.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1988. 39-50. o. (ford.: Koczóh Péter)
Draco, draco: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 109-125. o. (ford.: Sárközi Elga)
Esély az istenek ellen: In: Galaktika 147.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. 75-86. o. (ford.: Németh Attila)
Kék kísértetkorsó: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 90-102. o. (ford.: Damokos Katalin)
Megmérettetés: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 51-53. o. (ford.: Baranyi Gyula)

LE GUIN, Ursula K.

Ahogy a felesége látta: In: Galaktika 56.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1984. 3-5. o. (ford.: Békés András)
A legtávolibb part: Bp., Móra Könyvkiadó, 1991. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
A Szigetvilág varázslója: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1989. (ford.: Mohácsi Enikő)
Atuan sírjai: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1991. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
Tehanu: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995. (Füssi-Nagy Géza)

LEIBER, Fritz

A csöppek és a csillagok átka: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 19-36. o. (ford.: Damokos Katalin)
Árnyékország csapdájában: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 46-50. o. (ford.: Gáspár András)
Kardok a Halál ellen: Bp., Valhalla Holding, 1996. (ford.: Hoppán Eszter)
Kardok és ördöngösség: Bp., Valhalla Páholy, 1993. (ford.: Hajnal Péter)

LEIGHT, Jason C.

A vízköpő legendája: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 337-340. o. (?)
Kezesbárány: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 451-448. o. (?)
Találkozásom a lidércel: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 179-181. o. (?)
Torosz a szörnyeteg: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 207-215. o. (?)

LENNER István

A boraxok átka: In: Holdtölte 32.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 15-18. o.

LINT, Charles de

A fehér út: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 29-36. o. (ford.: Hajdu Gábor)

LOVECRAFT, Howard Phillips

A Fehér Hajó: In: Aurin 2.; Bp., 1996-1997. 10-11. o. (ford.: Lövenberg Balázs)
A Fehér Hajó: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Lövenberg Balázs)
A feledés fátyla: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 182-184. o. (ford.: Korch György)
A feledés fátyla: In: Supernova 7.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1989. (ford.: ?)
A gonosz lelkész: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 37-43. o. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A gonosz lelkész: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 70-74. o. (ford.: Gálvögyi Judit)
A hallucináció hegyei: In: Galaktika 175.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 3-65. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
A kép a házban: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A különös, magas ház a ködben: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 44-57. o. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A különös, magas ház a ködben: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 32-37. o. (ford.: Gálvögyi Judit)
A kutya: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 233-245. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A kutya: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A kutya: In: Supernova 7.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1989. (ford.: Kornya Zsolt)
Álmok a boszorkányházban: In: Galaktika 173.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 60-82. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
Álmok a boszorkánytanyán: In: Holdtölte 27-29.; Bp., Bíborhold Budapest, 1995. (ford.: Kodai Dániel)
A névtelen város: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 212-232. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A más istenek: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A névtelen város: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A patkányok a falban: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 5-36. o. (ford.: Máté J. György)
Arthur Jermyn: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 88-102. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Arthur Jermyin: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A sötétség lakója: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 173-211. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A toronyszoba ablaka: In: Cthulhu hívása; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992. 52-73. o. (ford.: Veres Mihály)
A toronyszoba ablaka: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 39-49. o. (ford.: Veres Mihály)
A végzet, amely elérte Sarnathot: In: Helios 3; Debrecen, KLTE Tóthfalusi Kollégium GBK Klubja;, 1988. (ford.: Kornya Zsolt)
A végzet, amely elérte Sarnathot: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 150-156. o. (ford.: Kornya Zsolt?)
Az ezüstkulcs: In: Galaktika 175.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 66-74. o. (ford.: Bihari György)
Az ezüstkulcs: In: Zarándokút Kadathba; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995. 5-17. o. (ford.: Bihari György)
Az ezüstkulcs kapuin át: In: Zarándokút Kadathba; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995. 18-57. o. (ford.: Bihari György)
Celephais: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Charles Dexter Ward esete: In: Atlantisz I. évf. 7-10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. (ford.: Baranyi Gyula)
Cthulhu hívása: In: Cthulhu hívása; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992. 12-51. o. (ford.: Makovecz Benjamin)
Cthulhu hívása: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 122-172. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Erich Zann muzsikája: In: Angolszász rémtörténetek; Bp., Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1988. 89-97. o. (ford.: Máté J. György)
Erich Zann muzsikája: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 103-115. o. (ford.: Máté J. György)
Erich Zann muzsikája: In: Homályos zóna; Bp., Móra Könyvkiadó, 1988.(ford.: Gáspár András)
Erich Zann muzsikája: In: Rakéta regényúljság XVI. évf. 48. sz.; Bp., Magvető Könyvkiadó, 1989.12-15. o. (ford.: Máté J. György)
Iranon útja: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Kazár József és Varga I. Nándor)
Kép a házban: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 74-87. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Ő: In: Cthulhu hívása; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992. 74-88. o. (ford.: Gálvölgyi Judit)
Ő: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 58-73. o. (ford.: Gálvölgyi Judit)
Ő: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 75-82. o. (ford.: Gálvögyi Judit)
Ő: In: Rakéta regényúljság ?. évf. ?. sz.; Bp., Magvető Könyvkiadó, 199?. 3-6. o. (ford.: Gálvögyi Judit)
Patkányok a falban: Angolszász rémtörténetek; Bp., Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1988. 99-117. o. (ford.: Máté J. György)
Patkányok a falban: In: Lopakodó árnyak; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1989. 31-56. o. (ford.: Merényi Ágnes)
Pickman modellje: In: Angolszász rémtörténetek; Bp., Pallas Lap- és Könyvkiadó, 1988. 119-132. o. (ford.: Máté J. György)
Pickman modellje: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 116-137. o. (ford.: Máté J. György)
Pickman modellje: In: Rakéta regényúljság XVIII. évf. 26. sz.; Bp., Magvető Könyvkiadó, 1991.12-15. o. (ford.: Máté J. György)
Polaris: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Randolph Carter vallomása: In: Galaktika 173.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 55-58. o. (ford.: Bihari György)
Rémület Dunwich-ben: In: Homályos zóna; Bp., Móra Könyvkiadó, 1988. (ford.: Gáspár András)
Suttogás a sötétben: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 9-121. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Szín az űrből: In: Homályos zóna; Bp., Móra Könyvkiadó, 1988. (ford.: Gáspár András)
Ulthar macskái : In: Aurin 2.; Bp., 1996-1997. 9. o. (ford.: Redela Anna)
Ulthar macskái: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Redela Anna)
Zarándokút Kadathba: In: Zarándokút Kadathba; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995. 57-166. o. (ford.: Bihari György)

LOWDER, James

A Fekete Rózsa lovagja: Bp., Amon Könyvkiadó, 1993. (ford.: Tasnádi Tamás)
M

MARTIN, Georger. R. R.

A magányos Laren Dorr dalai: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 116-126. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

MASH, Robin

A fény bajnokai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Belányi Róbert).
Árnyéktalanok: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Belányi Róbert)

MASSÁR Mátyás

A dal: In: Bíborhold II. évf. 2. sz.; Bp., Odin, 1993. 23-25. o.
Az ajándék: In: Bíborhold II. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1993. 22-23. o.
A Zöld-pikkelyes Lovag: In: Bíborhold II. évf. 3. sz.; Bp., Odin, 1993. 21-23. o.

MAYHAR, Ardath

Ki udvarol egy vonakodó lánynak: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1989. 39-45. o. (ford.: Veres Mihály)

McALLISTER, Brian

Azok a régi szép idők...: In: Alanori Krónika I. évf. 3-5.; Bp., 1996. (Makó Katalin)
Idegenek: In: Alanori Krónika I. évf. 1. sz.; Bp., 1996. (Makó Katalin)
Lélekrabló : In: Alanori Krónika I. évf. 12. sz.-II. évf. 1. sz.; Bp., 1996. (Makó Katalin)
Mágusszerelem: In: Bíborhold III. évf. 9. sz.; Bp., Budapest Business, 1995. 10-14. o. (Makó Katalin)
Szezonnyitás: In: Bíborhold III. évf. 12. sz.; Bp. Bíborhold Buadapest, 1995. 18-22. o. (Makó Katalin)
Túlélők (részlet) : In: Holdtölte 28.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 6-8. o. (Makó Katalin)
Túlélők: Bp., Beholder Kiadó, 1995. (Makó Katalin)

McCAFFREY, Anne

A legkisebb sárkányharcos: In: Galaktika 170.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 67-76. o. (ford.: Bihari György)

McDOWELL, Bertram Thomas

A kis kiváncsi : In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 227-231. o. (Bihon Tibor)
A tizenharmadik sárkány : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 187-188. o. (Bihon Tibor)
Csak sárkánnyal ne... : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 199-205. o. (Bihon Tibor)
Hihetetlen szerencse: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 287-297. o. (Bihon Tibor)
Megpróbáltatások: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 353-362. o. (Bihon Tibor)

MERRITT, Abraham

A délibáb harcosai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (ford.: Erdő Orsolya) A Holdkő: Debrecen, CHAS, 1997. (ford.: Miklós Erika)
A róka asszony: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 209-240. o. (ford.: Erdő Orsolya)
Kígyóanya: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (ford.: Erdő Orsolya)

MILLER, Sasha

Eda fülbevalója: In: Galaktika 158., Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. 48-69. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

MÓDER Attila

Arion szeme: In: Marsyas Plusz 2.; Bp., MARSYAS Országos Sci-fi Egyesület, 1996. 21-23. o.

MOOR, Roger E.

Kőhajításnyira: In: Rúna I. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 60-64. o. (ford.: Máyer Julianna)

MOORCOCK, Michael

A bika és a dárda: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Atrakán András)
A káosz ura: In: Rúna I. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 54-59. o. (ford.: Nemes István)
Az utolsó hívás: In: Rúna II. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 47. o. (ford.: Massár Mátyás?)
Az utolsó varázslat: In: Aurin 1.; Bp., 1996. (ford.: Kazár József és Varga I. Nándor)
Az utolsó varázslat: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Kazár József és Varga I. Nándor)
Corum kardjai: Bp., Tájfun Records, 1992. (ford.: Szántai Zsolt)
Harcikutya: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1991. (ford.: Németh Attila)
Királyok a sötétben: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford: Nemes István) Környezet: In: Rúna II. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 48-50. o. (ford.: Massár Mátyás?)
Melibonéi Elric: Bp., Valhalla Páholy, 1993. (ford.: Hoppán Eszter)
Melibonéi Elric és az Igazgyögy Erődje: Bp., Valhalla Holding, 1996. (ford.: dr. Máyer Júlia)

MORRESE, Sandra C.

Dacolj a sorssal: In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1991. 17-30. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

MORT, Louviot de

A Torony és az Ördög: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 227-236. o. (?)

MORWOOD, Peter

Ló úr: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Anthony Péter)

MULDOOM, Eric

A démonhercegnő: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 49-97. o. (Berke Szilárd)
A fantom, a sakál és az aggastyán: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 289-292. o. (Berke Szilárd)
A görbe torony: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 379-381. o. (Berke Szilárd)
A korona : In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 95-115. o. (Berke Szilárd)
A Legendák Könyve: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 203-215. o. (Berke Szilárd)
Alice: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 97-115. o. (Berke Szilárd)
Árnyak: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 65-96. o. (Berke Szilárd)
A varjú: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 195-208. o. (Berke Szilárd)

MUNN, H. Warner

A De Pertriche-gyűrű: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 26-47. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

MURRAY, Paula Helm

Kayli tüze: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.. 5-15. o. (ford.: Szabó Edit)
N

NAZARIAN, Vera

A sakál: In: Atlantisz I. évf. 10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 24-34. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

NEMES István és Szendrei László

A farkas árnyéka: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 13-100. o.

NÉMET Kálmán

Chara-Din Átka: In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996.

NEWMAN, Allen

Az utolsó sárkány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 143-186. o. (?)
Kulcs és Kard: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 199-226. o. (?)
Megölni egy angyalt: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 383-397. o. (?)
Örökség : In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 171-199. o. (?)
Tolvajvér: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 295-314. o. (?)
Vér és homok: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 259-277. o. (?)

NIKI és Csupi

Warpin átka : In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996. (?)

NIVEN, Larry

A mágia elenyészik: In: Nem sokkal a vége előtt; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 73-190. o. (ford.: Nemes István?)
Mire jó egy üvegtőr? : In: Nem sokkal a vége előtt; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 21-72. o. (ford.: Nemes István?)
Nem sokkal a vége előtt: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 25-29. o. (ford.: Nemes István)
Nem sokkal a vége előtt: In: Nem sokkal a vége előtt; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 5-20. o. (ford.: Nemes István?)

NORTON, Andre

Álomkovács: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 18-24. o. (ford.: Novák Csanád)
Boszorkányvilág: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és Pákozdi Andrea)
Indián mágia: In: Galaktika 101.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 14-51. o. (ford.: S. Kovács Judit)

NOSFERATU

Angyali szeretet: In: Holdtölte 30.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 26-28. o. (?)

NOVÁK Csanád

Alkony: In: Fényhozó Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 157-178. o.
Alkony: In: Legendák és Enigmák 3. - Kyria Örök: Bp., Valhalla Holding, 1997.
Ricaro tévedése: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 157-165. o.
O

O' SULLIVAN, Ray

Sötét zarándok (részlet) : In: Rúna II. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 51-55. o. (Galántai János Árpád)
Sötét zarándok: Bp., 1995. (Galántai János Árpád)

OVERSTREET, A. D.

A harcos útja: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 26-33. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)
P

PAGE, Gerald W.

A hős, aki visszatért: In: Galaktika 45.; Bp. Kozmosz Könyvek, 1982. 12-25. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

PALWICK, Susan

Mindörökké: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 37-47. o. (ford.: Baranyi Gyula)

PAP Viola

Az amulett: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 189-198. o.
Boszorkányos bátorság: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 327-336. o.
Mesterek és tanítványok: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 279-288. o.

PARTRIDGE, Diann

A szívtörő: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 3-9. o. (ford.: Kerpel-Fronius Gábor)

PIERSON, Roxana

A méhraj éneke: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 22-25. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

POCK, Harold

A csodafegyver: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 291-294. o. (?)
Tükör és kristály: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 167-223. o. (?)

PRATCHETT, Terry

A mágia színe: Bp., Pendragon Könyvkiadó, 1992. (Kornya Zsolt és Nemes István)
A troll hídja: In: Marsyas Plusz 3.; Bp., Marsyas, 1997. 12-16. o. (ford.: Nemes Ernő)
Q
R

REICHERT, Mickey Zucker

Az istenölő: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és Berczi Ákos)

REINHARDT, Hank

Az öreg bajnok: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 3-11. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

RENIER, Raoul

A bosszú: In: Rúna I. évf. 4. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 45-51. o. (Kornya Zsolt)
Acél és oroszlán: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Kornya Zsolt)
A fegyverkovács meséje: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 247-257. o. (Kornya Zsolt)
A hitehagyott : Bp., Neotek, 1996. (Kornya Zsolt)
A kárhozott: Bp., Valhalla Holding, 1997. (Kornya Zsolt)
A könnyhullató: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 259-273. o. (Kornya Zsolt)
A szertartás: In: Rúna I. évf. 5. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 44-53. o. (Kornya Zsolt)
A tündér bosszúja: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 229-240. o. (Kornya Zsolt)
A város hőse: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 131-156. o. (Kornya Zsolt)
A vér szava: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 231-286. o. (Kornya Zsolt)
Az asszony és az ork: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 157-169. o. (Kornya Zsolt)
Az örökség: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 86-107. o. (Kornya Zsolt)
Az örökség: In: Rúna I. évf. 3. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 42-51. o. (Kornya Zsolt)
Korona és kehely: Bp., Neotek, 1995. (Kornya Zsolt)
Kráni krónika: In: Legendák és enigmák 3. - Kráni Krónikák; Bp., Valhalla Halding, 1997. (Kornya Zsolt)
Tűzvihar : In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiólya; Bp., Valhalla Holding, 1996. 153-167. o. (Kornya Zsolt)
Vérbűn: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 233-274. o. (Kornya Zsolt)

RHODES, Janet R.

A járvány: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 34-41. o. (ford.: Szántai Zsolt)

ROBERSON, Jeniffer

A hadizsákmány: In: Orion II. évf. 2.; Bp., CÉDRUS Kiadó, 1993. 37-38. o. (ford.: Hoppán Eszter)
A lány és a tigris: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 11-17. o. (ford.: Hoppán Eszter)
Az átváltozás szertarása: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 20-28. o. (ford.: Damokos Katalin)

RODOLPHO

A Játék : In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997 (Kálmánfi Gábor)
A Játék: In: Aurin Online, Bp., Aurin, 1996. (Kálmánfi Gábor)
De mi lesz a többiekkel? : In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)
De mi lesz a többiekkel? : In: Aurin Online, Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)
Mandolinok Éjszakája: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)
Mandolinok Éjszakája: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)

RUTHERFORD, Michael

A mesemondó története: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 30-46. o. (ford.: F. Nagy Piroska)
S

SAGARA, Michelle M.

Karácsony éjszakája: In: Galaktika 159.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. 3-14. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

SALLE, Julien La és Stone, Jeffrey

Renadant: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Király Krisztián és Nemes István)

SALVATORE, Robert A.

A félszerzet ékköve: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
A sötétség ostroma: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Zoller András)
Csillagtalan éj: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: ?)
Ezüst erek: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Kristályszilánk: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Menedék: Bp., Valhalla Páholy - Hibiszkusz Könyvkiadó, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Otthon (részlet) : In: Rúna I. évf. 1. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 66-67. o. (ford.: Hoppán Eszter)
Otthon: Bp., Valhalla Páholy - Hibiszkusz Könyvkiadó, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Örökség: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter?)
Számüzetés: Bp., Valhalla Páholy - Hibiszkusz Könyvkiadó, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)

SAUNDERS, Charles R.

A Hold tava: In: Atlantisz I. évf. 10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 17-23. o. (ford.: Németh Attila)
Az őrület városa: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 15-23. o. (ford.: Schopp Attila)
Halál Jukunban: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 57-65. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

SCARBOROUGH, Elizabeth Ann

Macskamese: In: Galaktika 158.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. 60-72. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

SCHWARTZ, Susan

A tőr tavasza: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 18-23. o. (ford.: Morvai Nagy Péter)

SEBŐ Ferenc

Egy vámpír álma: In: Holdtölte 28.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 61-62. o.

SERVANCE, Carol

Az elvarázsolt sziget: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 39-46. o. (ford.: Hajdú Gábor)

SHADOW, Mark

A félelem démona: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 315-342. o. (Szegi György)
Anyaméh: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 365-389. o. (?)
A sárkány maszkja: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 351-395. o. (Szegi György)
A sátán éjszakája: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 285-328. o. (Szegi György)
A vigyorgó lidérc: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 237-250. o. (?)

SHADOW, Mark és Stone, Jeffrey

Halálosztók: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-93. o. (Szegi György és Nemes István)

SHAHAR, eluki bes

Amíg meg nem haltak... : In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1991. 35-44. o. (ford.: Pál Emma)

SHEA, Michael

Ravasz Cugel: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)

SHEENARD, Anthony

A gödör és a kívánság: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 29-47. o. (Szélesi Sándor)
A szerncse zsoldosai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Szélesi Sándor)
A törhetetlen kard: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 241-244. o. (Szélesi Sándor)
Démonlánc: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 223-246. o. (Tóth Norbert)
Óriási vagyon: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 273-277. o. (Szélesi Sándor)
Sárkányröpte: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 249-260. o. (Tóth Norbert)

SIKI Károly

Az áthidalhatatlan szakadék: In: Aurin 1. Bp., 1996.
Az áthidalhatatlan szakadék: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.

SILVERBERG, Robert

Lord Valentine kastélya: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (ford.: Nemes István)

SMEDS, Dave

A sirályok úrnője: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 15-21. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)

SMITH, Clark Ashton

Alcouz herceg és a varázsló: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 16-18. o. (ford.: F. Nagy Piroska)
A sírbolt lépcsői: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 24-28. o. (ford.: Németh Attila)

SMITHERS, Adrian T.

Csontok és kövek: In: Legendák és enigmák 3. - Kráni Krónikák; Bp., Valhalla Halding, 1997. (Kovács Adrián)

SPENCER, Paul

A sírbolt őrzője: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 3-8. o. (ford.: Hajdú Gábor)

SPOCK, Harold

A csodafegyer: In: Fényhozó; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1995. (?)
Tükör és kristály: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (?)

SPRINGER, Nancy

A fiú, aki sörényeket font: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 36-41. o. (ford.: Damokos Katalin)

STARK, George

A menedék: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 245-272. o. (Dénes Károly)

STARK, George és Stone, Jeffrey

A menyét éve: Debrecen; Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Dénes Károly és Nemes István)

STONE, Jeffrey

A bosszú démona: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 343-362. o. (Nemes István)
A Hajnal Hadura: In: A Hajnal trilógiája; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 227-416. o. (Nemes István és Bihon Tibor)
A Hajnal Hadura: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Nemes István és Bihon Tibor)
A Hajnal Királynője: In: A Hajnal trilógiája; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1995. 145-275. o. (Nemes István)
A Hajnal Királynője: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)
A Hajnal Lovagja: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó - Cherubion Könyvkiadó, 1991. (Nemes István?)
A Hajnal Lovagja: In: A Hajnal trilógiája; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István?)
Álmok bál után: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 455-460. o. (Nemes István)
Az Éj Istene: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. (Nemes István)
Az Éj Istene: In: Az Éj trilógiája; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.(Nemes István)
Az Éj Kardja: Debrecen, Art Phoenix, 1990. (Kornya Zsolt és Nemes István)
Az Éj Kardja: In: Az Éj trilógiája; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.(Kornya Zsolt és Nemes István)
Harc az Éj Kövéért: Debrecen, Art Phoenix, 1990. (Nemes István?)
Harc az Éj Kövéért: In: Az Éj trilógiája; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. (Nemes István?)
Ghouzm Gyöngyei: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István)
Gyémántváros: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 295-368. o. (Nemes István)
Kalandorok: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 311-362. o. (Nemes István)
Látogató a sötétségből: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Nemes István)
Mielőtt kopogtat a Kaszás: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 333-366. o. (Nemes István)
Mindent, vagy semmit: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 309-334. o. (Nemes István)
Rossz hold: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 325-334. o. (Nemes István)
Sárkányok és helikopterek : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-132. o. (Nemes István)

STONE, Jeffrey és Caldwell, John

A Káosz Éje: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (?)
Az Éj Káosza: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Kornya Zsolt, Nemes István, Bihon Tibor, Király Edit, Zubay Sándor)
ZZZ-zzz-űrzavar: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (?)

STONE, Jeffrey és Salle, Julian La

Renadant: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Király Krisztián és Nemes István)

STONE, Jeffrey és Shadow, Mark

Halálosztók: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-93. o. (Szegi György és Nemes István)

STONE, Jeffrey és Stark, George

A menyét éve: Debrecen; Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Dénes Károly és Nemes István)

STONE, Jeffrey és Strong, Liam

A Zöld Úrnő: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Koch György és Nemes István)

STONE, Richard

Atlan fiai: ??, LAP-ICS, 1997. (Nemere István)

STRONG, Liam

A harcos éjszakája: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 251-292. o. (Koch György)
A Sötét Torony titka: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 329-398. o. (Koch György)
A tó: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 115-130. o. (Koch György)
Démonok éje: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 217-242. o. (Koch György)
Éjek démona: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 199-225. o. (Koch György)
Pftah, a kölyöksárkány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 261-272. o. (Koch György)
Yhod és a tükörkupola: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 279-289. o. (Koch György)
Yhod és az Elátkozott város: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 255-262. o. (Koch György)
Vámpírvér: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 119-150. o. (Koch György)

STRONG, Liam és Stone, Jeffrey

A Zöld Úrnő: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Koch György és Nemes István)
SZ

SZALKAI László

A völgy: In: Analog "H" 1.; Bp., Móricz Zsigmond Gimnázium KISZ-szervezete, 1983.

SZÉLESI Sándor

A bosszúálló: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherobion, 1997. 117-143. o.
A lantos: In: Démonok; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1995. 183-201. o.
A tanítvány: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 133-188. o.
A tengeri kígyó: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 201-221. o.
Gyémántszív: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 255-272. o.
Gyémántszív: In: Orion II. évf. 3.; Bp., CÉDRUS Kiadó, 1993. 24-31. o.
Rohammunka: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 147-166. o.
Szerepjáték: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 105-156. o.
Úttalan utakon: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 315-331. o.

SZENDREI László

A nagy idézés: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 301-308. o.
A titokzatos kór: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 97-104. o.
A Torony: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 243-257. o.
A vén sárkány: In: Sárkány; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 281-286. o.
Az átok: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 337-352. o.
Az eláktkozott falu: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 275-294. o.
Lidérces álmok: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 205-222. o.

SZENDREI László és Nemes István

A farkas árnyéka: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 13-100. o.

SZENTMIHÁLYI Szabó Péter

Világok Virága: Bp.?, 199?

SZIGETI Sándor

Gólem: In: Bíborhold II. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-4. o.
Sivatagi Találkozás: In: Bíborhold II. évf. 2. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-3. o.
Polymorph: In: Bíborhold I. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1992. 11. o.

SZIGETI Zsolt

A megvásárolt büntetés: In: Bíborhold II. évf. 6. sz.; Bp., Odin, 1993. 22-23. o.
Az álom véget ér: In: Bíborhold III. évf. 8. sz.; Bp., Budapest Business, 1995. 15-16. o.
Az illúzionista: In: Bíborhold II. évf. 4. sz.; Bp., Odin, 1993. 30. o.
Ételgyár: In: Bíborhold II. évf. 9. sz.; Bp., Odin, 1993. 32-34. o.
T

THORN, David

A barbár álma: In: Holdtölte 30.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 10-11. o. (?)

TIHOR Miklós

A küldetés: In: Bíborhold II. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1993. 12-14. o.
A világégés (Ghalla-előtte) : In: Bíborhold II. évf. 12. sz.; Bp., Odin, 1993. 30-31. o.
Az utolsó Xirnoxvadászat: In: Bíborhold II. évf. 10. sz.; Bp., Odin, 1993. 32-33. o.
Démonidézés: In: Bíborhold I. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1992. 23-25. o.
Magoflux: In: Bíborhold II. évf. 3. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-4. o.

TOKAJI Ferenc

A jel: In: Supernova 4.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1987. 5-6. o.

TOLKIEN, John Ronald Reuel

A babó: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1975. (ford.: Szobotka Tibor)
A babó: Bp., Ciceró, 1992. (ford.: Szobotka Tibor)
A Gyűrű keresése: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Szántó Judit és Koltai Gábor)
A Gyűrű keresése I-II: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. (ford.: Szántó Judit és Koltai Gábor)
A Gyűrű nyomán - Fa és levél: Bp., Merényi Könyvkiadá, 1996. (ford.: Németh Anikó)
A Gyűrűk Ura I-III: Bp., Gondolat, 1981. (ford.: Göncz Árpád, Réz Ádám és Tandori Dezső)
A Gyűrűk Ura I-III: Bp., Árkádia, 1990. (ford.: Göncz Árpád, Réz Ádám és Tandori Dezső)
A Gyűrűk Ura I-III: Bp., Európa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Göncz Árpád, Réz Ádám és Tandori Dezső)
A sonkádi Egyed Gazda: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1988. (ford.: Göncz Árpád)
A szilmarilok: Bp., Árkádia, 1991. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A szilmarilok: Bp., Európa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A wootton-i kovácsmester: Bp., Fátum-Ars, 1995. (ford.: Németh Anikó)
Az Elveszett Mesék Könyve: Bp., Holló és Társa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Tandori Dezső)
Giles, a sárkányok ura: Bp., Fátum-Ars - Merényi Könyvkiadá, 1995. (ford.: Németh Anikó)

TUBB, E. C.

Öldöklés a homályban: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 97-115. o. (ford: Nagy Erzsébet)
U

UNDERWOOD, Laura, J.

A kardénekes: In: Orion II. évf. 2.; Bp., CÉDRUS Kiadó, 1993. 34-36. o. (ford.: Hoppán Eszter)

UNDWIN, Grail

A Clyde-parti gazda: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 106-108. o. (ford.: F. Nagy Piroska)
V

VANCE, Jack

A Túlvilág Szeme: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és Gőz József)
Démonpikkelyek: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és Gőz József)
Fader Fuvallata: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-85. o. (ford.: ?)
Liane, a Kósza: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 98-115. o. (ford.: Nemes István)
Mazirian, a mágus: In:Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 29-54. o. (ford.: Nemes István)
Miíri Turjan: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 5-28. o. (ford.: Nemes István)
Morreion: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: Nemes István)
Sferéi Guyal: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 160-221. o. (ford.: Nemes István)
Tizenhét szűz: In: Galaktika 133.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1991. 44-54. o. (ford.: Németh Attila) T'sais: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 55-97. o. (ford.: Nemes István)
Ulan Dhor: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 116-159. o. (ford.: Nemes István)

VARGA I. Nándor

A dszinn telefonja: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
A lovag: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Aki elvégzi: In: Aurin 3., Bp., Aurin, 1997.
Aki elvégzi: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Átok és kereszt: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Boszorkányokról: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997.
Boszorkányokról: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Egy démon nem alszik: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Egy démon nem alszik: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Emberek a Névtelen Istennő templomából: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997
Emberek a Névtelen Istennő templomából: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Khorian bel Tabaddola: A Zászlóháborúk: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Khorian bel Tabaddola: A Zászlóháborúk: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.

VÁSÁRHELYI Lajos

Ajándék: In: Supernova 4.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1987. 6. o.

VÉGH Attila

Amer tánca: In: Holdtölte 33.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 22-23. o.

VOGHT, A. E. van

A varázslónő álma: In: Analógia 1.; Bp., Valhalla Páholy, 1992. 81-100. o. (ford.: Hoppán Eszter)
W

WATERS, Elisabeth

Játszótárs: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 30-34. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

WATT-EVANS, Lawrence

A baziliszkusz hatalma: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Novák Csanád)
Betti egyszarvúja: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997 (ford.: Varga I. Nándor)
Betti egyszarvúja: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Varga I. Nándor)

WEBB, Don

A Gyönyörű Wassilissa: In: Aurin 3., Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A Gyönyörű Wassilissa: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)

WEIS, Margaret és Despain, Dezra

Raistlin lánya: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó - Jókai Egyesület, 1990. 35-46. o. (ford.: Novák Csanád)

WEIS, Margaret és Hickman, Tracy

A Múlt és a Jövő ura: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó Mariann)
A tavaszi hajnal sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
A téli éj sárkényai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
Az őszi alkony sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
Ikrek hatalma: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó Mariann)
Találkozás: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó Mariann)

WINTERS, Bridget

Holnap: In: Rúna I. évf. 3. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 52-55. o. (dr. Máyer Júlia)
Messzi part: In: Legendák és enigmák - A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding, 1996. 189-203. o. (dr. Máyer Júlia)

WISDONE, Donald H.

Kristálymágia: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)

WYLIE, Jonathan

A jóslat: Bp., Esély Kiadó, 1993. (ford.: Tótisz András)
X
Y

YOLEN, Jane

A Gyász Termében: In: Rúna I. évf. 10. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 99-101. o. (?)
A hetedik mandarin: In: Galaktika 170.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 77-81. o. (ford.: Bihari György)
A karácsonyi ajándék: In: Galaktika 159.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. 100-103. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
A sellőlány: In: Galaktika 167.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995. 106-109. o. (ford.: Pap Viola)
Szfinx szólam: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997 (ford.: Varga I. Nándor)
Szfinx szólam: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Varga I. Nándor)
Az angyaljárás: In: Galaktika 153.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993. 57-62. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
Z

ZELAZNY, Roger

A jégtorony: In: Rúna I. évf. 10. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 84-98. o. (ford.: ?)
Amber hercegei: Bp., Neotek, 1992. (ford.: Szilágyi Róbertné)

ZOCNEY, Tim

A gilfek kincse: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Hüse Lajos)
Avalon utolsó sárkánya: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 115-116. o. (Hüse Lajos)
Goblinfattyú: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 245-284. o. (?)
Vannak dolgok...: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 189-198. o. (?)