FÁY ANDRÁS

Born May 30, 1786 in Kohány: died July 26, 1864 in Pest. Novelist, writer of stories and tales, dramatist. Descendant of illustrious family of nobility of Protestant faith. Completed schooling at Sárospatak Reformed College and spent 1798-1802 at Evangelical College in Pozsony to perfect his use of German. Also knew French and Latin. Studied law, and after completing studies went to Pest, at 18. First work, Bokréta, published in 1807 in Pest with help of Ferenc Kazinczy (q.v.). Served 1810-1818 as district administrator of Pest County, first in Pest and then in Vác. Left post and turned to farming, community affairs, and literary activity in Nógrád County. In 1823 returned to Pest, where home became meeting place for Mihály Vitkovics, István Horvát, Pál Szemere, Ferenc Kölcsey (q.v.), Károly Kisfaludy (q.v.), and Mihály Vörösmarty (q.v.). In 1831 was named honorary member of Academy, youngest of 16 so chosen; in 1845 became its acting president. Married Zsuzsanna Sziráki in 1831. Elected representative of Pest District to parliamentary sessions in Pozsony regularly 1832-1836. Associate director of National Theater with Gábor Döbrentei 1834-1835. Director of Kisfaludy-Társaság 1837-1840. In 1840 established Pesti Hazai Első Takarékpénztár, a savings bank. After Revolution of 1848 withdrew from public life and devoted himself to writing. ¶ Tales, short stories, and early novels considered to be the most important antecedents of social criticism in fiction. A Bélteky ház was first Hungarian novel of manners. Wrote dramas and political works. His stories considered to have the most lasting value.

FIRST EDITIONS: Bokréta, melyel hazájának kedveskedik F. Fáy András. [Versek, elbeszélések] Pest: Trattner Mátyás, 1807. 148p. - Próbatél a mai nevelés két nevezetes hibáiról. Pest, 1816. [From Szinnyei, III, 211 ] - Friss bokréta, mellyel hazájának kedveskedik Fáy András. [Versek, elbeszélések] Pest: Trattner János Tamás, 1818. 134p. - Eredeti meséi és aphorizmái. Bécs: Pichler Antal, 1820. 182p. - Kedv-csapongások. [Színmű: A régi pénzek; elbeszélések] I-II. kötet. Pest: Füskúti Landerer Lajos, 1824. - Újabb eredeti meséi és aphorizmái. Pest: Füskúti Landerer János, 1824. 184p. - Hasznos házi jegyzetek. [Gazdasági tanácsok, próza] Gyűjtögette Fáy András. Pest: Füskúti Landerer Lajos, 1826. 175p. - A két Báthory. Históriai szomorújáték. Pest: Füskúti Landerer Lajos, 1827. 174p. - A Bélteky ház. Román. I-II. kötet. Pest: Füskúti Landerer, 1832. - Jutalmazott felelet a Magyar Tudós Társaság ezen kérdésére: Miképpen lehetne a magyar játékszínt Budapesten megalapítani? [Tanulmány] Buda: Magyar Királyi Egyetem Betűivel, 1834. 5lp. - Terve a pest-megyei köznép számára felállítandó takarék-pénztárnak. [Tanulmány] Buda: Magyar Királyi Egyetem Betűivel, 1839. 82p. - Javaslat egy Pesten állítandó református főiskola tárgyában. Pest, 1840. [From Szinnyei, III, 212] - Nőnevelés és nőnevelő-intézetek hazánkban. Pest, 1841. [From Szinnyei, III, 212] - Kelet népe Nyugaton. 2., bővített kiadás. Pest: Kilian György, 1842. 81p. - Óra-mutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja Fáy András. Pest: Trattner és Károlyi, 1842. 149p. - Continued under EDITIONS.

EDITIONS

986. Szépirodalmi összes munkái. I-VIII. kötet. Pest: Geibel Károly, 1843-1844.

1-2. kötet: Mesék és allegóriák. 1-2. kötet. 1843. 256p.

3-5. kötet: A Bélteky-ház. Regény. 1-3. kötet. 1844.

6. kötet: Vígjátékok. [A régi pénzek, vagy erdélyiek Magyarországon, A közös ház, A hasznosi kincskeresés]1844. 239p.

7. kötet: Elbeszélések és színművek. [Elbeszélések: A különös végrendelet, Az elkésések, Sió; Színművek: A jó szív bajjal is jár, Mire szántam a fiamat]1844. 175p.

8. kötet: Elbeszélések. [Érzelgés és világ folyása, A velenczeiek, Ész- és szív-kalandok]1844. 248p.

MnU NNC [AsWN] GeLBM GyBH

987. Ajelenkorban megjelent öszveállítások a hon Iegközelebb teendői köröl. [Tanulmány] Pest: Beimel József, 18461. 86p. GeLBM GyBH

988. Búza-virágok és kalászok. I-II. kötet. Pest: Beimel J. és Kozma Vazul, 18531.

1.kötet: Szádvár és vidéke, A könyvbúvár, A külföldiek, Öreg Bakonyszegi barátka, A viharok. [Beszélyek] 266p.

2. kötet: Tétényi éjszaka, Eszmeburkok és szikrák. [Beszélyek] 337p.

GeLBM

989. Adatok Magyarország bővebb ismertetésére. [Tanulmány] Pest: BeimelJ. és Kozma Vazul, 18541. 88p. [1943] DLC NNC GeLBM

990. Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus. Szeszélyes regény. I-lI.kötet. Pest: Heckenast Gusztáv, 18551. MH AsWU GeLBM GyBH

991. A legegyszerűbb, természet- és tapasztalathűbb s gyakorlatibb nevelési rendszer. [Tanulmány] Pest: Beimel J. és Kozma Vazul, 18551. 48p. AsWU

992. A szutyogfalviak. Magyar fajképek. [Regény] I-II. kötet. Pest: Heckenast Gusztáv, 18561. NN AsWU GeLBM

993. A Halmay-család. Erkölcsi és tudományos olvasmány, növendékek és nem növendékek számára. I-II. kötet. Pest: Heckenast Gusztáv, 18581. NNC

994. Oskolai és házi növendék-élet. Erkölcsi és tudományos olvasmány, hazai élet apróbb eseményeivel, történelmi vázlatokkal és fejtegetésekkel, mindkét nemen lévő növendékek számára. Pest: Pfeifer Ferdinánd, 18601. 301p. GeLBM

995. Hulló virágok. [Vígjáték: Amátrai vadászat; Beszélyek: Aművész és barátai, Rekettyési Borgay Kálmán utazása a világ egyik féloldalán, A szép Katinka, vagy a szívnek tévelyei] Pest: Beimel J. és Kozma Vazul, 18611. 323p. NNC GeLBM

996. Az elszegényedések. Emberbaráti, hazafiúi és politikai vázlatok. Pest: Engel és Mandello, 18621. 103p.

997. Összes beszélyei. I-III. kötet. Budapest: Franklin-Társulat, 1883. [C]

1. kötet: A különös végrendelet. [Elbeszélés] Az elkésések. A hasznosi kincskeresés. Érzelgés és világ folyása. [Levelekben] Mire szántam a fiamat? [Bohózat] A tétényi éjszaka. A jó szív is bajjal jár. 289p.

2. kötet: Sió. [Tündéres rege] A velenczeiek. [Történeti beszély] Ész- és szív-kalandok. A könyv-búvár. Öreg Bakonyszegi és barátjai. A viharok. 389p.

3. kötet: A művész és barátai, Rekettyési Borgay Kálmán utazása, Aszép Katinka, Flóris deák, A szulioták. 374p.

NNC

998. Válogatott meséi. Rendezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferenc. Budapest: Lampel Róbert, 1898. 60p. [C] GeLBM GeLU

999. A Bélteky-ház. [Regény] Sajtó alá rendezte Mikszáth Kálmán. I-II. Budapest: Franklin-Társulat, 1908. [C] DLC MnU NNC OCl AsWU FiHI GyBH

1000. Eredeti meséi és aphorismái. I-II. kötet. Budapest: Franklin-Társulat, 19135. [C]

1001. A különös végrendelet. Elbeszélés. Békéscsaba: Tevan, 1922. 81p. [C] NNC OCl

1002. Színészeti tanuImányai. Sajtó alá rendezte Staud Géza. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1941. 103p. [C] MnU AsWN GeLBM

BIBLIOGRAPHY

See no. 1010.

BIOGRAPHY

1003. Findura Imre. Fáy András élete és művei. Budapest: Eggenberger, 1888. 123p.

An outline study of his life and works. Chapters on his political reports, novels and short stories, dramas, and tales. Bibliographical footnotes. MnU GeLBM

1004. Koltai Virgil. Fáy András élete és működése. Győr: Surányi János, 1888. 141p.

An effort to report fully on his public and literary activities but also major emphasis on the examination of his literary works. Much attention to his relations with his times. Bibliographical footnotes. MnU GeLBM

1005. Badics Ferenc. Fáy András életrajza. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890. 671p.

Abiography stressing the relationship of his literary activities to the age and the influence of others on his works. Bibliographical footnotes. DLC MH MnU NNC

1006. Erdélyi Pál. Fáy András élete és művei. Budapest: Neuwald Illés, 1890. 351p.

Considerable attention to his involvement in the social and political affairs of his times and to the subject matter and style of his various writings. MnU GeCU

CRITICISM

1007. Vadnai Károly. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló. Pest: Eggenberger, 1873. 62p.

Discussion of A Bélteky ház as the first Hungarian novel of manners, a survey of Fáy's literary career, and an evaluation of the novel. AsWU GeLBM GyGNSU

1008. Merényi O.Ernő. Fáy András meséi, különös tekintettel a műfaj- és kortörténeti vonatkozásokra. [Disszertáció] Pécs: Kaposvár Steiner, 1931. 32p.

Provides a history of the development of the fable in Hungary (Gáspár Pesti, Gáspár Heltai, János Haller, Kelemen Mikes, József Péczeli, Mihály Vitkovics), and then analyzes the characteristics of Fáy's tales as representing the genre and as relating to his times. MnU GyBH

1009. Bánrévy György. "Fáy András Bélteky-háza és August Lafontaine regényei," Irodalomtörténeti dolgozatok. Császár Elemér hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette Gálos Rezső. Budapest: n.p., 1934; 292p. Pp. 1-18.

Strong parallels between the structure, details, and subject matter of A Bélteky ház and the novels of Lafontaine. However, the intellectual substance, central ideas, typical characters with their life-like qualities are deemed to be unique to Fáy. MH MnU NNC GeCU GyGNSU

1010. Almásy György. Fáy András a magyar józanság nevelője. ?: Betűmíves Nyomda, 1943. 80p.

His educational views such as the age at which a child should begin school, the purposes of education, and the nature of the curriculum. Bibliographical notes, pp. 77-78; bibliography, p. 79.

FAZEKAS MIHÁLY

Born January 6, 1766 in Debrecen; died February 23, 1828 in Debrecen. Poet, botanist. Descendant of well-to-do family originally of aristocracy; father was a bonesetter and veterinarian. Attended Debreceni Református Kollégium till 1782. Average student but showed ability in literature and botany. Much affected by ten-year friendship with János Földi, whom he considered his master in poetry and botany. Left school and became hussar. Soldier for 14 years (second lieutenant after eight years, first lieutenant in 1796). Served seven years in Galicia. Participated in campaigns against Turks and French. Traveled in Belgium, southern Holland, and western Germany. Resigned commission at end of 1796 and returned to Debrecen. Never married. Learned men of the town, including Mihály Csokonai Vitéz (q.v.), visited him frequently. Increased his participation in community affairs in 1804. Worked to rebuild Nagy Templom, a Protestant church destroyed by 1802 fire. Sent manuscript of Ludas Matyi to Ferenc Kazinczy (q.v.) for criticism in 1804. Opposed Kazinczy in Arcadia dispute in 1806. Became town treasurer, member of several organizations, and captain of civil guard. Helped to establish botanical garden in Debrecen. Lived by farming, did not consider writing poetry main occupation. Wrote some lyric poems between 1804 and 1819. Reworked and enlarged Ludas Matyi in 1814, which was published in 1815 without his knowledge. Founded, edited, and wrote most of Debreceni Magyar Kalendárium until his death. Died of consumption. ¶ Early poems have rococo quality. Ludas Matyi is of lasting interest; historically, it is first literary work to use the techniques, instruments and tone of the folktale successfully and to place peasant (in character of Döbrögi) above nobleman in Hungarian literature. An essential predecessor of the revolutionary and populist tendencies of Petőfi (q.v.). With Sámuel Diószegi he prepared Magyar füvész könyv, first book on Hungarian botany and based on Linnaeus. ¶ Ludas Matyi has been translated into Chinese, Czech, German, Rumanian, Russian, and Slovakian, and some of his verses into Bulgarian, French, and German.

FIRST EDITIONS: Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály: Magyar füvész könyv, melly a két magyar hazábann található növevények megismerésére vezet, a Linné alkotmánya szerént. [Botanika] Debrecen: Csáthy György, 1807. 608p. - Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály: Magyar füvész könyv praktika része. Diószegi Sámuel: Orvosi füvész könyv. A füvészek és nem füvészek számára. [Botanika] Debrecen: Csáthy György, 1813. 396p. - Ludas Matyi. Eredeti rege. Nagyvárad: n.p., 1815. 24p. - Ludas Matyi. Egy eredeti magyar rege. Négy levonásban. Bécs: n.p., 18172. 16p. [Author involved in preparation of this edition but not the 1815 edition] - Tsillag óra, mellyből a ki a jelesebb álló tsillagokat esmeri, az esztendőnek minden tiszta éjjeIénn, és annak minden részeibenn, megtudhatja hány óra és fertály Iégyen. [Csillagászat] Debrecen: Tóth Ferenc, 1826. 12p. [lst ed?] - Versei. Összeszedte Lovász Imre. Pest: Beimel József, 1836. 134p.

EDITIONS

See also nos. 1016, 1020, 1184, 1188, and 1194.

1011. Versei. Bevezette és kiadta Tóth Rezső. Budapest: Franklin-Társulat, 1900. 206p. [B] MnU FiHI GyBH

1012. Ludas Matyi. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Havas István. Magyar füvész könyv (szemelvények). Bevezetéssel ellátta Pénzes Antal. Budapest: Pátria, 1938. 96p. [C] GeLBM

1013. Ludas Matyi. Komikai elbeszélés. Az 1817-iki kiadás rajzaival. Bevezette Tóth Rezső. Budapest: Franklin-Társulat, 1941. 55p. [C] MnU FiHI GeLU

1014. Összes versei. Illyés Gyula bevezető tanulmányával. Budapest: Fehér Holló, 1948. 128p. [C] DLC NNC GeLBM

1015. Összes művei. Sajtó alá rendezte Julow Viktor és Kéry László. I-II. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955. [A]

l. kötet: Kisebb költemények. Műfordítások. Ludas Matyi. [Bibliographical notes, pp. 177-317] 327p.

2. kötet: Prózai munkák, vegyes munkák, levelek, kétes hitelességű írások. [Bibliographical notes, pp. 295-376] 387p.

DLC MH MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

BIBLIOGRAPHY

See also nos. 1007, 1015, 1019, 1021, and 1023.

1016. S.Szabó József. "Fazekas Mihály ismeretlen versei," Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXII (1908), 673-686.

After providing the background of the history of the manuscripts and authenticating them, provides the original texts of nine previously unpublished poems. IU MH MnU NNC OClW OCU [AsWN] FiHU GyBH

1017. Kozocsa Sándor. "ALudas Matyi-kiadások története," Magyar Könyvszemle, LXII (1938), 123-130. [Also a reprint]

The history of the editions of Ludas Matyi from 1815. Descriptions of the earliest editions. Bibliographical footnotes. Illustrations. CtY [ICU] MiU NjP NN NNC PU AsWN FiHU GeLBM GyBDS

BIOGRAPHY

1018. Csűrös Ferenc. A debreceni Füvész könyv és írói. Debrecen: Debrecen Szabad Királyi Város Könyvnyomda, 1907. 43p.

Contains a sketch of his life using some new data, pp. 14-21.

1019. Julow Viktor. Fazekas Mihály. Budapest: Művelt Nép, 1955. 222p.

Attention to the content and development of his writings. Bibliography, pp. 208-220. DLC MnU NNC AsWN AsWU GyBDS

CRITICISM

See also no. 749.

1020. Mátray Lajos. Fazekas Mihály élete és munkái. Debrecen: Debreczeni Ellenőr, 1888. 180p.

After a brief biographical discussion, examines him as a writer, his Ludas Matyi, the adapters of the History of Ludas Matyi, and the author as a natural scientist. Closing sections: (1) Texts of his unknown poems and (2) Texts of his "Rejtett szavai" and "Találós meséi." MnU NNC

1021. Tóth Rezső. "Fazekas Mihály," Irodalomtörténeti Közlemények, VI (1897), 16-39, 176-208, 312-328. [Also a reprint]

In three parts: (1) his life, (2) his poetry, the Arcadia dispute and the Mondolat, and the Füvész könyv, and (3) Ludas Matyi. Writings examined as to their content and literary characteristics. Ludas Matyi viewed as to genesis, editions, democratic and humorous qualities, poetic characteristics, style and language, sources, and support of the freedom of the people and the improvement of their circumstances. Bibliography, pp. 325-328. DLC MH MnU NNC AsWN AsWU FiHI GeLBM [GeLU] GyBH

1022. Tóth Rezső. "Bevezetés," Fazekas Mihály versei. Bevezette és kiadta Tóth Rezső. Budapest: Franklin-Társulat, 1900; 206p. Pp. 4-94.

Contains biographical details but mainly concerned with characterizing the form and substance of his poetry. Closes with a discussion of the democratic tendencies in his works. Bibliographical footnotes. MnU FiHI GyBH

1023. Kovács Máté. Fazekas Mihály, a rokoko költő. Debrecen: Studium, 1940. 53p.

Astudy of his rococo qualities based on: an examination of the particular characteristics of his mentality and personal outlook, evidence of his creative imagination and formative art, the secret of the blends of his tastes, and judgments of his poetry by succeeding ages. Bibliography, p.55. DLC MH NNC AsWN FiHI GeLBM GyBH

1024. Szauder József. "Fazekas Mihály, a Ludas Matyi költője," Új Hang, II (1953), 87-92.

His place in the history of the orientation of Hungarian literature to popular tastes; the love of nature and the introduction of the people's condition in his poetry; and popular tendencies and realism in his works. DLC GyBH

FÜST MILÁN

Born July 17, 1888 in Budapest; died July 1967 in Budapest. Poet, aesthetician, dramatist, novelist, short-story writer. Father a civil servant. Orphaned early. After obtaining doctorate in jurisprudence taught economics in commercial gymnasium in Budapest. During October Revolution in 1918 became one of directors of Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetsége and legal adviser to Vörösmarty Academy. Placed on pension after failure of Revolutionary Government. Traveled extensively between World Wars I and II: Austria, Germany, Poland, Italy, and Greece. Named privat docent of aesthetics at University of Budapest in 1947. Awarded Kossuth Prize in 1948. Beginning of literary career coincides with founding of Nyugat on January 1, 1908, to which he contributed until it ceased publication on August 1, 1941. ¶ Author of dramas and fiction but most important as poet and aesthetician. His poems show pessimistic attitude toward life and world and rebellion against fate, and affection and sympathy for human condition and destiny. Continually concerned with basic questions of life; developed motifs with pathos and in biblical and Greek style. One of creators of free verse in Hungarian poetry. Influenced succeeding generation of poets: Gyula Illyés, György Sárközi, Miklós Radnóti, and Sándor Weöres (qq.v.). ¶ A feleségem története has been translated into French and Polish, Nevetők into German, and some of his poems into French, German, Hebrew, Italian, and Rumanian.

EDITIONS

See also no. 1143 for editorial work. Annotated works: nos. 523, 1152, 1153, 1160, 1743, 1745, 2195, 2767, and 3935.

1025. Változtatnod nem lehet. Versek. Budapest: Athenaeum, 19141. 123p. NNC GyBH

1026. Nevetők. Elbeszélés. Budapest: Athenaeum, 19201. 119p. NNC OCI

1027. Azaranytál. Regény. AzAthenaeum regény pályázatán jutalomdíjjal kitüntetett munka. Budapest: Athenaeum, 19211. 105p. OCl

1028. Az elmulás kórusa. [Versek] Budapest: Amicus, 19211. 68p.

1029. Advent. [Kisregény] Budapest: Amicus, 19231. 118p. NNC GyBH

1030. Boldogtalanok. Dráma négy felvonásban. Budapest: Világirodalom, 19231. 94p.

1031. Válogatott versei. [Only vol. of planned edition of collected works] Budapest: Nyugat, 1934. 157p. MnU NN

1032. Egy ember élete. Naplójegyzetek. Budapest, 1939. [From Várkonyi, p. 226] (Areprint)

1033. Amine emlékezete. Szakadék. Két novella. Budapest: Almanach, 19401. 131p.

1034. Negyedik Henrik király. [Dráma] Budapest: Almanach, 19401. 67p.

1035. A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései. Regény. Budapest: Hungária, 19421. 479p. [19573] IC MH NN NNC OCl PP GeLBM GyBDS GyGNSU

1036. Látomás és indulat a művészetben. Tizenkét esztétikai előadás. Budapest: Egyetemi Nyomda, 19481. 419p.

1037. Szellemek utcája. Füst Milán versei. Budapest: Dante, 19481. 178p. NN NNC GeLBM GeLU

1038. Véletlen találkozások. [Elbeszélések] Budapest: Dante, 19481. 201p. IC NN

1039. Szakadékok. Öt kisregény. [Advent, Amine emlékezete, Nevetők, Szakadék, Az aranytál]Budapest: Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1949. 409p. NNC OCl

1040. Őszi vadászat. [Elbeszélések] Budapest: Magvető, 19551. 267p. MHNNC GeLBM GyBH GyGNSU

1041. Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Magvető, 19561. 539p. DLCMnU NNC GyBDS GyBH

1042. Ez mind én voltam egykor. Feljegyzések az út mentén. [Napló] Budapest: Bibliotheca, 19571. 258p. DLC InU MH MiD NN NNC GyBDS GyGNSU

1043. A sanda bohóc. Goldnágel Efraim csodálatos kalandjai. [Szatirikus regény] Budapest: Magvető, 19571. 198p. AsWN GyBDS

1044. Zsiráfkönyv. [Mese] Budapest: Móra, 19571. 16p.

1045. Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve. (Ez mind én voltam egykor 2. [része]) Budapest: Bibliotheca, 19581. 441p. NNC GyGNSU

1046. Kisregények. I-II. kötet. Budapest: Magvető, 1958.

1. kötet: Advent, Amine emlékezete, Nevetők, Szakadék, Az aranytál. 572p.

2. kötet: Őszi vadászat, Pilli története, Mit tudom én!, Egy magány történet, A sanda bohóc, Goldnágel Efraim csodálatos kalandjai, Önvallomás a pálya végén [Essay]. 557p.

DLC IC NNC FiHI GeCU GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

1047. Konstantin úrfi fiatalsága. Elbeszélések. Budapest: Móra, 19581. 195p. DLC NNC GyBDS GyBH

1048. Összes versei. Budapest: Magvető, 1958. 203p. DLC MH NNC GeLBM GyBDS GyGNSU

1049. Boldogtalanok. Negyedik Henrik király. [Drámák] Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Esti Béla. Budapest: Magyar Helikon, 1959. 214p. [C] NN NNC GeLU GyBDS GyGNSU

1050. Öröktüzek. Összegyűjtött elbeszélések. Budapest: Magvető, 1961. 727p. C DLC NN NNC AsWN GyBDS GyGNSU

1051. A Parnasszus felé. [Regény] Budapest: Magvető, 19611. 478p. C IC NN NNC GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

1052. Látomás és indulat a művészetben. [Esztétikai előadások] Második bővített kiadás. Szerkesztette Ungvári Tamás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963. 518p. [B]

BIOGRAPHY

See nos. 1152, 1153, 1743, 1745, 2195, 2767, and 3935.

CRITICISM

1053. Karinthy Frigyes. "Füst Milán," Nyugat, IV (July 1, 1911), 63-65.

An analysis of his lyric poetry: the presence of an objective character along with its strong subjectivism, his pessimism as originating in his search for the absolute in everything, his use of light and darkness, and his somber and tragic outlook. MnU NN NNC FiHU GeLBM GyBH

1054. Kosztolányi Dezső. "Füst Milán," Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Réz Pál. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. II, 5-22. [Appeared in Világ, no. 93 (April 19, 1914), 41; Nyugat, XV (March 16, 1922), 399-403; XXVII (April 1, 1934), 355-357]

Two studies and one address, commenting on his works and literary development: his "gloomy, puritan, and intimate pathos," his being the first to use free verse in Hungarian poetry, his development, the individuality of his lyrics, the characteristics of his prose fiction, the appearance of the methods of Italian writers in his style, the rigor of his artistic morality, the many-sidedness of his writing and humanity, and the traits of his individuality. DLCMH NjN NN NNC AsWN GeCU GyBH GyGNSU

1055. Kassák Lajos. "Füst Milán," Nyugat, XX (August 16, 1927), 279-284.

Several points: that he cannot be placed in any of the new schools of Hungarian poetry, that a strong passion is discernible behind the affectation of his poetry, that a feeling of fear emerges with the most elemental power in his lyric poetry, and that the strict construction of his verses has no organic continuation for the poet. Also examines his prose works, maintaining that the drama Boldogtalanok is "the demonic struggle of spectral strength among unbreakable boundaries" and that Advent, which presents the occurrences of his spirit in epic form, is the most successful. MnU NNC FiHU GeLBM GyBH

1056. Vas István. "Füst Milán olvasásakor. Füst Milán válogatott versei," Nyugat, XXVII (December 1-16, 1934), 568-572.

Examines his poetry as subjective poetic experiences. Finds his poetic world single and closed, his sensuousness linked to the painters of the German Lowlands; discusses the visionary quality of his poems; considers his world to be that of a sensuous phantom world and his poems to contain a strong nostalgia for the Middle Ages. Maintains that his free verse is held together by powerful rhythms, that a special belief emerges from his disbelief, that he consciously accepts not only his being a Jew but the entire formal artistry of that culture, and that he created the best Hungarian free verse and influenced its use by Gyula Illyés, László Fenyő, and Tibor Déry. MnU NN NNC [FiHI] FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

1057. Halász Gábor. "Új verseskönyvekről," Válogatott írásai. Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Véber Károly. Budapest: Magvető, 1959; 801p. Pp. 224-239. [Appeared in Nyugat, XXVIII (April, 1935), 317-326]

Critical comments on the form and substance of several poets' writings, among them: Oszkár Gellért, Milán Füst, Lőrinc Szabó, and Attila József. DLC NNC GeLBM GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

1058. Vajda Endre. "Füst Milán világa," Újhold, II (1947), 189-196.

Mainly the delineation of his themes, characters, style, and attitudes toward life in his writings. [DLC] MH

1059. Keszi Imre. "Füst Milán költészete," Csillag, II (May, 1948), 57-60.

The unchanging characteristics of the formal principles of his poetry, and the pessimism of the world view and the tragic feeling it expresses. [DLC] MnU NNC [GyGGaU]

1060. Thurzó Gábor. "Füst Milán: Véletlen találkozások," Magyarok, V (1949), 150-151.

A review linking his short stories with the art of the secession at the beginning of the 20th century, finding much outmoded in their artistry, maintaining that his art is related to the works of Viktor Cholnoky and Dezső Szomory but that it has not developed beyond that of his contemporaries, and stating that what is to be felt in his stories is not poetry but "the excessive decorative fashion of the past." DLC MnU NN NNC [FiHI]

1061. Ungvári Tamás. "Arcképvázlat Füst Milánról," Csillag, X(May, 1956), 1006-1013.

His relations with the writers of his generation; his pessimism as a rejection of the illusions behind the efforts to solve the social problems during his early years; his dealing with a cosmic rather than a personal tragedy; his transferring his creativity from poetry to the drama and novel, and the characteristics of his prose fiction in relation to those of his poetry; and his motif of the unattainability of complete happiness and the humanity lying at its center. Purpose: to show that he is not the pessimist, the denier of life, the cynic, and the aristocrat that some believe him to be. [DLC]MnU [NN] NNC [GeLBM] GyBH [GyGGaU]

1062. Kardos László. "Füst Milán," Vázlatok, esszék, kritikák. Új magyar irodalom. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959; 463p. Pp. 331-338. [Appeared in Magyar Nemzet, no. 35 (October 18, 1957) and Élet és Irodalom, II, no. 29 (July 18, 1958), 7]

Praise is given to Ez mind én voltam egykor for its merging of "emotion and wisdom, unrestrained extravagance and crystalline judgment, and theatrical agility and devout sincerity" and its "reflective consistency and emotional humanism." Comparisons are made of his earlier and later poems from the complete edition, noting their differences, the echoes of Vörösmarty and Berzsenyi in the diction and verse techniques, his humanism, and his writings as an "instructive example of conscious responsibility in art." DLC MnU NN AsWN GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

GÁBOR ANDOR

Born January 17, 1884 in Új Nép; died January 21, 1953 in Budapest. Poet, publicist, critic. Father a chandler. Family moved to Budapest after 1890, where they experienced great poverty. During university years he was employed by several dailies and literary periodicals: A Polgár, Egyenlőség, A Hét, and Pesti Napló. Read English, French, German and Italian, and gained notice as translator: Song of Roland, works of Keller, Mistral, Storm, Verhaeren, Ada Negri, and others. Built reputation quickly with satirical verses, cabaret writings, and articles on public and current affairs. Became increasingly radical in political views and participated during World War I in anti-militaristic movement developed by Világ and led by Ervin Szabó. Welcomed October Revolution in 1918 and joined Revolutionary Government in 1919. After its failure he emigrated to Vienna, where he joined staff of Bécsi Magyar Újság and Proletár, in which he attacked the Horthy government and Oszkár Jászi. Beginning in fall of 1924 he made many trips to Paris and northern France for the Communist party. Political activities led to his banishment from Vienna in early 1926. Moved to Berlin and served as staff member of Vörös Segély public relations oiffice and Rote Fahne and as Berlin correspondent of Ogonyok and Pravda. Joined editorial staff of Linkskurve in 1929. Went to Prague, then to Moscow in 1933, where he continued to write in German. In 1938 he resumed connections with Hungarian literature in Moscow and edited Új Hang. Staff member of Igaz Szó and Kossuth Radio during World War II. Returned to Hungary in April 1945. Worked for number of dailies: Szabad Nép, Új Szó, Szabadság, and Világosság; edited Ludas Matyi. Awarded Kossuth Prize for writings in 1953. ¶ Many-sided in use of literary forms. In first two decades, his writings were strong in use of traditional forms; later writings prepared the way for socialistic literature in Hungary. Poetry of Vienna period generally considered to be his best. Translated dramas of Hauptmann, Chekhov, Gorky, and living Soviet authors. Mainly a humorous and satirical writer. ¶ Editions of his writings are available in German, Italian, Polish, and Russian; Dr. Senki has been translated into German, and some of his poems and short stories into Bulgarian, French, Hebrew, Portuguese, Rumanian, and Spanish.

FIRST EDITIONS:Fehér dalok. Versek. Sine loco, 1910. [From Várkonyi, p. 346] - Jaj, a feleségem! és egyéb jelenetek. Budapest: Dick Manó, 1912. 111p. - Pesti sirámok. Könyv a beteg városról. [Karcolatok] Budapest: Dick Manó, 1912. 159p. - A sarkantyú. Dráma. Liptay Imrével. Budapest, 1912. [From Várkonyi, p. 346] - Petúr meg a dinnye és más 30 humor. Budapest: Dick Manó, 1913. 159p. - Tarka rímek. 77 vers. Budapest: Dick Manó, 1913. 128p. - Mit ültök a kávéházban ? [Tárcák] Budapest : Dick Manó, 1914. 256p. - Ciklámen. Színjáték három felvonásban. Budapest: Dick Manó, 19152. 135p. [Earliest known edition] - A kozák és egyéb jelenetek. Budapest: Dick Manó, 1915. 159p. - Mancika, tündér. Vidám és szomorú jelenetek. Budapest: Dick Manó, 1915?. 144p. - Palika. Színmű. Budapest: Dick Manó, 1915. 135p. - Untauglich úr. Regény az itthonmaradtakról. Budapest: Dick Manó, 1915. 169p. - A kanári és egyéb vadállatok. [Jelenetek] Budapest: Dick Manó, 1916. 160p. - A polgőr és egyéb jelenetek. Budapest: Dick Manó, 1916. 159p. - Szépasszony. Vígjáték 3 felvonásban. Budapest: Dick Manó, 1916. 101p. - Dollár papa. A pénz komédiája 4 felvonásban. Budapest: Dick Manó, 1917. 155p. - Duó. Tréfás versek és verses tréfák. Budapest: Dick Manó, 1917. 158p. - A hatalmas vadász és egyéb figurák. [Humoreszkek] Budapest: Dick Manó, 1917. 147p. - Meghalni jobb. [Elbeszélés] Budapest: Érdekes Újság, 1917. 48p. - Doktor Senki. Regény. I-II. kötet. Budapest: Dick Manó, 1918. - Harminchárom. [Versek] Budapest: Újságüzem, 1918. 111p. - Hét pillangó. Regény. [Péterfy Jenő életének regénye] Budapest: Dick Manó, 1918. 286p. - Majd a Vica. Vígjáték. Budapest: Dick Manó, 1918. 106p. - Öregszem mégis . . . [Elbeszélések] Budapest: Légrády Testvérek, 1918. 146p. - A princ. Vígjáték 3 felvonásban. Budapest: Dick Manó, 1918. 151p. - A vágyak valcere és egyéb elbeszélések. Budapest: Légrády Testvérek, 1918. 154p. - Vidám könyv. [Humoros elbeszélések] Budapest: Légrády Testvérek, 1918. 151p. - Egerszeg. Három kép a magyar életből és a magyar halálról. Wien: Ama, 192?. 166p. - Mert szégyen élni s nem kiáltani. [Versek] Wien: Ama, 192?. 126p. - Az én hazám. Versek az emigrációból. Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1920. 112p. - Ezt izenem. [Politikai cikkek] Bécs: Bécsi Magyar Kiadó, 1920. 128p. - Halottak arcai. [Próza] Wien: A Szerző, 1922. 162p. - Világomlás. Új versek. Bécs: A Szerző, 1922. 126p. - See also nos. 1064, 1065, 1066, and 1068.

EDITIONS

1063. Összegyűjtött költeményei. Moszkva: Nemzetközi Könyv, 1940. 198p.

1064. Hazámhoz. [Versek] Moszkva: Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, 19431. 45p.

1065. Rehákné lelkem! Két pesti szomszédasszony beszélgetései. Első sorozat. 1942. nyarától Mussolini bukásáig. Moszkva: Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, 19431. 66p. DLC NN

1066. Így kezdődött . . . [Riportok] Budapest: Hungária, 19451. 200p. DLC

1067. Versei. Budapest: Athenaeum, 1947. 256p. GeLBM

1068. Bécsi levelek. [Cikkgyűjtemény] Budapest: Athenaeum Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 19501. 408p. DLC IC

1069. Összegyűjtött művei. Szerkesztő bizottság: Gergely Sándor, Gábor Andorné, Goda Gábor, Illés Béla, Komor Imre, Lányi Sarolta, Sándor Kálmán, Tolnai Gábor. Eddig [I-XVI.] kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó; 1953+. [B]

[Volumes not numbered; arranged chronologically]

1. Válogatott cikkek. 1953. 332p.

2. Válogatott versek. 1953. 267p.

3. Novellák. Az előszót írta a Szerkesztő Bizottság. 1954. 563p.

4. Összegyűjtött versek. Az előszót írta Bölöni György. 1954. 535p.

5. Összegyűjtött cikkek. 1920-1921. Az előszót írta Illés Béla. 1. kötet. 1955. 502p.

6. Irodalmi tanulmányok. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1957. 486p.

7-8. Mirèio-Roland ének és kisebb műfordítások. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1-2. kötet. 1957.

9. Ahogy én látom. [Cikkek, 1938-1941] Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1958. 404p.

10. Pesti sirámok. Tárcák. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Diószegi András. 1958. 511p.

11. Untauglich úr. Regény az itthonmaradtakról. Dr. Senki. [Regény] Sajtó alá rendezte és az előszót írta Diószegi András. 1958. 419p.

12. Színművek. [A sarkantyú, Palika, Ciklámen, Dollárpapa, Egerszeg]Sajtó alá rendezte és az előszót írta Diószegi András. 1959. 476p.

13. Véres augusztus. [Politikai cikkek] Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1959. 469p.

14. Berlini levelek. [1928-1932] Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1960. 525p.

15. Tarka rímek. [Sanzonok, verses szatírák, humoreszkek, novellák, jelenetek, verses tréfák] Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1962. 555p.

16. Igen, kollégáim. Publicisztikai írások. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Diószegi András. 1964. 590p.

[DLC] [IC] [MH] [MnU] [NN] [NNC] [FiHI] [FiHU] GyBDS GyGNSU

1070. Válogatott művei. Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Diószegi András. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. 699p. [C] NN NNC AsWN GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

BIBLIOGRAPHY

See also no. 1073.

1071. Gábor Andor. (1884. január 24 - 1953. január 20) Összeállitotta Polgár Erzsébet. Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1959. 6p.

His writings in three parts: (l) those published to 1919, (2) those published between 1920 and 1945 in the Hungarian language, and (3) those published after 1945 in the Hungarian language. Grouped by genres in each section. GyGNSU

BIOGRAPHY

1072. Diószegi András. "Gábor Andor életútja: Pesttől Bécsig," Irodalomtörténeti Közlemények, LXIII (1959), 19-4l.

His life and literary activities from 1884 to 1925, covering his emigrant years in Vienna, which began in January, 1920, and giving attention to his thought and to his relations with the political currents of the times. Bibliographical footnotes. Summary in German, p. 41. DLC MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBH

1073. Diószegi András. Gábor Andor. Budapest: Gondolat, 1966. 185p.

A summary of his career tracing the development of his literary activities from those of the humorist in Pest during the years preceding World War I to those of the militánt and political publicist in Vienna, Berlin, and Moscow. Separate chapter on his activities after 1945 in Budapest. Bibliography of his Összegyűjtött művek (see no. 1069) and the most important studies of his life and writings, pp. 179-183. AsWN GeLBM GyBH

CRITICISM

1074. Diószegi András. "Gábor Andor (1884-1953)," Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Szerkesztette Szabolcsi Miklós és Illés László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962; 672p. Pp. 163-222. [Appeared as introduction to Válogatott művei, pp. 7-85; see no. 1070]

A study of his life and works: the circumstances of his life, the form and thought of his writings, his literary development, and the characteristics of his works. Much attention to his connection with the political and social problems of his times. Seen to be developing as a communist writer who prepared the way for a new socialistic literature in Hungary. Bibliographical footnotes. DLC NNC AsWN GeCU GeOB GyBDS GyBH GyGNSU

GARAY JÁNOS

Born October 10, 1812 in Szekszárd; died November 5, 1853 in Pest. Poet, newspaper editor. Descendant of middle-artistocratic family in difficult financial circumstances. Made own schooling possible in Szekszárd, Pécs, and Pest with earnings from tutoring. Entered University of Pest in 1829; became medical student three years later. Some poems published while a student. Left medical training for writing career in 1833. Became assistant editor of Regélő in 1833 and developed into prolific writer: reports, poems, short stories, historical articles, literary criticism, and translations. Married Márta Pap in 1836; she died six months after marriage. Married Mária Babocsay in 1837. Wife often ill. Edited supplement to Conversations lexikon with Péter Vajda (q.v.) and Endre Kunoss; also Hajnal, an almanac for 1837, 1839. After four years with Regélő became editor of Rajzolatok. Founded Pesti Drámai Egyesület to encourage the writing and acting of Hungarian dramas. Early in 1838 moved to Pozsony and became newspaperman with Hírnök. Disagreed with conservative editorial viewpoint and wrote translations of foreign news exclusively. Returned to Pest in 1839 and worked on editorial staffs of Jelenkor and Társalkodó. In 1842 began to edit Regélő Pesti Divatlap, successor to Regélő, with János Erdélyi (q.v.). Resigned editorship in 1844 because of poor health and became librarian at University with help of Ferenc Toldy. Became corresponding member of Academy in 1839 and member of Kisfaludy-Társaság in 1843. Works receiving awards: his poetry (1843) from Academy, Frangepán Kristófné (1846) from Kisfaludy-Társaság, and Bosnyák Zsófia (1847). Wrote column in Életképek beginning in 1845. Named professor of Hungarian language and literature at University of Pest in April 1848. Assistant editor of Kossuth Hírlapja August-September 1848. Poor health prevented his participation in Revolution. After Revolution he was arrested for revolutionary poems but quickly released. Retired from professorship and was named officer in University of Pest library. Despite worsening health and failing eyesight, he continued to writer dictated last works to family. ¶ Best known for poems. Wrote successful historical narrative poems, especially ballads, which are romantic in their turning to Hungarian past. Az obsitos (1843), like most of his writings, enjoyed great popularity, and János Háry, its hero and Hungarian Munchhausen, became famous. Poetry influenced by Vörösmarty (q.v.). Dramas are rhetorical and romantic; not as important as criticism and writings on theater. Wrote studies of Shakespeare and pointed to French romantic drama as model for Hungarian dramatists. Translated French plays, wrote many articles on contemporary affairs, and left uncompleted a university textbook on Hungarian literary history and linguistics. ¶ Two editions of his poems are available in German; Az obsitos has been translated into German, and some of his other poems into English, French, German, Italian, Polish, Russian, and Serbian.

FIRST EDITIONS: Tisztelet-oltára, mellyet . . . gróf Cziráky úrnak . . . midőn a pesti királyi tudományok egyetemében kormány- s előlülőji-székébe iktatnék, emelt . . . [Vers] Pest: Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, 1829. 7p. - Csatár. Hőskölteményi rajzolat. Pest: Trattner és Károlyi, 1834. 179p. - Árbocz. Szomorújáték öt felvonásban, egy előjátékkal. Pest: Heckenast Gusztáv, 1837. 105p. - Országh Ilona. Szomorújáték öt felvonásban: Pest, 1837. [From Pintér, VI, 663] - Bátori Erzsébet. Történeti dráma. Buda: Egyetemi Nyomda, 1840. col. 409-444. [From catalogue of National Széchényi Library] - Magyar és német beszélgetések kézikönyve . . . Bővítve a társas életben legszokottabb szólásmódok . . . gyűjteményével. Pest: Heckenast Gusztáv, 1840. - Versei. Pest: A Szerző, 1843. 290p. - Csapó Dániel. Sine loco, 1844. [From Szinnyei, III, 1011 ] - Emlény Földi János sírhalmának ákászültetésseli megtiszteltetésére . . . Sine loco, n.d. [From Szinnyei, III, 1012] - Frangepán Kristófné. Költői beszély. Pest: Emich Gusztáv, 1846. 58p. - Tollrajzok. I-III. kötet. Pest: Hartleben Konrád A., 1846. - Arany János: Toldi. Tompa Mihály: Szuhay Mátyás. Garay János: Bosnyák Zsófia. Legenda. Költői pályaművek, mellyeket 1847-ben koszorúzott és kitüntetett a Kisfaludy-Társaság. Pest: Eggenberger és Fia, 1847. 120p. - Az Árpádok. Történeti balladák- s mondákban. Pest: Emich Gusztáv, 1847. 234p. - Balatoni kagylók. Költemény-füzér. Budapest: A Szerző, 1848. 60p. - Újabb versei. 1843-1847. Pest: Beimel, 1848. 288p. - Szent László. Történeti költemény. I-II. kötet. Eger: Érseki Főtanoda, 1851-1852. - Összes költeményei. Egy kötetben. Baráti megbízásból kiadta Ney Ferenc. Pest: Müller Emil, 1854. 1062p. - István főherczeg körútja. Garay János hátrahagyott költeménye. Budapest, 1874. [From Szinnyei, III,1012]

EDITIONS

See also no. 1083 (letters).

1075. Összes munkái. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és életrajzokkal kísérte Ferenczy József. I-V. kötet. Budapest: Méhner Vilmos, 1886-1887. [B]

1. kötet: Lírai és vegyes költemények. [1828-1844] Az obsitos. 1886. 360p.

2. kötet: Lírai és vegyes költemények. [1845-1853] 1886. 478p.

3. kötet: Elbeszélő költemények: Az Árpádok, Ős vezérek, Királyok, Szent László. 1886. 520p.

4. kötet: Drámai költemények. 1886. 355p.

5. kötet: Prózai dolgozatok (novellák, irodalmi és dramaturgiai dolgozatok). 1887. 432p.

DLC MnU NN NNC GeLBM GeLU GyBH

1076. Munkái. Válogatva kiadta és bevezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán. Budapest: Franklin-Társulat, 1902. 323p. [C] DLC MH MnU NN OCl AsWU FiHI GeLBM GyBH

1077. Válogatott költeményei. Kiadta és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. Budapest: Lampel Róbert, 1904. 328p. [C] DLC MH NN NNC OCl GeLU

1078. Költemények. Sajó Sándor bevezetésével. Budapest: Franklin-Társulat, 1928. 199p. [C] MH NNC GyGGaU

1079. Az obsitos. Az utószót írta Czibor János. Budapest: Ifjúsági Könyvkiadó, 1956. 34p. [C] NNC

1080. Válogatott művei. Sajtó alá rendezte és életrajzi bevezetővel ellátta Kovács Antal. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács, 1956. 208p. [C]

BIBLIOGRAPHY

See no. 1082.

BIOGRAPHY

1081. Ferenczy József. Garay János életrajza. Budapest: Franklin-Társulat, 1883. 237p.

Considerable attention to his writings.

1082. Jeney János. Garay János. [Doktori értekezés] Budapest: 'Juventus', 1936. 106p. [19321]

Also deals with his works by types. Appendix: Dictionary of words with meanings different from today's and those that have disappeared from use. Bibliography, pp. 103-106. MnU GeLBM GyBH

1083. Kozocsa Sándor. "Garay János levelezése atyjával és öccsével," Irodalomtörténeti Közlemények, L (1940), 61-76, 159-170, 269-283.

The texts of 27 letters he wrote to his father and his brother Alajos. With commentary. MnU NNC AsWN AsWU GeLBM GyBH

CRITICISM

See also no. 765.

1084. Garay-album. Garay János emlékszobrának leleplezése ünnepére. Szerkesztette Bodnár István. Budapest: Franklin-Társulat, 1898. 159p.

In addition to memorial verses, contains a number of studies concerned with his life and writings.

1085. Császár Elemér. "Garay János," Budapesti Szemle, CLI, no. 428 (1912), 252-260.

A reappraisal of his poetry, especially his lyrics, leading to the view that his expressions of feeling for humanity, freedom, and democracy make him valuable reading. Attention to his effect on other poets. CtY DLC NN NNC AsWN GeLBM GyBH

1086. Pornai Gyula. Garay János költészetének forrásai. Budapest: Sárkány, 1933. 118p.

Identifies the sources of his poems, often with quotations: shorter poems prior to Csatár (1828-1834), Csatár (1834), shorter poems (1834-1854), dramas (1837-1844), Az Árpádok (1841-1847), and Szent László (1853). DLC MnU GeLBM

GÁRDONYI GÉZA

Born August 3, 1863 in Agárdpuszta; died October 30, 1922 in Eger. Novelist, short-story writer, dramatist, poet. Father, Sándor Ziegler, an engine-fitter in Vienna, returned to Hungary in 1848 on hearing of Revolution. Gárdonyi began studies in Sály. Entered gymnasium of Református Kollégium in Sárospatak in 1874 but left in February 1875 for Reformed gymnasium in Budapest. Registered at Catholic teacher-training institution in Eger in 1878. Became assistant teacher and choir master in Karád in 1881. Received teaching certificate in 1882. Became assistant teacher in Devecser in 1883, Sárvár in 1884, and Dabrony in 1885. Contributed to Hazánk in Győr in 1885 and to Győri Közlöny 1885-1888. Published Tanítóbarát and Néptanítók Naptára 1886-1888. Moved from Győr to Szeged in 1888. Edited Szegedi Híradó 1888-1889 and Szegedi Napló 1889-1891. Left Szeged for Arad in summer 1891 and worked on staff of Arad és Vidéke. Moved to Budapest in December 1891. Joined editorial staff of Magyar Hírlap in 1892, and name gradually became known. Moved to Eger in 1897, where he devoted energies solely to writing. Visited Paris in 1900, and Italy, Switzerland, Austria, and Turkey on other occasions. Member of Petőfi-Társaság and Kisfaludy-Társaság in 1903; corresponding member of Academy in 1910, honorary member in 1920. Also member of Dugonics-Társaság and, because of Dante translation, member of the Unione Operaia Umberto I de Napoli and Reale Accademia la Stella d'Italia. Awarded prize in contest conducted by Le Journal in Paris for "Mari néni meg a Pista bácsi," a short story, in 1899. ¶ Used nearly all literary forms. Very popular during lifetime, and many writings are still being read, especially by children. Realist with romantic overtones. Simple style with ability to characterize and dramatize. Researched materials for writings. Short stories and social novels important, but historical novels were most significant for their reconstruction of Hungarian past and for their grasp of inner spirit of earlier times. Most of his works use village life as their theme, and even historical novels give attention to peasants. Works generally considered to be most lasting: A láthatatlan ember, ahistorical novel; A bor, a play; and Az én falum, stories and sketches. ¶ A bor has been translated into Finnish, Italian, Polish, and Rumanian; Az a hatalmas harmadik into Croatian, French, Italian, and Turkish; Két katicabogár into Dutch, Esthonian, Finnish, German, Spanish, and Tutkish; A láthatatlan ember into Bulgarian, Dutch, Esthonian, Finnish, German, Spanish, and Turkish; Annuska into German; Egri csillagok into Bulgarian, Esthonian, Finnish, German, Russian, and Slovakian; Isten rabjai into Italian; and some of his short stories and poems into Bulgarian, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Slovakian, and Swedish.

FIRST EDITIONS: Szerelmes történetek. Győr, 1886. [From Pintér, VIII, 468] - Zendülés a pokolban. Látványos bohóság, három felvonásban. [Bohózat] Győr: Özvegy Sauervein Gézáné, 1887. 60p. - Száz novella. I-II. füzet. Győr, 1888. [Only 20 short stories published; from Pintér, VIII, 468] - A Kátsa. Budapest: Singer és Wolfner, 189?. 154p. - Figurák. Furcsa emberekről furcsa históriák. Bevezette Mikszáth Kálmán. Budapest: Singer és Wolfner, 1890. 239p. - A báró lelke. Regény. Tolnai Lajos: Borzasztó úr stafirungja. [Elbeszélés] Budapest: Könyves Kálmán, 1893. 172p. - Április. Költemények. Budapest: Singer és Wolfner, 1894. 143p. - Egész életre való naptár. Budapest: [From Szinnyei, III,1019] - A házassági ajánlat. Monolog. Budapest, 1894. [From Szinnyei, III, 1019] - Novellák. Budapest: Magyar Nyomda, 1894. 105p. - Örök naptár. Budapest, 1894. [From Szinnyei, III, 1019] - Tárczák. Budapest: Magyar Nyomda, 1894. 112p. - A világjáró angol. Kalandos regény. Budapest: Rozsnyai Károly, 1894. 123p. - A lámpás. Regény. Budapest: Rozsnyai Károly, 1895. 149p. - A Pöhölyék életéből. [Kisregény és néhány elbeszélés] Budapest: Singer és Wolfner, 1895. 131p. - Az erdő élete. Ballet-szerű álomkép 3 változatban. Budapest: Magyar Nyomda, 1896. 8p. - Göre Gábor bíró úr könyve. Mindönféle levelei, kalandozásai és tapasztalattyai és Katufrék sógorral, Durbints sógorral mög az Maros kutyával. Versök is vagynak az könyvbe. Új darabokkal mögszaporított kieresztés. Budapest: Singer és Wolfner, 1896. 183p. Ygazság a földön. Legenda. [Elbeszélő költemény] Szeged: Engel Lajos, 1896. 72p. - Két menyasszony és más elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1897. 157p. - Az én falum. Egy tanító följegyzései márciustól decemberig. [Elbeszélések] I-II. kötet. Budapest: Légrády Testvérek, 1898. - Durbints sógor vagy más szóval ez a könyv főképpen a Durbints sógorral foglalatoskodik, benne van a sógor tzethalála is mög másefféle köserves történetek. Budapest: Singer és Wolfner, 1899. 155p. - Göre Martsa lakodalma. Más esetök is vagynak az könyvbe. Budapest: Singer és Wolfner, 1899?. 157p. - A kékszemű Dávidkáné. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1899. 152p. - Veszödelmek más szóval nem matska ugrás ide Amerika se. Ebbe a könyvbe van mögirva mitsoda sok veszödelöm környéközött benünnket mikor Durbints sógorral, Börtsökkel mög a Kátsával fődön és vizön Amerikába indultunk oszt a puszta szigetöt is möglaktuk. Budapest: Singer és Wolfner, 1899. 176p. - Bojgás az világba mög más mindönféle vagyis ez a nyótzadik könyvem, de ugy is vagyok már evvel mint akinek a nyótzadik gyermöke születik, hogy aszondi ez lögyön az utolsó. Budapest: Singer és Wolfner, 1901. 14lp. - A bor. [Színmű] Budapest: Singer és Wolfner, 1901. 179p. - Egri csillagok. [Bornemisza Gergely élete; regény] I-II. kötet. Budapest: Légrády Testvérek, 1901. - A pesti úr. Evvel kezdődik oszt ebbe van a zöreg Tátrán szörzött tapasztalat is mög a pötsétfaragásrul szörzött tapasztalat is. Más szóval ebbe a könyvbe is van mindenféle mint-a többibe. Budapest, Singer és Wolfner, 1901. 159p. - Tapasztalok. [Humoros elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1901. 160p. - Karácsonyi álom. Betlehemes-játék 3 felvonásban. Budapest: Singer és Wolfner, 1902. 143p. - A láthatatlan ember. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1902. 437p. - Annuska. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Singer és Wolfner, 1903. 182p. - Az a hatalmas harmadik. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1903. 197p. - A zöld erszény és más elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1903. 54p. - Fűzfalevél, nyárfalevél . . . Költemények. Budapest: Singer és Wolfner, 1904. 142p. - Az öreg tekintetes. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1905. 171p. - Fehér Anna. Betyár történet 3 felvonásban. [Színmű] Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 121p. - Fekete nap. Történet a szabadságháborúból 3 felvonásban. [Színmű] Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 139p. - Két katicabogár. [Elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 260p. - Ábel és Eszter. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1907. 244p. - Átkozott józanság! [Elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1907. 207p. - Isten rabjai. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1908. 461p. - Falusi verebek. Köznapi történet három felvonásban. [Színmű] Budapest: Singer és Wolfner, 1909. 140p. - Mi erősebb a halálnál? [Elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1909. 238p. - Hosszúhajú veszedelem. Az agglegény-elbeszélések. I-II. kötet. Budapest: Singer és Wolfner, 1912. - Messze van odáig. [Elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1913. 235p. [From catalogue of National Széchényi Library] - Szunyoghy miatyánkja. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1916. 254p. - Ki-ki a párjával. Regény. Budapest: Légrády Testvérek, 1923. 192p. - Arany, tömjén, mirha. Legendák, evangéliumi álmok. [Elbeszélések] Budapest: Németh József, 1924. 183p. -Ida regénye. [Regény] Budapest: Légrády, 1924. 428p. - No még öggyet. [Humoros elbeszélések] Budapest, 1924. [From Pintér, VIII, 469] - Szentjánosbogárkák. Tíz kisebb színmű. [Az új lámpás, Művészbimbó, Sekszpir költözése; Koszorúkötés, Betlehemes játék (not 1st), Előjáték az egri színháznak, Paradicsom, Színészek érkezése, Árgyrus királyfi, Az erdő élete (not 1st)] Budapest: Légrády, 1924. 205p. [C] - Vakarts vagyis a zutósó könyvem . . . Írtam én magam . . . Göre Gábor. [Humoros elbeszélések] Budapest: Dante, 1924. 112p. [C] - Continued under EDITIONS.See also no. 3815.

EDITIONS

See also no. 1121 (letters).

1087. Munkái. [I-XLV.] kötet. Budapest: Dante, 1924-1933. [B] [Volumes not numbered; arranged chronologically]

1. Ábel és Eszter. Regény. 19244. 202p.

2. A kürt. Regény. 19241. 247p.

3. Ki-ki a párjával. [Regény] 1924?2 176p.

4. Aggyisten, Biri. Regény. 19251. 209p.

5. Te, Berkenye! Regény. 19251 201p.

6. Április. Költemények. Fűzfalevél, nyárfalevél. . . Költemények. December. [1st] Költemények. 1926. 139, 132, 119p.

7-8. Az én falum. Elbeszélések. 1-2. kötet. 19266.

9-10. Egri csillagok. Regény. 1-2. kötet. 19267.

11. A kapitány. Regény és három novella. 19261 214p.

12. Az öreg tekintetes. Regény. 19263 181p.

13. Vallomás. Regény. 19261 227p.

14. Zivatar Pékéknél. Regény és elbeszélések. 19261 159p.

15. Amiket az útleíró elhallgat. Elbeszélések. 19271. 176p.

16. Boldog halál szekerén. Elbeszélések. 19271 236p.

17. Hallatlan kíváncsiság. Elbeszélések. 19271 178p.

18. Isten rabjai. Regény. 19275. 419p.

19. Két katicabogár. Elbeszélések. 19273 206p.

20. Krisztus bankója. Elbeszélések. 19271 199p.

21. Messze van odáig. Elbeszélések. 1927. 236p.

22. Arany, tömjén, mirha. Legendák, evangéliumi álmok. [Elbeszélések] 19282 193p.

23. Bibi. Regény, 19281 244p.

24. Falusi verebek. Köznapi történet. [Színmű] Fehér Anna. Betyár történet. [Színmű] 19283 132, 67p.

25. Fekete nap. Történet a szabadságháborúból. [Színmű] Karácsonyi álom. Betlehemes játék. [Színmű] 19283. 146, 83p.

26-27. Hosszúhajú veszedelem. Az agglegény-elbeszélések. 1-2. kötet. 19283

28. Átkozott józanság. Regény. Mi erősebb a halálnál, Elbeszélések. 19293 203, 232p.

29. Az a hatalmas harmadik. Regény. 19295. 179p.

30. A báró lelke. Regény. Tizenkét novella. 19294 109, 88p.

31. Földre néző szem. Intelmek fiaimhoz. [Aforizmák] 19291 217p.

32. Ida regénye. [Regény] 19292. 464p.

33. Kátsa. A pesti úr. [Humoros elbeszélések] 1929?. 111, 128p.

34. Két menyasszony. Regény. Julcsa kutja. Leánynézőben. Két regényke. 19295. 142, 150p.

35. Láthatatlan ember. Regény. 19296. 375p.

36. Mai csodák. Elbeszélések. 1929?2 235p.

37. Szent Jánosbogárkák. Kisebb színművek. [Az új lámpás, Művészbimbó, Sekszpir költözése, Koszorúkötés, Betlehemes játék, Előjáték az egri színháznak, Paradicsom, Színészek érkezése, Árgyrus királyfi, Az erdő élete]19292 221p.

38. Szunyoghy miatyánkja. Regény. 19295. 284p.

39. Zéta. Színmű. 19291. 145p.

40. Annuska. Színmű. 1930. 188p.

41. Bojgás az világba mög más mindönféle. Durbints sógor. [Humoros] elbeszélések. ca. 19308. 112, 112p.

42. Dávidkáné. Regény. 1930?. 132p.

43. Tapasztalatok, vagyis más szóval az nagy kiállításon szörzött tapasztalatok. Göre Gábor bíró úr könyve . . . Írtam én magam . . . [Humoros elbeszélések] 1930?. 126, 126p.

44. Veszödelmek, más szóval nem matska ugrás ide Amerika se. Göre Martsa lakodalma. [Humoros elbeszélések] 1930?. 127, 106p.

45. A bor. Falusi történet. [Színmű] Pöhölyék. [Elbeszélések] 19336. 116, 125p.

[DLC] [IC] [MH] MnU NN [NNC] GyGNSU

1088. Leánynézőben. Julcsa kutja. Két regényke. Budapest: Dick Manó, 19251. 178p. [C] NNC OCl

1089. Mai csodák. A természet mindenségéből. [Tanulmányok, karcolatok] Budapest: Dick Manó, 19251 216p. [C] NNC OCl

1090. Emlékezetes napok a magyar történelemből. Magyar fiúknak. [Történelmi elbeszélések] Budapest: Dante, 19293 96p. [Earliest known editions from catalogue of National Széchényi Library] OCl

1091. Mindentudó Gergely bácsi második könyve. [Játékos könyv] I-II. kötet. Budapest: Dante, 19292 [Earliest known edition]

1092. Nevető könyv. [Játékos könyv] Budapest: Dante, 19292 77p. [C] (Earliest known edition)

1093. Aranymorzsák. [Anekdoták: Írói arcképek, tanulmányok; irodalmi vonatkozásúak: Bársony István, Eötvös Károly, Goethe, Petőfi, Gorkij, Gyulai Pál, Jókai Mór, Lévay József, Maupassant, Pósa Lajos, Prohászka Ottokár, Rákosi Jenő, Szabolcska Mihály, Szemere Miklós, Tárkányi Béla, Thaly Kálmán, Tolsztoj, Tóth Béla, Vajda János] 19351 255p. [C] NNC GeLBM GyBH

1094. Én magam. [Gondolatok] Budapest: Dante, 19351 239p. [C] IC NNC GeLBM

1095. Magyarul így! [Nyelvművelő cikkek] Budapest: Dante, 19381 364p. [C] MH NNC GeLBM

1096. Nagyapó 100 tréfája. [Játékok, mesék] I-II. rész. Budapest: Dante, 19401 [C] GyBH

1097. Barátaink, az állatok. [Mesék] Budapest: Dante, 19421 156p. [C]

1098. Bolond Istók és más efféle bolondos történetek. [1st. ?] Budapest: Dante, 1942. 76p. [C]

1099. Az arany srapnel. Regény. [1st?] Budapest: Dante, 1943. 80p. [C]

1100. Az én falum. [Elbeszélések] I-II. kötet. Budapest: Dante, 1948. [C] DLC

1101. Gyermekmeséi: Tarka-barka történetek, Bolond Istók, Tihanyi Pista. Budapest: Dante, 1948. 80, 78, 80p. [C] OCl

1102. A bor. Falusi történet. [Színmű] Bevezette Karcsai Kulcsár István. Budapest: Művelt Nép, 1954. 96p. [B] DLC FiHU GyBDS GyBH

1103. Fehér Anna. Betyár-történet 3 felvonásban. Bélley Pál bevezetőjével. Budapest: Művelt Nép, 1955. 71p. [B]

1104. Annuska. Színmű. Bevezette Hunyadi József. Budapest: Művelt Nép, 1956. 102p. [B]

1105. Isten rabjai. [Regény] Graz: Magyar Könyvbarátok, 1957. 461p. [C] CU CtY MnU OCl FiHU

1106. Tüzek és árnyékok. Válogatott novellák. Válogatta és az utószót írta Nagy Pál. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1957. 353p. [C]

1107. Versei. A verseket válogatta és az előszót írta Bóka László. Budapest: Magyar Helikon, 1958. 78p. [C] CtY DLC NNC OCl AsWN FiHI GyBDS GyBH GyGNSU

1108. Kék pille. Válogatott elbeszélések, 1888-1922. Válogatta és sajtó alá rendezte Oláh László. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. 579p. [C] DLC InU NN NNC TxU FiHI FiHU GeCU GeLBM GyBH

1109. Láthatatlan ember. Történelmi regény. Az utószót Tóth László írta. Budapest: Móra, 1961. 310p. [C] IC NN OCl FiHI GeLBM

1110. Ábel és Eszter. Te Berkenye. Szunyoghy miatyánkja. Kisregények, 1905-1913. Sajtó alá rendezés és az utószó Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. 491p. [C] IC NNC FiHU GeLBM GeLU

1111. Dávidkáné. Kisregények, 1894-1904. A sajtó alá rendezés és az utószó Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. 371p. [C] DLC IC NNC OCl FiHU GeLBM GyBDS GyBH

1112. Aggyisten, Biri. Kisregények, 1914-1922. A sajtó alá rendezés és az utószó Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 430p. [C] IC NNC FiHU GeLBM GyBDS GyBH

1113. Egri csillagok. (Bornemissza Gergely élete) Regény. A sajtó alá rendezés, a bibliográfia, a szövegegybevetés és a forrásjegyzet Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 593p. [B] FiHI GeLBM

1114. Ida regénye. A háború előtt való időből. [Regény] Sajtó alá rendezés és az utószó Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 356p. [C] MH OCl GeLBM GyBDS GyBH

1115. Szunyoghy miatyánkja. (A háború előtt való időkből) Regény. Az utószót Tóth Gyula írta. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 312p. [C] DLC FiHU

1116. Hosszúhajú veszedelem. Agglegény-elbeszélések. Sajtó alá rendezte és az utószót Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula írta. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 435p. [C] IC NNC GeLBM GeLU GyBH

1117. Isten rabjai. [Történelmi regény] Sajtó alá rendezés és az utószó Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 392p. [C] CLU IC GeLBM GyGNSU

1118. Szegény ember jó órája. Elbeszélések. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. [C] CLU InU MH FiHU GeCU GeLBM GyBDS GyBH

1119. Tükörképeim. Önéletírások, karcolatok, esszék. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965. 702p. [C] MnU NNC AsWN FiHU GyBDS GyBH GyGNSU

1120. Versek, drámák. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Z. Szalai Sándor és Tóth Gyula. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. 494p. [C] MnU GeLBM

BIBLIOGRAPHY

See nos. 1113, 1125, 1126, 1127, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139, and 1140.

BIOGRAPHY

1121. Szabolcska László. Gárdonyi Géza élete és költészete. Tanulmány. Timişoara: Helicon, 1925. 133p.

His life, personality, religion, beliefs, writings, and "Hungarianness." Based on the recollections of the author's father (Mihály Szabolcska) and the letters received by him during a thirty-year friendship. Appendix: Five letters not appearing in the text. MnU OCl GeLBM GyBH

1122. Hofbauer László. "Gárdonyi Géza szegedi újságíróskodásának története, 1888-1891," Debreceni Szemle, VI (1932), 21-28. [Also a reprint]

His life and activities as editor for the Szegedi Híradó from February 1888 to May 5, 1889, and for the Szegedi Napló from May 5, 1889, to July 30, 1891. Bibliographical footnotes. GeLBM GyBH

1123. Gárdonyi József. Az élő Gárdonyi. I-II. kötet. Budapest: Dante, 1934. [19382]

An intimate reconstruction of his life by his son, often in Gárdonyi's own words. Attention to details surrounding the composition of his works. Mostly brief sketches arranged chronologically, in the manner of a Journal. Vol. I, to 1897; Vol. II, 1897-1922. IC MH MnU NN NNC OCl GeLBM GyBH GyGNSU

1124. Payr Sándor. Gárdonyi apja és a Ziegler család Sopronban és Nemeskéren. Az evangélikus Zieglerek és Gárdonyi vallásos lelkűlete. Újabb adatok Nemeskér történetéhez és Gárdonyi életéhez. Sopron: Székely és Társa, 1934. 46p.

Information about the Ziegler family in Nemeskér and, mainly, a discussion of Gárdonyi's becoming a Catholic and the factors affecting his decision. By one who became acquainted with Gárdonyi during his time as a journalist in Győr. Bibliographical notes. MnU

1125. Hegedüs András. Robot és szolgálat. (Gárdonyi Géza Győrött) 1886-1888. Győr: Hazafias Népfront Győr Városi Bizottsága, 1965. 131p.

An account of the years 1886 to 1888 in Győr showing how the circumstances of his life and the tastes and values of society in Győr compelled him to write poorly and, mostly, how the real writer emerged through his use of the periodical Tanítóbarát as a means of expressing his ideas in his own distinctive way. Bibliographical notes, pp. 127-130. MnU GyBDS

CRITICISM

See also nos. 2648, 3862, and 4624.

1126. Vértessi Aranka. Gárdonyi nyelvéről. Budapest: Markovits és Garai, 1910. 76p.

An analysis of his langugage in following parts : phonetics, vocabulary, semantics, compound words, word formations, declensions, syntax, and characteristic popular phrases, sayings, and oaths. Chronological list of his works, pp. 73-74. MnU NNC FiHI GyBH

1127. Zsigmond Ferenc. "Gárdonyi Géza," Irodalomtörténet, X (1921), 97-115.

The thought in and the techniques and style of his works. Evaluations of their literary merits and their relationship with romanticism. Bibliography of his works and studies about him, pp. 97-99. DLC MnU [NNC] AsWN AsWU GeLBM GyBH GyGNSU

1128. Schöpflin Aladár. "Gárdonyi Géza," Írók, könyvek, emlékek. Budapest: Franklin-Társulat, 1925; 135p. Pp. 81-97. [Appeared in Nyugat, XV (November 1, 1922), 1245-1248]

The source of his peasant characters in the youthful years he spent in the Dunántúl, the value of his characterizations in his portrayal of the intimate aspects of the "peasant-soul," his strength as a short-story writer, the characteristics of his writings, his naïveté as a source of his power, and his ability to portray the relations between husband and wife. GyBH

1129. Schöpflin Aladár. "Gárdonyi Géza," Nyugat, XV (1922), 1245-1248.

A survey of his major characteristics as a writer faithful to himself and to his art maintaining that he was primarily a writer of short stories and stating that he liked to search the philosophical and metaphysical questions of life and that he drew intimate portraits of man. Written on the occasion of his death. MH MnU NNC FiHU GeLBM GyBH

1130. Voinovich Géza. "Gárdonyi Géza," Budapesti Szemle, CXCII, no. 551 (1923), 69-75.

A summary of the major currents of his creativity with characterizations of his writings and style and with critical comments on various works during different periods of his development. CtY DLC AsWN GeLBM GyBH

1131. Kéky Lajos. Gárdonyi Géza. Budapest: Pallas, 1926. 40p.

A study of his literary career dealing with his development and the forces affecting it, with the subject matter, form and merit of his novels, with his world outlook, with his spirit, and with the qualities of his imagination. Bibliography of his works and their reviews, and studies about him, pp. 36-40. NNC GyGGaU

1132. Perényi József. "Gárdonyi Géza színművei," Irodalomtörténet, XVII (1928), 197-219.

The characteristics and merits of his plays and their place in Hungarian drama. Most attention to A bor, Karácsonyi álom, and Annuska. Maintains that the plays after A bor, the first, did not live up to its promise, that their quality is uneven, and that he still created a new path in the development of the peasant play in Hungary. Bibliographical footnotes. DLC MnU NjP NN NNC AsWN AsWU GeLBM GyBH GyGNSU

1133. Sík Sándor. "Gárdonyi Géza," Gárdonyi, Ady, Prohászka. Lélek és forma a századforduló irodalmában. Budapest: Pallas, 1928; 404p. Pp. 13-130.

His estrangement from his environment, his "strange and deep soul," and his individualistic view of the world and of his surroundings leading to the creation of a new form in the Hungarian novel at the turn of the century. Discussion of the "hermit," his imagination, the nature of his characters, the form of his narratives, and his style. Bibliographical notes, pp. 129-130. CoU MH NNC GeLBM GyBH

1134. Kelemen Ferenc. Gárdonyi nevelői személyisége "Az én falum" tükrében. Makó : Horváth Ferenc, 1929. 59p.

His teaching views, attitudes, and personality as shown in Az én falum. Bibliography, p. 59. GeLBM

1135. Futó Jenő. Gárdonyi Géza. Hódmezővásárhely: Erdei Sándor, 1930. 259p.

After a brief biographical sketch, traces the development of his literary course, and discusses his world outlook, creative art, humor, and modes of presentation. Bibliography, pp. 253-259. MH NNC AsWN GeLBM GyBH GyGGaU

1136. Schvertsig Antal. Gárdonyi Géza regényköltészete. Budapest: Sárkány, 1930. 59p.

A study of his development toward a poetic lyricism in his novels: his search for a literary course, and the literary value and significance of the novels written during his seclusion at Eger and containing lyrical elements. Discussion of latter by type: historical novels and novels of manners. Bibliography of his works and their reviews, and studies about him, pp. 54-59. GeLBM

1137. Az egri remete. Tanulmányok Gárdonyi Gézáról halálának tíz éves évfordulója alkalmából. Szerkesztette Simon Lajos. Budapest: Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, 1932. 195p.

Studies by several hands of various aspects of his personality, writings, and contributions to Hungarian literature. On the 10th anniversary of his death. MH

1138. Bóka László. "Bevezetés," Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Regény. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Tóth László. I-Il. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. I,vii-xliv.

His literary development and an examination of the subject matter and characteristics of his works, mainly as an expression of realism. IC FiHU GeLU GyBDS GyBH

1139. Hegedüs András. Gárdonyi, a néptanító. Budapest: Tankönyvkiadó, 1962. 167p.

An account of his teaching activities and attitudes toward teaching based on an examination of his teaching career, his writings on the subject, and his belles-lettristic works. List of major sources, p. 159. Bibliographical notes, pp. 160-166. NNC GeLBM GyBH

1140. Nagy Sándor. " 'A bor' szerepe a magyar dráma fejlődésében. (Részlet egy készülő Gárdonyi-tanulmányból)," Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, VIII (1962), 307-320.

Maintains that the play established the peasant drama as an independent form in Hungarian drama and gave a more realistic character to the genre. Bibliographical notes, pp. 319-320. GeLBM GyBDS

1141. Emlékkönyv Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulójára. A bevezetőt írta Bóka László. Eger: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Heves Megyei Szervezete, Heves Megye Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya, Eger Város Tanácsa V. B.Művelődésügyi Osztálya, 1963. 190p.

A memorial volume for the 100th anniversary of his birth containing individual studies of various aspects of his life, thought, and writings. Illustrations. GyBDS GyGNSU

1142. Mezei József. "Gárdonyi pszichologizmusa," Irodalomtörténeti Közlemények, LXVIII (1964), 449-456.

Analyses of his treatment of the moral and spiritual problems of man in the novels written after 1905. DLC MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBH

GELLÉRI ANDOR ENDRE

Born March 30, 1907 in Budapest; died May 5, 1945 in Wells, Germany. Short-story writer, novelist. Father a master locksmith. Much information about early-life based on self created legends. Experienced many hardships as a child. Studied at Árpád Gymnasium but attended trade school after sixth form. Completed trade school and worked at various trades until age 30. First short story published in Az Est in August 1924. Travelled in Germany 1928-1929 on fellowship from Az Est. Awarded Mikszáth Prize for Nagymosoda in 1931. Widely acclaimed for ability to blend vision and reality in his writings. Honored at 25th anniversary of founding of Nyugat in 1932. Awarded Baumgarten Prize in 1932 and 1934 and Nyugat Prize for "Ukránok kivégzése," a short story, in 1935. Obtained position in Kistext Customhouse Store in 1933. Praised by such figures as Dezső Kosztolányi, Milán Füst, László Németh, Lőrinc Szabó (qq.v.), György Bálint, and Gábor Halász. Never joined revolutionary movements. Beginning in 1941 served in forced labor camps in Nagykáta and Gyertyánliget and during free time worked on autobiography published posthumously. Remained in Pest through last days of World War II. Became ill and was taken to Germany when hospital was evacuated. Sent first to concentration camp in Mauthausen and then to Günskirchen in spring of 1945. Believed to have died of typhoid fever in Wells two days after liberation by American army. ¶ His writings show movement from romantic to realistic outlook. Subject material is autobiographical. His fiction full of sorrow and outlook characterized by human sympathy and brotherhood for masses. ¶ Some of his short stories have been translated into English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, and Serbian.

FIRST EDITIONS:A nagymosoda. Regény. Budapest: Révai, 1931. 219p. - Szomjas inasok. Elbeszélések. Budapest: Nyugat, 1933. 163p. - Hold utca. [Elbeszélések] Debrecen : Nagy Károly és Társai, 1935. 68p. - Kikötő. Novellák. Budapest: Athenaeum, 1935. 152p. - Villám és esti tűz. [Novellák] Budapest: Almanach, 1940. 95p. - See also no. 1147.

EDITIONS

1143. Téli kikötő. Elbeszélések. Válogatta és bevezette Füst Milán. Budapest: Szikra, 1946. 159p. [C] NN

1144. A szállítóknál. Válogatott elbeszélések. Válogatta és a bevezető tanulmányt Kardos László írta. Budapest: Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. 175p. [C] DLC GeCU

1145. Elmulás. Novellák: Bevezette B. Szabó György. Noviszád: Testvériség-Egység, 1955. 124p. [C]

1146. Ház a telepen. Válogatott elbeszélések. Válogatta Zelk Zoltán, bevezette Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. 352p. [C] DLC MH MnU

1147. Egy önérzet története. [Önéletrajz] Sajtó alá rendezte és bevezette Gelléri Judit. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19571. 328p. [C] DLC MH GeLBM GyBDS GyBH

1148. A nagymosoda. [Regény] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19582. 215p. [C] NNC FiHI GyBH

1149. Varázsló, segíts! [Összegyűjtött novellák] Szerkesztette Ungvári Tamás és Sz. Lódi Gabriella. Budapest: Magvető, 1959. 745p. [B] DLC NNC FiHI GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

1150. Keserű fény. Elbeszélések. Válogatta és az előszót írta Moldova György, az életrajz és a jegyzetszótár Szíjgyártó László munkája. Budapest: Móra, 1960. 261p. [C] C NNC AsWN GyGNSU

1151. Összegyűjtött novellái. Az előszót írta Sőtér István, szerkesztette Sz. Lódi Gabriella és Ungvári Tamás, a jegyzetek Sz. Lódi Gabriella munkája. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. [B] CLU CU MH MnU NN GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

BIBLIOGRAPHY

See no. 1159.

BIOGRAPHY

1152. Füst Milán. "A valóság álmodója. (Emlékezés Gelléri Andor Endréről)," Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Magvető, 1956; 539p. Pp. 84-92. [Appeared in Irodalom-Tudomány, no. 5 (July, 1946), 29-36]

A study of his character as a young man based on recollections of visits with him. DLC MnU NNC GyBDS GyBH

1153. Füst Milán. "Emlékezés egy zseniális fiatalemberre. (Gelléri Andor Endre emlékezete)," Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Magvető, 1956; 539p. Pp. 93-97. [Appeared in Csillag, IX (1955), 435-437]

Recounts a personal visit with the author who spoke of his fears about his capacity and unhappy life, and characterizes his works as a search for truth as he writes about workers and their poverty. DLC MnU NNC GyBDS GyBH

CRITICISM

See also no. 4447.

1154. Németh László. "Három elbeszélő," Tanú, I (1932-1933), 228-231.

Maintains that some may criticize him for using such a narrow range of characters, that of the artisan class, but that the molding and shaping of these characters is very fortunate and that his "dream-infused reality" is effective. [MH] GyBH

1155. Halász Gábor. "Gelléri Andor Endréről," Válogatott írásai. Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Véber Károly. Budapest: Magvető, 1959; 801p. Pp. 130-135. [Appeared in Nyugat, XXVII (March 17, 1934), 325-328]

The characteristics of his works, his treatments of workers and their problems, and his individuality. DLC NNC GeLBM GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

1156. Illés Endre. "A Szomjas inasoktól a Hold uccáig," Nyugat, XXVIII (April, 1935), 331-333.

Notes the change in his writings from the Szomjas inasok to the new volume of his short stories, Hold utca - hisranging between "heaven and earth" to his settling on earth with all its sorrows and pains. MnU NN NNC FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

1157. Kardos László. "Gelléri Andor Endre novellái," Nyugat, XXIX (January, 1936), 64-66.

The nature of the style and the characters in his short stories, and his innovations in the genre. MnU NN NNC [FiHI] FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

1158. Vas István. "Gelléri Andor Endre: Kikötő," Válasz, III (1936), 54-56.

A review of the short stories maintaining that they show improvement over his first volume in the genre, but that they still lack the charm of language and a sense of form. Finds similarity between his characters and those of Gyula Krúdy. FiHI [GeLBM]

1159. Sz. Lódi Gabriella. "Gelléri Andor Endre," Irodalomtörténeti Közlemények, LVIII (1954), 393-405.

A summary of his life, a discussion of his only novel (A nagymosoda, 1931), and his literary development as shown by his short stories. Bibliography, p. 105. DLC MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBH

1160. Füst Milán. "Gelléri emléktáblája előtt," Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Magvető, 1956; 539p. Pp. 98-100. [Appeared as "Emlékbeszéd Gelléri Andor Endréről" in Művelt Nép, VI, no. 7 (February 13, 1955)]

The sources of his materials in Óbuda and the lyrical qualities in his fiction. DLC MnU NNC GyBDS GyBH

1161. Ungvári Tamás. "Gelléri Andor Endre," Dunántúl, IV (1955), 53-63.

Some details about his life but mainly an examination of the characteristics and merits of his works. Maintains that he tried to find just two stories to tell during his entire literary career: one showing "a man heading downward from above" and the other "a man heading upward from below."

1162. Galsai Pongrác. "Gelléri Andor Endre (1908-1945)," Társtalanok. Írói arcképek. Pécs: Dunántúli Magvető, 1957; 135p. Pp. 113-135.

Details of his life; his character, his literary career, and the characteristics of his literary works. DLC GeLBM