MIKSZÁTH KÁLMÁN

Born January 16, 1847 in Szklabonya; died May 28, 1910 in Budapest. Novelist, short-story writer, publicist. Father a smallholder, tavernkeeper, and butcher. Attended Evangelical and Reformed Gymnasium in Rimaszombat 1857-1862 and Evangelical Gymnasium in Selmecbánya 1863-1866. Studied law at University of Pest 1866-1869 but never took examination. Became counsellor to sheriff in Balassagyarmat in 1870. Resigned in 1871 to become apprentice lawyer and also staff member of Nógrádi Lapok. Awarded Prize by Igazmondó in Pest for Ami a lelket megmérgezi, a short story, in 1871. Returned to family village to try farming. Increased interest in writing and journalistic career. Married Ilona Mauks in summer 1873 in Pest, contrary to her family's wish. Became editor of Magyar Néplap in 1874. Sent wife to her parents' home in 1875 because of financial problems, divorced her in 1876, and remarried her on December 31, 1882, when career was established; very happy marriage. Joined staff of Budapesti Napilap in 1877. Wrote articles on all major questions of day. Near end of July 1878 moved to Szeged to become regular staff member of Szegedi Napló. Returned to Budapest in December 1880. Joined staff of Ország-Világ and, in 1881, Pesti Hírlap, with which he was associated for nearly 20 years. Publication of Tót atyafiak (1881) and A jó palócok (1882) brought him fame. Became member of Petőfi-Társaság in 1881, Kisfaludy-Társaság in 1882. Edited Magyarország és Nagyvilág 1882-1883 and Urambátyám in 1886, both of which failed. Very successful contributions to Vasárnapi Újság, Magyar Szalon, Képes Családi Lapok, among other periodicals, and to two publishers' series of novels, Egyetemes Regénytár and Regényújság, brought him fame approaching that of Mór Jókai (q.v.). Was parliamentary representative from Illyefalva District 1887-1889 and Fogaras District 1892 to end of life. Associate member of Academy in 1889. President of Budapesti Újságírók Egyesülete in 1896. Founded Országos Hírlap in 1896, which failed after year. Left Pesti Hírlap in 1903 to become principal contributor to Az újság, voice of István Tisza. Spent majority of time on estate in Horpács, which he purchased from Pál Szontagh in 1905. Awarded Grand Prize by Academy in 1908. Had suffered seizures of laryngitis and asthma since 1887. Serious case of pneumonia in 1909. Died suddenly within two weeks after national celebration of 40th anniversary of his literary career, which included his receipt of Order of St. Stephen from Francis Joseph I, distinguished membership in Academy, and honorary doctorate in philosophy from University of Budapest. ¶ One of the most important figures in Hungarian prose fiction. His novels and stories treat the life of peasants, people in small towns, landed gentry, and proprietor class in provinces of Upper Northern Hungary; also autobiographical elements. Not really a social critic but humorist portraying individuals satirically and ironically in their Hungarian settings. Especially effective in his use of anecdotal method. The movement of the style in his novels between romanticism and realism opened a new period in the history of Hungarian novel. According to many critics, he established naturalness of conversation mixed with tasteful humor in Hungarian literature. Children's stories are classics. ¶ Many of his novels have been translated into Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esthonian, Finnish, French, German, Italian, Lithuanian, Polish, Rumanian, Russian, Serbian, Slovakian, Spanish, Swedish, Turkish, and Ukrainian; and editions of his selected works are available in German and Russian.

FIRST EDITIONS: Elbeszélések. I-II. kötet. Budapest: Wodiáner F., 1874. - Tündérvilág. Válogatott mesék gyűjteménye az ifjúság számára kilenc képpel. Írta Kálmán bácsi. Budapest, 1875. [From Pintér, VII, 403] - Még újabb fény- és árnyképek. [Karcolatok] Budapest: Grimm és Horovicz, 1878. 147p. - Az igazi humoristák. Cikkek a magyar nép humoráról. Szeged: Endrényi Lajos és Társa, 1879. 110p. - Szeged pusztulása. Szeged: Endrényi Lajos és Társa, 1879. 64p. - Tisza Lajos és udvara Szegeden. Fény- és árnyképek. [Karcolatok] Budapest: Grimm Gusztáv, 1880. 119p. - A tót atyafiak. [Elbeszélések és rajzok] Budapest: Grimm Gusztáv, 1881. 189p. - Frivol akta. Brézói ludak. A saját ábrázatomról. [Elbeszélések] Bevezetéssel Jókai Mórtól. Budapest: Révai Testvérek, 1882. 111p. - Herczeg Eszterházy Miklós kalandjai szárazon és vizen. [Verses elbeszélés] Budapest: Révai Testvérek, 1882. 23p. - A jó palócok. [Tizenöt apró történet] Budapest: Légrády Testvérek, 1882. 160p. - Az ördög orsója vagy a toplányi boszorkány históriája. [Elbeszélés] Budapest: Méhner Vilmos, 1882. 32p. - Herczeg Eszterházy Miklós további kalandjai. [Verses elbeszélés] Budapest: Révai Testvérek, 1883. 39p. - Jókai Mór vagy a komáromi fiú, ki a világot hódította meg. [Elbeszélés] Budapest: Révai Testvérek, 1883. 28p. - Kavicsok. Elbeszélések. Budapest: Petőfi-Társaság, 1883. 162p. - Az apró gentry és a nép. Harminc kis elbeszélés. Budapest: Révai Testvérek, 1884. 198p. - Nemzetes uraimék. Mácsik a nagyerejű. Regény. Budapest: Révai Testvérek, 1884. 356p. - A titokzatos fekete láda. Elbeszélés. Budapest, 1884. [From Szinnyei, VIII, 1379] - Mikszáth Kálmán: A lohinai fű. Elbeszélés. Welten Oszkár: Egy éjszakára bezárva. Víg beszély. Budapest: Singer és Wolfner, 1885. 158p. - A tekintetes vármegye. Igaz történetek. Budapest: Révai Testvérek, 1885. 180p. - Urak és parasztok. [Elbeszélések] Budapest: Révai Testvérek, 1885. 194p. - A két koldusdiák. Mesés történet az ifjúság számára. Budapest: Révai Testvérek, 1886. 226p. - A tisztelt ház. [Karcolatok] Budapest: Singer és Wolfner, 1886. 178p. - A fészek regényei. [Elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1887. 166p. - Club és folyosó. Politikai ötletek és rajzok. Budapest: Révai Testvérek, 1888. 221p. - Otthon és a zöld mezőn. [Verses képeskönyv gyermekeknek] Budapest: Légrády Testvérek, 1888. 52 sztl. - A beszélő köntös. Regény. Budapest: Révai Testvérek, 1889. 209p. - Magyarország lovagvárai regékben. [Elbeszélések] Budapest: Révai Testvérek, 1890. 175p. - Pipacsok a búzában. Tizennyolc elbeszélés. Budapest: Révai Testvérek, 1890. 230p. - Tavaszi rügyek. Elbeszélések az ifjúságról. Budapest: Révai Testvérek, 1890. 215p. - Galamb a kalitkában. [Regény] Budapest: Singer és Wolfner, 1892. 175p. - A kis prímás. Történeti elbeszélés. Az ifjúság számára átdolgozva. Budapest: Révai Testvérek, 1892. 108p. - Országgyűlési karcolatai. Összegyűjtötték és kiadták Légrády Testvérek. Budapest, 1892. 365p. - Pernye. [Novellák] Budapest: Révai Testvérek, 1893. 229p. - Az eladó birtok. Páva a varjúval. Két elbeszélés. Budapest: Singer és Wolfner, 1894. 182p. - Szent Péter esernyője. [Regény] Budapest: Légrády Testvérek, 1895. 341p. -Társalgási leczkék. Az elemi népiskolák számára. Kulcs a magyar nyelv megtanulásához. Budapest, 1895. [From Szinnyei, VIII, 1380] - Beszterce ostroma. Egy különc ember története. [Regény] Budapest: Légrády Testvérek, 1896. 297p. - Kísértet Lublón és egyéb elbeszélések. Budapest: Légrády Testvérek, 1896. 231p. - Nagyságos Katánghy Menyhért képviselő úr viszontagságos élete, kalandjai, szerencsétlensége, szerencséje és művei. [Regény] Budapest: Révai Testvérek, 1896. 288p. - A gavallérok. Ne okoskodj Pista. [Elbeszélések] Budapest: Légrády Testvérek, 1897. 98, 104p. - A keresztmama meséi: A pajkos diák, A varjú esete. Budapest, 1897. [From Szinnyei, VIII, 1381 ] - A keresztmama újabb meséi: A király álma, Hó-király. Budapest: Légrády Testvérek, ca. 1897. 43p. -Prakovszky, a siket kovács. [Elbeszélés] Budapest: Légrády Testvérek, 1897. 168p. - A demokraták. 1. Szervusz, Pali bácsi! 2. Ugyan eredj a Rákóczyddal! [Elbeszélések] Budapest: Légrády Testvérek, 1898. 74p. - Két elbeszélés: Homályos ügy, A táborszernagy halála. Budapest, 1898. [From Szinnyei, VIII, 1381 ] - Új Zrínyiász. Társadalmi és politikai szatirikus rajz. Budapest: Légrády Testvérek, 1898. 260p. - Egy választás Magyarországon vagy a körtvélyesi csíny. [Regény] Budapest: Légrády Testvérek, 1899. 143p. - Különös házasság. Regény. I-II. kötet. Budapest: Légrády Testvérek, 1901. - Öreg szekér, fakó hám. Újabb elbeszélések: Budapest: Légrády Testvérek, 1901. 298p. - A szelistyei asszonyok. [Regény] A szökevények. [Novella] Apró képek a vármegyéből. Úti élmények. Budapest; Légrády Testvérek, 1901. 334p. - A fekete kakas. [Elbeszélések] Budapest: Légrády Testvérek, 1902. 309p. - Akli Miklós cs. kir. udv. mulattató története. [Regény] Budapest: Légrády Testvérek, 1903. 281p. - Mikor a mécses már csak pislog. Elbeszélések. Budapest: Légrády Testvérek, 1903. 299p. - Az én kortársaim. [Visszaemlékezések] Budapest: Athenaeum, 1804. 190p. - A vén gazember. [Regény] Budapest: Révai Testvérek, 1906. 238p. - Világít este a szentjánosbogár is. [Elbeszélések] Budapest: Révai Testvérek, 1906. 264p. - Jókai Mór élete és kora. I-II. kötet. Budapest: Révai Testvérek, 1907. - A Noszty fiú esete Tóth Marival. [Regény] I-III. kötet. Budapest: FrankIin-Társulat, 1908. - Continued under EDITIONS.

EDITIONS

See also nos. 2550 (letters), 2551 (letters), and 2570. Editorial works: nos. 999, 1664, and 1665. Material in editions: no. 705, p. 175, and nos. 3823 and 4090. Annotated work: no. 1553.

2536. Munkái. Közrebocsájtotta az író negyvenéves jubileumára alakult bizottság. I-XXXII. kötet. Budapest: Révai Testvérek, 1910. [C]

1-2. kötet: Különös házasság. Regény. 1-2. kötet.

3. kötet: Szent Péter esernyője. [Regény] 250p.

4. kötet: Beszterce ostroma. [Regény] 227p.

5. kötet: Új Zrínyiász. [Regény] 214p.

6. kötet: Akli Miklós császári és királyi mulattató története. [Regény] 228p.

7. kötet: A vén gazember. [Regény] 181p.

8. kötet: Kisebb regények: A fekete kakas, A beszélő köntös. l. kötet. 189p.

9. kötet: Kisebb regények: A gavallérok, Sipsirica. 2. kötet. 179p.

10. kötet: Kisebb regények: Prakovszky, a siket kovács, A kis prímás. 3. kötet. 179p.

11. kötet: Kisebb regények: Galamb a kalitkában, A Krúdy Kálmán csinytevései. 4.kötet. 182p.

12. kötet: Kisebb regények: Az eladó birtok, Mindenki lépik egyet. 5.kötet. 155p.

13. kötet: Kisebb regények: A szelistyei asszonyok, Ne okoskodj Pista. 6. kötet. 204p.

14. kötet: A tekintetes vármegye. Elbeszélések. 257p.

15. kötet: A tót atyafiak. A jó palócok. [Elbeszélések] 223p.

16. kötet: A gyerekek. [Elbeszélések] 213p.

17. kötet: Két választás Magyarországon. [Two works under this new title for the first time: Nagyságos Katánghy Menyhért képviselő úr viszontagságos élete and Egy választás Magyarországon, vagy A körtvélyesi csíny]305p.

18-19. kötet: Jókai Mór élete és kora. Életrajzi monográfia. 1-2. kötet.

20-21. kötet: Az én kortársaim. 1-2. kötet.

22-23. kötet: Nagyobb elbeszélések. 1-2. kötet.

24-28. kötet: Kisebb elbeszélések. 1-5. kötet.

29-30. kötet: Apró vázlatok és rajzok. 1-2. kötet.

31. kötet: A két koldusdiák. [Regény] 141p.

32. kötet: A Mikszáth jubileum története. A jubileumi díszkiadás teljes tartalommutatójával. 63p.

[MH] NN [AsWN] [GyBH]

2537. A fekete város. [Regény] I-III. kötet. Budapest: Franklin-Társulat, 19111.

2538. Töviskes látogatóban. Elbeszélések. [Contains his last stories and fragments not published previously in book form] Budapest: Franklin-Társulat, 19121. 287p.

2539. Munkái. Hátrahagyott iratok. Sajtó alá rendezte Rubinyi Mózes. I-XIX. kötet. Budapest: Révai Testvérek, 1914-19171. [C]

1. kötet: A saját ábrázatomról. Vallomások, levelek, följegyzések. 1914.1 327p.

2. kötet: Az igazi humoristák. Olvasmányok, úti jegyzetek, tárcacikkek. 19151. 156p.

3. kötet: Tudós írások. Huszonegy előszó, beszédek, tudósítások. 19141. 256p.

4. kötet: Az én ismerőseim. Apró jellemrajzok. 19141. 272p.

5. kötet: Az én halottaim. Nekrológok. 19141. 240p.

6-7. kötet: Szeged könyve. Elbeszélések. 1-2. kötet. 19141.

8-11. kötet: Dekameron. Elbeszélések. 1-4. kötet. 19171.

12-13. kötet: Anekdóták. 1-2. kötet. 19171.

14. kötet: Nemzetes uraimék. Mácsik a nagyerejű. Regények. 19171. 179p.

15. kötet: Magyarország lovagvárai regékben. 19171. 139p.

16. kötet: A tisztelt ház. Politikai karcolatok és jellemrajzok. 1886-1890. 1. kötet. 19171. 157p.

17. kötet: A tisztelt ház. Politikai karcolatok és jellemrajzok. 1892-1906. 2. kötet. 19171. 131p.

18. kötet: A vármegye rókája. Regény. 19171. 280p.

19. kötet: Rubinyi Mózes: Mikszáth Kálmán élete és művei. Az összes művek bibliográfiájával. 19171. 129p.

AsWN GyBH

2540. Írói arcképek. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bisztray Gyula. Budapest: Művelt Nép, 1953. 215p. [C] GyBH

2541. Válogatott művei. Szerkesztő bizottság: Barabás Tibor, Illés Endre, Király István, Rubinyi Mózes. Eddig [I-XIII.] kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953+. [C]

[Volumes not numbered; arranged chronologically]

1. Beszterce ostroma. Új Zrínyiász. Regények. 1953. 433p.

2. A fekete város. Regény. 1953. 528p.

3. Különös házasság. Regény. 1953. 401p.

4. Elbeszélések, 1871-1887. 1. kötet. 1954. 562p.

5. Kisregények. 1. kötet. 1954. 522p.

6. A Noszty fiú esete Tóth Marival. Regény. 1954. 544p.

7. Elbeszélések, 1887-1899. 1955. 535p.

8. Elbeszélések, 1900-1910. 1955. 572p.

9. Két választás Magyarországon. Regény. 1955. 276p.

10. Kisregények. 2. kötet. 1955. 535p.

11. Szent Péter esernyője. Akli Miklós. Regények. 1956. 434p.

12. Emlékezések és tanulmányok. 1957. 755p.

13. A tisztelt ház-ból. Politikai karcolatok. 1958. 627p.

MnU [NNC] [AsWU] FiHU [GeCU] [GyBH] GyGNSU

2542. Összes művei. Szerkeszti Bisztray Gyula és Király István. Eddig I-XXVIII., XXX-XXXI., XXXV., LI-LII. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956+. [A]

1. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1871-1877: Ami a lelket megmérgezi, A batyus zsidó lánya, A lutri, A vármegye rókája. Függelék: Vázlatok és változatok. 1956. 307p.

2. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1878-1883; Az apám ismerősei, Nemzetes uraimék, Mácsik a nagyerejű. Függelék: Vázlatok és változatok. 1956. 404p.

3. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1885-1889: A lohinai fű, A két koldusdiák, A beszélő köntös. Függelék: A lovak reparálója. 1957. 376p.

4. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1891-1892: Galamb a kalitkában, A kis prímás, Farkas a Verhovinán. Függelék: A romanticizmus. 1956. 259p.

5. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1893; Kisértet Lublón, Az eladó birtok, Páva a varjúval. Függelék: Utóiratok a "Kísértet Lublón" című elbeszéléshez. 1957. 281p.

6. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1894: Beszterce ostroma. Függelék: Nyílt levél Nagy Miklóshoz a "Vasárnapi Újság" szerkesztőjéhez. 1957. 324p.

7. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1895: Szent Péter esernyője. 1957. 328p.

8. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1895-1897: Ne okoskodj, Pista, Nagy kutya a vicebíró, A zöld légy és a sárga mókus, Prakovszky, a siket kovács, A gavallérok. 1958. 344p.

9. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1896: Két választás Magyarországon. Függelék: Katánghy bejut a pénzügyi bizottságba. 1958. 328p.

10. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1897-1898: A demokraták, Új Zrínyiász. Függelék: "A demokraták" című elbeszélés vázlatai és változatai, írások az "Új Zrínyiász" című regényről. 1957. 388p.

11. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1899: Apró képek a régi vármegyéből, A Krúdy Kálmán csínytevései, A mi örökös barátunk, Egy éj az Arany Bogárban. Függelék: A megromlott "állás." 1959. 336p.

12. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1899-1901: A fekete kakas, A szökevények, A szelistyei asszonyok. "A szelistyei asszonyok" jegyzeteinek részletezése. 1959. 364p.

13-14. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1900: Különös házasság. 1-2. kötet. 1960.

15. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1902: Fili, Mindenki lépik egyet, A sipsirica. 1960. 303p.

16. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1903: Akli Miklós cs. kir. udvari mulattató története. 1959. 259p.

17. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1904-1905: A vén gazember, Kozsibrovszky üzletet köt. 1959. 303p.

18-19. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1905-1906: Jókai Mór élete és kora. 1-2. kötet. 1960.

20-21. kötet: Regények és nagyobb elbeszélések, 1906-1907: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. 1-2. kötet. 1960.

22-23. kötet: Regények és elbeszélések, 1908-1910: A fekete város. 1-2.kötet. 1961.

24. kötet: Levelezése, 1865-1884. 1. kötet. 1961. 352p.

25. kötet: Levelezése, 1884-1908. 2. kötet. 1961. 296p.

26. kötet: Levelezése, 1909-1910. 3. kötet. 1961. 304p.

27. kötet: Elbeszélések, 1861-1873. 1. kötet. 1962. 340p.

28. kötet: Elbeszélések, 1874-1877. 2. kötet. 1963. 332p.

30. kötet: Elbeszélések, 1878-1880. 4. kötet. 1965. 340p.

31. kötet: Elbeszélések, 1880-1881. 5. kötet. 1966. 266p.

35. kötet: Elbeszélések, 1884. Sajtó alá rendezte Rejtő István. 9. kötet. 1965. 356p.

51. kötet: Cikkek és karcolatok, 1869-1874. l. kötet. 1964. 311p.

52. kötet: Cikkek és karcolatok, 1874-1875. 2. kötet. 1964. 275p.

[DLC] [MH] MnU [NN] [NNC] [AsWN] FiHU [GeCU] [GeLBM] GyBDS GyBH [GyGNSU]

2543. Ars poeticája. Válogatta, sajtó alá rendezte és az előszót írta Illés Béla. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960. 300p. [C] DLC ICU InU NNC GeCU GeLU GyBDS GyBH

2544. Elbeszélések és kisregények. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetést írta Véber Károly. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960. [B]

1. kötet: Elbeszélések. 483p.

2. kötet: Kisregények: Galamb a kalitkában, Kísértet Lublón, Prakovszky a siket kovács, A gavallérok, A fekete kakas, A szelistyei asszonyok, A sipsirica. 499p.

NN GyBH

BIBLIOGRAPHY

See also nos. 2536 (vol. 32), 2539, 2549, 2550, 2560, and 2966.

2545. Méreiné Juhász Margit. Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. Budapest: Bibliotheca Academiae Scientiarium Hungaricae, 1963. 65p.

An account of his literary and material estate to be found in the library of the Hungarian Academy of Sciences and in regional museums. Includes a catalog of his manuscripts and his library at the Hungarian Academy. MH AsWN GeOB GyBDS GyGNSU

BIOGRAPHY

See also no. 4634.

2546. Gyöngyösy László. Mikszáth Kálmán. (1849-1910) Budapest: Franklin-Társulat, 1911. 105p.

Biographical sketches based mainly on Gyöngyösy's conversations with Mikszáth. Chapters on Mikszáth as a beginning writer, journalist, and author. Illustrations. MH NNC AsWN GeLBM GyBH

2547. Rubinyi Mózes. "Jókai és Mikszáth," Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Gondolat, 1962; 235p. Pp. 129-141. [Appeared in Budapesti Szemle, CLXV, no. 559 (1916), 422-433]

Details of their long relationship and attitudes toward each other as they were linked by the literary and historical events of their times. NNC GeLBM GyBDS GyGNSU

2548. Király István. Mikszáth Kálmán. Budapest: Művelt Nép, 1952. 269p. [19622]

Concentration on the development of realism in his style. Appendix: Five essays on special questions about the art of his works. DLC IC MnU NN NNC AsWN FiHU GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

2549. Nacsády József. Mikszáth szegedi évei. (1878-1880) Budapest: Művelt Nép, 1956. 158p.

After discussing the role of Mikszáth and the city of Szeged in Hungarian literary history and life in Szeged during the 1870's and 1880's, considers his activities during the years 1878 to 1880: his political views and pamphleteering activities, and the development of his literary art. Bibliography of his works published during his years in Szeged, pp. 145-154; bibliography of studies about him, pp. 155-157. DLC MH MnU NNC GeLBM

2550. Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Király István, a függelék anyagát sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Méreiné Juhász Margit. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 410p.

The memoirs of his wife, beginning with her youth and detailing her husband's life, which is the central focus of the work. Chronological table of events in their lives and genealogical tables for both families. Appendix: His letters to his wife, with bibliographical notes. Bibliographical notes, pp. 378-381. Illustrations. DLC MH MnU NN NNC AsWN FiHI GeLBM GyBDS GyBH

2551. Rejtő István. Mikszáth Kálmán, a rimaszombati diák. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959. 107p.

His years as a student at the Rimaszombat Gymnasium, 1857-1862. Numerous documents on the forms he attended. Chapter on his activities as a member of the school's literary and debating society. Appendix: His four letters to János Fábry. Bibliographical footnotes. Illustrations and facsimiles. DLC MH MnU NNC AsWN GeLBM GyBDS GyGNSU

2552. Mikszáth Kálmán. 1847-1910. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a dokumentumanyagot összeállította Bisztray Gyula. Budapest: Magyar Helikon, 1961. 199p.

A picture book of places and persons associated with his life and writings. Numerous illustrations accompanied by quotations from his works. MnU AsWN FiHU GeCU GeLBM GyBH GyGNSU

CRITICISM

See also nos. 715, 1332, 2648, 2947, 3862, 4082, 4513, and 4624.

2553. Réger Béla. Mikszáth. Herczeg. Ambrus. (Ismertető felolvasások) Szentgotthárd: Wellisch Béla, 1908. 101p.

Separate studies of Mikszáth, Herczeg, and Ambrus characterizing the subject matter and form of their writings and assessing their contributions to Hungarian literature. Works considered most important given special attention.

2554. Kiss Ernő. Mikszáth Kálmán. Kolozsvár: Gámán Örököse, 1910. 71p.

A general characterization of his works: their subject matter, plots, characters, and narrative techniques.

2555. Négyesy László. "Mikszáth," Budapesti Szemle, CXLII, no. 401 (1910), 219-242.

Establishes his significance as a writer by analyzing the tendencies in the development of Hungarian belles-lettres and the characteristics of his individuality. Much attention to his literary development. Comparisons with Jókai. CtY DLC NN NNC AsWN GeLBM GyBH

2556. Rubinyi Mózes. Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve. Budapest: Révai Testvérek, 1910. 246p.

Purpose: to analyze in lexical format his style and language repetitions and rhythms, phrases, short sentences, stylistic devices in characterization, and grammatical aspects. Includes an extensive dictionary of frequently occurring words and phrases to describe specific conditions or connotations which show some semantic change or development in their everyday or dialectical use, and important dialectical words and phrases that are not a part of everyday language. MH NNC OCl GeLBM GyBH

2557. Schöpflin Aladár. "Mikszáth Kálmán," Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Budapest: Nyugat, 1917; 236p. Pp. 30-54. [Appeared in Nyugat, III (April 16, 1910), 489-507]

The author as the representative of the generation that shaped Hungarian development following the Compromise of 1867; the preservation of his youthful impressions in his works; his attitudes toward peasants and his "remote portraits" of them; his treatment of the middle class, the village gentry, and the county nobility; his narrative voice close to the living word; his narrative style and techniques; his continuation of the development of the novel from where Jókai left it. InU MnU NNC GeLBM GyBH GyGGaU

2558. Váradi Béla. Mikszáth Kálmán. Budapest: Franklin-Társulat, 1910. 190p.

A critical discussion of his writings, with the circumstances surrounding the author essential to an understanding of his works. MH MnU NNC FiHI GeLBM GyBH

2559. Waczulik László. Népies elemek Mikszáth nyelvében. Budapest: Markovits és Garai, 1910. 72p.

A study of popular elements in his language: phonetics, accidence, syntax, dialectical words, idioms, folk songs, and superstitions. MiU FiHI GyBH

2560. Rubinyi Mózes. Mikszáth Kálmán élete és művei. Az összes művek bibliográfiájával. Budapest: Révai Testvérek, 1917. 129p.

A brief account of his life followed by an examination of his literary career, form and motifs, humor and style, predecessors and followers, value, character, and future. Bibliography of his works, pp. 95-[130]. CoU DLC InU MH MnU NNC OCl AsWN FiHI GeLBM GyBH GyGGaU

2561. Zsigmond Ferenc. Mikszáth írói egyénisége mint kortörténelmi dokumentum. Debrecen: Csáthy Ferenc, 1923. 34p.

His poetry as typifying the feelings and attitudes toward life in Hungary prior to World War I. MH NNC AsWN GyBH

2562. György Lajos. Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz. Budapest: Pallas, 1933. 43p.

Annotates the analogs and sources to 31 of his anecdotes. NNC GeLBM

2563. Rubinyi Mózes. "Huszonöt év Mikszáth Kálmán életéből," Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Gondolat, 1962; 235p. Pp. 123-128. [Appeared in Irodalomtörténet, XXV (1936), 9-17]

A discussion of the course of his reputation in the 25 years after his death: critical opinion, posthumous publication of his works, and scholarly studies. NNC GeLBM GyBDS GyGNSU

2564. Riedl Frigyes. Mikszáth Kálmán. Tanítványaival sajtó alá rendezte Somos Jenő. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1940. 118p.

A brief treatment of his life in four periods, the characteristics of his works and their place in Hungarian literature (discussions of A tót atyafiak, A jó palócok, Szent Péter esernyője, and Új Zrínyiász mainly), his artistic use of regional materials, and the characteristics and structure of Beszterce ostroma. AsWN

2565. Kráhl Vilmos. Mikszáth a jogász. Budapest: Dr. Vajna és Bokor, 1941. 161p.

Principles of law as they are found in his writings. Chapters on the models of his characters. Bibliographical footnotes.

2566. Schöpflin Aladár. Mikszáth Kálmán. Budapest: Franklin-Társulat, 1941. 156p.

A study of the form and substance of his writings and his literary development. MnU NNC AsWN GeLBM

2567. Karácsony Sándor. A cinikus Mikszáth. Budapest: Exodus, 1944. 110p.

States the bases on which Mikszáth's ideas are called cynical and disproves the charge by examining Demokraták for his system of values and his symbols. Establishes his concepts in various areas: literature, politics, religion, art, society, technology, world outlook, and education. Closes with sections on his Hungarian cast of mind, his concept of Hungarian character, and the Hungarian system of values and the axiology of Karl Böhm; includes a table of the system of values. MnU GeLBM

2568. Scheiber Sándor. Mikszáth Kálmán és a keleti folklore. Budapest: Országos Néptanulmányi Egyesület, 1949. 76p. [Parts appeared in Irodalomtörténet, XXXVI (1947), 48-54, Magyar Nyelvőr, LXXI (1947), 63-64, and Ethnographia, LIX (1948), 102-110]

A documentation of the use of ten motifs from Middle East folklore in his works. Bibliographical footnotes. MnU GeLBM GeOB

2569. Sőtér István. "Mikszáth Kálmán helye a magyar realizmusban," Válasz, IX (1949), 336-343.

Maintains that his successes were great despite the limitations of his anecdotal method and his failure to handle the problems of his society within the framework of national aspirations prior to 1848, but that he would have become a more critical realist had he followed the generation of writers in the Age of Reform and chosen their way of serving the people. DLC

2570. Sőtér István. "Mikszáth Kálmán és a Beszterce ostroma," Romantika és realizmus. Válogatott irodalmi tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956; 611p. Pp. 551-572. [Appeared as introductory study to Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952; 226p. Pp. 5-24]

Traces his development prior to Beszterce ostroma and maintains that the work develops his realism parallel to his political outlook and reaches the point where he can go on to the height of his art. Frequent comparisons with Mór Jókai, and characterizations of Mikszáth's view of the means by which society can be improved. DLC MnU NNC AsWN FiHI GeCU GeLBM GyGNSU

2571. Bisztray Gyula. "Mikszáth Kálmán 'Irodalomtörténete,' " Mikszáth Kálmán: Írói arcképek. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bisztray Gyula. Budapest: Művelt Nép, 1953; 215p. Pp. 5-34.

Examination of his studies of literature and writers to show his views of Hungarian literary history and the principles of Hungarian literature and his attitudes toward the place of the authors in Hungarian literature. GyBH

2572. Barta János. "Mikszáth-problémák," Irodalomtörténeti Közlemények, LXV (1961), 1-45. [Also a reprint]

Examines his novels as narrative works, his views and attitudes as a writer, the world outlook and ideals in his works, and the aesthetics of his literary composition and techniques, mainly to show that he is not purely realistic in his approach as is commonly believed but also romantic. Closes with a study of Noszty manifesting his romantic realism. Summary in German, pp. 44-45. DLC MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBH

2573. Mezei József. "Mikszáth és a század 'realizmusa,' " Irodalomtörténeti Közlemények, LXV (1961), 448-469.

Using an extensive discussion of the views of István Király (see no. 2548), János Barta (see no. 2572), and István Sőtér (see no. 2569 and 2570) about the problem of realism as a point of departure, discusses the characteristics of romanticism and realism in the second half of the 19th century, and examines Mikszáth's use of anecdote, humor, and themes in order to place him in the realism of his own period. DLC MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBH

MOLNÁR FERENC

Born January 12, 1878 in Budapest; died April 2, 1952 in New York. Dramatist, novelist, short-story writer, journalist. Completed schooling at Reformed gymnasium in Budapest. Began study of law at University of Budapest, pursued international aspects at University of Geneva briefly; abandoned law as a career. Joined editorial staff of Budapesti Napló in 1896. Articles and short stories gained wide recognition while he was a youth. Worked on staffs of A Hét, Új Idők, and Pesti Hírlap. Soon became professional dramatist and novelist. Named member of Petőfi-Társaság in 1908. Married three times: Margit Vészi, Sári Fedák, and Lili Darvas, an actress living in the United States. War correspondent during World War I; his reports were published by New York Times even though he was on opposing side. His real development as a writer lay in drama, and success after World War I became worldwide. Spent increasing amounts of time abroad in 1920's and left Hungary in 1930's because of growing threat of fascism. Went to France and Switzerland and in 1940 settled in New York, after which he made occasional trips to Europe. Lived and worked in Plaza Hotel at literary activities until his death. ¶ His novels, especially A Pál-utcai fiúk and Andor, are significant expressions of life of his times, but his dramas established real reputation, making him best known Hungarian writer abroad. Early writings much influenced by Oscar Wilde, Maupassant, and modern French comedy. Showed originality in treatment of absurd situations in society. Characters usually violate conventions of society and have difficulty finding reasonable solutions to rational problems. Mixed romanticism and realism in his plays. Tended to be sentimental and cynical. Strong sense of dramatic structure. Introduced many innovations to Hungarian stage. Translated numerous works in early years of career. Liliom very successful both as play and as Carousel, a musical comedy. Many plays produced as films. ¶ Many of his plays have been translated into Bulgarian, Dutch, English, Esthonian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Polish, Rumanian, Russian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, and Turkish, and A Pál utcai fiúk into Bulgarian, English, Finnish, German, Italian, Polish, Rumanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Spanish, and Turkish; and some of his short stories are available in periodicals and anthologies in several foreign languages.

FIRST EDITIONS: Magdolna és egyéb elbeszélések. Budapest: Ranschburg Gusztáv, 1898. 155p. - A csókok éjszakája és egyéb elbeszélések. Budapest: Kunosy Vilmos és Fia, 1899. 181p. - Az éhes város. [Regény] Budapest: Révai és Salamon, 1901. 329p. - Egy gazdátlan csónak története. Regény. Budapest: Magyar Hírlap, 1901. 135p. - A doktor úr. Bohózat 3 felvonásban. Budapest: Lampel Róbert, 1902. 80p. - Józsi és egyéb kis komédiák. [Humoros jelenetek] Budapest, 1902. [From Pintér, VIII, 1284] - Éva. Regény. Budapest: Magyar Hírlap, 1903. 150p. - Józsi. Bohózat. Budapest: Lampel Róbert, 1904. 92p. - Gyerekek. [Rajzok] Budapest: Lampel Róbert, 1905. 68p. - Egy pesti leány története. [Regény] Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1905. 153p. - Az ördög. Vígjáték. Budapest: Franklin-Társulat, 1907. 182p. - A Pál-utcai fiúk. Regény kis diákok számára. Budapest: Franklin-Társulat, 1907. 242p. - Rabok. [Regény] Budapest: Franklin-Társulat, 1908. 249p. - Ketten beszélnek. Tárcák, rajzok. Budapest: Franklin-Társulat, 1909. 251p. -Pesti erkölcsök. Humoros rajzok. [Jelenetek] Budapest: Lampel Róbert, 1909. 125p. - Liliom. Egy csirkefogó élete és halála. Külvárosi legenda hét képben. [Színmű] Budapest: Franklin-Társulat, 1910. 143p. - A testőr. Vígjáték. Budapest, 1910. [From Pintér, VIII, 1288] - Hétágú síp. Tréfák, karcolatok, tárcák. Budapest: Franklin-Társulat, 1911. 248p. - A farkas. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 1912. 184p. - Ma, tegnap, tegnapelőtt. Vasárnapi krónikák. [Cikkek] Budapest: Lampel Róbert, 1912. 114p. - Báró Márczius és egyéb elbeszélések. Budapest: Lampel Róbert, 1913. 82p. - Kis hármaskönyv. Elbeszélések. I-III. kötet. Budapest: Franklin-Társulat, 1914. - Az aruvimi erdő titka és egyéb szatirák. Budapest: Légrády Testvérek, 1916 [1917?]. 226p. - Egy fehér felhő. Miráklum. Budapest, 1916. [From Pintér, VIII, 1289] - Egy haditudósító emlékei. 1914 november-1915 november. [Háborús rajzok] Budapest: Franklin-Társulat, 1916. 560p. - Farsang. Színmű. Budapest: Franklin-Társulat, 1917. 288p. - Ismerősök. Feljegyzések, krónikák. [Elbeszélések] Budapest: Franklin-Társulat, 1917. 217p. - Az óriás és egyéb elbeszélések. Budapest: Franklin-Társulat, 1917. 235p. [1st ed?] - Úri divat. Vígjáték. Budapest, 1917. [From Pintér, VIII, 1289] - Vacsora és egyéb jelenetek. Budapest: Érdekes Újság, 1917. 47p .- Andor. Regény. Budapest: Athenaeum, 1918. 621p. - Széntolvajok. Elbeszélés. Budapest: Népszava, 1918. 19p. - A hattyú. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 1921. 198p. - Szinház. Három egyfelvonásos. [Előjáték a Lear királyhoz, Marsall, Az ibolya]Budapest: Franklin-Társulat, 1921. 215p. - Égi és földi szerelem. Dráma 5 felvonásban. Budapest: Pantheon, 1922. 159p. - A vörös malom. Színjáték két részben, 26 képben. Budapest: Franklin-Társulat, 1923. 214p. - Az üvegcipő. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 1924. 182p. - A gőzoszlop. [Regény] Budapest: Franklin-Társulat, 1926. 126p. - Játék a kastélyban. Anekdota három felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 1926. 139p. - Riviera. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 1926. 119p. - A csók és egyéb elbeszélések. Budapest: Tolnai, 1927. 160p. - Continued under EDITIONS. See also p. 208.

EDITIONS

2574. Művei. I-XX.kötet. Budapest: Franklin-Társulat, 1928.

1. kötet: Az éhes város. [Regény] 4.kiadás. 228p.

2. kötet: A Pál utcai fiúk. [Ifjúsági regény] 7. kiadás. 175p.

3-4. kötet: Andor. [Regény] 3. kiadás. 1-2. kötet.

5. kötet: Rabok. [Regény] 3. kiadás. Ismerősök. [Feljegyzések, krónikák] 2. kiadás. 236p.

6. kötet: Az aruvimi erdő titka és egyéb szatirák. A gőzoszlop. [Regény] 3. kiadás. 247p.

7. kötet: Muzsika. [Novellák] 3. kiadás. Egy gazdátlan csónak története. [Regény] 4. kiadás. 227p.

8. kötet: Ketten beszélnek. [Tárcák, rajzok] 3. kiadás. Éva. [Regény] 4. kiadás. 239p.

9. kötet: Kis hármaskönyv. [Apró történetek, rajzok, furcsa figurák] 4. kiadás. Az óriás. [Elbeszélés] 2. kiadás. 219p.

10. kötet: Józsi. [Humoreszk] 4. kiadás. Gyerekek. [Rajzok] 3. kiadás. 173p.

11. kötet: Hétágú síp. [Tréfák, karcolatok, tárcák] 3. kiadás. Pesti erkölcsök. [Jelenetek] 2. kiadás. 242p.

12. kötet: Toll. [Anekdoták] 1. kiadás. Ma, tegnap, tegnapelőtt. [Csevegések] 3. kiadás. 213p.

13-14. kötet: Egy haditudósító emlékei. [Rajzok] 2. kiadás. 1-2. kötet.

15. kötet: A doktor úr. [Színmű] 5. kiadás. Józsi. [Színmű] 3. kiadás. Az ördög. [Vígjáték] 12. kiadás. 287p.

16. kötet: Liliom. [Színmű] 10. kiadás. A testőr. [Vígjáték] 5. kiadás. A farkas. [Színjáték]. 12. kiadás. 270p.

17. kötet: A fehér felhő. [Színmű] 2. kiadás. Úri divat. [Vígjáték] 2. kiadás. Farsang. [Színmű] 9. kiadás. 242p.

18. kötet: A hattyú. [Vígjáték] 2. kiadás. Színház. [Három egyfelvonásos életkép: Előjáték a Lear királyhoz, Marsall, Az ibolya]2. kiadás. 226p.

19. kötet: Égi és földi szerelem. [Dráma] 2. kiadás. A vörös malom. [Színjáték] 2. kiadás. 218p.

20. kötet: Az üvegcipő. [Vígjáték] 2. kiadás. Riviera. [Vígjáték] 2. kiadás. Játék a kastélyban. [Vígjaték három felvonásban] 2. kiadás. Olympia. [Vígjáték] 313p.

MnU NN NNC AsWN GeCU

2575. Olympia. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 19281. 128p. DLC IC NN GeLBM GyBH

2576. Egy, kettő, három. Vígjáték egy felvonásban. Budapest: Franklin-Társulat, 19291. 116p. IC NN OCI AsWU GeLBM GyBH

2577. A jó tündér. Vígjáték három felvonásban. Budapest: Athenaeum, 19301. 158p. [1935] GeLBM GyBH

2578. Harmónia. Családi idill három felvonásban. Budapest: Athenaeum, 19321. 128p. DLC NN OCl GeLBM GyBH

2579. Valaki. Vígjáték. Budapest: Franklin-Társulat, 19321. 114p. DLC NN GeLBM GyBH

2580. Csoda a hegyek közt. Legenda négy felvonásban. Budapest: Athenaeum, 19331. 146p. DLC MH FiHI FiHU GeLBM GyBH

2581. A zenélő angyal. Egy fiatal szerelem regénye. Budapest: Athenaeum, 19331. 276p. DLC NN NNC OCl GeLBM GyBH

2582. Az ismeretlen lány. Dráma. Budapest: Athenaeum, 19341. 124p. DLC MnU NN OCl GeLBM GyBH

2583. Menyegző. Jelenetek. Budapest, 19351. [From Várkonyi, p. 343]

2584. Nagy szerelem. Budapest: Athenaeum, 19351. 136p. DLC IC NN GeLBM GeLU

2585. Delila. Budapest: Athenaeum, 19371 [1938?]. 108p. DLC MH NN GeLBM

2586. A zöld huszár. [Regény] Budapest: Athenaeum, 19371. 144p. DLC NN OCl FiHI GeLBM GyBH

2587. Őszi utazás. Regény. Budapest: Athenaeum, 19391. 269p. DLC OCl GeLBM GeLU GyBH

2588. Isten veled szivem. Regény. Budapest: Káldor György, 19471. 241p. NN GeLBM

2589. Az aruvimi erdő titka. [Elbeszélések, színművek] Válogatta Vajda Gábor, bevezette Demeter Imre. Budapest: Magvető, 1957. 342p. [C] DLC GyGNSU

2590. A kékszemű. [Ifjúsági elbeszélés] Budapest: Magvető, 19571. 41p. DLC NN

2591. A gőzoszlop és más elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. 333p. [C] DLC MH AsWN GeCU GeLBM GyGNSU

2592. Útitárs a száműzetésben. (Companion in exile) Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Bevezette Kárpáti Aurél, fordította Stella Adorján. Budapest: Táncsics, 19581. 357p. [C] CU DLC IC MH MiD NN NNC AsWN GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

2593. Színház. [Színművek: Liliom, A testőr, Előjáték a Lear királyhoz, Marsall, Az ibolya, Játék a kastélyban, Olympia, Egy, kettő, három] Az előszót Hegedüs Géza írta. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. 532p. [C] C IC MH NNC FiHU GeCU GeLBM GyBDS GyGNSU

2594. Szülőfalum, Pest. [Novellák, jelenetek: Toll, Pesti menazséria, Ketten beszélnek, Szülőfalum, Pest]A kötetet válogatta, sajtó alá rendezte, az utószót írta Vécsei Irén. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. 599p. [C] IC MH NN NNC FiHU GeLBM GyBDS GyGNSU

2595. A Pál utcai fiúk. Ifjúsági regény. Az utószó Vécsei Irén munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 255p. [C] CoU IC NN FiHU GeLBM GyBH

BIOGRAPHY

2596. Halmi Bódog. Molnár Ferenc. Az ember és az író. Budapest: A Szerző, 1929. 80p.

An intimate portrait of his years in Budapest: the social and literary environment in which he lived, his journalism, his dramatic writings and their reception, and his character and problems. By a friend. MH GyBH

2597. Molnár Erzsébet. Testvérek voltunk. Budapest: Magvető, 1958. 289p.

The personal memoirs of his sister about their relationships and written directly to him. Illustrations. DLC MH NN AsWN GeLU GyBDS

CRITICISM

See also no. 4624.

2598. Móricz Zsigmond. "Magyarosság és a nemzetietlenség," Irodalomról, művészetről. [1899-1942] Sajtó alá rendezte Szabó Ferenc. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. I, 289-296. [Appeared in Nyugat, V (April 16, 1916), 704-709]

Despite critics' views, Molnár's play, Az ördög, is considered both Hungarian and universal in its motif and technique and well within the scope of previous developments in the history of Hungarian drama. DLC MH MnU NB NNC AsWN AsWU FiHI GeCU GyBDS

2599. Kárpáti Aurél. "Molnár Ferenc. Mozaik," Tegnaptól máig. Válogatott irodalmi tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961; 427p. Pp. 183-220. [Dated from 1922 to 1956 in the text]

Several studies dealing with the characteristics of his dramas and his development as a dramatist. DLC NN NNC AsWN GyBDS GyBH GyGNSU

2600. Laczkó Géza. "Le ruban," Nyugat, XX (February l, 1927), 270-272.

Maintains that Molnár and Jenő Heltai's generation discarded the German art forms, expressions, modes and style, and linked Hungarian literature with the English and French West. On the occasion of their receiving the French Legion of Honor. MnU NNC FiHU GeLBM GyBH

2601. Kosztolányi Dezső. "Molnár Ferenc," Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Réz Pál. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. I, 278-283. [Appeared in Új Idők, XXXIV (December 9, 1928), 702; A Toll, VI (November 15, 1934), 255-257]

Two studies of his dramas and his individuality as a dramatist. Finds him recognizing his limitations but creating very successful plays within them. DLC MH NjN NN NNC AsWN GeCU GyBH GyGNSU

2602. Schöpflin Aladár. "Molnár Ferenc," Nyugat, XXI (October 16, 1928), 497-500.

Praises him as the only Hungarian writer who has received a qualitative international reputation. Finds that his distinctive concern is with the neuresthenia of modern man, that in literature he creates the type of average man who longs for the great values of life but does not attain them because of his weaknesses, that great tragedies cannot be composed about small men, and that he is the master of dialogue as a means of unravelling his characters by unifying simple subject and simple expression. MnU NN NNC [FiHI] FiHU GeLBM GyBH

2603. Szász Károly. "Molnár Ferenc mint drámaíró," Irodalomtörténet, XVIII (1929), 151-160.

The strength and weaknesses of sixteen of his plays, from A doktor úr (1902) to Olympia (1928). Maintains that he does not continue the tradition of Hungarian theater because he was affected by foreign influences in the decades prior to World War I. Does not expect him to change this direction. DLC [MH] MnU NjP NN NNC OClW AsWN AsWU GeLBM GyBH GyGNSU

2604. Lukács György. "Egy rossz regény margójára. Molnár Ferenc: Isten veled szivem," Új magyar kultúráért. Budapest: Szikra, 1948; 234p. Pp. 189-194. [Appeared in Forum, II (June, 1947), 461-465]

Centered on the view that he is a naturalist of small stature but that he has the capacity to discover effective devices, so that the first capacity could make him into a "fair writer if the second would not continuously remove him from true literature." Maintains that those who consider him among the classical writers of Hungary create a "chink" in the unified democratic perception of Hungarian literature and culture. DLC MH AsWN GeLBM GeLU GyBH

2605. Németh Antal. "A 'Liliom' felújítása," Vigilia, XIII (1948), 316-317.

Finds the play to have lasting appeal. Provides information about the first performance and successive revivals of the play in terms of actors, number of performances, and critical reception. DLC NN NNC

2606. Illés Endre. "Afiatal Molnár Ferenc," Krétarajzok. Budapest: Magvető, 1957; 554p. Pp. 316-319. [Appeared as "Az elmúlt ifjúság regénye" in Béke és Szabadság, V (January 20, 1954), 17]

Maintains that his novel, A Pál-utcai fiúk, preserves its original power after 50 years. Comments on his power of observation, his "untiring gathering" of information for his early prose pieces, and the presence of the "magical" stage dramatist in his short stories and novels. DLC MH GeLBM GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

2607. Nagy Péter. "Molnár Ferencről," Irodalomtörténet, XLVIII (1960), 377-382.

Commentary on two editions of his prose published in 1958, Útitárs a száműzetésben and A gőzoszlop és más elbeszélések. Surveys his career and evaluates the qualities of his works and techniques with emphasis on his relations with the society of his times. CU DLC MH MnU NN NNC AsWU GeLBM GeLU GyBDS GyBH

2608. Osváth Béla. "AMolnár-legenda," Kritika, I (September, 1963), 40-46.

Traces his dramas from their worldwide acceptance excepting opposition by Hungarian communist criticism, through their revival after 1945 and their suppression in 1950, to their reappearance on the Hungarian stage after 1956. Confronts the "legend" by examining the works themselves including some of his prose writings: their merits, motifs, techniques, and relations with naturalism, impressionism, expressionism, and futurism. Maintains that Molnár made it impossible for a dramatic literature with a substantial subject matter to grow and reach the stage, provided accommodations for more inferior writing of plays, and made the audience and actors insensitive to truly modern theater. (See no. 2609 for reply) CU CoU DLC MH NN WaU AsWN FiHI GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

2609. Gyárfás Miklós. "Vita a Molnár-legendával," Új Írás, III (1963), 1384-1387.

A specific rebuttal to Osváth's article (no. 2608), maintaining that Molnár belongs among the great writers of Hungarian comedies. DLC MH FiHI GeLBM GyBDS GyBH

MÓRA FERENC

Born July 17, 1879 in Kiskunfélegyháza; died February 8, 1934 in Szeged. Novelist, short-story writer, journalist. Father a furrier and farmer. Completed studies at gymnasium in Félegyháza. Writings first appeared in Félegyházi Hírlap while a student. Entered University of Budapest in 1897 to become teacher of geography and natural science. Obtained teaching degree in 1901 and accepted position in Felsőlövő. Sought new position and arrived in Szeged in May 1902. Abandoned teaching career and became journalist with Szegedi Napló, for which he edited Kossuth section and wrote lead articles and reports on most important events. Married Ilona Walleshausen. Formed friendship with István Tömörkény (q.v.). Became assistant librarian of Somogyi Könyvtár, which he considered his major responsibility. Met Lajos Pósa in 1905 and through him became interested in writing literature for children. More than 1000 children's stories appeared in Az Én Újságom 1905-1922. Became chief editor of Szegedi Napló in 1913 and director of Somogyi Könyvtár and Szegedi Városi Múzeum in 1917. Member of Petőfi-Társaság in 1915. Also member of Kisfaludy-Társaság and Dugonics Társaság. Supported Revolutionary Government 1918-1919. Member of Nemzeti Tanács. Forced to leave Szegedi Napló on May 8, 1919, was placed on blacklist; expected imprisonment but was not arrested. Continued to publish own works. Contributed to Világ 1922-1926 and then to Magyar Hírlap. Despiteheavy journalistic, library and museum work, excavations, and societal responsibilities, his writing career reached highpoint at end of 1920's. Named honorary citizen of Szeged in 1929. Awarded honorary doctorate by University of Szeged in 1932. Died of cancer. ¶ Began as poet but became important to the development of Hungarian literature through novels, short stories, sketches, and newspaper reports. Novels and short stories blend romanticism and realism successfully. Subject matter frequently that of peasant life in area of Szeged. Strong ethical outlook. Effective in use of humor. Writings for children considered to be classics in Hungarian literature. Also wrote natural science textbooks and edited Egyetemi Nyomda series for children, to which he also contributed readings in natural history in story form. ¶ Daru-utcától a Móra Ferenc-utcáig has been translated into Dutch; Aranykoporsó into Dutch, German, and Slovakian; Csilicsala Csalavári Csalavér into Rumanian; Dióbél királyfi into German; Ének a búzamezőkről into Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, German, Swedish, and Turkish; Hannibál föltámasztása into Czech; Kincskereső kis ködmön into German and Slovakian; and some of his short stories into Bulgarian, Czech, French, German, Italian, Polish, Serbian, and Slovakian.

FIRST EDITIONS:Az aranyszőrű bárány. A betlehemi csillag. [Verses elbeszélések] Szeged: Szegedi Napló, 1903. 124p. - Öreg diófák alatt. [Elbeszélés] Az ifjúság számára. Budapest, 1906. [From Pintér, VIII, 1053] - Falun, városon. [Elbeszélések] Budapest: Singer és Wolfner, 1907. 45p. - A Dugonics-Társaság évi jelentése. Szeged, 1908. [From Várkonyi, p. 289] - Rab ember fiai. Elbeszélés a magyar ifjúság számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1910 [1909?]. 140p. - Mindenki Jánoskája. Elbeszélés. Budapest: Singer és Wolfner, 1911. 121p. - Csilicsali Csalavári Csalavér. [Mese] Budapest, 1912. [From Ványi, p. 581 ] - Filkó meg én. Elbeszélés a nagy háborúból a magyar ifjúság számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1915. 142p. - Katóka könyve. Gyermekmesék, versek. Budapest, 1918. [From Várkonyi, p. 289] - Kincskereső kis ködmön. [Ifjúsági regény] Budapest: Singer és Wolfner, 1918. 173p. - Könnyes könyv. Versek. Szeged, 1920. [From Ványi, p. 581 ] - Emlékkönyv a szegedi kegyesrendi főgimnázium 200. éves jubileuma alkalmából. Szeged, 1921. [From Várkonyi, p. 289] - A festő halála. Regény. [Title of later editions: Négy apának egy leánya] Budapest, 1921. [From Ványi, p. 581] - Dióbél királyfi és társai. Egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek. [Regény] Szeged: Délmagyarország, 1922. 153p. - Az ötvenéves szegedi polgári dalárda. Budapest, 1922. [From Várkonyi, p. 289] - Tömörkény. [Tanulmány] Szeged: Délmagyarország, 1922. 25p. - A könyvek és virágok embere. Somogyi Károly emlékezete. Budapest és Szeged, 1923. [From Várkonyi, p. 289] - Petőfi oltárára. [Versek és beszédek] Szeged: Dugonics-Társaság, 1924 [1923 ?]. 60p. - Georgikon. Tanyai rajzok. [Elbeszélések] Budapest, 1925. [From Pintér, VIII, 1054] - Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek. [Novellák] Szeged: Az Ipar, 1925. 155p. - Betűország első, második, harmadik virágoskertje. Voinovich Gézával együtt szerkesztett elemi iskolai olvasókönyvek. Budapest, 1925-1926. [From Ványi, p. 581 ] - A Kunágotai sírok. Régészeti tanulmány. Szeged, 1926. [From Ványi, p. 581 ] - Beszélgetés a ferdetoronnyal. [Olaszországi úti emlékek, elbeszélések] Budapest: Lantos, 1927. 246p. - Csalavári Csalavér újabb kalandjai. [Ifjúsági mese] Budapest: Singer és Wolfner, 1927. 48p. - Ének a búzamezőkről. Regény. I-II.kötet. Budapest: Genius, 1927. - Nádihegedű. [Elbeszélések] Budapest: Lantos, 1927. 206p. - Sokféle. [Elbeszélések] Budapest: Lantos, 1927. 210p. - Véreim. [Elbeszélések] Budapest: Lantos, 1927. 238p. - Vasúti kaland. [Novellák] Budapest: Lantos, 1928. 249p. -Egy cár, akit várnak. [Karcolatok] Budapest: Genius, 1930. 209p. - Hol volt, hol nem volt . . . Mesék. Budapest: Genius, 1930. 127p. - Continued under EDITIONS.

EDITIONS

See also nos. 2641 and 2644. Editorial work: no. 3847.

2610. Munkái. Jubileumi díszkiadás. [I-XI] kötet. Budapest: Genius, ca. 1930-1932.

[Volumes not numbered; arranged chronologically]

1. Beszélgetés a ferdetoronnyal. [Elbeszélések] ca.19303. 246p.

2. Nádihegedű. [Novellák] ca.19303. 206p.

3. Négy apának egy leánya. [Regény] [After 1930]4. 381p.

4-5. Aranykoporsó. [Regény] 1-2. kötet. 19321.

6. Egy cár, akit várnak. [Karcolatok] 19322. 209p.

7-8. Ének a búzamezőkről. [Regény] 1-2. kötet. 19322.

9. Könnyes könyv. [Versek] 2. javított kiadás. 1932. 197p.

10. Sokféle. [Elbeszélések] 19323. 210p.

11. Véreim. [Novellák] 19324. 238p.

[MH] [NNC] GeLU

2611. Beszéd díszdoktorrá avatása alkalmából. Szeged, 19321. [From Várkonyi, p. 289]

2612. Néprajzi vonatkozások szegedvidéki népvándorláskori és korai magyar leletekben. Szeged: Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum, 19321. 17p.

2613. Daru-utcától a Móra Ferenc-utcáig. [Életrajzi regény] I-II.kötet. Budapest: Révai, 19341.

2614. Az ezüstszavú harang. [Mesék] Budapest: Révai, 19341. 108p.

2615. Hátrahagyott művei díszkiadása. [I-X.] kötet. Budapest: Genius, 1935. [C]

[Volumes not numbered; arranged alphabetically]

1-2. Daru-utcától a Móra Ferenc-utcáig. [Életrajzi regény] (2d) 1-2. kötet.

3. Elkallódott riportok. [Elbeszélések] (1st) 271p.

4. Ezek az évek. 1914-1933. [Elbeszélések és vezércikkek] (1st) 264p.

5. Göröngykeresés. [Elbeszélések] (1st) 296p.

6. Napok, holdak, elmúlt csillagok. [Elbeszélések magyar írókról] (1st) 317p.

7. Parasztjaim. [Elbeszélések] (1st) 288p.

8. Túl a palánkon. [Útirajzok] (1st) 266p.

9. Utazás a földalatti Magyarországon. [Novellák] (1st) 290p.

10. A vadember és családja. [Elbeszélések] (1st) 261p.

[NNC]

2616. Szegedi tulipántos láda. [Elbeszélések] I-II. kötet. Budapest: Révai, 19361. [C] (1964) DLC IC NN OCl AsWN GeCU GeLBM

2617. A fajtám. Elbeszélések. Budapest: Stádium, 1942. 64p. [C] AsWN

2618. Válogatott elbeszélések. Budapest: Révai, 1944. 314p. [C] NNC GeLU GyBH GyGNSU

2619. Hiszek az emberben. Válogatott elbeszélések. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta Barabás Tibor. Budapest: Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. 144p. [C] MH FiHI

2620. Válogatott elbeszélései. A válogatás Joós F. Imre munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. 138p. [C] DLC

2621. Ismeretlen levelei. Jegyzetekkel ellátta és bevezette Péter László. Szeged: Csongrádmegyei Nyomdaipar, 19541. 32p. [B] GyGNSU

2622. Válogatott ifjúsági művei. Válogatás az ifjúság számára. I-X. kötet. Bukarest és Budapest: Ifjúsági Kiadó és Móra Kiadó, 1955-1958. [C]

1. kötet: Dióbél királyfi és társai. Egy öreg ember emlékei fiatal gyermekeknek. Sajtó alá rendezte és bevezette Vargha Kálmán. 1955. 143p.

2. kötet: Csilicsala Csalavári Csalavér. Csalavári Csalavér újabb kalandjai. [Mesék] 1955. 195p.

3. kötet: Rab ember fiai. Mindenki Jánoskája. [Regények] Sajtó alá rendezte és bevezette Hegedüs Géza és Lengyel Dénes. 1955. 190p.

4. kötet: Hol volt, hol nem volt. Mesék. Sajtó alá rendezte Lengyel Dénes. 1956. 184p.

5. kötet: A dorozsmai varjú. Elbeszélések. Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Vargha Kálmán. 1956. 244p.

6. kötet: Királyasszony macskái. Elbeszélések. Válogatta Madácsy László, bevezette Lengyel Dénes. 1957. 195p.

7. kötet: Csengő barack. Mesék. Felkutatta és válogatta Madácsy László. 1957. 180p.

8. kötet: Nekopogi Kovács. Elbeszélések. Felkutatta és válogatta Madácsy László. 1957. 146p.

9. kötet: A honti igricek. [Elbeszélések] Válogatta és sajtó alá rendezte Vargha Kálmán. 1958. 207p.

10. kötet: Kincskereső kis ködmön. [Ifjúsági regény] Sajtó alá rendezte és bevezette Lengyel Dénes. 1958. 174p.

[DLC] [MH] NN NNC

2623. A világ így megyen. Válogatott írások. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956. 583p. [C] MiD NNC

2624. Kincsásás halottal. Elbeszélések. Budapest: Hírlapkiadó, 1957. 295p. [C]

2625. Összegyűjtött művei. Eddig [I-XI.] kötet. Budapest: Magvető, 1958+. [B]

[Volumes not numbered; arranged chronologically]

1. Elkallódott riportok. Napok, holdak, elmúlt csillagok. Karcolatok. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és a magyarázó szótárt összeállította Madácsy László és Vajda László. 1958. 610p.

2. Sokféle. Egy cár, akit várnak. [Karcolatok] Függelékkel és jegyzetekkel ellátta Madácsy László. [Bibliographical notes, pp. 369-394] 1958. 421p.

3. Véreim. Parasztjaim. [Elbeszélések] Szerkesztette Vajda László. 1958. 486p.

4. Beszélgetés a ferde toronnyal. Túl a palánkon. Elbeszélések, olaszországi, franciaországi és spanyolországi útiélmények, Sajtó alá rendezte Vajtai István, jegyzetekkel és magyarázó szótárral ellátta Vajda László. [Bibliographical notes, pp. 439-457] 1959. 482p.

5. Georgikon. Nádihegedű. [Karcolatok] Szerkesztette és sajtó alá rendezte Vajtai István, jegyzetekkel ellátta Vajda László, a magyarázó szótár Vajda László és Madácsy László munkája: 1959. 310p.

6. A fele sem tudomány. Utazás a földalatti Magyarországon. [Karcolatok] Szerkesztette, jegyzettel és magyarázó szótárral ellátta Vajda László, sajtó alá rendezte Madácsy László. 1960. 582p.

7. Négy apának egy leánya. (A festő halála) Hannibál föltámasztása. (1st ed., 1949) [Kisregények] Az utószót írta és jegyzetekkel ellátta Paku Imre. 1960. 459p.

8. A vadember és családja. Göröngykeresés és más csöndes történetek. [Elbeszélések] Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Vajda László. 1960. 556p.

9. Aranykoporsó. [Regény] Az utószó és a magyarázó szótár Vajda László munkája. 1961. 553p.

10.Szilánkok. [Cikkek] Szerkesztette, felkutatta, utószóval és jegyzetekkel ellátta Vajda László. 1961. 641p.

11. A Daru-utcától a Móra Ferenc-utcáig. [Regény] Szerkesztette, a jegyzeteket és a magyarázó szótárt írta Vajda László. [Bibliographical notes, pp. 499-521] 1962. 539p.

[DLC] [MH] [NN] [NNC]

2626. Ének a búzamezőkről. [Regény] I-II.kötet. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1959. [C]CU GeLU GyGNSU

2627. Bolondságok, enyémek is, máséi is. [Aforizmák] Felkutatta, válogatta, sajtó alá rendezte és az előszót írta Madácsy László. Szeged: Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár, 1960. 126p. [C] GyBDS

2628. Sétálni megy Panka . . . Gyermekversek. A válogatás Madácsy László gyűjtésének felhasználásával készült. Budapest: Móra, 1960. 57p. [C]OCl

2629. Móra Ferenc levelesládája. Felkutatta, válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Madácsy László. Szeged: Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár, 1961. 329p. [B] DLC MnU NNC GeLU GyBDS

BIBLIOGRAPHY

See also nos. 2625 (nos. 2, 4, and 11), 2633, 2634, 2642, and 2644.

2630. Csongor Győző (összeáll.). Móra Ferenc munkássága. Bibliográfia. Szeged: Szegedi Egyetemi Könyvtár, 1954. 32p.

In two parts: (1) 61 editions of his works; giving place and date of publication, publisher, and total number of pages and (2) an alphabetical list of his short stories, poems and other works, giving the edition or periodical in which they were first published. DLC AsWU GyBDS

2631. Móra Ferenc vezércikkei. Bibliográfia. Összeállította Vajda László. Szeged: Szegedi Egyetemi Könyvtár, 1961. 123p.

In two parts: (1) a chronological catalogue of his articles identifying them and locating them in periodicals, giving the title, name of the periodical, date of publication, and the basis on which the authorship was established and (2) a grouping of the articles by time of composition.

BIOGRAPHY

2632. Móricz Zsigmond. "Móra Ferenc," Irodalomról, művészetről. 1899-1942. Sajtó alá rendezte Szabó Ferenc. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. II, 296-298. [Appeared in Magyarország, no. 33 (February 11, 1934)]

His appearance and personality, by one who knew him. DLC MH MnU NB NNC AsWN AsWU FiHI GeCU GyBDS

2633. Gaál Ferike Jolán. Móra Ferenc. (1879-1934) Bölcsészetdoktori értekezés. Budapest: Arany János, 1938. 71p.

The man and the writer. Concludes with characterization of him as a narrator. Bibliographical notes, pp. 65-67; bibliography of his works and studies about him, pp. 67-[72]. GeLBM

2634. Földes Anna. Móra Ferenc. Budapest: Bibliotheca, 1958. 322p.

His life and writings from a Marxist viewpoint, in order to restore him to a place among the Hungarian classicists. Bibliographical notes, pp. 308-318. CU DLC MH NNC AsWN GyBDS GyGNSU

2635. Takács Tibor. Móra igazgató úr . . . Kotormány János emlékei Móra Ferencről. Az utószót írta Vargha Kálmán. Budapest: Móra Ferenc, 1961. 198p.

The recollections about Móra by a very close co-worker at the Szeged excavations. He appears in several of Móra's works. NNC GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

2636. Magyar László. Móra Ferenc élete. [Regény] Budapest: Móra, 1966. 207p.

A fictional biography based on reliable data, some previously unknown. MnU GyBDS

CRITICISM

See also no. 4624.

2637. Kosztolányi Dezső. "Móra Ferenc," Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Réz Pál. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. II, 269-277. [Appeared in Új Idők, XXXIII (October 2, 1927), 370-371]

The music and folk quality of his prose style, the Hungarian quality of his writing and perception, and his mastery of a form with centuries old roots in Hungarian literature. DLC MH NjN NN NNC AsWN GeCU GyBH GyGNSU

2638. Karácsony Sándor. "Móra Ferenc," Protestáns Szemle, XXXVII (1928), 26-31.

A portrait containing miscellaneous comments on his life, thought, and works. CtY NjP NNC NNUT GeLBM GeLU GyBH

2639. Vajthó László. "Móra Ferenc," Széphalom, II (1928), 361-363.

Qualities of his individualistic style, his thought, his humor, and his personality. DLC NN OClW AsWN FiHI GyBH

2640. Alszeghy Zsolt. "Móra Ferenc," Irodalomtörténet, XIX (1930), 12-20.

His anecdotal humor, the successful use of his learned knowledge of nature, and the nearness of village life and the peasant to his heart. DLC MnU NjP NN NNC OClW AsWN AsWU GeLBM GyBH GyGNSU

2641. Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves írói jubileumára. Budapest: Móra Ferenc Emlékkönyv Szerkesztőségének Kiadása, 19332. 64p.

A memorial book containing, besides a number of his short stories, brief studies of his life and writings by Géza Voinovich, Ferenc Herczeg, Gyula Juhász, Béla Turi, and Elemér Czakó. Illustrations.

2642. Goitein György. Móra Ferenc az író. Kaposvár: Új-Somogy Nyomda, 1934. 62p.

After a brief biography, discusses his works and his attributes as a writer and man. Chapters on individual genres. Bibliography of his works and studies about him, pp. 59-61, including necrology and reviews of his works. GyBH

2643. Karinthy Frigyes. "Szavak Móra Ferencről," Kortársak nagy írókról. Második sorozat. A válogatás és a jegyzetek Lukácsy Sándor munkája. Budapest: Művelt Nép, 1956; 478p. Pp. 363-366. [Appeared in Pesti Napló, no. 33 (February 11, 1934)]

Comments on his being a Hungarian writer in "voice, tone, and style," on his possibly unwilling acceptance of his role as a writer, on his being a philosopher, thinker, scholar, and revolutionary, and on his personality. DLC MnU NNC FiHU GyBDS

2644. Móra Ferenc emlékezete. 1879-1934. Budapest: Móra Ferenc Emlékbizottság, 1934. 79p.

A memorial book containing five brief studies of his life and writings, including one by Frigyes Karinthy. Also selections of his short stories. List of titles of his works, p. 21.

2645. Preszly Lóránd. A költő Móra Ferenc. Szeged: Szeged Városi Nyomda, 1934. 24p.

The thought, emotion, and form of his poetry as a harmonious blend of the man and the poet whose novels, with their poetic qualities, show him to have begun his writing as a poet.

2646. Tárnok László. A költő Móra Ferenc. Szeged: Szegedi Napló, 1942. 15p.

Brief comments on the characteristics and merits of his various poetical works.

2647. Vajda László. "Móra Ferenc, a vezércikkíró," A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, IV (1959), 87-120.

His political views as revealed by the lead articles he wrote from 1903 to 1913. Appendix: Tables of articles established, by various means, as being from his hand, including those not carrying his name or sign. NNC GeLBM GeOB

2648. Ortutay Gyula. "Móra Ferenc," Írók, népek, századok. Budapest: Magvető, 1960; 475p. Pp. 107-114. [1st publication; written in 1938]

Maintains that his humanistic inquiry into the problems of man's existence constitutes the individuality of his writings and denies the established view which connects him with the Mikszáth-Gárdonyi school or with István Tömörkény. DLC MB MnU NN NNC AsWN FiHI FiHU GeLBM GeLU GyBDS