VAJDA PÉTER

Born January 20, 1808 in Vanyola; died February 10, 1846 in Szarvas. Poet, novelist, short-story writer, publicist, writer on language and science. Descendant of peasant family. Related to János Vajda (q.v.), whose development he influenced. Was an outstanding student at Sopron and Győr where he also tutored. From Győr he toured the Danube, Balaton, Adriatic, Tyrol, and Northern Italy. In 1828 he entered University of Pest as medical student; was expelled for alleged demonstration against professor during cholera epidemic of 1831. His first poem appeared in 1831. Edited Hasznos Mulatságok briefly in 1833. Moved to Germany, where he edited Garasos Tár January 1 to March 22, 1834, then to Holland and England, returning to Budapest in fall of 1834 to become creative writer and journalist. Helped to edit Athenaeum and was acting professor at Lutheran Institute in Pest. Named corresponding member of Academy in 1837. Elected to Kisfaludy-Társaság in 1840. Chosen secretary of newly founded Society of Natural Science in 1842 but resigned when "Royal" added to its name. From 1843 he lectured at gymnasium in Szarvas. ¶ Writer in romantic spirit. While still young, he became acquainted with and was influenced by German romanticism, especially with the ideas of Novalis. His works show passion for nature, pantheism, and strong interest in the Orient. Poems contain patterned, logical reasoning. First developer of prose-verse in Hungary. Prose rhapsodizes beauty of nature and its power to bring happiness to man and expresses sympathy for the oppressed, especially social outcasts in India. Translated Shakespeare, Defoe, and Bulwer-Lytton. ¶ Some of his poems have been translated into French and German.

EDITIONS

See also no. 4009.

3979. A legszebb leány. Tréfás elbeszélések. Pest: Trattner és Károlyi, 18341. 156p.

3980. A nap szakaszai. Költeményes festések a természet után. [Költemények prózában] Pest: Trattner és Károlyi, 18341. 55p. GyBH

3981. A tanácsadó orvos mint hű barát. Oktatás az egészség megtartására . . egyszerű házi szerek által. Lipcse, 18341. [From Szinnyei, XIV, 765]

3982. A férfiasság. Oktatás, mint kell a hímerőt vagyis férfiúi erőt kifejteni, gyakorolni s visszaszerezni. Kassa: Literaturai Intézet, 18351. 72p.

3983. Magyar nyelvtudomány. Magában foglaló a szónyomozást, szókötést , helyesírást és hangmértéket. Kassa: Literaturai Intézet, 18351. 176p. GyBH

3984. A szépítés mestersége. Útmutatás a kellemetességek megszerezésére s kifejtésére. Kassa, 18351. [From Szinnyei, XIV, 765]

3985. A tapasztalt méhészgazda. Oktatás a méhészet körül . . . Kassa, 18351. [From Szinnyei, XIV, 766]

3986. Természet história gyermekek számára. Írta Raff György Keresztély. Fordítás. Kassa, 18351. [From Szinnyei, XIV, 766]

3987. Pesti levelek. [Eszmefuttatások] I-II. kötet. Kassa: Literaturai Intézet , 1835-18371.

l. kötet: Szép szavak. 18351. 135p.

2. kötet: Őszinte beszédek. 18371. 179p.

3988. Joguz vagy a honkeresők. Színmű öt felvonásban. Pest: Heckenast Gusztáv, 18361. 133p. AsWN GeLBM

3989. Növénytudomány. Magyar-latin füvésznyelv és rendszerisme. Orvosok, . . . s kiváltképen a füvészetet tanító nélkül tanulni akarók számára. Pest: Heckenast Gusztáv, 18361. 236p.

3990. Tárcsai Bende. Román. I-III. kötet. Pest: Heckenast Gusztáv, 18371 [1836?].

3991. Dalhon. I-IV. kötet. Pest: Eggenberger-Emich, 1839-18431.

1-2. kötet: Elbeszélések. 1-2. kötet. 18391.

3. kötet: Versek és elbeszélések. 18411. 197p.

4. kötet: Szerelmi költemények, szatírák, elégiák. 18431. 204p.

AsWN [GyBH]

3992. Magyar-német olvasótár. V. P. nyelvtudományához. Buda, 18401. [From Szinnyei, XIV, 766]

3993. Magyar nyelvtan. I-II. füzet. Buda: Magyar Királyi Egyetem Betűivel, 18401.

3994. Nemzeti ábéczé. Olvasó és mulattató-könyv magyar szorgalmas fiúk és leányok számára. Nálunk eddig egészen új mód szerint. Pest: Geibel Károly, ca. 18401. 87p.

3995. Az állatország. Fölosztva alkotása szerint . . . Írta Couvier György. Fordítás. I. kötet. [2d vol. remained in MS] Buda, 18411. [From Szinnyei, XIV, 766-767]

3996. Ismerettárca a két nembeli ifjúság számára. Írta Čhimani Lipót. Magyarra tette. Bécs, 18421. [From Szinnyei, XIV, 767]

3997. Éj és korány. Írta Bulwer. Fordítás. I-II. kötet. Pest, 18431. [From Szinnyei, XIV, 767]

3998. Scribe: Láncz. Vígjáték 5 felvonásban. Fordítás. Nagy Ignáccal. Pest, 18431. [From Szinnyei, XIV, 767]

3999. Robinson-Crusoe története. Defoe és Geiger szerint kivonatban adja. Pest, 18441. [From Szinnyei, XIV, 767]

4000. Buda halála. Szomorújáték öt felvonásban. Közrebocsátá Zsilinszky Mihály. Pest: Kilián György, 18671. 108p. [C]

4001. Dalhon. Szemelvények. [Prózai költemények] Kiadta és bevezetéssel ellátta Nemes Béla. Gyoma: Kner Izidor, 1906. 63p. [C]

4002. Erkölcsi beszédei. Levéltári tanulmányok alapján kiadta és jegyzetekkel ellátta Kemény Gábor. Budapest: Szarvasi Öregdiákok, 19311. 288p. [B] GyBH

4003. Költemények prózában és más írások. Sajtó alá rendezte Miklós Róbert. [Bibliographical notes, pp. 241-247] Budapest: Magvető, 1958. 254p. [C] DLC NNC GeLBM GyBDS GyGNSU

BIBLIOGRAPHY

See nos. 4003, 4008, and 4009.

BIOGRAPHY

4004. Széchy Károly. Vajda Péter élete és művei. Budapest: Eggenberger, 1892. 343p.

Both a biography and a study of his literary development and his writings. Chapters on his literary works by genres. Bibliographical footnotes.

CRITICISM

See also no. 3973.

4005. Bálint Aranka. Vajda Péter romanticizmusa. Budapest: Révai és Salamon, 1906. 45p.

Purpose: to show his connection with romanticism, to define the nature of his romanticism, and to determine the sources from which it was derived and which influenced it. First chapter a characterization of Hungarian and West European romanticism. Bibliographical footnotes. FiHI

4006. Bartha Károly. Vajda Péter nyelvújítása. Dés: Demeter és Kiss, 1913. 75p.

His use of new words in his writings from 1830 to 1845 and their definitions. Provides sources in his works. Placed in relation to the movement of language reform.

4007. (Turóczi) Trostler József. "Vajda Péter és a német romanticizmus," Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXVII (1913), 247-255, 304-316. [Also a reprint]

The influence of the thought and style of German romanticism on his writings, especially that of Novalis and Zacharias Werner. Bibliographical footnotes. CU IU MH MnU NNC OClW OCU AsWN FiHU GyBH

4008. Kemény Gábor. "Vajda Péter élete és írói munkája," Vajda Péter erkölcsi beszédei. Levéltári tanulmányok alapján kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Kemény Gábor. Budapest: Szarvasi Öregdiákok Szövetsége, 1931; 288p. Pp. 9-45.

His relations with his times, his educational mission, his character, his educational activities at Szarvas, the significance of his lectures on morality, his originality and intellectual link with Fichte, and Austrian opposition to his lectures on morality and to the Evangelical Church. Bibliography, pp. 287-288. GyBH

4009. Vajda Péter. 1808-1846. Írta és a szemelvényeket válogatta Hanzó Péter. Békéscsaba: Békésmegyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Művelődésügyi Osztálya, 1958. 152p.

Contains selections from his writings, a brief biography, and studies of his concept of feudal society and the nature of his pedagogical system. Chronological list of his published works, pp. [155-156]. Illustrations.

VAS ISTVÁN

Born September 24, 1910 in Budapest. Poet, translator. Completed studies at schools in Budapest. Attended Commercial College in Vienna and returned to Budapest in 1929. Writings first appeared in 1928 in Munka and then in Korunk, Pesti Hírlap, Nyugat, Válasz, and Magyar Csillag. Worked as a clerk for various companies 1929-1944. Served as chief accounting counsellor in Ministry of Interior in 1945. Since 1946 has served as literary adviser to various book publishers, to Európa Könyvkiadó since 1956. Visited Italy in 1947, England and Paris in 1959. Awarded Baumgarten Prize in 1948 (originally nominated in 1936); Attila József Prize for translations in 1951, for Hét tenger éneke in 1956, for Rapszódia egy őszi kertben in 1961; and Kossuth Prize for translations and original writings in 1962. ¶ His poems show influence of Lajos Kassák and later Árpád Tóth, Mihály Babits, and Dezső Kosztolányi (qq.v.). Subject matter is that of love, private feelings, and opposition to fascism; sometimes he shows resignation and pessimism. Influenced by Marx and Freud. Among his translations: works of Villon, Shakespeare, Racine, Schiller, Molière, A. France, Apollinaire, Maeterlinck, Defoe, Thackeray, O'Neill, Somerset Maugham, Steinbeck, and Goethe. ¶ Some of his poems have been translated into English, French, and Rumanian.

EDITIONS

See also nos. 1420, 1424, and 1946, p. 483, and no. 3072. Editorial work: no. 2182. Annotated works: nos. 1056, 1158, 2211, 3055, 3090, 3091, 3151, 3195, 3308, 3944, 4210, and 4470.

4010. Őszi rombolás. [Versek] Budapest: Hungária, 19321. 60p.

4011. Levél a szabadságról. Versek. Budapest: Nyugat, 19351. 76p. NN

4012. Menekülő múzsa. [Versek] Budapest: Cserépfalvi, 19381. 77p.

4013. Szerelmes versek. Fordítás. Radnóti Miklóssal és Szemlér Ferenccel. Budapest, 19411. [From Várkonyi, p. 437]

4014. Kettős örvény. [Versek] Budapest: Franklin-Társulat, 19471. 216p. MiD NN

4015. Római pillanat. Versek és versfordítások. Budapest: Révai, 19481. 200p. GeLBM

4016. Hét tenger éneke. Válogatott műfordítások. Budapest: Új Magyar Könyvkiadó, 19551. 394p. [19572, 19623] NNC GyBDS

4017. A teremtett világ. Válogatott versek, 1930-1956. Válogatta és bevezette Juhász Ferenc. Budapest: Magvető, 1956. 389p. DLC NNC GeLBM

4018. Elvesztett otthonok. Elbeszélés egy szerelem környezetéről. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19571. 151p. NNC GyGNSU

4019. Évek és művek. Kritikák és tanulmányok, 1934-1956. Budapest: Magvető, 19581. 478p. DLC MnU NNC FiHI GeLBM GyBDS GyGNSU

4020. Rapszódia egy őszi kertben. Versek és úti jegyzetek. Budapest: Magvető, 19601. 107p. NNC GyBDS GyBH GyGNSU

4021. Római rablás. Versek és rajzok. Szántó Piroska rajzai. Budapest: Magvető, 1962. 122p. NN NNC GeLBM GyBH GyGNSU

4022. Összegyűjtött versei. 1930-1962. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 830p. ICU MH NN NNC FiHI GeLBM GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

4023. Nehéz szerelem. A líra regénye. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19641. 418p. MH MnU FiHI GeLBM GyBDS GyBH

4024. Földalatti Nap. Versek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19651. 90p. MnU GeLBM GyBDS GyBH

CRITICISM

See also no. 3209.

4025. Sárközi György. "Őszi rombolás: Vas István versei," Nyugat, XXV (December 1, 1932), 564.

Posits that as a member of the new generation he expresses himself objectively through the painting of strange figures with the passion of the detailed epic, that this generation has in its complexity a shared antiindividualism, and that his realism appears within a particular romantic atmosphere. MnU NN FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

4026. Weöres Sándor. "Menekülő múzsa: Vas István versei," Nyugat, XXXII (February, 1939), 123-124.

A review maintaining that the basic individuality of his poetry is its puritanism, both as strength and weakness, that some of his poems provide distinctive experiences for the reader with their structure, subject and method of composition, that their structure and versification are outstanding, and that in writing about the problems of man he hardly introduces any of his own. MnU NN [NNC] [FiHU] GeLBM GyBH

4027. Halász Gábor. "A század gyermekei," Nyugat, XXXII (August, 1939), 108-112.

A review of Menekülő múzsa stating that his poetry is an escape from reality to "a literary dream" and Hungarian-Latin classicism and that nostalgia is at the root of his poetry, with the Dunántúl region appearing in his "Pest nostalgia." MnU NN [NNC] [FiHU] GeLBM GyBH

4028. Juhász Ferenc. "Aköltő portréja nyár-alkonyi fényben," Vas István: A teremtett világ. Válogatott versek, 1930-1956. Válogatta és a bevezetőt írta Juhász Ferenc. Budapest: Magvető, 1956; 389p. Pp. 5-17.

Recounts an experience with Vas who sought from Juhász a criticism of one of his poems. The poet described as having undertaken creative activity without the usual requisite background it requires and secured it on his own. Praised for his understanding, "his healthy, suffering, avenging, wise love of life," and his harmonizing of earthly subject matter and the poetic spirit. DLC NNC GeLBM

4029. Kabdebó Lóránt. Vas István lírai fejlődése, mint régi értelmiségünk útjának tükrözése. Miskolc: Borsod Megyei Nyomdaipar, 1963. [11]p. [Reprinted from Borsodi Szemle, no. 4(1963)]

Links his poems to the lyric poetry of his times, and traces his movement toward humanism and the discovery of his strength during his later years in his modifying attitudes toward life and reality.

4030. Rónay György. "Vas István lírája. Összegyűjtött versei, 1930-1962," Új Írás, III (1963), 886-890.

Surveys his development and concludes that the 32 years of poetry in the edition acquaint the reader with both the poet and his society and that the poems show him "leaving a lyrical description for a lyrical understanding of reality." DLC MH FiHI GeLBM GyBDS GyBH

VERES PÉTER

Born January 6, 1897 in Balmazújváros. Novelist, short-story writer, publicist. Descendant of peasant family. Completed fourth form of elementary school. Employed as swineherd when a child; later as a servant, seasonal worker on landed estates, day-laborer, sharecropper, lease-holder, and railroad worker in Hortobágy by age 16. Formed early connection with agrarian-socialist movement by joining Földművelő Egylet. Educated himself by reading. Served one year on Italian front during World War I. Joined Revolutionary Army in November 1918. Became member of land distributing society in early March 1919 in Balmazújváros, member of its Workers' Council on March 21, and then member of the Community Directorate. After the failure of Revolutionary Government, he was captured by Rumanian Army and imprisoned until end of 1920, imprisoned again for a year in Debrecen, then employed as a railroad and field worker. Helped to revive Agrarian Workers' Trade Union and Social Democratic party in 1922 and continued as a member of both until 1944. Often arrested for political activities. His writings first appeared in 1930 in Századunk, Korunk, Gondolat, A Mi Útunk, Válasz, and Kelet Népe. Imprisoned for a month in 1934 for publication of "Mi lesz a földmunkássággal?" in Népszava. Member of populist movement in 1930's and participated in activities of March Front. Served in forced labor camps three times during World War II; escaped further detention by hiding in a Budapest basement. President of National Peasants' party 1945-1949. President of National Council for Arranging Landed Properties 1945-1946(?). Minister of National Defense 1947-1948. President of Hungarian Writers' Federation 1954-1956. Parliamentary representative since 1945 and a member of National Council of Patriotic People's Front. Awarded Kossuth Prize for Próbatétel in 1950 and for Pályamunkások in 1952. ¶ His novels and short stories portray lives of villagers and peasants. Realistic style sometimes strongly satirical and humorous. Fiction almost plotless, emphasizes characterization. Publicist writings are a record of his involvement in contemporary problems. ¶ Szűk esztendő has been translated into Polish; Próbatétel into Bulgarian, Chinese, Czech, Finnish, French, German, Italian, Persian, Polish, Rumanian, Russian, and Slovakian; Szolgaság into German; Pályamunkások into Bulgarian and Polish; Almáskert into Rumanian; and some of his short stories into Albanian, Arabian, Korean, Spanish, and Ukrainian.

EDITIONS

See also nos. 2776, 2781, and 4343 for annotated works.

4031. Menthetetlen-e a magyar földmívesnép? [Tanulmány] Budapest: Századunk, 19321. 18p.

4032. Az Alföld parasztsága. [Tanulmány] Budapest: Oravetz István, 19361. 87p. [19392, 19423, 19444, 19455] MH NN NNC AsWN GyBH

4033. A parasztság és az értelmiség viszonya. [Tanulmány] Budapest: Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 19361. 20p.

4034. Számadás. [Regényes önéletrajz] Budapest: Révai, 19371. 399p. [1943, 19486, 1955] DLC NN NNC OCl AsWN FiHI FiHU GeLBM

4035. Kollektiv világnézet és faji felelősség a szaporodás kérdésében. [Tanulmány] Kecskemét: Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 19381. 24p.

4036. Gyepsor. Elbeszélések és versek. Budapest: Bolyai Akadémia, 19391. 157p. [19402; 3d, enl. ed., 1944; 4th, enl. ed., 1950] DLC NN GeLBM GeLU

4037. Szocializmus, nacionalizmus. [Tanulmány] Budapest: Mefhosz, 19391. 250p. [19432] NN NNC GeLBM GeLU

4038. Mit ér az ember, ha magyar. Levelek egy parasztfiúhoz. [Tanulmány] Budapest: Magyar Élet, 19401. 287p. [19412, 19433, 19444, 1946] DLC MHNN NNC AsWN FiHI GeLBM GeLU GyBH

4039. Ember és írás. [Tanulmányok] Budapest: Bolyai Akadémia, 19411. 176p. [19422] AsWN

4040. Falusi krónika. [Társadalmi leírás] Budapest: Magyar Élet, 19411. 266p. [19442, 19533, 1956] DLC MH NN NNC AsWN FiHI GeLU GyBH

4041. Népiség és szocializmus. [Tanulmány] Budapest: Magyar Élet, 19421. 45p. [19432]

4042. Szűk esztendő. [Elbeszélések] Budapest: Magyar Élet, 19421. 152p. [19492] DLC IC NN NNC AsWN GeLU GyBH

4043. "Bérharcos" munkásmozgalom vagy "államépítő" szocializmus? [Tanulmány] Budapest: Magyar Élet, 19431. 16p. DLC

4044. Parasztsors, magyar sors. [Tanulmány] Budapest: Magyar Élet, 19431. 84p. [19442, 19443] NN NNC AsWN GeLU GyGGaU

4045. Szabad ország, szabad munka. [Tanulmány] Budapest: Sarló, 19451. 47p. DLC NN

4046. A válság éveiből. Tanulmányok. Budapest: Sarló, 19451. 223p. NNNNC AsWN GeLU

4047. Veres Péter a nemzetgyűlésben 1945 dec. 4-én. [Beszéd] Budapest: Nemzeti Parasztpárt Országos Központja, 19461. 26p.

4048. Húsz év. Válogatott írások gyűjteménye. Akötetet összeállította Gombos Imre és Ohati Nagy László. Budapest: Misztótfalusi, 1947. 307p. [C] CU CtY DLC MB MH NjP NIC NN NNC OCl WaU AsWN FiHU

4049. Kis kondás. [Elbeszélések; válogatás korábbi műveiből] Budapest: Népi Ifjúsági Szövetség Sajtó és Propaganda Osztálya, 1947. 32p. GeLU

4050. Mi az agrárolló? Aparasztság harca a jövendőért. [Politikai röpirat] Budapest: Nemzeti Parasztpárt, 19471. 12p.

4051. Nemzet, egyház, értelmiség. [Politikai röpirat] Budapest: Nemzeti Parasztpárt Nagybudapesti Szervezete, 19471. 14p.

4052. Parasztok sorsa, parasztok pártja. [Politikai röpirat] Budapest: Nemzeti Parasztpárt, 19471. 12p.

4053. Aprotestantizmus és a politika. [Politikai röpirat] Budapest: Nemzeti Parasztpárt, 19471. 12p.

4054. Szabad parasztság, szabad termelés. [Politikai röpirat] Budapest: Nemzeti Parasztpárt, 19471. 14p.

4055. A paraszti jövendő. [Tanulmány] Budapest: Sarló, 19481. 256p. DLC NNC GeLBM

4056. Három nemzedék. I. kötet: Szolgaság. Regény. Budapest: Athenaeum Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 19501. 525p. [1951, 1955] DLC MH NN FiHI FiHU GeLBM GyBDS GyBH

4057. Próbatétel. [Elbeszélések] Budapest: Athenaeum Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 19501. 154p. [19502, 19513, 19514, 19515] DLC MH GeLBM GyBDS GyBH

4058. Pályamunkások. Elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19511. 187p. [19512, 19523] DLC GeLBM GyBDS

4059. Tél a gyepsoron. Elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19511. 96p. DLC MH GyBDS

4060. Ukrajna földjén. Napló. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19511. 135p. DLC NN GeLBM GyBH GyGNSU

4061. Három nemzedék. II. kötet: Szegények szerelme. [Regény] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19521. 702p. [1955] MH NN FiHI GeLBM GyBH

4062. Laci. [Elbeszélés] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19531. 79p. DLC MH

4063. Almáskert. Elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19541. 359p. [19573] DLC MH MnU NNC GeLBM GyBDS GyBH

4064. Gyepsor. Szűk esztendő. Elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19544. 307p. DLC

4065. Rossz asszony. [Kisregény] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19541. 231p. DLC NN OCl FiHU GyBDS

4066. Útközben. Ország dolgáról, irodalomról. [Cikkek] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19541. 374p. DLC FiHI GyBDS GyBH

4067. Közös gondjainkról. [Cikkek] Budapest: Magvető, 19551. 243p. DLC MH GeLBM GyBH

4068. Próbatétel (6. kiadás) Pályamunkások. (4. kiadás) [Elbeszélések] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. 341p. MH FiHI GyBDS GyBH

4069. Asszonyhűség. Elbeszélések. Az utószót írta Tóth László. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1957. 272p.

4070. ABalogh család története. III. kötet: János és Julcsa. [Regény; last of trilogy originally titled Három nemzedék]Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19571. 447p. [1959] MH NN NNC AsWN FiHI GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

4071. Az ég alatt . . . Válogatott elbeszélések. Válogatta és sajtó alá rendezte Fábián Zoltán. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. 551p. [C] DLC GyBH GyGNSU

4072. Akelletlen leány. Regény. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19601. 354p. DLC NN NNC AsWN FiHU GeLBM GyBDSGyGNSU

4073. ABalogh család története. [Regénytrilógia; korábbi címe Három nemzedék]I-III. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19614. MH NN NNC GeCU GeLBM GyBDS

4074. Olvasónapló. [Cikkek] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19621. 334p. NNC GyBDS GyBH GyGNSU

4075. Tiszántúli történetek. [Elbeszélések] Budapest: Magvető, 19621. 437p. NN NNC AsWN FiHU GeLBM GyBH GyGNSU

4076. Számadás. Önéletrajz. 2., javított kiadás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. 517p. FiHU GyBDS GyBH GyGNSU

4077. Almáskert. Pályamunkások. Rossz asszony. [Elbeszélések és kisregény] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 475p. GeLBM GyBDS

4078. Évek során. Budapest: Magvető, 1965. 412p. NNC

4079. Az ország útján. Önéletírás, 1944-1945. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19651. 240p. DLC MnU FiHU GeLBM GyBDS GyGNSU

4080. Való világ. Válogatott elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. 738p. MnU GeLBM GyBDS

CRITICISM

4081. Illyés Gyula. "Veres Péter útja," Nyugat, XXXIV (March 1, 1941), 93-96.

Surveys some of his works and the development of his reputation and concludes that he has become a leader of the people through circumstances, but that in Mit ér az ember, ha magyar he misuses that role by indoctrinating instead of teaching. Urges him to equate his development with that of the people in the manner of Ady and Dezső Szabó. MnU [NN] NNC FiHU GeLBM GyBH

4082. Nagy Lajos. "Szűk esztendő: Veres Péter könyve," Magyar Csillag, III (1943), 757-759.

Most attention to "Egy földmunkás naplója" (published in 1945?), but both works praised for their verisimilitude, with Szűk esztendő claimed to have more power than any one of Mikszáth's writings. MnU NNC AsWN [FiHI] FiHU [GyBH]

4083. Deme László. "Gondolatok a 'Pályamunkások' nyelvéről," Magyar Nyelvőr,LXXVII (1953), 182-192.

An application of Russian stylistic principles to the work to determine the beautiful and the artistic in his use of language. Finds that the language suits the subject matter and the characters and that even though it is not a pattern or example of the national literary language, the writer is a very good model for younger writers to follow. DLC NN FiHI GyBDS GyBH GyGNSU

4084. Béládi Miklós. "Veres Péter publicisztikájáról," Irodalomtörténet, XLIII (1955), 222-229.

Areview of Útközben (1954) discussing the subject of the articles and studies, the course he followed in finding and giving expression to "people's realism," and the nature of his efforts prior to and after World War II. [CU] DLC MH MnU NN NNC AsWU GeLBM GyBDS GyBH

4085. Rényi Péter. " 'Közös gondjainkról.' Megjegyzések Veres Péter újabb publicisztikai írásaihoz," Csillag, IX (1955), 2111-2119.

A review of his collection of articles examining the principles of his poetics which advocates the centering of Hungarian literature on the life of the people, not only of Hungary but of the world. Defends him against the charge that he is an "inveterate peasant romantic" by contending that this view does not take note of his eventual recognition of the fact that socialism will give "reality to the dreams of the peasant" and that "the people's democracy will attain . . . its ideals of collectivism." [DLC] MnU [NN] NNC [GeLBM] GyBH [GyGGaU]

4086. Benkő László. A szépirodalmi stílus elemzése. Veres Péter szókincse és mondatfűzése. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962. 135p.

His use of words, phrases and sentences, and their semantic and expressive meanings. Much discussion of scholarly studies on stylistic analysis and of the modes and forms applied by Benkő in the present study. DLC MH AsWN GeOB GyBDS GyBH GyGGaU GyGNSU

VERSEGHY FERENC

Born April 3, 1757 in Szolnok; died December 15, 1822 in Buda. Poet, linguist, aesthetician, translator. Name spelled "Versegi" till 1794. Son of a minor official in Szolnok treasurer's office. Distinguished himself as a student at Pest and Eger gymnasiums. In 1771 undertook study for priesthood at Eger Seminary. Spoke German, French, Slovakian, and Latin. Left seminary in 1777 and studied law for half year at University in Buda. Became acquainted with Pál Ányos and also a member of circle of György Bessenyei (qq.v.). Resumed study for the priesthood and became member of the Pauline Order in 1781 under the name of Eugenius. Obtained doctorate at Buda 1783-1784 and lived in Order's cloister in Pest. Known as poet by this time. Was a garrison priest 1786-1788, then army chaplain. Became ill and lived with widowed mother in Eger. Moved to rented house in Buda in 1789, where he supported mother on small pension and income from translating. Confined to monastery in Nagyszombat for three months because of anti-church views in his translation of Millot (3d vol. remained in manuscript). Connected with the Jacobin movement; and imprisoned nearly nine years in Kufstein, Graz, and Spielberg for activities. Released on August 28, 1803, and joined the circle of István Horvát, Mihály Vitkovics, and Benedek Virág (q.v.). Became language teacher of Leopoldina Szapáry in 1804. Publication of Tiszta magyarság (1805) brought conflict with Miklós Révai. Commissioned to edit textbook series on languages in 1814. In last years contributed articles to Egyházi Értekezések és Tudósítások. Following his mother's death in 1815, he lived with a family in Buda, gradually withdrawing from learned and literary activity. Died after long illness. ¶ His poetry shows mixture of classicism and rococo. Lyrical poems were influenced by Anacreon, Horace, and contemporary German poets. Poetry characterized by use of love motif, descriptions of nature, and expression of liberal political viewpoints. His analyses and use of metrics influenced development of Hungarian rhythms. Was the first to use rhymed dactyls in Hungarian literature. Noted for verse tale, Rikóti Mátyás. Novels express spirit of the Literary Revival. As song-writer, influenced by contemporary German composers, especially Mozart. His views of Hungarian language were strongly affected by Herder's concept that language must be built upon laws within a particular language and its living usage. Was the first to translate Horace's Ars poetica (1793) and the Marseillaise into Hungarian. ¶ Some of his poems have been translated into French and German.

FIRST EDITIONS: Dusch Erkölcsi leveleinek második része. Fordítás. Pest, 1786. [From Szinnyei, XIV, 1141 ] - Emlékeztető oszlop . . . baronissa Vesselényi Máriának . . . emelt gróf Széki Teleki Ádám. Költemény. Kolozsvár, 1786 és 1790. [From Szinnyei, XIV, 1141] - Keresztény ájtatosságok. Pest, 1786. [From Szinnyei, XIV, 1141] - A magyar hazának anyai szózattya az ország napjára készülő magyarokhoz. [Vers] Sine loco: n.p., 1790. [16]p. - Millot, [Claude François Xavier]: A világnak közönséges történetei. Fordította Versegi Ferentz. I-II. kötet. Pest és Buda: Weingand Ja. M., 1790-1791. - Egy jó szívből jött szatíra avvagy Feddő költemény a magyar literatúráról. Sine loco: n.p., 1791. 16p. - Rövid értekezések a musikáról. VI. énekekkel. Béts: n.p., 1791. 20p. - A le-bilincsezett Prometheus. Aeschilusból. [Fordítás] Buda, 1792. [From Szinnyei, XIV, 1141] - Patikai Lukátsnak. Egy meglett és okos szántó-vető embernek oktatásai . . . Buda, 1792. [From Szinnyei, XIV, 1141] - A szerelem gyermeke. Egy nézőjáték öt felvonásban. Kotzebue Augustus úr után az originális kiadás szerint. [Fordítás] Buda, 1792. [From Szinnyei, XIV, 1141] - A formenterai remete. Egy néző és egyszersmind énekes játék 3 felvonásban Kotzebue Augustus úr után szabadon fordította és némely keményebb kifejezésekre nézve megenyhítette. Pest, 1793. [From Szinnyei, XIV, 1141-1142] - Mi a poézis? és ki az igaz poéta? Egy rövid elmélkedés, mellyben a költésnek mivolta, eszközei . . . előálíttatnak. Horatius Pizóhoz és ennek fiaihoz írt Levelével . . . és egynéhány költeményes enyelgésekkel. Buda: Landerer Katalin, 1793. 16, 86p. - Proludium in institutiones linguae hungaricae, ad systema Adelungianum, genium item linguarum orientalium, ac dialectum Tibiscanum et Transylvanam exactas. [Tanulmány] Pest: Typis et Expensis Trattneriansis, 1793. 88p. - Rikóti Mátyás. Egy nyájas költemény, mellyel e híres magyar versszerzőnek pompás koszorúzása négysorú ritmusokban előadatik. [Költői elbeszélés] Pest: Kiss István, 1804. 198p. - Nagy nevezetű . . . kolomposi Szarvas Gergely . . . uram bátyámnak víg élete és nevetséges vélekedései . . . [Regény] I-II. kötet. Pest: Hartleben Konrád Adolf és Eggenberger József, 1804-1805. - Eduard Skócziában, avvagy egy egy szökevénynek az éjszakája . . . Nézőjáték 3 felvonásban, melyet franczia nyelven írt Duval, németre fordított szabadon Kotzebue . . . magyarra V. F. Pest, 1805. [From Szinnyei, XIV, 1142] - Neve napjára gróf Szapáry János úrnak. Költemény. Musikára tette Haaz János. Buda, 1805. [From Szinnyei, XIV, 1142] - Neuverfasste ungarische Sprachlehre . . . Mit einem Anhange. Pest: Joseph Eggenberger, 1805. 433p. - A tiszta magyarság, avvagy a csínos magyar beszédre és helyes írásra értekezések. Pest: Eggenberger Jósef, 1805. 176p. - Háladatos örömdal. Mellyet Puchói Marczibány Istvány úrnak . . . énekeltek Szent Erzsébetnek szerzetes leányai . . . Pest, 1806. [From Szinnyei, XIV, 1142] - Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató nyájaskodások külömbféle versnemekben. Buda: Eggenberger József, 1806. 251p. - A magyar musának háladatos öröme Herculesnek amaz öntött képzeténn . . . [Költemény] Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1806. 18p. - Tisztelete . . . Marczibány Istvány . . . és Majthényi Mária . . . ama két jeles fundátiónak alkalmatosságával . . . [Vers] Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1806. 8p. - A hamar és ócsón gyógyító ló-orvos . . . Fordította német munkákból. Pest, 1807. [From Szinnyei, XIV, 1143] - A magyar hárfásak részént Aglájábul vett, részént újonnan szerzett énekei fortepianora. Két szakaszban. Pest, 1807. [From Szinnyei, XIV, 1143] - Száz esztendőre szólló . . . Kalendáriom 1805-1905-ig. Pest, n.d. [From Szinnyei, XIV, 1143] - Báró Külneki Gilméta kisasszony, és Aranypataki György. Érzékény történet. [Regény] Pest: Eggenberger Jósef, 1808. 296p. - Gróf Kaczaifalvi László, avvagy a természetes ember. Eggy igen mulatságos tanúságokkal bővelkedő történet. [Regény] Pest: Patzko Ferencz Jósef, 1808, 396p. - Hiteles előadása a spanyol történeteknek az Aranjuezi nyughatlanságoknak fellobbanásátul fogva a Bajoni Juntának befejezéseig. Írta Cevallos Pedro. Fordítás. Magyarországban, 1809. [From Szinnyei, XIV, 1143] - A magyaroknak hűsége és nemzeti lelke . . . Sorz ezredes énekes játéka. 2 Kresznerics Ferencz versei, melyek az 1809-iki franczia eseményekre vonatkoznak. Verseghy Ferencz által énekre téve. Sine loco, n.d. [From Szinnyei, XIV, 1143] - Halotti tisztelete néh. Nméltgú Marczibányi Istvány úrnak, ki . . . végezvénn drága életét, a t. budai apáczáknak templomába temettett. Buda, 1810. [From Szinnyei, XIV, 1143] - Az emberi nemzetnek történetei . . . [Történeti tanulmány] I-III. kötet. Buda: Magyar Királyi Universitás Typographiájának Betűivel, 1810-1811. - Vak Béla a magyarok királlya. A történetírásbul vontt romános rajzolat. Pest: Eggenberger Jósef, 1812. 122p. - Almarik erdélyi herczeg, avagy a szebeni erdő. [Regény] Pest, 1813. [From Pintér, IV, 653] - Exercitationes idiomatis Hungarici secundum regulas epitomes concinnatae in usum gymnasiorum regni Hungariae. [Tankönyv] Buda : Typographia Regiae Universitatis Hungaricae, 1816. 174p. - Magyar ortografia, avvagy írástudomány . . . a nemzeti oskolák számára. Buda: Magyar Királyi Universitás Betűivel, 1816. 42p. - Oktatás a marhadögnek megelőzésérül és orvoslásárul . . . Buda, 1816. [From Szinnyei, XIV, 1144] - Analytica institutionum linguae Hungaricae. I-III. rész. Buda: Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1816-1817. - Epitome institutionum grammaticarum linguae Hungaricae. T. I-V. Buda: Typographia Regiae Universitatis Hungaricae, 1816-1820. - Ungarische Rechtschreibung, als Einleitung in die ungarische Sprachlehre. Buda, 1817. [From Szinnyei, XIV, 1144] - Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche der ersten Lateinischen und Nationalschulen im Königreich Ungarn und anderen Kronländer. Ofen: Gedruckt mit königlichen ungarischen Universitätsschriften, 1817. 527p. - A filosofiának talpigazságira epített felelet . . . a Hazai Tudósításokba iktatott kérdésekre . . . a nyelvművelésnek mivoltárul és akadállyairul. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1818. 420p. - Magyar grammatika, avvagy nyelvtudomány. A magyar nemzeti oskolák számára. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1818. 518p. - Dissertatio de versione hungarica Scripturae Sacrae . . . Buda: Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1822. 264p. - Universae Phraseologiae Latinae corpus, congestum a P. F. Wagner. Editio tertia novissimis curis emendata et auctu. Buda, 1822. [From Szinnyei, XIV, 1145] - Maradvánnyai és élete. Sághy Ferenctől. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1825. 231p. - Lexicon terminorum technicorum, az az tudományos mesterszókönyv. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1826. 520p. - See also no. 4091.

EDITIONS

See also p. 27 and no. 4097 (letters).

4087. Költeményei. Összeszedte Toldy Ferenc. Pest: Heckenast Gusztáv, 1865. 228p. [C] MnU AsWN GeLBM

4088. Szemelvények Verseghy Ferenc nyelvtudományi műveiből. Összeállította Császár Elemér. Pozsony: Stampfel Károly, 1904. 71p. [B]

4089. Kisebb költeményei. Kiadják Császár Elemér és Madarász Flóris. Budapest: Franklin-Társulat, 1910. 408p. [A] GyBH

4090. Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember. [Regény] Bevezette Mikszáth Kálmán. Budapest: Franklin, 1911. 286p. [C] AsWU FiHI GyBH

4091. Egy esztendő Verseghy Ferenc életéből. Kiadatlan levelei 1811-12-ből. Kéziratból közzéteszi Gálos Rezső. Győr: Győri Hírlap, 19351. 30p. [B]

4092. Rikóti Mátyás. Pauka Tibor és Kemény László tanárok irányításával sajtó alá rendezte a Szolnoki Állami Reálgimnázium és a Városi Fiú Felsőkereskedelmi Iskola Ifjúsága. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1935. 180p. [C] GeOB GyBH GyGGaU

4093. Válogatott versek. Szerkesztette és a jegyzeteket írta Vargha Balázs. Budapest: Magvető, 1956. 303p. [C] GyBDSGyGNSU

BIBLIOGRAPHY

See nos. 4096 and 4100.

BIOGRAPHY

4094. Sághy Ferenc. "Verseghy Ferencz élete," Verseghy Ferencz maradvánnyai és élete. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1825; 231p. Pp. 138-231.

Based on materials in the possession of Sághy's father, this provides an understanding of his life and literary and linguistic activities. Bibliographical footnotes. GeLBM

4095. Császár Elemér. Verseghy Ferencz élete és művei. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága, 1903. 384p.

Both a biography and a study of his works: his aesthetics, dramas, epics, lyrics, participation in language reform. Bibliographical footnotes. MnU AsWN GeLBM GyBH

CRITICISM

4096. Halmy Gyula. Versegi Ferencz élete és munkái. Budapest: Franklin-Társulat, 1891. 102p.

Surveys his life and examines him as a poet, an innovator of verses, aesthetician and composer, and as a translator of dramas; discusses his romances and discourses, his historical works, and his treatises on church and religion. Bibliography, pp. [3]-4. NNC GeLBM

4097. Madarász Flóris. "Verseghy és a nyelvújítás," Budapesti Szemle, CII, no. 280 (1900), 47-68; no. 281, 194-211. [Also a reprint]

His efforts during the last period of his life to reform the Hungarian language. Greatest part of the materials drawn from his letters in the Zirczi Apátsági Könyvtár. Bibliographical footnotes. CtY DLC NN [NNC] AsWN GeLBM GyBH

4098. Rubinyi Mózes. "Verseghy Ferenc," Emlékezések és tanulmányok. Budapest: Gondolat, 1962; 235p. Pp. 25-34. [Appeared in Pais-emlékkönyv. Nyelvészeti tanulmányok. Szerkesztette Bárczi Géza és Benkő Lóránd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956; 711p. Pp. 63-68]

A brief biographical sketch followed by a discussion of his disagreements with Miklós Révai about matters of linguistics and by comment on his published contributions to the linguistic problems of his times. NNC GeLBM GyBDS GyGNSU

4099. Gáldi László. "Verseghy, a szótáríró," Magyar Nyelvőr, LXXXI (1957), 261-275. [Also a reprint]

His concepts of the basic principles to be used in preparing dictionaries and his activities in their preparation. Bibliographical footnotes. CU DLC MH NN NNC FiHI GyBDS GyBH

4100. Verseghy Ferenc. 1757-1822. Szerkesztette Kisfaludi Sándor. Szolnok: Szolnok Megyei Tanács Verseghy Könyvtára és a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat, 1957. 63p.

A memorial issue on the 200th anniversary of his birth containing articles on his life and works. Provides the dates for the most important events of his life. Bibliography of his works and letters and of studies about him, pp. 54-62. DLC NNC GeLBM

4101. Szauder József. "Verseghy és Herder," Filológiai Közlöny, IV (1958), 700-713. [Also a reprint]

The influence of Herder's philosophy and world view on his thought. Evidence from parallel passages. DLC MH NN NNC [FiHU] GeLBM GeOB GyBDS GyBH GyGNSU

VIRÁG BENEDEK

Born 1754 in Dióskál; died January 23, 1830 in Buda. Poet, translator, historian. Descendant of feudal tenants. Spent boyhood in Nagybajom. Received schooling from Piarists in Nagykanizsa and Pest. Became member of Pauline Order in 1775 and studied philosophy in Pécs and Pest. Taught at gymnasium in Székesfehérvár, where Pál Ányos (q.v.) was a colleague. Resigned post in 1794 and served Batthyány family as tutor in Pest. Soon resigned to pursue literary activity and study of history. Lived in poor economic circumstances for more than 30 years on small pension and support from friends. Regarded by his contemporaries as the father of Hungarian literature and sought out by many young writers including Dániel Berzsenyi, Mihály Csokonai Vitéz, Ferenc Kölcsey, József Bajza, Mihály Vörösmarty, Károly Kisfaludy (qq.v.), Ferenc Toldy, Gábor Döbrentei, and Pál Szemere. ¶ Representative of the Classical School in Hungarian literature. His odescontain patriotic and moral themes. Mastered Latin and Greek meters in giving expression to Hungarian spirit and ideas. Often called "Hungarian Horace" and was the best writer of odes before Berzsenyi. His Magyar századok, an incomplete history, was critical of the Hungarian nation and Catholic Church. Translated the works of Horace extensively. ¶ Some of his poems have been translated into English, French, and German.

FIRST EDITIONS: A székes fejér-vármegyebéli nemességhez . . . [Vers] Buda: Királyi Akadémiának Betűivel, 1790. [7]p. - Tekéntetes nemes Székes Fejér vármegye öröm-ünnepére írtt versek. Pest: Trattner Mátyás, 1790. 8p. - Carmen seren. reg. principi Josepho . . . sacrum . . . Buda, 1795. [From Szinnyei, XIV, 1241-1242] - Ének a hazafiakhoz. Pest,1797. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Ad nobiles e castris reduces. Költemény. Sine loco, n.d. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Poétai munkáji. Pest: Trattner Mátyás, 1799. 174p. - Oröm ének. Sine loco, 1800. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Békesség óhajtás. Költemény. Sine loco, 1801. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Horátzius poétikája. [Fordítás, prózában] Pest: Trattner Mátyás, 1801. 124p. - Ft. Dományi Márknak . . . Költemény. Sine loco, 1802. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Lélius vagy M. T. Cicerónak beszéllgetése a barátságról. Magyarázta Virág Benedek. Pest: Trattner Mátyás, 1802. 133p. - Carmen Ill. ac Rev. Dno Francisco Miklósi . . . sacrum . . . Pestini, 1803. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Négy predikátzió az anyaszentegyház négy evangelistáinak ünnepeire és A Salve Regina magyarázattya. Pest: Trattner Mátyás, 1803. 124p. - Az üdösb Kátó vagy M. T. Cicerónak beszélgetése az öregségről. Magyarázta Virág Benedek. Pest: Trattner Mátyás, 1803. 114p. - Különös letzke a Szűz Mária képéről a magyar aranyon. [Tanulmány] Miller Jakab Ferdinánd után. Pest: Eggenberger Jósef, 1804. 30p. - Magyar poéták, kik római mértékre írtak 1540-től 1780-ig. [Antológia] Kiadta Virág Benedek. Pest: Mossótzi Institóris Gábor, 1804. 72p. - Második András Arany bullája, melly 1222-dik esztendőben költ. Kiadta magyarul Virág Benedek. Pest: Eggenberger Jósef, 1805. 38p. - Négy prédikáczió. Pest, 1805. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Két elmélkedés Fleury Klaudius apátúr egyházi historiájából. Buda, 1806. [From Szinnyei, XIV, 1242] - A hetedik elmélkedés Fleury Klaudius úrnak egyházi historiájból, az egyházi törvényhatóságokról. Pest, 1808. [From Szinnyei, XIV, 1242] - Magyar századok. IX. - MCDXXXVII. [Történelmi tanulmány] I-II. kötet. Buda: Királyi Universitás Betűivel, 1808-1816. - Jegyzetek a magyar beszédnek részeire. [Nyelvtudomány] Buda: Landerer Anna, 1810. 54p. - Memoria Exc. Ill. ac Rev. Dni Nicolai Milassin secundi apud Alba-Regalenses episcopi anno 1811 . . . mortui. Budae, 1811. [From Szinnyei, XIV, 1242-1243] - Poémák. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1811. 80p. - Antonio Dréta abbati de Pilis . . . creato. Költemény. Weszprimii, 1812. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Baróti Szabó Dávidnak . . . Költemény. Sine loco, 1812. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Thalia. [Költemények] Pest: Trattner, 1813. 55p. - Euridice. [Költemények] Pest: Trattner János Tamás, 1814. 40p. - Döme Károlynak Metastásioból tett fordításaira . . . [Költemények] Buda, 1815. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Horatius Flakkus levelei. Fordította Virág Benedek. Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1815. 115p. - Költemények. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1816. 32p. - Hunyadi László. Tragédia három játékban. [Bessenyei György tragédiájának versbe szedése] Buda, 1817. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Költemények hatos jambusokban Phaedrusként. Buda, 1817. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Poesia. Buda, 1817. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Carmen alcaicum. Buda, 1819. [From Szinnyei, XIV, 1243] - Költemények Phaedrusként. Két szerzelékkel. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1819. 87p. - Magyar prosodia és magyar írás, vagy inkább ezen két tárgyról rővid észrevételek. [Nyelvtudomány] Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1820. 104p. - Szatirák Horátiusból. Fordította Virág Benedek. Buda: Királyi Magyar Universitás Betűivel, 1820. 126p. - Horatius F. Q. ódái. Öt könyv. Fordította Virág Benedek. Buda: Magyar Királyi Universitás Betűivel, 1824. 216p. - Magyar lant. [Versfordítások; 1st ed., pp. 1-20; 2d ed., pp. 21-48] Buda: Landerer Anna, 1825. 48p.

EDITIONS

See also p. 27.

4102. Magyar századok. Kiadja Toldy Ferenc. I-V. kötet. Pest: Heckenast Gusztáv, 1862-18632. [B]

1. kötet: IX-XII. század. 1862. 252p.

2. kötet: XIII. század. 1862. 218p.

3. kötet: XIV. század. 1862. 193p.

4. kötet: XIV-XV. század. 1862. 191p.

5. kötet: XVI. század. 1863. 224p.

DLC MH MnU GeLBM GyBH

4103. Poétai munkái. Kiadja Toldy Ferenc. 3. teljesebb kiadás. Pest: Heckenast Gusztáv, 1863. 239p. [B] DLC MnU AsWN GeLBM

4104. Válogatott költeményei. Bevezette és jegyzetekkel kísérte Zlinszky Aladár. Budapest: Lampel Róbert, 1899. 65p. [C] GeLU

BIBLIOGRAPHY

See nos. 4105 and 4107.

BIOGRAPHY

4105. Szalay Gyula. Virág Benedek élete és művei. Budapest: Aigner Lajos, 1889. 106p.

Both a biography and a study of the form and substance of his writings. Attention to his translations. Bibliography of his works and studies about him, pp. 98-106. GyBH

4106. Garzó Béla. Virág Benedek élete és irodalmi működése. Kecskemét: Részvénytársaság, 1900. 90p.

A study of his life and literary works. Attention to the times. Bibliographical footnotes. GyBH

CRITICISM

See also nos. 528 and 4146.

4107. Kisbán Emil. Virág Benedek. (1754-1830) Budapest: Sziklatemplom-Bizottság, 1937. 67p.

An analytical study of his writings and literary career: their range and content. Chapters on the age and his relations with it, on Horace and Virág, and on the character of his works. Contains biographical materials. Bibliography, pp. 65-67. GeLBM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Born December l, 1800 in Kápolnásnyék; died November 19, 1855 in Pest. Poet, dramatist, critic. Descendant of middle-aristocratic family in difficult financial circumstances. Studied at Cistercian gymnasium in Székesfehérvár and Piarist gymnasium in Pest 1811-1817. Father's death in 1817 created serious financial problems, but he supported his study of philosophy at University of Pest as tutor in Perczel family. Completed university studies in 1820 and moved to Perczel estate in Börzsöny to tutor three sons. Became acquainted with writings of Benedek Virág, Gábor Dayka, Dániel Berzsenyi, and Sándor Kisfaludy (qq.v.) during first years in Pest. Began to compose poems in mid-teens. Became tutor and law student in Pest in 1824 and passed law examination in same year. Publication of Zalán futása (1825) brought him immediate fame. Resigned as tutor in August 1826 to devote himself entirely to writing. Lived under hardships in Pest. Contributed regularly to Aurora and was a friend of Károly Kisfaludy (q.v.). Became editor of Tudományos Gyűjtemény and its literary supplement in 1828 and regular member of Academy in 1830. Awarded Academy Prize in 1833 for Vérnász and shared the Academy's First Prize with Sándor Kisfaludy in 1834. Founded Kisfaludy-Társaság in 1836 with József Bajza (q.v.), Ferenc Toldy, and several others. Began Athenaeum and Figyelmező in 1837 in association with Bajza and Toldy. Awarded Academy Prize for Marót bán in 1839 and its first prize for new poems in 1842. Married Laura Csajághy on May 9, 1843. In 1845 visited Felsőtisza and part of Transylvania with Ferenc Deák. After March 1848 he entered political activities. Was named parliamentary representative of Bácsalmás District in summer of 1848. Fled to Debrecen with family in January 1849. Returned to Pest in June 1849 and was named judge by Lajos Kossuth. Fled with government to Szeged, but family remained in Pest. Forced to hide in Arad, Bihar, and Szatmár with Bajza. Reunited with family in Pest in early 1850, having been freed by authorities. Rented land in Baracska to provide support for family. In 1853 returned to family village and engaged in agriculture. Depressed, wrote only occasionally, and drank heavily. In 1855 worsening health forced move with family to Pest, where he died two days after arrival. ¶ The most important writer in Hungarian romanticism. Much of his poetry stems from legends of Hungarian past. Rich in use of imagery and vocabulary. Wrote first in tradition of Hungarian classical and sentimental poetry, which he developed in youthful years to its highest point. Pre-romantic tendencies matured into romanticism. His lyric poems and epics were more successful than his dramas. Dramas, like epics, use materials from legend and historical past of Hungary, and show some influence of Shakespeare, Victor Hugo, Friedrich Schiller, and Spanish baroque dramatists. Imaginative writings touched by concept of death and destruction. In earlier writings he viewed death as something sweet, an escape from reality into dream or solitude; in later works he found significance to life in a rather pantheistic view of Hungary and humanity, but attitude toward both was colored by pessimistic view of possibilities for progress. Zalán futása gave importance to Hungarian epic. Among dramas, Csongor és Tünde, written under influence of Shakespeare's Midsummer night's dream, was most successful: he used the inhabitants in fairyland to symbolize good and bad habits of human nature. Much involved in study of the nature of drama, dramaturgical studies, and dramatic criticism. Editorial and linguistic accomplishments also notable. Translated Shakespeare's Julius Caesar, King Lear, and part of Romeo and Juliet. ¶ Editions of his poems are available in English, German, Rumanian, and Russian, and some of his poems have been translated into Bulgarian, Czech, Esthonian, Finnish, French, Hebrew, Italian, Japanese, Polish, Serbian, Slovakian, Swedish, Turkish, and Wendish.

FIRST EDITIONS: Zalán futása. Hősköltemény. Pest: Trattner Mátyás, 1825. 245p. - Salamon király. Szomorújáték. Pest: Petrózai Trattner Mátyás, 1827. 154p. - Ezer egy éjszaka. Arab regék. Fordította. I-XI. kötet. Pest, 1829-1833. [From Szinnyei, XIV, 1346] - A bujdosók. [Dráma] Székesfehérvár: Számmer Pál, 1830. 196p. - Csongor és Tünde. Színjáték. Székesfehérvár: Számmer Pál, 1831. 168p. - Kurzgefasste ungarische Sprachlehre für Deutsche, nebst einer Auswahl deutsch-ungarischer Uebungsstücke. Aus der ungarischen Handschrift des M. Vörösmarty. Pest, 1832. [From Szinnyei, XIV, 1346] - Munkái. [l. Versei; 2. Zalán futása; 3. Kisebb költeményei] I-III. kötet. Pest: Trattner és Károlyi, 1833. - Vérnász. Szomorújáték. Buda: Magyar Királyi Egyetem Betűivel, 1834. 159p. - Árpád ébredése. Előjáték a pesti Magyar Színház megnyításának ünnepére. Pest: Trattner és Károlyi, 1837. 27p. - Marót bán. Szomorújáték öt felvonásban. Buda: Magyar Királyi Egyetem Betűivel, 1838. 102p. - Újabb munkái. [l. Versek; 2. Beszélyek és regék; 3-4. Színművek: Julius Caesar, Árpád ébredése, Kincskeresők (szomorújáték), Az áldozat, A fátyol titkai (vígjáték)] I-IV. kötet. Buda: Magyar Királyi Egyetemnél, 1840. - Fóti dal. Zenéje Fáy Andrástól; kiadá Garay János. Buda, 1842. [From Szinnyei, XIV, 1347] - Czillei és a Hunyadiak. Történeti dráma öt felvonásban. Pest: Kilián György, 1845. 223p. - Minden munkái. Kiadja Bajza József és Schedel Ferenc. [Most complete ed. to this time] I-X. kötet. Pest: Kilián György, 1845-1848 - Három rege. [Versek] Pest: Landerer és Heckenast, 1851. 16p. - Shakespeare: Lear király. Fordítás. Pest, 1856. [From Szinnyei, XIV, 1347] - Szózat. Német, francia, tót és szerb fordításokkal. Pest, 1860. [From Szinnyei, XIV, 1347] - See also no. 4112.

EDITIONS

See also nos. 4126 (letters), 4130 (letters), and 4155 (letters).

4108. Minden munkái. Rendezte és jegyzetekkel kísérte Gyulai Pál. I-XII. kötet. Pest: Ráth Mór, 1864. [B]

1. kötet: Lyrai és vegyes költemények, 1821-1835. 252p.

2. kötet: Lyrai és vegyes költemények, 1835-1855. 318p.

3-4. kötet: Epikai költemények, 1825-1831. 1-2. kötet.

5-8. kötet: Drámai költemények, 1821-1844. 1-4. kötet.

9. kötet: Fordítmányok Shakespeareből, 1839-1855. 406p.

10. kötet: Beszélyek és regék, 1829-1837. 178p.

11-12. kötet: Vegyes prózai dolgozatok, 1826-1848. 1-2. kötet.

GeLU FiHI

4109. Összes munkái. Rendezte és jegyzetekkel kísérte Gyulai Pál. I-VIII. kötet. Budapest: Méhner Vilmos, 1884-1885. [B]

l. kötet: Lírai és vegyes költemények, 1821-1855. Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály életrajza, pp. i-lxxiv. 1884. 468p.

2. kötet: Epikai költemények, 1825-1831. 1884. 490p.

3-4. kötet: Drámai költemények, 1821-1844. 1-2. kötet. 1884-1885.

5. kötet : Drámai költemények, 1821-1844. Köztük a Shakespeare-fordítások. 3. kötet. 1885. 438p.

6. kötet: Beszélyek és regék, 1829-1844. Dramaturgiai dolgozatok, 1826-1848. Nyelv és irodalom címen cikkek, tanulmányok. 1885. 391p.

7. kötet: Vegyes prózai dolgozatok. Dramaturgiai dolgozatok, 1837-1842. Élet és politika, 1838-1848. 1885. 392p.

8. kötet: Vegyes maradványok, 1830-1850. Szépirodalmi művek, töredékek, ifjúkori versek, 1817-1826. 1885. 414p.

DLC MnU NNC AsWN GyBH GyGNSU

4110. Munkái. Bevezetéssel ellátta Gyulai Pál. I-III. kötet. Budapest: Lampel, 1906. [C]

l. kötet: Lyrai és vegyes költemények, 1821-1855. 312p.

2. kötet: Epikai költemények, 1825-1831. 411p.

3. kötet : Drámai költemények. 391 p.

DLC IC MH NNC OCl AsWU FiHI GeLU

4111. Vörösmarty-anthológia. Válogatott kisebb költemények, legszebb lírai részletek. "Zalán futása" százados ünnepe alkalmából. Kiadta Horváth János. Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1925. 192p. [C] NN FiHI GeLU GyGGaU

4112. Kiadatlan költeményei. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Brisits Frigyes. Budapest: Pallas, 19261. 155p. [B] NN NNC AsWU GeLBM

4113. A Zalán futásának első kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1937. 106p. [A] MH MnU NNC AsWN GyGGaU GyGNSU

4114. A Hűség diadalmának első kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1940. 83p. [A] NNC GyGGaU

4115. Összes költői művei. Budapest: Franklin-Társulat, 1945. 1011p. [C] MnU OCl GeCU GeLBM

4116. A holdvilágos éj és más elbeszélések. Kiadta és a bevezető tanulmányt írta Turóczi-Trostler József. Budapest: Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 1948. 168p. [C] GyBDS

4117. Válogatott művei. Sajtó alá rendezte Waldapfel József. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. [C]

l. kötet: Versek. Hősköltemények. Színművek. 307p.

2. kötet: Prózai írások. 316p.

DLC MH NN GyBDS GyBH GyGNSU

4118. Összes drámai művei. Sajtó alá rendezte Horváth Károly és Tóth Dezső. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. [C]

l. kötet: 1821-1832. 543p.

2. kötet: 1833-1844. Drámatöredékek, ifjúkori kísérletek. 612p.

CtY IEN MH MnU NNC GyBDS GyGNSU

4119. Összes versei. Sajtó alá rendezte Horváth Károly és Tóth Dezső. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. [C]

l. kötet: Kisebb költemények, 1821-1854. Ifjúkori költemények, 1816-1820. 774p.

2. kötet: Epikus költemények, 1825-1831. 521p.

DLC MnU NNC AsWN FiHU GeLBM GyBDS

4120. Csongor és Tünde. [Drámai költemény] Az utószót írta Szauder József. Budapest: Magyar Helikon, 1960. 243p. [C] DLC FiHI GyBDS GyBH

4121. Összes művei. Szerkeszti Horváth Károly és Tóth Dezső. Eddig I-IV., VI., VIII., XI., XVII-XVIII. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960+. [A]

1. kötet: Kisebb költemények 1826-ig. Sajtó alá rendezte Horváth Károly. I. kötet. 1960. 771p.

2. kötet: Kisebb költemények, 1827-1839. Sajtó alá rendezte Horváth Károly. 2. kötet. 1960. 726p.

3. kötet: Kisebb költemények, 1840-1855. Sajtó alá rendezte Tóth Dezső. 3. kötet. 1962. 661p.

4. kötet: Nagyobb epikai művek. A hűség diadalma (költemény), Árpád Zalán ellen (töredék), Zalán futása. Sajtó alá rendezte Horváth Károly és Martinkó András. 1. kötet. 1963. 553p.

6. kötet: Drámák. Ifjúkori drámák és drámatöredékek, 1819-1824. Sajtó alá rendezte Fehér Géza. 1. kötet. 1965. 557p.

8. kötet: Drámák. A bujdosók. Színmű öt felvonásban. Sajtó alá rendezte Fehér Géza. 3. kötet. 1962. 905p.

11. kötet: Drámák: Czillei és a Hunyadiak, Hunyadi László (töredék, 1844). Sajtó alá rendezte Oltványi Ambrus. 6. kötet. 1966. 611p.

17. kötet: Levelezése, 1816-1830. Sajtó alá rendezte Brisits Frigyes. l. kötet. 1965. 481p.

18. kötet: Levelezése, 1831-1855. Sajtó alá rendezte Brisits Frigyes. 2. kötet. 1965. 499p.

[DLC] [MH] NNC AsWN FiHU GeCU [GeLBM] GyBDS GyBH GyGNSU

4122. Összes költeményei. A 1955-ben megjelent kiadást a már elkészült akadémiai kritikai kiadás alapján Horváth Károly és Martinkó András javították és egészítették ki. I-II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. [B]

1. kötet: Kisebb költemények, 1821-1855. Ifjúkori költemények, 1816-1820. 845p.

2. kötet: A hűség diadalma, Árpád Zalán ellen, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, Magyarvár, A rom, A két szomszédvár. 524p.

MH OCl

BIBLIOGRAPHY

See also nos. 4131, 4137, 4140, 4143, 4149, 4153, 4154, and 4155.

4123. "A Vörösmarty-irodalom repertóriuma, 1825-1899," Vörösmarty emlékkönyve. Szerkesztette Czapáry László. Székesfejérvár: Vörösmarty-kör, 1900; 382p. Pp. 365-374.

A chronological list of his works and studies about him. Data: for books and editions, the title, place of publication, and publisher; for poems published in periodicals, the title, periodical, volume, number of issue, and page(s); and for articles, the author, title, periodical, volume, number of issue, and page(s). DLC GeLBM GyBH

4124. A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Összeállította Brisits Frigyes. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1928. 396p.

A catalogue of his manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Describes each manuscript and records the variants between the original and the first two editions of the work. Arranged by types. MH MnU

BIOGRAPHY

4125. Gyulai Pál. Vörösmarty életrajza. Budapest: Franklin-Társulat, 18792. 311p. [18661; 3d enl. ed., 1890; 18954; 5th rev. ed., 1900; 6th rev. ed., 1905; 1924; 1942]

An enlarged edition. Considerable attention to the subject matter and form of his writings. CoU MH MnU NN NNC OCl AsWN FiHI GeCU GeLBM GeLU GyBH

4126. Vörösmarty emlékkönyve. A költő születésének százados évfordulójára rendezett országos ünnep alkalmából. Szerkesztette Czapáry László. Székesfejérvár: Vörösmarty-kör, 1900. 382p.

A book on the 100th anniversary of his birth containing memorial addresses, accounts of his family and ancestors, documents and papers dealing with Vörösmarty, material on his wife and her family, and, mainly, 285 letters from his correspondence [the best source for his letters before the publication of no. 4121 (vol. 17, 18)]. See no. 4123 for the chronological repertorium of his works and studies about him. Illustrations and facsimiles. DLC GeLBM GyBH

4127. Hajas Béla. Vörösmarty Mihály és Perczel Etelka. Budapest: Pallas, 1934. 24p.

Details of the relationship between the poet and Etelka Perczel. His characterizations of her in his poetry. Material on the Perczel family. Bibliographical footnotes. NNC GeLBM

4128. Brisits Frigyes. Vörösmarty Mihály és az Akadémia. (Székfoglaló)Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1937. 77p.

His activities and relations with the Hungarian Academy of Sciences. Bibliographical footnotes. NNC AsWN GyBH GyGGaU GyGNSU

4129. Zsigmond Ferenc. Vörösmarty élete és művei. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1940. 77p.

A survey of his life and a chronological examination of his literary works by genre as to their individuality and character. Chapter on Zalán futása.

4130. Vörösmarty Mihály. 1800-1855. A szövegrész szerkesztése, az összekötő szövegek és a jegyzetek Lukácsy Sándor munkája, a képanyagot Balassa László állította össze. Budapest: Magvető, 1955. 520p.

A biographical album of letters, documents, memoirs arranged chronologically and linked by essays. Illustrations and facsimiles. DLC MnU NNC FiHU GeCU

4131. Fejős Imre. Vörösmarty arca. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956. 58p.

Aims to sketch his individualistic personality mainly through the use of previous accounts and portraits. Finds preparation for the war for national freedom and thoughts of national unity reflected in his poetry. Catalog of Vörösmarty's portraits, pp. 52-58. Bibliographical notes, pp. 47-51. Portraits. DLC MH NNC AsWN GeLBM GyBDS GyGNSU

4132. Tóth Dezső. Vörösmarty Mihály. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1957. 631p.

Major consideration given to his works-their characteristics, forms, development, and meaning. Careful scrutiny to the stylistic features of his epics and lyrics. Examines his romanticism and its idealism, and his role in the national life of his times. Viewpoint: "to explain everything as far as possible in terms of the materialism transmitted through conditions in Hungary." Summary in German, pp. 599-614. CoU DLC MH MnU NNC AsWN FiHI FiHU GeCU GeLBM GeLU GyBDS GyBH GyGNSU

CRITICISM

See also nos. 340, 524, 765, 856, 1062, 1994, 3590, 4326, and 4624.

4133. Margalits Ede. Párhuzam Vörösmarty és Arany mint eposköltők között. Baja: Paul Károly, 1875. 103p.

A study of the parallels between the two writers of epics, based mainly on Vörösmarty's Zalán futása, Cserhalom and Eger, and János Arany's Toldi, Toldi estéje, and Murány, as to their unity, completeness, motivations, interest and greatness, techniques of presentation, and style. MnU GeLBM

4134. Pintér Kálmán. Irodalmi dolgozatok Vörösmartyról. Budapest: Hornyánszky Viktor, 1897. 152p. [No. 2 appeared in Magyar Szalon, IV (September, 1887), 616-624; no. 1 in Tudósítmány a Kegyes-tanitórendiek Budapesti Főgimnáziumáról az 1888/89-évi tanévben (1889), pp. 1-31 ; no. 3 in Magyar Szemle, III (1891), 109-110, 122-123, 136-137, 146-147, 158-159, 170-171, 182-183, 194-195, 206-207]

A collection of previously published essays on Vörösmarty: (1) Philosophical elements in his lyric poetry, (2) Female characters in his works, and (3) His realism.

4135. Vincze József. Vörösmarty kisebb eposzai. Kolozsvár: Gombos Ferencz, 1898. 29p.

The subject matter, motifs, and characters of his short epic poems. GyBH

4136. Walton Róbert. Vörösmarty Mihály mint drámaíró. Irodalomtörténeti és széptani tanulmány. Győr: Gross Testvérek, 1898. 42p.

His qualities as a dramatist. Attention to his antecedents, the value of his dramas, the influences upon them, and aesthetic evaluations of his dramaturgy. Finds him raising national elements in his dramas, clarifying the concept of the nature of tragedy, and opening his age to European literature and Shakespeare.

4137. Gellért Jenő. Vörösmarty élete és költészete. Budapest: Lampel Róbert, 1902?. 193p.

Scrutiny of Vörösmarty as a writer of epics, drama, and lyric poetry. Limited attention to his life and times. Bibliography, by year of publication, pp. 178-193. Portraits and illustrations. MH NNC GeLBM

4138. Kont Ignác. Michel Vörösmarty. (1800-1855) Paris: F. R. de Rudeval, 1903. 73p.

A brief biography followed by chapters on his works: Les Épopées, Les Poésies, Le Théâtre. Attention to contents of most important works, often accompanied by French translations.

4139. Riedl Frigyes. Vörösmarty élete és művei. Budapest: Csoma Kálmán, 1905. 206p. [1937]

A series of lectures on the forces and persons that influenced his development, his ideas and literary activity, and the sources of his writings. DLC MnU GeLBM

4140. Radnai Oszkár. Vörösmarty mint prózaíró. Temesvár: Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, 1909. 76p.

A study of his prose writings, the circumstances that prepared him for writing prose, and an evaluation of them. Covers his short stories, letters, studies of dramaturgy, and writings on language. Closes with a discussion of his prose style. Bibliography, pp. 75-76. MnU

4141. Babits Mihály. "Az ifjú Vörösmarty," "A férfi Vörösmarty," Írás és olvasás. Budapest: Athenaeum, 1938 ; 389p. Pp. 58-124. [Appeared in 1911]

A three-part study tracing the changes in his poetic character from his youth to maturity: from the "abnormally rich and fantastic, deeply sorrowful but calm and motionless soul" to the "mature, tragical, philosophical, feverish Vörösmarty." MnU NNC AsWU GyBH GyGNSU

4142. Weber Arthur. "Shakespeare hatása a vígjáték-író Vörösmartyra," Magyar Shakespeare-Tár, IV (1911), 161-193. [Also a reprint]

A fátyol titkái used to illustrate the influence of Shakespeare on Vörösmarty's theory and technique of comedy. MH [NIC] GeLBM GyBDS GyBH

4143. Trombitás Gyula. Vörösmarty dramaturgiája. Budapest: Attila, 1913. 92p.

The factors which led him to write studies and critiques of the drama, the sources of his materials, the connections of these works with past and contemporaneous dramatic criticism, and the major problems with which they were concerned. Based on his Dramaturgiai töredékek and his dramatic criticism. Bibliography, pp. 89-92. NN GeLBM GyBH

4144. Horváth János. "Vörösmarty. Zalán futása ünnepére," Tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956; 638p. Pp. 245-265. [Appeared in Napkelet (1925-1926)]

A study of Zalán futása showing the universality arising from Vörösmarty's lyrical compassion, delineating his feeling of love transcending the bounds of the world, and analyzing his use of complements as an aspect of the beauty of its poetic language. DLC MH MnU NNC GeLBM GeLU GyBDS GyBH GyGGaU GyGNSU

4145. Alszeghy Zsolt. A Zalán futása. Budapest: Stephaneum, 1926. 20p. [A paper presented to a meeting of the Szent István Akadémia on December 4, 1925]

Seeks to show that Vörösmarty's epic is something new in the development of Hungarian literature - in its break with foreign tradition, in its being shaped by a national spirit, and in its individualistic Hungarian artistic style. NNC GeLBM

4146. Bánrévy György. Vörösmarty "Salamon király"-a és történeti forrásai. Budapest: Held János, 1929. 71p.

The historical sources of Salamon király. Parallels textual materials from the drama with those from several sources: Thuróczi's Chronica Hungarorum, Ignác Fessler's Geschichten der Ungarn, Benedek Virág's Magyar századok, and Gáspár Heltai's Krónika. Finds Thuróczi's work to be the major source. Bibliographical footnotes. GeLBM GyBH

4147. Szerb Antal. "Vörösmarty tanulmányok," Minerva, IX (1930), 3-32, 199-227, 303-320. [Also a reprint]

Six studies: (1) his style, (2) his graveyard poetry, (3) the "Hungarian Virgil" and the "Hungarian Ossian," (4) the Hungarian bard, (5) his poems with motifs of the underworld, and (6) his mature works. Concerned mainly with revealing his inner workings. DLC [MH] NjP NN NNC FiHI FiHU GyBH GyGNSU

4148. Kiss Ferenc, ifj. Vörösmarty és Ossian. Debrecen: Kertész József, 1931. 31p.

A discussion of the knowledge of Ossian and his influence in Hungary, and especially on the subject matter and style of Vörösmarty's writings. Bibliographical footnotes. MH NNC FiHI GyBH

4149. Huszti Mihály. Vörösmarty az újabb irodalmi ízlés tükrében. A költői világkép Vörösmarty és Ady költészetében. Budapest: Ádler Mihály és Práder Jenő, 1935. 174p.

A new appraisal of his poetry in the light of standards set, especially by Ady, during the previous thirty years. Delineates Ady's way of viewing the world and his poetic imagination, and finds much similarity between the two poets. Textual analysis. Bibliography, pp. [175-176]. MH GeLBM GyGGaU

4150. Faggyas Jolán. Vörösmarty pesszimizmusa. Pécs: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 1938. 41p.

A study of the psychological configurations of his pessimism based on an examination of his poetry: the "pessimistic soul" and Vörösmarty, the emergence and nature of his feelings of pessimism, and his attitudes toward Hungarian national life which reflect this emotion. NNC

4151. Pados Ottokár. Vörösmarty természetszemlélete. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938. 66p.

The origins of and his views of nature. His use of materials from nature in his poetry: similes, metaphors and visions based on nature, and the use of realistic and idealistic landscape. Bibliographical footnotes. MnU

4152. Ballai Mihály. "A 'Csongor és Tünde' szimbólizmusa," Irodalomtörténeti Közlemények, LI (1941), 113-124, 240-249, 354-373. [Also a reprint]

Discusses the critical reception of the drama and analyzes it as a symbol rather than a representation of characters and events. Bibliographical footnotes. MnU NNC AsWN AsWU GeLBM GyBH

4153. Jakabfi László. Az angol irodalom és a Vörösmarty-Bajza-Toldy triász. [Disszertáció] Budapest: A Szerző, 1941. 85p.

The influence of Ossian, Shakespeare, Byron, and Scott on Vörösmarty, and Bajza's interest in English life and institutions and his indebtedness to Shakespeare and other English poets and critics. Bibliography, pp. 84-85. Summary in English, pp. 80-83. MnU

4154. Emhő-Barna Bálint. Vörösmarty költészetének irodalmi népiessége. Ungvár: Horváth, 1942. 80p.

After surveying the use of materials from the life of the people in Hungarian literature prior to Vörösmarty and placing him in relation to this development, analyzes such materials in his writings by genre, mainly in his lyrics. Sees him as essential to the growth of this tendency. Bibliography, pp. 78-80.

4155. "Vörösmarty-emlékszám," Fehérvár, no. 3 (1955), 215-365.

Articles on his life and works commemorating the 100th anniversary of his death. Also some previously unpublished letters. Bibliography of studies about him published in periodicals in Fejér County from 1855 to 1945, pp. 356-362.

4156. Turóczi-Trostler József. "Vörösmarty mai szemmel," Filológiai Közlöny, II (1956), 1-17, 193-206, 343-352. [Also a reprint]

An analysis of the stages of his romanticism concluding that though his works remain essentially romantic, he moved nearer to realism than any of his contemporaries. Much attention to "Tündérvölgy" and Csongor és Tünde. Bibliographical footnotes. DLC MH NN NNC AsWN [FiHU] GeLBM GeOB GyBDS GyBH GyGNSU

WEÖRES SÁNDOR

Born June 22, 1913 in Szombathely. Poet, translator. Completed elementary school studies in Pápa and Csönge and gymnasium studies in Szombathely, Győr, and Sopron. Recognized as promising poet when 14. Studied law at University of Pécs for six months, then geography and history for year and a half, and in 1935, philosophy and aesthetics. Obtained doctorate in philosophy. Awarded Baumgarten Prize in 1935 and 1936. Visited Far East in 1937. Worked in libraries in Pécs, Székesfehérvár, and Budapest 1941-1950. Was secretary of Janus Pannonius Társaság and official of Szabadművelődés in Székesfehérvár for a time. Co-editor of Sorsunk. Visited Italy 1947-1948. Traveled in China in 1959. Has devoted time to writing since 1951. ¶ One of most important lyric poets in 20th-century Hungarian literature. Member of third generation of Nyugat School. Poems strongly surrealistic and mystical. He uses a great variety of forms and techniques. His structuring of thought and emotion is considered exceptional. Distinguished as a translator of nearly every major European poet. ¶ Some of his poems have been translated into English, French, German, and Italian.

EDITIONS

See also nos. 1535 and 4026 for annotated works.

4157. Hideg van. Versek. Pécs: Kultúra, 19341. 59p. GyBH

4158. A kő és az ember. Versek. Budapest: Nyugat, 19351. 77p. GyBH

4159. A teremtés dicsérete. [Versek] Pécs: Janus Pannonius Társaság, 19381 80p.

4160. A vers születése. Meditáció és vallomás. [Tanulmány] Pécs: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, 19391. 39p.

4161. Theomachia. Drámai költemény. Pécs: Dunántúl, 19411. 24p.

4162. Bolond Istók. Elbeszélő költemény prózában. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 19431. 78p.

4163. Medúza. Versek. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 19431. 126p.

4164. A teljesség felé. [Aforizmák] Budapest: Móricz Zsigmond, 19451. 152p.

4165. Elysium. Versek. Budapest: Móricz Zsigmond, 19461. 92p. NN GeLBM

4166. Gyümölcskosár. Versek. Budapest: Új Idők, 19461. 64p.

4167. A szerelem ábécéje. Versek. Budapest: Új Idők, 19461. 52p.

4168. A fogak tornáca. Versek. Budapest: Egyetemi Nyomda, 19471. 80p. GeLBM

4169. Testtelen nyáj. Prózavers ciklus. Budapest: Művészbolt, 19471. 4p.[From catalogue of National Széchényi Library]

4170. Bóbita. [Ifjúsági versek] Budapest: Ifjúsági Könyvkiadó, 19551. 78p. [19622]

4171. Weöres Sándor: Csalóka Péter. [1st] Szilágyi Dezső: Ezüstfurulya. Lukács Antal tanulmányával. Marsak, S. J.: A tornyocska. Fordította Földesi Tamás. Priestley, H. E.: Punch és sárkány. Fordította Kárpáti György. Székely György: Az angol bábjátszás története. [Bábszínjátékok] Budapest: Művelt Nép, 1955. 116p.

4172. A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956. 431p. GyBDS GyGNSU

4173. A lélek idézése. Műfordítások. Budapest: Európa, 19581. 904p. DLC MH FiHI GeCU GyBDS GyGNSU

4174. Tarka forgó. 120 vers az év tizenkét hónapjára [gyermekek számára]. Károlyi Amyval. Budapest: Magvető, 19581. 174p.

4175. Tűzkút. Versek. Budapest: Magvető, 19641. 172p. MnU NNC GeLU GyBDS GyBH

4176. Gyermekjátékok. [Verses képeskönyv] Kass Jánossal. Budapest: Móra, 19651. 16p. MnU

CRITICISM

See also nos. 840, 3209, and 4447.

4177. Illyés Gyula. "Hideg van. Weöres Sándor versei," Nyugat, XXVII (May 16-June 1, 1934), 586-588.

A review of the poems praising his skill as a young poet, his ability to express what he wishes, the range of his writing, and the authenticity of his pictures, but stating that it is still difficult to find the author in the poems. MnU NN NNC [FiHI] FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

4178. Jékely Zoltán. "A teremtés dicsérete. Weöres Sándor versei," Nyugat, XXXII (February, 1939), 120-121.

A review of the poems claiming that they reveal his direct engagement with the world, a judgment contrary to the general view of his poetry, that he has the gift of finding "eternal matters" in experiences, that he no longer imitates other poets, and that his language is that used by the greatest Hungarian poets. MnU NN [NNC] [FiHU] GeLBM GyBH

4179. Kardos László. "Weöres Sándor új versei," Magyarok, II (1946), 799-800.

A review stating that his inner development has been driven by an increasing avidity for artistic qualities, that some of his new poems reveal newer effort to achieve an objective, and that since the poetic expression in "A sorsangyalok" is already beyond the understanding of an audience of authors, it is difficult to predict the course of his future development. Maintains that his otherworldly and ethereal belief sets him apart from the subject matter of other Hungarian poets. DLC MnU NNC

4180. Rónay György. "A teljesség felé? (Jegyzetek Weöres Sándor költészetéről)," Magyarok, III (1947), 494-501.

An attack on his view, in A teljesség felé, that Nirvana is a fulfillment of life, contending that this view stems from the poet's own character and leads to a loss of the actual and of the belief that artistic creativity can give an adequate expression to the beauty of a personal experience. Concludes that he is a "great, true, clear, and strong poet" when he triumphs over his own bent for "slackening" and does not attempt to adjust this slackening by "philosophical means." [CSt-H] MnU [NN] [NNC]

4181. Szentkuthy Miklós. "Elvek és arcok: Weöres Sándor," Magyarok, III (1947), 605-615.

Delineates aspects of his practices in poetry: his showing that realism and surrealism are not opposites, his realism, his extensive use of materials from nature to illuminate man and from man to illuminate nature, his connection with the English "nonsense-rhyme" poets and the English generation represented by W. H. Auden and Dylan Thomas, his moral and philosophical attitudes toward life, the love motif in his poetry, and the rhythms of his verses. [CSt-H] MnU [NN] [NNC]

4182. Sőtér István. "Költő-arcképek: Weöres Sándor," Válasz, VIII (1948), 767-768.

Commentary on his creative art and capacity: his artistry begins where that of many other poets ends, his voice can be both primitive and refined at the same time, and the significance of his already published works justifies even greater expectations of him. [CSt-H] CU DLC NN AsWN GeLU [GeOB]

4183. Hajdu András. "A 'Bóbita' ritmikája," Csillag, X (October, 1956), 768-778.

Scansion of its lines to show that the rhythmical system is a revival of old Hungarian proportional verse. [DLC] MnU [NN] NNC [GeLBM] GyBH [GyGGaU]

4184. Szabolcsi Miklós. "Weöres Sándor költészetéről," Irodalomtörténet, XLV (1957), 183-192.

An examination of the world outlook and philosophy in his poetry showing him, through various stages of his career from the 1930's to 1956, as "an extreme 20th-century rationalist who, in the mid-thirties, had already lost interest in political advancement and in every guiding ideal of the age's social movements, who stood foreign and solitary in his century, and who increased his bad feelings metaphysically and absolutely." CU DLC MH MnU NN NNC AsWU GeLBM GeLU GyBDS GyBH

ZELK ZOLTÁN

Born December 18, 1906 in Érmihályfalva. Poet. Son of a village cantor. Spent childhood in Miskolc and early youth in Szatmárnémeti. Self-educated. Worked as apprentice and physical laborer. Participated in young workers' movement in Transylvania in 1921. Moved to Budapest when 19, where he worked at odd jobs and later became a journalist and publisher's reader. His poems were first published in 1925 in 365, later in Dokumentum and Munka. Joined Hungarian Socialist Workers' party in 1925. Was arrested in 1926, exiled permanently, and transported to Rumania. Returned to Hungary secretly in 1928 and lived for years under assumed name. After 1928 his poems were published regularly in Nyugat, Magyar Csillag, Szép Szó, and various kinds of dailies. Arrested again in 1935 but was released at insistence of literary world. Served in forced labor camp 1942-1944. Escaped and lived underground until end of World War II. Joined Communist party in 1945. Began to edit cultural section of Szabadság in 1945, contributed to Népszava, and became reader for Athenaeum publisher. Awarded Baumgarten Prize for Kagylóban tenger (1947), Kossuth Prize for new poems (1949), Attila József Prize for new poems (1951), and Kossuth Prize for Mint égő lelkiismeret (1954). Became member of secretariat of Hungarian Writers' Federation in early 1950's. Founded Kisdobos in 1952 and edited it until 1956. Sentenced to three-year prison term for his activities during the 1956 Revolution; released on October 15, 1958. Again became a member of Writers' Federation in 1962. ¶ His early poems show influence of expressionism and of Nyugat School. His later works reflect his concern with the problems of workers and peasants. Tales and poems for children important part of lifework. ¶ Some of his poems have been translated into Bulgarian, Czech, French, Italian, Polish, Rumanian, and Russian.

EDITIONS

See also no. 1146 for editorial work. Annotated work: no. 831.

4185. Csuklódon kibuggyan a vér. Versek. Budapest, 19301. [From Magyar irodalmi lexikon, III, 584]

4186. Ülj asztalomhoz. Versek. Budapest: Gyarmati Ferenc, 19321. 41p. MnU

4187. Kifosztott táj. Versek. Budapest: Antos és Társa, 19361. 68p.

4188. A lélek panaszaiból. [Versek] Budapest: Cserépfalvi, 19421. 74p. MnU

4189. Teremtés tanúja. Válogatott versek. Budapest: Cserépfalvi, 1945. 230p. NN

4190. Az állatok iskolája. Mesék, versek. Budapest: Új Idők, 19461. 121p.

4191. Gyermekbánat. [Versek] Budapest: Hungária, 19471. 32p.

4192. Kagylóban tenger. Versek, 1942-1947. Budapest: Dante, 1947. 103p. MnU NN

4193. Négy vándor és más mesék. Budapest: Dante, 19471. 80p. [19492]

4194. Ezen a földön. Új versek. Budapest: Athenaeum, 19481. 47p.

4195. Apám könyve. [Vers] Budapest: Athenaeum, 19491. Pages not numbered.

4196. A hűség és a hála éneke. [Költemény] Budapest: Athenaeum Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 19491. 36p.

4197. A pártos éneke. 1945-1950. [Versek] Budapest: Athenaeum, 19501. 153p. DLC MH GeLBM GyBDS GyBH

4198. A három nyúl. [Mese] Budapest: Ifjúsági Könyvkiadó, 19521. Pages not numbered. [19552]

4199. A nép szivében. [Versek] Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19521. 40p.

4200. Házi állataink. [Képeskönyv] Győrffy Annával. Budapest: Ifjúsági Könyvkiadó, 19541. Pages not numbered. [19552]

4201. Kecskére bízta a káposztát. [Mesék, versek] Budapest: Ifjúsági Könyvkiadó, 19541. 46p. [19542] GyBH

4202. Mese a kiscsikóról, akinek még nincs patkója. [Verses mese kispajtásoknak] Budapest: Ifjúsági Kiadó, 19541. 60p.

4203. Mint égő lelkiismeret. Válogatott és új versek, 1928-1953. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. 371p. DLC MnU GyBDS GyBH

4204. Tilinkó. [Mesék és versek gyermekek számára] Budapest: Magvető, 19551. 120p.

4205. Alkonyi halászat. Versek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19561. 54p. DLC

4206. Tűzből mentett hegedű. Új versek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 19631. 102p. NN GeLBM GyBDS GyBH GyGNSU

4207. Erdőben-berdőben. [Gyermekversek] Budapest: Móra, 19641. 30p.MnU

4208. Zúzmara a rózsafán. Válogatott versek. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 415p. MH MnU NNC GeLBM GyBDS GyBH

CRITICISM

4209. Illyés Gyula. "Ülj asztalomhoz: Zelk Zoltán versei," Nyugat, XXVI (February 16, 1933), 252-253.

A review stating that he is one of the most able members of the generation following the third decade of writers, that he is still seeking to find the "strings" that best suit his individual voice, that his voice is unpresuming and cautious, that his poems face the contemporary world and speak of individuals, often by name, that his second book of poetry shows he has still not matured, and that he has reconquered poetic form and uses it with increased certainty. MnU NN NNC FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

4210. Vas István. "Kifosztott táj : Zelk Zoltán versei," Nyugat, XXIX(March, 1936), 236-237.

A review characterizing his poetry as simple but beautiful and distinguished and as resembling that of English poets such as Thomas Moore, and stating that he handles poverty as a central theme without emotional exaggeration and that his verse form suits his materials well. MnU NN NNC [FiHI) FiHU GeLBM [GeLU] GyBH

4211. Bóka László. "A lélek panaszaiból: Zelk Zoltán versei," Magyar Csillag, III (March 15, 1943), 370-371.

Seeks to account for the inadequate attention received from his generation, stating that though his mood is always in a minor key, his poetry is never monotonous nor his rhythms mannered, that he uses materials from the world around him widely, and that he is the poet of music and pictures. MnU NNC AsWN [FiHI] FiHU [GyBH]

4212. Czibor János. "Zelk Zoltán," Válasz, VIII (1948), 169-172.

Maintains that he belongs to that generation of authors in whose writings social change is perceptible, that he was first viewed as a poet of temperate harmony and solitary lyricism, and that the poems in Kagylóban tenger, the product of the last five years, show his breaking out of his solitude, his acceptance of the world, and the consummation of his poetry. [CSt-H]CU DLC NNC AsWN GeLU [GeOB]

4213. Vargha Kálmán. "Zelk Zoltán: Kagylóban tenger," Újhold, III (1948), 122-123.

A review of the poems discussing the changes resulting from experiences related to World War II and stating that he now sees more in the world, would like to draw the world to him and arrange "the entire cosmos in a cloudless harmony," that he expresses his attitudes in pictures, that he is the poet of peace, not sorrow, and for this reason has truly discovered himself in his newest poems, and that he uses nature as his source of individual expression. Some observations on Radnóti's use of nature. [DLC] MH