CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

ÁCS TIVADAR

(Kispest, 1901. nov. 9.-Bp., 1974. febr. 6.): újságíró, történész.

M.: Régi kispestiek, Kispest, 1937; Dél-amerikai magyar utazók a XVII. és a XVIII. században, 1938; Akik elvándoroltak, 1940; Kossuth papja: Ács Gedeon, Vác, 1940; New-Buda, 1941; Magyar úttörők az Újvilágban. László Károly 1850-67. évi naplójegyzetei a Kossuth-emigráció amerikai életéből, 1942; A száműzöttek. Fiala János 1848-49-ki honvédalezredes és Árvay László emlékiratai az emigrációból, 1943; Népek tavasza. Ismeretlen levelek, naplójegyzetek a magyar szabadságharc és emigráció korából, szerk., 1943; Kossuth demokráciája [közread. és jegyz. Szakasits Árpád], 1943; Magyarok Észak-Amerikában, 1944; Magyarok Latin-Amerikában, 1944; Magyarok idegenben, 1946; A genovai lázadás. A Magyar Nemzeti Igazgatóság regénye. 1859-1861, 1958; Maximilianus Transilvanus, a Magellanes-expedíció krónikása, 1961; Magyarok és a risorgimento. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye, 1961; Magyarok az észak-amerikai polgárháborúban. 1861-1865, 1964.

[ÚMIL,Révai1,OSZKK]