CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

ANDRÁS JÁNOS, V. [írói név: Vistai; 1993 után: Vistai András János]

(Magyarvista, Kolozs m., 1926. ápr. 5.): műfordító, szerkesztő. [ROM]

A Ro. Írószövetség Díja 1984.

M.: Román népballadák és népdalok, szerk. [Domokos Jánossal], Bk., 1961 [= Kihajtott a bükk levele, Bp., 1961. <ÚMIL,KKACs tévesen: Kizöldült a bükk levele.>; A román irodalom kis tükre, antol., 2-4. köt., szerk. [Mihai Gafiţával], Bk., 1962-1964; Romániai elbeszélők [Belia Györggyel], 1965; M. Sadoveanu: Válogatott művek, vál., szerk. [Domokos Jánossal], 1-3. köt., Bk., 1966; Jókai Mór: Kelet királynéja, vál., jegyz., Bk., 1990; Mikszáth Kálmán: Vidéki alakok, 1-2. köt., vál., jegyz., Kvár, 1991, 1992.

Műford.: N. Bălcescu: Válogatott munkái [Kelemen Bélával], Bk., 1956; L. Rebreanu: Parasztok, utószó, Bk., 1956; G. Coşbuc: A pásztorlány [szerk. Jékely Zoltánnal, ford. többekkel], Bp., 1958 [= Költemények, Bk., 1958]; L. Rebreanu: Leszámolás, elb., Bk., 1958; A. Sahia: Az élő üzem, elb. [Ignácz Rózsával], Bk., 1960; M. Preda: Merészség, r., Bk., 1960; Z. Stancu: Zivatar, r., Bk., 1961; N. D. Cocea: A hosszú élet bora, r., Bp., 1962; N. Bălcescu: A románok Vitéz Mihály vajda idejében, jegyz., Bk., 1963; Z. Stancu: Játék a halállal, r., Bk., 1964; M. Sadoveanu: Perzsa díván, utószó, Bk., 1980; Ş. Pascu: Mit jelent Erdély?, Bk., 1984; L. Rebreanu: Tallérok, Bk., 1985; V. Voiculescu: Bölényfej, elb., Bk., 1988; Z. Stancu: Uruma, Bk., 1990; V. Eftimiu: Bécsi szerelem, Bk., 1991.

[ROMIL,ÚMIL,OSZKK,KKACs,Révai1]