CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

BAJOMI LÁZÁR ENDRE [Lázár András, André Lazar]

(Biharnagybajom, 1914. aug. 19.-Bp., 1987. máj. 18.): író, műfordító, irodalomtörténész.

A Munka Érdemrend arany fokozata 1974; Szocialista Hazáért 1984; Párizs Aranyérme 1982; Ordre des Arts et des Lettres lovagi fokozata 1985.

M.: Holnap kifutnak a hajók, életrajzi r., 1955; Az üstökös. Saint-Just és a francia forradalom regénye, 1957; Csillagok a francia film egén, esszé, 1958; Rabelais, tan., 1959; A mai francia irodalom kistükre, 1962; A Montmartre, kultúrtörténet, 1967; Fő a bizalom! Egy évszázad francia szélhámosságainak és átejtéseinek kalandos krónikája, 1968 [2. jav. kiad.: 1988]; A szürrealizmus, tan. és szemelvények, vál., 1968; A Montparnasse, kultúrtörténet, 1969; T. T. T. Titkos Társaságok Története, 1969; A Quartier Latin, kultúrtörténet, 1971; Párizs varázsa, esszék, 1971; Anatole France világa, 1973; A vörös szűz, életrajzi r., 1975; Párizs nem ereszt el, visszaemlékezések, 1975; A magyar Párizs, vál., szerk., 1978; Arpadine, esszék, 1980; Ego sum gallicus captivus. Magyarországra menekült francia hadifoglyok emlékezései, vál., 1980; Párizs, csillagként reszkető, visszaemlékezések, 1982; Azúrország, kultúrtörténet, 1984; Tramontana. Magyar önkéntesek Franciaországban, 1984; Claude Mauriac: A mozdulatlan idő, vál., ford., 1986; Voyage au pays des magyars [André Lazar néven], 1986; Saint-Exupéry csodálatos élete, életrajz, 1987; Franczia tükör. Válogatás a 19. század magyar vonatkozású francia irodalmából, 1987.

Műford.: D. Ibarruri: A békéért, demokráciáért, Spanyolország függetlenségéért, 1952; A. Wurmser-L. Mamiac: Budapesti levelek, 1955; M. Aymé: A faljáró, elb., 1958; C. Roy: Klasszikus társaságában, 1958; H. Murger: Bohémkávéház, elb., 1959; R. Peyrefitte: Szent Péter kulcsai, r., 1959; R. Rolland: Eljő majd az idő, d., 1960; A. France: Az istenek szomjaznak, r., 1961; M. Aymé: Csípős ügy és más elbeszélések, 1962; J. Verne: Antifer mester csodálatos kalandjai, r., 1962; E. Zola: A pénz, r., 1962; J.-P. Sartre: Az ördög és a jóisten, d., 1963; R. Pinget: Kalóz Grál, r., 1966; R. Queneau: Angol Park, r., 1966; E. Goncourt-J. Goncourt: Germinie Lacerteux, r., 1968; A. Malraux: A remény, r., 1968; L. Aragon: A kollázs, 1969; B. Vian: Tajtékos napok, 1969; M. Aymé: A zöld kanca, r., 1969; G. Michel: Vasárnapi séta, d., ford. Barta András. - Az agresszió, d., ford. Bajomi Lázár Endre, 1971; H. Perruchot: Toulouse-Lautrec élete, 1971; M. Pons: Róza, avagy hűséges krónika ama eseményekről, amelyek a múlt század során Wasquelham fejedelemségben történtek..., r., 1971; G. Foissy: Két szerető szív, d., 1972; R. Ikor: Gloucq úr avagy az aranygyapjú, r., 1972; C. Mauriac: A mozdulatlan idő, napló, vál., ford., 1986.

[KMIK,MIB8,ÚMIL,MÉL4,MNBCD,OSZKK,Révai1]