CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

BETLEN OSZKÁR [Bettelheim]

(Pozsony, 1909. szept. 13.-Bp., 1969. jan. 20.): újságíró, történész.

A történettud. kandidátusa 1968.

M.: Ellenforradalom Magyarországon 1956, 1958; Élet a halál földjén, életr., 1959; Népi demokratikus fejlődés Spanyolországban 1936-1939, 1963; A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa, 1964; Az egységfront-mozgalom és a harc a munkásosztály egységes forradalmi pártjáért 1933-1937, 1967; Párizs, Madrid, Bécs. A Kommintern egységpolitikája 1933-1937, 1968; A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1848-1945, egyet. jegyz., 1969.

[MIB8,ÚMIL,MÉL3,CSMIL]