CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

CSÁKY KÁROLY

(Kelenye, 1950. okt. 24.): író, költő, helytörténész. [Szlovákia]

A M. Néprajzi Múzeum orsz. néprajzi és nyelvjárás gyűjtőpályázatain II. díj 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, I. díj 1988; Sebestyén Gyula-emlékérem 1989.

M.: Kelenye család- és ragadványnevei, 1983; Honti barangolások, tan., Pozsony-Bp., 1985; Hallottátok-e már hírét?, tan., Pozsony-Bp., 1987; Ipolyfödémes személynevei, 1988; A háziipar szakszókincse az Ipoly mentén, tan., 1988; Szülőföldi vallomások, tan., Pozsony-Bp., 1989; Nógrádi tájakon, honism. olvasókönyv, Pozsony, 1992; Isten házai és szolgái, művelődéstört. tan., Dunaszerdahely, 1993; "Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk." A születéssel s a gyermekkel kapcsolatos népi hiedelmek és szokások az Ipoly mentén, Komárom, 1992; "Jaj, pártám, jaj, pártám..." Párválasztási, lakodalmi szokások és hiedelmek az Ipoly menti palócoknál, Dunaszerdahely, 1993; Nyolc évtized sorsfordulók tükrében, 1913-1993, Ipolyság, 1993; Ipolyság. Az Egyházi Alapiskola és Gimnázium, Komárom, 1995; Mikszáth Kálmánnal szülőföldjén, monogr., Dunaszerdahely, 1995.

[KKKP,KATAL]

CSÁKY KÁROLY