CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

CSELÉNYI LÁSZLÓ

(Gömörpanyit, 1938. márc. 15.): költő, műfordító, újságíró. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1986 <1987*KMIK,KK96>; A Mikes Kelemen Kör Díja 1989; Kassák-díj [Magyar Műhely, Bp.] 1990.

M.: Keselylábú csikókorom, v., Pozsony, 1961; Erők, v., Pozsony-Bp., 1965; Krétakor avagy Lehetőségek egy elképzelt szöveghez, Pozsony-Bp., 1978; Jelen és történelem avagy Lehetőségek egy elképzelt szöveghez 1956-1981, riportok, esszék, Pozsony-Bp., 1981 [!1982]; Téridő-szonáta avagy Lehetőségek egy elképzelt szöveghez 1956-1981, vál. v., Pozsony-Bp., 1984; Kiegészítések Hérakleitoszhoz, v., Pozsony-Bp., 1988 <1989*ÚMIL,CSMIL>; A megíratlan költemény, esszé, Pozsony-Bp., 1990; Acetilén ágyak, v., naplórészletek, Bp.-Pozsony, 1991; Elvetélt szivárvány, v., Pozsony, 1994; Az eggyé vált sok/k, esszék, Pozsony, 1995.

Műford.: V. Mihálik: Válogatott versek, társford., Pozsony, 1972; J. Zýka: A kegyetlen Luenga, elb., Pozsony, 1972; V. Holan: Éjszaka Hamlettel, társford., Pozsony, 1983; P. Országh Hviezdoslav: Az erdőőr felesége [Tőzsér Árpáddal], Pozsony-Bp., 1983; A pitypang mítosza, vál. műfordítások és átköltések, Pozsony-Bp., 1986; Cseresznyevirágok balladája. Szlovák költők antológiája, Pozsony-Bp., 1986.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,KKKP:181,MIB8,ÚMIL,MNBCD,CSMIL]

CSELÉNYI LÁSZLÓ