CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

CSÚRI KÁROLY

(Szeged, 1946. júl. 9.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1979; Apáczai Csere-János-díj 1996.

M.: Texttheorie und Interpretation. Untersuchungen zu Gryphius, Borchert und Böll [Bernáth Árpáddal és Kanyó Zoltánnal], Kronberg/Ts., 1975; Die frühen Erzählungen Hugo von Hofmannsthals. Eine generativpoetische Untersuchung, Kronberg/Ts., 1978; Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, szerk. [Bernáth Árpáddal], Szeged, 1985; Az egyszerű formák szemiotikája, szerk. [Bernáth Árpáddal], Szeged, 1985; Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből, 1987; Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány, vál. tan., szerk. [Bernáth Árpáddal, ford. Kertész András, Orosz Magdolna, Tarnay László], Szeged, 1990.

[ÚMIL,MNBCD]