CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

DOLMÁNYOS ISTVÁN

(Nagykanizsa, 1929. nov. 27.-Bp., 1993. aug. 30.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1961 <1959*ÚMIL>, doktora 1975; Akadémiai Díj 1973; Komensky-emlékérem 1975.

M.: Marx Károly, 1953; A dekabristák, 1955; Költők barátságától - népek testvériségéig. Magyar-orosz haladó művelődési kapcsolatok a dualizmus korában, 1959; Mezőfi és a koalíció, 1960; A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901-1904), 1963; A nemzetiségi politika története a Szovjetunióban, 1964; Orosz forradalmárok a XIX. században, vál., bev., 1970; Herzen, 1970; Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, I-II. Kelet-Európa, 1900-1945, 1970; A Szovjetunió története, 1971; Finnország története, 1972; A koalíció az 1905-1906. évi kormányzati válság idején, 1976; Ragyogó október. A nagy oroszországi szocialista forradalom története, 1979.

Műford.: Az ó-orosz Paterikon, 1990.

[MTAA,ÚMIL]