D

Deréky Pál

(Bp., 1949. ápr. 27.): irodalomtörténész. [Ausztria]

M.: Magyarok Ausztriában és Nyugat-Németországban, beszélgetések, Bécs, 1984; Festschrift für Károly Ré­dei zum 60. Geburtstag, szerk., Bécs-Bp., 1992; A vasbeton torony költői. Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik évtizedében, szerk., 1992; Lesebuch der ungarischen Avantgardeliteratur. 1915-1930, szerk., 1996.

Műford.: A. Fian: Schratt, r. [Abody Ritával], 1993.

[MEIL,Borbándi,ÚMIL]

Derera Mihály

(Bp., 1953. okt. 31.): író, könyvkiadó.

M.: Szárnyas istenkék, földi bálványkák [vogul mondák], 1982; Fregatt az üvegben, v., vál., szerk., 1986; Arany­fillérek, v., elb., vál., szerk., 1989; Zsebiszótár [m.-ang.], 1992.

[ÚMIL,MNBCD]

Déri Balázs

(Bp., 1954. aug. 4.): műfordító.

Műford.: Bél Mátyás: Hungariából Magyarország felé [vál. és társford. Tarnai Andor], 1984; Bél Mátyás: Buda visszavívása, 1986; Bél Mátyás: Buda város leírása I-II., Főv. Szabó Ervin Kvtár, 1987-90; Legenda aurea, társford., 1990; R. Llull: A szeretet filozófiájának fája 1994; II. Rákóczi Ferenc fohászai, s. a. r. [Kovács Ilonával], 1994; II. Rákóczi Ferenc meditációi, s. a. r.  [Kovács Ilonával], 1997; Ész és Mámor. XX. századi katalán költészeti antológia, vál., szerk., 1997. Távollét. Mírá hercegnő misztikus versei és legendája, vál. [ford. Ban­gha Imrével], 1997.

[MNBCD]

Dersi Tamás

(Bp., 1929. júl. 23.-Bp., 1975. dec. 4.): sajtó- és irodalomtörténész, újságíró.

Az irodalomtud. kandidátusa 1967.

M.: A rejtélyes doktor. Mikes Lajos és az Est-lapok, tan., 1965; Iskolák, tanárok, diákok [Bernáth Lászlóval], 1965; A publicista Kun Béla. Pályakezdő korszak, tan., 1969; Thália magyarul tanul, tan., 1971 {1973*KMIK, 1972*MÉL3}; A századvég katolikus sajtója, tan., 1973; Századvégi üzenet, tan., 1973; A magyar sajtó képeskönyve [Szántó Tiborral], 1973; Sajtó és irodalom a felszabadulás utáni években, tan., 1975; Illés Endre, kis­monogr., 1977.

[MÉL3,ÚMIL,KMIK,OSZKK]

Déry Tibor [álnév: Dániel Tibor]

(Bp., 1894. okt. 18.-Bp., 1977. aug. 18.): író, költő.

Baumgarten-díj 1947; Kossuth-díj 1948; Szocialista Munkáért Érdemérem arany fokozata 1954; Munka Érdemrend 1954; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1974.

M.: A két nővér, elb., Bécs, 1921; A kéthangú kiáltás, r., 1922, Bp., 1968; Ló, búza, ember, v., Bécs, 1922; A Kriska, r., Arad, 1924; Énekelnek és meghalnak, v., 1928; Ébredjetek fel!, r., 1929; Az éneklő szikla, r., 1930; Országúton, r., 1932; Az átutazó, r., 1933 [új címmel: Pesti felhőjáték, 1946 {1945*ÚMIL}; Vihar a Dunán, r. [Dániel Tibor néven], 194?; A belga kisasszony, r. [Dániel Tibor néven], 1942; Különös árverés, r. [Dániel Tibor néven], 1942; A peches ember, r. [Dániel Tibor néven], 1942; A selyempongyola, r. [Dániel Tibor néven], 1942; Víkendház Gödön, r. [Dániel Tibor néven], 1942; Szemtől szembe, r., 1945; A tengerparti gyár, elb., 1945; Alvilági játékok, elb., 1946; A befejezetlen mondat, r., 1947; Jókedv és buzgalom, elb., 1948; Tükör, színmű, bem.: Nemzeti Színház, 1947, Tanúk, színmű, bem.: Nemzeti Színház, 1948, Itthon, színművek, 1948; Felelet I-II., r., 1950-1952; Simon Menyhért születése, elb., 1953; Hazáról, emberekről, útijegyzetek, 1954; A talpsimogató, szín­mű, 1954; Emlékeim az alvilágból, visszaemlékezés, 1955; Két emlék, emlékezések, 1955; A ló meg az öregasszony, vál. elb., 1955; Niki. Egy kutya története, r., 1956 {1955*ÚMIL}; Útkaparó, tan., 1956; Vidám temetés és más elbeszélések, London, 1960; Szerelem és más elbeszélések, 1963 [bolgárul: Szófia, 1968]; G. A. úr X-ben, r., 1964; A kiközösítő, r., 1966 {1965*ÚMIL}; Az óriáscsecsemő, színművek, 1967; Theokritosz Újpesten, elb., 1967; Ítélet nincs, önéletrajzi r., 1969 {1968*ÚMIL}; Szembenézni, drámai oratórium [Illyés Gyulával közös kötetben], 1968; A felhőállatok, v., 1970; Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, kisr., 1971, drámai változat 1972; A napok hordaléka, karcolatok, önéletr. jegyzetek, 1972; Kedves bópeer...,  r., 1973 {1979*KMIK} [bol­gárul: Szófia, 1981]; A portugál királylány, elb., Kvár, 1974; A félfülű, kisr., 1975; Újabb napok hordaléka, karcolatok, önéletr. jegyzetek, 1975; Kyvagiokén, két kisr., 1976; A gyilkos és én, kisr.-ek, 1977; Újabb napok hordaléka, karcolatok, önéletr. jegyzetek, új sorozat, 1978; Botladozás, összegyűjt. cikkek, tanulmányok, I-II., 1978; Az ámokfutó - Der Amokläufer, v., az eredeti kézirat kétnyelvű hasonmás kiadása, 1985; Börtönnapok hordaléka, jegyzetek, 1989; Liebe = Love, elb., angol és német nyelvű, 1992; Sirályháton. Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai, 1993; Két asszony, kisr., elb.-ek, 1994; Niki és más történetek, 1994; Alvilági játékok, vál. elb., Szentendre, 1995; Három asszony. D. T. levelezése Pfeiffer Olgával, Oravecz Paulával és Kunsági Máriával, s. a. r.  Botka Ferenc, 1995; Niki, s. a. r.  Pomogáts Béla, 1995; Lia. Korai elb.-ek, s. a. r.  Botka Ferenc, 1997.

Műford.: R. Kipling: Naulahka, r., 1927; J. Kessel: A repülőtiszt, r., 1929; G. Meyrink: A nyugati ablak angyala, r., 1930; V. Baum: Tisztítótűz, r., 1934; S. Gotta: A világ legszebb asszonya, r., 1934; L. Pirandello: Mattia Pascal két élete, r., 1935; J. Hilton: A Kék hold völgye, r., 1936; E. Ludwig: A Nílus, 1936; A. Palazzeschi: Mate­rassi nővérek, r., 1936; D. Garnett: A róka-asszony. - Ember az állatkertben, kisr.-ek, 1937 [A róka-asszony megjelent A rókafeleség címen is, 1975-ben]; A. Gide: Utazásom Szovjetunióban, 1937; R. Katz: Kert a hegyek között, r. [Fenyő Lászlóval], 1937; A. Gatt: Musungu, útleírás, 1938; J. O'Hara: Találkozás, r., 1938; L. Piran­dello: A kitaszított, r., 1938; L. Bromfield: A farm, r., 1940; R. Llewellyn: Hová lettél drága völgyünk?, r., 1940; O. Aubry: Napoleon magánélete, 1941; F. Perri: Az ismeretlen tanítvány, r., 1942; H. Spring: Kósza népség, r., 1942; C. Nordhoff-J. N. Hall: Nem látlak többé!, r., 1943; H. Troyat: Dosztojevszkij, [Sárközy Györggyel], 1943; G. A. Borgese: Útvesztő, r., 1946; J. V. Tarle: Napoleon, életrajz [Aranyossi Pállal], 1946; F. von Schiller: Haramiák, d., 1949; E. Kästner: Emil és a detektívek, ifj. r., 1957; E. Hemingway: Fiesta, r., 1962; C. McCullers: Magányos vadász a szív, r., 1962; L. Feuchtwanger: Rókák a szőlőben, r., 1963; H. de Balzac: Gobsec, r., 1963; W. Golding: A legyek ura, r., 1963; H. de Balzac: A kalandor, r., 1964; A. Strindberg: Haláltánc, d., 1971; H. de Balzac: A Tizenhármak története, r.-trilógia [Lányi Viktorral, Rónay Györggyel], 1973; J. Hilton: A Kék Hold völgye, fant. r., 1984; H. de Balzac: César Birotteau nagysága és bukása és más elbeszélések [Lányi Viktorral, Gyergyai Alberttel], 1985; E. Hemingway: Valami véget ér, vál. elb., 1987; A. Gide: Visszatérés a Szovjetunióból [Réz Pállal], 1989; R. Kipling: A maharadzsa kincse, r., 1994; H. de Balzac: A vörös vendégfogadó, elb., Szentendre, 1994; E. Hemingway: Fiesta, r., 1997.

[OSZKK,MÉL3,ÚMIL,KMIK,OSZKK,MNBCD]

Derzsi Sándor

(Somogyom, 1919. szept. 27.-Bp., 1978. jan. 23.): költő. [ROM]

M.: Szenvedések mámorában, v., Kvár [1941].

Műford.: M. Sadoveanu: A csodálatos erdő, mese, 1956.

[ROMIL]

Désaknai Mária

(): író.

M.: Szerelem és halál, elb., d., 1984; Gróf Batthyány Lajos. - Madách Imréné Fráter Erzsébet, d.-k, 1985; Elza férje és az Édes Veronika, elb., 1986; Magyarok a történelem sodrában, d., 1987; Atahualpa indián király, a Nap fia, d., 1988; Petőfiné Szendrey Júlia, r., 1989; Dido királynő szerelme, d. [1990]; Róma vágya, Germánia dühe és a szerelem, tört. r., 1991; Egy nő szerelmei, r., 1992; A szerelem indulatában, elb., 1993; A könyvtárosnő nász­útja Rómában, elb., 1994; Árpád-házi királyaink szerelmi tragédiája. Történelmi novellák az 1100 éves évforduló emlékére. 896-1996, 1995.

[OSZKK,MNBCD]

Dési Ábel [eredeti név: Sárkány Szilveszter]

(Bácsgyulafalva, 1929. jan. 24. {1928. jún. 24.*ÚMIL,KMIK,MIB8}): író, újságíró. [JU]

M.: A remény elve, v., Újvidék, 1961; Fáj az idő, v., Újvidék, 1966; Kortársaim, v.-ciklus, Szabadka, 1969; Félelem és fájdalom, négy kisr., Újvidék, 1984.

[KMIK,ÚMIL,OSZKK]

Dessewffy László

(Bp., 1926. szept. 1.): író.

A Máltai Lovagrend Pro Merito Melitensi tisztikeresztje.

M.: A menekülő, r., 1976.

[ÚMIL,KMIK,KKH]

Detre Zsuzsa, V. [Varga Györgyné]

(Bp., 1955. jan. 27.): műfordító.

Az Európa Kvk. Nívódíja 1985.

Műford.: B. Hrabal: Díszgyász [Hosszú Ferenccel], elb., 1981; L. V. Kulešov: Filmművészet és filmrendezés [másokkal], 1985; V. Páral: A képzelet kínja, r., 1985; V. Havel: Largo desolato. Öt színmű [másokkal], 1989; B. Hrabal: Harlekin milliói, r., 1990; J. Škvorecký: Csoda, r., 1993; E. Hostovský: Általános összeesküvés [Bojtár Endrével], r., 1994; B. Hrabal: Foghíjak, önéletr., 1994; J. Conrad-A. Koestler-V. Cerny: Folytatásos önéletrajz [Bojtár Péterrel, Gábor Györggyel], 1994; T. Boncková: Ha szeretsz egy férfit, elb. [Körtvélyessy Klárával], 1997; I. Klíma: Szerelmes nappalok és éjszakák, vál. elb.-ek, 1997; B. Hrabal: Adagio lamentosa, elb. [Körtvélyessy Klárával], 1997.

[MNBCD]

Deutsch Veronika ->Domokos Eszter

Devecseri Gábor

(Bp., 1917. febr. 27.-Bp., 1971. júl. 31.): költő, író, műfordító.

Baumgarten-jutalom 1939, 1946; JA-díj 1950, 1952; Kossuth-díj 1953; Szocialista Munkáért Érdemérem 1955; A Munka Érdemrend arany fokozata 1970.

M.: Devecseri Gábor és Karinthy Gábor versei, 1932; A mulatságos tenger, v., 1936; Barátaimhoz, v., 1939; A művészi tudatosság Kallimachos költészetében, tan., 1941; Ál-állatkereskedő, vagy az igazi szerelem diadala, verses komédia, 1942; De amore, v., esszék, 1943; Állatkerti útmutató, gyv., 1945 [5. felújított kiad. 1994]; Az élő Kosztolányi, kismonográfia, 1945; Margitszigeti elégia, v., 1945; Budapest, tündérváros, tan., v., 1946; Levél a hegyről, vál. v., 1946; Terjed a fény, v., 1950; Önkéntes határőr, elbeszélő költemény, 1951; Jövendő tükre, v., 1954; Három hét egy esztendő. Verses útinapló a Szovjetunióból. 1954. nov. 27.-dec. 21., 1955; Ansel­mus diák, verses operaszöveg, 1957; Műhely és varázs, görög-római tan., 1959; Homéroszi utazás. Görögországi útinapló, 1961; Horatius összes versei, szerk. [Borzsák Istvánnal], 1961; Odüsszeusz szerelmei, d. és v., 1964; Lágymányosi istenek, emlékezések, tan., 1967; Csak annyi meleget, v., 1968; Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló [fotó Gink Károly], 1969; Ithaka, v. [fotó Gink Károly], 1969; Öreg fák, v. [fotó Vajda Ernő], 1969; Kalauz Homéroszhoz, tan., 1970; Variációk. A pamutszamár keservei, átváltozásai és végső boldogsága, v. [rajz. Reich Károly], 1970; Bikasirató, v. [rajz Szántó Piroska], 1971 {1970*ÚMIL} Beszakad az idő, vál. v., 1972 {Beszalad az idő*MÉL3}; A mulandóság cáfolatául, hátrahagyott v., 1972; A meztelen istennő és a vak jövendőmondó, r. [rajz Hincz Gyula], 1972; A hasfelmetszés előnyei, emlékezések, v. [s. a. r. Vajna János], 1974; Összegyűjtött versek, 1974; Lágymányosi istenek. Összegyűjtött esszék, 1979; De amore, elb. [szerk. Huszár Klára], 1993.

Műford.: N. Morland: Az árny-gyilkos, bűnügyi r., 1936; Catullus összes költeményei, 1938; Homérosi himnuszok Herméshez, Dionysoshoz, 1939; Homérosi himnuszok Aphroditéhez, az Istenanyákhoz, Hestiához, a Naphoz és a Holdhoz, 1941; Plautus: A hetvenkedő katona. Három ezüst. Vígjátékok, 1942; Aristophanes: Lysistrate. Vígjáték, 1943; Hérodotos: Kyros és Kroisos története, 1943; Kallimachos himnuszai, 1943; Steffen Albert válogatott versei, 1943; R. L. Stevenson: A kincses sziget, ifj. r., 1943; Platon: Sokrates [későbbi kiadásokban Szókratész] védőbeszéde, 1944; A. A. Milne: Hatévesek lettünk, gyv., 1945; Görög versek [Trencsényi Waldapfel Imrével], 1947; Homérosz: Odysseia. [későbbi kiadásokban Odüsszeia], 1947; Homéroszi himnuszok, teljes kiad., 1948; Homérosz: Iliász, eposz, 1952; M. Iszakovszkij: Válogatott versek, 1954; Szophoklész: Élektra, tragédia, 1956; Firdauszi: Királyok könyve, eposz, 1959; Shakespeare: A windsori víg nők, vígjáték, 1959; Euripidész: Iphigeneia Auliszban, tragédia, 1960; Euripidész: Iphigeneia a taurosok között, tragédia, 1961; R. Bradford: Ádám apánk és gyermekei. Szatirikus mesék felnőtteknek [Majoros Istvánnal], 1961; Plautus-Te­rentius: Római vígjátékok [Kárpáty Csillával], 1961; Anakreón versei. Anakreóni dalok. Töredékek, 1962; Aiszkhülosz drámái, 1962; Ovidius: Átváltozások, költemény-ciklus, 1964; Görög drámák [Arany Jánossal, Tren­csényi Waldapfel Imrével], 1965; Catullus összes versei, 1967; Euripidész: Bakkhánsnők, tragédia, 1968; Me­nandros: Epitrepontes. Ítéletkérők, komédia, 1971; Homérosz: Iliász. Odüsszeia. Homéroszi költemények, 1974; Plautus vígjátékai, I-II. [s. a. r. Szilágyi János György], 1977; Arany lant, műford. I-II. [vál., szerk. Somlyó György], 1979; Szophoklész drámái [D. G. és Babits Mihály], 1979; Görög tragédiák, 1980; Görög komédiák, 1982; Aiszkhülosz: Oreszteia. Áldozatvivők. Eumeniszek, d., Szentendre, 1994.

[MIL,KL,ÚML,KK69,MÉL3,ÚMIL,KMIK]

Devecseri László

(1949): író.

M.: Ünnepi ötletek, 1995; Irodalomország. Kicsiknek és nagyoknak [Balogh Józseffel], Celldömölk, 1995.

Dévényi Róbert

(Bp., 1931. ápr. 14.-Bp., 1987. jún. 27.): író, dramaturg, szerkesztő.

M.: Kísértetjárás, d., 1960; Vidéken, d., 1962; Páros merülés, d., 1969; A porond. Három színjáték, 1974; A comedia dell arte, tan., Zalaegerszeg, 1979; Mint madár a fán, d., 1982; Az amatőr színjáték dramaturgiája, tan. [1984] {1982*ÚMIL}; A zsarnok és a katona, d., 1983.

[MIB8,ÚMIL,MÉL4]

Dévényi Tibor

(Bp., 1927. nov. 7.): író (vegyész).

M.: Dr. Ezésez Géza karrierje, szatirikus r., 1975; Hová lett Artúr, tud.-fant. r., és elb., 1981; Képtelenségek a XXI. századból, képekkel, tud.-fant. elb.-ek, humoreszkek, 1986; Gamma Kommandó. Fantasztikus-tudománytalan ponyvaregény, 1987.

[KMIK]

Dezsényi Béla

(Bp., 1907. máj. 8.-Bp., 1972. szept. 8.): sajtótörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1953.

M.: Magyar-svájci szellemi kapcsolatok a szabadságharc idején, 1938; A magyar hírlapirodalom első százada 1705-1805, 1941; Magyarország és Svájc, 1946; Az időszaki sajtó története a Dunatáj országaiban, 1947; A magyar sajtó 250 éve [Nemes Györggyel], 1954; A magyar sajtó bibliográfiája 1945-1954 [Falvy Zoltánnal és Fejér Judittal], 1956.

[MÉL3,ÚMIL]

Dezsényi Katalin

(Bp., 1946. nov. 16.): műfordító, szerkesztő.

Az Európa Kvk. Nívódíja 1987, 1989; Wessely László-díj 1996.

Műford.: M. McCarthy: A csoport, r., 1974; R. Bradford: Oly távol az ég, r., 1977; A. Christie: A titokzatos stylesi eset, bűnügyi r., 1978; J. Baldwin: Ha a Néger utca beszélni tudna, r., 1980; J. Houston: A fehér hajnal, r., 1980; S. Bellow: Augie March kalandjai I-II., r., 1982; H. Marcuse: Ész és forradalom. Hegel és a társadalomszemlélet keletkezése [Endreffy Zoltánnal], 1982; W. Allen: Lelki jelenségek vizsgálata, humoreszkek [Békés Pállal, László Zsófiával], 1984; Mark Twain: Tom Sawyer léghajón, a detektív, ifj. r., 1985; M. McCarthy: Velence közelről, 1986; L. van der Post: A Kalahári letűnt világa, útikönyv, 1986; I. B. Singer: Gólem, 1986; A. Walker: Kedves Jóisten, 1987; A. Walker: Bíborban, 1987; S. Bellow: Jó napod volt?, 1987; H. Roth: Mint egy álom, r., 1989; M. Crichton: Kongó, fant. r., 1989; E. Wiesel: Az eskü, 1990; K. Coscarelli: Hírnév és vagyon, r., 1990; P. Hauck: Fő a nyugalom! Hogyan küzdjük le frusztrációnkat és dühünket?, 1990; P. Hauck: Mélyponton. Hogyan másszuk ki a depresszióból?, 1991; K. Coscarelli: Fekete-fehér, r., 1991; D. Steel: Egyszer az életben, r., 1993; D. Steel: Megváltó szerelem, r., 1994; D. Steel: Vele vagy nélküle, r., 1992; A. Ripley: Scarlett, r. [Kiss Zsuzsával], 1992; D. Steel: Szívdobbanás, r., 1993; K. Coscarelli: Főszerepben, r., 1993; D. Steel: A legszebb ajándék, r., 1995; M. H. Clark: A hasonmás, bűnügyi r., 1995; A. Ripley: A gardéniás hölgy, r., 1995; A. Ripley: Scarlett [Kiss Zsuzsával], r., 1996; J. Updike: Az élet alkonya [Barkóczi Andrással, Gy. Horváth Lászlóval, Nagy Miklóssal és Szabó Olimpiával], 1996; G. D. Green: Az esküdtszék, r., 1996; F. Robinson: Az iszlám világ atlasza, 1996; B. T. Bradford: A múlt ködében, r., 1997; B. T. Bradford: Veszélyes ismeretség, r., 1997; E. Feuer: Elveszett nyár, ifj. r., 1997; J. Greenberg: Nem ígértem rózsakertet, r., 1997; D. Chopra: Nyugalmas alvás. A jó alvás titka, 1997; P. Hildebrand: Félúton. Az öregedés lélektani megközelítése, 1997.

[MNBCD]

Dezséry András

(Bp., 1920. aug. 27.): író, szerkesztő (könyvkiadó). [Ausztrália/MO]

Árpád-bronzérem 1976, aranyérem 1979 (Cleveland); Ausztrál-rend (Canberra, Ausztrália) 1986.

M.: Pirospöttyös kisasszonyok, tan., 1942; Bízzatok a magyar ifjúságban, tan., 1943; Visszatekintés, emlékirat, Adelaide, 1975; English and Other Than English, ant., szerk., Adelaide, 1979 {1980*Borbándi}; Kétlaki, kisr., Adelaide, 1980 {1979*ÚMIL}; Neighbours, elb., Adelaide, 1980; Harc az egérrel, elb., Melbourne, 1987.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL,OSZKK]

Dézsi Csaba András

(1962): író (orvos).

M.: Frank Zappa és Az Ötlet Szülőanyjai. Sztori 1940-1989 [Győr], 1989; Ősállatkaland [Ámon Lászlóval], mese, Győr, 1991; A XX. század rabszolgái. Riportok orvosokkal és orvosokról. Írta az élet, Győr, 1991; Hölgyeim és Uraim!, vál. jegyzetek 1990-1994, esszék, Győr, 1994.

[MNBCD]

Dezső László

(Bugyi, 1927. okt. 26.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1956, doktora 1973.

M.: Tipológiai tanulmányok. Tipoloska razmatranja, Novi Sad, 1971; A jelzős "főnévi csoport" kérdései a magyarban, 1971; Szerbhorvát-magyar kontrasztív nyelvtan. I-III., Újvidék, 1971-1973; Bevezetés a mondattani tipológiába, 1972; A nyelvtudomány szerepe az idegennyelv-oktatás komplex megközelítésében, 1979; A XVI-XVIII. századi kárpát-ukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai, 1989; Delovaja piszmennoszty ruszinov v XVII-XVIII vekah. Szlovar, analiz, teksztü - A ruszinok hivatalos írásbelisége a XVII-XVIII. században. Szótár, elemzés, szövegek, Nyíregyháza, 1996.

[MTAA,MNBCD]

Dienes András

(Kassa, 1904. nov. 30.-Balatonalmádi, 1962. aug. 30.): író, irodalomtörténész.

M.: Tavaszi portyázás, elb., Kassa, 1939; A Petőfi-titok, 1949; Farkasles, r., 1956; Legendák Petőfije, 1957; Petőfi a szabadságharcban, 1958; 7 falun 7 városon át Petőfi útján, 1960; Négy nap, történelmi r., 1961; Az utolsó év, életrajzi részlet, 1962; Bogáncs hadnagy. Balassi Bálint regényes életrajza, 1962; A fiatal Petőfi, 1968.

[MÉL1,MIB8,ÚMIL]

Dienes Ottó

(1937): irodalomtörténész, esszéista, költő.

M.: A megsemmisítő beteljesedés misztériuma, tan., Székesfehérvár, 1991; Kompozíció kezekről, v., Székesfehérvár, 1995; A sötétség tudatosítása és a tökéletesség megidézése, esszék, kritikák, fordítások, Székesfehérvár, 1997.

[MNBCD]

Dienes Valéria [eredeti név: Geiger]

(Szekszárd, 1879. máj. 25.-Bp., 1978. jún. 8.): táncpedagógus, műfordító.

Baumgarten-jutalom 1934.

M.: A zenei alkotás és hatás lélektanáról, 1906; A mai lélektan főbb irányai, I-II., 1914; A mozdulatról, 1979; Hajnalvárás, elmélkedések, v., s. a. r. Belon Gellért, 1983; Miénk az idő, emlékezések, 1983.

Műford.: F. H. Giddings: A szociológia elvei, 1908; L. F. Ward: A haladás lelki tényezői, 1908; G. Berkeley: Három párbeszéd Hylas és Philonorus közt. - Értekezés a látásnak egy új elméletéről, 1909; H. Bergson: A nevetés, tan., 1913; A. Binet: Az iskolásgyermek lélektana, 1916; H. Bergson: Tartam és egyidejűség, tan., 1923; H. Bergson: Idő és szabadság, tan., 1925; H. Bergson: Metafizikai értekezések, 1925; H. Bergson: Teremtő fejlődés, tan., 1930; J. Locke: Értekezés az emberi értelemről, 1964; P. Teilhard de Chardin: Hit az emberben, tan., 1968.

[OSZKK,BL,ÚML,MÉL3,ÚMIL]

Di Francesco, Amedeo

(Anagni, 1946. febr. 2.): irodalomtörténész. [Olaszo.]

M.: A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében, 1979; Poeti ungheresi del novecento, szerk., Róma, 1990.

[ÚMIL,OSZKK]

Dimény István [eredeti név 1947-ig: Herczka]

(Bp., 1913. aug. 17.-Bp., 1973. jún. 19.): író, költő, publicista, kritikus. [ROM]

M.: Kerek, mint a földgolyó, elb., Temesvár, 1932; Cinquez rabságának, lázadásának és leveretésének hiteles története, elb.költemény, Temesvár, 1936; Kovács Pál új élete, riportok, Bk., 1949; Fogj bátran tollat!, versantológia, szerk. és bev., Kvár, 1950; Öntők, elb., Bk., 1953; Nyugalmas vasárnap, d., Bk., 1958; Olvasd, és add tovább, d., Bk., 1961; Köznapi élmény, elb., Bk., 1963; Stefan Szőnyi, kismonogr. [románul], Bk., 1963; Jancsi, Karcsi és a plasztelin, gyr., Bk., 1965; Az élet peremén, v., Bk., 1977.

Műford.: T. Vornić: A palánk, 1956; M. Davidoglu: Akik erősebbek a halálnál, 1957; P. Everac: Kézfogó, 1962.

[MÉL3,MIB8,ÚMIL,ROMIL]

Diósi Ágnes [Bán Ágnes]

(Bp., 1932. febr. 10.): szociográfus.

Aszú-díj, 1981.

M.: Hetedíziglen, 1984; Cigányút, szociogr., 1988; Szűz Mária zsebkendője, 1990; Várj, madár..., r., 1997.

[KK96,MNBCD]

Diósszilágyi Ibolya, F. [Frankl Istvánné]

(Makó, 1918. júl. 20.): költő, író. [ROM]

M.: Fények és árnyak, v., Nagyvárad, 1946; Nyolcadikosok, ifj. r., Bk., 1962; Mesecsokor, Nagyvárad, 1991; Buksi, ifj. r., Nagyvárad, 1992; Költő a Holnap városában. Juhász Gyula nagyváradi évei, Nagyvárad, 1994; A csillagot virágzó fa, Nagyvárad, 1995; A csodavirág és egyéb mesék, Nagyvárad, 1995; Mesecsokor, Nagyvárad, 1996.

[ÚMIL,ROMIL,KKACs,RMKK]

Diószeghy Tibor

(Debrecen, 1926. dec. 18.): költő, műfordító, újságíró. [NO]

M.: Őröl a malom, v., München, 1948; Virradat előtt, v., München, 1949; Ma hinni nehéz, vál. v., London, 1964.

[Borbándi,MEIL]

Diószegi András

(Békéscsaba, 1929. ápr. 12.-Zalaegerszeg, 1979. ápr. 20.): kritikus, irodalomtörténész.

VIT-díj 1955; Szocialista Munkáért Érdemérem 1956; JA-díj 1956, 1959; Gábor Andor-díj 1962; Akadémiai Jutalom 1964; Az irodalomtud. kandidátusa 1969; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1970, 1972.

M.: Gábor Andor: Irodalmi tanulmányok, s. a. r., 1957; Gábor Andor: Mirélo, eposz. Roland ének és kisebb műfordítások. I-II., s. a. r., 1957; Gábor Andor: Ahogy én látom, tárcák, s. a. r., 1958; Gábor Andor: Pesti sirámok, tárcák, s. a. r., 1958; Gábor Andor: Színművek, s. a. r., 1959; Gábor Andor: Véres augusztus, vál. politikai cikkek. 1920-1926, s. a. r., 1959; Gábor Andor: Berlini levelek, s. a. r., 1960; Gábor Andor: Doktor Senki, r., elb., s. a. r., 1961; Gábor Andor válogatott művei, s. a. r., 1961; Gábor Andor: Tarka rímek, s. a. r., 1962; A fölösleges ördög. Századvégi humoros dekameron. I-II., vál., 1962; A századforduló magyar novellája, 1962; Gábor Andor: Igen, kollégáim, publ. írások, s. a. r., 1964; Gábor Andor, kismonogr., 1966; Illés Béla alkotásai és vallomásai tükrében, kismonogr., 1966 {1967*ÚMIL}; Gábor Andor: Erélyes elégia, v., vál., utószó, 1967; Megmozdult világban, tan., kritikák, 1967; Márciusi nap. Magyar írók és költők a Tanácsköztársaságról, vál., szerk, 1969.

[MIL,KK75,MÉL4,MIB8,ÚMIL,KMIK,OSZKK]

Diószegi Dezső

(Paptamási, Bihar vm., 1904. máj. 22.-?): költő. [ROM]

M.: Az elkésett ember, v., Temesvár, 1938; A rabság alatt, v., Nagyvárad, 1940 [Bp., 19424]; Mindenütt harc van, v., Nagyvárad, 1946; Emberek az úton, novellák, Nagyvárad, 1948.

[ROMIL]

Diószegi György [eredeti név: Csipetits]

(Bp., 1936. febr. 19.): művelődéstörténész, műszaki szakíró.

SZOT-díj 1985.

M.: A bölcselet eredete, 1979; Volt egyszer egy szakérettségi [Koncz Endrével], 1987; Kossuth Lajos üzenete. Pesti Hírlap - anno 1841-1844, 1988; Társadalom humornézetben, 1989; A látnivaló temérdek. Magyarország szerepe a világkiállítások történetében [Gáti Józseffel], 1992; ... Őseink nyomában. A vándorló, honszerző és kalandozó magyarok képes krónikája [Fodor Istvánnal, Legeza Lászlóval], 1996.

[ÚMIL,KKH]

Diószegi István

(Szeged, 1930. szept. 20.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1962, doktora 1978; Akadémiai Díj 1973, 1995; Anton Gindely-díj 1994.

M.: Ausztria-Magyarország és Bulgária a San Stefanó-i béke után (1878-1879), 1961; Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború 1870-1871, 1965; Klasszikus diplomácia, modern hatalmi politika, 1967; Hazánk és Európa, 1970; Két világháború árnyékában. Nemzetközi kapcsolatok története 1919-1939, 1974; Nemzet, dinasztia, külpolitika, 1979; Hungarians in the Ballhausplatz, 1983; A magyar külpolitika útjai, 1984; Die Aussenpolitik der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1871-1877, Bp.-Graz-Bécs, 1985; A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája, 1987; Üllő és kalapács, 1991; A két világháború közötti időszak diplomáciatörténete (1919-1939), 1992; Die Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates des Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1883-1895, szerk., 1993; A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939, 1994; Háborúból háborúba, békétől békéig (1914-1947) [Galántai Józseffel és másokkal], 1994; A kulisszák mögül... A diplomácia története 1919-től 1939-ig, 1996; A hatalmi politika másfél évszázada, 1789-1939, monogr., 1997.

Műford.: A nyírfa-fiúcska. Mesék az Amur partjáról, vál., ford, 1957.

[KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Diószegi Vilmos

(Bp., 1923. máj. 2.-Bp., 1972. júl. 22.): etnográfus, orientalista.

Munka Érdemérem 1955; Az irodalomtud. (folklór) kandidátusa 1960.

M.: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben, 1958; Sámánok nyomában Szibéria földjén, 1960; Samanizmus, 1962; Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker, szerk., 1963; A pogány magyarok hitvilága, 1967; Popular Beliefs and Folklore Tradition in Siberia, szerk., Bp.-Bloomington, 1968; Az ősi magyar hitvilág, szerk., 1968; Sebestyén Gyula, 1972; A finnugor őshaza nyomában [szerk. Kodolányi János], 1973; Shama­nism in Siberia [szerk. Hoppál Mihály], 1978; Diószegi Vilmos szibériai könyve. Sokszorosított szövegek és jegyzetek I-II. [szerk. Voigt Vilmos], 1983.

[MÉL3,FÉL,ÚMIL]

Dippold Pál [álnév: Schwarzenegger Pál]

(Székesfehérvár, 1954. ápr. 19.): újságíró, író.

M.: Schwarzenegger el volt utazva, r., Dunaszerdahely, 1993; És majd ez történt velünk. Rendszerváltoztató szóhalom 1981-1997, publ., Lakitelek, 1997.

[KK96]

Dlusztus Imre [írói név: Vecsernyés Imre]

(Szeged, 1960. jan. 25.): újságíró.

Táncsics Mihály-díj 1998.

M.: A hipofízis-ügy [Balogh Tamással], 1987; Vízlépcsőd, Szeged, 1989; A nép (borítékolt) szava, 1989; Segítek neked hazatalálni. Karácsonyi beszélgetés Gyulay Endre megyéspüspökkel, Szeged, 1994; Barcs Sándor, Szeged, 1997.

[KK94,KK96,KKH]

Dobai Péter

(Bp., 1944. aug. 12.): író, költő.

A Magvető Kvk. Nívódíja 1975; JA-díj 1976 {1982*ÚMIL}; az Oberhauseni Filmfesztivál Különdíja; Az Év Legjobb Forgatókönyve Díj (Cannes) 1981; Cinema Narrativa Díj 1982 [Agrigento]; Filmkritikusok Díja 1983; Balázs Béla-díj 1990.

M.: Kilovaglás egy őszi erődből, v., 1973; Csontmolnárok. Egy múlt századi magyar regény, 1974; Tartozó élet, r., 1975; Játék a szobákkal, elb., 1976; Egy arc módosulásai, v., 1976; 1964 - Sziget, útijegyz., napló, emlékezés, 1977; Sakktábla két figurával, elb., 1978; Hanyatt, v., 1978; Csontváry, filmforgatókönyv, 1979; Lavina, bűnügyi r., 1980; Mephisto, filmforgatókönyv, 1980; Se szó, se törvény, forgatókönyv, 1981; Vadon, r., 1982; Háromszögtan, r., 1983; Archaikus torzó, irodalmi forgatókönyvek, tan., 1983; Redl ezredes, filmforgatókönyv [1983] {1984*ÚMIL}; Hanussen, filmforgatókönyv, 1984; Az Éden vermei, v., 1985 {Az éden ... *ÚMIL}; A biroalom ezredese, r., 1985 [németül: Oberst Redl. Roman über die Donaumonarchie, 1990]; Budavár visszavívása 1686, filmforgatókönyv, 1986; Eszmélet, TV-filmdráma, 1987; Ív, kisr., 1988; Kutyaszív, filmforgatókönyv, 1988; Lendkerék, r., 1989; Válogatott versek, 1989; Rembrandt, filmforgatókönyv , 1992; Károly és Zita, filmforgatókönyv, 1993; Vitorlák emléke 1979-1993, v., 1994; Önmúltszázad, v., 1997.

[DKA,ÚML8,KMIK,AKL,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Dobi János

(Hajdúdorog, 1925. jan. 18.): költő.

M.: Nyisd ki az ablakot!, v., 1948.

[ÚMIL]

Dobos Éva

(): költő, műfordító.

M.: Kísértések, v., 1991; José Rizal. Írói arckép. Rizal, José versei spanyol nyelven is [1993]. 

Műford.: J. Reed: Viva Villa! [Sobieski Artúrral] 1967; H. Bernstein: Régvolt világunk, dok.r., 1970; J. Rizal y Alonso: Ne nyúlj hozzám!, r., 1972; A. L. Sachs: Stephanie és a bírák, dok.r., 1972; P. Abrahams: Egyetlen éjszaka, r., 1975; G. Gulam: A gézengúz, r., 1975; J. Cortázar: Fantomas a vámpírok ellen, pamflet, 1978; J. Aldridge: MacGregor küldetése, r., 1981; F. Ortiz: Havannai karnevál. Írások a kubai kultúráról [Dornbach Máriával, Nagy Mátyással], 1982; E. Cardenal: A solentinamei evangélium [Balássy Lászlóval, vál. Székács Vera], 1985; J. Gutiérrez: Emlékszel, barátom?, r., 1986; S. Crane: A bátorság vörös kokárdája. Válogatott elbeszélések és kisregények [Bartos Tiborral], 1987; P. Urbányi: A hagyaték, szatírák [1992]; J. Lins do Rego: Pokoli paradicsom, r., 1993; L. Esquivel: Szeress Mexikóban, r., 1993; I. Allende: Szerelem és árnyak, r., 1994; J. Martí: Aranykor. Történetek gyerekek számára [1994]; E. Micheletti: Firenzei múzeumok [Érd], 1995; A. Pérez-Re­verte: A flamand tábla rejtélye, bűnügyi r., 1996; Oljantáj. Kecsua verses dráma az inkák idejéből [előszó, jegyz. Simor András], 1996; Apuleyo-Mendoza-Garcia-Marquez: A guajava illata, r., 1997.

[OSZKK,MNBCD]

Dobos Ilona [Sándor Andrásné, 1966-ig S. Dobos]

(Nagyszöllős, 1922. máj. 7.-Bp., 1993. júl. 2.): etnográfus.

Az irodalomtud. (néprajz) kandidátusa 1977; Nívódíj 1981; Szocialista Kultúráért 1982.

M.: Szegényember vízzel főz, életrajzi vallomások, 1958; Egy somogyi parasztcsalád meséi, gyűjtés, bev., jegyz., 1962; Tarcal története a szóhagyományban, tan., 1971; Áldozatok, paraszti történet, 1981; Gyémántkígyó. Ordódy József és Kovács Károly meséi, 1981; Egy folklórgyűjtő feljegyzései, önéletr., 1984; Paraszti szájhagyomány, városi szóbeliség, 1986; Bodrogkeresztúri mesék és mondák, 1988.

[MIL,KK92,MTAA,NL,ÚMIL]

Dobos István

(Székesfehérvár, 1957. okt. 16.): irodalomtörténész.

Juhász Géza-díj 1984; Az irodalomtud. kandidátusa 1994; Alföld-díj 1996.

M.: Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között [Odorics Ferenccel], 1993; Alaktan és értelmezéstörténet. Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában, Debrecen, 1995.

Dobos László

(Királyhelmec, 1930. okt. 28.): író, szerkesztő (politikus). [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1964 {1964*KKKP,KMIK,KK96}; A Csehszlovák Írószövetség Nemzetiségi Díja 1968; Alföld-nívódíj 1985; A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1988; A Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje 1990; Bethlen Gábor-díj 1991; Az Európai Utas Emlékplakettje 1992. évi; Kossuth-díj 1994.

M.: Irodalomelmélet, főisk. tankönyv, Pozsony, 1955; Irodalomelmélet, tankönyv [Bertók Imrével], Pozsony, 1958; Messze voltak a csillagok, r., Pozsony, 1963; Földönfutók, r., Pozsony-Bp., 1967 {1968*KKKP}; Egy szál ingben, r., Pozsony-Bp., 1976 [Bk., 19792]; Hólepedő, lélektani r., Pozsony-Bp., 1979; Gondok könyve, esszék, Pozsony-Bp., 1982 {1983*ÚMIL}; Sodrásban, r., Pozsony-Bp., 1984; Engedelmével, elb., Pozsony-Bp., 1987; Lángomban fürödtem, Isten italában [ill. Szabó M. László] [1991]; A kis viking [ill. Kiss Sándor], gyr., 1991 {1990*CSMIL}; Az idő mélységéből, elb., Ungvár-Bp., 1994.

[MIL,AKL,KMIK,KK3-4,KK92,KK94,KK96,KKKP:250,ÚMIL,CSMIL]

Doboss Gyula

(Wismar [NO], 1945. febr. 11.): irodalomtörténész, kritikus, műfordító.

Az irodalomtud. kandidátusa 1995.

M.: Hérakleitosz Budán. Tandori Dezső munkásságáról 1983-ig, kismonogr., 1988.

Műford.: V. Tublin: Bizonyítékok, 1975; A. Bels: Szembesítés, 1976.

[KMIK,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Dobossy László [Czuczor László]

(Vágfarkasd, 1910. aug. 9.): író, irodalomtörténész, műfordító. [Szlovákia]

Az irodalomtud. kandidátusa 1957; A Kiadói Főigazgatóság Nívódíja 1963; A Népek Közti Együttműködés Elmélyítéséért 1967 [CS]; A Munka Érdemrend arany fokozata 1980; Eötvös Loránd-emlékérem 1980; Nívódíj 1981, 1986; A Magyar Népköztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje 1985; A Csehszlovák Tudományos Akadémia Oklevele 1992; Comenius Emlékérem 1992; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1995; Professor Emeritus 1997.

M.: Szabadság. Az európai ellenállás költészete [Gereblyés Lászlóval], Párizs, 1945; Romain Rolland magyarul megjelent művei és a magyar Rolland-irodalom, bibl., 1956; Mai francia költők, ant., 1958; Cseh-magyar szótár I-II., szerk., Bp.-Prága, 1960; Karel Čapek, monogr., 1961; Romain Rolland, az ember és az író, monogr., 1961; Hašek, monogr., 1963; A francia irodalom története I-II., 1963; Hašek világa, monogr., 1970 {1963*CSMIL} A közép-európai ember, tan., 1973; Két haza között, tan., 1981; Előítéletek ellen, tan., 1985; Válságok és változá­sok, 1988; Gondban, reményben azonosan, 1989; A cseh irodalom kistükre, vál., 1990.

Műford.: J. A. Komenský: A világ útvesztője és a szív paradicsoma, 1961 [Mayer Judittal], Pozsony-Bp., 1977; A szomszéd népek irodalma, vál., szerk., 1962; Mallarmé: Versei, utószó, jegyz. [Weöres Sándorral], 1964; S. Mallarmé és P. Valéry versei, 1990.

[MIL,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,CSMIL]

Dobozi Eszter [írói név: Dancs Előd]

(Cegléd, 1956. ápr. 30.): költő, kritikus, szociográfus.

Bács-Kiskun m. műv. díj, 1989; Pilinszky János-díj 1992; Az Év Könyve Jutalom 1995.

M.: Az Egy, v., 1986; "Csak a napnyugtát néztük". Elhurcolt magyar nők a Donyecben, dokumentumkönyv, 1991; Látó, v., 1991; Tíz körömmel. Izsák 1993-ban, helyzetkép az izsáki földosztásról, 1994.

[JAKL,KMIK,ÚMIL,KK96,MNBCD,KKH]

Dobozy Imre

(Vál, 1917. okt. 30.-Bp., 1982. szept. 23.): író.

JA-díj 1952, 1954; A Munka Érdemrend arany fokozata 1954, 1970; Fegyverrel a Hazáért 1954; Szolgálati Érdemrend 1954; Munka Érdemrend 1956; Kossuth-díj 1959; SZOT-díj 1964; A Haza Szolgálatában 1969; A Munka Érdemrend arany fokozata 1970; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1975; Szocialista Magyarországért Érdemrend 1977.

M.: Június, v., 1938; Két világháború, tan., 1947; A parasztság küzdelmei a Horthy-rendszer alatt, tan., 1947; A parasztság jelene és jövője, tan., 1948; A magyar demokrácia három éve, 1948; A feketeéri táblás, tan., 1949; Új élet a reménypusztai "Új élet termelő csoportban", 1950; "Azért a víz az úr". Századvégi agrármozgalmak Magyarországon, tan., 1950; Túrkeve, riportszociográfia, 1951; Új vetés nő a Kunságon, r., 1951; Az új Túrkeve, riportszociográfia, 1952; A szent kút, r., 1952; Tavaszi szél, elb., 1952; Felhő és napsütés, r., 1953; Így harcolnak Dégen a mezőgazdaság felvirágoztatásáért, a jólétért, riport, 1954; Pártmunka egy nyírségi termelőszövetkezetben, 1954; Moszkvai utazás, útirajz, 1955; A fegyverek beszéltek, r., 1955; Este az alvégen, r., 1956; Mindennapi történetek, elb., 1956; A tapolcai vár, ism. terj. tan., 1957; Szélvihar, d. [Tegnap címen film készült belőle], 1958; Tegnap és ma, r. és elb., 1960; Zápor, filmforgatókönyv, 1960; Hegyoldal, r., 1961; Holnap folytatjuk, d., 1963 {1962*ÚMIL,MIB8}; Hattyúdal, filmforgatókönyv, 1964; A tizedes meg a többiek, filmforgatókönyv, 1965; Kedd, szerda, csütörtök, kisr. és elb., 1967 [bolgárul: Plovdiv, 1972]; Eljött a tavasz, d., 1969 {1968*ÚMIL, MIB8} A királylány zsámolya, elb., 1974; Ősztől tavaszig. Három dráma, 1974; A tizedes meg a többiek, r.-ek és elb.-ek, 1975; Hatalom nélkül, r., 1979 [bolgárul: Szófia, 1982]; A lét alatt, r., 1981; Váratlan hangverseny, vál. elb., 1987.

[MIL,MÉL,KL,KK3-4,KL,ÚFL,ÚML,ÚMIL,KMIK,MIB8,OSZKK]

Dobrovits Aladár

(Bp., 1909. okt. 15.-Bp., 1970. ápr. 4. {3. MÉL3}): művészettörténész

Magyar Népköztársaság Érdemrend V. fokozata 1950; A műv. tört.tud. kandidátusa 1953, doktora 1958.

M.: Harpokrates. Probleme der ägyptischen Plastik, 1937; Az egyiptomi gyűjtemény [Oroszlán Zoltánnal], 1939; Egyiptom és a hellenizmus, 1943; Egyiptom festészete, 1944; A fáraók művészete, 1947; A paraszt panaszai. Óegyiptomi novellák [ford., utószó, jegyzet Kákosy Lászlóval], 1963; Bábel tornya. Az ókori Közel-Kelet mítoszai és mondái [szerk. Kákosy Lászlóval és Komoróczy Gézával], 1964; Egyiptom és az ókori Kelet világa I-II., összegy. tan.-ok 1933-1972, 1975; Válogatott tanulmányok I. Egyiptom és az antik világ [vál. Kákosy László, Szilágyi János György, szerk. Kákosy László], II. Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban [vál. Kákosy László, Szilágyi János György, bibliográfiával] 1979; Egyiptomi regék és mondák [Kákosy Lászlóval], 1995.

[MÉL3,ÚMIL]

Dobszay László

(Szeged, 1935. febr. 2.): zenetörténész.

A zenetud. kandidátusa 1976; Erkel Ferenc-díj 1984; Musica Omnium-díj 1992.

M.: A hangok világa, szolfézskönyv, 1966; XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I-II. [Szendrei Jankával, Rajeczky Benjáminnal], 1979; A sirató stílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben, 1983 {1982*KK96}; A magyar dal könyve, ant., 1984; Magyar zenetörténet, 1984; A magyar népdaltípusok katalógusa I. [Szendrei Jankával], 1989 {1988*KK96}; Kodály után. Tűnődések a zenepedagógiáról, Kecskemét, 1991; Catalogue of Hungarian Folksong Types Arranged to Styles, összeáll., 1992; A gregorián ének kézikönyve [Szendrei Jankával], 1993; A History of Hungarian Music, 1993; Abriss der ungarischen Musikgeschichte, 1993; Magyar népének, Veszprém, 1995; Zsoltárelmélkedések, zsoltármagyarázatok, szerk., 1997.

[BRZL,KKZÉ,ZL,MTAA,MKK,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Dolmányos István

(Nagykanizsa, 1929. nov. 27.-Bp., 1993. aug. 30.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1961 {1959*ÚMIL}, doktora 1975; Akadémiai Díj 1973; Komensky-emlékérem 1975.

M.: Marx Károly, 1953; A dekabristák, 1955; Költők barátságától - népek testvériségéig. Magyar-orosz haladó művelődési kapcsolatok a dualizmus korában, 1959; Mezőfi és a koalíció, 1960; A magyar parlamenti ellenzék történetéből (1901-1904), 1963; A nemzetiségi politika története a Szovjetunióban, 1964; Orosz forradalmárok a XIX. században, vál., bev., 1970; Herzen, 1970; Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, I-II. Kelet-Európa, 1900-1945, 1970; A Szovjetunió története, 1971; Finnország története, 1972; A koalíció az 1905-1906. évi kormányzati válság idején, 1976; Ragyogó október. A nagy oroszországi szocialista forradalom története, 1979.

Műford.: Az ó-orosz Paterikon, 1990.

[MTAA,ÚMIL]

Domahidy András [álneve: Hidy Domonkos]

(Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1920. febr. 23.): író (könyvtáros). [Ausztrália]

Lehel-díj 1969 [Olaszo.].

M.: Vénasszonyok nyara, r., Róma, 1969, Bp., 1987; Publications Proscribed by the Government of India 1910-1947, bibl., London, 1973; Árnyak és asszonyok, r., Bern, 1979, Bp., 1985 [angolul: Claremont W.A., 1989]; Szitakötők, elb., 1989; Páva a tányéron, r., 1991.

[KMIK,MEIL,Borbándi,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Domahidy Miklós [Szatmári György]

(Bp., 1922. jan. 6.): író (borász). [Svájc]

Szép Ernő-jutalom 1992.

M.: Die Tasse mit dem Sprung (A csorba csésze), r., Hamburg-Bécs, 1962 [franciául: Carte sous table, Párizs, 1964, hollandul: De Verrader is onder ons, Den Haag, 1964, spanyolul: La Taza Agrietada, Barcelona, 1966]; Sechzehn Schlösser (Tizenhat zár), r., Hamburg-Bécs, 1964 [franciául: La Seize Verrous, Párizs, 1966]; Die Schule des Kneifens (A lapítás iskolája), r., Bécs-Hamburg, 1968; Könyörtelen évek. (A lapítás iskolája, A csorba csésze, Tizenhat zár), r.-ek, Bern, 1988; Ilyen volt Haynal Imre, szerk., Bern, 1989; Az osztrák vádlott. Regény egy tárgyalásról, amelyen nem derült ki, hogy a vádlottat Pöltenberg Ernőnek vagy Ernest Pölt Ritter von Pöltenbergnek hívják, Bern, 1985, Bp., 1990; A lapítás iskolája, filmforgatókönyv [Sára Sándorral], 1991; Patkolni kell a Bársonyt, d. [rajz. Budai Vass Jenő, szerk. Filep Tamás Gusztáv, utószó Szakolczay Lajos], Bern-Bp., 1991; Könyörtelen idők, kisr., 1992.

[MEIL,KMIK,Borbándi,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Dombi Erzsébet [P. Dombi, névváltozat: Domby]

(Kolozsvár, 1942. márc. 16.): nyelvész, tankönyvíró. [ROM]

M.: Öt érzék ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat lírájában, Bk., 1974; A magyar nyelv iskolai tanulmányozásának módszertana, egyet. jegyz. [Nagy Gézával], Kvár, 1979.

[ÚMIL,ROMIL,RMKK,KKACs]

Domokos Eszter [családnév: Deutsch Veronika, szerkesztőként használta a Szele Vera nevet is /Szele Péterné]

(Csíksomlyó, Csík vm., 1941. jan. 4.-Bp., 1994. máj. 7.): újságíró, író. [ROM, 1988-tól MO]

M.: Szárnyas bokával..., elb., Bk., 1967; Smink, elb., karcolatok, Bk., 1981; Cserépmadár, mesék, karcolatok, Bk., 1987; Cserépmadár, mesekönyv, Szekszárd, 1989.

Műford.: G. V. Rogoz: Meg ne tudja Aladdin!, mesék [Rácz Aladárral], Bk., 1985.

[ROMIL,KMIK,MIB8,ÚMIL,KKACs]

Domokos Géza

(Brassó, Brassó m., 1928. máj. 18.): író, műfordító, könyvkiadó (politikus). [ROM]

Kisebbségért Díj 1997.

M.: A legszebb üzenet, útirajz, Bk., 1953; A negyedik emlék. Följegyzések Békásról, riportok, Bk., 1961; Esély. Visszaemlékezés  1989-1992, I. köt., Csíkszereda, 1996; Esély. Visszaemlékezés 1989-1992, II. köt., Csík­szereda, 1997.

Műford.: N. V. Gogol: Tarasz Bulba, előszó, Bk., 1955; M. Solohov: Az út [Németh Lászlóval, Makai Imrével], Bk., 1960; Csehov: Sirály, utószó, Bk., 1963; Hamar Márton: Napkeleti ösvényeken, előszó, Bk., 1963; I. Babel: Lovashadsereg, utószó, Bk., 1965; V. Akszjonov: Félúton a hold felé, elb., vál., Bk., 1969; Keserű órán, antol., utószó, Bk., 1975.

[MIL,ROMIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,KKACs,RMKK]

Domokos István

(Korond, 1928. okt. 30.): koreográfus, táncművész. [ROM]

M.: Felcsíki táncok [Szer Gáborral], Mvh., 1964; Este a csorgónál [románul is], Mvh., 1968; Favágók, táncjáték [románul is], Mvh., 1970; Simó Donka balladája, táncjáték, Mvh., 1977.

[ROMIL]

Domokos János

(Mácsa, 1921. okt. 14.-Bp., 1987. júl. 23.): szerkesztő, műfordító.

M.: Mai román elbeszélők, szerk., 1953; I. Creangă: Fehér Szerecsen, vál. művek, szerk., bev., Bp., 1960; Kihajtott a bükk levele. Román népballadák és népdalok [V. András Jánossal], Bk.-Bp., 1961; Világirodalmi dekameron. Válogatás a világirodalom legszebb elbeszéléseiből az ókortól a XX. századig I-II., vál., szerk. [Görög Líviával], 1966; Huszadik századi dekameron. Válogatás századunk legjobb ebeszéléseiből, ant. vál., szerk., 1968; A világirodalom legszebb elbeszélései az ókortól a XX. századig I-III., ant., vál., szerk., 1971; A Párizsi Kommün napjai, dokumentumgyűjtemény, 1973; Vietnam. Egy évszázad háborúban, dokumentumgyűjtemény, 1975.

Műford.: M. Sadoveanu: Örvény felett, elb., vál., szerk., utószó, 1956; T. Nicuţă: Nagy fiú lettem, kisr., 1958; M. Sadoveanu: Medveszem, elb.-ek, vál., ford., 1960; P. Istrati: Pusztai bogáncsok, kisr.-ek, elb.-ek [Horváth Henrikkel], Bk., 1961; M. Sadoveanu: Kisvárosi csendélet, r., 1962; M. Sadoveanu: Virágöböl, három kisr. [Lőrinczi Lászlóval és Réz Ádámmal], utószó, Bp., 1963; M. Sebastian: Menedék, r., 1965; P. Istrati: Kyra Kyralina [Hor­váth Henrikkel], 1965; M. Sadoveanu: Válogatott művek, vál., szerk. [V. András Jánossal], I-III. köt., 1966.

[MÉL,ÚMIL,OSZKK]

Domokos József

(Győr, 1944. aug. 28.): író (közgazdász).

M.: Az ötödik ujj, kisr., 1983; Az ágyváltó, elb., 1985; A hazatérő, elb., 1989.

[ÚMIL,KMIK]

Domokos Mátyás

(Gyula, 1928. ápr. 18.): író, kritikus, szerkesztő.

A Munka Érdemrend bronz fokozata 1977, ezüst fokozata 1978; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1978; JA-díj 1980; Déry Tibor-jutalom 1986; Illés Endre-díj 1988; Az Év Könyve Jutalom 1991; Kortárs-díj 1993; Széchenyi-díj 1994; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1994; Tiszatáj-díj 1998.

M.: Török Gyula: Ikrek, összegyűjt. elb. és kiadatlan r., 1957; Karinthy Frigyes: Följelentem az emberiséget, I-II., szerk., 1967; Kezek dícsérete, ant., szerk., 1969; Szabó Lőrinc: Homlokodtól fölfelé, vál. v., szerk., 1971; Termő ékes ág, ant., vál., 1972; Veres Péter válogatott művei, vál., 1973; Szabó Lőrinc: Káprázat, vál., szerk., 1975; Moderne Erzähler der Welt. Ungarn, vál., összeáll., előszó, jegyz. [Hildegard Grosche-vel], Tübingen, 1975; Ugyan­arról másképpen, esszék, tan., 1977; Százegy elbeszélés, I-III, vál., szerk., 1979; Török Gyula: A hamu alatt, elb., vál., szerk., 1979; A rabszolga-óriás. Három esszé Illyés Gyuláról, Békéscsaba, 1981; Versekről, költőkkel, műhelybeszélgetések [Lator Lászlóval], 1982; A pályatárs szemével, esszédialógusok, 1982; Szabó Lőrinc összes versei, 1-2, szerk., 1982; Átkelés, áttűnés, tan., esszék, kritikák, 1987; Magyar Orpheusz. Weöres Sándor emlékezetére, összeáll., szerk., s. a. r., 1990; Varázstükrök között, esszék, tan., kritikák, 1991; Mészöly Miklós: Bolond utazás, vál., szerk., 1992; Mándy Iván: Tépett füzetlapok, vál., szerk., 1992; Illyés Gyula összegyűjtött versei, 1-3, szerk., 1993; Tar Sándor: A te országod, vál., szerk., 1993; Mondtam a magamét, jegyzetek, esszék, 1994; Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai, szerk., 1993; Kortárs magyar irodalom (1945-1990), ant., 1994; Lázár Ervin: Hét szeretőm, vál., szerk., 1994; Galgóczi Erzsébet: Fogódzó nélkül, vál., szerk., 1994; Tersánszky Józsi Jenő: A kegyetlen primadonna, vál., szerk., 1995; Leletmentés. Könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában (1948-1989), 1996; Erkölcs és rémület között. In memoriam Nemes Nagy Ágnes, szerk. [Lengyel Balázzsal], 1996; A pálya szélén. In memoriam Mándy Iván, vál. [Lengyel Balázzsal], 1996; Hajnali józanság, esszék, 1997; Kodolányi János: József, az ács, vál., szerk., 1997.

[DKA,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Domokos Pál Péter [írói nevek: Gernyeszegi Ádám, Páldeák Áron]

(Csíkvárdotfalva, 1901. jún. 28.-Bp., 1992. febr. 19.): néprajz- és népzenekutató, irodalomtörténész.

A néprajztud. doktora 1988; Bethlen Gábor-díj 1991; Széchenyi-díj 1991.

M.: A moldvai magyarság, Csíksomlyó {Csíkszereda*ÚMIL}, 1931; Teleki József: Úti jegyzetek, kiad., Kvár, 1937; Zemlényi János kéziratos énekeskönyve (XVII. század), Kvár, 1939; Mert akkor az idő napkeletre fordul. 50 csángó népdal, Kvár, 1940; Adalékok Moldva történetéhez, Kvár, 1940; Moldvai csángó mese és négy csángómagyar ének, Kvár, 1942; Rezeda... 96 csángó-magyar népdal, 1953; Csángó népzene I-II. [Rajeczky Benjáminnal], 1956-1961; Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században, 1978; "... édes Hazámnak akartam szolgálni..." [további cím: Kájoni János (1629-1687): Cantionale Catholicum; Petrás Incze János (1813-1886): Tudósítások], dokumentumok, forráskiadások, vallomások, szerk., 1979; Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal, 1981; Az én Erdélyem, interjúkötet, 1988; Rendületlenül. Márton Áron, Erdély püs­pöke, Szeged, 1989; Múltbanéző, tan., 1990; Lakatos Demeter: Búcsú az ifjúságtól, versek, levelek, s. a. r., 1992.

[ÚMIL,ROMIL,OSZKK,MNBCD]

Domokos Péter [eredeti név: Domokos Pál Péter]

(Gyergyóalfalu, 1936. jan. 15.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1973, doktora 1984; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1996; Udmurt Állami Díj 1996.

M.: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon, 1972; Az udmurt irodalom története, 1975; Uralisztikai olvasókönyv, szerk., 1977; Uráli nyelvrokonaink, társszerző, 1978; Handbuch der uralischen Literaturen, Szeged, 1982; Itäisten suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuudesta, Helsinki, 1983; Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I-II., szerk., 1984; A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása, 1985; Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban, 1990 {... visszhangja a magyar irodalomban, 1991*ÚMIL}; Finnugor életrajzi lexikon, szerk., 1990; Kállay Ferenc, 1990; Barna Ferdinánd, tan., 1991; Formirovanyije lityeratur malüh uralszkih narodov, 1993; Anyanyelvünk, irodalmunk ma, szerk., 1995; Négy tanulmány (három ráadással), 1996.

[FÉL,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Domokos Sámuel

(Alfüged, Torda-Aranyos vm., 1913. márc. 16. {Alsófüged*ÚMIL}-Bp., 1995. febr. ?): irodalomtörténész, műfordító. [ROM, 1945-től MO]

Az irodalomtud. kandidátusa 1956, doktora 1977.

M.: A brigád harcol több szénért, kisr., 1953; A. Toma: Az élet dala, v., szerk., Bk., 1955; Betyárok tüzénél. Kelet-európai betyárballadák gyűjteménye, szerk., 1959; T. Arghezi: Testamentom, v., szerk., Bk., 1961; A. Macedonski: Titkos ország, szerk., 1963; L. Blaga: Mágikus virradat, v., szerk., 1965; I. Pillat: Pogány álmok, v., szerk., 1966; A román irodalom magyar bibliográfiája I. (1831-1960), II. (1961-1970), Bk., 1966-1978; Vasile Gurzău magyar és román nyelvű meséi, szerk., 1968; Ápriliy Lajos: Tavaszi tüzek. Román költők versei, szerk., Bk., 1969; Octavian Goga, a költő és műfordító, monogr., Bk., 1971; A budai Egyetemi Nyomda román kiadványainak dokumentumai, 1780-1848, vál., s. a. r., 1982; Magyar-román irodalmi kapcsolatok, vál. tan., 1985; Horale mortilor ale lui Teodor Sava, 1989; Tipografia din Buda contributia ei la formarea stiintei si literaturii romane din Transilvania la inceputul secolului al XIX-leu [Máté Gábor, Maria Voia ford.], Gyula, 1995.

Műford.: N. Bălcescu: Válogatott írásai [Köpeczi Bélával], Bk., 1950; Al. Mitru: Az Olümposz legendái, előszó, Bk., 1983.

[ÚMIL,ROMIL,KMIK,MNBCD]

Domokos Sándor [Alex]

(Szabadka, 1921. júl. 14.): író, költő (szobrász). [1956-tól Kanada]

Árpád-bronzérem 1965; Árpád-aranyérem 1966, 1990.

M.: Útikalandok az ígéret földjén, elb., Winnipeg, 1960; Ha nem is születtem volna magyarnak, színmű, Winnipeg, 1965; Nincs út vissza, színmű, Winnipeg, 1966; Bolondgomba, színmű, Winnipeg, 1966; Vajk és Vazul, r., Winnipeg, 1968 [angolul: The Lonely Nation c. kötetben, Winnipeg, 1981]; Megbűnhődte már e nép... A szovjet fogság regénye, Winnipeg, 1969; Sasok és keselyűk, r., Winnipeg, 1970 [angolul: The Lonely Nation c. kötetben, Winnipeg, 1981]; Ajándék, színmű, Winnipeg, 1970; Két kő között, elb., Winnipeg, 1971 [angolul: The Lonely Nation c. kötetben, Winnipeg, 1981]; The Birth of Book, színmű, Winnipeg, 1973; Egy új világkép, Winnipeg, 1977; The Exchange of Ideas, tan., Winnipeg, 1979; Gyertyaláng, v., Winnipeg, 1980 [angolul: Winnipeg, 1984]; Prisoners, Refugees, Citizens, elb., Winnipeg, 1980; Forbidden Fruits, elb., esszék, Winnipeg, 1981; The Lonely Nation, tan., Winnipeg, 1981; Ego sum via... A Drama About the Resurrection, színmű, Winnipeg, 1985 {1982*Borbándi}; Question about Quality and Quantity, tan., Winnipeg, 1982; The Chosen One, elb., Winnipeg, 1983; Prometheus. Fiction beyond the Future, elb., Winnipeg, 1986; Vándor. Útikalandok az ígéret földjén Utópiában, Winnipeg, 1986; Knowledge and Understanding, tan., Winnipeg, 1987; Színművek, Winnipeg, 1988; Szétszóródás, v., Winnipeg, 1988; Tisztítótűz, r., Winnipeg, 1989; A Metaphysical Journey. Synthesis of realism and idealism, Winnipeg, 1989; Ironcurtain Irony. Humor of the Gulag, Winnipeg [198?]; Elbeszélések, Winnipeg, 1990; Dél keresztje alatt, kisr., 1991; Ami a történelemből kimaradt..., elb., Winnipeg, 1992; A centurio, r., Winnipeg, 1992; Utolsó felvonás, v., Winnipeg, 1993; "Megbűnhődte már e nép...", kisr., Lakitelek, 1994; Távolból... messzire..., v., Winnipeg, 1996.

[MEIL,Borbándi,KATAL,MNBCD]

Domonkos István [álneve: Diósi Illés]

(Ókér, 1940. aug. 7.): költő, író, műfordító. [JU/Svédo.]

Híd Irodalmi Díj 1969; Kritikusok Díja 1973.

M.: Rátka, v., Újvidék, 1963; Valóban, mi lesz velünk, v. [Tolnai Ottóval közös kötet], Újvidék, 1968 {1969*ÚMIL}; A kitömött madár, r., Újvidék, 1969; Via Itália, ifj. r., Újvidék, 1970; Áthúzott versek, v., Újvidék, 1971; Redőny, riportok, publ., Újvidék, 1974; Tessék engem megdicsérni, gyv., Újvidék, 1976; Önarckép novellával, elb., Újvidék, 1986; A kitömött madár [Utasi Csaba utószavával], kisr.-ek, Újvidék, 1989.

[KMIK,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Domonkos János

(Szombathely, 1931. júl. 29.): irodalomtörténész.

M.: A szegények orvosa, Batthyány-Strattman László, Szombathely, 1991.

[ÚMIL]

Donászy Magda

(Szombathely, 1911. márc. 15.-Bp., 1988. júl. 13.): író, költő.

A Nemzetközi Könyvművészeti Kiállítás aranyérme 1965; Szocialista Kultúráért 1973.

M.: Jelmezbál az óvodában, verses képeskönyv, 1957; Versek kicsinyeknek, Salgótarján, 1959; A csodafű, meseopera, bemutató: Szombathely, 1960; Mese a kisasztalról, verses képeskönyv, 1960; Körjáték, gyv., 1960; Erdei történet, verses képeskönyv, 1961; Számolnak a kicsinyek, verses képeskönyv, 1961; Arany ABC, verses képeskönyv, 1961 [németül: 1966, franciául, angolul, olaszul: 1972]; Mókus és a szarka, képes mesekönyv [ill. Radvány Zsuzsa], 1962 [németül: 1965]; Cinkeház, gyv., 1962; Két kis gézengúz, verses képeskönyv, 1962; Zsóka óvodája, képes mesekönyv, 1962; Vidám ABC, 1963; Mese a Télapóról, verses képeskönyv, 1963; Madaras karácsonyfa, v. és mese, 1967; Hófehérke születésnapja, verses képeskönyv, 1964; Zsóka új óvodában, képes mesekönyv, 1965; Táltosmackó, elb. gyerekeknek, 1966; Mickó Mackó, 1966 [hollandul 1966]; Csóka róka móka, v., 1968 [németül, franciául: 1972]; A róka és a holló, Németország, 1968; Állatos ABC, verses képeskönyv, 1968; Csóri, makkos, hosszúláb, mesekönyv, 1969; Csere-bere Csóri, v. és mese, 1970; Libegő, verses képeskönyv, 1972; Tarkabarka kiskakas, verses képeskönyv, 1974; Csálé Kati, ifj. r., 1975; Gyakorló anyag beszédhibás gyermekek számára, 1985; A mókus és a szarka, mesék, 1992; Az eltévedt őzike, gyv., 1997.

[KMIK]

Donáth László

(Bp., 1955. dec. 5.): evangélikus lelkész.

Tekintet-díj 1992.

M.: A szeretet leleménye, esszék és teológiai írások, 1994.

Doór Ágnes [Wachsmann; Doór Ferencné]

(Bp., 1924. szept. 12.): író.

M.: Nincs felelet. Hajótöröttek, kisr.-ek, 1977; Szökevények, ifj. r., 1979; Anya, hova lettél?, ifj. r., 1983; Kinek kell egy ilyen Balázs?, ifj. r., 1986.

[KMIK,ÚMIL]

Dorkovics Ágnes

(1956): költő.

M.: Az utolsó jégkorszak, v., Szolnok, 1990.

Dormándi László

(Dormánd, 1898. júl. 14.-Párizs, 1967. nov. 26. {okt. 26. KMIK}): író, műfordító.

M.: Vihar, r., 1920; A tűzsárkány, r., 1921; Sólyommadár. Balassi Bálint regénye, 1927; A jó ember, kisr. és elb., 1930; Két jelentéktelen ember, r., 1937; A bajthozó tündér, r. [1941]; Trópusi láz, r., 1941; Zárás után, r. [1942]; A túlsó parton, r., 1944; A félelem, elb., 1946; A mű, r., 1948; La péniche sans nom, Párizs [4. kiad., 1951]; La fantôme da la rue Babel, r., Párizs, 1956; Plus heureux que l'enfance, Párizs, 1960; A hórihorgas és a köpcös, elb., 1965; A múlt zarándoka, r., 1968; Bábszínház, elb., 1968.

[KMIK,ÚMIL]

Dóró Sándor

(Ludaspuszta, 1937. dec. 2. {1938*MÉL4}-Kamenica, 1974. jan. 6.): költő. [JU]

M.: Koratavaszi felhők, v., Újvidék, 1959; A virágok rozsdásodása, hátrahagyott v., Újvidék, 1979.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4]

Dorogi Zsigmond

(Szentes, 1931. márc. 1.-Bp., 1993. jún. 28.): irodalomkritikus, rádiószerkesztő, rendező.

Szocialista Kultúráért 1972, 1984; Kiváló Népművelő 1976; SZOT-díj 1977; Németh László-emlékérem 1985; Babits-emlékérem 1987; Szentes Város Díszpolgára 1988.

M.: Életem, emlékeim, találkozásaim, vál., szerk., 1973; Párbeszéd egy boldog asszonnyal, ant., vál., szerk. [Lékay Ottóval, Major Annával], 1976.

[DKA,MKK,KK92,OSZKK,KKH]

Doromby Károly

(Kőszeg, 1912. febr. 28.): színikritikus, műfordító, újságíró.

Műford.: H. Böll: Biliárd fél tízkor, r., 1961; H. Böll: Írországi napló, 1963; T. Fontane: Tóparti kastély, r., 1965; T. Mann: Levelek, I-II., [többekkel]; S. Andres: Hintajáték, r., 1978.

[ÚMIL,OSZKK]

Döbrentei Kornél

(Pestszentimre, 1946. nov. 3.): író, költő, újságíró.

JA-díj 1991; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994; Kölcsey-díj 1994.

M.: A Skorpió jegyében, v., 1972; Szökőév, v., 1979; Hangyaúton, ifj. r., 1983; Naplövő, v., 1984; Tiszóka, ifj. r., 1986; Hiszékenyke csokit ültet, mese, 1987; Az első repülés, ifj. r., 1988; Honvágy egy álom után, vál. és új v.,  [vál., utószó Tóth Bálint], 1992; Vitézeknek való dévaj balladák, v., 1993; Sötét delelés, esszék, interjúk, Miskolc, 1996; Rebellis türelem, vál. v. 1972-1996, 1996.

[KMIK,KKMGY,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KKH]

Dömötör Adrienne

(Szigetvár, 1958. szept. 13.): színikritikus, nyelvész.

M.: Szigetvár "bosnyák" lakóinak ragadványnevei, 1983; Szent Margit élete, 1510. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, s. a. r. [Pólya Katalinnal], 1990.

[MNBCD]

Dömötör Sándor

(Bp., 1908. febr. 24.-Bp., 1986. jan. 15.): etnográfus.

M.: Dunaszentgyörgy népe, 1937; Szent Gellért hegye és a boszorkányok, 1940; Őrség, tájmonogr., 1960; Abádszalók földje, népe, kultúrája, Szolnok, 1961; A Jáger Jóska ballada történeti háttere, Ethnographia, 1982; Hevestől Baranyáig. Helytörténeti képek Berze Nagy János életéből, Pécs, 1983.

[ÚMIL]

Dömötör Tekla [Dobrovits Aladárné]

(Bp., 1914. jan. 13.-Bp., 1987. nov. 15.): etnográfus.

A történelemtud. (néprajz) kandidátusa 1961, doktora 1972; Herder-díj 1986.

M.: A passiójáték. Összehasonlító tanulmány a német irodalom köréből, 1936; Régi magyar vígjátékok, s. a. r., 1954; A magyar színjátszás és dráma története [Ardó Máriával, Haraszti Árpádnéval], 1959; A színjátszás funkciója falun, 1960; Régi magyar drámai emlékek I-II. [szerk. Kardos Tiborral], 1960; Az újkori színjátszás kialakulása Kelet-Európában, 1963; Naptári ünnepek - népi színjátszás, 1964; Germán, kelta regék és mondák, 1965; A népi színjátszás Európában, 1966; Magyar népszokások, 1972; A népszokások költészete, 1974; Honti János, 1975; Dobrovits Aladár: Egyiptom és az ókori Kelet világa. Összegyűjtött tanulmányok. 1933-1972. I-II. s. a. r.  [Gaál Ernővel, Komoróczy Gézával], 1975; A magyar nép hiedelemvilága, 1981; Ortutay Gyula: A nép művészete, vál., szerk. [Bodrogi Tiborral], 1981; Régi és mai magyar népszokások, 1986; Táltosok Pest-Budán és környékén, 1987; Germán, kelta regék, 1995.

[ÚMIL,MNBCD]

Drégely István

(1935): költő.

M.: Hét bőrbe zárt testem [grafika Mata János], v., 1991.

[MNBCD]

Drenkó Margit [írói nevei: Kun Edit, Szőke Józsefné]

(Kuntapolca, 1930. márc. 13.): szerkesztő, műfordító. [Szlovákia]

Műford.: J. Háj: Szárnyasok - madarak, leporelló, Pozsony, 1973; J. Háj: Állatok között, leporelló, Pozsony, 1973; J. Soukup-ź. Hluštíková: A győzelem napjára, jubil. kiadvány, Pozsony, 1975; J. Soukup: Az Auróra ágyú­tüze, jubil. kiadvány, Pozsony, 1977; M. Kocjubinszkij: A két bakkecske, leporelló, Pozsony, 1978; Z. Svatoš-J. Soukup: A SZISZ Pionírszervezetének 30. évfordulója, jubil. kiadvány, Pozsony, 1979; Az aranykantár. Mongol népmesék, Pozsony, 1985.

[KKKP]

Duba Gyula

(Hontfüzesgyarmat, 1930. jún. 8.): író, szerkesztő. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1967, 1970, 1975, 1982 {1966,*1975,*1983*KMIK}; A Szl. Írók Szövetségének Nemzetiségi Díja 1972; Érdemes Művész 1983; A Magyar Köztársaság Csillagrendje 1990; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994.

M.: A nevető ember és egyéb vidám írások, humoreszkek, Pozsony, 1959 {A nevettető ember*MIB8}; Szemez a feleségem és egyéb humoros írások, humoreszkek, Pozsony, 1961; Csillagtalan égen struccmadár, elb., Pozsony, 1963 [szlovákul: Pozsony, 1967]; Na, ki vagyok?, szatírák, humoreszkek, Pozsony-Bp., 1965; Delfinek, elb., Pozsony-Bp., 1966; Főtárgyalás, egyfelv., Pozsony, 1966; Baj van a humorral, humoreszkek, karcolatok, Pozsony-Bp., 1967; Szabadesés, r., Pozsony-Bp., 1969 {1968*KKKP}; Ugrás a semmibe, elb., Pozsony-Bp., 1971 [szlovákul: Pozsony, 1976]; Valóság és életérzés, esszék, Pozsony-Bp., 1972; Fekete szél. Fiatal szlovákiai magyar prózaírók, ant., szerk., Pozsony, 1972; Fábry Zoltán kortársai szemével, szerk., Pozsony, 1973; Vajúdó parasztvilág, szociográfiai r., Pozsony-Bp., 1974 {1984*KMIK}; Angyal vagy madárijesztő?, vál. elb., Pozsony-Bp., 1975; Ívnak a csukák, r., 1977 {1972*ÚMIL} Káderezés a (zseb)Parnasszuson, paródiák, Pozsony-Bp., 1979 [2. bőv. kiad., 1990]; Az elrabolt taliga, szatírák, humoreszkek, Pozsony-Bp., 1980; Örvénylő idő, r., Pozsony-Bp., 1982; Látni a célt, esszék, kritikák, vallomások, Pozsony-Bp., 1983; Kiárusítás délelőtt, elb., szatírák, karikatúrák, Pozsony-Bp., 1984; A macska fél az üvegtől, r., Pozsony-Bp., 1985; Európai magány, elb., esszék, Pozsony-Bp., 1987; Aszály, r., Pozsony-Bp., 1989; Vigyázzatok a strázsán, Pozsony, 1989; A mesélő gyilkos, elb. gy., Pozsony, 1992; Álmodtak tengert I-II., r., Pozsony, 1993-95; Sólyomvadászat, kisr., Pozsony, 1994; Levél az elnöknek. Írások, gondolatok, látomások 1990-1995, Pozsony, 1997.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,KKKP:266,MIB8,ÚMIL,OSZKK,CSMIL]

Dudás Kálmán

(Kishegyes, 1912. aug. 27.-Bp., 1983. júl. 16. {17.*KMIK; 18.*MÉL}): költő, műfordító.

A Szerb PEN Klub díja 1971{1972*MÉL}; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1972; A Horvát Írószövetség díja 1978; Julie Benešić-díj 1978.

M.: Déli szél, v., Szabadka [1930 k.]; Vád helyett, v., Bp., 1941; Egy marék föld, v., Zombor [1944]; Szederillat, vál, v., Bp.,1961; Sugaras evezőkkel, v., 1971; Percek pillaközén {...pillakörén*ÚMIL}, v., 1975; Kettős szélárnyék, v., Bp., 1981.

Műford.: E. Kazakevics: Tavasz az Oderán, r., 1950; G. Berjozko: Békés város, r., 1952; M. Krleža: A Glembay-család, r., 1956; D. Ćosić: Gyökerek, r., 1958; O. Davičo: Beton és jánosbogarak, r., 1958; R. Konstantinović: Tiszták és piszkosak, r., Újvidék, 1964; M. Krleža: A Glembayak, próza, Újvidék, 1964; P. Šegedin: Magánosak, r., Újvidék, 1965; B. Ćopić: A nyolcadik offenzíva, r., 1966; M. Lalić: Siralomhegy, r., 1967; M. Oljača: Bújócska, r., 1970; E. Koš: Hálók, r., 1971; I. V. Lalić: A szerelem művei, v., vál., ford., 1971; M. Lalić: Gonosz tavasz, r., 1975.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4,OSZKK]

Dudás Károly

(Csantavér, 1947. jan. 19.): író, szociográfus, újságíró. [JU]

Szirmai Károly Irodalmi Díj 1982; A Forum Könyvkiadó regénypályázatának I. díja 1987; Üzenet-díj 1987; Berzsenyi-díj 1991; Bethlen Gábor-díj 1991.

M.: Szakadó, riportkötet, Újvidék, 1977; Jártatás, elb., Újvidék, 1980; Ketrecbál, r., Újvidék, 1983; A gyalogtörök  {Gyalogtörök*ÚMIL}, ifj. r., Újvidék, 1987;  Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történeté­hez 1918-1993 [Botlik Józseffel és Csorba Bélával], Bp., 1994; Királytemetés. Novellák, kispróza, Szabadka, 1996.

[KMIK,ÚMIL,OSZKK]

Duka János

(Margitta, Bihar vm., 1907. jan. 2.-Csíkszereda, 1990. dec. 2.): ifjúsági író, etnográfus. [ROM]

M.: Gyermekszíndarabok, Csíkszereda, 1946; Székely lakodalom. - Székely fonó, d., Csíkszereda, 1947; Kilenc kéve hány kalangya. Anekdoták a székelyekről, gyűjt., Bk., 1983; Elsüllyedt kincs, mesék, Bk., 1993; Üti Páké Barátost. Csúfolódó székely népköltészet, gyűjt., Csíkszereda, 1995.

[ROMIL,KKACs]

Dukkon Ágnes

(Győrszemere, 1949. nov. 11.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1990.

M.: Az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai a kezdetektől 1919-ig, 1983; Arcok és álarcok. Dosztojevszkij és Belinszkij, egy. segédk., 1992.

[MNBCD]

Dunai Ákos [eredeti név: Hársfalvy Lajos; álneve: Acacius]

(Komárom, 1956. okt. 27.-München, 1989. okt. 4.): újságíró. [USA/NO]

M.: Bibliai történetek és a katolikus vallás alapigazságai, hittankönyv, Youngstown, 1977; II. János Pál, a vasfüggöny mögül jött pápa [Mihályi Gilberttel], Youngstown, 1980; Magyar főnemesek az emigrációban, interjú [Mihályi Gilberttel], Youngstown, 1983; Elvtárscsúfoló, karcolatok, London, 1985; Ávósok, interjúk, San Francisco, 1987 {1988*Borbándi}; Esik eső karikára, Grósz Károlynak kalapjára, igaz mesék kicsi medvék és "meg­átalkodott reakciós" emigránsok számára, San Francisco, 1988 {1989*Borbándi}.

[ÚMIL,MEIL,Borbándi,OSZKK]

Dunai Ferenc [névváltozat: Dunay Ferenc]

(?, 1932. márc. 27.): drámaíró, humorista. [1963-tól USA]

M.: A nadrág, komédia, Pozsony, 1963.

Színházi bemutatói: Nadrág, színmű, Vígszínház, 1962 (New York, 1964); Az asszony és pártfogói, Vígszínház, 1964; Sex, Politics and Stage Bedfellows, Manhattan Theatre Ensemble (New York), 1980; The Parasol, Scarborough (Anglia), 1988; Párhuzamos pofonok, Nemzeti Színház, 1993.

[MEIL,MIB8,ÚMIL,HUNG]

Dupka György

(Tiszabökény, 1952. ápr. 11.): költő, szerkesztő. [Kárpátalja]

Berzsenyi-díj 1993; Nagy Imre-emlékplakett 1995.

M.: Múltunk és jelenünk, cikkek, riportok [Horváth Sándorral], Ungvár, 1987; Sorsközösség. A kárpátaljai magyarok a 80-as évek végén [Horváth Sándorral és Móricz Kálmánnal], cikkek, Ungvár, 1990; Tavaszra születtem [ikerkötet Kőszeghy Elemérrel, Változom, v., 1990], v., Ungvár, 1990; Ez hát a hon... Tények, adatok dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991 [Botlik Józseffel], Bp.-Szeged-Ungvár, 1991; Ma­gyarlakta települések ezredéve Kárpátalján [Botlik Józseffel], monogr., Ungvár, 1992; '56 Kárpátalján [Horváth Sándorral], Ungvár, 1993; Egyetlen bűnük magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól (1944-1946), dok., Ungvár-Bp., 1993; Szolyva - 1944-45 [Alekszej Korszunnal; A moszkvai titkos levéltár dokumentumai alapján], Ungvár, 1996; A "Malenkij robot" dokumentumokban, Ungvár, 1997.

[ÚMIL,MNBCD]

Duray Miklós

(Losonc, 1945. júl. 18.):  író (geológus, politikus). [Szlovákia]

A Kőrösi Csoma Sándor-díj (Kőrösi Csoma Center, Tokió) 1986. évi; Bethlen Gábor-díj 1988; Ius Humana [Buffalo, München] 1992; Esterházy János-díj 1995; Magyarságért Díj 1995; Tőkés László-díj 1996; Berzsenyi Dániel-díj 1996.

M.: Szlovákiai jelentés, Párizs, 1982; Kutyaszorító I-II., önéletrajz, New York, 1983, 1989; Tegnap alighanem bolondgombát etettek velünk, Chicago, 1983; Kettős elnyomásban, dokumentumok, szamizdat, szerk., 1988 [New York, 1989; 2. bőv. kiad., dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről 1978-1989, Pozsony, 1989]; Csehszlovák nonkonformisták a nemzetiségi kérdésről, társszerző, New York, 1989; Csillagszilánk és tövistörek. Cérna Géza meséi, mesefüzér, Pozsony, 1994; A nemzetállam és demokratikus ellenszere [Kvarda Józseffel], Csenke, 1994.

[KK92,KKKP:275,CSMIL,OSZKK]

Durkó Mátyás

(Békés, 1926. jan. 27.): pedagógus, irodalomtörténész.

A neveléstud. kandidátusa 1967; Bugát Pál Emlékérem 1987.

M.: Jutalmazás és büntetés a szocialista fegyelem megteremtésében [Borbély Andrással], 1957; Bevezetés a művelődéselméletbe, 1961; Felnőttnevelés és népművelés, 1968; Népműveléselmélet, Pozsony, 1968; A felnőttoktatás és a vezetőtovábbképzés egyes pszichológiai és pedagógiai kérdései, 1970; A felnőttkor sajátosságai, Debrecen, 1970; Az iskola és a közművelődés (népművelés) kapcsolata [Rubovszky Kálmánnal], Nyíregyháza, 1973; A szépirodalmi művek recepciójának szintje és fő típusai felnőtteknél, Debrecen, 1974; Olvasás, megértés, 1976; A felnőttek szépirodalmi műelemző készségének állapota és fejleszthetősége, Debrecen, 1977; A permanens művelődés és felnőttnevelés rendszertani és funkcionális kérdései, Debrecen, 1980; Olvasásmegértés, művelődési motiváció nagyvárosi tanuló és nem-tanuló felnőtteknél [Harangi Lászlóval], Debrecen, 1980; Felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés, 1988; Bevezetés a közművelődési ismeretekbe [Sári Mihállyal], 1992; Az andragógiai képzés alakulása a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Nyíregyháza, 1995.

[MKK,KK94,KK96,ÚMIL]

Dusa Lajos

(Debrecen, 1948. aug. 1.): költő.

A Kilencek Díja 1984.

M.: Április ez még!, v., 1987; Nagy, lelasított pillanat, v. 1987-1992, Miskolc, 1994; Képek és képek, v. [Burai Istvánnal], Debrecen, 1994.

[KMIK,ÚMIL]

Dusza István

(Özörény, 1951. ápr. 12.): újságíró, szerkesztő. [Szlovákia]

M.: A mese és színpadi formái, Pozsony, 1987; A diákszínjátszás dramaturgiája, Pozsony, 1990; Nézőtéri napló, 1981-1990, tan, 1992.

Műford.: M. Lucký-A. Škoviera: A gyermekszínház pszichológiája. A gyermek dramatikus tevékenységének lé­lektani problémái, Pozsony, 1984; E. Machkova: Dramatikus játékok és improvizációk, Pozsony, 1984;

[KKKP:278,CSMIL]

Dutka Ákos

(Nagyvárad, 1881. szept. 11.-Máriaremete, 1972. dec. 27. {26.*KMIK}): költő, újságíró.

M.: Vallomások könyve, v., Nagyvárad, 1904; A föld meg a város, v., 1908; Dutka Ákos új verses könyve 1908-1912, Nagyvárad, 1912; Az yperni Krisztus előtt és más versek, Nagyvárad, 1915 {Az Yperni Krisztus előtt...*ÚMIL}; Ismerlek Caesar, v., Nagyvárad, 1917; Cédrusfa-csellón, v., 1934; A "Holnap" városa. Regényes korrajz a nagyváradi "A Holnap" születésének idejéről, 1955; Remetei képeskönyv, v., 1955; Félévszázad viharában, v., 1957; A nagy kaland. Regényes korrajz a kivándorlás idejéből, 1959; A vénség balladája, v., 1965; A Holnaptól Remetéig, v., 1966; Kallódó dallamok, v., 1970.

[MÉL3,ÚMIL,KMIK,OSZKK]

Dümmerth Dezső [álnevei: 1950-ig Iharosi Gábor; 1951-55 Dezső László]

(Bp., 1925. júl. 5.-Bp., 1997. nov. 23.): kultúrtörténész.

Panoráma Kvk. Nívódíjai 1978, 1983, 1985.

M.: Pest város társadalma 1686-1696, monogr., 1968; Az Árpádok nyomában, monogr., 1977; Az Anjou-ház nyomában, monogr., 1982 {1983*KK96}; A két Hunyadi, monogr., 1985; Álmos, az áldozat, monogr., 1986; Emese álma - Virrasztó géniusz, összegyűjtött esszék, tan.-ok, 1987; Írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok, 1987; A titokzatos jelbeszéd. A magyar szent királyok nemzetsége, 1989; Ihlet és sugallat. Esszék: 1956, 1961, 1989-1996, 1996. Az Árpádok és a magyar szent-kultusz kialakulása, 1997.

[ÚMIL,KK94,KK96,HungÉrt1990-93]