CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

FENYŐ ISTVÁN

(Bp., 1929. júl. 28.): irodalomtörténész, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1960, doktora 1976; Szocialista Kultúráért 1962; Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970; JA-díj 1985.

M.: Az Auróra. Egy irodalmi zsebkönyv életrajza, tan., 1955; Reformkori irodalmunk az egykorú orosz sajtó tükrében, tan., 1959; Kisfaludy Sándor, tan., 1961; Új arcok - új utak, tan., kritikák, 1961; A magyar irodalom története III., társszerző, 1965; Két évtized, tan., 1968; Haza és tudomány, tan., 1969; Eötvös József kiadatlan írásai, szerk., 1971; Nemzet, nép - irodalom, tan., 1973; Kölcsey Ferenc: Válogatott művei, s. a. r., 1975; Eötvös József: Arcképek és programok, s. a. r., 1975; Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-1830, 1976; Vas István, kismonogr., 1976; Figyelő szemmel, tan., 1976; Eötvös József: Reform és hazafiság I-III., publ. írások, s. a. r., 1978; Magyarország és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, <Magyarság és emberi egyetemesség*ÚMIL> 1979; A magyar sajtó története I., társszerző, 1979; A magyar kritika évszázadai. Irányok. Romantika, népiesség, pozitivizmus I-II. [Németh G. Bélával és Sőtér Istvánnal], 1981; Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815-1830, tan., 1983; Bajza József elfeledett írásai, szerk., 1984; Eötvös József: "Neveljünk polgárokat...", szerk., 1984; A reformkor prózairodalma, s. a. r., 1986; Valóságábrázolás és eszményítés, 1990; Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly válogatott költeményei, szerk., 1994; Babits Mihály: A gólyakalifa, r., s. a. r., 1994; Babits Mihály: Két regény, s. a. r., 1995; Eötvös József: A falu jegyzője, r., I-II., s. a. r. [F. Knoll Magdával], 1995; Kemény Zsigmond: Férj és nő, r., s. a. r., 1996; Babits Mihály: Halálfiai. I-II., r., s. a. r. 1997; A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon, 1997.

[MIL,KMIK,MTAA,KK90,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]