CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

HORVÁTH KÁROLY

(Bp., 1909. márc. 6.-Bp., 1995. máj. 29.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1966, doktora 1986; Akadémiai Díj 1967; A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1990.

M.: Étienne Jodelle, 1932; Vörösmarty Mihály összes művei, szerk. [Tóth Dezsővel], 1960-; A romantika, szöveggy., 1965; A klasszikából a romantikába, 1968; Madách Imre, Pozsony-Bp., 1984; Verseghy Ferenc (1757-1822): Erkölcsi levelek, összeáll. [Benda Kálmán Verseghy útja a magyar jakobinus mozgalomig c. bev. tan., bibliofil kiad., Szolnok, 1988]; Madách Imre válogatott művei, összeáll., bev. tan., jegyz. [Kerényi Ferenccel], 1989; A romantika értékrendszere, tan.-ok, 1997.

[MIL,MTAA,ÚMIL]