CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

JANKOVICS JÓZSEF

(Seregélyes, 1949. márc. 10.): irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

Az irodalomtud. kandidátusa 1989; Az Akadémiai Kiadó (1987-es) nívódíja 1988.

M.: Bethlen Mihály útinaplója, 1691-1695, kiad., 1981; Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623), kiad., Adattár 5., 1981; Bethlen Miklós levelei I-II., kiad., bev. tan., 1987; Régi erdélyi viseletek, kiad. [Galavics Gézával és R. Várkonyi Ágnessel], 1990; RMKT 17, 14, kiad. [Stoll Bélával], 1991; Teleki Sámuel albuma, 1991; Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája [Nyerges Judittal és Geréby Györggyel], 1992; Dudith András könyvtára, kiad., bev. [Monok Istvánnal], Adattár 12/3, 1993; Bethlen János: Erdély története 1629-1673, kiad. [P. Vásárhelyi Judittal], 1993; Esterházy Péter: Függő, s. a. r., tan., jegyz., 1993; Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk., 1994; Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe, szerk. [Klaniczay Tiborral], 1994.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]