CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

JÓZSEF FARKAS

(Balassagyarmat, 1921. aug. 10.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1956, doktora 1986 <1987* ÚMIL,KK96>; Akadémiai Díj 1969, 1987; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1975, arany fokozata 1981; Gábor Andor-díj 1995.

M.: "Rohanunk a forradalomba". A modern magyar irodalom útja, 1914-1919, 1957; "Mindenki újakra készül..." I-IV. [az 1918-19-es forradalmak irodalmi termésének forrásértékű szöveggyűjteménye], kiad., 1959-1967; A Magyar Tanácsköztársaság sajtója, tan., 1969; A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája 1705-1945, szerk., 1972; Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből IV-V. társszerk., 1975, 1977; Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur I-II. (társszerk.), 1977-79; Írók, eszmék, forradalmak, tan., 1979; Räterepublik und Kultur, Ungarn, 1919, szerk., 1979; Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Tanácsköztársaságban, tan., 1984; Befunde und Entwürfe, társszerk., 1984; Erkölcs és hivatástudat, irod. tan.-ok, 1989; Studies on György Lukács I-II., társszerk., 1993; Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok, szerk. [Illés Lászlóval], 1995.

[MIL,KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]