CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

KANYAR JÓZSEF

(Kaposújlak, 1916. ápr. 29.): művelődéstörténész, levéltáros.

A történelemtud. kandidátusa 1972, doktora 1983; Állami Díj 1985.

M.: Somogyi parasztság - somogyi nagybirtok, 1901-1910, agrártörténet, Kaposvár, 1957; Somogy megye levéltára, tan., Kaposvár, 1962; Elsikkasztott földreform, megvalósult földosztás Somogyban (1920, 1945) 1964; Harminc nemzedék vallomása Somogyról, tan., Kaposvár, 1967; Somogy a felszabadulás hónapjaiban, Kaposvár, 1970; Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdaságig, 1920-1949, tan., 1980; "Múzsáknak szentelt kies tartomány". Tanulmányok Somogy művelődéstörténetéből (XVIII-XX. sz.), Kaposvár, 1983; A reménység esztendei. Életrajzi számadás, Pécs, 1989; Népoktatás a Dél-Dunántúlon, a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában (1770-1868), 1989; Szapolyai János, az utolsó nemzeti király, 1526-1541, 1993.

[MKK,KK94,KK96,ÚMIL]