CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

KAPITÁNFFY ISTVÁN

(Bp., 1932. okt. 23.-Bp., 1997. nov. 15.): klasszika-filológus, bizantinológus, irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1994.

M.: Hadzisz Dimitrosz: A bizánci irodalom kistükre, vál., jegyz., 1974; Piccolomini Aeneas Silvius: Pápa vagy zsinat? Válogatott levelek [ford. Boronkai Ivánnal], Prokopios: Titkos történet, ford., utószó, jegyz., 1984; Ógörög-magyar szótár, szerk. [másokkal], 1991.