CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

KARDOS LÁSZLÓ

(Debrecen, 1898. aug. 17.-Bp., 1987. febr. 2.): irodalomtörténész, kritikus, műfordító.

Baumgarten-jutalom 1938; JA-díj 1950; Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata 1950; az irodalomtud. kandidátusa 1952, doktora 1955; Kossuth-díj 1953; Munka Érdemrend 1958; az MTA lev. tagja 1958-tól, r. tagja 1967-től; Munka Érdemrend arany fokozata 1965, 1968, 1970; Felszabadulási Emlékérem 1970; Munka Vörös Zászló Érdemrendje 1973; Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1978; Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje 1983.

M.: A huszonegyéves Ady Endre, tan., Gyoma, 1922; Karinthy Frigyes, tan. [1947]; Ady Endre, tan., 1946; A tanár úr notesze, ifj. r., 1947; Gorkij, tan., 1951; A Volgától a Dunáig. Szovjet költők a magyarokról, ant., szerk., 1951; Tóth Árpád, monogr., 1955; A szovjet költészet antológiája, 1952; Száz vers. válogatott idegen versek eredeti szövege és magyar fordítása, ant., szerk., 1956; Művek és mesterek, tan., 1958; Vázlatok, esszék, kritikák. Új magyar irodalom, 1959; Tóth Árpád válogatott művei, s. a. r., 1964; A műfordítás kérdései, tan., 1965; Közel és távol, irod. tan., 1966; Író, írás, irodalom, tan., 1973; A szovjet irodalom könyvtára, összeáll. [1973-tól]; Hármaskönyv. Kísérletek, viták, vallomások, 1978; Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái, s. a. r., 1979; Harminchárom arc, tan., 1983; Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái, s. a. r., utószó, 1984; Száz kritika, 1987.

Műford.: Válogatott műfordításai, 1953; Ezer álarc mögül. Válogatott versfordítások, 1959; E. Barrett-Browning: Portugál szonettek, 1976; W. Shakespeare: Othello [1983]; A három lovag és az ing, műfordítások, v. ant., 1986.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4,OSZKK]