CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN [1960-ig Kovács Sándor]

(Esztár, 1937. febr. 22.): irodalomtörténész, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1978, doktora 1984 <1985*ÚMIL>; JA-díj 1973; Déry Tibor-díj 1992.

M.: Martona Csombora podroż po Polsce, kiad. [Jan Slaśkival], Varsó, 1961; Bornemisza Péter: Énekek három rendbe, kiad., 1964; Tömörkény-emlékkönyv, szerk. [Péter Lászlóval], Szeged, 1966; Szepsi Csombor Márton összes művei, kiad. [Kulcsár Péterrel], 1968; Váci Mihály, kismonogr., 1972; Pannóniából Európába, tan., 1975; Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel, szerk. [Bata Imrével], 1977; Jelenlévő múlt, tan., esszék, kritikák, 1978; Szepsi Csombor Márton: Europica varietas, kiad. [Kulcsár Péterrel és Weöres Sándorral], 1979; Zrínyi-tanulmányok, 1979; Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklós, kiad., 1980; Szakácsmesterségnek könyvecskéje, kiad. [Király Erzsébettel], 1981; "Mint Hektór Trójának...". Zrínyi epigrammái, 1982; "Adria tengernek fönnforgó habjai". Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról [Király Erzsébettel], tan., 1983; Egy magyar tipográfus, Szántó Tibor, kiad., Gyoma, 1984; A lírikus Zrínyi, tan., 1985; Zrínyi Miklós prózai művei, kiad. [az ELTE Zrínyi-szemináriumával], 1985; Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban, szerk., tan., jegyz., kiad. [ill. Martyn Ferenc; A Martyn Ferenc Janus Pannonius-rajzsorozatáról szóló tanulmányt Tüskés Tibor írta], Pécs, 1987; Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Két tanulmány, 1988; Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, kiad. [Bíró Péterrel; válogatás], 1988; Koboz és virginál. Három tanulmány, Békéscsaba, 1990; Magyar utazási irodalom 15-18. század, kiad. [Monok Istvánnal], 1990 [1991!]; Két költő egy szekéren. Arany és Madách nógrádi találkozása [Praznovszky Mihállyal], Veszprém, 1991; A Bibliotheca Zriniana története és állománya - History and Stock of the Bibliotheca Zriniana, társszerző, összeáll. [Klaniczay Tiborral, Hausner Gáborral, Monok Istvánnal és Orlovszky Gézával] [szerk. Klaniczay Tibor], 1992; A "Syrena" és a szobor, Pécs, 1993; Arany János: "Tisztelt Írótárs!", szerk., 1993; Keresztury Dezső: Nehéz méltóság, utószó, 1993; Ferenchegyi esték, cikkek, esszék, bírálatok, 1994; Fejér György: Versek, bev., 1994; Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, s. a. r., 1994; "Eleink tündöklősége", tan., 1996; Vágy és emlékezet. Kalauzolás felföldi írókhoz és "Kárpát szent bércére", tan., Bp.-Miskolc-Dunaszerdahely, 1996; Hét évszázad magyar költői XIII-XVII. sz., szerk. [XVIII-XX. sz., szerk. Lakatos István], Békéscsaba, 1996; "Majd ha megfutottam útjaimat". Szabó Magda köszöntése, szerk., 1997.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MIB8,MNBCD]