CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

LADÁNYI SÁNDOR

(Kisújszállás, 1937. febr. 1.): egyháztörténész.

M.: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. [3. jav., bőv. kiad.], 1977; Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig, kiad., 1977; A Dunamelléki Ref. Egyházkerület Ráday Gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa, összeáll. [L. Kozma Borbálával], 1982; Emlékkönyv Sebestyén Jenő születésének 100. évfordulójára [borítékcím: Sebestyén Jenő emlékkönyv,] szerk., 1986; Ráday Pál vallásügyi tevékenysége a szatmári béke után. Ráday Pál szerepe a magyarországi protestáns egyházak életében, 1997.

[KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]