CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

LENGYEL ANDRÁS

(Békéscsaba, 1950. ápr. 2.): irodalomtörténész, muzeológus.

Szocialista Kultúráért 1985; Déry Tibor-jutalom 1997.

M.: A szegedi egyetemi könyvtár Móra-kéziratai, Szeged, 1976; Móra Ferenc levelezéséből, szerk. [Kőhegyi Mihállyal], Kecskemét, 1979; A Szegedi Fiatalok dudari falutanulmányozása, Szeged, 1985; Dudar 1937, I-II., szerk. [Simon Jánossal], 1987; Reitzer Béla válogatott írásai I-II., szerk., 1987; Móra Ferenc családi levelezése, szerk. [Kőhegyi Mihállyal], Kecskemét, 1987; Szerb Antal magántanári habilitációja (1934-1937), Szeged, 1988; Egy nagy magyar fotográfus: Müller Miklós, Orosháza, 1989; Útkeresések. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 1990; Törésvonalak. Tanulmányok az 1919 utáni negyedszázad művelődéstörténetéhez, 1990; Utak és csapdák, tan., 1994 <1944*ÚMIL>; A modernitás antinómiái. József Attila-tanulmányok, 1996.

[ÚMIL]