CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

LUKÁCS BORBÁLA, H.

(Bp., 1932. okt. 30.):

Az irodalomtud. kandidátusa 1967.

M.: Szellemtörténet és irodalomtudomány. Vázlatok a Minerva köréből, 1971; Muzsikélet. Egy orosz parasztasszony életének története, szerk., utószó, 1995.

[MTAA,OSZKK]