CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

LUKÁCSY ANDRÁS

(Bp., 1930. ápr. 21.): író, kritikus, újságíró, szerkesztő, műfordító.

Nívódíjak; A Munka Érdemrend bronz fokozata 1978; Nagy Imre-emlékplakett 1993; Komlós Aladár-díj 1997; Kiss Áron-díj 1999.

M.: Elmés játékok, játékos elmék. Irodalmi játékszoba, 1960; Népek játékai, 1964; Kiment a ház az ablakon... Költészet és játék, 1981 <1985*KK96>; Gyermekjátékok azaz Idősebb Pieter Brueghel mester négyszáz esztendős híres-neves festménye nyomán készült képeskönyv. ...kigondolta és tervezte Kass János... bevezette és különféle magyarázatokkal kiegészítette Lukácsy András... versekkel ékesítette Weöres Sándor...], 1981; id. Pieter Brueghel: Flamand közmondások [Kass Jánossal], 1985; Hogyan játszanak? [Urai Erikával], 1984; Felismerem-e Angyal Istvánt? Levelek fiának, Németországba, dokumentumr., 1990; Poétai versengések, 1997.

Műford.: Mark Twain: Emberevés a vonaton, humoreszkek, elb. vál. [ford. másokkal], 1966.

[MIL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,OSZKK]