CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

MAKAY GUSZTÁV

(Pécs, 1910. márc. 12.-Bp., 1984. dec. 10. <dec. 2 MÉL4>): irodalomtörténész.

M.: A halál költészete a magyar lírában Vörösmartytól Adyig, Pécs, 1937; Illyés Gyula, 1940; József Attila, 1941; Babits Mihály, a Szellem költője, Pécs, 1941; Hogyan olvassunk? [Dallos Györggyel], 1952; A szabadságharc és az elnyomatás kora irodalmának középiskolai tanítása [Kanizsai-Nagy Antallal és Szilágyi Péterrel], 1956; A kiegyezés kora irodalmának középiskolai tanítása [Hársing Lajossal és T. Tedeschi Máriával], 1958; "Édes hazám, fogadj szívedbe!", versértelmezések, 1959; A XX. századi magyar irodalom tanítása a középiskolában [T. Tedeschi Máriával és Tímár Györggyel], 1960; Irodalomtanítás, 1964 [2. bőv. kiad., 1967]; Tóth Árpád, 1967; Tanári kézikönyv az irodalom tanításához a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztályában, 1969.

[ÚMIL,MÉL4]