CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

PÜSPÖKI NAGY PÉTER

(Pozsonypüspöki, 1944. ápr. 19.): író, műfordító (heraldikus). [Szlovákia]

A történelemtud. kandidátusa 1989; Szent-Györgyi Albert-díj 1993.

M.: Püspöki mezőváros története, 1968; Dunaszerdahely város címere, 1970; Rozsnyó város címere, 1973; Zseliz város címere, 1976; Boldogfa. A középkori falu. A román stílusú templom. A római kori felirat. A táj régi földrajza és társadalma. Oklevélregeszták, Pozsony-Bp., 1982; A Csallóköz vízrajzi képének története Strabón Geógraphikájától IV. Béla király koráig, 1985; Piacok és vásárok kezdetei Magyarországon, 1000-1301. 1. köt. Az Árpád-kori vásártartás írott emlékei és azok kritikája az államszervezéstől a tatárjárásig. ... Oklevelek, ... törvények, ... elbeszélő források, Pozsony-Bp., 1989; A Csallóköz neveiről. Nyelvészek és történészek feltevései a sziget magyar, latin, német és szlovák neveinek eredetéről és jelentéséről. Adalék a névfejtések történetéhez, Győr, 1989; A latin paleográfia válogatott bibliográfiája, 1992.

Műford.: Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján, 1984.

[MNBCD]