CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SARBU ALADÁR

(Bp., 1940. szept. 28.): irodalomtörténész, író.

Az irodalomtud. kandidátusa 1977, doktora 1991.

M.: Szocialista realista törekvések a modern angol regényben, tan., 1967; Joseph Conrad világa, kismonogr., 1974; Henry James világa, kismonogr., 1979; Henry James és a lélektani regény, tan., 1981; Töredék: Egy pártember emlékirataiból, r., 1983; Könyörgés nyilvános költészetért. Tanulmányok, esszék, vitairatok a harmincas évek szocialista angol irodalmából, szerk., 1986; Egyetem. Csúfondáros regény, r., 1995; Tűnődő, gyermekr., 1997; Éhe a szónak. Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen, szerk. [Péter Ágnessel és Szalay Krisztinával], 1997.

[ÚMIL,KMIK,KK96]