CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SEBESTYÉN LAJOS

(Felsőgalla, 1926. aug. 24.): költő.

M.: Szülőföldem, iparvidék, v., 1974; Szólok kérdezve kérdezetlen, v., 1991.

Sajtó alá rendezései: Pák Dienes: Vadászattudomány, reprint, 1983; Széchenyi István: Magyar játékszinrűl, 1984; Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt, 1984; Möller, Johann C.: Az europai manufaktúrák és fábrikák mesterség míveik, reprint, 1984; Nagyváthy János: Magyar practicus termesztő, 1984; Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára. Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae [1984]; Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt [A Budapesten, 1899-ben az Athenaeum Irod. és Ny. R. Társulat által kiadott 2. jav. kiadás reprintje], 1984; Czifray István: Czifray István' ... magyar nemzeti szakácskönyve, magyar gazda aszszonyok szükségeihez alkalmaztatva, 1985; Chernel István: Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre, 1985; Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai, 1985; Zoványi Jenő: A reformáczió Magyarországon 1565-ig, 1986; Tolnai Simon: A bűvészet könyve. Willmann, Hermann, Becker, Bellachini valamint több forrásmunka nyomán, 1986; Csikvári Jákó: A közlekedési eszközök. A vasutak, posták, távirodák és a gőzhajózás története, 1986; Raff, Georg Christian: Raff György' Természethistoriája gyermekek' számára, 1986; Szentkuty Pál: Régi magyar gyermekkönyvek, 1538-1875, 1986; Häufler, Joseph Vincenz: Visegrád albuma, 1986; Gáti István: A' kótából való klavirozás mestersége..., 1987; Bartók Béla: Népdalok, 1987; Gegő Elek: A' moldvai magyar telepekről. Két toldalékkal 's Moldvaország' abroszával, 1987 [!1988]; Siklóssy László: Svábhegy. A svábhegyi nyaralásnak száz esztendős s a Svábhegyi Egyesület alapításának negyven esztendős emlékére kiad. a Svábhegyi Egyesület, 1987; Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története, 1987; Rapaics Raymund: A magyarság virágai. A virágkultusz története, 1986 [!1987]; Wagner János: Magyarország virágos növényei. A Hoffmann K. Növényatlaszának képeivel, 1988; Csapó József: Új füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fünek és virágnak neve, neme... és... hasznai ... meg-jegyeztettek, 1988; Pesty Frigyes: Az eltünt régi vármegyék [1989].

[KMIK,MNBCD]