CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SZALAY KÁROLY

(Kecskemét, 1929. máj. 7.): író, irodalomtörténész, szerkesztő.

Az irodalomtud. kandidátusa 1961 <1960*KMIK>; Nívódíj 1980, 1982, 1986; Gábor Andor-díj 1988; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1994; Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 1997; Arany János-jutalom 1999; JA-díj 2000.

M.: Karinthy Frigyes, monogr., 1961; Szatíra és humor, esszé, 1963; A magyar szatíra száz éve (1750-1850), monogr., 1966; A filmkomikum anatómiája, esszé, 1967; A komikum breviáriuma, 1970; A geg nyomában, filmesztétikai tan., 1972; Nevető Parnasszus. A 20. századi magyar irodalom paródiákban, összeáll., szerk., társszerző, 1975; Humor és szatíra Mikszáth korában, monogr., 1977; Mai magyar filmvígjáték, esszé, 1978; Chaplin, kismonogr., 1978; Karinthy Ferenc, kismonogr., 1979; Bálanyák a Prófétaképző Főiskolán, tan., 1980; Jacques Tati, kismonogr., 1982; Komikum, szatíra, humor, tan., 1983; Szerelmes éveink, r., 1985; "Elmondom hát mindenkinek". Karinthy Frigyes életéről, 1887-1938, 1987; Minden másképpen van. Karinthy Frigyes munkássága viták és vélemények tükrében, tan., 1987; Párhuzamos viszonyok, r., 1988; Bikakolostor, r., 1989; Műterem Budán, 1990; A sátán helytartója, 1993; Tajgetosz, avagy kiáltás polgárságért. A történelem, a politika, a humor hármaskönyve, 1996.

[MIL,KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD]