CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SZÉLES KLÁRA

(Paks, 1936. aug. 17.): irodalomtörténész, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1972; Babits Mihály-emlékplakett 1986; Akadémiai Kritikai Nívódíj 1990; Az Év Könyve Jutalom 1995; JA-díj 1996.

M.: Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra, tan., 1976; "...minden szervem óra". József Attila költői motívumrendszeréről, tan., 1980; Vajda János, tan., 1982; Henszlmann Imre művészetelmélete és kritikusi gyakorlata, tan., 1992; Szeged-Kolozsvár (1955-1992), tan., 1993; A létté vált hiány, esszék, tan., Miskolc, 1995; Közelebb a remekműhöz. Élmények és értelmezések, esszé, Miskolc, 1995; Van-e értelme a műértelmezésnek?, 1996.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]