CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SZÍJ REZSŐ

(Mezőlak, 1915. okt. 7.): művelődés- és irodalomtörténész, művészeti író (ref. lelkész).

A Magyar Köztársaság Csillagrendje 1991; Táncsics Mihály-díj 1996.

M.: Misztótfalusi Kis Miklós, tan., Pápa, 1937; Egy szórványgyülekezet élete. Sárvár és vidéke, 1941; Az elveszett juh nyomában, Pápa, 1942; A keresztyén felekezetek egységéről, Pápa, 1943; Egy marék búza. Elbeszélések, ant., szerk., bev., 1943; A józseffalvai plébános Sárvárott, Pápa, 1944; A református egyház a szórványokban, Pápa, 1944; Várpalota. Fejezetek a város történetéből, 1960; Várpalota látképei 1600-1908, 1963; Reich Károly, tan., 1964; Nagy Gyula, tan., 1965; Ridovics László, tan., 1965; Szász Endre, tan., 1965; Műemlékek és műalkotások Várpalotán, 1965; Demjén Attila, tan., 1966; Gyűjteményem, I-VIII., katalógus, 1966-1984; Várpalota a török világban, 1966; Szentiványi Lajos, 1967; Czétényi Vilmos, tan., Várpalota, 1967; Kurucz D. István, tan., Várpalota, 1967; Sportélet Várpalotán, 1967; Czimra Gyula, tan., 1969; Lőrincz Gyula, kismonogr., 1971; Rafael Győző, 1972; Xantus Gyula, 1977; Mikus, tan., 1977; Osváth Miklós művészetéről, 1978; Soó Rezső a gyűjtő, 1979; Tallós-Prohászka István, Mosonmagyaróvár, 1979; Szinte Gábor, 1980; A Budapesti Műgyűjtők és Műbarátok Egyesületének Prokop Péter Gyűjteménye [Sz. Kanyó Leonával], 1980; Tóth B. László, 1980; Percz János, 1981; Ridovics László, 1982; Z. Soós István művészete, 1982; Gondolatok Prokop Péter képei előtt, 1983; Toman Gyula, tan., 1983; Prokop Péter bibliográfia, 1984; Kukovics Rózsa művészetéről, 1985; Művész életrajzok [Pogány Gáborral, Tasnádi Attilával], 1985; Staudt-Csengeli Mihály művészetéről, Bp.-Csorna, 1986; Utam a művészi rajzhoz és a grafikához, 1990; Szalay Károly, tan., 1991; A könyvkötés művésze Váci György, 1991; Megkésett emlékezés Bor Dezsőre, 1992; Könyvkiadásunk és könyvkultúránk a Horthy-korszakban 1920-1944, tan., 1993; Ki is az a chicagói Szathmáry Lajos?, 1993; A Szenczi Molnár Társaság és kiadványai, 1994; Dedikált könyveim a kecskeméti gyűjteményben, 1994; Tokay János festményei és grafikái a Gyűjteményben, 1994; Festmények - rajzok - szobrok a gyűjteményben, kiállítási katalógus, 1995; Könyvkiadás, könyvművészet, társadalom I., 1995, III., 1997; Magyarság - mérlegen. Művelődéstörténeti, nyelvészeti és irodalmi tanulmányok, 1995; Az a hírhedt füredi beszéd, 1995; Csáfordy Julianna lelkésznő találkozása a művészettel, 1995; Mata János 1907-1944, életrajz, 1995; Mata János metszetek és rajzok a Gyűjteményben, 1995; Ex libriszek és alkalmi grafikák, 1996; Gyónás és hitvallás, önéletrajzi töredék, 1997.

[MIL,ÚMIL,CSMIL,MNBCD,OSZKK]