CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SZILI JÓZSEF

(Bp., 1929. aug. 27.): irodalomtörténész.

A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1977, arany fokozata 1989; Az irodalomtud. kandidátusa 1979, doktora 1989; Az Akadémiai Kvk. Nívódíja 1986; Szocialista Magyarországért Érdemrend 1989; Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1999.

M.: A művészi visszatükrözés szerkezete. A művészet ismeretelméleti kérdései Christopher Caudwell és Lukács György esztétikájában, 1981; Az irodalomtörténet elmélete I-II., tan., szerk., 1989; A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben, szerk. [Veres Andrással], 1992; Az irodalomfogalmak rendszere, 1993; Arany hogy istenül. Az Arany-líra posztmodernsége, esszé, 1996; A poétikai műnemek interkulturális elmélete, 1997.

Műford.: R. Wellek-A. Warren: Az irodalom elmélete, 1972; R. Arnheim: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája [Tellér Gyulával], 1979.

[MIL,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]