CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

TÜSKÉS TIBOR

(Balatonszántód, 1930. jún. 30.): író, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

JA-díj 1976; Rippl-Rónai Művészeti Díj 1979 [Somogy m.]; A Móra Kvk. Nívódíja 1979; Janus Pannonius Művészeti Díj 1981 [Baranya m.]; Krúdy Gyula-emlékérem 1994; Literatúra-díj 1994; Arany János-díj 1998.

M.: Pécsi múzsa, szemelvények, szerk., Pécs, 1958; A déli part, helyismeret, Kaposvár, 1968; Irodalmi nevelés a tanórán kívül, tan., 1969; Kortárs irodalom a középiskolában, 1970; A pécsi irodalom kistükre, Pécs, 1970; A szó és a vonal. Martyn Ferenc irodalmi kísérőrajzai, tan., Kaposvár, 1970; Vallomás a városról, esszék, 1970; Magyarország, tan., 1971; Pécs irodalmi emlékhelyei, Pécs, 1971; Tizenkét óra filmesztétika, tan., 1971; Így élt Zrínyi Miklós, 1973; Nyár, erdő, kakukk, útirajzok, Pécs, 1973; Abaliget és Orfű, útikönyv, 1974; Kodolányi János, kismonogr., 1974; Nagyváros születik, szociogr., 1975; Mohács, útikönyv, 1976; Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése, tan., 1976; Pannóniai változatok, tan., 1977; A Krónika repertóriuma, szerk., Pécs, 1978; Műteremben, interjúk, Pécs, 1978; Sorskovácsok, szociogr., 1978; Csorba Győző bibliográfia, Pécs, 1979; Siklós és vidéke, útikönyv, 1979; Testvérmúzsák, esszék, 1979; Zalamente, Somogyország, tan., 1979; Kodolányi János, ajánló bibl., Pécs, 1980; Mérték és mű, tan., 1980; Szülőföldünk, a Dunántúl, ant., szerk., 1980; Csorba Győző, kismonogr., 1981; A nyugati kapu, tan., 1981; Szántód az irodalomban, ant., szerk., 1981; Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében, 1983; Nagy László, kismonogr., 1983; Görögországi utazás, útirajz, Békéscsaba, 1984; Utak Európába, útirajzok, 1985; Országjárás. Dél-dunántúli utazás, 1986; Triptichon, tan., 1986; Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében, 1986 [2. kiad. Pilinszky János címmel, 1996]; Ormánság, 1987; Karay Ilona: "Szívem nagyon forró kezd lenni...". Karay Ilona hagyatéka [Weöres Sándor és Károlyi Amy tanulmányával; Karay Ilona önéletrajzának és verseinek kézirathasonmásával], s. a. r., összeáll., 1987 [!1988]; Rónay György, 1988; Szántó Tibor és a Dunántúl. Emlékezések és repertórium [Szántó Tibor "Húsz lány és két felnőtt" és "Amelyről nem adott hírt egyetlen betű sem..." c. írásával], szerk. és a repertóriumot kész., Pécs, 1988; Veress Pál, kismonogr., 1988; Vidéken élni, szociogr., 1988; Tájak, emberek, Pécs, 1990; Közös forrásból. Magyar írók a Dráván innen, a Dráván túl = Iz zajedničkog izvora. Mađarski književnici s obiju obala Drave. Versek, elbeszélések, szerk. [Lábadi Károllyal és Pál Józseffel], 1991; Titokkereső. [Művek és műelemzések]. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig, 1991; Párhuzamos történelem, 1992; Weörestől Weöresről, szemelvények, szerk., 1993; Vákonyi Nándor emlékkönyv, szerk., 1993; Időrosta. Egy szerkesztő emlékei, Pécs, 1994; Jelbeszéd. Tanulmányok, 1994; Kedves Professzor Úr. Írások Fülep Lajosról, Pécs, 1995; A Jelenkor indulása (1959-1964), Tatabánya, 1995; A hasznos szép költője [vál. írások 1958-1995], Kaposvár, 1996; M. F. mester. Írások Martyn Ferencről, a festőművészről és az emberről, 1997; Az utolsó évszak. Csorba Győző költészetének kiteljesedése 1981-1995, Pécs, 1997.

[MIL,KMIK,APV,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD]