Lőrincze Lajos munkái

1932-1936

1. Képek a római életből = Pápai Kollégiumi Lapok, 1932/33. 7. sz. 74-75. p. Szépirodalmi jellegű életkép

2. A latin nyelv nyomai városunkban = Pápai Kollégiumi Lapok, 1932/33. 9-10. sz. 105-107. p.

3. Barangolás Tevel körül = Pápai Kollégiumi Lapok, 1933/34. 2. sz. 30-31. p. életrajzi ihletésű novella

4. Egy modern Dante, avagy Vizi János kalandjai az alvilágban = Pápai Kollégiumi Lapok, 1933/34. 9-10. sz. 134-136. p. Szépirodalmi jellegű írás

5. Az erdélyi diákok az "Ifjú Erdély" tükrében = Pápai Kollégiumi Lapok, 1933/34. 7. sz. 102-104. p.

6. Az erdélyi ifjúság az "Ifjú Erdély" tükrében = Pápai Kollégiumi Lapok, 1933/34. 8. sz. 116-118. p.

7. Tartozom a nemes vármegyének = Pápai Kollégiumi Lapok, 1933/34. 5. sz. 69-72. p. életrajzi ihletésű novella

8. Mikulás = Pápai Kollégiumi Lapok, 1934/35. 4. sz. 60-61. p. Szépirodalmi jellegű írás

9. Táborozni megyünk = Pápai Kollégiumi Lapok, 1934/35. 1. sz. 9-10. p. Szépirodalmi jellegű életkép

10. "Markó" = Pápai Kollégiumi Lapok, 1935/36. 4. sz. 36-37. p. Novella

11. Mit látni jöttetek ide? = Pápai Kollégiumi Lapok, 1935/36. 1-2. sz. 1-2. p. Beköszöntő vezércikk az új tanévhez, L. L. aláírással

1940

12. Kisasszonyok falun. (Még egyszer a "pöttyösökről". Ennek is igaza van.) = Hanza Szövetkezeti Ujság (Komárom), 1940. okt. 15. 2-4. p Életrajzi ihletésű novella Vas Lajos álnéven

13. Mit kell tudnunk községünk határneveiről? = Szövetkezeti Naptár az 1940. szökő esztendőre. Galánta, 1940. 103-104. p Vas Lajos álnéven

1941

14. Ballada az igazságos emberről = Szövetkezeti Naptár. Galánta, 1941. 75-77. p Novella, Vas Lajos álnéven

1946

15. Bérc~börc = M. Nyelv, 42., 1946. 1-5. sz. 22-26. p.

1947

16. Földrajzineveink élete. Bp. Néptudományi Intézet, 1947. 32 p. (A magyar táj és népismeret könyvtára 9.)

17. Mál = M. Nyelv, 43., 1947. 1. sz. 24-27. p. Szómagyarázat

1948

18. A tolna-baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz = Ethnographia. Népélet, 1948. 1-4. sz. 36-49. p.

1949

19. Földrajzinév-gyűjtésünk múltja, jelen állása és feladatai. Bp. Néptudományi Intézet, 1949. 3-23. p. (Néptudományi Intézet kiadványai)

20. Kőbölcsőben ringatták = M. Nyelvőr, 73., 1949. 1. sz. 27-28. p. Szólásmagyarázat

21. "A magyar helyesírás kitagadottja"; [a zárt ë] = Magyarosan, 18., 1949. 1. sz. 18-23. p.

22. A tolna-baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Bp. Néptudományi Intézet 1949. 16 p. (Néprajzi tanulmányok 3.). - Klny. az Ethnographia. Népélet 1948. 1-4. számából

23. A veszprémmegyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből = M. Nyelv, 45., 1949. 1. sz. 94-96. p. 2. sz. 214-217. p. 3. sz. 340-347. p. - folyt. ld. 29. tételszámon

1950

24. Helyesírási reformunk és az ly kérdése = M. Nyelvőr, 74., 1950. 2-3. sz. 88-100. p.

25. Helyesírási reformunk és az ly kérdése. Bp. Szerző, [1950]. 15 p. - Klny. a M. Nyelvőr, 1950. 2-3. sz.-ból

26. Munkamódszerátadás a nyelvtudományban = M. Nyelv, 46., 1950. 2. sz. 150-153. p.

27. Nyelvünk tisztasága és a nyelvtudomány felelőssége = Szabad Nép, 1950. okt. 22. 10. p.

28. A seg térszínformanév = M. Nyelv, 46., 1950. 1. sz. 53-60. p. Térszínformanév magyarázata

29. A veszprémmegyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből = M. Nyelv, 46., 1950. 1. sz. 95-96. p. 2. sz. 189-192. p. 3. sz. 277-280. p. 4. sz. 389-393. p. Előzm: 23. folyt: 36. tételszámon

1951

30. Hogyan írjuk az idegen személyneveket? = Művelt Nép, 1951. 3. sz. 31. p.

31. Impexel, impexxel vagy impexszel? = Független Magyarország, 1951. május 7. 7. p.

32. Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817-1949. / Benkő Loránddal. Bp. Akad. K., 1951. 259 p. - ism. Ism.: 714, 716, 717, 721, 729. tételszámokon

33. A magyar pedagógusok helyesírásunk nehézségeiről. I-II = M. Nyelvőr, 75., 1951. 2. sz. 91-96. p. 3. sz. 194-200. p.

34. Szentgál. (Veszprém megye) Nyelvjárási adatok = M. Nyelvjárások, I. szerk. Bárczi Géza. Debrecen, 1951. 181-191. p 1941-es gyűjtés a régi pásztorok életéről, viseletéről, eledeleiről

35. Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez = M. Nyelvjárások, I. Szerk. Bárczi Géza. Debrecen, 1951. 64-94. p.

36. A veszprémmegyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből = M. Nyelv, 47., 1951. 1. sz. 110-111. p. 2-4. sz. 316-320. p. Előzm: 29. folyt: 46. tételszámon

37. Vita a tájszavak használatáról = M. Nyelvőr, 75., 1951. 5. sz. 390-392. p.

1952

38. De ezt már igazán nem szabad üldözni! = Csillag, 1952. 8. sz. 1011-1014. p. A "szabadna" nyelvi forma használatáról

39. "Frissen lött vadak" nyomában = Irodalmi Ujság, 1952. 18. sz. 10. p.

40. Mi is a baj a "felé"-vel? = Csillag, 1952. 8. sz. 1010-1011. p.

41. Népdal-tájnyelv-nemzeti kultúra = M. Nyelvőr, 76., 1952. 6. sz. 430-440. p.

42. Népdalszövegeink és a tájnyelv kérdése = M. Nyelvőr, 76., 1952. 2. sz. 107-111. p. (Nyelvművelés)

43. A nyelvművelés elvi kérdései (Nyelvművelő ankét az MTA naggyűlésén 1951. dec. 12-én) = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 2., 1952. 1-4. sz. 402-420. p. 442-448. p. - Kodály Zoltán előszavával

44. A nyelvművelés elvi kérdései (Nyelvművelő ankét az MTA naggyűlésén 1951. dec. 12-én). Bp. Akad. K., 1952. 402-420. p. 442-448. p. - Klny. az MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl. 2. 1952. 1-4. sz.-ból, Kodály Zoltán előszavával

45. A nyelvművelés elvi kérdéseihez. Megjegyzések Bárczi Géza cikkéhez = M. Nyelv, 48., 1952. 1-4. sz. 19-21. p.

46. A veszprémmegyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből = M. Nyelv, 48., 1952. 1-4. sz. 228-232. p. Előzm: 36. folyt: 57. tételszámon

1953

47. Beszámoló a nyelvtudományi munkákról = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 4., 1953. 3-4. 487-495. p. - Klny.-ként is! Elhangzott Szegeden, 1952. nov. 14-16-án, a II. Országos Magyar Nyelvészkongresszuson

48. Beszámoló romániai utunkról = M. Nyelv, 49., 1953. 1-2. sz. 220-229. p. Benkő Loránddal, Kovalovszky Miklóssal és másokkal két hét 1952. decemberében

49. Hozzászólás Tompa József: Anyanyelvünk leíró nyelvtana c. előadásához = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 4., 1953. 1-2. sz. 68-71. p.

50. Hozzászólás Zsirai Miklós: A magyar nyelvtudomány haladó hagyományai c. előadásához = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 4., 1953. 34. sz. 330. p.

51. Az ikes igeragozás kérdéséről = M. Nyelvőr, 77., 1953. 3-4. sz. 208-212. p.

52. Nyelv és élet (előszó: Kodály Zoltán). Bp. Művelt Nép, 1953. 173 p. Ism.: 722, 723, 724, 725, 727, 729, 730. tételszámokon

1. Bevezető. 9-16. p.

2. Nyelvünk tisztasága és a nyelvtudomány felelőssége. 19-23. p.

3. Felszólalás a Közoktatási Minisztérium országos nyelvtanítási konferenciáján (1952. nov. 29.). 27-38. p.

4. A rádió nyelve és az élő nyelv (Előadás a rádió irodalmi osztályán 1951. jan. 5-én ). 41-58. p.

5. A "Tartós békéért, népi demokráciáért!" nyelvéről. 61-75. p.

6. Mozgalmi nyelvünk kérdései és a jó magyar nyelv. 79-99. p.

7. Hogyan írjuk az idegen személyneveket?. 103-104. p.

8. "A magyar helyesírás kitagadottja ". 105-110. p.

9. "Frissen lött vadak" nyomában. 110-114. p.

10. Válasz egy levélre [A Szolnokmegyei Néplap szerkesztőjének]. 117-120. p.

11. Népdalszövegeink és a tájnyelv kérdése. 121-126. p.

12. Népdal-tájnyelv-nemzeti kultúra. 127-140. p.

13. De ezt már igazán nem szabadna üldözni!. 143-147. p. A "szabadna"nyelvi forma használatáról

14. A nyelvművelés elvi kérdései. 151-171. p.

53. Nyelvjáráskutató tapasztalatcsere Romániában = Nyelvtud. Int. Közl., 4., 1953. 2. sz. 333-337. p.

54. A nyelvművelés elvi kérdéseiről = Szabványosítás, 1953. 9. sz. 145-146. p.

55. Nyelvművelésünk főbb kérdései. Tanulmánygyűjtemény. Bev. és szerk. Bp. Akad. K., 1953. 294 p.

56. Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. Debrecen, 1952.[1953]. 31 p. (A debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 33). - Klny. a Magyar nyelvjárások I. (1951) kötetéből

57. A veszprémmegyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből = M. Nyelv, 49., 1953. 1-2. sz. 237-239. p. 3-4. sz. 534-544. p. Előzm: 46. folyt: 66. tételszámon

58. Zárszó a népdal-vitához = M. Nyelvőr, 77., 1953. 3-4. sz. 252-253. p.

1954

59. Beszámoló a nyelvtudományi munkákról. Bp. Akad. ny., 1954. 487-495. p. - Klny. az MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl. 1953. 3-4. számából

60. Ami a "seprésből" kimaradt = M. Rádió, 1954. 14. sz. 7. p. Klasszikusok pontatlan idézése

61. Hozzászólás Bárczi Géza: A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladataihoz = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 6., 1954. 1-2. sz. 88-91. p. - Klny-ként is

62. Készül a Magyar Nyelvatlasz = Szabad Nép, 1954. okt. 26. 4. p.

63. Néhány megjegyzés a nyelvhelyességi vitához = M. Rádió, 1954. 47. sz. [6.]p.

64. A Rádió és a nyelvjárási hangfelvételek = M. Rádió, 1954. 38. sz. [8.]p.

65. Válasz a "Nyelvünk védelmében" című cikkre = M. Nemzet, 1954. jan. 9. 5. p.

66. A veszprémmegyei Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből = M. Nyelv, 50., 1954. 1-2. sz. 209-212. p. Előzm: 57. tételszámon

1955

67. Édes anyanyelvünk = M. Sajtó, 1955. 3. sz. [145.]p.

68. A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere = A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény / Bárczi Géza szerk. Bp. Akad. K., 1955. 113-186. p.

69. A Magyar Nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere. Bp. Akad. K., 1955. 81 p. 6 t. 1 térk. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 90). - Klny. az MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl. 1954-ből

70. A "mozgalmi zsargon"-ról = M. Rádió, 1955. 7. sz. [13.] p. Műsorelőzetes és idézet az Édes anyanyelvünk adásából

1956

71 Válasz Marjalai Kis Lajos levelére, melyet A helyesírás szabályai 10. kiadásához fűz = M.Nyelvőr, 79. 1955. 2. sz. 258-259. p.

72. Édes melléknevünk néhány "lappangó" jelentése = In: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Bp. Akad. K., 1956. 181-188. p.

73. Felhívás magyar szakos nevelőkhöz = M. Nyelvőr, 80., 1956. 2. sz. 218. p. (Nyelv és iskola) Írjanak a Nyelv és iskola rovatba!

74. A fináncok meg a kukorica = Veszprémi Népújság, 1956. szept. 9. 4. p.

75. Az irodalmi névadásról = M. Nyelvőr, 80., 1956. 2. sz. 203-204. p.

76. Magános-magányos = M. Nyelvőr, 80., 1956. 4. sz. 501. p. (A Nyelvőr postája) L. L. aláírással

77. Nyelvművelő. Szerk. ~ ~. Bp. Művelt Nép, 1956. 412 p Ism. 735, 738, 739, 741, 742, 744, 745, 748 tételszámokon

1. Bevezető. 5-7. p.

2. Egy és más a magyar személynevekről. 77-84. p.

3. Mi legyen a neve?. 85-91. p.

4. A rádió és a jó magyar kiejtés. 153-157. p.

5. Össze ne tévessze!. 181-186. p. Szótévesztések

6. Még egyszer: Össze ne tévessze!. 187-191. p.

7. Az ikes ragozás. 192-198. p.

8. Seperjünk a magunk portája előtt!. 266-270. p. Szóláskeveredések

9. Kérdések-válaszok [Nyelvhelyességi tanácsok]. 271-275. p.

10. Újabb válasz a rádióhallgatók kérdéseire. 276-282. p.

78. Opponensi jelentés [Deme László kandidátusi dolgozatáról] = In: Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái / Deme László Bp. Akad. K., 1956. 328-335. p.

79. Pais Dezső hetven éves = M. Nemzet, 1956. márc. 20. 5. p.

80. Válasz [Urbán Ernő levelére] = M. Nyelvőr, 80., 1956. 2. sz. 203-204. p. Urbán Ernő írása az irodalmi névadásról ugyanabban a számban

1957

81. Édes anyanyelvünk meg a "KOVBOJ" = Rádióujság, 1957. 22. sz. 5. p.

82. Kodály Zoltán 75 éves = M. Nyelvőr, 81., 1957. 4. sz. 385-386. p.

83. A magyar szókészlet kérdései = In: Magyar nyelvhelyesség. Előadások, gyakorlószövegek, irodalom. / Deme László szerk.; Köves Béla. Bp. Kossuth, 1957. 53-69. p. VII-VIII. p. L. L. megnyitószavaival.

84. Miért nem törlik el az ly-t? = Élet és Tudomány, 1957. 26. sz. 815. p.

85. Nincstelen = M. Nyelvőr, 81., 1957. 2. sz. 253. p. (A Nyelvőr postája) L. L. aláírással

86. † Seregélyesi Ferenc = M. Nyelv, 53., 1957. 1-2. sz. 311-312. p.

1958

87. Hegedűs Lajos (1908-1958) = M. Nyelvőr, 82., 1958. 3. sz. 400-401. p. Sírjánál a Nyelvtudományi Intézet nevében búcsúzott

88. Készül a magyar nyelvjárások térképe = Előre, 1958. máj. 31. 2. p.

89. Rossz magyar szavak? = M. Nyelvőr, 82., 1958. 4. sz. 410-414. p. Szavak régies és köznyelvi változatáról. Hozzászólás Beke Ödön ugyanitt megjelent írásához: Rossz vagy idegen szavak helyett...

90. Sárga, mint a kikirics = M. Nyelvőr, 82., 1958. 4. sz. 511. p. (A Nyelvőr postája) Szólásmagyarázat, L. L. aláírással

1959

91. Hozzászólás Sőtér István: Beszámoló a Nyelv és Irodalomtud. Oszt. munkájáról című előadásához = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 14., 1959. 236-237. p.

92. Az íráskép mint kifejezőeszköz = M. Nyelvőr, 83., 1959. 4. sz. 377-386. p.

93. Iskolai nyelvművelő / Szerk. ~ ~, Kodály Zoltán előszavával. Bp. Tankönyv K., 1959. 420 p. - az 1956-os Nyelvművelő átdolg. bőv. kiadása Ism. 752, 753, 754, 755 tételszámokon

1. Bevezető. 7-10. p.

2. Egy és más a magyar személynevekről. 91-99. p.

3. Mi legyen a neve?. 100-107. p.

4. A jó és szép magyar kiejtés. 187-197. p.

5. Az ikes ragozás. 229-235. p.

94. A magyar nyelvatlasz munkálatai / Benkő Loránd = M. Tudomány, 1959. 6. sz. 271-280. p.

95. A magyar nyelvatlasz munkálatai / Benkő Loránddal. Bp. Akad. Ny., 1959. 271-280. p. - Klny. a M. Tudomány 1959. 6. számából

96. Mit beszélünk a rádióról? = RTV Ujság, 1959. 42. sz. [11.] p.

97. Nemzetközi névtani kongresszus Münchenben = M. Nyelvőr, 83., 1959. 1. sz. 136. p. (A Nyelvőr hírei)

1960

98. Kazinczy-díj = M. Nyelvőr, 84., 1960. 4. sz. 511. p. (A Nyelvőr hírei)

99. A magyar nyelvtudomány népi demokráciánk elmúlt tizenöt évében = Magyartanítás, 1960. 1. sz. 1-7. p.

100. Nyelvművelésünk helyzete és feladatai = In: Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga / Benkő Loránd szerk. Bp. Akad. K., 1960. 22-39. p. 71-74. p. Pécs, 1989. okt. 2-4.

1961

101. Édes anyanyelvünk / Szerk. ~ ~, Írták Lőrincze Lajos, Bencédy József és mások. Bp. Akad. K, 1961. 507 p. [202 előadás a Magyar Rádió azonos című előadássorozatából]. Ism: 763. 764, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 778, 781, 783, 788, 791, 793, 924, 934, 946. tételszámokon

1. Miért kell jól ismerni anyanyelvünket?. 9-12. p.

2. Anyanyelvünk-édes anyanyelvünk. 13-14. p.

3. A nyelvművelés módszeréről. 18-20. p.

4. Nyelvérzékem szerint.... 23-24. p.

5. A magyar szókincs nagysága. 35-37. p.

6. A műhold és a tíz legszebb magyar szó. 38-39. p.

7. Kilencszáz éves a Tihanyi Alapítólevél. 42-43. p.

8. Egy és más a magyar nyelvjárásokról. 44-45. p.

9. Pampuskaföldrajz. 46-48. p.

10. Egy érdekes nyelvjárássziget [Domokos, Románia]. 49-50. p.

11. Nyelvjáráskutató úton a Vajdaságban. 51-53. p.

12. Beszámoló a pécsi nyelvművelő konferenciáról. 56-58. p.

13. Kis magyar nyelvtan [Rácz Endre-Takács Etel könyvéről]. 59-60. p.

14. Megjelent az Értelmező Szótár első kötete. 61-62. p.

15. Kazinczy Ferenc. 65-67. p.

16. Széchenyi István. 70-72. p.

17. Arany János. 76-77. p.

18. Kosztolányi Dezső. 80-81. p.

19. Nyelvünk szép hangzásáról. 85-87. p.

20. A zárt ë hangról. 88-89. p.

21. Fel~föl. 90-92. p.

22. Amit a tudniillik kiejtéséről tudni illik. 93-94. p.

23. Uttörő és társai. 95-96. p.

24. Megvesszőzött magyar szavak. 97-98. p.

25. A betűejtésről. 101-102. p.

26. Csacsacsa.... 103-104. p.

27. Kazinczy-díj. 109-110. p.

28. Ti kékellő halmok.... 115-116. p.

29. Balázszsal vagy Balázzsal?. 119-120. p.

30. Régies írású családnevek ragozása. 121-122. p.

31. Eddzük magunkat a helyesírásban!. 129-130. p.

32. A nélkül vagy anélkül?. 135-136. p.

33. Részvétnyilvánítás. 137-138. p.

34. Tisztaság-félegészség?. 139-140. p.

35. A szótagolásról. 141-142. p.

36. Melod-ráma vagy melo-dráma?. 143-144. p.

37. Budapesti séta (I.). 145-146. p.

38. Budapesti séta (II.). 147-148. p.

39. Volt-e vezetékneve István királynak?. 151-153. p.

40. Ádámról és Éváról. 154-155. p.

41. Nóra és Eleonóra. 156-157. p.

42. Anna és társai. 158-160. p.

43. Luca-napra. 164-165. p.

44. Etel és Etelka. 166-167. p.

45. Melyik név szebb?. 168-170. p.

46. A kaján Kain és egyebek. 173-175. p.

47. Aszó és rokonai. 178-179. p.

48. Zsebeháza. 180-181. p. Földrajzinév-magyarázat

49. Névkutató kongresszus (Budapesten). 182-184. p.

50. Föveg és nemtő. 189-190. p. Íráskép mint a kiejtés meghatározója

51. Nem kell neki róka málja. 191-193. p.

52. Olthatatlan szenem. 194-196. p.

53. Addsza-nesze. 203-205. p.

54. Hőségben való gondolatok. 206-207. p.

55. Miért rántotta a rántotta?. 208-209. p.

56. Tepertő és töpörtyű. 214-216. p.

57. Uj szót mutatunk be = Édes anyanyelvünk. 221-222. p. Szómagyarázat, úrvezető

58. A betűszavak őserdejében. 223-225. p.

59. Még egyszer a betűszókról. 226-227. p.

60. Az idegen szavakról általában. 228-229. p.

61. Camping. 230-231. p. szómagyarázat

62. A gyengébbek kedvéért. 241-242. p. Kifejezésmagyarázat

63. Az ötödik kerék. 243-244. p.

64. A torma és a magyar nyelv. 249-251. p. Szótörténet, torma

65. Ponciustól Pilátusig. 254-256. p. Szólásmagyarázat

66. Jelentésváltozások. 259-260. p. Szerencse, hírhedt

67. Milyen ember a jeles ember?. 263-264. p.

68. Szőlőszüret, disznószüret, ruhaszüret. 265-266. p.

69. Rézvasfazék és barna feketerigó. 267-268. p. furcsa melléknevek

70. Színek és ízek. 269-270. p. Melléknevek szokatlan jelentésben

71. Kordován és gyalogbéka. 273-274. p. Szavak jelentése

72. Becsukjuk vagy bezárjuk az ajtót?. 277-278. p.

73. Jöhet-e, aminek nincs lába?. 281-282. p.

74. A marha szó jelentésének legújabb változása. 289-290. p.

75. Szók vagy szavak?. 297-298. p.

76. Kiválók vagy kiválóak?. 299-300. p.

77. Győrött vagy Győrben?. 303-304. p.

78. Emberként~emberkint-emberenként~emberenkint. 305-306. p.

79. Tanítni vagy tanítani?. 309-310. p.

80. Ikes ige és ikes iga. 313-314. p.

81. Ugorjék kend, komámasszony!. 315-316. p.

82. Meddig jár a korsó a kútra?. 319-320. p.

83. Megbocsásson méltóságtok. 327-329. p.

84. A személynevek előtti névelőről. 335-336. p.

85. Zöld erdőbe, zöld mezőbe.... 345-346. p.

86. Felberregett báró Korányi Frigyes.... 353-354. p.

87. Kivételez, kifogásol és társaik. 366-367. p.

88. Mit mondanák az olyan férfinek, aki így beszél?. 376-377. p.

89. A "suksük"-öző igeragozásról. 378-379. p.

90. Szeretnelek kell. 380-381. p.

91. Egy kis állattan. 387-388. p.

92. "Sajtó"-hibák. 391-392. p.

93. Kétes dícséret avagy: tallózás a napilapok hasábjain. 393-394. p.

94. Álbátorság. 395-396. p.

95. Seperjünk a magunk portája előtt!. 397-398. p.

96. Reggeli jegyzetek. 399-400. p.

97. Udvariasság a nyelvben. 401-403. p.

98. Ne törjünk pálcát mellette!. 404-405. p.

99. Össze ne tévessze!. 406-407. p.

100. Mindent a maga helyén!. 408-409. p.

101. Ezt se tévesszük össze!. 410-411. p.

102. Ilyet még nem pipáztam!. 412-413. p.

103. Lehet-e örök haragot fogadni?. 414-415. p.

104. Faképnél hagy. 416-417. p.

105. Cukorkával és szeretettel várták.... 418-419. p.

106. Volna-lenne és egyebek. 424-425. p.

107. Élettárs és egyebek. 426-427. p.

108. Milyen a színes stílus?. 442-444. p.

109. Ünnepi szavak. 445-447. p.

110. Klasszikusaink védelmében. 448-450. p.

111. Nyelvünk néhány új hajtása. 453-454. p.

112. Az illetékesek felé.... 455-456. p.

113. Ami az értekezleten "lesz kitárgyalva". 459-460. p.

114. A felé és társai. 461-462. p.

115. Divatos szavak. 463-464. p.

116. Germanizmusok és egyebek. 465-466. p.

117. Az iskolai argóról, a fiatalabb nemzedéknek. 467-468. p.

118. A jassz nyelvről. 469-470. p.

119. Csao, nyugi és egyebek. 471-472. p.

120. Mint akit folyamatba tesznek. 473-474. p.

102. Édes anyanyelvünk / szerk. --, írták Lőrincze Lajos, Bencédy József és mások. - 2. kiad. Bp. Akad. K., 1961. 507 p. Az első kiadás változatlan utánnyomása, tartalmát részletezve ld. 101-es tételszámnál

103. Édes anyanyelvünk: Az eldobott, törött lábú kutyáról = Kortárs, 1961. 10. sz. 626-627. p.

104. [Előszó] Grétsy László-Wacha Imre: A műszaki nyelv művelése [c. könyvéhez]. Bp. Akad. K., 1961. 3-4. p. (Nyelvőr füzetek 8.)

105. A magyar szókészlet kérdései = In: Magyar nyelvhelyesség / Deme László szerk.; Köves Béla. - 2. átdolg. k. Bp. Tankönyv K., 1961. 60-75. p.

106. Rézvasfazék és barna feketerigó : Izelítő egy könyvheti újdonságból = Napló, 1961. máj. 11. 2. p. Furcsa melléknevek

1962

107. Aki a nők párájában megparipásodik = Kortárs, 1962. 1. sz. 151-152. p. Észrevétel Cseres Tibor novellájának szóhasználatára

108. Édes anyanyelvünk = Kelet Magyarország, 1962. aug. 19. 8. p. a Magyar nyelv értelmező szótárának jelentősége, szerepe és haszna a mindennapokban

109. Egy furcsa fokozásról = Kortárs, 1962. 9. sz. 1430-1432. p.

110. Egyhamar vagy nem egyhamar? = Kortárs, 1962. 4. sz. 616. p.

111. Einige "latente" Bedeutungen des ungarischen Adjektivs édes "süss" = Acta Ling. Acad. Scient. Hung., 12., 1962. 1-2. sz. 53-66. p. Ism.: 795. tételszámon

112. Einige "latente" Bedeutungen des ungarischen Adjektivs édes "süss". [Bp.], 1962. 53-56. p. - Klny. az Acta Ling. Acad. Scient. Hung. 1962. 1-2. sz.-ból

113. Lipitor = M. Nyelvőr, 86., 1962. 1. sz. 122. p. (A Nyelvőr postája)

114. Néhány szó a kettős hangzókról / Benkő Loránddal = M. Nyelv, 58., 1962. 1-4. sz. 71-74. p. Hozzászólás Penavin Olga írásához

115. Nyelv és élet = Élet és Tudomány, 1962. 49. sz. 1558. p.

116. Nyelvművelésünk egy esztendeje (Elnöki beszámoló az MTA Nyelvművelő Munkabizottságában az 1961. évi munkáról) = M. Nyelvőr, 86., 1962. 2. sz. 129-143. p.

117. Nyelvművelésünk egy esztendeje (Elnöki beszámoló az MTA Nyelvművelő Munkabizottságában az 1961. évi munkáról). Bp. Akad. Ny., 1962. 129-143. p.

118. Uram vagy férjem? = In: Okos Kata Kalendáriuma 1963. Bp. Hírlap K., 1962. 146-148. p.

1963

119. Amit nem nagyon "szívlelünk" = Élet és Tud., 1963. 51. sz. 1620. p. (Nyelv és élet)

120. Csípje meg a darázs! = Élet és Tud., 1963. 36. sz. 1135. p. (Nyelv és élet)

121. Egy érdekes költői nyelvi sajátosságról = Kortárs, 1963. 1. sz. 159-160. p.

122. Egy jó példa = Élet és Tud., 1963. 33. sz. 1046. p. (Nyelv és élet) Kontra György: A fejlődő gyerek című könyvét dícséri

123. "Egyenlőre" még suksük? = Élet és Tud., 1963. 1. sz. 14. p. (Nyelv és élet)

124. Az egyszerű nép napi nyelvén = Népszabadság, 1963. jún. 26. 8. p. - Kodály Zoltán válasza a cikkre: Népszabadság 1963. júl. 2.-án

125. Az előkelő idegen = Élet és Tud., 1963. 26. sz. 813. p. (Nyelv és élet)

126. Esik eső karikára... = Élet és Tud., 1963. 10. sz. 301. p. (Nyelv és élet)

127. Az idegen szavakról = Élet és Tud., 1963. 8. sz. 237. p. (Nyelv és élet)

128. Ifjú vagy ifjabb Krúdy Gyula = M. Nyelvőr, 87., 1963. 4. sz. 500. p. (A Nyelvőr postája)

129. Kodály Zoltán köszöntése [80. születésnapján] = M. Nyelvőr, 87., 1963. 1. sz. 1-2. p Elhangzott a Nyelvművelő Biz. 1962. dec. 11-i ülésén

130. Kosok és birkák = Élet és Tud., 1963. 35. sz. 1102. p. (Nyelv és élet)

131. Ne alkudjunk! = Élet és Tud., 1963. 24. sz. 749. p. (Nyelv és élet) Szólások, közmondások használata

132. Néhány adat és megjegyzés a nők megnevezéséről való vitához = M. Nyelvőr, 87., 1963. 2. sz. 169-173. p.

133. Nyakaszegett = In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből / Benkő Loránd szerk. Bp. Akad. K, 1963. 240-243. p. (Nyelvtudományi Értekezések 40.)

134. Nyelvelés mint rovatcím = M. Nyelvőr, 87., 1963. 4. sz. 496. p. (A Nyelvőr postája)

135. Nyelvhelyesség és reklám = M. Reklám, 1963. 3. sz. 5. p.

136. A pendliről meg a hakniról = Film-Színház-Muzsika, 1963. 11. sz. 18-19. p.

137. A " suksük" meg a ló másik oldala = Élet és Tud., 1963. 6. sz. 170. p. (Nyelv és élet)

138. Szimpozion = Élet és Tud., 1963. 18. sz. 570. p.

139. Tudnánk vagy tudnók? = Somogyi Néplap, 1963. okt. 20. Kultúrális mell. 7. p.

140. Ugymond = Élet és Tud., 1963. 40. sz. 1273. p. (Nyelv és élet)

1964

141. Elvitték a szilasiak = M. Nyelvőr, 88., 1964. 4. sz. 476-477. p. Szólásmagyarázat

142. Igyekszünk kérem! = Szárnyas Kerék, 1964. febr. 13.

143. Itt az alany, hol az alany... = Élet és Tud., 1964. 30. sz. 1428. p. (Nyelv és élet)

144. Kapzsi = M. Nyelvőr, 88., 1964. 3. sz. 492. p.

145. "Kis" figyelmet kérek! = Élet és Tud., 1964. 1. sz. 21. p. (Nyelv és élet)

146. Köszöntő és köszönő sorok a nyolcvanéves Nagy J. Bélának = M. Nyelv, 60., 1964. 2. sz. 245-250. p.

147. Műszaki nyelvőr / szerk. biz. -, Csűrös Zoltán, Grétsy László és mások. Bp. Alföldi Ny, Debrecen, 1963. 193 p.

148. A nyelvész kérdez = Füles, 1964. 24. sz. 25. p.

149. Nyelvi klinika = Tájékoztató a megjelenő könyvekről, 1964. dec. 12. 3. p. A Nyelvművelő levelek útrabocsájtásáról

150. Nyelvművelő levelek az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából / irányításával szerk. Ferenczy Géza és Ruzsiczky Éva. Bev. ~ ~. Bp. Gondolat, 1964. XXVI. 407 p. - I-XXVI. p. L. L. bevezetője

151. Szagok és illatok = Élet és Tud., 1964. 3. sz. 125. p. (Nyelv és élet)

152. Szeget szeggel = Élet és Tud., 1964. 35. sz. 1660. p. (Nyelv és élet)

153. "Ujsága" vagy "újságja"? = Somogyi Néplap, 1964. máj. 24. 7. p.

1965

154. Alázatos helyesírás = Élet és Tud., 1965. 42. sz. 2003. p. (Nyelv és élet)

155. Alkalmasint = Élet és Tud., 1965. 37. sz. 1751. p. (Nyelv és élet)

156. Baj van a Tükör-rel! = Tükör, 1965. 48. sz. 2. p.

157. Ballada az igazságos emberről = Napló, 1965. jan. 24. 9. p. Novella, Vas Lajos álnéven

158. Hogyan lesznek női nevekből családnevek? = Somogyi Néplap, 1965. aug. 1. 8. p. (Egy kis nyelvművelés)

159. Kezdet és vég = Élet és Tud., 1965. 38. sz. 1784. p. Időhatárok jelölése

160. Ki magyar és ki magyar származású? Kérdezi a Pest Megyei Hírlap. Válaszol: = Pest Megyei Hírlap, 1965. szept. 24. 3. p.

161 Lengyelben, Olaszban, Japánban = M. Nyelvőr, 89. 1965. 3. sz. 333-335. p.

162. Sétálóutca = Élet és Tud., 1965. 45. sz. 2131. p. (Nyelv és élet)

163. Talpalatnyi-talp alattnyi? = Élet és Tud., 1965. 44. sz. 2071. p. (Nyelv és élet)

164. Túlzott személynévvédelem = Élet és Tud., 1965. 10. sz. 452. p. (Nyelv és élet)

165. Veszedelmes nyelvművelés = Élet és Tud., 1965. 11. sz. 512. p. (Nyelv és élet)

166. Viszontlátás = Élet és Tud., 1965. 6. sz. 279. p. (Nyelv és élet)

1966

167. Ajánlás = In: Szülőföldünk. Olvasókönyv a külföldön élő magyar gyermekek számára. Bp. Tankönyv K., 1966. 7-13. p.

168. Édes anyanyelvünk: Tisztaság-félegészség? = Magyar Képes Ujság (Zágráb), 1966. 14. sz. 9. p.

169. Felmerül = Magyar Szó (Újvidék), 1966. okt. 30. 14. p.

170. Férfias vallomás nők napjára = M. Képes Ujság, 1966. 10. sz. 8. p.

171. Házasság magyar módra = M. Képes Ujság (Zágráb), 1966. 1. sz. 24. p.

172. A Ludas Matyi emlékkönyvébe = Ludas Matyi, 1966. 20. sz. 7. p. Két bécsi történet, tanulságos nyelvi apróság

173. Milyen is a magyar nyelv? = M. Hírek, 1966. 21. sz. [10.]p. Részletek a Szülőföldünk című olvasókönyv ajánlásából, vö. 167. tétellel

174. A nyelvművelés módszeréről = Magyar Képes Ujság (Zágráb), 1966. aug. 1. 9. p.

175. Nyelvünk és a női egyenjogúság = 7 Nap (Szabadka), 1966. dec. 2. 12. p. dec. 9. 11. p.

176. Nyelvünk védelmében = Képes Ujság (Zágráb), 1966. dec. 10. 12. p.

177. Pais Dezső köszöntése = M. Nyelvőr, 90., 1966. 1. sz. 110-111. p. (A Nyelvőr hírei)

178. Szórendi vétségek = Somogyi Néplap, 1966. jan. 1. 8. p. (Egy kis nyelvművelés)

179. Udvariasság a nyelvben = Kereskedelem, technika, 1966. 4. sz. 2-3. p.

180. Uram vagy férjem? = 7 Nap (Szabadka), 1966. márc. 4. 16. p.

1967

181. Amit a statisztikáról konstatálunk = Magyar Szó (Újvidék), 1967. febr. 26. 14. p.

182. "Arc, orca" és még egyebek = Somogyi Néplap, 1967. máj. 28. 8. p. (Egy kis nyelvművelés)

183. Felejthetetlen mondatkapcsolás = Magyar Szó, 1967. márc. 19. 14. p.

184. Fontos kalács = Napló, 1967. dec. 24. 4. p.

185. Földrajzi neveink élete = In: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve / Kálmán Béla szerk.; Sebestyén Árpád. Debrecen Alföldi Ny., 1967. 3-27. p. Ism: 711, 713, 839. tételszámon

186. Földrajzi neveink élete. Debrecen Alföldi Ny., 1967. 3-27. p. (A debreceni KLTE M. Nyelvtud. Intézetének kiadványai 47). - új klny. a Magyar Nyelvjárások 13. kötetéből

187. Hivatali édes anyanyelvünk = Közalkalmazott, 1967. okt. 12. 5. p.

188. Jó keserű = Magyar Szó (Újvidék), 1967. jun. 4. 15. p. (Nyelvművelés)

189. Kodály Zoltán 1882-1967 = M. Nyelvőr, 91., 1967. 2. sz. 113-114. p. Megemlékezés az MTA Nyelvmüv. Munkabiz. és a M. Nyelvőr szerk. együttes ülésén

190. A magyar szókészlet kérdései = In: Magyar nyelvhelyesség / Deme László szerk.; Köves Béla. - 3. kiad. Bp. Tankönyv. K., 1967. 60-75. p.

191. Még egyszer a feltételes módról = RTV Újság, 1967. 37. sz. 13. p.

192. Még egyszer a takarékosságról = Magyar Szó (Újvidék), 1967. máj. 28. 14. p.

193. Miként fogom szólítani? = Somogyi Néplap, 1967. ápr. 9. 8. p. (Egy kis nyelvművelés)

194. Mikor lesz vége? = Napló, 1967. nov. 26. 4. p. - előadás nov. 24-én a TIT-ben

195. A páros testrészek nevének használatáról = In: A magyar nyelv története és rendszere. A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1966. aug. 24-28.) / Imre Samu szerk.; Szathmári István. Bp. Akad. K., 1967. 490-495. p. (Nyelvtudományi értekezések 58.)

196. Plasztik vagy plesztik = Somogyi Néplap, 1967. nov. 26. 8. p. (Egy kis nyelvművelés)

197. Szagok és illatok = Magyar Szó (Újvidék), 1967. jan. 15. 15. p. (Nyelvművelés)

198. Szókettőzés = Magyar Szó (Újvidék), 1967. jún. 25. 16. p. (Nyelvművelés)

199. Tájnyelv és kiejtés = In: Helyes kiejtés, szép magyar beszéd: Az egri kiejtési konferencia anyaga / Bárczi Géza szerk.; Lőrincze Lajos és mások szerk. biz. Bp. Tankönyv K., 1967. 61-69. p. Eger, 1965. okt. 22-23.

200. Takarékoskodás = Magyar Szó (Újvidék), 1967. jan. 29. 14. p. (Nyelvművelés)

201. Valamit megmagyaráznék = Népújság, 1967. márc. 12. 5. p. (Életünk és nyelvünk)

202. Zárójelben mondom = Magyar Szó (Újvidék), 1967. okt. 15. 14. p. (Nyelvművelés)

1968

203. Aztán Jézus = M. Nyelvőr, 92., 1968. 4. sz. 468-469. p. Előtte uo. Margócsy József magyarázata

204. Baj van a patikusokkal is! = M. Hírlap, 1968. aug. 8. 9. p.

205. Bevezetés Kossa János: Magyarul, magyarán című könyve elé = Magyarul, magyarán / Kossa János. Novi Sad Forum, 1968. 5. p.

206. Botjára és csekély nyugdíjára támaszkodva.. = Világ Ifjúsága, 1968. 10. sz. 16. p. (Nyelvőrségen)

207. Elvitték a szilasiak = Napló, 1968. okt. 16. 6. p. Szólásmagyarázat

208. Fiatal = Világ Ifjusága, 1968. 8. sz. 8. p. Fiatalok nyelve

209. Hivatali édes anyanyelvünk = Világ Ifjúsága, 1968. 12. sz. 16. p. (Nyelvőrségen)

210. Az igazat mondd, ne csak a valódit = Köznevelés, 1968. 9. sz. 324. p.

211. Jelen pillanatban, gyakorlatilag = Közalkalmazott, 1968. 11. sz. 6. p. (Helyes magyarsággal)

212. Jó fejek régen és most = Világ Ifjusága, 1968. 5. sz. 13. p. (Nyelvőrségen). - A címlapon egyéb tréfás képek között L. ül egy pavilonban, melynek felirata: Nyelvvizsgálat

213. Kanász marad? = Élet és Tud., 1968. 6. sz. 272. p. (Nyelv és élet)

214. Kis női csukák = Somogyi Néplap, 1968. dec. 31. 8. p. (Egy kis nyelvművelés)

215. Létére = Élet és Tud., 1968. 10. sz. 472. p. (Nyelv és élet)

216. A Magyar Nyelvjárások Atlasza : Készült az MTA Nyelvtud. Intézetében. Anyagát gyűjtötte a Magyar Nyelvatlasz munkaközössége: [vez.] Bárczi Géza, [tagjai]: Benkő Loránd, Lőrincze Lajos és mások. Szerk.: Deme László, Imre Samu. Bp. Akad. K. 1. rész 1968. 10 lev. 195 térk. - Folyt.: 258, 329, 349, 389, 412 tételszámokon

217. Megyénkből indultak. 42. Lőrincze Lajos nyelvész = Napló, 1968. nov. 17. 5. p. Önvallomás Veszprém megyei kötődéséről

218. Milyen hely a kies hely? = Hajdu-Bihari Napló, 1968. aug. 11. 11. p. (Nyelv és műveltség)

219. A minősítő és a birtokos jelző sorrendje = M. Nyelvőr, 92., 1968. 2. sz. 175-177. p. - előtte ugyanazon a címen Implom József írása is. A tartalomjegyzékben közös szerzőséggel, de valójában külön írások, külön aláírással

220. Mint a geróf... = Élet és Tud., 1968. 46. sz. 2187-2188. p. (Nyelv és élet) Ezzel az írással ajánlja a Nyelvőrségen című kötetet Fenyő Béla

221. Névfejtés és művelődéstörténet = M. Nyelv, 64., 1968. 1. sz. 47-51. p. - Inczefi korábbi cikkével vitázik a Biberés földrajzi névről

222. Nyelvi divatok = Világ Ifjúsága, 1968. 9. sz. 12. p.

223. Nyelvművelésünk elveiről és egy új "nyelvművelő" kiadványról = M. Nyelvőr, 92., 1968. 4. sz. 365-379. p. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárának bemutatása

224. Nyelvművelésünk elveiről és egy új "nyelvművelő" kiadványról. Bp. Akad. Ny., [1968]. 16 p. - Klny. a M. Nyelvőr, 1968. 4. számából Benkő Loránd: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótáráról

225. Nyelvőrségen. Bp. Akad. K., 1968. 453 p. 21 cm Az Édes anyanyelvünk rádiós ötpercek anyagából. Ism.: 843, 844, 848, 849, 850, 853, 857, 861, 862, 863, 864, 865, 874, 876, 877. tételszámokon

1 Finnugor nyelvrokonság. 11-13. p.

2 Magyar nyelv-német nyelv. 14-15. p.

3 Vannak-e szemei a magyar embernek?. 16-23. p.

4 Mint a geróf.... 24-25. p.

5 Jó fejek régen és most. 26-27. p.

6 Anyám sütte kenyér. 28-29. p.

7 Ezen pár sor írásom. 30-31. p.

8 Muszáj. 32-33. p.

9 Lehetünk őszintétlenek?. 34-35. p.

10 Kanász marad?. 36-39. p.

11 Sünföldrajz. 43-44. p.

12 Sütök tikmonyaskát. 45-48. p. A kórógyi nyelvjárásról

13 A sikálózástól a simulkázásig. 49-50. p.

14 A tündelevény nyomában. 51-52. p.

15 Tájnyelv és családnév. 53-54. p.

16 Fontos kalács. 55-56. p.

17 Fontos fontolgatás. 57-58. p.

18 Az első szülői gond: a névadás. 61-62. p.

19 Ildikó. 63-65. p.

20 Katalin. 66-67. p.

21 Tünde-napra. 68-69. p.

22 Izsó és társai. 70-71. p.

23 József-napra való. 72-73. p.

24 Pongrác. 74-75. p.

25 Bartók. 76-77. p.

26 Szalaiak és zalaiak. 78-79. p.

27 Névadó ősanyánk. 80-82. p.

28 Túlzott személynévvédelem. 83. p.

29 Nyelvünk és a női egyenjogúság. 87-90. p.

30 Hogyan nevezzük a nőket?. 91-96. p.

31 Özvegy és árva. 97-98. p.

32 Uram vagy férjem?. 99-103. p.

33 Fiam-e a lányom?. 104-105. p.

34 Öcsémasszony. 106-107. p.

35 El tetszik olvasni?. 108-109. p.

36 Miként fogom szólítani?. 110-112. p.

37 Gondolatok a jó magyar kiejtésről. 115-120. p.

38 Tájnyelv és kiejtés. 121-126. p.

39 Plasztik vagy plesztik?. 127-129. p.

40 Kolumbus-Kolumbusz. 130-131. p.

41 Páros kötőszók hangsúlya. 132-133. p.

42 A hangok "jelentése". 134-135. p.

43 Zárójelben mondom. 139-140. p.

44 Író és helyesírás. 141-142. p.

45 űrhajózás és helyesírás. 143-144. p.

46 Régi és mai diákok harca az ly-nal. 145-146. p.

47 Mi lesz a hallal. 147-148. p.

48 Egy bé kevés bé?. 149-150. p.

49 Hagyja rá, higgye el neki!. 151-152. p.

50 Talpalatnyi-talp alattnyi?. 153-154. p.

51 Meglett a tyúktolvaj. 155-156. p.

52 A"mozgószabály". 157-158. p.

53 Alázatos helyesírás. 159-160. p.

54 Silabizál. 163-164. p. Szómagyarázat

55 Augusztus és rokonai. 165-166. p.

56 Farsangi szómagyarázat. 167-168. p.

57 Hadakéroz. 169-170. p.

58 Persze és per ma. 171-172. p.

59 Feleség. 173-174. p.

60 Fersing. 175-176. p.

61 Nyakaszegett. 177-178. p.

62 Takaros és takarékos. 179-180. p.

63 Két hamis szín: rózsaszín és galambősz. 181-182. p.

64 Szíjjártó. 183-184. p.

65 Tessék-lássék. 185-186. p.

66 Tökrészeg és tökjózan. 187-188. p.

67 Vastaps. 189-190. p.

68 Miért várom az új etimológiai szótár megjelenését?. 191-193. p.

69 Miért édes az anyanyelvünk?. 197-198. p.

70 Régi és mai közmondásokról. 199-200. p.

71 Esik eső karikára. 201-202. p.

72 El van boronálva.... 203-204. p.

73 Elvitték a szilasiak. 205-206. p.

74 Nem eszi meg a kutya a telet!. 207-208. p.

75 Vigyázzunk a szólásokkal!. 209-210. p.

76 Képzavarokról- "rövid" dióhéjban. 211-212. p.

77 Engedhetünk a huszonnyolcból?. 213-214. p.

78 Volt-e szarva a csodaszarvasnak?. 217-218. p.

79 Aki a nők párájában megparipásodik. 219-221. p.

80 A szűgyön lőtt vadkacsa. 222. p.

81 Hányféle a sovány ember?. 223-225. p.

82 Sovány vigasz. 226-227. p.

83 Alkalmasint. 228-229. p.

84 Mennyi a megannyi?. 230-232. p.

85 Minek van szaga, minek illata?. 233-234. p.

86 Az egyívású Ivánok. 235-237. p.

87 Hull- esik. 238-240. p.

88 Nyújts feléje védő kart. 241-242. p.

89 Összetörik-széttörik. 243-244. p.

90 Eltörte az eszét. 245-246. p.

91 Meddig tart a szabadság?. 247-248. p.

92 Magyarul jobb!. 251-252. p.

93 Arc, orca és még egyebek. 253-255. p.

94 Szeg~szög. 256-257. p.

95 Melyik jobb, a kolbász vagy a kalbász?. 258-259. p.

96 Fura-furcsa. 260-261. p.

97 Disznóvágás vagy sertésölés?. 262-263. p.

98 Szegény pára!. 264-265. p.

99 Újsága vagy újságja?. 266-268. p.

100 Helyt ad vagy helyet ad?. 269-270. p.

101 Hétfő reggel-hétfőn reggel. 271-272. p.

102 Engem-engemet. 273-274. p.

103 "Szent Mihály útján suhant nesztelen...". 275-277. p.

104 Feled-felejt. 278-279. p.

105 Sízünk vagy síelünk?. 280-281. p.

106 Emlékszem vagy emlékezem?. 282-283. p.

107 Nézz vagy nézzél?. 284-285. p.

108 Tudnánk vagy tudnók?. 286-287. p.

109 Jó keserű.... 291-292. p.

110 Sétálóutca. 293-294. p.

111 Csípje meg a darázs!. 295-296. p.

112 Lehet-e felfelé merülni?. 297-299. p.

113 Sikeresnek mondható. 300-301. p.

114 Valamit megmagyaráznék. 302-303. p.

115 Egy furcsa fokozásról. 304-305. p.

116 "Logikátlan" egyeztetés. 306-307. p.

117 Többnejűség Magyarországon. 308-309. p.

118 Veszedelmes nyelvművelés. 310. p.

119 Szavak csereberéje. 313-314. p.

120 Szívlel-szível. 315-316. p.

121 Jön-megy. 317-318. p.

122 Egyhamar és egykönnyen. 319-320. p.

123 Magyar létére jól tud magyarul. 321-322. p. Létére névutó helytelen használata

124 Egyelőre-egyenlőre. 323-324. p.

125 Baj van a patikusokkal is!. 325. p.

126 Az örök életű leiterjakab. 326-327. p.

127 Szimpozion. 331-332. p. Szómagyarázat

128 Sokoldalúbb-több oldalú. 333-334. p.

129 Viszontlátás. 335. p.

130 Ez nélkül. 336-337. p.

131 Reklámok, feliratok. 338-340. p.

132 Hébe-hóba. 341-343. p.

133 A jövőbeni és társai. 344-345. p.

134 Kutyástul-macskástul. 346-347. p.

135 Baj van a TÜKÖR-rel!. 348. p.

136 Kinek a Nők Lapjája?. 349-351. p.

137 A névelő a közlekedésben. 352-353. p.

138 Kis kenyeret kérek?. 354-355. p.

139 Egy híjával. 356-357. p.

140 Ki, mi-aki, ami. 358-359. p.

141 Hogyhogy?. 360-361. p.

142 Dicsérjünk is, ha lehet!. 362-363. p.

143 Téves kapcsolás. 367-368. p.

144 Legyen világosság!. 369-370. p.

145 Ismét legyen világosság!. 371-372. p.

146 Fölösleges takarékoskodás. 373-374. p.

147 Nemkívánatos lehetőségek. 375-376. p.

148 Meglepő hírek. 377-378. p.

149 A hiányzó hanem. 379-380. p.

150 A -nak, -nek védelmében. 381-382. p.

151 Megrongálódott Fejér megye?. 383-385. p.

152 Megjegyzések a fogalmazásról a lapokban. 386-389. p.

153 Az eldobott, törött lábú kutyáról. 390-391. p.

154 Házasság magyar módra?. 392. p.

155 Körülményeskedhetnémség. 395-401. p.

156 A hivatal anyanyelve. 402-403. p.

157 Hivatali édes anyanyelvünk. 404-405. p.

158 Zöldségféleségek. 406-407. p.

159 Bonyolult felajánlás. 408-409. p.

160 Valahol nem tudnak magyarul. 410-411. p.

161 Úgymond. 412-414. p. Úgymond helyes és helytelen használata

162 Igyekszünk, kérem!. 415-416. p.

163 Nem nagyon "szeressük"!. 417-419. p.

164 Mikes Kelemen. 423-424. p.

165 Jászai Mari stílusáról. 425-426. p.

166 Hallottam, mintha messziről. 427-429. p.

167 "Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni...". 430-431. p.

168 Az igazat mondd, ne csak a valódit. 432-434. p.

169 Mikor lesz vége?. 437-438. p. ... a nyelvművelésnek

226. Sovány vigasz. Részlet a Nyelvőrségen című könyvből = Tudományos Magazin, 1968. 2. sz. [8-9.] p.

227. Nyelvőrségen = Tolna Megyei Népújság, 1968. márc. 17. [8.] p. Részlet a szerző azonos című könyvéből

228. Szabadi Béla 1898-1968 = Református Egyház, 1968. ápr. 86. p. Búcsúztató

229. Tessék kérdezni, a nyelvész válaszol = Népszabadság, 1968. jún. 15. 11. p. (TÉVÉ előzetes)

230. Téves kapcsolás, gyászos és vidám hírek = Világ Ifjúsága, 1968. 11. sz. 16. p. (Nyelvőrségen)

231. Úgymond = Somogyi Néplap, 1968. ápr. 28. 28. p. (Egy kis nyelvművelés)

1969

232. Az 1967. évi anyakönyvi bejegyzések néhány tanulsága = M. Nyelvőr, 93., 1969. 1. sz. 33-42. p. - elhangzott az MTA Nyelvművelő Munkabizottságának 1968. okt. 15-i ülésén

233. Az 1967. évi anyakönyvi bejegyzések néhány tanulsága. Bp. Akad. Ny., 1969. 33-42. p. 24 cm. - Klny. a M. Nyelvőr, 1969. 1. számából önálló címlappal

234. Elvben és gyakorlatban = Közalkalmazott, 1969. jan. 12. 8. p.

235. Finnugor nyelvrokonság = Kárpáti Igaz Szó, 1969. máj. 7. 4. p.

236. Gondolatok a magyar utónévadás kérdéseiről = Állam és Igazgatás, 1969. 12. sz. 1092-1101. p.

237. Hozzászólás [Herman József: Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon című előadásához] = In: Általános nyelvészetünk helyzete. A debreceni nyelvész-aktíva ülésének előadásai és felszólalásai. 1968. nov. 11-12. / Imre Samu szerk. Debrecen MTA soksz., [1969]. 162-165. p.

238. Konkrétan = Budai Hírmondó, 1969. nov. [9.] p.

239. A magyar szókészlet kérdései = In: Magyar nyelvhelyesség / Deme László szerk.; Köves Béla. - 4. kiad. Bp. Tankönyv K., 1969. 60-75. p.

240. Mit értek ezen vagy ez alatt? = Magyar Szó (Újvidék), 1969. dec. 14. 14. p.

241. A -nak, -nek védelmében = Kárpáti Igaz Szó, 1969. máj. 13. [4.] p.

242. Nem eszi meg a kutya a telet! = Magyar Szó (Újvidék), 1969. márc. 2. 15. p. Szólásmagyarázat

243. Névtudomány és államigazgatás = In: Névtudományi előadások. A II. Névtudományi Konferencia. Bp. 1969. / Kázmér Miklós szerk.; Végh József. Bp. Akad. K., 1970. 325-337. p. (Nyelvtudományi Értekezések 70.) Ism.: 918. tételszámon

244. Nyelvérzékem szerint... = Magyar Szó (Újvidék), 1969. nov. 2. 14. p.

245. Nyelvérzékem szerint... = Somogyi Néplap, 1969. nov. 30. 5. p.

246. Sikeresnek mondható = Magyar Szó (Újvidék), 1969. jún. 29. 14. p.

247. Tágul a világ = Magyar Szó, 1969. nov. 16. 14. p.

1970

248. Az anyanyelvi konferencia elé = M. Hírek, 1970. 16. sz. 3. p. A debreceni AK elé

249. Az árulkodó nyelv = Magyar Szó (Újvidék), 1970. okt. 31. 11. p.

250. Előszó = A magyar nyelvért és kultúráért, 1. sz., 1970. 3. p.

251. Elvben és gyakorlatban = Magyar Szó (Újvidék), 1970. márc. 1. 14. p.

252. Feladataink az anyanyelvi konferencia után = A magyar nyelvért és kultúráért, 1. sz., 1970. 10-11. p.

253. Hátrányban részesít = Magyar Szó (Újvidék), 1970. febr. 1. 14. p. Stílustalanságok: hátrányban részesít; veszteséget hoz; vereséggel kecsegtet

254. Hogy is van hát? = Magyar Szó (Újvidék), 1970. jún. 20. 10. p. A hát kötőszó fölös elszaporodásáról

255. Hol kerék, hol talp = Magyar Szó (Újvidék), 1970. nov. 28-30. 18. p. Szólásmagyarázat

256. Judit és Jutka = Magyar Szó (Újvidék), 1970. dec. 19. 10. p. Elhomályosult etimológiák: hetyke, büszke, kesztyű, fruska, Jutka

257. A Kodály Zoltán emlékpályázat eredménye / Szende Aladárral = M. Nyelvőr, 94., 1970. 3. sz. 324-333. p.

258. A Magyar Nyelvjárások Atlasza. 2 . rész 1970. 10 lev. 194 térk. (193-388. sz.) Előzm.: 216. tételszámon

259. Mi legyen a neve? = Magyar Szó (Újvidék), 1970. máj. 9. 10. p.

260. Nyelvmegőrzés = M. Hírek, 1970. 20. sz. 4-5. p. A debreceni AK-n elhangzott előadás

261. Nyelvmegőrzés = Népszabadság, 1970. aug. 16. Vasárnapi mell. 5. p. A debreceni AK-n elhangzott előadás rövidített változata

262. Nyelvművelő napok Adán = A magyar nyelvért és kultúráért, 1. sz., (1970). 18-20. p.

263. Vaskaptafa = Magyar Szó (Újvidék), 1970. okt. 17. 10. p.

1971

264. Anyanyelvünk ápolása = M. Hírek, 1971. 10. sz. 5. p. A magyar nyelv hete

265. Csak hivatalosan! = M. Rendőr, 1971. márc. 25. 14. p.

266. Die Prinzipien der ungarischen Sprachpflege und das neue Etimologische Wörterbuch = Acta Ling. Acad. Scient. Hung., 21., 1971. 3-4. sz. 247-266. p.

267. Die Prinzipien der ungarischen Sprachpflege und das neue Etimologische Wörterbuch. Bp. Akad. Ny., [1971]. 247-266. p. - Klny. az Acta Ling. Acad. Scient. Hung. 21. 1971. 3-4. sz-ból

268. Divattudósítások a keresztnevek világából = Magyar Szó (Újvidék), 1971. ápr. 24. 10. p.

269. Élő igék-szálló igék = A magyar nyelvért és kultúráért, 2. sz., (1971). 18-19. p.

270. Élő igék-szálló igék = M. Hírek, 1971. 10. sz. 5. p. (Édes anyanyelvünk)

271. [Felszólalás az anyanyelvi konferencia záróülésén] = In: A magyar nyelvért és kultúráért. Tájékoztató az 1970. aug. 1-15-e között Debrecenben és Bp.-n rendezett anyanyelvi konferencia anyagából / Imre Samu szerk. Bp. NPI, 1971. 179-180. p.

272. Fogalmazási zavarok, képtelen képek = A magyar nyelvért és kultúráért, 5. sz., (1971). 14-15. p.

273. Folytatják majd egymás közt. Megtanultunk a magunk fejével gondolkodni = M. Hírlap, 1971. jún. 26. Hétvége 3. p.

274. Gondolatok a Magyar Nyelv Hete alkalmából. Ünnepi megnyitó [Győrben] = A magyar nyelvért és kultúráért, 3. sz., 1971. 18-20. p. - Győr, 1971. ápr. 19.

275. Hol találunk melegágyra? = M. Rendőr, 1971. 1. sz. [15.]p.

276. Hol tartunk ma? = --az anyanyelvi konferencia óta végzett munkáról és tervekről = M. Hírek, 1971. 8. sz. 10. p.

277. Illattalan virágok = Magyar Szó (Újvidék), 1971. nov. 27. 15. p. Újonnan felkapott fölösleges nyelvi formák: bizonyít, nem véletlen, helyére tesz, elvárások

278. Ista-Pista = Magyar Szó (Újvidék), 1971. márc. 20. 10. p. Ikresítés egyik tagja önálló szóvá válik: Ista-Pista, Anna-Panna, Bözsi-Bözse

279. Kis női csukák = In: Anyanyelvi őrjárat. Bp. Gondolat, 1971. 98-100. p.

280. Kiválók vagy kiválóak? = Magyar Szó (Újvidék), 1971. máj. 22. 10. p.

281. Miért "édes" anyanyelvünk? = A magyar nyelvért és kultúráért, 3. sz., (1971). 23-24. p.

282. Milyen hely a kies hely? = In: Anyanyelvi őrjárat. Bp. Gondolat, 1971. 95-97. p.

283. Mit tehetnek az őrsök a nyelvi hibák ellen? = Őrsvezető, 1971. 12. sz. 15. p.

284. Néhány szó a nyelvérzékről = A magyar nyelvért és kultúráért, 4. sz., (1971). 11-12. p.

285. Nyelvi gondok és viták = Népszabadság, 1971. máj. 30. Vasárnapi mell. 5. p.

286. Nyelvművelés-emberművelés = Népszabadság, 1971. máj. 30. 5. p.

287. Nyelvművelés, nyelvvédelem = In: A magyar nyelvért és kultúráért. Tájékoztató az 1970. aug. 1-15.-e között Debrecenben és Bp.-en megrendezett anyanyelvi konferencia anyagából / Imre Samu szerk. Bp. NPI, 1971. 49-53. p.

288. Nyelvtudomány-nyelvművelés-nyelvtervezés = Az MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 27., 1971. 1-2. sz. 225-237. p. - tudományos ülésszak az MTA Nyelvtud. Int. megalakulásának 20. évford. alkalmával, 1969. dec.

289. A szó és az ember = Korunk (Románia), 1971. 10. sz. 1480-1481. p. Szabó T. Attila: A szó és az ember. (Vál. tanulmányok, cikkek 2.) című könyvének ismertetése

290. Végett, miatt = Magyar Szó (Újvidék), 1971. febr. 13. 10. p.

1972

291. Anyanyelv és reklám / Forgács Pállal = Propaganda. Reklám., 1972. 2. sz. 2-3. p.

292. Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének és a MNYBK Előkészítő Biz. ülése elé = A magyar nyelvért és kultúráért, 7. sz., (1972). 5-7. p.

293. Bennünket-minket, benneteket-titeket = Somogyi Néplap, 1972. jan. 30. 8. p.

294. Édes anyanyelvünk. - 3. jav. kiad. Bp. Akad. K., 1972. 470 p. 21 cm. - ism.

1 Miért kell jól ismerni anyanyelvünket?. 9-12. p.

2 Anyanyelvünk-édes anyanyelvünk. 13-14. p.

3 A nyelvművelés módszeréről. 15-17. p.

4 Nyelvérzékem szerint.... 20-21. p.

5 A magyar szókincs nagysága. 30-32. p.

6 A műhold és a tíz legszebb magyar szó. 33-34. p.

7 Kilencszáz éves a Tihanyi Alapítólevél. 37-38. p.

8 Egy és más a magyar nyelvjárásokról. 39-40. p.

9 Pampuskaföldrajz. 41-43. p.

10 Egy érdekes nyelvjárássziget [Domokos, Románia]. 44-45. p.

11 Nyelvjáráskutató úton a Vajdaságban. 46-48. p.

12 Mire jó az Értelmező Szótár?. 51-52. p.

13 Kazinczy Ferenc. 55-57. p.

14 Széchenyi István. 60-62. p.

15 Arany János. 66-67. p.

16 Kosztolányi Dezső. 70-71. p.

17 Nyelvünk szép hangzásáról. 75-77. p.

18 A zárt ë hangról. 78-79. p.

19 Fel~föl. 80-82. p.

20 Amit a tudniillik kiejtéséről tudni illik. 83-84. p.

21 Úttörő és társai. 85-86. p.

22 Megvesszőzött magyar szavak. 87-88. p.

23 A betűejtésről. 91-92. p.

24 Csacsacsa.... 93-94. p.

25 Kazinczy-díj. 99-100. p.

26 Ti kékellő halmok.... 105-106. p.

27 Balázszsal vagy Balázzsal?. 109-110. p.

28 Régies írású családnevek ragozása. 111-112. p.

29 Eddzük magunkat a helyesírásban!. 119-120. p.

30 A nélkül vagy anélkül?. 125-126. p.

31 Részvétnyilvánítás. 127-128. p.

32 Tisztaság-félegészség?. 129-130. p.

33 A szótagolásról. 131-132. p.

34 Melod-ráma vagy melo-dráma?. 133-134. p.

35 Budapesti séta (I.). 135-136. p.

36 Budapesti séta (II.). 137-138. p.

37 Volt-e vezetékneve István királynak?. 141-143. p.

38 Ádámról és Éváról. 144-145. p.

39 Nóra és Eleonóra. 146-147. p.

40 Anna és társai. 148-150. p.

41 Luca-napra. 154-155. p.

42 Etel és Etelka. 156-157. p.

43 Melyik név szebb?. 158-160. p.

44 A kaján Kain és egyebek. 163-165. p.

45 Aszó és rokonai. 168-169. p.

46 Zsebeháza. 170-171. p. Földrajzinév-magyarázat

47 Névkutató kongresszus (Budapesten). 172-174. p.

48 Föveg és nemtő. 179-190. p. Íráskép, mint a kiejtés meghatározója

49 Nem kell neki róka málja.... 181-183. p.

50 Olthatatlan szenem. 184-186. p.

51 Addsza-nesze. 193-195. p.

52 Hőségben való gondolatok. 196-197. p.

53 Miért rántotta a rántotta?. 198-199. p.

54 Tepertő és töpörtyű. 204-206. p.

55 Új szót mutatunk be. 209-210. p.

56 A betűszavak őserdejében. 211-213. p.

57 Még egyszer a betűszókról. 214-215. p.

58 Az idegen szavakról általában. 216-217. p.

59 Camping. 218-219. p. Szómagyarázat

60 A gyengébbek kedvéért. 229-230. p. Kifejezésmagyarázat

61 Az ötödik kerék. 231-232. p.

62 A torma és a magyar nyelv. 237-239. p. Szótörténet

63 Ponciustól Pilátusig. 242-244. p. Szólásmagyarázat

64 Jelentésváltozások. 247-248. p. Szerencse, hírhedt

65 Milyen ember a jeles ember?. 251-252. p.

66 Szőlőszüret, disznószüret, ruhaszüret. 253-254. p.

67 Rézvasfazék és barna feketerigó. 255-256. p. Furcsa melléknév-összetételek

68 Színek és ízek. 257-258. p.

69 Kordován és gyalogbéka. 261-262. p.

70 Becsukjuk vagy bezárjuk az ajtót?. 265-266. p.

71 Jöhet-e, aminek nincs lába?. 269-270. p.

72 A marha szó jelentésének legújabb változása. 277-278. p.

73 Szók vagy szavak?. 285-286. p.

74 Kiválók vagy kiválóak?. 287-288. p.

75 Győrött vagy Győrben?. 291-292. p.

76 Emberként~emberkint-emberenként~emberenkint. 293-294. p.

77 Tanítni vagy tanítani?. 297-298. p.

78 Ikes ige és ikes iga. 301-302. p.

79 Ugorjék kend, komámasszony!. 303-304. p.

80 Meddig jár a korsó a kútra?. 307-308. p.

81 Megbocsásson méltóságtok. 315-317. p. Tárgyas-tárgyatlan ragozás

82 A személynevek előtti névelőről. 323-324. p.

83 Zöld erdőbe, zöld mezőbe. 330-331. p.

84 Felberregett báró Korányi Frigyes.... 338-339. p.

85 Kivételez, kifogásol és társaik. 351-352. p.

86 Mit mondanák az olyan férfinek, aki így beszél?. 361-362. p.

87 A "suksük"-öző igeragozásról. 363-364. p.

88 Szeretnelek kell. 365-366. p.

89 Egy kis állattan. 373-374. p.

90 "Sajtó"-hibák. 377-378. p.

91 Kétes dícséret avagy: tallózás a napilapok hasábjain. 379-380. p.

92 Seperjünk a magunk portája előtt!. 381-382. p.

93 Reggeli jegyzetek. 383-384. p.

94 Udvariasság a nyelvben. 385-387. p.

95 Ne törjünk pálcát mellette!. 388-389. p.

96 Össze ne tévessze!. 390-391. p.

97 Mindent a maga helyén!. 392-393. p.

98 Ilyet még nem pipáztam!. 394-395. p.

99 Lehet-e örök haragot fogadni?. 396-397. p.

100 Faképnél hagy. 398-399. p. Szólásmagyarázat

101 Cukorkával és szeretettel várták.... 400-401. p.

102 Volna-lenne és egyebek. 406-407. p.

103 Milyen a színes stílus?. 420-422. p.

104 Ünnepi szavak. 423-425. p.

105 Klasszikusaink védelmében. 426-428. p.

106 Nyelvünk néhány új hajtása. 431-432. p.

107 Az illetékesek felé.... 433-434. p.

108 Ami az értekezleten "lesz kitárgyalva". 437-438. p.

109 A felé és társai. 439-440. p.

110 Divatos szavak. 441-442. p.

111 Az iskolai argóról, a fiatalabb nemzedéknek. 443-444. p.

112 A jassz nyelvről. 445-446. p.

113 Csao, nyugi és egyebek. 447-448. p.

114 Mint akit folyamatba tesznek. 449-450. p.

295. Édes anyanyelvünk. Megelevenedett szólások: hogyan szemlélődik az, aki lát? = Vigilia, 1972. 4. sz. 272-274. p.

296. Jelentésváltozások = Élet és Irod., 1972. 37. sz. 4. p.

297. Kerülendő? = Somogyi Néplap, 1972. nov. 26. 8. p. -andó -endő - nem föltétlen kerülendő

298. Kodály Zoltán. Megemlékezés születésének 90. évfordulóján = Magyartanítás, 1972. 6. sz. 241-243. p.

299. "Logikátlanságok" = A magyar nyelvért és kultúráért, 8. sz., (1972). 18-19. p.

300. Miért "édes" anyanyelvünk? = Vas Népe, 1972. jan. 30. 5. p.

301. Miért "édes" anyanyelvünk? = Napló, 1972. jan. 28. 5. p.

302. Milyen hely a kies hely? = Magyar Szó (Újvidék), 1972. febr. 5. Nyelvművelő 2. sz. 1. p.

303. Néhány szó a nyelvérzékről = Magyar Szó (Újvidék), 1972. júl. 8. Nyelvművelő 7. sz. 1. p.

304. A nyelvészkedő Veres Péterről = Forrás, 1972. 6. sz. 71-75. p.

305. Nyelvjárás-köznyelv-irodalmi nyelv = A magyar nyelvért és kultúráért, 6. sz., (1972). 14-15. p. Veres Péter álláspontjával ért egyet

306. Nyelművelés, demokrácia = Népszabadság, 1972. ápr. 29. 7. p.

307. Nyelvművelésünk a viták tükrében = M. Tudomány, 1972. 10. sz. 622-628. p. Szabolcsi Miklós: Tudományos feladatok és társadalmi igény című cikkéhez

308. Szarvas Gábor szellemében. Szeli István és Lőrincze Lajos nyilatkozata = 7 Nap (Szabadka), 1972. 42. sz. 16. p.

309. Újsága vagy újságja = A magyar nyelvért és kultúráért, 7. sz., (1972). 14-15. p.

310. Vissza- és előrepillantás két konferencia között. (Lőrincze Lajos beszámolója az MNYBK Előkészítő Bizottságának ülésén) = M. Hírek, 1972. 17. sz. 3. 10. p.

311. Visszatekintés = M. Nyelvőr, 96., 1972. 1. sz. 1-2. p. 100 éve jelent meg a M. Nyelvőr első száma

312. Visszatekintés = Magyar Szó, 1972. szept. 2. 1. p. (Nyelvművelő). - Átvétel a M. Nyelvőr 1972. 1. számából

1973

313. Alkalmasint = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 100. p.

314. Amit Jancsi nem tanult... = A magyar nyelvért és kultúráért, 13. sz., (1973). 26-28. p. Az utó- és becézőnevekről

315. Amit Jancsi nem tanult... = Somogyi Néplap, 1973. jan. 8. p. (Nyelvművelés) Az utó- és becézőnevekről

316. Amit nem nagyon "szívlelünk" = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 90. p.

317. Beszámoló az első anyanyelvi konferencia ajánlásainak végrehajtásáról, a második anyanyelvi konferencia feladatairól = In: A 2. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu szerk. Bp. AK Védnöksége, [1973]. 36-44. p. javaslatok: 111-112. p. összegzés: 118-119. p. 139-148. p. - Borítócím: Nyelvünk és Kultúránk [19]73

318. Bibliai szólások = A magyar nyelvért és kultúráért, 12. sz., 1973. 20-21. p.

319. Búcsú O. Nagy Gábortól = M. Nyelvőr, 79., 1973. 2. sz. 251-252. p. Elhangzott O. Nagy Gábor temetésén

320. Feketené? = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 164. p.

321. Hozzászólás = A 2. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu. Bp. Anyanyelvi Konferencia Védnöksége, [1973]. javaslat... 111-112. p. a feladatok összegzése: 118-119. p.

322. Illyés Gyula a magyar nyelvről = A magyar nyelvért és kultúráért, 10. sz., (1973). 3-5. p. Az író méltatása 70. születésnapján

323. Itt az alany, hol az alany = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 150. p.

324. Kezdet és vég = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 168. p. Időhatárok jelölése

325. "Kis" figyelmet kérek! = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 139. p.

326. Konferencia a tudományos kutatások igazgatási és jogi kérdéseiről. Lunyos és Lőrincze Lajos referátuma = M. Tudomány, 1973. 2. sz. 117-122. p. Tudományos tanácskozás 1972. okt. 11-13-án Bp.-en, jogászoknak

327. Kultúra- anyanyelvi kultúra = Látóhatár, 1973. 9. sz. 7-12. p. A szombathelyi AK elé

328. Kultúra- anyanyelvi kultúra = M. Hírlap, 1973. júl. 29. 11. p. A szombathelyi AK elé

329. A magyar nyelvjárások atlasza. 3. rész 1973. 10 lev 183 térk. (389-570. sz.) Előzm.: 216. tételszámon

330. Meg fogom magyarázni... = M. Hírlap, 1973. dec. 22. Hét vége 3. p. (Nyelvünk világa)

331. Mi születik? = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 120. p. Keletkezik jelentésben

332. Ne engedjünk a negyvennyolcból! = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 97. p.

333. A nyelvészetről = M. Hírlap, 1973. jún. 9. Hét vége 4. p. (Nyelvünk világa). - L. L. javítása: a helyes cím: A nyelvérzékről

334. Nyelvi fejlődés, nyelvi norma = A 2. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu. Bp. Anyanyelvi konferencia védnöksége, [1973]. 139-148. p.

335. Nyelvművelés- demokrácia = M. Hírek Kincses Kalendáriuma 1974. Bp. MVSZ, 1973. 91-94. p.

336. Nyelvszokás és nyelvi norma = M. Nyelv, 69., 1973. 3. sz. 266-275. p. - A magyar nyelvészek 2. nemzetközi konferenciáján (Szeged) elhangzott előadás bővített változata.-Klny-ban is megjelent

337. Sétál-e az utca? = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 194. p.

338. Szagok és illatok = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 251. p.

339. Szeget szeggel = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 93. p.

340. Szimpozion = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 73. p.

341. "Viszontlátás" = In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Bp. Gondolat, 1973. 217. p.