1974

342. Az értelemzavaró közbevetésről = M. Nemzet, 1974. aug. 11. 13. p. (Anyanyelvünk)

343. Fogalmazás, értelmezés = M. Nemzet, 1974. febr. 10. 11. p. (Anyanyelvünk)

344. Hivatali édes anyanyelvünk = Napló, 1974. ápr. 20. 5. p. (Szabad szombat)

345. Idétlen idézés = M. Nemzet, 1974. júl. 14. 13. p. (Anyanyelvünk)

346. Jár-udvarol = Magyar Szó (Újvidék), 1974. jún. 1. Nyelvművelő, 6. sz. 2. p.

347. Képzavarok, homályos képek = M. Nemzet, 1974. márc. 10. [13.]p. (Anyanyelvünk)

348. A magyar nyelv hete elé = M. Nemzet, 1974. ápr. 14. 13. p. (Anyanyelvünk) A magyar nyelvhetek története és Veszprém megyei programjai

349. A magyar nyelvjárások atlasza. 4. rész 1974. 10 lev. 223 térk. (571-768. sz.) Előzm.: 216. tételszámon

350. Micsoda beszéd: Itt a budapestiekről beszélnek = Esti Hírlap, 1974. dec. 31. [4.] p.

351. Mókusföldrajz = NyéK, 15., (1974). 26-27. p.

352. Néhány szó a módszerről = M. Nemzet, 1974. okt. 13. 13. p. (Anyanyelvünk)

353. Nyelvészet a Cinca-parton = NYéK, 17., (1974). 30-31. p.

354. A nyelvművelő Kodályról. (Találkozásaim Kodály Zoltánnal) = NyéK, 16., (1974). 14-20. p.

355. Nyelvszokás és nyelvi norma = In: Jelentéstan és stilisztika. (A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusának előadásai) / Imre Samu szerk.; Szathmári István és mások. Bp. Akad. K., 1974. 348-354. p. (Nyelvtudományi értekezések 83.) Szeged, 1972. aug. 22-25

356. Nyelvünk "szegénysége" = NYéK, 14., (1974). 27-28. p.

357. Nyelvvédelem, embervédelem = M. Nemzet, 1974. nov. 10. 14. p. Ua: Látóhatár 1976. 2. sz.

358. Búcsú O. Nagy Gábortól = In: O. Nagy Gábor emlékének / Kiss Lajos; Kovalovszky Miklós; ~ ~; Mátyás Ferenc. Bp. MTA, 1974. 15-16. p. (Nyelvőr füzetek 10.). - Klny. a M. Nyelvőr, 1973. 2. számából

359. őket? Azokat? = M. Hírlap, 1974. júl. 6. Hét vége 4. p. (Nyelvünk világa)

360. Sprache und Gesellschaft. (Hauptprobleme der heutigen Sprachpflege in Ungarn) = Acta Ling. Acad. Scient. Hung., 24, 1974. 379-394. p. - Klny-ként is A bécsi Collégium Hungaricumban 1970. április 5-én megtartott előadás

361. Szavak születése, szavak halála = A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1975. Bp. MVSZ, [1974]. 66-71. p.

362. Tudod-e, mit jelent? (Szavak jelentése) = NYéK, 16., (1974). 41-42. p.

363. Lőrincze Lajos üzenete = Nyelvőrségen (Versenyújság), 1974. 2. sz. 1. p.

1975

364. Az anyaggyűjtés módszere = A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései / Deme László; Imre Samu szerk. Bp. Akad. K., 1975. 167-203. p.

365. Az anyanyelv megtartásáért = M. Hírek, 1975. 17. sz. 5. p. az AK védnökségi ülése előtt az AK-ról

366. Beszélni nehéz = M. Nemzet, 1975. jun. 8. 13. p. (Anyanyelvünk) Péchy Blanka azonos című könyvéről

367. Búcsú Bárczi Gézától = M. Hírek, 1975. 24. sz. 2. p.

368. A debreceni példa. A magyar nyelv hete után = Népszabadság, 1975. jún. 1. Vasárnapi mell. 7. p.

369. Megnyitó beszéd a külföldi magyaroktatók első továbbképző tanfolyamán [Debrecenben] = NyéK, 21., (1975). 30-31. p

370. Metssze vagy messe? = M. Nemzet, 1975. ápr. 13. [13.]p. (Anyanyelvünk)

371. Mint egy regény = M. Nemzet, 1975. okt. 12. 13. p. (Anyanyelvünk) Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár

372. Mire való a borravaló? = M. Nemzet, 1975. febr. 9. 13. p. (Anyanyelvünk)

373. Nyelvi játékok - írói szinten = NyéK, 19, (1975). 29-31. p.

374. Nyelvvédelem, embervédelem = Látóhatár, 1975. 2. sz. 186-189. p. Az egri kiejtési konferencián elhangzott előadás

375. Szólások, közmondások itt és ott = NyéK, 18. sz., (1975). 29-31. p.

376. Szóragozás-szórakozás = NyéK, 20., (1975). 38-40. p.

1976

377. Beszédkultúránk időszerű kérdései. (Vita az MTA Anyanyelvi Bizottságában Péchy Blanka Beszélni nehéz című könyvéről.) Vitavezető és összefoglaló: Lőrincze Lajos = M. Nyelvőr, 100., 1976. 3. sz. 353-375. p.

378. Beszédkultúránk időszerű kérdései./Bárczi Gézával és másokkal. Bp. Akad. Ny., 1976. L.: 7. p., 25-27. p. (Nyelvőr füzetek 12). - Klny. a M. Nyelvőr, 1976. 3. számából Vita Péchy Blanka: Beszélni nehéz című könyvéről az MTA Anyanyelvi Bizottságának ülésén

379. Bevezető = In: Hivatalos nyelvünk kézikönyve / Bíró Ágnes; Grétsy László; Kemény Gábor. Bp. Pénzügyminisztérium Államigazgatási Intézet, 1976. 5-10. p.

380. Búcsú Bárczi Gézától = M. Nyelv, 72., 1976. 1. sz. 7-8. p. Elhangzott Bárczi Géza temetésén

381. Búcsú Böszörményi Istvántól = NyéK, 25. sz., (1976). 3. p.

382. A forrásoknál = In: Képes Kálvin Kalendárium az 1977. évre. Bp. Református Sajtóosztály, 1976. 59-62. p. Az anyanyelvről

383. Hol tartunk, merre megyünk? [Elnöki beszámoló az AK Védnökségének ülésén] = NyéK, 26., (1976). 21-31. p.

384. Hol tartunk, merre megyünk? = Látóhatár, 1976. 6. sz. 184-198. p.

385. Jubilál a magyar nyelv hete = Közalkalmazott, 1976. márc. 6. 6. p.

386. Kerülendő? = NyéK, 24., (1976). 35-36. p. Az igenevekről

387. Kövületek = NyéK, 23., (1976). 40-42. p. Megjegyzések a tájszólásokról

388. A magyar nyelv hetéről = In: Anyanyelv, közélet, művelődés. (Vál. az 1975. évi magyar nyelv hete előadásaiból) / Sebestyén Árpád összeáll. Bp. TIT, 1976. 11-20. p. Központi előadás Hajdú-Bihar megyében

389. A magyar nyelvjárások atlasza. 5. rész: 1976. 10 lev. 169 térk. (759-960. sz.) Előzm.: 216. tételszámon

390. Meg vagyok én áldva! = NyéK, 25, (1976). 32-35. p. A határozói igenevek használatáról

391. Megelevenedett szólások = Magyar Szó (Újvidék), 1976. okt. 2. Nyelvművelő, 10. sz. 2. p.

392. "Mindenkihez a maga nyelvén" = Békehírnők, 1976. 26. sz. 105. p.

393. Szabó T. Attila köszöntése/Benkő Loránddal = M. Nyelvőr, 100, 1976. 119-125. p. (A Nyelvőr hírei). - Benkő Loránd és Lőrincze Lajos beszélgetése a Kossuth Rádióban 1976. márc. 26-án Benkő Loránd és Lőrincze Lajos beszélgetése a Kossuth Rádióban 1976. márc. 26-án, 70. születésnapján

1977

394. Anyanyelvi Konferencia `77 = NyéK, 29. sz., (1977). 12-17. p.

395. Anyanyelvi Konferenciára készülünk = NyéK, 26. sz., (1977). 7-9. p. 396. BAH! = M. Nemzet, 1977. jan. 1. 9. p. A BAH csomópont elnevezéséről

396 BAH! = M. Nemzet, 1977. jan. 1. 9. p. A BAH csomópont elnevezéséről

397. BAH után. Tanulságok és gondolatok = M. Nemzet, 1977. febr. 13. 13. p.

398. A berúgásról = NyéK, 27., (1977). 36-39. p. (Szavak jelentése)

399. Beszéd Gombocz Zoltán emléktáblájának leleplezésekor = M. Nyelv, 73., 1977. 4. sz. 385-386. p. Születésének 100. évfordulóján az Eötvös Kollégium falára került emléktábla avatóbeszéde

400. A forrásoknál = NyéK, 26. sz., (1977). 33-36. p. Az anyanyelvről

401. Gombocz Zoltán szellemujja = M. Nemzet, 1977. jún. 5. 11. p. Születésének 100. évfordulóján az Eötvös Kollégium falára kerülő emléktábla avatóbeszéde

402. Harcos nyelvművelést?! = Élet és Irod., 1977. 40. sz. 5. p.

403. hozzászólása: Páskándi Géza a templom romjainál. Az új bibliafordításról = Új Tükör, 1977. 52. sz. 28. p.

404. Az idegen szavakról / Benkő Loránddal = M. Nyelvőr, 101., 1977. 2. sz. 129-141. p.

405. Az idegen szavakról / Benkő Loránddal. Bp. Akad. Ny. 15. p. (Nyelvőr füzetek 13.). - Klny. a M. Nyelvőr, 1977. 2. számából

406. Az idegen szavakról / Benkő Loránddal = M. Tudomány, 1977. 2. sz. 84-95. p.

407. Jutka, a fruska = M. Nemzet, 1977. jan. 9. 13. p. (Anyanyelvünk)

408. Kéjnők, malacóvónő, ürge = Élet és Irod., 1977. 53. sz. 10. p. Az Élet és Irod. szilveszteri mellékletében tréfás adomák

409. A kétszázötvenedik Tollseprű után = Dunántúli Napló, 1977. dec. 25. 5. p. Tollseprű a lap nyelvművelő rovata

410. Legyen világosabb! [Hozzászólás Páskándi Géza: A templom romjainál című cikkéhez] = Új Tükör, 1977. 52. sz. 28. p. Polémia Páskándi Gézával az új magyar bibliafordításról

411. A magyar nyelv heteiről = RTV Újság, 1977. 9. sz. 2. p. 10 éves "A magyar nyelv hete" rendezvénysorozat

412. A magyar nyelvjárások atlasza. 6. rész 1977. 14 lev. 204 térk. (961-1162. sz.) Előzm.: 216. tételszámon

413. Mekkora úr a nyelvszokás? = Élet és Irod., 1977. 36. sz. 3. p.

414. Mekkora úr a nyelvszokás? = In: Az anyanyelv az ember életében. Válogatás az 1976. évi magyar nyelv hete előadásaiból / Bachát László szerk. Bp. TIT, 1977. 24-41. p.

415. Mit művelnek a nyelvművelők? = Élet és Irod., 1977. 32. sz. 5. p.

416. Mondottam, ember... (Megnyitóbeszéd a III. Anyanyelvi Konferencián) = NyéK, 29., (1977). 12-17. p. Budapesten

417. Mondottam, ember... (Részletek a III. Anyanyelvi Konferencián elhangzott beszámolóból) = M. Hírek, 1977. 16. sz. 3. p. kép az 5. p-n: Solymos Lászlóval a debreceni Déri Múzeum előtt A III. Anyanyelvi Konferencián (Szombathelyen) elmondott beszámoló

418. Negyed század-nyelvőrségen. Egy jó kezdeményezés történetéből = M. Hírlap, 1977. nov. 26. 6. p. 25 éves az Édes anyanyelvünk rádióműsor

419. "Nem halt meg, csak aluszik" = Élet és Irod., 1977. 49. sz. 6. p. Hozzászólás Nemere István: Száz szónak is egy a vége? című cikkéhez

420. † Németh Gyula 1890-1976. = M. Nyelv, 73., 1977. 2. sz. 129-130. p. Búcsúbeszéd Németh Gyula temetésén

421. Otthonaim = Budapest, 1977. 8. sz. 18-21. p.

422. Otthonaim = Látóhatár, 1977. 11. sz. 66-73. p.

423. Pótlás az útibeszámolóhoz = NyéK, 27., (1977). 7-12. p. Olaszországi és franciaországi kapcsolatok, találkozások, előadások

424. Rokonok. (Kitekintés a magyar rokonságnevek világába) = NyéK, 28., 1977. 26-29. p.

425. "Romol"-e igeragozásunk? = Élet és Irod., 1977. 43. sz. 4. p.

426. Szekcióvezetői beszámoló a középiskolai magyar nyelv tanításának problémáiról az 1974. jún. 23-25-én Nyíregyházán megtartott anyanyelvoktatási napok záróülésén = Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 7./c / Katona Béla. Nyíregyháza, 1977. 209-211. p.

427. Szekcióvezetői beszámoló a középiskolai magyar nyelvtanítás problémáiról az 1974. jún. 23-25-én Nyíregyházán megtartott anyanyelvoktatási napok ülésén. Nyíregyháza, 1977. 209-211. p. (Klny. az Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis. Tom. 7./c A Bessenyei Tanárképző Főiskola Füzetei 167.-ből)

1978

428. Az Anyanyelvi Konferencia Védnökség tagjainak látogatása Amerikában = NyéK, 32. sz., (1978). 81. p.

429. Bevezető = In: Hivatalos nyelvünk kézikönyve / Bíró Ágnes; Grétsy László; Kemény Gábor. - 2. átdolg. kiad. Bp., 1978. 5-10. p.

430. Csak pontosan, szépen = Élet és Irod., 1978. 14. sz. 6. p.

431. Egy intő példa = Élet és Irod., 1978. 43. sz. 5. p.

432. Egy magyar nyelv van = Élet és Irod., 1978. 3. sz. 1. p. 4. p. A kolozsvári "Visszhang" diákrádióról

433. "Engedjétek hozzám jönni a szavakat!" = NYéK, 31., (1978). 28-29. p. Fontos az élő nyelvvel, a gyakorlattal való kapcsolat, valamint az iskola, újság, rádió, televízió példája

434. Ferde képek, rikító színek = NyéK, 32., (1978). 30-32. p.

435. Az idegen szavakról. 1. / Benkő Loránddal = Bányászati és Kohászati Lapok, 1978. 1. sz. 66-69. p.

436. Az idegen szavakról. 2. / Benkő Loránddal = Bányászati és Kohászati Lapok, 1978. 2. sz. 136-139. p.

437. Játszani is engedd ! = Élet és Irod., 1978. 16. sz. 6. p.

438. Két út tanulságai = NyéK, 33. sz., (1978). 8-18. p. 1978-as amerikai-kanadai körútja Ránki Györgygyel és Maróti Gyulával, valamint visszatekintés a nyolc évvel korábbi utazásra is

439. Lektorálás = Élet és Irod., 1978. 37. sz. 4. p.

440. Meg vagyon írva = Élet és Irod., 1978. 9. sz. 6. p.

441. Megemlékezés Gombocz Zoltánról = NyéK, 30. sz., (1978). 10-12. p.

442. Mi a véleménye Lőrincze Lajosnak: a külföldön élő magyarok anyanyelvi kultúrájáról? = Lobogó, 1978. 36. sz. 15. p.

443. Mondottam, ember... = In: AK `77 A 3. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu szerk. Bp. AK Védnöksége, [1978]. 12-17. p. A II. Anyanyelvi Konferencián (Szombathelyen) elmondott beszámoló

444. Nemzetben él a nyelv = Élet és Irod., 1978. 21. sz. 4. p.

445. A nyelvérzékről = In: Nyelvünk világa / Kovalovszky Miklós. Bp. Gondolat, 1978. 22-25. p.

446. Rejtély = Élet és Irod., 1978. 29. sz. 15. p.

447. Tejfelvásárlás avagy ismét: játszani is engedd! = Élet és Irod., 1978. 17. sz. 4. p.

448. Úgy tűnik = Élet és Irod., 1978. 47. sz. 6. p. germanizmusról

449. Visszhang a "Visszhangról" = NyéK, 30. sz., (1978). 79-81. p. "Visszhang", kolozsvári diákrádió

450. Záró megjegyzések az idegen szavakról szóló vitában / Benkő Loránddal = M. Tudomány, 1978. 3. sz. 197-202. p.

451. Záróülés: hozzászólások. A III. AK tanácskozásainak összefoglalása = AK'77 / Imre Samu szerk. Bp. AK Védnöksége, [1978]. 170-172. p.

1979

452. Abától Zsurkig = Édes Anyanyelvünk, 1., 1979. 1. sz. 15. p. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára Vas Péter álnéven

453. Anyanyelv-félidőben. (Az anyanyelvi konferencia-mozgalom első évtizede) = Élet és Irod., 1979. 31. sz. 6. p.

454. A Biblia és édes anyanyelvünk = Confessio, 1979. 1. sz. 80-81. p.

455. Emberközpontú nyelvművelés = Élet és Irod., 1979. 8. sz. 6. p. Zsíray Károly hozzászólása az Élet és Irod. 1979. 11. sz.-ban

456. A Földrajzi nevek etimológiai szótárának hasznáról = M. Nyelvőr, 103., 1979. 1. sz. 13-19. p. Kiss Lajos könyvéről

457. Itt az alany, hol az alany... = Képes Ifjúság (Jugoszlávia), 1979. dec. 12. 19. p.

458. Kossa János könyve elé = In: Kossa János: Nyelvünk fűszerszámai. Bp. Gondolat, 1979. 5-9. p.

459. Köszöntjük az olvasót! = Édes Anyanyelvünk, 1., 1979. 1. sz. 1. p. Az új nyelvművelő folyóirat szándékainak megfogalmazása

460. Legény létemre = Élet és Irod., 1979. 1. sz. 4. p.

461. Majd-majdnem = Édes Anyanyelvünk, 1., 1979. 4. sz. 1. p.

462. Nemcsak szavak... = M. Nemzet, 1979. jún. 10. 13. p. (Anyanyelvünk)

463. Nyelvérzék és vidéke, avagy: Lehet egy kerékkel több? = Élet és Irod., 1979. 50. sz. 6. p.

464. Nyelvi hitelesség-időben = Élet és Irod., 1979. 14. sz. 6-7. p.

465. Nyelvi hitelesség-térben = Élet és Irod., 1979. 21. sz. 6. p.

466. O jazykové kulture v Madarsku = In: Aktualni otázky jazykové kultury v socialistické spolecnosti. Praha, 1979. 55-58. p.

467. Öreganyám főztje = M. Konyha, 1979. 1. sz. 8-9. p.

468. Szavak pálfordulása = M. Nemzet, 1979. máj. 13. 13. p. (Anyanyelvünk)

469. Szótárt olvasni jó = Élet és Irod., 1979. 27. sz. 4. p. Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tárának 2. kötetét üdvözli

470. Természetesség vagy ízléstelenség = Édes Anyanyelvünk, 1., 1979. 3. sz. 2. p. A durva, ízléstelen szavak használatát kifogásolja a tömegkommunikációban, színházban és köznyelvben egyaránt

471. Túlsűrítés = Édes Anyanyelvünk, 1., 1979. 1. sz. 2. p.

472. Valahol = Édes Anyanyelvünk, 1., 1979. 2. sz. 2. p. Divatszó

473. Védnökségi ülésre készülünk = NyéK, 35. sz., (1979). 7-10. p.

1980

474. Alázatos helyesírás = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 278-279. p.

475. Arról vagy attól koldulunk ? = Édes Anyanyelvünk, 2., 1980. 3. sz. [számozatlan belső címlap]

476. A betűejtésről = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 152-154. p.

477. Bűnök, erények, gondok = Kritika, 1980. 2. sz. 22-23. p.

478. Egy régi, modern nyelvművelőről. [Zsombori Józsefről] = Élet és Irod., 1980. 27. sz. 6. p.

479. Emberközpontú nyelvművelés. Tanulmányok. Bp., 1980. 253 p. 18 cm. (Gyorsuló idő) Ism.: 1053, 1055, 1058, 1061, 1063, 1065, 1066, 1074, 1075, 1079, 1084, 1086, 1094. tételszámokon

1 Mi a nyelvművelés ?. 7-14. p.

2 Emberközpontú nyelvművelés. 15-28. p.

3 Nyelvművelés- demokrácia. 29-38. p.

4 Mekkora úr a nyelvszokás?. 39-59. p.

5 Szavak születése, szavak halála. 60-75. p.

6 Nem halt meg, csak aluszik. 76-85. p. Hozzászólás Nemere István: Száz szónak is egy a vége? című írásához. (Élet és Irod. 1977. nov. 5.)

7 Nyelvi hitelesség-térben. 86-95. p.

8 Nyelvi hitelesség-időben. 96-105. p.

9 Vannak-e szemei a magyar embernek?. 109-125. p.

10 Meg vagyok én áldva!. 126-137. p. A határozói igenevekről

11 Úgy tűnik. 138-146. p.

12 Metssze vagy messe?. 147-151. p.

13 Legény létemre. 152-163. p.

14 Rejtély. 167-179. p.

15 Lektorálás. 180-191. p.

16 Egy intő példa. 192-200. p. Írók nyelve

17 Egy magyar nyelv van!. 203-216. p. A kolozsvári "Visszhang" diákrádióról

18 Nyelvművelés, nyelvvédelem-nyelvmegőrzés. 217-227. p.

19 "Engedjétek hozzám jönni a szavakat!". 228-232. p. Fontos az élő nyelvvel, a gyakorlattal való kapcsolat, valamint az iskola, újság, rádió, televízió példája

20 A forrásoknál. 233-242. p. Az anyanyelvről

21 Nemzetben él a nyelv. 243-251. p.

480. Gondolta a fene. (Egy mondás eredetéről) = Élet és Irod., 1980. 8. sz. 5. p.

481. Időben-idejében. (A nyelvi változások kérdései) = Élet és Irod., 1980. 49. sz. 4. p.

482. Jelentésváltozások = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 177-178. p.

483. Kinek a "nyelvszokása"? = Édes Anyanyelvünk, 2., 1980. 4. sz. 3. p.

484. "Kis" figyelmet kérek! = In: Nyelv és varázs / Dávid András, 1980. 67-68. p.

485. Kovalovszky Miklós köszöntése = M. Nyelvőr, 104., 1980. 4. sz. 503-504. p. 70. születésnapján

486. II. Mai nyelvművelésünk főbb kérdései = In: Nyelvművelés / Fábián Pál; Lőrincze Lajos. Bp. Tankönyv K., 1980. 57-116. p. (ELTE Bölcsészettudományi Kar. Mai magyar nyelvi gyakorlatok 4.)

487. A "Mi fán terem ?" új kiadásáról = Édes Anyanyelvünk, 2., 1980. 3. sz. 16. p. Könyvismertetés Nagy Gábor, O. könyvéről

488. Mi legyen a windsurf magyarul ? = Édes Anyanyelvünk, 2., 1980. 2. sz. 9. p.

489. Mit mondanák az olyan férfinek, aki így beszél ? = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 146-148. p.

490. Név és élet. Néhány gondolat a veszprémi konferencia után = M. Nemzet, 1980. okt. 12. 13. p. A veszprémi névtudományi konferenciáról

491. Nevessünk? = Édes Anyanyelvünk, 2., 1980. 2. sz. [számozatlan belső címlap]

492. Nyelvédesanyánk = M. Hírek, 1980. 25-26. sz. 26. p.

493. Nyelvjáráskutató úton a Vajdaságban = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 119-121. p.

494. Nyelvművelésünk a tévében = Édes Anyanyelvünk, 2., 1980. 4. sz. 4. p.

495. Nyelvművelés/ Fábián Pállal. Bp. Tankönyv K., 1980. 215 p. (ELTE Bölcsészettudományi Kar. Mai magyar nyelvi gyakorlatok 4.) Ism.: 1082, 1087. tételszámon

496. Nyelvművelő kézikönyv./Főszerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós, Írták Lőrincze Lajos, Elekfi László és mások. Bp. Akad. K. I. köt. 1980. A-K 1294 p. Célszerűség és nyelvi norma; idegen szavak; író és nyelvi norma; jóhangzás és nyelvi norma; jövevényszavak szócikkek írója L. L.

497. III. Nyelvművelő írások = In: Nyelvművelés / Fábián Pál; Lőrincze Lajos. Bp. Tankönyv K., 1980. (ELTE Bölcsészettudományi Kar. Mai magyar nyelvi gyakorlatok IV.)

1.. Emberközpontú nyelvművelés 119-125. p.

2.. Az idegen szavakról (Benkő Loránddal)126-142. p.

3.. Körülményeskedhetnémség 143-149. p.

4.. Nyelvszokás és nyelvi norma 169-180. p.

498. Nyelvünk a világban = M. Nyelv, 76., 1980. 3. sz. 286-299. p.

499. Nyelvünk a világban = In: 75 éves a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Bp. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1980. 32-45. p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 157.) Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság ünnepi ülésén

500. Nyelvünk szép hangzásáról = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 152-154. p.

501. A személynevek előtti névelőről = In: Nyelv és varázs / Dávid András. Bp. Tankönyv K., 1980. 226-227. p.

502. Találkozások, tűnő árnyak = NyéK, 40. sz., (1980). 7-8. p.

503. Tévedések küszöbén. ("El innen, engem illet e hely itt" Madách mondatának "germanizmusa" és más kiigazítások) = Élet és Irod., 1980. 39. sz. 7. p.

1981

504. Anyanyelv és hazafiság. Részletek a Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülésén elmondott felszólalásból = Édes Anyanyelvünk, 3., 1981. 3. sz. 1. p.

505. Azt keressük, ami összeköt bennünket! Az anyanyelvi mozgalom megindításának tizedik évfordulójára = M. Nemzet, 1981. aug. 9. 11. p. Részletek a pécsi AK-n elhangzott értékelésből

506. Én tudom a tisztességet = Új Tükör, 1981. 42. sz. 23. p.

507. Én tudom a tisztességet = Látóhatár, 1981. 12. sz. 91-95. p.

508. Én tudom a tisztességet = Napló, 1981. okt. 17. 9. p.

509. Az érzékelésről, de pontosabban = Édes Anyanyelvünk, 3., 1981. 1. sz. 2. p.

510. Gondolatok a népdaléneklésről = Kóta, 1981. 4. sz. 8-9. p.

511. Határkőnél. [Az anyanyelvi mozgalom tíz évéről] = NyéK, 45., 1981. 6-19. p. A pécsi AK-n elhangzott előadás

512. Határkőnél. [Az anyanyelvi mozgalom tíz évéről] = Látóhatár, 1981. 9. sz. 105-127. p. A pécsi AK-n elhangzott előadás

513. Határkőnél. [Az anyanyelvi mozgalom tíz éve] = In: A 4. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu szerk. Bp. AK Védnöksége, 1981. 20-32. p.

514. Horvátországban jártam. A magyar nyelv tanítása = NyéK, 43. sz., (1981). 51-57. p. 1980. évi útjának tapasztalatai

515. Az ízléstükrözéstől az ízlésformálásig. (Gondolatok irodalmi és köznyelvünk stílusáról) = In: Társadalmi fejlődés és nyelvi magatartás / Grétsy László. Bp. TIT, 1981. 50-65. p. 103. p. Elhangzott A magyar nyelv hete keretében Budapesten

516. Múlt és jövő = In: Az anyanyelvi mozgalom első évtizede. Bp. Tankönyv K., 1981. 5-6. p.

517. Művelődés és a mindennapi élet. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa üléseinek felszólalásaiból: Lőrincze Lajos = Olvasó Nép, 1981. dec. 17-20. p.

518. Nem azt keressük, ami elválaszt bennünket, hanem ami összeköt. [Az anyanyelvi mozgalom tíz éve] = M. Hírek, 1981. 17-18. sz. 4-5. p. A IV. (pécsi) AK vitaindító előadása

519. Nyelvünk a nagyvilágban = Vas Népe, 1981. ápr. 25. 5. p.

520. Orr-száj-csőr = Édes Anyanyelvünk, 3., 1981. 1. sz. számozatlan címlapbelső

521. Tanulságok-feladatok. [Elnöki összefoglaló a 4. AK-n] = NyéK, 45. sz., (1981). 45-50. p.

522. Tanulságok - feladatok = In: AK '81 / Imre Samu szerk. Bp. NPI, [1981]. 123-127. p. a Nyelvünk és kultúránk különszáma

523. Több, jobb kapcsolatot. [L. L. vitazáró beszédéből] = M. Hírek, 1981. 19. sz. 4. p.

524. Új anyanyelvi kaleidoszkóp = Édes Anyanyelvünk, 3., 1981. 1. sz. 11. p.

525. Zárszó. (A III. Magyar Névtudományi Konferencia eredményeinek összegzése) = In: Név és társadalom. Bp. M. Nyelvtud. Társ., 1981. 245-249. p. (Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 160.) Ua. a Veszprém megyei honismereti tanulmányok 7. kötetében

1982

526. Édesanya-nyelvünk = Édes Anyanyelvünk, 4., 1982. 1. sz. 5. p.

527. Grammatici certant ? = M. Nemzet, 1982. ápr. 17. 14. p. (A M. Nemzet vitafóruma)

528. Hangsúlyozási gondok = Édes Anyanyelvünk, 4., 1982. 1. sz. 10. p.

529. A kollégium és a magyar nyelv = NyéK, 48. sz., (1982). 16-25. p. A Ráday Kollégiumban elhangzott előadás

530. A nyelvművelő Arany János időszerűsége = NyéK, 47. sz., (1982). 12-19. p.

531. A Pápai Kollégium története = NyéK, 48. sz., (1982). 16-25. p.

532. Százesztendős időszerű üzenetek = Édes Anyanyelvünk, 4., 1982. 4. sz. számozatlan címlapbelső Arany János nyelvművelő üzenete

533. Szúpataktól a Zimréig = Édes Anyanyelvünk, 4., 1982. 3. sz. 6. p.

534. Zárszó. (A III. Magyar Névtudományi Konferencia eredményeinek összegzése) = Veszprém megyei honismereti tanulmányok, 7., [1982]. 245-249. p. Azonos a Név és társadalom címen is megjelent kötettel. Ld. 525. tsz.-on

535. Téves kapcsolás, avagy mit gondolt az író, mit ért az olvasó? = Édes Anyanyelvünk, 4., 1982. 4. sz. 1. p.

1983

536. Arany és a szállóigék = Édes Anyanyelvünk, 5., 1983. 1. sz. 5. p.

537. Arany János egy szavának hangsúlyozásáról. ["jóvá mi tészi..."] = M. Nyelvőr, 107., 1983. 2. sz. 253. p. (A Nyelvőr postája) Hozzászólás Pásztor Emil ugyanitt megjelent írásához

538. Avatóbeszéd Gombocz Zoltán emléktáblájánál = Soproni Szemle, 1983. 1. sz. 42-44. p. A soproni Berzsenyi Gimnázium falán elhelyezett emléktáblánál, melyet Kutas László szobrászművész készített

539. Beke Ödön és a magyar nyelvtudomány = Nyelvtud. Közl., 85., 1983. 2. sz. 257-265. p.

540. Életünk és a kenyér = Édes Anyanyelvünk, 5., 1983. 4. sz. 2. p. Elhangzott 1983. aug. 14-én a rádió Édes anyanyelvünk műsorában, az új kenyér ünnepe előtt

541. Az idegen szavak használatáról = In: Magyar nyelv. Tankönyv a 7. osztály számára / Kalapáti Jolán; Péntek János. Bucuresti Didactica si Pedagogica, 1983. 67. p.

542. Kérdések és feleletek = Édes Anyanyelvünk, 5., 1983. 4. sz. 1. p. (Vidám sarok)

543. Kodály Zoltán és a magyar nyelv = M. Nyelv, 79., 1983. 3. sz. 257-265. p. Elhangzott Kodály Zoltán születésének centenáriumán az Anyanyelvi Bizottság emlékülésén

544. Megnyitóbeszéd. (Az AK Védnökségének ülésén 1983. aug. 15-én) = NyéK, 53. sz., (1983). 8-12. p.

545. Nyelvi emlékek-nyelvemlékek. (Részlet) = In: Lányok könyve. Bp. Móra, 1983. 239-243. p.

546. A nyelvművelő közönségszolgálatról = Édes Anyanyelvünk, 5., 1983. 3. sz. 2. p.

547. A nyelvművelő Zsirai Miklós = Édes Anyanyelvünk, 5., 1983. 2. sz. 1. p. Megemlékezés Zsirai Miklósról, születésének 90. évfordulóján

548. Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom = Édes Anyanyelvünk, 5., 1983. 3. sz. 16. p. Szabó T. Attila: Válogatott tanulmányok és cikkek 5. kötetéről

549. Záróbeszéd. (Az AK Védnökségének ülésén) = NyéK, 53. sz., (1983). 32-37. p.

550. A zárt ë hangról = In: Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény. Egységes jegyzet / Hangay Zoltán szerk. Bp. Tankönyv K., 1983. 69-70. p. (Tanítóképző Főiskola)

1984

551. Bibliai történet-"mai nyelven" = Édes Anyanyelvünk, 6., 1984. 2. sz. 15. p.

552. "Derüs szivvel szállok az Urnak..." = Fejér Megyei Szemle, 1984. 2. sz. 45-48. p. A 80 esztendős Keresztury Dezső köszöntése. [a címben csupa rövid ékezettel!!]

553. Hamza András. 1920-1983 = NyéK, 54., (1984). 3. p. Hamza András halálára

554. Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? = M. Nyelvőr, 108., 1984. 1. sz. 35-48. p. 3. sz. 273-288. p. 4. sz. 407-422. p. 109. 1985. 1. sz. 16-23. p. - Klny-ként is MTA nívódíjas írás

555. Illyés Gyula és a magyar nyelvművelés = In: "Bátrabb igazságokért." A 80 éves Illyés Gyula életművéről tartott tudományos ülésszak előadásai / Fráter Zoltán szerk. Bp. ELTE, 1982.[1984!]. 120-137. p. Az ülésszak időpontja 1982. nov. 2-3.

556. Az ízléstükrözéstől az ízlésformálásig. (Gondolatok irodalmi és köznyelvünk stílusáról) = In: Az ifjúság beszédkultúrájáról / Deme László TIT, 1984. 72-87. p.

557. Kanászok, madarak, óvónők = Édes Anyanyelvünk, 6., 1984. 1. sz. 6. p.

558. Megemlékezés Nagy J. Béláról = Horizont, 1984. 3. sz. 40-42. p. Koszorúzás és megemlékezés Veszprémben, születésének 100. évfordulóján

559. Mi sem akarunk lemaradni! = Édes Anyanyelvünk, 6., 1984. 2. sz. [17.]p. (Vidám sarok)

560. Nagy J. Bélára emlékezünk = Édes Anyanyelvünk, 6., 1984. 2. sz. 1. p. 100. születésnapján

561. Ötödik konferenciánk küszöbén = NyéK, 57. sz., (1984). 7-9. p.

562. Téves kapcsolás = Édes Anyanyelvünk, 6., 1984. 4. sz. 2. p.

563. Üzenet a Kis Nyelvművelő olvasóinak, munkatársainak = Kis Nyelvművelő (Tatabánya), 1984. ápr. 3-5. p.

1985

564. Anyanyelvi Konferencia-Veszpémben = Édes Anyanyelvünk, 7., 1985. 4. sz. 5. p. A folyóirat címlapján kép: L. L., az AK védnökségének elnöke

565. Beszámoló az V. Anyanyelvi Konferencián = NyéK, 61. sz., (1985). 14-27. p.

566. Házunk és hazánk tájain. (Nyelvművelő film) rendezte: Kenyeres Gábor, főszerk. Lőrincze Lajos. Bp. NOVOTRADE RT, 1985. 124 perc 40 mp. - az 1985-ös AK-ra készült külföldi magyaroknak. Csak néhány másolat maradt, egy a család tulajdonában

567. Hite és hitele volt. Búcsú Gosztonyi Jánostól = NyéK, 58. sz., (1985). 3-4. p. Nekrológ

568. Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk?. Bp. Magyar Nyelvtud. Társ., 1985. 54 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 162. [175]). - a kiadványon 162. szám szerepel, de javítva 175-re!

569. "Jót s jól" = Népszava, 1985. okt. 21. 6. p. A Szép szóval nyelvművelő rovat indítása elé

570. Megjegyzések, gondolatok, tanulságok = NyéK, 61. sz., (1985). 39-47. p.

571. Miért tetszik? = Népszava, 1985. nov. 25. 6. p. (Szép szóval) A rovatcím névadásával kapcsolatos magyarázat

572. Nyelvművelő kézikönyv/Szerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós, Írták Lőrincze Lajos, Elekfi László és mások. Bp. Akad. K. 2. köt. 1985. L-ZS 1291 p. Logika és nyelvi norma; nyelvérzék és nyelvi norma; nyelvi norma; nyelvi rétegek; nyelvi tervezés; nyelvművelés; nyelvművelő babonák; nyelvszokás és nyelvi norma; nyelvtan és nyelvi norma; nyelvtudomány és nyelvművelés; nyelvváltozás - nyelvfejlődés - nyelvromlás; régi nyelv és nyelvi norma; társadalom és nyelv szócikkek írója

573. Találkozások, emlékmorzsák = M. Hírek, 1985. 25-26. sz. 9. p. Fontos képekkel

574. Valóban járvány? = M. Nemzet, 1985. jún. 14. 12. p. (Anyanyelvünk) Szilágyi Ferenc: "Fülsértőek, pazarlóak-elkerülhető(e)k" című cikkéhez, ld. M. Nemzet 1994. nov. 2.

1986

575. Befejezzük? = Népszava, 1986. jún. 23. 6. p. (Szép szóval)

576. Az életműsorozat új darabja. Szabó T. Attila nyolcvan éves = Könyvvilág, 1986. 3. sz. 9. p. Szabó T. Attila: Tallózás a múltban. Vál. tanulmányai 4. kötetének bemutatása és a nyelvész köszöntése

577. Fontos és "fontatlan" = Édes Anyanyelvünk, 8., 1986. 2. sz. 3-4. p. 578. Húsz év: tapasztalatok, tanulságok a nyelvi ismeretterjesztésben = M. Nyelvőr, 110., 1986. 4. sz. 385-401. p. Elhangzott 1986. márc. 3-án Miskolcon, a Magyar nyelv hete megnyitó ünnepségén

578 Húsz év: tapasztalatok, tanulságok a nyelvi ismeretterjesztésben. = M. Nyelvőr, 110. 1986. 4. sz. 385-401. p. Elhangzott 1986. márc. 3-án Miskolcon, a Magyar nyelv hete megnyitó ünnepségén

579. Húsz év: tapasztalatok, tanulságok a nyelvi ismeretterjesztésben. Bp. TIT Nyomda, 1986. 1-16 p. - Klny. a M. Nyelvőr 1986. 4. számából

580. Öreganyám főztje = M. Hírek, 1986. 24-25. sz. 18-19. p.

581. Rendületlenül = Népszava, 1986. jan. 13. 10. p. (Szép szóval)

582. Találkozásaim Áprily Lajossal = In: Képes Kálvin Kalendárium az 1987. évre. Bp. Református Sajtóosztály, 1986. 172-176. p.

1987

583. Amerikai magyarok között = Világ és Nyelv, 1987. 2. sz. 7-8. p.

584. Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének beszámolója = In: AK `85. Az AK tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu szerk. Bp. Múzsák, [1987?]. 17-29. p. A Nyelvünk és kultúránk különszáma

585. "Engem az erdő véd s szeret" = Édes Anyanyelvünk, 9., 1987. 4. sz. 4-5. p. A száz esztendeje született Áprily Lajoshoz fűződő emlékei és élményei

586. Erotic show a night clubban = Édes Anyanyelvünk, 9., 1987. 2. sz. 3-4. p. A Belkereskedelmi Minisztérium utasítja az üzlettulajdonosokat az idegen szavak mellőzésére

587. Lassan haladunk = Édes Anyanyelvünk, 9., 1987. 3. sz. 2-3. p.

588. Megjegyzések, gondolatok, tanulságok = In: AK '85: Az Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása / Imre Samu szerk. Bp. Múzsák, [1986]. 125-133. p. - A NyéK különszáma

589. Non numero horas, nisi serenas = Rab István emlékezete 1886-1957 Pápai Öregdiákok Baráti Köre, 1987. 119-124. p. (Nagy magyar nevelők)

590. Nyelvünk színeiről. Játékos kísérlet családoknak, cserkészeknek = M. Hírek, 1987. 16. sz. 13. p.

591. Találkozásaim Áprily Lajossal = Confessio, 1987. 3. sz. 27-37. p.

1988

592. A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról = In: A magyar nyelv rétegződése / Kiss Jenő; Szűts László szerk. Bp. Akad. K., 1988. 637-650. p. A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai

593. Ember, nyelv, táj. II. A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig = M. Nyelvőr, 112., 1988. 3. sz. 260-270. p.

594. Ember, nyelv, táj. II. A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig = In: Ember, nyelv, táj. A magyar nyelv hete 1988. Szombathely / Berend T. Iván; Lőrincze Lajos; Imre Samu. Bp. TIT, [1988]. 4-14. p. - Klny. a M. Nyelvőr 1988. 3. számából

595. Fűzfák és szilfák = Édes Anyanyelvünk, 10., 1988. 1. sz. 5. p.

596. Határtalan munka. Gondolatok a könyvtárban = M. Hírek, 1988. 19. sz. 6. p. Ötven éves a Magyarok Világszövetsége

597. Hogy unokáink is hallhassák... = Édes Anyanyelvünk, 10., 1988. 2. sz. 4-5. p.

598. Az MTA helyesírási bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében / Halász Bélával, Keresztury Dezsővel = Orvosi Hetilap, 1988. 25. sz. 1325-1326. p.

599. Na majd az oskolába! (Amikor én még kis srác voltam) = In: Családok könyve '88. Bp. Magyar Média, 1988. 156-158. p. (Családi lap kiskönyvtár)

600. A nyelvi normáról-a nyelvjárások felől = Édes Anyanyelvünk, 10., 1988. 3. sz. 6. p.

601. A rétesekről és Rétesékről = Édes Anyanyelvünk, 10., 1988. 2. sz. 6. p.

602. Ülésezett az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége I. Beszámolók / ~ ~, Szende Aladár és mások = NyéK, 1988. 14-43. p.

603. Ülésezett az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége II. A vita összegzése = NyéK, 70. sz., (1988). 49-54. p.

1989

604. Állásfoglalás az orvosi helyesírás ügyében / Halász Bélaval, Keresztury Dezsővel = M. Nyelvőr, 113., 1989. 1. sz. 16-18. p.

605. Balázs János (1914-1989) = M. Nyelvőr, 113., 1989. 3. sz. 366-368. p.

606. Beszéd és írás = M. Hírek, 1989. 24. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk)

607. Bilingérezés. Szógyűjtemény Szentgál XVIII-XIX. századi nyelvéből / Lőrincze Lajos. Szerk. Balogh Ferencné, fotók Róka Lajos. Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 1989. 78 p. 15 t. Ism.: 1171, 1176, 1179, 1183, 1191. tételszámokon

608. Böjtös szólások = M. Hírek, 1989. 9. sz. szabadidő mell. 4. p.

609. Bölcsességek a bolond-ságról = M. Hírek, 1989. 6. sz. szabadidő mell. 4. p.

610. Bundatörténet = Édes Anyanyelvünk, 11., 1989. 3. sz. 6. p. A bunda jelentésének változása

611. Csak hivatalosan! = M. Hírek, 1989. 11. sz. szabadidő mell. 4. p.

612. Egy húron pendülnek = M. Hírek, 1989. 10. sz. szabadidő mell. 4. p. Szólásmagyarázat

613. Egy vakond vagy több vakondok = M. Hírek, 1989. 15. sz. 56. p. (Édes anyanyelvünk)

614. Elnöki köszöntő. [Egerben, a Magyar nyelv hete megnyitóján] = M. Nyelvőr, 113., 1989. 3. sz. 257-262. p.

615. Évek és esztendők = M. Hírek, 1989. 2. sz. szabadidő mell. 4. p.

616. Furcsa nevek = M. Hírek, 1989. 12. sz. szabadidő mell. 4. p.

617. Gyermekkorom állatvilága = In: Szereti Ön az állatokat? Beszélgetések művészekkel és tudósokkal / Illés Lajos. Bp. Gondolat, 1989. 29-39. p.

618. Ha vallhatja és vállalhatja... Üzenet az anyanyelv hetét ünneplőknek = M. Hírek, 1989. 23. sz. 10-11. p. A CSEMADOK nyelvművelő ünnepére Szlovákiába

619. Határkőnél? A VI. Anyanyelvi Konferencia elé = M. Hírek, 1989. 11. sz. 14. p. (Mit várok a VI. AK-tól?)

620. Ház és haza = M. Hírek, 1989. 3. sz. szabadidő mell. 4. p.

621. Hon és haza = M. Hírek, 1989. 14. sz. 50. p. (Édes anyanyelvünk)

622. Grétsy László: Mérlegen a televízió nyelvi bizottsága. Lőrincze Lajos és mások hozzászólásával = Jel-kép, 1989. 2. sz. 72-79. p.

623. Az idegen szavakról = M. Hírek, 1989. 5. sz. szabadidő mell. 4. p.

624. Itt a körömvers ideje... = Édes Anyanyelvünk, 11., 1989. 4. sz. 6. p. Kányádi Sándorról és a körömversről

625. Kecskeméten találkozunk! = NyéK, 74. sz., (1989). 3-5. p. Felkészülés a VI. AK-ra

626. Képzelt beszélgetés egy szoboravatáson = Tiszatáj, 1989. 11. sz. 44-49. p. Déry Tibor balatonfüredi szobrának avatásán

627. A latin nyelv nyomai városunkban = In: Pápai kollégiumi történetek / Csizmadia Károly. Pápa A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, 1989. 38-40. p.

628. Megújulás felé. Lőrincze Lajos köszöntő szavai a kecskeméti konferencián = Édes Anyanyelvünk, 11., 1989. 4. sz. 4. p.

629. Mi lesz a kolozsvári káposztával? = M. Hírek, 1989. 8. sz. szabadidő mell. 4. p.

630. Mi magyarul vagyunk emberek = In: Beszélgetések a magyarságtudatról itthon és a nagyvilágban / Fejér Gyula. Bp. Hírnök K., 1989. 83-87. p. Fényképekkel

631. Miért bunda a bunda? = M. Hírek, 1989. 7. sz. szabadidő mell. 4. p.

632. Miért nem fűlik a fogunk? = M. Hírek, 1989. 22. sz. 50. p. (Édes anyanyelvünk)

633. A Mihályok köszöntése = M. Hírek, 1989. 18. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk)

633/a. Miska, Misi, Miskacska = M. Hírek, 1989. 19. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk)

634. Nyelvművelés /Fábián Pállal. - 2. bőv. kiad. Bp. Tankönyv K., 1989. 286 p. - Elemző feltárását ld.: 700. tételszámon Ism.: 1055, 1082, 1087 tételszámokon

635. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát! = M. Hírek, 1989. 23. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk) Szólásmagyarázat

636. Nyelvünk és életünk = M. Hírek, 1989. 1. sz. szabadidő mell. 4. p.

637. Nyelvünk is foszlik, szakadoz... = M. Hírek, 1989. 16. sz. 50. p. (Édes anyanyelvünk)

638. Nyelvünk sorsa a világban = M. Nyelvőr, 113., 1989. 2. sz. 129-131. p.

639. Okos, mint a turdai kos = Édes Anyanyelvünk, 11., 1989. 2. sz. 2. p. Szólásmagyarázat

640. Részletek a VI. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak anyagából = NyéK, 76. sz., (1989). 3-4. p. 40-44. p.

641. Sokat köszönhetek a pápai kollégiumnak = In: Pápai kollégiumi történetek / Csizmadia Károly. Pápa Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, 1989. 26. p.

642. Somlai bor és csurgai Madonna = M. Hírek, 1989. 20. sz. 56. p. (Édes anyanyelvünk)

643. A szórend költőinknél = M. Hírek, 1989. 13. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk)

644. Téves kapcsolás = M. Hírek, 1989. 21. sz. 47. p. (Édes anyanyelvünk) Félrevezető, félremagyarázható megfogalmazások

645. Üzenet az anyanyelv hetét ünneplőknek = CSEMADOK Híradó (Dunaszerdahely), 1989. 2. félév 1. sz. 10-15. p. Szlovákiába

646. Üzenet az anyanyelv hetét ünneplőknek = Hitel, 1989. 24. sz. 36-37. p. Szlovákiába

647. Üzenet az anyanyelv hetét ünneplőknek = Hét (Pozsony), 1989. 49. sz. 11. p. (Kincsünk az anyanyelv) Szlovákiába

648. Változik a nyelv = M. Hírek, 1989. 4. sz. szabadidő mell. 4. p.

1990

649. Állati = Édes Anyanyelvünk, 12., 1990. 3. sz. 9. p. (Tavalyi jegyzeteimből) A "hiénázik" szó új jelentése

650. Amerikázunk? = Édes Anyanyelvünk, 12., 1990. 1. sz. 6. p. Az "amerikázás" szó jelentése

651. Az Anyanyelvi Konferencia jövőjéről = NyéK, 79. sz., (1990). 36-41. p.

652. Balázs János (1914-1989) = Új Erdélyi Múzeum, 1990. 1-2. füzet. 250-253. p.

653. Bibliai szólások = M. Hírek, 1990. 3. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk)

654. Borivóknak való = In: A balatonfüred-csopaki borvidék története / Lichtneckert András. Veszprém Veszprém Megyei Levéltár, 1990. 497-498. p.

655. Döcögő fogalmazás = Népszava, 1990. jan. 22. 6. p.

656. Egy szálfa dőlt ki = NyéK, 80., (1990). 3-4. p. Imre Samuról, halálakor

657. Elnöki megnyitó = In: Péchy Blanka emlékezete. Tanulmányok. Győr, Művelődési Ház és Kazinczy Ferenc Gimnázium, 1990. 11-13. p. Az 1989. szept. 23-i győri Péchy Blanka emlékülés anyagából

658. Huzavona = M. Hírek, 1990. 43. sz. 1. p. 42. p. (Édes anyanyelvünk) Szómagyarázat

659. A kollégium és a magyar nyelv = Új Horizont, 1990. 6. sz. 42-50. p. A Pápai Ref. Kollégiumról és a Bp.-i Eötvös Kollégiumról

660. Merre tart az Anyanyelvi Konferencia? = Édes Anyanyelvünk, 12., 1990. 4. sz. 3. p. Két évtized mérlege

661. Nyelvművelés / Fábián Pállal. - 2. kiad. Bp. Tankönyv K., 1990. (ELTE Bölcsészettudományi Kar. Mai magyar nyelvi gyakorlatok 4.)

662. II. Mai nyelvművelésünk főbb kérdései + III. Nyelvművelő írások = In: Mai magyar nyelvi gyakorlatok. 4. Nyelvművelés / Fábián Pál; Lőrincze Lajos. - 2. kiad. Bp. Tankönyv K., 1990. (ELTE Bölcsészettudományi kar) Emberközpontú nyelvművelés A nyelvi normák-a nyelvjárások felől Körülményeskedhetnémség Az idegen szavakról

663. A szegényekről és a szegénységről = Édes Anyanyelvünk, 12., 1990. 2. sz. 5. p. "szegény" a szólásmondásokban

664. Szókölcsönzés a szomszédból = Népszava, 1990. okt. 15. 6. p. a szomszédos nyelvekből, főleg románból átvett szavak

665. Szükség és divat: Szponzorvilág = M. Hírek, 1990. 17. sz. 42. p

666. Találkozásom a Bibliával./ Lőrincze Lajos, Kányádi Sándor, Fodor András és mások = Confessio, 1990. 3. sz. 46-48. p.

667. Tepertő és vidéke = M. Hírek, 1990. 2. sz. 42. p. (Édes anyanyelvünk) Szóváltozatok magyarázata

668. [Tóth Sándorról, A.] = In: A. Tóth Sándor 1904-1980. emlékkiállítás. (Katalógus) / Szíj Béla. Pápa, 1990. 8-9. p.

1991

669. Böngészés a Biblia "tájszavai" között = Jó Hír, [19]91. 2. sz. 139-142. p.

670. Hazamegyek a falumba. Önéletrajzi elmélkedések a nyelvhasználatról = In: Újhold Évkönyv, 1991. 1. sz. 70-84. p.

671. Az idegen szavak használatáról = In: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a 7. oszt. számára / Péntek János; Kalapáti Jolán; Nagy Kálmán. Bucuresti, Ed. Didactica si Pedagogica, 1991. 218. p.

672. A kollégium és a magyar nyelv = Látóhatár, 1991. 5. sz. 41-55. p. A Pápai Ref. Kollégiumról és a Bp.-i Eötvös Kollégiumról

673. A lélek balga fényűzése? = RTV Újság, 1991. 17. sz. 2. p. A 25. magyar nyelv hete alkalmával az irodalom, a költészet megbecsüléséről

674. Meg van a magyarázat? = Édes Anyanyelvünk, 13., 1991. 3. sz [a 2. szám tartalomjegyzékében is szerepel]. 10. p. Válasz Makra Zsigmond az "önként és dalolva" szólásszerű kifejezés magyarázatára.

675. [Önvallomás, összegzés az életéről] = In: Bakony-Balatoni Kalendárium 1992. Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 1991. 57-59. p.

676. Öreganyám főztje = In: Bakony-Balatoni Kalendárium 1992. Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 1991. 198-203. p.

677. A "Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok" újjászületése = NyéK, 81., 1991. 59-62. p.

678. A tények ismeretéről és tiszteletéről = M. Nemzet, 1991. szept. 21. 10. p. (Anyanyelvünk) A "felvállal" használatáról

679. Zágon felé = In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Bp. [ELTE Bölcsészettudományi Kar], 1991. 415-419. p.

680. Zágonban-másodszor = Édes Anyanyelvünk, 14.[13!], 1991. 1. sz. 1-2. p. a Mikes Kelemen emlékülésen 1990. szept. 22-én

1992

681. Csúnya szóval mondva = M. Nemzet, 1992. máj. 16. 10. p. (Anyanyelvünk)

682. Eperfa-szederfa = Édes Anyanyelvünk, 14., 1992. 1. sz. 7. p.

683. Hogyan újul meg az anyanyelvi konferencia? Telefonbeszélgetés dr. Lőrincze Lajossal = Új Horizont, 1992. 4-5. sz. 7-9. p.

684. [Kézirásos levél László Gyulához] = Új Horizont, 1992. 4-5. sz. 23. p.

685. [Kézírásos levél László Gyulához] = In: Arckép és kézírás / László Gyula. Veszprém Új Horizont K., 1992. 75. p. (Új Horizont 1.)

686. Kórházi jegyzetek, gondolatok = Édes Anyanyelvünk, 14., 1992. 2. sz. 6-7. p.

687. Kórházi jegyzetek, gondolatok = Édes Anyanyelvünk, 14., 1992. 3. sz. 6. p.

688. Köszöntő [a VII. AK résztvevőihez] = NyéK, 86. sz., (1992). 3-4. p.

689. [Levél] az Anyanyelvápolók Szövetségének 3. közgyűléséhez = Édes Anyanyelvünk, 14., 1992. 4. sz. 1. p.

690. Van egy története? Dr. Lőrincze Lajosnak, a magyar nyelv professzorának van = Reader`s Digest Válogatás, 1992. 7. sz. 66. p.

691. Veszprémi tervek = M. Nemzet, 1992. okt. 10. 10. p. Veszprémben általános iskolát neveznek el Simonyi Zsigmondról

1993

692. Kórházi jegyzetek, gondolatok = Angliai Magyar Tükör, 1993. 1. sz. 15-16. p.

693. Megnől az ember szíve. Barátok-emlékek-találkozások/ Lőrincze Lajos. Szerk. Balogh Ferencné, Kolczonay Katalin, Raffai István, borító: Udvardi Erzsébet. Veszprém Új Horizont, 1993. 234 p. Képes krónika címen [fotók]: 235-253. p. - Pomogáts Béla: A nemzet katedráján c. bevezetőjével Ism. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1209, 1210, 1211, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1231, 1237, 1245, 1251, 1256, 1263, 1266, 1267, 1268, 1278, 1297, 1301, 1303, 1308, 1318, 1319, 1327, 1334, 1349, 1353, 1365, 1369. tételszámokon

1 A forrásoknál. 9-13. p. Anyenyelv, mint az ismeretszerzés eszköze

2 Na majd az oskolába!. 13-15. p.

3 Nyelvészet a Cinca-parton. 15-17. p.

4 Gyermekkorom állatvilága. 17-24. p.

5 Nyakaszegett, vadszelence, pipitér. 24-29. p.

6 Ex libris. 29-37. p.

7 Otthonaim. 38-42. p. Szentgál, Vác, Bp. érlelő élményei

8 Hazamegyek a falumba. 43-58. p. Lírai visszaemlékezés a gyermekkorra

9 Ballada az igazságos emberről. 58-60. p. Novella, Vas Lajos álnéven 1941-ből

10 Kisasszonyok falun. (Még egyszer a "pöttyösökről". Ennek is igaza van.). 61-63. p. Életrajzi ihletésű novella Vas Lajos álnéven 1940-ből

11 A kollégium és a magyar nyelv. 67-77. p.

12 Non numero horas, nisi serenas. 77-81. p. Rab István tanárának hatásáról

13 Találkozásom a Bibliával. 81-83. p.

14 A betű megöl, a lélek megelevenít / Hegyi Béla. 84-95. p.

15 Én tudom a tisztességet. 96-98. p.

16 Tartozom a nemes vármegyének. 99-102. p. életrajzi ihletésű novella

17 Barangolás Tevel körül. 102-104. p. életrajzi ihletésű novella

18 Nyelvmegőrzés. 107-111. p.

19 Az érdeklődés elmélyítéséért. 111-113. p. A magyar nyelv hete

20 Mondottam ember. 114-117. p. A III. Anyanyelvi Konferencián (Szombathelyen) elmondott beszámoló a magyart beszélő közösségek szolgálatáról

21 Határkőnél. [Az anyanyelvi mozgalom tíz évéről]. 118-132. p.

22 Emberléptékű nyelvművelést. 132-135. p.

23 Táj, nyelv, ember. 136-141. p.

24 A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig. 141-152. p.

25 Nyelvünk sorsa a világban. 155-158. p.

26 Zágon felé. 158-162. p.

27 Zágonban-másodszor. 162-164. p.

28 Üzenet a szomszédba. 164-167. p.

29 Nemzetben él a nyelv. 167-171. p.

30 Merre tart az Anyanyelvi Konferencia?. 171-174. p.

31 Megnől az ember szíve. 174-179. p. Nyelvjárási gyűjtés

32 Itt a körömvers ideje... 179-181. p. Kányádi Sándor és a körömvers műfaja

33 A nyelvművelő Kodályról. 185-192. p.

34 Találkozásaim Áprily Lajossal. 192-197. p.

35 Képzelt beszélgetés egy szoboravatáson. 198-203. p.

36 Illyés Gyula és a magyar nyelvművelés. 203-213. p.

37 "Egy öregebb pásztor". 214-216. p. Keresztury Dezsővel Illyés Gyula 80. születésnapján

38 Derüs szívvel szállok az urnak... 216-219. p. Kapcsolata Kereszturyval a dunántúliság jegyében

39 Kilencszáz éves a Tihanyi Alapítólevél. 223-224. p.

40 Veszprémi tervek. 224-225. p. Veszprémben általános iskolát neveznek el Simonyi Zsigmondról

41 Hittel és meggyőződéssel. 226-230. p. Kulcsár Katalin rádiós interjúja, (rövidítve) főleg diákkori emlékeiről

42 Kórházi jegyzetek, gondolatok. 230-234. p.

694. Megnől az ember szíve = Szabad Föld, 1993. nov. 2. 13. p. "A nyelvtudós végső üzenete"

695. Nyelvművelés / Fábián Pállal. - 3. kiad. Bp. Nemzeti Tankönyvk., 1994. - Elemző feltárását ld.: 700 tételszámon

696. Üzenete a kórházból, betegágyából = Édes Anyanyelvünk, 15., 1993. 1. sz. 1. p.

697. Zágonban = Háromszék (Románia), 1993. nov. 24. 5. p.

1994

698. Előszó helyett...[Levél a nemesvámosiakhoz] = In: Nemesvámos története / Veress D. Csaba; Hudi József és mások. Veszprém Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet, 1994. 5-6. p. Utolsó "írása" ez, 1993. augusztus 19-én diktálta Balogh Ferencné könyvtárosnak

699. Nyelvművelés / Fábián Pállal. - 4. kiad. Bp. Nemzeti Tankönyv K., 1994. - Elemző feltárását ld.: 700. tételszámon

700. II. Mai nyelvművelésünk főbb kérdései. + III. Nyelvművelő írások = In: Nyelvművelés / Fábián Pál; Lőrincze Lajos. Bp. Nemzeti Tankönyv K., 1994. 119-177. p. 181-187. p. 217-218. p. 219-225. p. 225-240. p. - Nyelvművelő írások: Emberközpontú nyelvművelés, A nyelvi normákról..., Körülményeskedhetnémség, Az idegen szavakról (Benkő L-dal) ...... tételek változatlan utánnyomása

701. Megnől az ember szíve : Barátok-emlékek-találkozások. - 2. kiad. Veszprém Új Horizont, 1994. 234 p. Képes krónika címen [fotók]: 235-254. p. - részletes tartalmat lásd: 694. tételszámnál Ism: 1308, 1349. tételszámon

702. vallomása pályájáról = In: Lőrincze Lajos (1915-1993). Bp. ELTE Fonetikai Tanszék, 1994. 3-5. p. (A hetvenes évek magyar nyelvészei. Pályaképek és önvallomások 33./Bolla Kálmán sorozatszerk.) Az 1975. október 7-i videófelvétel szövegét Földi Éva jegyezte le

1995

703. Lőrincze Lajos elnöki megnyitója = In: Anyanyelvünk szolgálatában / Hérics Lajosné szerk. Győr Kazinczy Gimnázium, 1995. 16-18. p. elhangzott a Péchy Blanka emlékülésen 1989. szept. 23-án Győrött

704. [Levél Hérics Lajosnénak 1993. július 14-én] = In: Anyanyelvünk szolgálatában / Hérics Lajosné. Győr Kazinczy Gimnázium, 1995. 143. p.

705. Mit műveltem? = Új Magyarország, 1995. nov. 25. 14-15. p. 1982. szeptember 5-én írta Pápai Lajos felkérésére a Látogatóban Lőrincze Lajosnál című tévéműsor alapjául

706. Mit műveltem? = NyéK, 91-92. sz., (1994-95). 17-25. p. a 25. oldalon kézirat 1982. szeptember 5-én írta Pápai Lajos felkérésére a Látogatóban Lőrincze Lajosnál című tévéműsorhoz


A róla szóló írások és a vele készült beszélgetések, interjúk

1937-38

707. [Eötvös kollégiumi tagságot adományoz L. L.-nak és tizenhat társának az 1937/38-as tanévtől] a Vallás és Közoktatási Miniszter = Hivatali Közlöny, 1937. aug. 1. 24. sz.

1939

708. Ki beszél jól magyarul? = Pesti Napló, 1939. ápr. 21. 6. p. Az első magyar jókiejtési versenyt L. L. nyerte Móra Ferenc: Osztozkodás című történetével. A zsűri tagjai: Kodály Zoltán, Zsirai Miklós, Pais Dezső, Horváth János, Győrffy István, Lazicziusz Gyula voltak

709. SZERELEMHEGYI Ervin: Ki tud szebben magyarul beszélni? Harminchat egyetemi hallgató nemes versengése a "Jó Magyar Kiejtés" versenyén = Pesti Hírlap, 1939. ápr. 21. 6. p.

1942

710. (-th): Beszéljünk szépen magyarul = Képes Krónika, 1942. 18. sz.[15.]p. Jókiejtési verseny

1947

711. BALASSA Iván: Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete = Ethnographia, 1947. 3-4. sz. 340. p. Könyvismertetés

712. -tanu: Mozgalmas élet a Népi Kollégiumban = Pápai Néplap, 1947. nov. 16. 4. p. A Teleki Intézet tagjaként beszélt a néprajzi gyűjtés módszertanáról

1949

713. PÉTER László: Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete = M. Nyelvőr, 73., 1949. 2. sz. 116-118. p. Könyvismertetés

1951

714. KÁLMÁN Béla: Benkő Loránd-Lőrincze Lajos: Magyar Nyelvjárási Bibliográfia = M. Nyelvjárások I. Debrecen, 1951. 165-166. p. Könyvismertetés

1952

715. BÁRCZI Géza: A nyelvművelés elvi kérdéseihez. I. Hozzászólás L. L. akadémiai előadásához = M. Nyelv, 48., 1952. 1-4. sz. 10-18. p. - L. válasza uo. 19-21. p. Az előadás elhangzott 1951. dec. 12-én az Akad. Nyelvművelő Biz. ülésén

716. KÁLMÁN Béla: Benkő Loránd-Lőrincze Lajos: Magyar nyelvjárási bibliográfia. 1817-1949 = Acta Ling. Acad. Scient. Hung., 1952. 2-4. sz. 465-468. p. - Besprechung Könyvismertetés

717. KÁLMÁN Béla: Benkő Loránd-Lőrincze Lajos: Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817-1949. Besprechung. Bp. Akad. K., 1952. 465-468. p. - Klny. az Acta Ling. Acad. Scient. Hung. 1952. 2-4. számából Könyvismertetés

718. LIGETI Lajos: A második országos nyelvészkongresszus tanulságai = Szabad Nép, 1952. nov. 28. 3. p. A záróülésen L. L. számolt be a nyelvtudomány területén folyó munkákról és feladatokról

719. NÉMETH Géza [Németh G. Béla]: Hozzászólás Lőrincze Lajos: A nyelvművelés elvi kérdései-hez = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 2., 1952. 1-4. sz. 440-441. p.

720. PÉTER László: Népdalaink tájnyelvi előadásáról = M. Nyelvőr, 76., 1952. 6. sz. 428-430. p. Vita L. L.: Népdal-tájnyelv-nemzeti kultúra cikkével ld:

721. PROHÁSZKA János: Benkő Loránd, Lőrincze Lajos: A magyar nyelvjárás bibliográfiája 1817-1949 = M. Nyelvőr, 76., 1952. 1. sz. 33. p. könyvismertetés

1953

722. (-): [Lőrincze Lajos Nyelv és élet című könyvéről] = Vigilia, 1953. 7. sz. 380-382. p.

723. Bárczi Géza: Lőrincze Lajos: Nyelv és élet = M. Nyelv, 49., 1953. 1-2. sz. 117-127. p. Könyvismertetés

724. KOVALOVSZKY Miklós: Lőrincze Lajos: Nyelv és élet = M. Nyelvőr, 77., 1953. 3-4. sz. 273-278. p. Könyvismertetés

725. MAKAY Gusztáv: A nyelvművelés kérdéseiről. Jegyzetek L. L.: Nyelv és élet c. könyvéről = Csillag, 1953. 9. sz. 1384-1389. p.

726. NÉMETH Géza, [Németh G. Béla]: "Elvszerűség" és "liberalizmus" a nyelvművelésben. Hozzászólás Makay Gusztáv kritikájához [Lőrincze Lajos: Nyelv és élet című könyvéről] = Csillag, 1954. 1. sz. 115-120. p.

727. Nyelv és élet = Új Ember, 1953. 10. sz. 4. p. Könyvismertetés

728. PÉTER László: Válasz Lőrincze Lajosnak = M. Nyelvőr, 77., 1953. 3-4. sz. 250-252. p. A népdalok tájnyelvi előadásával kapcsolatos vitához ld:

729. RÁCZ Endre: Ismertetés az újabban megjelent nyelvtudományi munkákról = Anyanyelvünk az iskolában, 1953. 1. sz. 27-30. p. Többek között a Nyelv és élet, valamint a Magyar nyelvjárási bibliográfiáról is

1954

730. TAMÁS Ernő: Lőrincze Lajos: Nyelv és élet = A könyvtáros, 1953. 4. sz. 47. p. Könyvismertetés

731. A Nyelvművelő Főbizottság 1954. december 8-án tartott ülésének jegyzőkönyve = M. Nyelvőr, 79., 1955. 1. sz. 165. p. Lőrincze ismertette a Kis magyar nyelvőr című kötet vázlatát és terveit

1955

732. A Nyelvművelő Főbizottság 1955. június 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve = M. Nyelvőr, 79., 1955. 4. sz. 493-494. p. a tervezett Kis Magyar Nyelvőr címe Nyelvművelés lesz

733. TÓBIÁS Áron: Nyelvjáráskutatáson-mikrofonnal = M. Rádió, 1954. 36. sz.[8.]p. Zala megyében

734. - -: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = M. Sajtó, 1955. 3. sz. borítóján

1956

735. BÓKA László: Nyelvművelő = Élet és Tud., 1956. aug. 1. 985. p. könyvismertetés

736. BALOGH Lajos: Külföldi vendégek Bukarestben = Előre (Bukarest), 1956. máj. 12. 1. p Benkő Loránddal Romániában járt

737. Édes anyanyelvünk = Esti Budapest rádióműsora, 1956. júl. 1.-júl. 7-ig Figyelemfelhívás a rádióműsorra

738. GRÉTSY László: A Nyelvművelő (szerk. Lőrincze Lajos) című könyvről = M. Nyelvőr, 80., 1956. 4. sz. 489-494. p. Könyvismertetés

739. HERNÁDI Sándor: Nyelvművelő (szerk. Lőrincze Lajos) = Köznevelés, 1956. 18. sz. 427. p. Könyvismertetés

740. IMRE Samu: Lássa? -Lássa! = M. Rádió, 1956. 22. sz. 6. p. Lőrinczére hivatkozva foglal állást

741. KOVÁCS Mihály, H.: Nyelvművelő (szerk. Lőrincze Lajos) = Széphalom, 1956. 3-4. sz. 124-127. p. Könyvismertetés

742. NAGY Tibor: Nyelvművelő = Népművelés, 1956. 8. sz. 59. p. Könyvismertetés

743. n. i.: A szeplőtelen magyar nyelv búvárai közt = Esti Budapest, 1956. okt. 9.[4.]p. Mint a Nyelvtudományi Intézet vezetőjét kérdezi Lőrinczét feladataikról

744. SZENDE Aladár: Nyelvművelő = Természet és Társadalom, 1956. 8. sz. 511-512. p. Könyvismertetés

745. Új magyar nyelvművelő könyv. (Híradás a Nyelvművelő című kötet megjelenéséről) = Szabad Nép, 1956. jún. 20. 4. p.

1957

746. SZÁNTÓ Dénes: Kovboj...? = Rádióújság, 1957. 20. sz. 5. p. Vita Lőrinczével a kovboj szó kiejtéséről ld:

747. VÉGH József: A magyar nyelvatlaszgyűjtés tanulságai a nyelvjáráskutatásban. Gondolatok Lőrincze Lajosnak "A magyar nyelvatlasz anyaggyűjtésének módszere..." című tanulmányával kapcsolatban = M. Nyelvőr, 81., 1957. 1. sz. 102-108. p.

1958

748. KUBINYI László: Nyelvművelő = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 12., 1958. 1-4. sz. 467-471. p. Könyvismertetés

749. VAJK Vera: Hej, édes anyanyelvünk. Beszélgetés Lőrincze Lajossal, a Nyelvtudományi Intézet helyettes igazgatójával = Népszava, 1958. márc. 12. 5. p.

1959

750. DEMETER Imre: Színházi beszélgetés Lőrincze Lajossal = Film-Színház-Muzsika, 1959. 13. sz. 10-11. p. - arcképpel

751. FARKAS Klári, R.: " Szeretnék találkozni az irodalom képviselőivel...". A nyelvművelés időszerű kérdéseiről beszél Lőrincze Lajos kandidátus = M. Nemzet, 1959. jan. 8. 4. p.

752. (S. I.): Iskolai nyelvművelő = Népművelés, 1959. 9. sz. 28. p. könyvismertetés

753. SZÉKELY Béla: Iskolai nyelvművelő = Pedagógiai Szemle, 1959. 10. sz. 980-981. könyvismertetés

754. SZENDE Aladár: Iskolai nyelvművelő = M. Nyelvőr, 83., 1959. 3. sz. 302-305. p. könyvismertetés

755. SZÖKE István: Iskolai nyelvművelő = Élet és Tud., 1959. 29. sz. 922. p. (Könyvekről) könyvismertetés

756. T. I. [TAMÁS István]: A magyar nyelv nagytérképe. Készül a magyar nyelvatlasz = M. Nemzet, 1959. szept. 13. 7. p. Lőrinczét, mint a Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettesét kérdezi

757. T. I. [TAMÁS István]: A színházi és rádiónyelvről. A nyelvművelő konferencia vitájából = M. Nemzet, 1959. okt. 16. 4. p.

758. TOMPA József: Nyelvművelő könyveink mérlege az "Iskolai nyelvművelő" című kötet megjelenése alkalmából = Valóság, 1959. 4. sz. 106-108. p. a Nyelv és élet, Édes anyanyelvünk, Iskolai nyelvművelő, Nyelvművelésünk főbb kérdései és más könyvek értékelése

759. VÁNDOR Györgyi: A nyelvművelés ma már épülő társadalmunk közös ügye = Népszava, 1959. okt. 6. A pécsi "Anyanyelvi műveltségünk" konferenciáról, különösen Lőrincze előadásáról tudósít

1960

760. DEREGEÁN Gábor: Ki mire vitte? Lőrincze Lajos nyelvész = Középdunántúli Napló, 1960. febr. 27. 6. p. (pápai kiadás)

761. V. GY.: Kedves Édes anyanyelvünk! = RTV Újság, 1960. 46. sz.[11.]p.

1961

762. BÓKA László: Általános nyelvrontás vagy nyelvfejlődés. (Hajdú Henriknek Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk című kötetéről írt bírálatáról) = Új Írás, 1961. 10. sz. 946-947. p.

763. BÓKA László: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = Élet és Irod., 1961. 25. sz. 8. p. Könyvismertetés

764. BOROS János: Édes anyanyelvünk = RTV Újság, 1961. 21. sz. 2. p. Lőrinczét kérdezgeti a rádióadások és az azonos című könyv megjelenése alkalmából

765. EGEDY Mária: Anyanyelvi műveltségünk. (A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga) = Magyartanítás, 1961. 3. sz. 130-135. p.

766. EGEDY Mária: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = Magyartanítás, 1961. 6. sz. 285-286. p. Könyvismertetés

767. HAJDU Henrik: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = Új Írás, 1961. 9. sz. 852-855. p. Könyvismertetés

768. I. M. [ILIA Mihály]: Édes anyanyelvünk = Tiszatáj, 1961. 10. sz. 10. p. Könyvismertetés

769. MARGÓCSY József: Édes anyanyelvünk = Borsodi Szemle, [1961.] 4. sz. 493-496. p. Könyvismertetés

770. NÉMETH S. Géza [Németh G. Béla]: A nyelvművelés új útján = Népszabadság, 1961. nov. 10. 9. p. Könyvismertetés

771. NYÍRI Lajos: Édes anyanyelvünk = M. Nyelvőr, 85., 1961. 4. sz. 478-481. p. Könyvismertetés

772. SZENDE Aladár: A helyes magyarság iskolája. Megjelent Lőrincze Lajos "Édes anyanyelvünk" című könyve = Közalkalmazott, 1961. 6. sz.[4.]p.

773. SZÉPE György: Újabb könyvek a nyelvi kultúra területén = Köznevelés, 1961. 14-15. sz. 453. p. Ismertetés az Édes anyanyelvünk és az Anyanyelvi műveltségünk... című könyvekről

774. SZÖKE István: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = Élet és Tud., 1961. 30. sz. 943. p. (Könyvekről)

775. TAMÁS István: Édes anyanyelvünk = M. Nemzet, 1961. jún. 18. 8. p. Könyvismertetés

776. TURI András: Vajjon vagy vajon? = Esti Hírlap, 1961. ápr. 28. 2. p. Közérdekű nyelvi kérdésekről faggatta Lőrinczét

777. VARGA Györgyi, G.: Nyelvművelésünk helyzete és feladatai: A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga című könyvről = M. Tudomány, 1961. 11. sz. 710-711. p. - részletesen ismerteti Lőrincze előadásának tartalmát

778. Z. V. [ZOLNAY Vilmos]: Lőrincze Lajos Édes anyanyelvünk könyvéről = Könyvtáros, 1961. 12. sz. 761-762. p.

1962

779. BENKÖ Tibor: Félmillió "térképjel" a készülő nyelvatlaszban = Hétfői Hírek, 1962. szept. 3. Lőrinczét kérdezi a nyelvatlasz várható hatásáról a nyelvi ismeretterjesztésben

780. CSERES Tibor: Aki herélten lovagol, de csődörön érzi magát = Kortárs, 1962. 2. sz. 306-308. p. Vita/válasz Lőrincze: Aki a nők párájában megparipásodik című írására. Ld. Kortárs, 1962. 1. sz.

781. CZANIK Péter: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = Teológiai Szemle, 1962. 1-2. sz. 47. p. Könyvismertetés

782. Első ízben osztották ki a Bugát Pál emlékérmet = M. Nemzet, 1962. máj. 29. 6. p. A TIT alapítójáról elnevezett díjat nyolcan kapták meg, köztük Lőrincze Lajos is

783. FEKETE Gyula: Édes-keserves anyanyelvünk = Kortárs, 1962. 2. sz. 291-294. p. Könyvismeretés

784. GB.: Szégyen-e nyelvjárásban beszélni? Kóutaj-Symposion-Argo. Lőrincze Lajos pénteki előadásáról = Kelet-Magyarország, 1962. febr. 25. 4. p.

785. GYÁRFÁS Imre: Nyelvművelés-emberművelés. A Lőrincze könyvről és vitájáról = Napjaink, 1962. ápr. 4. 12. p. Előzményei: Új írás 1961. 9. 10. és 1962. 2. számaiban

786. HAJDU Henrik: A zsargon dícsérete avagy "lépjünk fel" a germanizmus "érdekében". (megjegyzés Bóka Lászlónak Lőrincze Lajos védelmében írott cikkéhez) = Új Írás, 1962. 2. sz. 187-188. p.

787. HORVÁTH Mária: Anyanyelvi műveltségünk = Irodalomtörténet, 1962. 3-4. sz. 439. p. Ismerteti a fenti kötetet, hosszan elemzi L. L. Nyelvművelésünk helyzete és feladatai című írását is

788. NÉMETH G. Béla: Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = MTA Nyelv és Irodalomtud. Oszt. Közl., 19., 1962. 1-4. sz. 357-361. p. Könyvismertetés

789. (-ó) [RADÓ Ferenc]: Beszélgetés Dr. Lőrincze Lajossal édes anyanyelvünkről = Kisalföld, 1962. ápr. 1. 4. p.

790. (-ő-r): 1000 szerző- 1 mű. Készül az új, népszerű nyelvhelyességi könyv = Hétfői Hírek, 1962. nov. 26. Beszélgetés Lőrincze Lajossal

791. (só): Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk = Módszertani Közl. (Szeged), 1962. 1. sz. 77. p. Könyvismertetés

792. SZEBELKÓ Erzsébet: Megvalósultak-e gyermekkori álmai? = Nők Lapja, 1962. 51. sz. 4-5. p. - fotó: Nádas Péter [az író]

793. TAKÁCS Etel: Az anyanyelvi műveltség terjesztésének legújabb forrásai = Pedagógiai Szemle, 1962. 1. sz. 75-78. p. Több más könyv között L. L. Édes anyanyelvünk című könyvét is bemutatja

794. VILCSEK Anna: Rádió-Televízió = M. Nemzet, 1962. ápr. 17. 4. p. Többek között L. L.: Változik az élet, változik a nyelv című műsorát dícséri

1963

795. H. [HELLENBART, Gy.]: Lőrincze: Einige "latente" bedeutungen... = Ural-Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher", 35., 1963. Fasc. A. 122-123. p. Könyvismertetés, átvétel az Acta Ling. Acad. Scient. Hung. 12. 1962 1-2. sz-ból

796. K. I. [KONCZ István]: "Édes anyanyelvünk" Lőrincze Lajos előadása a veszprémi TIT-klubban = Napló, 1963. máj. 1. 2. p.

797. KODÁLY Zoltán: "Az egyszerű nép napi nyelvén" = Népszabadság, 1963. júl. 2. 8. p. - Kodály levele hivatkozik Lőrincze Lajos cikkére, amely június 16-án jelent meg a Népszabadságban

798. PROHÁSZKA János: Kilenc évtized a magyar nyelv szolgálatában = M. Nemzet, 1963. febr. 24. 3. p. A Magyar Nyelvőrről, melynek 1954-től Lőrincze Lajos a szerkesztője

799. SZÜTS László: Műszaki nyelvi tanácskozás az MTA-n = M. Nyelvőr, 87., 1963. 4. sz. 502-505. p. (A nyelvőr hírei)

800. VAJK Vera: Mifelénk szép magyarsággal beszélnek... Munkások, diákok, háziasszonyok egy nyelvművelő ankéton = Népszava, 1963. jan. 13. 7. p. Beszélgetés Lőrincze Lajossal és Deme Lászlóval a TIT székházban

1964

801. F - s: Az Édes anyanyelvünk szerkesztője a Vajdaságban. Lőrincze Lajos előadásai = Magyar Szó, 1964. okt. 27. 9. p.

802. GÁBOR István: A magyar nyelvről. TV figyelő = Köznevelés, 1964. máj. 31. 357. p. Beszélgetés a televízióban Lőrincze Lajossal, Kodály Zoltánnal, Randé Jenővel, Deme Lászlóval és Szokolay Sándorral

803. HÁMOS György: Tévé kritika a vitákról = Élet és Irod., 1964. 18. sz. 8. p. Több más műsor között nagyra értékeli azt a TV-s beszélgetést, amelyet a magyar nyelvről Lőrincze, Kodály Zoltán, Randé jenő és mások folytattak

804. HEGEDÜS Tibor: És most mit tud? = Esti Hírlap, 1964. szept. 21. 2. p. (A TV műsoráról) Angyal János parodizálta Lőrincze Lajost a Ki mit tud?-on

805. KODÁLY Zoltán: [Hivatkozások Lőrincze Lajosra] = In: Visszatekintés. II / Kodály Zoltán. Bp. Zenemű Kiad. 1964. 301. p. 309. p. 319. p. 329. p.

806. (László): Első verseny, első győztes. A tudós Lőrincze a kollégista Lőrinczéről és a helyes kiejtés művészetéről = Hétfői Hírek, 1964. ápr. 20.[6.]p.

807. Lőrincze Lajos előadása a Magyar Szóban = Magyar Szó (Újvidék), 1964. okt. 24. 6. p. Híradás jugoszláviai előadásáról, a magyar sajtó nyelvéről

808. NAGY Tibor: Egy tudományág tömegmozgalommá vált = Magyarország, 1964. ápr. 5. 21. p. Kép is: Lőrincze Lajos beszélget Kovalovszky Miklóssal

809. (nóti): Titokzatos szavak és egy gratuláció. Emlékezés az első sikerre = Esti Hírlap, 1964. dec. 24. 2. p. Lőrincze Lajos, Gábor Miklós és Hermann Lipót emlékei

810. SAUVAGEOT, A[urélien]: Lőrincze Lajos: Nyelvművelésünk egy esztendeje = Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris, 59., 1964. Fasc. 2. 266. p. Ismertetés az M. Nyelvőr 1962. 2. számában megjelent írásról

811. SZÁSZ István: "Nyelvelés". Hogyan beszél a magyar ifjúság? = M. Nemzet, 1964. dec. 16. 4. p. A M. Nyelvőrben meghírdetett pályázatot értékeli Lőrincze Lajos

812. Új nívódíjasok = RTV Újság, 1964. 52. sz. 6. p. A Sajtó Napja alkalmával nívódíjat kapott rádiós műsoraiért Lőrincze Lajos is, elsősorban az Édes anyanyelvünk és a Tessék kérdezni! sorozatokért

813. (U. T.): A rádió mellett. Édes anyanyelvünk = M. Nemzet, 1964. szept. 1. 4. p.

1965

814. BENDE Ibolya: Budapesti ismerősök: Lőrincze = Esti Hírlap, 1965. aug. 28.[5.]p.

815. BENDE Ibolya: Lőrincze Lajos = Magyar Képes Újság (Zágráb), 1965. 19. sz. 8. p. Az ötvenéves Lőrincze Lajost köszönti

816. Ki kicsoda? Lőrincze Lajos = Hazai Tudósítások, 1965. 8. sz. 8. p.

817. Konferencia Egerben október 22-23-án a helyes magyar kiejtésről = Népújság, 1965. okt. 23. 1. p. Lőrincze Lajos Tájnyelv és kiejtés címmel tartott előadást

818. KOVÁCS György: Portré és párbeszéd. A ceruzavégen: Lőrincze Lajos = Lobogó, 1965. 32. sz. 4. p.

819. MARTHY Barna: TV Híradó = Nők Lapja, 1965. 18. sz. 22. p. Lőrincze és mások a TV Híradó képernyője előtt

820. SOMOS Ágnes, KOVÁCS Margit, DÁVID Márta: Amikor diák voltam = M. Ifjúság, 1965. 52. sz.[7.]p. Lőrinczét és más híres embereket kérdezik

821. (vajk): Édes anyanyelvünk = Népszava, 1965. okt. 22. 3. p. A nyelvművelés népszerűségéről és a Lőrinczéhez kötődő viccekről, paródiákról, kabaré-tréfákról beszélgetnek

1966

822. BÉKÉS István: Legújabb magyar anekdotakincs. Bp. Gondolat, 1966. 601. p. 272. p. 273-276. p. - Lőrinczével kapcsolatos 8 anekdota. Endrődi István humoros rajzával

823. Finnországba utazott Lőrincze Lajos a finn nyelvművelés kérdéseinek tanulmányozására = Népszabadság, 1966. szept. 10. 10. p. Hír

824. GÁCH Marianne: A nyelv és az ember nem választható el egymástól. Lőrincze Lajos a nyelv változásairól = Film-Színház-Muzsika, 1966. 28. sz. 13. p.

825. Nyelvében él a nemzet = In: Magyar Kultúr- és Sportegyesület "Szabadság". Értesítő (Bécs), 1966. 7. sz. 1. p. Lőrincze Lajos előadását hírdeti a bécsi Collégium Hungaricumban

1967

826. BÁRSONY Éva: Tízezer perc a mikrofon előtt = Esti Hírlap, 1967. aug. 26. 2. p.

827. CSATÁR Imre: Anyanyelvünk védelmében = M. Hírek, 1967. 6. sz. 10. p. a nyelvművelés hazai és külföldi tapasztalatairól, "hasznáról"

828. CSATÁR Imre: A nyelv kutatói = M. Nemzet, 1967. márc. 15. 5. p. A nyelvművelésről, a nyelvtudomány reneszánszáról kérdezi Lőrincze Lajost, mint a Nyelvtudományi Intézet osztályvezetőjét

829. FALUS Róbert: Könyvszemle = Népszabadság, 1967. febr. 3. 7. p. Békés István: Legújabb magyar anekdotakincs című könyvét mutatja be, példaként a "lőrinczézik" kifejezés származását is

830. FÖLDES Anna: Beszélgetés Lőrincze Lajossal = Nők Lapja, 1967. 10. sz. 7. p.

831. FÖLDES Anna: Nyelvőrségen a mosolygó nyelvművelő. Beszélgetés Lőrincze Lajossal = Nők Lapja, 1967. 40. sz. 22-23. p.

832. GYÖRGY István: Kérek egy jó sztorit! = Népszabadság, 1967. dec. 31. 6. p. Lőrincze tréfás elbeszélése arról, hogy egy előadó szerint "100 éve szerkeszti az Édes anyanyelvünket"

833. KALLUS, RÁTONYI Róbert: Lőrincze Lajos = In: Fejvadászat / KALLUS; Rátonyi Róbert. Bp. Kozmosz, 1967. 82-83. p. KALLUS rajza Rátonyi rövid szövegével

834. Lőrincze Lajos [címszó és szócikk] = In: Veszprém megye irodalmi hagyományai / Harmath István; Katsányi Sándor. Veszprém Megyei Könyvtár, 1967. 234. p. 243. p.

835. Lőrincze Lajos nagysikerű előadást tartott Celldömölkön, Szombathelyen és Táplánszentkereszten a vasi nyelv sajátosságairól = Vas Népe, 1967. máj. 17. 6. p.

836. Népművészek és népművelők kitüntetése = Esti Hírlap, 1967. aug. 18. 1. p. Kiváló Népművelő kitüntetést kapott

837. Nyelvhelyességi és helyesírási ankét a Kossuth Klubban. Bevezette és a kérdésekre válaszolt Lőrincze Lajos = Typográphia, 1967. márc. 1. 4. p.

838. P. L. [PÁPAI Lajos]: Az Édes anyanyelvünk jubileumára = RTV Újság, 1967. 40. sz. 1. p. 5. p. Az újság címoldalán kép: Lőrincze a mikrofon előtt

839. SEBESTYÉN Árpád: Újabb eredmények és feladatok földrajzinév-kutatásunkban. (Utószó a "Földrajzi neveink élete" újkiadásához) = In: Földrajzi neveink élete. Debrecen Alföldi Ny., 1967. 27-55. p. (A Debreceni KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet kiadványai 47.)

840. SZABADI Sándor: Anyanyelvünk = Képes Újság, 1967. 18. sz. 3. p. A magyar nyelv hete alkalmából kérdezi Lőrinczét a nyelvművelésről és az új nyelvművelő kiadványokról

841. VAJK Vera: Ne tessék mondani...! Magyarán a nyelvművelésről = Népszava, 1967. máj. 7. 7. p. Nyelvhelyességi ankét a Kossuth Klubban Lőrincze Lajos és Kovalovszky Miklós közreműködésével

1968

842. ABLONCZY László: Vendégünk volt Lőrincze Lajos = Hajdú-Bihari Napló, 1968. aug. 1. 4. p. A nyári egyetem vendégeként Lőrincze előadást tartott a magyar nyelvi norma kérdéseiről [hír]

843. ABODY Béla: Lőrincze népszerűsége = Élet és Irod., 1968. 29. sz. 7. p. A Nyelvőrségen című könyv megjelenésére

844. AMBRUS Z. Miklós: Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen = Jelenkor, 1968. 12. sz. 1164-1165. p. Könyvismertetés

845. BÉKÉS István: Édes anyanyelvünk - [Halász Gyula és Lőrincze Lajos használatában] = In: Napjaink szállóigéi. Bp. Kossuth K., 1968. 507. p.

846. Beszédtechnikai szabadegyetem Zalaegerszegen. [A TIT és a Megyei Művelődési Központ szervezésében, előadó Lőrincze Lajos] = Zalai Hírlap , 1968. febr. 19. 5. p.

847. "Címlapjaink" - lapunkból = RTV Újság, 1968. 1. sz. 16. p. Hat címlapfotó, egyiken Lőrincze olvas be a mikrofonba

848. CSERHÁT József: Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen = Napló, 1968. okt. 16. 6. p. Könyvismertetés

849. FENYÖ Béla: Nyelvőrségen = Élet és Tud., 1968. 46. sz. 2187. p. (Nyelv és élet) Könyvismertetés

850. FERENCZY Géza: Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen = M. Hírlap, 1968. aug. 8. 9. p. Könyvismertetés

851. GÁL Zoltán: Olvasóink vendége: Lőrincze Lajos = Szövetkezet, 1968. 13. sz.[5.]p.

852. GUNDA Béla: Néprajz és népművelés = In: A nyíregyházi Jósa Múzeum Évkönyve XI. Nyíregyháza, 1968. 156. p. "Adalék" édes anyanyelvünkhöz: Ki a francia állam vezetője?

853. GYÁRFÁS Imre: "Nyelvőrségen" - neveléssel, meggyőzésse. Az új Lőrincze-könyvről = Északmagyarország, 1986. jún. 30. 4. p.

854. J. Gy .: TÉVÉ előzetes. Tessék kérdezni, a nyelvész válaszol! = Népszabadság, 1968. jún. 15. 11. p. Lőrincze beszámolója olaszországi benyomásairól [bővebb hír]

855. KOROM Tibor: Anyanyelvünk ápolása = Magyar Szó (Újvidék), 1968. jan. 21. 17. p. A jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület meghívására Lőrincze és Bencédy József három előadást tart ujságíróknak és lektoroknak

856. (marosfalvi): Lőrincze Lajos a cipőgyárban = Vas Népe, 1968. febr. 19. 3. p.

857. NÉMETH G. Béla: Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen = Társ. Szemle, 1968. 12. sz. 104-106. p. Könyvismertetés

858. Nívódíjak = RTV Újság, 1968. 1. sz. 5. p. A 15 éves Édes anyanyelvünk műsorért

859. "Nyelvvizsgálat" = Világ Ifjúsága, 1968. 5. sz. a címlapon Karikatúra

860. RUFFY Péter: Minek nevezzelek? Névvita az Magyar Tudományos Akadémián = M. Nemzet, 1968. okt. 27. 11. p. A Statisztikai Hivatal adatai alapján elemzi a névadás szokásait

861. R. P. [RUFFY Péter]: Nyelvőrségen. Lőrincze Lajos "ötpercei" = M. Nemzet, 1968. jún. 2. 13. p. Könyvismertetés

862. RUZSICZKY Éva: Egy kis nyelvművelés. Nyelvőrségen = Somogyi Néplap, 1968. aug. 25. 8. p. Könyvismertetés

863. SEBESTYÉNNÉ VARJÚ Anna: Lőrincze Lajos: Nyelvőrségen = Hajdú-Bihari Napló, 1968. nov. 17. 4. p. Könyvismertetés

864. Sz. J. [SZÁNTÓ Jenő]: Nyelvőrségen. Lőrincze Lajos új kötetéről = Népszabadság, 1968. jún. 14. 7. p. Könyvismertetés

865. TM-fejtörő = Tudományos Magazin, 1968. 4. sz. 30. p. A Nyelvőrségen című könyvet reklámozza, és ehhez kapcsol egy rejtvényt is

866. V F: Öt perc helyett negyed óra Lőrincze Lajosnál = Tudományos Magazin, 1968. 2. sz. 7-8. p.

867. VÉRTESSY Miklós: Beszélgetés Lőrincze Lajossal = Könyvtáros, 1968. 8. sz. 487-489. p.

868. ZSIGMOND Márta: Van-e, ki e nevet nem ismeri? 6. Lőrincze Lajos = Világ Ifjúsága, 1968. 5. sz. 3. p. A kérdésláncban Vitray Tamás kérdezi Lőrinczét a sport nyelvéről, ő tovább Tamási Esztert