A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért

A média - szemben a korrupcióval

Elvi megközelítések

Információ és a közvélemény. In: Pope, Jeremy (szerk.): Nemzeti intézményrendszerek [a korrupció ellen] Kézikönyv. 14. fejezet. Trancparency International
http://www.c3.hu/~tihun/3_241_510.htm
 
A korrupcióról. A sajtószabadságról [név nélkül, 2000. október 14.]
http://www.alapvet.net/korrupcio.htm
 
Center for Democracy and Governance, USAID: The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach (June 1999)
http://www.usaid.gov/democracy/pdfs/pnace630.pdf
 
Larsen, A. - Ytzen, F. (1997): Investigative Journalism: Freedonia
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/freedonia.htm
 
Mendel, Toby: Freedom of Expression and Investigative Journalism. Paper for the Conference 'The Role of Social Communication Media in Probity and Transparency of Public Affairs', 20-24 July 1998, Santiago, Chile
http://www.article19.org/docimages/637.htm
 
Nelson, Mark - Kartamychev, Vitaliy - Garsia, Irina Borisovna - Harrison, Fiona - Svetozarov, Vladimir: Anticorruption in Transition: The Role of the Media. World Bank, 1999. Mimeo
 
Stapenhurst, Rick : The Media's Role in Curbing Corruption (2000)
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/media.pdf
 
Szilágyi Ákos: A nagy kompromat. In.: uő: Borisz cár és a sztárevicsek. Helikon, 2000., IX. fejezet. 357-446. old., ld. különösen az A kompromat mint politikai technológia c. alfejezetet: 439-445. old.
 
Vogl, Frank: Curbing Corruption: The Media's Work. Recommendations for Action. Transparency International Working Paper, 1999
http://www.transparency.org/documents/work-papers/vogl-recommendations/index.html
 
A Handbook on Fighting Corruption: Societal Reforms: Investigative Journalism
http://www.usaid.gov/democracy/pdfs/pnace070.pdf (16. old.)
 
Media Reponses to Corruption in the Emerging Democracies: Bulgaria, Hungary, Romania, and Ukraine. A Freedom House Assessment Report Key Findings and Recommendations. May 1999
http://www.freedomhouse.org/reports/media.html
 
A tényfeltáró újságírás. In: Kvalitatív vizsgálat a korrupciós jelenségekről (Magyar Gallup Intézet, 2000. szeptember). Gallup Monitor
http://monitor.gallup.hu/kutatas/001106_5fokusz.html#tfu
 
Dr. Németh Zsolt: A korrupció jelenségének tömegtájékoztatási tükre Magyarországon 1998. január 1-tól. In: Gallup Monitor
http://monitor.gallup.hu/elemzes/001109_3media.html
 
[Tájékoztatás a korrupciós, illetve a korrupciós jellegű bűncselekmények elkövetése miatt hozott bírósági ügydöntő határozatokról] In: 1023/2001. (III. 14.) kormányhatározat a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról. 23. pont.
http://www.gallup.hu/Gallup/monitor/dok/010319_kh_korrellstrat.html
 
A média szerepe. In.: Előterjesztés a Magyar Demokrata Fórum Országos Választmánya részére a Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiáról. Budapest, 2001. március
http://www.mdf.hu/korrupcio010405.html

A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért

A média - szemben a korrupcióval. Elvi megközelítések
A tényfeltáró újságírás. A módszer kérdései
A sajtó, a hatalom és a személyiség. A jogi és etikai vonatkozások
Periodikák a médiáról, újságírásról
Újságírószervezetek és médiaintézetek

 


Frissítve: 2001. 09. 04. 12:14 © Magyar Gallup Intézet, The Gallup Organization