A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért

A sajtó, a hatalom és a személyiség

A jogi és etikai vonatkozások

Halmai Gábor (szerk.): Sajtószabadság és személyiségi jogok. Adu Print - INDOK, Budapest, é.n.
 
Kerekes Zsuzsa-Zombor Ferenc: Az információs jogok és a sajtó. A média lehetőségei és korlátai. INDOK, Budapest, 1999.
 
Balogh Zsigmond: Fiúk a bányában és a jogegység (Magyar Nemzet, 2000. 01.22.)
ism: http://www.kancellaria.gov.hu/szolgaltatas/sajtoszemle/2000/01/000122p.htm
 
Balogh Zsigmond: Hogyan biztosítható a jogegység: Egy sajtó-helyreigazítási per utóélete (Magyar Nemzet, 2001. 01. 18.)
http://www.magyarnemzet.com/news/fullstory.php/aid/17195.html
 
Fleck Zoltán: A véleménynyilvánítás szabadságának bírói korlátozása. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. 113-126. old.
 
Halmai Gábor: Közszereplők személyiségvédelme kontra közügyek vitathatósága - a sajtó-helyreigazítás mint személyiségvédelmi eszköz (Élet és Irodalom, 2000. 07. 14.)
http://es.fullnet.hu/0028/
 
Halmai Gábor: A sajtónyilvánosság határainak módosulásai. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. 95-112. old.
 
Heller Ágnes: A sajtó mint a hatalom ellenőrzője (Magyar Hírlap, 2001. 09. 01. Ahogy tetszik)  
http://www.magyarhirlap.hu/Archivumindex.php3?cikk=100000036976&next=0&archiv=1
 
Horvát János: Etika, jog, újságírás, média. In: Csermely Ákos - Sükösd Miklós (szerk.): A hír értékei - etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. Média Hungaria Könyvek, Média Hungaria, Budapest, 2001. 47-62. old.
 
Kaposi Ildikó - Vajda Éva: Etikai dilemmák a magyar újságírásban. In: Csermely Ákos - Sükösd Miklós (szerk.): A hír értékei - etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. Média Hungaria Könyvek, Média Hungaria, Budapest, 2001. 29-39. old.
 
Kerekes Zsuzsa: Kormányzat a napfényben. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. 162-173. old.
 
Krokovay Zsolt: Médiaetika [a VIP-hitelek listájának közzétételéről] (Élet és Irodalom, 1999.35.)
http://es.fullnet.hu/9935/publi.htm
 
Majtényi László: Adatvédelem, információszbadság, sajtó. COLPI/OSI, Budapest, 1997.
 
Martos Gábos: Hír, érték, rend, szabály. Három esettanulmány szenzációhajhászásról és újságírói etikáról. In: Csermely Ákos - Sükösd Miklós (szerk.): A hír értékei - etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. Média Hungaria Könyvek, Média Hungaria, Budapest, 2001. 41-46. old.
 
Molnár Pál: A híresztelés híresztelése is törvénysértő (Magyar Nemzet, 2001. 01. 04.)
http://www.magyarnemzet.com/news/fullstory.php/aid/16415.html
 
Molnár Péter: A közszereplők bírálatának szabadsága Magyarországon. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. 127-143. old.
 
Petőcz György: Gary, Diana, Billy és a többiek. A sajtó és a politikusok magánélete (Élet és Irodalom, 2001. 08. 31.)
http://es.fullnet.hu/0135/publi.htm#petocz
 
Rivers , William L.- Mathews, Cleve: A tényfeltáró újságírás normái. In: Rivers, William L.- Mathews, Cleve: Médiaetika, 1999. Fontos Könyvek, 7. fejezet
 
Sándor Zsuzsanna: Zaklatás. Meddig mehet a média?
http://banki1.banki.hu/~168ora/1998/16/zaklatas.htm
 
Sólyom László: Egy új szabadságjog: Az információszabadság. Valóság, 1988.7.
 
Sólyom László: A titok határai. Riporter: Fellegi Tamás (MagyarSajtó, 1988.14., 9-10. old.)
 
Szikinger István: A Juszt ügy tanulságai. Népszava, 1999. 08. 07.
ism: http://www.kancellaria.gov.hu/szolgaltatas/sajtoszemle/1999/08/990807p.htm
 
Vásárhelyi Mária: Tisztelt Legfelsőbb Bíróság! (Magyar Hírlap, 2001. 01. 20. )  

A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért

A média - szemben a korrupcióval. Elvi megközelítések
A tényfeltáró újságírás. A módszer kérdései
A sajtó, a hatalom és a személyiség. A jogi és etikai vonatkozások
Periodikák a médiáról, újságírásról
Újságírószervezetek és médiaintézetek

Frissítve: 2001-09-03 14:58 © Magyar Gallup Intézet, The Gallup Organization