Magyar Mesterséges Intelligencia Bibliográfia

Válogatás az 1988-96 között megjelent publikációkból

 

 

 

Az anyagokat gyűjtötte és a kiadványt szerkesztette:

Sántáné-Tóth Edit, NJSZT

Az adatfelvételt irányította:

Kladiva Ottmár, OMIKK

 


 

 

NJSZT ¾ OMIKK

Budapest, 1996. augusztus

ELŐSZÓ

Az ECCAI (European Coordinating Committee for Artificial Intelligence) MI (mesterséges intelligencia) tárgykörben minden páros évben nemzetközi konferenciát tart. A sorban a tizenkettedik, vagyis az ECAI'96, the 12th European Conference on Artificial Intelligence (1996. augusztus 12+06.) helyszíne Budapesten, szervezője pedig a NJSZT (Neumann János Számítógéptudományi Társaság). A szervezőbizottság az MI területén tevékenykedő hazai kutatók, fejlesztők, alkalmazók és oktatók eddigi eredményeinek, terveinek, jelenleg folyó munkáinak - vagyis a hazai helyzetképnek - bemutatására az ECAI-96 idején többféle lehetőséget kívánt nyújtani. Az e célra elkészített anyagok: az MI területén munkálkodó kolleginák és kollégák adatait tartalmazó Magyar MI Címlista, a hazai szerzők/társszerzők 1988 óta írt publikációit tartalmazó Magyar MI Bibliográfia, valamint magukat a dolgozatokat tartalmazó Preprint Gyűjtemény, végezetül egy rövid hazai helyzetkép The State of the Art of AI in Hungary címmel.

A Magyar MI Bibliográfia jelen változata az 1988-96-as években - valamint a szerzők által fontosnak ítélt korábban - megjelent dolgozatokból ad egy válogatást. A függelékben az ÚjAlaplap 1992-től indított népszerűsítő, tematikus MI-cikksorozatának referenciái találhatók. A Magyar MI Bibliográfia, amely először ECAI'96 kísérő kiállítás NJSZT-standján volt elérhető, közel 190 hazai szerző/társszerző 400 válogatott dolgozatát tartalmazza (ezek referált folyóiratokban, konferencia kiadványokban, tanulmánykötetekben megjelent dolgozatok, ill. könyvek, tankönyvek, disszertációk). A bibliográfiai adatok egy on-line adatbázisból kérdezhetők le, míg maguk a dolgozatok (nagyobb méretű anyagok esetében azok kivonata) az OMIKK-ban elérhető 9 kötetes, Preprint Gyűjteményben kaptak helyet. A szerzők felkeresését, a dolgozatok összegyűjtését és rendezését a konferencia szervezőbizottsága vállalta magára. Az adatbázist az OMIKK állította elő, a szakirodalom figyelésére és visszakeresésére alkalmas CIKK-ADATBÁZIS MI-moduljaként. (Az 1993-tól gyűjtött, összesen 360 ezer tételt tartalmazó CIKK-ADATBÁZIST az OMIKK CD-ROM-on terjeszti.)

A konferencia szervezőbizottsága ezúton köszöni meg a következő szerzők együttműködését: Achs Ágnes, Alexin Zoltán, Aszalós János, Aszalós László, Ásványi Tibor, Bányainé Tóth Ágota, Bessenyei Zoltán, Biró Miklós, Borgulya István, Csetverikov Dmitrij, Csink László, Csirik János, Csuhaj Varjú Erzsébet, Deutsch Tibor, Dibuz Sarolta, Dobrowiecki Tadeusz, Dominich Sándor, Fekete István, Futó Iván, Gábor András, Gergely Tamás, Gregorics Tibor, Gyimóthy Tibor, Holnapy Dezső, Jávor András, Kacsuk Péter, Kádár Péter, Koch Péter, Kovács György, Kovács Szilveszter, Kutor László, Márkus András, Mergl K. Attila, Mezgár István, Mérő László, Molnár Bálint, Molnár Katalin, Nieberl József, Noszkay Erzsébet, Olaszy Gábor, Pásztorné Varga Katalin, Rédey Gábor, Roska Tamás, Sántáné-Tóth Edit, Szenes Katalin, Szeredi Péter, Szirányi Tamás, Szolgay Péter, Szőts Miklós, Tilly Károly, Umann Gábor, Varga László Zsolt, Vámos Tibor és Váncza József. Az összeállítás az általuk beküldött anyagok mellett tartalmazza az 1991-es és 1993-as hazai MI-konferenciák kiadványában megjelent dolgozatokat is. A gyűjtemény közel sem teljes és nem kiegyensúlyozott, mivel egyrészt nem minden érdekelt tudta a határidőt betartani, másrészt, amíg egyes szerzők válogatottak publikációik között, addig mások minden dolgozatukat beküldték feldolgozásra.

A jelen munkadokumentum az OMIKK adatbázisából kinyomtatott anyag átszerkesztésével keletkezett. Az adatfelvételnél felhasznált tárgyszavak listáját mellékeljük.

Budapest, 1996. szeptember

Sántáné-Tóth Edit,
santa@iqsoft.hu

a NJSZT MI Szakosztályának titkára,
az ECAI'96 szervezőbizottságának tagjaA CIKK-adatbázis tárgyszókészletéből felhasznált jellegzetes elemek
(a "Tárgyszavak" rovatban)

adaptív

kvalitatív

adatszótár

láncolás

ágens

logika

beszédfeldolgozás

mesterséges élet

biotechnológia

mintaillesztés

bonyolultság

modell

CAD

multimédia

CNN (mint Cellular Neural Network)

nemlineáris

dinamika

neurológia

döntéstámogató rendszer

neuron hálózat

csoportos

neuropszichológia

deduktív

nyelvtan

deklaratív

objektum

démon

orvosi

diszpécser

önszervező

duális

paradigma

elemzés

particionálás

elsőrendű

párhuzamos folyamatok

észjárás

predikátumkalkulus

felismerés

Prolog

frame vagy keret

rekurzió

generáció

reprezentáció

genetikus algoritmus

rezolúció

gépi beszéd

strukturált programozás

gépi látás

szakértő rendszer

gondolkodás

számítástudomány

hipermádia

szimbólum

Hopfield-háló

szimuláció

hipertónia

szöveg

Információs rendszer

SQL

információtechnológia

SSADM

interpretálás

tételbizonyítás

ismeretelmélet

textúra

ítéletkalkulus

transzformáció

képfeldolgozás

transzputer

keresőrendszer

tudásalapú

kibernetika

tudásbázis

kiképzés

tudomány

kommunikáció

VAGY

következtetés

valószínűségszámítás

Gyakrabban használt, további tárgyszavak (az "Egyéb jellemzők" rovatban)

analogikai

Eco-grammar

MProlog

SCADA

CAGD

EMRM

MULTIVOX

SNOMED

CASSANDRA

hörgő

munkatábla

SPECTRE

CLP

HTML

OPS5

szimbiózis

CLAPS

ILP

ORACLE

temporális

CONTEST

ismeretelmélet

PANGEA

teológia

CORES

KADS

parazitizmus

tudásmérnök

CS-Prolog

korlátozás-alapú

ponthalmaz

tudásreprezentáció

CUBIQ

LDM

Pro-Fair

tudásszerzés

cukorbetegség

LOGFLOW

prozódia

WINDGSS

DATALOG

MathCAD

REALEX

ZEXPERT

Budapest, 1996. szeptember.


 

 

A

Abdulrahim, A.; Dobrowiecki, T.P., "Knowledge-based approach to signal smoothing", Intelligent Systems Engineering Journal, 1992, pp. 63-75.

(jelfeldolgozás; tudásalapú; modellezés; statisztika)

Achs, Á.; Kiss, A., "Fuzzy extension of Datalog", Acta Cybernetica, 12, 1995, pp. 153+066.

(DATALOG; fuzzy logika; program; bővítés; szemantika; determinisztikus; sztochasztikus)

Alexin, Z.; Gyimóthy, T.; Boström, H., "Integrating algorithmic debugging and unfolding transformation in an interactive learner", Proc. of the 12th European Conference on Artificial Intelligence, Hungary, Budapest, 1996.08.11+06, pp. 403-407.

(SPECTRE; logikai programozás; Prolog; korlátozás-alapú; programozás; hibajavítás; interaktív; tanuló rendszer)

Alexin, Z.; Gyimóthy, T.; Kókai, G., "IDT: Integrated System for debugging and Testing Prolog Programs", Proc. of the Forth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 312-323.

(Prolog, interpretálás)

Arnold, D.; Gerlei, G.; Molnár, K.; Umann, G., "ZEXPERT - a Prolog-based expert system shell", Proc. of the Conference on Prolog Applications, 1992.04.01-03., UK, London, pp. 49-56.

(Prolog; ZEXPERT; szakértő rendszer; keretrendszer; programnyelv; DOS; OS/2)

Aszalós, J., "Some cognitive aspects of the medical thinking", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.02.23-25., 163+069 old.

(ismeretelmélet; orvosi; gondolkodás; gyógyászat)

Aszalós, J., "The future impact of artificial intelligence on social and religious life", Proc. of the Third European Conference on Science and Theology - The Science and Technology of Information, Switzerland, Geneva, 1990-03, pp. 197-202.

(teológia; szociális; hatásmechanizmus; társadalom)

Aszalós, J., "A tudásbeszerzés módszerei", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 46-64 old.

(tudásszerzés; tudásmérnök; tudásbázis; módszer; tudásalapú; adatgyűjtés; szakértő rendszer)

Aszalós, L., "Finite models of the temporal logic", BAM ,1006/94 (LXXII), 1994., pp. 179+086.

(matematika; logika; temporális logika; véges modell; idő-kezelés)

Ásványi, T., "Algebraic specifications interpreted in PROLOG", Proc. of the Third conference on Artificial Intelligence, 1993.04.06-08, NJSZT, Hungary, Budapest, pp. 173+084.

(Prolog; interpretálás; programnyelv; algebra; specifikáció)

Ásványi, T., "Backtrackable functions in Prolog", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 324-335.

(Prolog; logika; programozás; funkció)

Ásványi, T., Bagyinszki-Orosz, A., Fekete, I. et al., "The educational in artificial intelligence at the Eötvös Loránd University", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 285-292.

(oktatás; felsőfokú oktatás)

B

Bakay, Á.; Madarász, L.; Hinsenkamp, A.; et al., "Fermentor irányító rendszer megvalósítása a REALEX keretrendszerrel", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 107+017 old.

(REALEX; biológia; fermentálás; felügyelet; intelligens; adaptív; szabályozás; keretrendszer; szakértő rendszer)

Balaban, M.; Gergely, T., "Open and closed systems of knowledge transfer", Technical Report Series of Applied Logic Laboratory, Budapest, 1991., p. 11.

(tudásalapú rendszer; kutatás; nyitott rendszer; zárt rendszer; tudás; transzformáció)

Balaban, M.; Gergely, T., "Human mind, its development, use and abuse. Aristotelian phenomenology - Arphenics - of human mind", Technical Report Series of Applied Logic Laboratory, 1994/1, Hungary, Budapest, p. 151.

(gondolkodás; emberi tényező; ember-gép kapcsolat; fejlődéstörténet; információ; adatgyűjtés)

Balázs, M., "Demons and rules", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25., pp. 247-255.

(szabály; folyamat; párhuzamos)

Balkányi, L.; Farkas, Zs.; Molnár, K., "EMRM - Electronic medical record management system", Technical Report of IQSOFT, Hungary, Budapest, 1995, p. 45.

(CUBIQ; EMRM; SNOMED; HTML; Prolog; tudásbázis; gyógyászat; adatbázis; kezelőprogram; adatstruktúra; felhasználói felület)

Barbuceanu, M.; Molnár, B.; Trausan-Matu, S., "Concurrent refinement: A model and shell for hierarchical problem solving", Proc. of the 10th International Workshop on Expert Systems and their Applications, France, Avignon, 1990, pp. 193-202.

(probléma; hierarchikus; megoldás; párhuzamos; modell; keretrendszer; tudásalapú; adatfeldolgozás)

Barbuceanu, M.; Molnár, B.; Trausan-Matu, S., "Concurrent refinement of structured objects: A language for distributed knowledge programming using specifications and Annotations", Proc. of the Ninth Annual Technical Conference of the British Computer Society, U.K., London, 1989.09.20-22, pp. 235-239.

(programnyelv; párhuzamos; objektumorientált; tudásalapú; elosztott; tudásalapú rendszer)

Barbuceanu, M.; Trausan-Matu, S.; Molnár, B., "Integrating declarative knowledge programming styles and tools for building expert systems", Proc. of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, Italy, Milan, 1987, pp. 563-568.

(deklaratív; programozás; integráció; szakértő rendszer; keretrendszer)

Bellus, L., "Intelligens partner rendszerek a gyógyításban", VI. Egészségügyi Informatikai Vándorgyűlés Kiadványa, NJSZT, Hungary, Budapest, 1995, 66-69 old.

(egészségügy; gyógyászat; információtechnológia; alkalmazás; modell; objektumorientált)

Belovári, G., "A scheme of university education in artificial intelligence", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 293-300.

(oktatás; felsőoktatás)

Benedikt, S., "Mathematical model and procedure for assisting identification of unknown criminal offenders", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 195+099.

(alkalmazás; matematika; statisztika; tudásalapú rendszer; modell; azonosítás; bűnözés)

Bessenyei, Z., "Development of a vibration pattern and maintenance-data based expert system for water-cooled and -moderated reactor type nuclear power plants", Report of IAEA-VEIKI, VEIKI 21.52.321-2, Budapest,1994.11, 14 old.

(erőmű; atomerőmű; atomreaktor; vibrátor; karbantartás; rezgésmérés; hibaelemzés; szakértő rendszer)

Bessenyei, Z.; Kiss, J., "Vibration diagnostic systems at Paks NPP, methods and experiences", Technical Committee Meeting on Use of Diagnostic Systems, IAEA, Austria, Vienna, 1995.11.20-24, p. 9.

(erőmű; atomerőmű; mérés; mérőberendezés; rezgésmérés; alkalmazás; módszer; kísérlet; értékelés; diagnosztika; szakértő rendszer)

Bessenyei, Z.; Laczay, I., "Turbógenerátor rezgésdiagnosztikai szakértői rendszer. (TDSZR)", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 97+006 old.

(erőmű; atomerőmű; elektrotechnika; villamosenergia-termelés; turbógenerátor; rezgésmérés; szakértő rendszer; diagnosztika)

Bessenyei, Z.; Medvegy, L.; Tomcsányi, T., "Computer aided support for test procedures of safety related systems", Országos karbantartási konferencia, Hungary, Pécs, 1996.04.24-26-6 old.

(biztonságtechnika; karbantartás; ellenőrzés; alkalmazás)

Bessenyei, Z.; Tomcsányi, T., "An expert system for turbogenerator diagnostics", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 133+041.

(gépészet; turbógenerátor; mérés; módszer; szakértő rendszer; vizsgálat; értékelés; diagnosztika)

Bessenyei, Z.; Tomcsányi, T.; Tóth, Zs.; Laczay, I., "An expert system for turbogenerator diagnostics", Conf. on Expert System Applications for the Electric Power Industry, USA, Boston, 1991.09.09+01, p.16.

(szakértő rendszer; elektrotechnika; turbógenerátor; vizsgálat; hibaelemzés; erőmű)

Biri, S., "CLASP építési rendszer nyelvtana", CAMP '95. 5th International Conference and Trade Show. CAD/CAM and MULTIMEDIA, Hungary, Budapest, 1995.09.12+04, p. 143.

(CLASP; nyelvtan; építőipar; szemantika; szerkezet)

Biri, S.; Nédli, P.; Nhien, W.; Holnapy, D., "Vasbetongerenda vasalása PANGEA segítségével", Proc. of microCAD'95, International Computer Science Conference, Hungary, Miskolc, 1995.02.23, 104+008 old.

(PANGEA; építőanyag; vasbeton; tervezés; CAD; vasalás; szakértő rendszer)

Biró, M., "The interval subset sum problem", Optimization 21(2), 1990, 255-264 pp.

(matematika; módszer; szoftver; programozás; polinom)

Biró, M., "Object-oriented interaction in resource constrained scheduling", Information Processing Letters, 36, 1990, pp. 65-67.

(szoftver; programozás; objektumorientált; interaktív; grafika; kétdimenziós; gráfelmélet; színes)

Biró, M.; Bodroghy, E.; Bor, A.; et al., "The design of DINE: A DIstributed Negotiation support shell", In: Jelassi, T., Klein, M.R., Mayon-White, W.M. (eds.), Decision Support Systems: Experiences and Expectations, IFIP Transactions A-9, North-Holland, 1992, pp. 103+014.

(tárgyalás; döntéstámogató rendszer; párhuzamos; tervezés; integráció; módszer; tudásalapú; keretrendszer)

Biró, M.; Boros, E., "Network flows and non-guillotine cutting patterns", European Journal of Operational Research, 16, 1984, pp. 215-221.

(minta; algoritmus; gráfelmélet)

Biró, M.; Csáki, P.; Vermes, M., "WINGDSS: Group decision support system under MS-Windows", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 263-274.

(WINGDSS; csoportmunka; csoportos; döntéstámogató rendszer; Windows; párhuzamos; adatfeldolgozás)

Biró, M.; Danyi, P.; Gelléri, P., "Market oriented integration of MS-Windows-based tools for distributed decision support", Acta Cybernetica, 11(1-2), 1993, pp. 111+019.

(döntéstámogató rendszer; Windows; integráció; modell; tervezés; párhuzamos; elosztott)

Biró, M.; Hujter, M.; Tuza, Zs., "Precoloring extension. I. Interval graphs", Discrete Mathematics, 100, 1992, pp. 267-279.

(matematika; módszer; elmélet; gráfelmélet; színezés)

Biró, M.; Maros, I., "The use of deep knowledge from the perspectives of cooperative problem solving, system modelling, and cognitive psychology", In: Mittermeir, R. (ed.), Shifting Paradigms in Software Engineering, (Proc. of the 7th Joint Conference of the Austrian Computer Society, OCG and NJSZT, 1992, Ausztria, Klagenfurt), Springer-Verlag, Wien, New York, 1992, pp. 56-67.

(ismeretelmélet; tudás; tudásalapú; rendszer; modellezés; együttműködés; pszichológia)

Biró, M.; Mayer, J.; Rapcsák, T.; Vermes, M., "On building mathematical programming expert systems", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.02.23-25, pp. 155+062.

(matematika; programozás; szakértő rendszer; modell; döntéstámogató rendszer; tudásalapú)

Biró, M.; Mayer, J.; Rapcsák, T.; Vermes, M., "Matematikai programozási Szakértői Rendszerekről", Alkalmazott Matematikai Lapok, 16, 1992, pp. 217-278.

(matematika; módszer; szakértő rendszer; programozás; modellezés)

Biró, M.; Simon, I.; Tánczos, C., "Aircraft and maintenance scheduling support, mathematical insights and a proposed interactive system", Journal of Advanced Transportation, 26(2), 1992, pp. 121+030.

(repülőgép; karbantartás; tervezés; alkalmazás; interaktív; rendszer; Windows; algoritmus; grafika; ütemezés)

Borgulya, I., "Szakértői rendszerek, technikák és alkalmazások", Budapest, ComputerBooks, 1995, 217 old.

(szakértő rendszer; alkalmazás; módszer; fejlesztés; keretrendszer; bizonytalanság; keresés; rendszerfejlesztés)

Borgulya, I., "Bearbeitung von Schadenersatzfaellen mit neuronalen Netzen", Workshop Kooperative Juristische Informationssysteme, Austria, Vienna, 1994.09.15+06, GMD-Studien Nr. 241, pp. 77-90.

(egészségvédelem; jog; törvény; gyakorlat; informatika; neuron hálózat; szakértő rendszer; biztosítás)

Borsó, Zs.; Frigó, J., "OPSSQL - an interface between ORACLE and OPS5 systems", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 115+024.

(ORACLE; OPS5; interfész; operációs rendszer; adatbázis; szakértő rendszer; keretrendszer)

Bródy, F.; Vámos, T., "The Neumann compendium", World Scientific Publishing Corp., Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, 1995, p. 695. (Series: World Scientific Series in 20 Century, Mathematics, 1.)

(Neumann; matematika; számítógép; technikatörténet; életút; kézikönyv)

Bunke, H.; Csirik, J., "An improved algorithm for computing the edit distance of run-length coded strings", Information Processing Letters, 54, 1995, pp. 93-96.

(szimbólumsorozat; matematika; módszer; algoritmus; kódolás; sor; közelítés; illesztés; távolság)

Bunke, H.; Csirik, J., "Parametric string edit distance and its application to pattern recognition", IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics, 25(1), 1995, pp. 202-206.

(szimbólumsorozat; matematika; parametrikus; dinamikus; módszer; számítógép; alakfelismerés; sor)

Bunke, H.; Csirik, J., "Edit distance of run-length coded strings", Proc. of the 9th ICPR, 1988, pp. 137+043.

(szimbólumsorozat; matematika; módszer; kódolás; algoritmus; összehasonlítás; értékelés; távolság)

C

Chetverikov, D., "Generating contrast curves for texture regularity analysis", Pattern Recognition Letters, 12(7), 1991, pp. 437-444.

(matematika; módszer; szerkezet; értékelés; modell; szabályos; görbe; illesztés; alakfelismerés; textúra)

Chetverikov, D., "Fast neighbourhood search in planar point sets", Pattern Recognition Letters, 12(7), 1991, pp. 409-412.

(ponthalmaz; algoritmus; illesztés; alakfelismerés; módszer; alkalmazás)

Chetverikov, D.; Lerch, A., "Prototype machine vision system for segmentation of hide images", International Journal of Imaging Systems and Technology, Vol. 4, 1992, pp. 46-50.

(gépi látás; rejtett hiba; képfeldolgozás; leképezés; hibafelismerés; prototípus; CAD; szoftver; videokamera; folyadékkristály; alkalmazás)

Chetverikov, D.; Lerch, A., "A multiresolution algorithm for rotation-invariant matching of planar shapes", Pattern Recognition Letters, 13(9), 1992, pp. 669-676.

(matematika; módszer; illesztés; alakfelismerés; algoritmus; felbontóképesség; forgás)

Chetverikov, D.; Lerch, A., "A matching algorithm for motion analysis of dense populations", Pattern Recognition Letters, 11(11), 1990, pp. 743-749.

(populáció; biológia; biotechnológia; mozgás; értékelés; algoritmus; illesztés; alakfelismerés)

Chinarov, V.; Gergely, T.; Skursky, S., "Stochastic modelling of transitions between neural network attractors", Physics of the Alive 3(1), 1995, pp. 30-37.

(mesterséges élet; neuron hálózat; szerkezet; szervezés; sztochasztikus; modellezés)

Chua, L.O.; Roska, T., "The CNN paradigm", IEEE Transactions on Circuits and Systems-I, Special Issue on Cellular Networks, 40(3), 1993.03, pp. 147+056.

(CNN; paradigma; neuron hálózat; cella; elmélet)

Chua, L.O.; Roska, T., "The world of analogic CNN spatiotemporal dynamics - A Review", Proc. of the International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications - NOLTA'95", USA, Las Vegas, 1995.12.10+04, pp. 643-647.

(CNN; analogikai számítógép; neuron hálózat; analóg; logika; cella; dinamika; algoritmus)

Cockburn, D.; Varga, L.Z.; Jennings, N.R., "Cooperating intelligent systems for electricity distribution", Proc. Expert Systems, (Applications Track), 1992, p. 12.

(elektrotechnika; energiarendszer; szakértő rendszer; együttműködés; elosztás)

Cs

Csáki, P.; Csiszár, L.; Fölsz, F.; et al., "A decision model for appraisal of hotels", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 69-78.

(hotel; döntéstámogató rendszer; értékelés; relációs adatbázis; PC; Windows)

Csáki, Zs., "Qualitative simulation for generating operator sequences", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 351-364.

(kvalitatív; tudásalapú; bizonytalanság; szimuláció)

Csáki, Zs., "Conservative learning for multiple model based qualitative reasoning", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 123+032.

(kvalitatív; következtetés; tanulás; modellezés; folyamat; rendszerelemzés)

Cselényi, J.; Tóth, Á., "Anwendung der genetischen Algorithmen in der Beschaffungslogistic", In: Bulletins for Applied Mathematics, (Proc. of the Pannonian Applied Mathematical Meetings - PAMM, Slovakia, Bardyovské Kúpek, 1995), 1995, pp. 38-45.

(genetikus algoritmus; algoritmus; logisztika; alkalmazás; operátor)

Csink, L., "On the recognition of elements appearing in a circuit diagram", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 393-407.

(elektronika; áramkör; alakfelismerés; azonosítás; CAD; prototípus)

Csink, L., "On integrating paper-based general electronic diagrams into a CAD environment", Proc. of the 16th ÖAGM Meeting on Pattern Recognition, Austria, Vienna, 1992.05.06-08, pp. 56-62.

(elektronika; áramkör; diagram; CAD; integráció; algoritmus; automatikus; módszer)

Csonto, J., "Constraint logic programming and its application in the artificial intelligence", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 321-327.

(Prolog; logika; korlátozás-alapú; programozás; alkalmazás)

Csonto, J., "New ways of generate and test problem solving techniques", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 97+004.

(Prolog; programnyelv; probléma; megoldás; ellenőrzés; logika; programozás; keresés)

Csordás M.; Szilágyi, I., "Szakértői keretrendszer alkalmazása a pénzügyi gyakorlatban", Információ Elektronika 1990(1-2), 134+043 old.

(pénzügy; alkalmazás; szakértő rendszer)

Csuhaj-Varjú, E., "On size complexity of message handling grammar systems", Computers and Artificial Intelligence, 10(2), 1991, pp. 143+057.

(formális nyelv; nyelvtan; szemantika; üzenet; kezelés)

Csuhaj-Varjú, E., "Cooperating grammars' systems: Power and parameters", Proc. of Congress on Important Results and Trends in Theoretical Computer Science, Austria, Graz, 1994, - LNCS 812, Springer-Verlag, Berlin, 1994, pp. 67-84.

(formális nyelv; nyelvtan; szemantika; teljesítmény; együttműködés; paraméter; elosztott)

Csuhaj-Varjú, E., "Grammar systems: A multi-agent framework for natural language generation", In: Pâun, Gh. (ed.), Mathematical Aspects of Natural and Formal Languages - World Scientific Series in Computer Science Vol. 43, World Scientific, Singapore, 1994, pp. 63-78.

(ágens; generáció; természetes; nyelv; formális nyelv; nyelvtan; szemantika; keretrendszer)

Csuhaj-Varjú, E., "Eco-grammar systems: Recent results and perspectives", In: Pâun, Gh. (ed.), Artificial Life: Grammatical Models, The Black Sea University Press, Bucharest, 1995, pp. 79+003.

(Eco-grammar; formális nyelv; mesterséges élet; szemantika; rendszer; kutatás; előrejelzés; alkalmazás; ökológia)

Csuhaj-Varjú, E.; Alez, R.A., "Multi-agent systems in natural language processing", Proc. of the Sixth Twente Workshop on Language Technology - TWLT6, Netherlands, Enschede, 1993, pp. 129+037.

(ágens; szemantika; természetes; nyelv; formális nyelv; elosztott; feldolgozás; együttműködés)

Csuhaj-Varjú, E.; Dassow, J., "On cooperating/distributed grammar systems", Journal of Information Processing and Cybernetics, 26(1-2), 1990, pp. 49-63.

(nyelvtan; elosztott ; formális nyelv; szemantika; együttműködés; gráfelmélet)

Csuhaj-Varjú, E.; Dassow, J.; Pâun, G., "Dynamically controlled cooperating/distributed grammar systems", Information Sciences, Vol. 69, 1993, pp. 1-25.

(nyelvtan; formális nyelv; szemantika; dinamikus; rendszer; szabályozás; együttműködés; tudásalapú; elosztott)

Csuhaj-Varjú, E.; Dassow, J.; Kelemen, J.; Pâun, G., "Stratified grammar systems", Computers and Artificial Intelligence, 13(5), 1994, pp. 409-422.

(nyelvtan; formális nyelv; szemantika; komplex; rendszer)

Csuhaj-Varjú, E.; Dassow, J.; Kelemen, J.; Pâun, G., "Grammar systems: A grammatical approach to distribution and cooperation", In: Topics in Computer Mathematics, 5., Gordon and Breach Science Publishers, 1994.

(nyelvtan; formális nyelv matematika; szemantika; elosztott; együttműködés)

Csuhaj-Varjú, E.; Kelemen, J., "On the power of cooperation: a regular representation of recursively enumerable languages", Theoretical Computer Science, Vol. 81, 1991, pp. 305-310.

(rekurzió; nyelvtan; formális nyelv; szemantika; együttműködés; teljesítmény; tudásalapú; leképezés)

Csuhaj-Varjú, E.; Kelemen, J., "Cooperating grammar systems: A syntactical framework for blackboard model of problem solving", Proc. of the Fifth International Conference on Artificial Intelligence and Information-Control Systems of Robots, Czechoslovakia, Stbskè Pleso, 1989.11.06+00, pp. 121+027.

(nyelvtan; formális nyelv; munkatábla; szemantika; keretrendszer; együttműködés; modell; szintaktika; probléma; megoldás)

Csuhaj-Varjú, E.; Kelemen, J.; Kelemenova, A.; Pâun, G., " Eco (grammar)systems. A Preview", Proc. of the 12th European Meeting on Cybernetics and System Research, Austria, Vienna, 1994, pp. 941-948.

(Eco-grammar; ágens; formális nyelv; szemantika; keretrendszer; alkalmazás; ökológia)

Csuhaj-Varjú, E.; Pâun, G., "Structured colonies: Models of symbiosis and parasitism", Annales Universitatii Bucuresti, Vol. 42-43, 1993, pp. 15-31.

(formális nyelv; szimbiózis, parazitizmus; szemantika; együttműködés; modell; modellezés)

Csuhaj-Varjú, E.; Pâun, G.; Salomaa, A., "Conditional tabled Eco-grammar systems", In: Pâun, Gh. (ed.), Artificial Life: Grammatical Models, The Black Sea University Press, Bucharest, 1995, pp. 227-239.

(Eco-grammar; formális nyelv; szemantika; ökológia; kutatás; környezeti hatás)

Csukás, B.; Lakner, R., "Cybernetic structures and learning Prolog programs", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 329-341.

(Prolog; kibernetika; tanuló rendszer; program; programnyelv; szerkezet)

D

Demjén, Cs.; Kádár, P.; Mészáros, P.; Szendy, D., "An integrated dispatcher training simulator for use in a regional electricity distribution centre", Computing and Control Engineering Journal, 5(2), 1994.04., pp. 61-65.

(diszpécser; kiképzés; oktatás; elektrotechnika; energiarendszer; áramszolgáltató; irányítás; számítógép;

szimuláció; szimulátor; szakképzés)

Demjén, Cs.; Kádár, P.; Mészáros, P.; Szendy, D., "An enhanced dispatcher training simulator", Proc. of the MELECON'94, Turkey, Antalya, 1994.04.12+04, pp. 992-995.

(diszpécser; kiképzés; oktatás; elektrotechnika; energiarendszer; számítógép; szimuláció)

Deutsch, T.; Boroujerdi, M.A.; Carson, E.R.; et al., "The principles and prototyping of a knowledge-based diabetes management system", Comput. Meth. Prog. Biomed., 29, 1989, pp. 75-88.

(cukorbetegség; gyógyászat; kezelés; tanácsadás; prototípus; tudásalapú; alkalmazás; szakértő rendszer)

Deutsch, T.; Carson, E.R.; Harvey, F.E.; et al., "Computer-assisted diabetic management: a complex approach", Comput. Meth. Prog. Biomed., 32, 1990, pp. 195-214.

(cukorbetegség; orvosi; gyógyászat; kezelés; tudásalapú; dinamikus; szimuláció; inzulin)

Deutsch, T.; Carson, E.R.; Ludwig, E., "Dealing with medical knowledge: Computers in clinical decision making", Plenum Press, New York and London, 1994, p. 291.

(orvosi; tudás; gyógyászat; kórház; döntéstámogató rendszer; alkalmazás)

Deutsch, T.; Futó, I.; Tamás, G., "Design of drug administration by artificial intelligence-based computer simulation", Biomed. Meas. Inform. Contr., 1986, 1, pp. 83-93.

(gyógyászat; gyógyszeradagolás; tervezés; szimuláció)

Deutsch, T.; Lehmann, E.D.; Carson, E.R.; Szekacs, B., "Combining heuristic and model-based reasoning to support drug prescription in essential hypertension", Proc. of Medical Informatics in Europe, 1993, pp. 231-234.

(gyógyászat; gyógyszeradagolás; modellezés; heurisztikus; tudásalapú; prototípus; PC; vérnyomás)

Dibuz, S., "A frame-based approach to conformance testing", Microprocessing and Microprogramming, 39., 1993, pp. 191+094.

(frame; hálózat; adatátvitel; protokoll; keretrendszer; vizsgálat; kompatibilitás)

Dibuz, S.; Wagner, P.A., "Pro-Fair, a protocol specification language", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 103+014.

(Pro-Fair; frame; programnyelv; protokoll; specifikáció; keretrendszer; szoftver)

Dobrowiecki, T.P.; Louage, F., "Expert systems in system identification", Proc. of the Second Generation Issues, 13th IMECO World Congress - From Measurement to Innovation, Italy, Torino, 1994.09.05-09, pp. 931-941.

(szakértő rendszer; generáció; tudásalapú; azonosítás)

Dobrowiecki, T.P.; Louage, F.; Mészáros, T.; et al., "Will measurement instruments turn into agents?", IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Belgium, Brussels, 1996.06.04-06, p. 4.

(ágens; mérés; hálózat; módszer; mérőműszer; Internet; tervezés; szoftver)

Dominich, S., "Artificial intelligence in the mathematical model types of information retrieval", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 221-230.

(információ; visszakeresés; matematika; modell)

Dominich, S., "Interaction information retrieval", Journal of Documentation, 50(3), 1994, pp. 197-212.

(információtechnológia; információ; visszakeresés; interaktív; algoritmus; modellezés)

Dominich, S., "Stereotype and database selection", Proc. of the Conference on Future Trends in Information Technology - FIT'90, Austria, Salzburg, 1990.09.26-28, pp. 33-42.

(információtechnológia; információ; visszakeresés; adatbázis; modell; online; hálózat)

Dominich, S., "User modelling and database selection in information retrieval", Technical report 280, Johanneum Research Inst. for Inform. Processing, Austria, Graz, 1990.02, p. 52.

(információtechnológia; információ; visszakeresés; kutatás; modellezés; felhasználó; adatbázis)

Dominich, S., "Bevezetés a mesterséges intelligenciába. Tudásreprezentálás", Tankönyv, Erdészeti és Faipari Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, 1996, 84 old.

(tudásreprezentáció; felsőoktatás; tudás; logika; fuzzy logika; tankönyv)

Dominich, S., "Nonlinear programming, information retrieval, Hopfield nets, nonlinear optimisation", Working Papers, Department of Computing, Faculty of Technology, The Buckinghamshire College of Higher Education, 1996, p. 100.

(Hopfield-háló; nemlineáris; programozás; optimálás; információ; visszakeresés; felsőoktatás; tankönyv)

Dominich, S., "The interaction based information retrieval paradigm", In: Kent, A. (ed.), Encyclopedia of Information Science, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 1996, p. 50.

(paradigma; információtechnológia; információ; visszakeresés; interaktív; modell; implementálás; neuron hálózat)

Dominich, S., "Számítógéptudományi alapok", Egyetemi jegyzet, Erdészeti és Faipari Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, 1993, 108 old.

(tudásreprezentáció; algoritmus; elmélet; hardver; szoftver; adatstruktúra; adatbázis; tudomány; felsőoktatás; tankönyv)

Dominich, S. (ed.), "Proc. of the 2nd International Conference on the Development of Wood Science, Technology and Forestry - ICWSF'96", Univ. of Sopron, Hungary, Sopron, 1996.04.10+02,1996, p. 700.

(faipar; ellenőrzés; modellezés; forrás; kezelés; környezet; technológia; eszköz; gép; ergonómia)

Dömölki, B.; Szeredi, P., "Prolog in practice - Invited Paper", Information Processing ' 83, IFIP, 1983, pp. 627-636.

(Prolog; programozás; programnyelv; alkalmazás)

Dragálin, A.G., "Semantic transformations in automated reasoning", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 231-237.

(transzformáció; következtetés; automatikus; szemantika; elmélet)

Dragálin, A.G.; Aszalós, L.; Horváth, S., "A practical-oriented deductibility algorithm for propositional logic: duality and limited resolution", BAM, 785/92 (LXI), 1992, pp. 102+014.

(dualitás; rezolúció; ítéletkalkulus; deduktív; matematika; logika; gyakorlat; algoritmus; felbontóképesség)

Dragálin, A.G.; Aszalós, L.; Vályi, S., "Logikai oktatóprogramok az automatikus tételbizonyításban (A mesterséges intelligencia kurzus számára)", Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995.

(matematika; tételbizonyítás; logika; automatikus; logika; oktatás; tankönyv)

E

Eissa, M.M.; Kádár, P., "Off-line simulation tools for the investigation of the operation of a new digital relaying scheme", Proc. of the Fourth International Conference on the Practical Application of Prolog - PAP'96, UK, London, 1996.04.02-03, p. 14.

(Prolog; elektrotechnika; relé; digitális; szimuláció; modell; vizsgálat; logika; hálózat)

F

Fabrikantova, E.S.; Finn, V.K.; Gergely, T.; Pankratova, E.S., "A qualitative model of metabolism by the use of a logic based method of simulation", Proc. of the MIE'91 Satellite Conference on Computer Modelling, 1991, Hungary, Budapest, pp. 81-89.

(kvalitatív; gyógyászat; metabolizmus; szimuláció; logika; modellezés)

Farkas, E.; Naszódi, M., "Machine translation, computer aided translation", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 181+085.

(természetes; nyelv; fordítóprogram)

Farkas, Zs.; Fischl, G.; Lukács, P., "An expert system with limited knowledge for identifying pests and diseases of grape-vine", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 81-91.

(mezőgazdaság; kártevő; betegség; azonosítás; szakértő rendszer; adatbázis; hardver; követelmény)

Farkas, Zs.; Futó, I.; Langer, T. (szerk.); Szeredi, P., "MProlog programozási nyelv", Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1988, 280 old.

(MProlog; logika; programozás; programnyelv; rezolúció; adatstruktúra; grafika; szimuláció; alkalmazás; esettanulmány)

Farkas, Zs.; Gerlei, G.; Molnár, K.; et al., "ZEXPERT an MProlog based banking shell", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 49-64.

(MProlog; ZEXPERT; szakértő rendszer; keretrendszer; banktevékenység; alkalmazás; követelmény;

fejlesztés)

Farkas, Zs.; Köves, P.; Szeredi, P., "MProlog: an implementation overview", In: Tick, E.; Succi, G. (eds.), Implementations of Logic Programming Systems, Kluwer Academic Publ., 1994, pp. 1+06.

(MProlog; logika; programozás; szoftver; implementálás; fordítóprogram; programnyelv)

Farkas, Zs.; Szeredi, P.; Sántáné-Tóth, E., "LDM - a program specification support system", In: Clark, K. L.; Tärnlund, S.-A. (eds.), Logic Programming, Academic Press, London, 1982, pp. 105+016.

(Prolog; LDM; logika; programozás; programnyelv; alkalmazás; implementálás)

Fekete, I., "Remarks on knowledge representation using predicate logic", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 259-266.

(ítéletkalkulus; tudásreprezentáció; logika; tudásalapú; leképezés)

Fekete, I.; Gregorics, T.; Nagy, S., "Bevezetés a mesterséges intelligenciába. - Heurisztikus gráfkeresés, kétszemélyes játékok, automatikus tételbizonyítás", LSI Oktatóközpont, Budapest, 1990, 289 old.

(tételbizonyítás; ítéletkalkulus; rezolúció; heurisztikus; gráfelmélet; játék; keresés; automatikus; stratégia)

Fekete, I.; Koch, P. (eds.), " Second Conference on Artificial Intelligence", 1991.01.23-25, NJSZT, Hungary, Budapest, 407 old.

(szakértő rendszer; logika; keretrendszer; bizonytalanság; oktató; alkalmazás)

Ferenczi, Sz., "Concepts for a modular and distributed Prolog language", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 309-320.

(Prolog; programnyelv; modulrendszer; párhuzamos; programozás; objektumorientált; elosztott)

Ferenczi, Sz., "First effort towards the ontology of computer programs", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 21-30.

(filozófia; elmélet; program; programozás)

Frigó, J., "Intelligent data dictionaries", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 125+034.

(adat; szótár; intelligens; szoftver; tervezés; implementálás; karbantartás; ellenőrzés)

Fuchs,J.; Skarek,P.; Varga, L.Z.; Wildner-Malandain,E., "Distributed cooperative architecture for accelerator operation", In: Perret-Gallix, D. (ed.), New Computing Techniques in Physics Research II., (Proc. of the 2nd International Workshop in Software Engineering, AI and Expert Systems for High Energy Nuclear Physics, France, La-Londe-les-Maures, 1992), World Scientific, 1992, pp. 507-515.

(nukleáris; részecskegyorsító; üzemeltetés; szakértő rendszer; párhuzamos; architektúra; elosztott)

Fuchs,J.; Skarek,P.; Varga, L.Z.; Wildner-Malandain,E., "Integration of generalized KB-systems in process control and diagnosis", SEAS Conference, 1991, Switzerland, Lausanne, p. 12.

(folyamatirányítás; vizsgálat; tudásalapú; rendszer; integráció; diagnosztika)

Futó, I., "CS-Prolog professional, a parallel real-time Prolog system with CLP extension", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 185+092.

(Prolog; CS-Prolog; logika; korlátozás-alapú; programozás; programnyelv; párhuzamos; valósidejű; bővítés)

Futó, I., "Prolog with communicating processes: from T-Prolog to CSR-Prolog - Invited paper", Proc. of the Tenth International Conference on Logic Programming, 1993, pp. 3+07.

(Prolog; logika; programozás; hálózat; adatbázis; párhuzamos; rendszerfejlesztés; programnyelv; párhuzamos; folyamat)

Futó, I., "CS-PROLOG Professional, a parallel real-time PROLOG, Proc. of the 1st Austrian-Hungarian Workshop on Transputer Applications, KFKI+0992-34/M, Hungary, Sopron, 1992.10.08+00, pp. 11-21.

(Prolog; CS-Prolog; programnyelv; párhuzamos; programozás; valósidejű; transzputer; hálózat)

Futó, I.; Gábor, A., "A knowledge based model for hospital evaluation", Proc. of the 14h European Conference on Operations Research, Towards Intelligent Decision Support, Israel, Jerusalem, 1995.07.03-06, pp. 2-36.

(kórház; gyógyászat; tudásalapú; modell; értékelés; operációkutatás)

Futó, I.; Gábor, A.; Strausz, Gy., "Új elosztott optimalizációs eljárás. Egy a gyakorlatban használt hitelképesség kiértékelő rendszer adaptálása és hazai továbbfejlesztése", NJSZT VI. kongresszus Kiadványa, NJSZT, Siófok, 1995.05.28-31, 144+048 old.

(pénzügy; alkalmazás; információtechnológia; hitelképesség; értékelés; optimálás)

Futó, I.; Gábor, A.; Temesi, J., "The risk evaluation expert system of World EXPO 1996", Journal of Computing and Information Technology, 1(1), 1993.03, pp. 57-68.

(WorldEXPO; szakértő rendszer; kockázat; értékelés; kiállítás)

Futó, I.; Gergely, T., "Artificial Intelligence in Simulation", Ellis Horwood Series in Artificial Intelligence, Ellis Horwood, Chichester, 1990, p. 250.

(Prolog; logika; programozás; programnyelv; szimuláció; alkalmazás; modell; objektumorientált; szakértő rendszer)

Futó, I.; Szeredi, J., "A discrete simulation system based on artificial intelligence method - Invited paper", Discrete Simulation and Related Fields, 1982, pp. 135+050.

(Prolog; szimuláció; programnyelv; diszkrét; rendszer; módszer)

Futó, I.; Várkonyi, J., "Legal expert systems as simulation tools", Proc. of the SCS Winter Conference, USA, Los Angeles, 1993, pp. 1259+0263.

(szakértő rendszer; jog; tudásalapú; szimuláció; hitelesítés; előrejelzés)

G

Gábor, A., "ANALYST, support system to information system development", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 61-68.

(informatika; rendszerfejlesztés; CASE; fuzzy logika; tudásalapú)

Gábor, A. (szerk.), "Szakértő rendszerek '88. Ismeretalapú információfeldolgozás Magyarországon", SZÁMALK, Budapet, 1988, 500 old.

(szakértő rendszer; tudásalapú; keretrendszer; információtechnológia; informatika; piac)

Gábor, A.; Murugesan, A., "FLEXPERT. Benefit advisory system", Proc. of the 14th European Conference on Operation Research, Towards Intelligent Decision Support, Israel, Jerusalem, 1995.07.03-06, pp. 102+004.

(vállalat; operációkutatás; alkalmazás; nyereség; hatékonyság; értékelés)

Gábor, A.; Wiederaenders, K., " Distributed object oriented PROLOG in practice. Experience report", Proc. of the 22nd G.U.I.D.E. Autumn Conference, Hungary, Budapest, 1993.11.23-26, pp. 323-334.

(Prolog;informatika; objektumorientált; programozás; tudásalapú; alkalmazás; kísérlet; munkaállomás; PC)

Gelléri, P.; Biró, M.; Danyi, P.; Martinez, F., "Issues for the complex support of group decision situations", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 5+09.

(csoportos; döntéstámogató rendszer; modell; tervezés; alkalmazás)

Gergely, T.; Seniuk, O.F., "Immunologic diagnosis and optimal treatment selection" (In Russian), Naukova Dumka, Kijev, 1993, p. 330.

(gyógyászat; diagnosztika; immunológia; alkalmazás; kezelés; kiválasztás)

Gergely, T.; Seniuk, O.F., "Consulting system for precancer state diagnosis and for therapy selection", Proc. of the Medical Informatics Europe ‘90, UK, Glasgow, 1990.08.20-23, In: Lecture Notes in Medical Informatics No. 40, 1990, pp. 292-296.

(gyógyászat; orvostechnika; diagnosztika; rákkutatás; terápia; kezelés; kiválasztás; szakértő rendszer)

Gergely, T.; Szőts, M., "Can robots laugh?", Periodica Polytechnica, Ser. Human and Social Sci., 9(1), 1994, pp. 57-68.

(humor; robot; tudásalapú; programnyelv; szemantika; elmélet; hierarchikus)

Gergely, T.; Úry, L., "A unique logical framework for software development", Artificial Intelligence News, Moscow, 1993, pp. 62-81.

(szoftver; logika; keret; fejlesztés; program; programozás)

Gergely, T.; Úry, L., "Logic and functional programming", Applied Logic Laboratory, Technical Report Series, Budapest, 1989, 88 old.

(matematika; módszer; logika; programozás; funkcionális)

Gergely, T.; Úry, L., "First-order programming theory", Springer Verlag, Heidelberg, 1991, p. 350.

(elmélet; elsőrendű; logika; modell; dinamikus; programozás)

Gregorics, T., "Heurisztikus gráfkereső eljárások", Disszertáció, ELTE, 1991, 100 old.

(gráf; gráfelmélet; heurisztikus; keresés)

Gregorics, T., "Which graphsearch algorithm is better?", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 275-284.

(gráf; heurisztikus; keresés; algoritmus)

Gregorics, T., " Comparing of two graphsearch algorithms", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 201-210.

(gráf; heurisztikus; keresés; algoritmus; összehasonlítás; értékelés)

Gregorics, T., "Megjegyzések a heurisztikus gráfkereső algoritmusokhoz", Alkalmazott Matematikai Lapok, 1992, 16. Szám, 61-71 old.

(gráf; heurisztikus; keresés; algoritmus; gráfelmélet)

Gregorics, T.; Ásványi, T., "A more effective version of algorithm", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.06-08, pp. 247-258.

(gráf; gráfelmélet; algoritmus; hatékonyság; keresés)

Gy

Gyimóthy, T.; Paakki, J., "Static slicing of logic programs", 2nd International Workshop on Automated and Algorithmic Debugging -AADEBUG", France, Saint-Malo, 1995.05.22-24, pp. 1+06.

(logika; program; programnyelv; hibajavítás; statikus; algoritmus)

György, A. (ed.), "Proc. of the Conference on Intelligent Systems, CIS'91", NJSZT - OCG, Hungary, Veszprém, 1991.09.25-27, 1991, p. 328.

(hipermédia; természetes intelligencia; képfeldolgozás; alakfelismerés; neuron hálózat; oktatás; adatbázis; felhasználói felület; természetes; nyelv; feldolgozás; CAD)

Györgyi, L.; Deutsch, T.; Kőrös, E., "Artificial-intelligence-based interpretation of feature sensitivities of the Belousov-Zhabotinsky reaction", Intern. J. Chem. Kinet., 68, 1987, pp. 134+043.

(interpretálás; kémia; reakció; reakciókinetika; értékelés; modellezés; érzékenység)

H

Herendi, T., "On an optical character recognition method", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 373-379.

(optika; karakterfelismerés)

Holnapy, D., "Problémamegoldás és intelligens rendszerek a műszaki tervezésben", INFORMATIKA, 2. Kötet, BME Építőmérnöki Kar Informatikai Laboratórium, Budapest, 1991, 95 old.

(tervezés; CAD; algoritmus; műszaki; rendszer; intelligens; logika; heurisztikus; modell; szakértő rendszer)

Holnapy, D., "A matematikai nyelvészet és alkalmazása a tervezési folyamatban", INFORMATIKA, 5. Kötet, egyetemi jegyzet, BME Építőmérnöki Kar Informatikai Laboratórium, Budapest, 1994, 65 old.

(nyelvtan; matematika; módszer; szemantika; elmélet; alkalmazás; tervezés)

Holnapy, D., "Le développement des théories de conceptions abstraites", Université Technique de Budapest Faculté de Génie Civil Laboratoire d'Informatique Filiére Francophone, Budapest - Marseille, 1994, p. 33.

(matematika; elmélet; számítógép; fejlesztés; algoritmus; modell; szemantika; tervezés)

Holnapy, D., "Le role de la liguistique mathématique dans le préparation des systemes intelligents", Proc. of the 1st Workshop of the European Group for Structural Engineering Application of Artificial Intelligence, Switzerland, Lausanne, 1994.03.21-22, pp 244-245.

(matematika; rendszer; szemantika)

Holnapy, D., "Les niveau des résolution des problemes", Proc. of the 1st Workshop of the European Group for Structural Engineering Application of Artificial Intelligence - EG-SEA-AI, Switzerland, Lausanne, 1994.03.21-22, pp. 238-239.

(alkalmazás; intelligens; rendszer)

Holnapy, D., "Absztrakt tervezési elméletek fejlődése", Mélyépítéstudományi Szemle, 42, 1992, 142+049 old.

(tervezés; CAD; technológia; optimálás; elmélet)

Holnapy, D.; Biri, S., "Szakértői rendszerek", Iskolakultúra, matematika, informatika, technika", 5(5), 1995, 2-9 old.

(szakértő rendszer; algoritmus; programozás; keretrendszer; programnyelv; műszaki; alkalmazás)

Holnapy, D.; Magyarné, J. M.; et al., "Tervezéselmélet, automatizált tervezés", EGSZI Gyorsjelentés, Elektronika Alkalmazása 17, 24(13), 1990.05, 19-23 old.

(tervezés; automatizálás; CAD; technológia; modell; programnyelv)

Holnapy, D.; Rédey, G.F., "Experiences in expert system development", Periodica Polytechnica. Ser. Civil Eng., 37, 1993, pp. 13-29.

(szakértő rendszer; fejlesztés; kísérlet; technológia; alkalmazás; gazdaságosság)

Horváth, I., "An approach to artificial creativity based on expert system in mechanical engineering synthesis", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 93+002.

(szakértő rendszer; alkalmazás; gépészet; mechanikus; rendszer; kreativitás; CAD)

Horváth, M.; Márkus, A.; Váncza, J., "Process planning with genetic algorithms on results of knowledge-based reasoning", International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 9(2), 1996, pp. 145+066.

(genetikus algoritmus; gépészet; gyártás; gyártórendszer; tervezés; algoritmus; tudásalapú; rendszer)

Horváth, M.; Márkus, A.; Váncza, J.F., "Conflicts in manufacturing systems - a problem setting", In: Yoshikawa, H; Goosenaerts, J. (eds.), Design of Information infrastructure Systems for Manufacturing , (Proc. of the JSPE/IFIP TC5/WG5.3 Workshop on the Design of Information Infrastructure Systems for Manufacturing, Japan, Tokyo, 1993.11.08+00), North-Holland, 1994, pp. 265-279.

(gépészet; gyártórendszer; CIM; tervezés; tudásalapú; rendszer; konfliktus)

Horváth, T.; Turán, Gy., "Learning logic programs with structured background knowledge" In: De Raedt, L. (ed.), Advances in Inductive Logic Programming, IOS Press, Amsterdam, Oxford, Tokyo, Washington, 1996, pp. 172+091.

(ILP; logika; programozás; tanulás; tudásalapú; tanuló rendszer)

Hussein, A.A.R.; Bach, I., "A procedure to the quantifier scoping problem in NL semantics", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 187-209.

(természetes; nyelv; szemantika; jellemző; kvantálás)

I

Izsó, L.; Antalovits, M., "Connection between artificial and human intelligence at developing NPP operators: Simulator training methodology", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.02.23-25, pp. 171+080.

(erőmű; atomerőmű; oktatás; operátor; szakképzés; szimuláció; fejlesztés)

J

Jávor, A., "Demons in simulation: A novel approach", Systems Analysis, Modelling, Simulation, 7(5), 1990, pp. 331-338.

(démon; szimuláció; CAD; fejlesztés; alkalmazás; tudásalapú; rendszer; digitális; logikai áramkör)

Jávor, A., "An AI supported tool for simulation in informatics", Systems Analysis, Modelling, Simulation, 8(4-5), 1991, pp. 273-278.

(szimuláció; módszer; alkalmazás; kísérlet; modell; paraméter; adatátvitel; protokoll)

Jávor, A., "Petri nets and AI in simulation", Computational Systems Analysis, 1992, pp. 451-456.

(Petri-háló; szimuláció; alkalmazás; tudásalapú; modell)

Jávor, A., "Knowledge attributed Petri nets", Systems Analysis, Modelling, Simulation, 13(1-2), 1993, pp. 5+02.

(tudásalapú; Petri-háló; alkalmazás; gépészet; rugalmas gyártórendszer)

Jávor, A., "Demon controlled simulation", Mathematics and Computers in Simulation, 34, 1992, pp. 283-296.

(CASSANDRA; démon; szimuláció; intelligens; módszer; ellenőrzés; szabályozás; implementálás; vezérlés)

Jávor, A., "Petri nets and AI in modelling and simulation", Mathematics and Computers in Simulation, 39, 1995, pp. 477-484.

(szimuláció; Petri-háló; tudásalapú; modellezés; alkalmazás)

Jávor, A., "Simulation model structures with mobile and static intelligent entities", Proc. of the European Simulation Congress - EUROSIM '95, Austria, Vienna, 1995.09.11+05, pp. 1175+0180.

(szimuláció; modell; mobil; statikus; alkalmazás)

Jávor, A., "Distributed intelligence in the control of simulation", Proc. of the IMACS Symposium on Systems Analysis and Simulation, Berlin, 1995.06.26-30, pp. 417-420.

(szimuláció; modell; alkalmazás; elosztott)

Jávor, A., "Intelligent objects in simulation models", Proc. of the European Simulation Symposium- ESS'94, Turkey, Istanbul, 1994.10.09+02, pp. 9+05.

(CASSANDRA; objektum; szimuláció; dinamikus; hatékonyság; tudásalapú; Petri-háló; adaptiv; modell)

Jávor, A., "Demon controlled simulation models", Proc. of the IMACS Conference on Modelling and Control of Technological Systems, France, Lille, 1991.05.07+00, pp. 122+027.

(démon; szimuláció; modell; ellenőrzés; vezérlés)

Jávor, A., "AI controlled high level Petri nets in simulating FMS", Proc. of the Fourth Annual Conference: AI, Simulation, and Planning in High Autonomy Systems, USA, Tucson, Arizona, 1993.09.20-22, pp. 302-308.

(gépészet; rugalmas gyártórendszer; szimuláció; Petri-háló; vezérlés)

Jávor, A., "Intelligent demon controlled simulation of flexible manufacturing systems", Proc. of the 2nd Beijing International Conference on Systems Simulation and Scientific Computing, China, Beijing, 1992.10.20-23, pp. 333-337.

(gépészet; rugalmas gyártórendszer; szimuláció; intelligens; módszer; hatékonyság)

Jávor, A., "AI and Petri nets in the simulation of flexible manufacturing systems", Proc. of the Conf. EUROSIM '92, Italy, Capri, 1992.09.29+00.02, pp. 459-464.

(gépészet; rugalmas; gyártórendszer; Petri-háló; szimuláció; alkalmazás)

Jávor, A., "Expert Systems: Simulation Methodologies", In: Sight, M. G. (ed.), Systems & Control Encyclopedia Supplementary Vol. 1., Pergamon Press, Oxford, New York, 1990, pp. 255-259.

(szakértő rendszer; tudásalapú; szimuláció; módszer; modell; alkalmazás; terminológia; algoritmus)

Jávor, A.; Benkő, M.; Leitereg, A.; Moré, G., "AI controlled simulation of complex systems", Computing and Control Engineering Journal, 5(2), 1994, pp. 79-82.

(CASSANDRA; gépészet; rugalmas gyártórendszer; szimuláció; módszer; komplex)

Jávor, A.; Szűcs, G., "Traffic simulation using AI", Proc. of the IMACS European Simulation Meeting on Simulation Tools and Applications, Hungary, Győr, 1995.08.28-30, pp. 76-81.

(közút; forgalom; forgalomirányítás; tudásalapú; alkalmazás; Petri-háló; szimuláció)

Jennings, N.R.; Varga, L.Z.; Arnts, R.P.; Fuchs, J.; Skarek, P., "Transforming standalone expert systems into a community of cooperating agents", International Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence, 6(4), 1993.08, pp. 317-331.

(ágens; nukleáris; részecskegyorsító; vezérlés; szakértő rendszer; hibafelismerés; együttműködés)

K

Kacsuk, P., "Parallel implementation of Prolog", EC Newsletter, 5(2), 1993, pp. 25-60.

(Prolog; logika; programozás; programnyelv; implementálás; párhuzamos; memória; multiprocesszor; elosztott ; rendszer; transzputer)

Kacsuk, P., "Dataflow model for handling cut in the LOGFLOW parallel Prolog machine", Proc. of the EUROMICRO Workshop on Parallel and Distributed Processing, San Remo, 1995, pp. 60-67.

(LOGFLOW; Prolog; adatcsere; párhuzamos; adatfeldolgozás; logika; programozás; memória; korlátozás; gép; transzputer)

Kacsuk, P., "Parallel logic programming on distributed systems - Invited paper", 2nd AI Conference, Egypt, Cairo, 1994, p. 28.

(Prolog; párhuzamos; logika; programozás; munkaállomás; elosztott)

Kacsuk, P., "Wavefront scheduling in LOGFLOW", Proc. of the 2nd EUROMICRO Workshop on Parallel and Distributed Processing, Malaga, 1994, pp. 503-510.

(LOGFLOW; logika; programozás; programnyelv; hullámalak; ütemezés; párhuzamos; adatfeldolgozás; optimálás; multiprocesszor)

Kacsuk, P., "LOGFLOW: Prolog on massively parallel machines- Invited paper", Proc. of the 6th International Conference on AI and Information-Control Systems of Robots, Smolenice, 1994, pp. 71-89.

(Prolog; logika; program; párhuzamos; programnyelv; implementálás; memória; architektúra)

Kacsuk, P., "LOGFLOW-2: A transputer based data driven parallel Prolog machine", Proc. of the World Congress of Transputer Applications and Systems, German Federal Republic, Aachen, 1993, pp. 1154+0169.

(Prolog; LOGFLOW; logika; programozás; programnyelv; párhuzamos; program; transzputer; architektúra)

Kacsuk, P., "Cut implementation in a massively parallel Prolog system", Proc. of the EUROMICRO Workshop on Parallel and Distributed Processing, Gran-Canaria, 1993, pp. 96+003.

(Prolog; logika; programnyelv; párhuzamos; implementálás; memória; elosztott)

Kacsuk, P.; Wise, M. (eds.), "Implementations of distributed Prolog", Series in Parallel Computing, John Wiley & Sons Ltd., London, Chichester, 1992, p. 455.

(Prolog; logika; programozás; programnyelv; implementálás; párhuzamos; multiprocesszor)

Kampis, G.; Csányi, V., "Human and animal minds as complex systems: Beyond the computer metaphor", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.02.23-25, pp. 135+044.

(biológia; állat; ember; számítógép; tudásalapú; komplex)

Kádár, P., "A nagyfeszültségű erősáramú hálózatok védelmi rendszerének modellezése", Disszertáció, BME, 1994, 85 old.

(elektrotechnika; hálózat; nagyfeszültség; védelem; modellezés; szimuláció; hibaelemzés; szakértő rendszer; erőmű)

Kádár, P., "A szakértői rendszerek alkalmazása a közeljövőben a hazai villamosenergia-rendszer irányításában", Elektrotechnika, 83(6), 1990, 205-210 old.

(elektrotechnika; energiarendszer; irányítás; szakértő rendszer; szimuláció; villamosenergia)

Kádár, P., "Egy komplex hibafelismerő módszer", Elektrotechnika, 83(5), 1990, 161+067 old.

(elektrotechnika; energiarendszer; hibafelismerés; szakértő rendszer; hibaelemzés)

Kádár, P., "A szakértői rendszerek gyakorlati alkalmazása a villamosenergia-rendszer irányításában", ERŐTERV Közlemények 29, 1991, 24-32 old.

(elektrotechnika; energiarendszer; irányítás; szakértő rendszer; alkalmazás; szimuláció; hibaelemzés)

Kádár, P., "An expert-system application in the Hungarian power system", Engineering Applications of AI in Hungary - Special Issue, 4(6), 1991, pp. 445-453.

(elektrotechnika; energiarendszer; szakértő rendszer; logika; szimuláció; alállomás; védelem)

Kádár, P., "A multipurpose substation simulator shell", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 365-372.

(elektrotechnika; energiarendszer; alállomás; szimuláció; vizsgálat; villamosenergia; keretrendszer)

Kádár, P., "Simulation of the dynamic interaction of the short circuits and the protection operation", Proc. of the 3rd Symposium on Expert System Application to Power Systems, Japan, Tokyo, 1991.04.01-05, pp. 74-79.

(elektrotechnika; energiarendszer; rövidzárlat; védelem; dinamikus; szakértő rendszer; vizsgálat; szimuláció)

Kádár, P., "Survey of relay system's modelling methodologies", Proc. of the First International Conference on Digital Power System Simulators - ICDS'95, USA, College Station, Texas, 1995.04.05-07, pp. 315-321.

(elektrotechnika; relé; rendszer; számítógép; modellezés; módszer; védelem)

Kádár, P.; Kovács, A., "Neurális hálózatok és alkalmazásuk a villamosenergia-rendszerben", Elektrotechnika, 87(4), 1994, 163+067 old.

(elektrotechnika; energiarendszer; áramszolgáltató; irányítás; szimuláció; neuron hálózat; alkalmazás; optimálás; hibaelemzés)

Kádár, P.; Mergl, K.A., "CORES. The COntinuous REstoration Systems", Proc. of the Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems - ISAP'96, USA, FL, Orlando, 1996.01.28-02.02, pp. 390-393.

(SCADA; CORES; elektrotechnika; energiarendszer; visszakapcsolás; online; szakértő rendszer; hálózat)

Kádár, P.; Mergl, K.A.; Simon, I.; Horváth, G.; Kovács, A., "Comparison of ANN structures for event recognition purposes", Proc. of the 6th Microcomputer School, CZ, Sedmihorky, 1994.09.18.23, pp. 285- 290.

(felismerés; neuron hálózat; alkalmazás; szerkezet; összehasonlítás; értékelés; esemény)

Kádár, P.; Mészáros, P.; Kovács, A.; Mergl, A., "A kapcsolás-ellenőrzési funkció a villamosenergia rendszer (VER) irányításában és a kezelőszemélyzet kiképzésében", Elektrotechnika, 86(5), 1993, 191+099 old.

(kiképzés; elektrotechnika; energiarendszer; irányítás; adatgyűjtés; ellenőrzés; szakképzés; alállomás)

Kelemenová, A.; Csuhaj-Varjú, E., "Languages of colonies", Theoretical Computer Science, 134(1), 1994, pp. 119+030.

(nyelvtan; szemantika; soros; párhuzamos; osztályozás; formális nyelv)

Kelemenová, A.; Csuhaj-Varjú, E., "On the power of colonies", Proc. of the 2nd Colloquium on Words, Languages and Combinatorics, Japan, Kyoto, 1992, pp. 222-234.

(nyelvtan; szemantika; teljesítmény; együttműködés; soros; párhuzamos; formális nyelv)

Kékes, E.; Koch, P.; Kozmann, Gy.; Jójárt, I., "Complex cardiac diagnostic expert system", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 65-70.

(orvosi; EKG; gyógyászat; kardiológia; diagnosztika; szakértő rendszer)

Kilián, I., "An approach to integrate the spreadsheet paradigm and logic programming, Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 301-307.

(Prolog; felhasználói felület; logika; programozás; integráció)

Kis, T.; Márkus, A.; Váncza, J., "A market model of manufacturing control", Proc. of the IFIP WG5.3 International Conference on Life-Cycle Modelling for Innovative Products and Processes, German Federal Republic, Berlin, 1995.11.12, pp. 195-208.

(piac; termelés; modell; termelésirányítás; együttműködés)

Kis, T.; Váncza, J., "Computational complexity of manufacturing process planning", Proc. of the 3rd European Workshop on Planning, 1995, pp. 299-311.

(gépészet; gyártás; gyártórendszer; optimálás; komplexitás; folyamat; tervezés)

Kis, T.; Váncza, J.;Márkus, A., "Controlling distributed manufacturing systems by a market mechanism", Proc. of the 12th European Conference on AI - ECAI'96, Hungary, Budapest, 1996, pp. 534-538.

(gépészet; gyártórendszer; dinamikus; irányítás; piac; elosztott)

Kishida, J.; Rekeczky, Cs.; Nishio, Y.; Ushida, A., "An iterative approach of CNN to image processing. Feature extraction of postage stamp", Proc. of the International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications - NOLTA'95, USA, Las Vegas, 1995.12.10+04, pp. 695-700.

(CNN; számítógép; képfeldolgozás; neuron hálózat; iteráció; alakfelismerés; algoritmus)

Kiss, A., "On problems of using uncertain information in artificial intelligence", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 257-261.

(információ; bizonytalanság; kezelés; alkalmazás)

Klimkó, G.; Krauth, P.; Molnár, B., "Methods and tools for systems engineering and application software development", In: Mittermeir, R. (ed.), Shifting Paradigms in Software Engineering, (Proc. of the 7th Joint Conference of the Austrian Computer Society, OCG and NJSZT, 1992, Austria, Klagenfurt), Springer-Verlag, Wien, 1992, pp. 14-23.

(tervezés; fejlesztés; rendszertervezés; módszer; tudásalapú)

Koch, P., "Computer aided KB engineering (CAKE): Improving the performance of expert systems", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 39-48.

(tudásmérnök; tudásalapú; CAE; szakértő rendszer; teljesítmény; növelés)

Koch, P., "The experimental investigation of the cognitive factors of knowledge acquisition", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 31-37.

(tudásszerzés; tudásalapú; jellemző; kísérlet; vizsgálat)

Koch, P., "Tudásbázis elemzés", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 66-76 old.

(tudásbázis; szakértő rendszer; statisztika; értékelés; módszer)

Koch, P., "PC-range expert system shells: Advantage and problems", Fuzzy Sets and Systems, 41, 1991, pp. 127+031.

(tudásbázis; particionálás; láncolás; szakértő rendszer; keretrendszer)

Koch, P. (ed.), "Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence", NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, 242 old.

(ismeretelmélet; szakértő rendszer; logika; keretrendszer; bizonytalanság; oktató; alkalmazás)

Kókai, G.; Alexin, Z.; Gyimóthy, T., "Analysing and Learning ECG Waveforms", Proc. of the Sixth International Workshop on Inductive Logic Programming - ILP'96, Stockholm, 1996, Sweden, In: Lecture Notes on Artificial Intelligence No. 1314, 1996, pp. 152+070.

(tudásszerzés, reprezentáció, Prolog)

Kókai, G.; Alexin, Z.; Gyimóthy, T., "Learning Biomedical Patterns", Proc. of the Ninth Symposium on Industrial Applications of Prolog - INAP'96, 1996, Tokyo, Japan, pp. 159+068.

(tudásszerzés, reprezentáció, Prolog)

Kotsis, D.; Csink, L.; et al., "Converting and compressing paper-based documentations for electronic media", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 398-403.

(információtechnológia; adattömörités; átalakítás; adatfeldolgozás; enciklopédia; dokumentáció)

Kovács, A.; Mergl, K.A., "Generating switching sequences. A genetic algorithm approach", Proc. of the Conference on Intelligent Systems Applications to Power Systems - ISAP'96, USA, FL, Orlando, 1996.01.28-02.02, pp. 380-384.

(genetikus algoritmus; elektrotechnika; energiarendszer; kapcsolás; algoritmus; alállomás)

Kovács, A.; Mergl, K.A., "Intelligent tools for control staff increasing operational safety at bulk power stations", Proc. of the CIGRE 1994 Session Papers, Group 23, France, Paris , 1994.08.28-09.03, p. 6.

(elektrotechnika; energiarendszer; alállomás; erőmű; irányítás; szakértő rendszer)

Kovács, G.L.; Mezgár, I.; Kopácsi, S.; Gavalcová, D.; Nacsa, J., "Application of artificial intelligence to problems in advanced manufacturing systems", Computer Integrated Manufacturing Systems, 7(2), 1994.03, pp. 153+060.

(gépészet; gyártórendszer; korszerű; alkalmazás; fejlesztés; szakértő rendszer; rugalmas gyártórendszer)

Kovács, G.; Mezgár, I., "Expert systems for manufacturing cell simulation and design", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 4(6), 1991, pp. 417-424.

(gépészet; rugalmas gyártórendszer; gyártócella; szakértő rendszer; alkalmazás; szimuláció; tervezés)

Kovács, G.; Mezgár, I.; Kopácsi, S., "Concurrent design of automated manufacturing systems using knowledge processing technology", Computers in Industry, Vol. 17, 1991, pp. 257-267.

(gépészet; rugalmas gyártórendszer; szakértő rendszer; alkalmazás; tervezés; párhuzamos; technológia; automatizálás; szimuláció; életciklus; innováció; tanulás)

Kovács, Sz.; Kóczy, L.T., "Fuzzy rule interpolation in vague environment", Proc. of the Third European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing, German Federal Republic, Aachen, 1995.08.28-30, pp. 95-98.

(fuzzy logika; alkalmazás; bizonytalanság; szemantika; közelítés; interpoláció)

Kovács, Z.; Dominich, S., "An alternative approach in the design of windows", First International Conference on the Development of Wood Science/Technology and Forestry, UK, Missenden Abbey, 1994.07.06-08, pp. 1+04.

(ablak; építőipar; tervezés; fuzzy logika; döntéstámogató rendszer)

Kókai, G.; Alexin, Z.; Gyimóthy, T., "Classifying ECG waveforms in Prolog", Proc. of the Fourth International Conference on the Practical Application of Prolog - PAP'96, UK, London, 1996.04.23-25, pp. 173+098.

(Prolog; gyógyászat; EKG; programnyelv; hullámalak; osztályozás)

Kókai, G.; Alexin, Z.; Kocsis, F., "The IDT system and its application for learning Prolog programs", Proc. of the Sixth International Conference on Artificial Intelligence and Information-Control Systems, Slovakia, Smolenice Castle, 1994.09.12+06, pp. 315-320.

(Prolog; EKG; vezérlés; interaktív; tanuló rendszer; program; programnyelv)

Kozek, T.; Chua, L.O.; Roska, T.; Wolf, D.; Tetzlaff, R.; Puffer, F.; Lotz, K., "Simulating nonlinear waves and partial differential equations via CNN. Part II: Typical Examples, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications , 42(10), 1995, pp. 816-820.

(CNN; matematika; módszer; differenciálegyenlet; szimuláció; neuron hálózat; nemlineáris; hullámalak)

Kozek,T.; Crounse,K.R.; Roska,T.; Chua, L.O., "Smart image scanning algorithms for the CNN Universal Machine", Proc. of the International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications - NOLTA'95, USA, Las Vegas, 1995.12.10+04, pp. 707-712.

(CNN; képfeldolgozás; algoritmus; neuron hálózat)

Körösi, G.; Kun, A., "ALL-EX PLUS Expert System Shell", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Visegrád, 1991.01.23-25, pp. 57-64.

(frame; ALL-EX; szakértő rendszer; keretrendszer)

Kőműves, J.; Csink, L.; Cseresznye, Zs.; Körösi L.; Puskely, M., "An OCR program applying classical methods and neural networks", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 268-277.

(optika; karakterfelismerés; program; módszer; neuron hálózat; algoritmus)

Kutor, L.; Sai, Y.; Whinston, A.B., "Machine learning methods for network design", Working Paper University of Texas, USA, Texas, 1991, p. 17.

(hálózat; tervezés; interaktív; neuron hálózat; tanulás)

Kutor, L.; Tick, J., "Relationship of fuzzy logic and neural network based control", Proc. of the Workshop on Automation and Control Engineering in Higher Education, Austria, Vienna, 1995.07.05-07, pp. 21-30.

(szabályozás; szabályozó; fuzzy logika; neuron hálózat; alkalmazás; összehasonlítás; értékelés; irányítás)

L

Lehmann, E.D.; Deutsch, T.; Roundsari, A.V.; Carson, E.R.; Sönksen, P.H., "Validation of a metabolic prototype to assist in the treatment of insulin-dependent diabetes mellitus", Med. Inform. Vol. 18, 1993, pp. 83+001.

(cukorbetegség; gyógyászat; inzulin; kezelés; gyógyszeradagolás; tudásalapú; prototípus; metabolizmus; dinamikus; szimuláció; ellenőrzés)

Lehmann,E.D.; Deutsch,T.; Carson,E.R.; Sönksen, P.H., "Combining rule-based reasoning and mathematical modelling in diabetes care", Artif. Intell. Med., 6, 1994, pp. 137+060.

(cukorbetegség; orvosi; gyógyászat; kezelés; gyógyszeradagolás; matematika; modell; alkalmazás; vérnyomás)

Lerch, A.; Chetverikov, D., "Knowledge-based line-correction rules in a machine-vision system for the leather industry", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 4(6), 1991, pp. 433-438.

(gépi látás; bőripar; tudásalapú; alkalmazás; korrekció; vonal)

Lewis, J.; Skarek, P.; Varga, L.Z., "A rule-based consultant for accelerator beam scheduling used in the CERN PS complex", Proc. of the International Conference on Accelerator and large Experimental Physics Control Systems -ICALEPCS 95, USA, Illinois, Chicago, 1995.10.30+01-03, p. 4.

(nukleáris; részecskegyorsító; tanácsadás; szakértő rendszer; ütemező)

Lotz, K.; Zarándi, A.; Roska, T.; Hámori, J., "An analogic phenomenological CNN algorithm to model the mouth detection task of the infero- temporal cortex. Discovered by I. Fujita", Proc. of the International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications - NOLTA'95, USA, Las Vegas, 1995.12.10+04, pp. 717-722.

(CNN; biológia; neuron hálózat; algoritmus; alakfelismerés; cella; szín; érzékelés; agy; kéreg)

Louage, F.; Dobrowiecki, T.P., "An automated measurement and identification environment" Proc. of the 10th IFAC Symposium on System Identification - SYSID'94, Denmark, Copenhagen, 1994.04.06, pp. 453-458.

(szakértő rendszer; automatikus; rendszerelemzés; azonosítás; modellezés; környezet)

Louage, F.; Dobrowiecki, T.P., "Integrated intelligent modelling environment based on the KREST workstation", Proc. of the 8th European Knowledge Acquisition Workshop - EKAW '94, Belgium, Hoegaarden, 1994.09.26-29, pp. 105+010.

(munkaállomás; intelligens; modellezés; integráció)

Lusk,E.; Shyam,M.; Overbeek,R.; Szeredi,P.; et al., "Application of the Aurora parallel Prolog system to computational molecular biology", Proc. of the International Logic Programming Symposium, 1993.11, pp. 353-369.

(Aurora; Prolog; programnyelv; logika; programozás; párhuzamos; biológia; molekuláris; alkalmazás)

Lusk, E.; Warren, D.; Szeredi, P.; et al., "The Aurora or-parallel Prolog system", New Generation Computing, 7(2-3), 1990, pp. 243-271.

(Aurora; Prolog; programnyelv; VAGY; párhuzamos; logika; programozás; implementálás)

M

Major, P.; Kádár, P., "A complex power system control center", Proc. of the 3rd Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 1+00.

(diszpécser; elektrotechnika; energiarendszer; irányítás; szimuláció; központ; tudásalapú; alkalmazás; villamosenergia)

Márkus, A.; Kis, T.; Váncza, J.; Monostori, L., "A market approach to holonic manufacturing", Annales of the CIRP, 45(1), 1996, p. 4.

(gépészet; gyártás; gyártórendszer; matematika; módszer; számítógép; alkalmazás)

Márkus, A.; Renner, G.; Váncza, J., "A learning approach to spline interpolation", Proc. of the Second International Workshop on Learning in Intelligent Manufacturing Systems, Hungary, Budapest, 1995.04.20-21, pp. 58-70.

(gépészet; CAD/CAM; tanulás; geometria; görbe; interpoláció; rajzolás; tervezés)

Márkus, A.; Renner, G.; Váncza, J., "Genetic algorithms in free form curve design", In: Daehlen, M.; Lyche,T. and Scumaker, L. L. (eds.), Mathematical Methods for Curves and Surfaces, Vanderbilt University Press, 1995, pp. 1+09.

(genetikus algoritmus; CAGD; matematika; módszer; tervezés; alkalmazás; algoritmus; rajzolás; görbe)

Márkus, A.; Váncza, J., "Inference and optimisation methods for manufacturing process planning", Proc. of the 11th European Conference on Artificial Intelligence - ECAI'94, Amsterdam, 1994, pp. 589-593.

(gépészet; gyártás; gyártórendszer; optimálás; tervezés; ipari)

Mergl, K.A., "Kapcsolási sorrendek számítógépes generálásának intelligens megoldása az alállomási kapcsolások biztonságának növelésére", Disszertáció, BME, 1994. 140 old.

(elektrotechnika; energiarendszer; alállomás; biztonság; csatlakoztatás;alkalmazás; szakértő rendszer; keresés)

Mergl, K.A., "A Hopfield-háló vizsgálata védelmi kiértékelésre", Elektrotechnika, 88(7), 1995, 346-350 old.

(Hopfield-háló; elektrotechnika; matematika; modell; energiarendszer; védelem; értékelés; neuron hálózat)

Mergl, K.A., "An intelligent tool for generating switching sequences at basis network substations", Proc. of the 4th Symposium on Expert System Applications to Power Systems, Australia, Melbourne, 1993.01.04-08, pp. 563-568.

(elektrotechnika; hálózat; alállomás; szakértő rendszer; alkalmazás; neuron hálózat)

Mezgár, I.; Bertók, P. (eds.), "Knowledge Based Hybrid Systems - KNOWHSEM'93, Proc. of the IFIP/IFAC International Working Conference on Knowledge Based Hybrid Systems in Engineering and Manufacturing, Hungary, Budapest, 1993.04.20-22, North-Holland, Amsterdam, London, New York, Tokio, 1993, p. 285.

(tudásalapú; rendszer; hibrid; tervezés; gyártás; alkalmazás; szakértő rendszer; keretrendszer)

Mérő, L., "Logic and trance logic", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 29-38.

(transz; hipnózis; pszichológia; logika; tudásalapú)

Mérő, L., "A mesterséges intelligencia és a kognitív pszichológia határterületei", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 4+02 old.

(ismeretelmélet; pszichológia; pszichológia; szakértő rendszer)

Mérő, L., "Észjárások - a racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia", YtpoTEX Elektronikus Kiadó Kft., Budapest, 1994, 274 old. (Első kiadás: Akadémia Kiadó, Optimum, 1989.)

(észjárás; logika; tudomány; kultúra)

Mérő, L., "Ways of thinking. The Limits of Rational Thought and Artificial Intelligence", (az "Észjárások …" könyv angol fordítása), World Scientific Publ. Comp., Singapore, New Yersey, London, 1990.

(észjárás; logika; tudomány; kultúra)

Mérő, L.; Varga, K., "Trance logic without trance", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 39-48.

(transz; kutatás; biológia; logika)

Molnár, B., "Some general principles of methodologies and quality assurance for knowledge-based systems", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.02.23-25, pp. 145+054.

(tudásalapú; rendszer; módszertan; minőségbiztosítás; információtechnológia; rendszerfejlesztés; szakértő rendszer)

Molnár, B., "Integrating the pragmatic and theoretical software performance engineering approaches within SSADM", ISUG Technical Journal, 1995.08, pp. 1-32.

(SSADM; tervezés; elmélet; integráció; szoftver; algoritmus; gyakorlat; állomány; modellezés; jellemző; gráfelmélet; értékelés)

Molnár, B., "SPP-OL: An object library for software performance engineering within SSADM", Studies in Informatics and Control, No. 6, 1995, pp. 129+047.

(SSADM; tervezés; szoftver; könyvtár; állomány; jellemző; objektumorientált; rendszertervezés; rendszerelemzés)

Molnár, B., "A framework for reconciliation of the meta-structure of repositories and structured methodologies", In: Mittermeir, R. (ed.), Paradigms in Software Engineering, (Proc. of the 7th Joint Conference of the Austrian Computer Society, OCG and NJSZT, 1992, Austria, Klagenfurt), Springer-Verlag, Wien, 1992, pp. 14-23.

(adatszótár; strukturált; módszertan; információtechnológia; adattárolás; keretrendszer; tervezés; fejlesztés; objektumorientált)

Molnár, B., "A proposal for linking a structured methodology and the techniques of performance engineering", Research Report, School of Computer Science and Information Technology, University of Wolverhampton, UK, 1993.12, p 56.

(strukturált; módszertan; rendszer; modell; vizsgálat; kutatás; információtechnológia; algoritmus; adatbázis; tervezés; kliens/szerver; hálózat; adatátvitel)

Molnár, B.; Barbuceanu, M., "XRL: An experimental knowledge programming tool for studying the different programming paradigms in AI", Proc. of the First Hungarian Seminar on Artificial Intelligence, Hungary, Visegrád, 1989, pp. 21-29.

(paradigma; XRL; programozás; tudásalapú; keretrendszer; vizsgálat; kísérlet)

Molnár, B.; Frigó, J., "A knowledge-based approach of information system design", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 51-60.

(információs rendszer; tudásalapú; rendszer; rendszertervezés; ember-gép kapcsolat)

Molnár, B.; Frigó, J., "Application of AI in software and information engineering", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 4(6), 1991, pp. 439-443.

(információtechnológia; tervezés; fejlesztés; tudásalapú; adattárolás)

Molnár, B.; Frigó, J., "The role of the intelligent data dictionary in the process of information systems development", Proc. of the Conference on Intelligent Systems, Hungary, Veszprém, 1991, pp. 193-202.

(információs rendszer; intelligens; adatszótár; rendszerfejlesztés; adattárolás; szótár)

Molnár, B.; Simon, E., "Responsive information systems and application of AI", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 105+014.

(információtechnológia; párbeszédes üzemmód; CASE; fejlesztés; szakértő rendszer)

Molnár, B.; Simon, E., "Creating responsive information systems with the help of SSADM", Proc. of the Austrian-Hungarian Joint Seminar on Software Engineering, Hungary, Budapest, 1993.02.04-05, pp. 1+01.

(SSADM; információtechnológia; strukturált programozás; tervezés; visszakeresés)

Molnár, K., "A bizonytalanság modellezése a mesterséges intelligenciában", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 32-45 old.

(modellezés; bizonytalanság; szakértő rendszer; valószínűség; heurisztikus; fuzzy logika)

Molnár, K., "Parallel Prolog with uncertainty handling", EUROPAR'95, Sweden, Stockholm, 1995.08.29-31, pp. 1-4.

(Prolog; program; programnyelv; párhuzamos; bizonytalanság; kezelés; implementálás)

Molnár, K.; Scott, R.B.; Farkas, Zs., "HTML as a user interface for a (Prolog) program", The 4th International WWW Conference, USA, Boston, 1995, p. 1-6.

(HTML; Prolog; hálózat; protokoll; programnyelv; interfész; WWW; Internet; felhasználói felület)

N

Nacsa, J.; Kovács, G.L., "Communication problems of expert systems in manufacturing environment", Proc. of the IFAC Artificial Intelligence in Real Time Control, Spain, Valencia, 1994, pp. 243-247.

(termelésirányítás; szakértő rendszer; adatátvitel; folyamatirányítás; rugalmas gyártórendszer; szimuláció; alkalmazás)

Nagy, S.; Dominich, S., "Matematikai kalauz. Matematikai összefüggések gyűjteménye tanulók és hallgatók számára", Mathematics, Győr-Sopron, 1993, 290 old.

(matematika; módszer; elmélet; logika; tankönyv; felsőoktatás; halmazelmélet; algebra; differenciálegyenlet; geometria; valószínűségszámítás)

Nemes, L.; Roska, T., "A CNN model of oscillation and chaos in ant colonies: A case study", IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 42(10), 1995.10, pp. 741-745.

(CNN; matematika; modell; káoszelmélet; oszcilláció; esettanulmány; neuron hálózat; cella)

Nédli, P.; Biri, S.; Nhien, S.W.; Holnapy, D., "Elements of an expert system for the placement of the reinforcement in a reinforced concrete cross section", Proc. of the 4th International Conference and Trade Show, CAD/CAM and MULTIMEDIA - CAMP'94, Hungary, Budapest, 1994.09.13+05, pp. 300-307.

pítőipar; vasbeton; vasalás; méretezés; CAD; tervezés; szakértő rendszer)

Nicholson, D.; Molnár, B , "Advanced help through instantiation and dynamic partner modelling", Research Report KFKI+0987-02/M, Budapest, KFKI, 1987, p. 6.

(felhasználói felület; interfész; ember-gép kapcsolat; dinamikus; modellezés)

Nieberl, J.; Khoor, S.; Kékes, E.; Szaboki, F., "Twin expert systems for the complex analysis of conventional 12 lead electrocardiograms", Proc. of the Congr. Computers in Cardiology, UK, London, 1993.09.05-08, pp. 623-625.

(elemzés; gyógyászat; EKG; kardiológia; komplex; szakértő rendszer)

Noszkay, E., "Generáció vagy rendszerváltás. Informatikai és információtechnológiai kihívások és előrejelzések az ezredfordulóra", Kelenföld Kiadó, SZÁMALK, Budapest, 1991, 110 old.

(információtechnológia; alkalmazás; fejlődés; előrejelzés)

Noszkay, E., "Informatikai és rendszerszervezési alapismeretek", MÚZSÁK - Reál Kiadó, Budapest, 1994, 130 old.

(vállalat; információtechnológia; rendszerfejlesztés; szervezés; számítástechnika; emberi erőforrás)

Noszkay, E., "The development of the application of modern information and communication technology in companies until the year 2000", Information Management International Seminary, Hungary, Budapest, 1990.04.24-27.

(informatika; vállalat; távközlés; alkalmazás; fejlesztés; előrejelzés)

Noszkay, E., "A menedzsmentet támogató információ- és ismerettechnológiai rendszerek és a jövő tudásalapúú szervezete" Ipargazdaság, 1993(6), 1993, 7+02 old.

(vállalat; management; tudásalapú; információtechnológia; szervezet; fejlődés; előrejelzés)

Noszkay, E., "A vállalati informatika távlatai", Közgazdasági Szemle, 1991(5), 1991, 534-544 old.

(vállalat; fejlesztés; ipari; társadalom; gazdaság; tudásalapú; ,előrejelzés)

Noszkay, E., "Az iparvállalatok informatikai fejlődése, társadalmi-gazdasági összefüggésben", Közgazdasági Szemle, 1990(4), 1990, 471-483 old.

(vállalat; ipari; fejlődés; társadalom; gazdaság)

O

Olaszy, G., "A kérés, a figyelmeztetés, a felszólítás és a kérdés prozódiája a kijelentő mondat tükrében", In: Gósy, M. (szerk.), Beszédkutatás '95, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1995, 46-61 old.

(prozódia; beszédfeldolgozás; szemantika; beszédelemzés)

Olaszy, G., "Hangidőtartamok számítógépes elemzése a beszéd ritmikai szerkezetének vizsgálatához", In: Gósy M. (szerk. ), Beszédkutatás 93 - Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1993, 116+027 old.

(beszédfeldolgozás; kutatás; hang; idő; vizsgálat; időmérés)

Olaszy, G., "Hangidőtartam-módosító kísérletek a gépi beszéd ritmusának javítására", In: Gósy M. (szerk.), Beszédkutatás 94 - Tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1994, 140+050 old.

(beszédfeldolgozás; kutatás; hang; idő; vizsgálat; kísérlet)

Olaszy, G., "Experiment for the automatic generation of prosody patterns in synthesised german declarative sentences", In: Hunyadi, L.; Gósy, M. (eds.), Studies in Applied Linguistics, Vol. 2., KLTE, Debrecen, 1995, pp. 49-66.

(prozódia; beszédfeldolgozás; szemantika; nyelv; kísérlet; vizsgálat; beszédszintézis; automatikus)

Olaszy, G.; Gordos, G.; Németh, G., "The MULTIVOX multilingual text-to-speech converter", In: Bailly, G.; Beniot, C. (eds.), Talking Machines: Theories, Models, and Designs, Elsevier, North Holland, Amsterdam, 1992, pp. 385-411.

(MULTIVOX; beszédfeldolgozás; szövegfeldolgozás; átalakítás; kutatás; fejlesztés; programozás; szoftver; hardver)

Orbay, P.; Dominich, S., "Számítógéptudományi alapok. Kézikönyv a gyakorlati órák anyagához", Erdészeti és Faipari Egyetem. Faipari Mérnöki Kar, Sopron, 1993, 108 old.

(MathCAD; SQL; felsőoktatás; tankönyv; kézikönyv; számítástechnika; gyakorlat; DOS; Windows; Turbo Pascal; adatbázis; szövegszerkesztés; kezelőprogram; Novell; NetWare; CAD)

P

Paakki, J.; Gyimóthy, T.; Horváth, T., "Effective algorithmic debugging for inductive logic programming", Proc. of the Fourth International Workshop on Inductive Logic Programming - ILP'94, German Federal Republic, Bonn, 1994.09.12+04, pp. 175+094.

(ILP; hibajavítás; algoritmus; logika; program; induktív; programozás)

Pásztor-Varga, K., "A microprogram design method based on memory blocks separated by states", Periodica Polytechnica, Electrical Engineering, 34(2), 1990, pp. 99+011.

(program; programozás; tervezés; memória; elmélet; automata; logika; állapot)

Pásztor-Varga, K., "Theorem proving method and the computer science", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 296-301.

(tételbizonyítás; matematika; módszer; elmélet; programozás; logika)

Pásztor-Varga, K., "An approach to the allocation problem of a pipelined dataflow model", Proc. of the 8th Symposium on Microcomputer and Microprocessor Applications, Hungary, Budapest, 1994.10.12+04, pp. 577-585.

(adatátvitel; modell; számítástechnika; szabályozás; forgalomirányítás; gráf)

Pásztorné Varga, K., "Logikai alapozás alkalmazásokhoz. Matematikai logika - számítástudomány", Egyetemi tankönyv, ELTE, Budapest, 1992, 238 old.

(ítéletkalkulus; rezolúció; predikátumkalkulus; matematika; módszer; számítástudomány; logika; elmélet; felsőoktatás; tankönyv)

Péter, L.; Szolgay, P.; Crounse, K.R.; Roska, T.; et al., "Analogue combinatorics and cellular automata - key algorithms and lay-out design", International Journal of Circuits Theory and Applications, 1996(24), 1996, pp. 145+064.

(CNN; algoritmus; neuron hálózat; cella; analóg; automata; tervezés; elektronika; NYÁK; huzalozás; nagysebesség)

R

Rácz, J., "Dynamic competitive learning", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 239-245.

(tanulás; dinamikus; versenyképesség; modell; heurisztikus)

Rekeczky, Cs.; Nishio, Y.; Ushida, A.; Roska, T., "CNN based adaptive smoothing and some novel types of nonlinear operators for grey-scale image processing", Proc. of the International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications - NOLTA'95, USA, Las Vegas, 1995.12.10+04, pp. 683-688.

(CNN; képfeldolgozás; adaptiv; neuron hálózat; cella; nemlineáris; operátor)

Rekeczky,Cs.; Nishio,Y.; Ushida,A.; Roska,T.; et al., "Analogic CNN algorithms in bronchogenic carcinoma analysis", Proc. of the European Conference on Circuit Theory and Design - ECCTD'95, 1995, pp. 889-891.

(CNN; hörgő; elemzés; gyógyászat; neuron hálózat; cella; algoritmus; rákkutatás; analóg)

Rédey, G., "Text representation", Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 211-219.

(szöveg reprezentáció; szövegfeldolgozás; természetes; nyelv; leképezés)

Rédey, G., "Conformal text representation", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 1993(6), 1993, pp. 65-71.

(szöveg reprezentáció; szövegfeldolgozás; leképezés; tudásalapú; logika; programozás)

Rédey, G., "Szöveges tudás automatikus kezelése", Kandidátusi értekezés, BME, Budapest, 1992.

(szöveg reprezentáció; adatfeldolgozás; szövegfeldolgozás; automatikus; programnyelv; alkalmazás; tudásalapú)

Rédey, G., "Ordinary and intensional conformal text representation", Proc. of the International Workshop on the Philosophy of Design and Information Technology, France, Chateau du Baffy, 1994.12.07-09, pp. 109+022.

(szöveg reprezentáció; szövegfeldolgozás; leképezés; módszer)

Rédey, G., "Intensionally extended conformal text representation, Proc. of the 4th International Conference and Trade Show - CAMP'94, Hungary, Budapest, 1994.09.13+05, pp. 224-231.

(szöveg reprezentáció; szövegfeldolgozás; leképezés)

Rédey, G.; Nagy, E.G.; Georgieva, P.Z., "An expert system approach to the Hungarian building regulations", In: Boyanov, K.; Angelinov, R. (eds.), Network Information Processing Systems, Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland), 1989, pp. 321-328.

(építőipar; előírás; jog; szakértő rendszer; tudásalapú; építés; tervezés; követelmény; szabályozás)

Rédey, G.; Paál, T., "Expert system for geotechnical testing of damaged buildings", Acta Technica Acad. Sci. Hung., 102, 1989, pp. 87+002.

(szakértő rendszer; építőipar; épület; vizsgálat; geotechnika; hibaelemzés)

Roska, T.; Chua, L.O. "The CNN Universal Machine: An analogic array computer", IEEE Transactions on Circuits and Systems - I., Special Issue on Cellular Neural Network, 40(3), 1993, pp. 163+073.

(CNN; analóg; áramkör; univerzális; cella; neuron hálózat; programozás; algoritmus; szuperszámítógép)

Roska, T.; Chua, L.O.; Wolf, D.; Kozek, T., "Simulating nonlinear waves and partial differential equations via CNN. Part I: Basic techniques", IEEE Transactions on Circuits and Systems I., 42(10), 1995.10, pp. 807-815.

(CNN; differenciálegyenlet; neuron hálózat; szimuláció; cella; nemlineáris; hullámalak; Navier-Stokes egyenlet; kétdimenziós)

S

Sántáné-Tóth, E., "Tudásalapú technológia, szakértő rendszerek", ME Dunaújvárosi Főiskolai Kar Kiadói Hivatala, Dunaújváros, 1995, 275 old. (Készül egy javított, bővített kiadás és egy csökkentlátók számára átdolgozott változat.)

(tudásreprezentáció; tudásszerzés; tudásalapú; rendszer; szakértő rendszer; alkalmazás; alkalmazás; keretrendszer; bizonytalanság; kezelés; keresés; szabályalapú rendszer; stratégia; rendszerfejlesztés)

Sántáné-Tóth, E., "KBS tools and applications in Hungary 1990", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 11-27. (Updated version contains 73 references).

(tudásalapú; rendszer; alkalmazás; fejlesztés; keretrendszer; piac; szakértő rendszer)

Sántáné-Tóth, E., "Az ismeretalapú rendszerek építésének módszertani kérdései", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, pp. 77-96.

(KADS; tudásalapú; rendszerfejlesztés; módszertan; szakértő rendszer; prototípus; modellezés; életciklus)

Sántáné-Tóth, E., "Intelligens oktató rendszerek", Információ Elektronika, 23(3-4), 1988, 125+046 old.

(oktató; intelligens; rendszer; szakértő rendszer)

Sántáné-Tóth, E., "Survey of Hungarian KBS tools and applications in the engineering field, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 4(6), 1991, pp. 409-416.

(Magyarország; Prolog; tudásalapú; alkalmazás; műszaki; szakértő rendszer; logika; programozás; piac; keretrendszer)

Sántáné-Tóth, E., "Mesterséges intelligencia - ismeretalapú rendszerek", In: Gábor, A. (szerk.), Szakértő rendszerek ‘88 - Ismeretalapú információfeldolgozás Magyarországon, SZÁMALK Kiadó, Budapest, 1988, 11-68 old.

(tudásalapú; rendszer; szakértő rendszer; alkalmazás; piac; trend; keretrendszer)

Sántáné-Tóth, E., "The State of the Art of Artificial Intelligence in Hungary in 1996", Prepared for the 12th International Conference on AI - ECAI'96, Hungary, Budapest, 1996.08. (Extended version of the paper: "AI in Hungary", Informatica 20, 1996 ), (http://www.njszt.hu/01alt-info/17/17c.htm)

(Magyarország; Prolog; tudásalapú; alkalmazás; szakértő rendszer; keretrendszer; műszaki; oktatás)

Sántáné-Tóth, E.; Eiben, G., "AI in Hungary", Informatica 20, 1996, pp. 234-242.

(Magyarország; Prolog; tudásalapú; alkalmazás; szakértő rendszer; keretrendszer; műszaki)

Sántáné-Tóth, E.; Szeredi, P., "PROLOG applications in Hungary", In: Clark, K. L.; Tärnlund, S.-A. (eds.), Logic Programming, Academic Press, London, 1982, pp. 19-32.

(Magyarország; Prolog; alkalmazás; implementálás)

Shimon, Y.N.; Elmaghraby, S.E.; Vámos, T.; et al., "Research needs and challenges in application of computer and information sciences for industrial engineering", IEEE Transactions, 21(1), 1989.03, pp. 50-65.

(ipari; alkalmazás; kutatás; fejlesztés; követelmény)

Sike, S., "Heuristic graph search in drug design", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 211-220.

(gyógyszeripar; tervezés; gráf; keresés; heurisztikus; molekula)

Simán, I.; Horváth, K., "Using digital signal processor in communication environment", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 343-350.

(elektronika; áramkör; mikroprocesszor; távközlés; digitális; jelfeldolgozás; alkalmazás)

Somogyi, P., "Making diagnoses based on pattern matching in a neurodevelopmental expert system", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 71-79.

(orvosi; mintaillesztés; gyógyászat; diagnosztika; szakértő rendszer; alkalmazás; mesterséges; idegrendszer; diagnosztika; intelligencia)

Somogyi, P., "Pattern based reasoning in a medical expert system", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 79-95.

(orvosi; mintaillesztés; következtetés; szakértő rendszer; orvostechnika; alakfelismerés; terápia; alkalmazás; idegrendszer; diagnosztika)

Sz

Szenes, K., "An application of a parallel system planning language in decision support - production scheduling", Proc. of the IFIP WG 5.7 Working Conference on Advances in Production Management Systems - APMS 82, France, Bordeaux, 1982.08.24-27, pp. 241-249.

(tervezés; párhuzamos; programnyelv; termelésirányítás; döntéstámogató rendszer)

Szenes, K., "Planning the activity schedule of process systems by AI-based expert system", Proc. of the 27th International MATADOR Conference, UK, Manchester, 1988.04.20-21, pp. 139+044.

(tervezés; szimuláció; szakértő rendszer; modellezés)

Szepesvári, Cs.; Lőrincz, A., "Integration on ANN cues, dynamic AI concepts and ANN decision system into an adaptive self-organizing agent", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 231-237.

(ágens; önszervező; információtechnológia; neuron hálózat; döntéstámogató rendszer; integráció; adaptiv; rendszer)

Szeredi, P., "Or-parallel extension of Prolog", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 163+071.

(Prolog; VAGY; programnyelv; bővítés; párhuzamos; logika; programozás; implementálás)

Szeredi, P., "Using dynamic predicates in an or-parallel Prolog system", Proc. of the Logic Programming - International Logic Programming Symposium, USA, San Diego, 1991.10.28+01.1, pp. 355-371.

(Prolog; VAGY; programnyelv; logika; dinamikus; szemantika; párhuzamos; szinkronozás)

Szeredi, P , "Exploiting or-parallelism in optimisation problems", In: Krzysztof, R. (ed.), Logic Programming (Proc. of the Logic Programming, Joint International Conference and Symposium), The MIT Press, 1992.11, pp. 703-716.

(Prolog; VAGY; számítástechnika; programozás; logika; párhuzamos; optimálás; visszakeresés)

Szeredi, P., "Solving optimisation problems in the Aurora or-parallel Prolog system - Invited paper", In: Beaumont, A. Gupta, G. (eds.), Parallel Execution of Logic Programming (Proc. of the ICLP'91 Pre-conference Parallel Execution of Logic Programs), Springer-Verlag, 1991, LNCS 569, pp. 39-53.

(Aurora; Prolog; VAGY; programozás; logika; optimálás; programnyelv; párhuzamos; visszakeresés)

Szeredi, P., "Performance analysis of the Aurora or-parallel Prolog system", Proc. of the Sixth International Conference on Logic Programming, USA, Cleveland, 1989.10.16-20, pp. 419-435.

(Aurora; Prolog; VAGY; programozás; programnyelv; logika; párhuzamos; szinkronizálás; adatstruktúra)

Szirányi, T., "Subpixel pattern recognition by image histograms", Pattern Recognition, 27(8), 1994, pp. 1079+0092.

(alakfelismerés; képfeldolgozás; hisztogram; zaj; szűrés; osztályozás; konvolúció; nagyfelbontás; statisztika)

Szirányi, T.; Böröczki, Á., "Overall picture degradation error for scanned images and the efficiency of character recognition", Optical Engineering, 30(12), 1991, pp. 1878+0885.

(karakterfelismerés; képfeldolgozás; scanner; hibaelemzés; hatékonyság; mintavétel)

Szirányi, T.; Csicsvári, J., "High-speed character recognition using a dual cellular neural network architecture (CNND)", IEEE Transactions on Circuits and Systems, 40(3), 1993, pp. 223-231.

(CNN; duális; karakterfelismerés; nagysebesség; neuron hálózat; architektúra; cella; pontosság; jelfeldolgozás; implementálás)

Szolgay, P.; László, K.; Szatmári I., "A fast learning method to implement associative memory on CNN", Proc. of the European Conference on Circuit Theory and Design - ECCTD'95, 1995, pp. 991-994.

(CNN; memória; implementálás; neuron hálózat; cella; tanuló; algoritmus)

Szőts, M., "Hypertonia gondozását segítő intelligens partner rendszer", VI. Egészségügyi Informatikai Vándorgyűlés kiadványa, Budapest, 1995, 66-69 old.

(hipertónia; egészségügy; gyógyászat; információtechnológia; alkalmazás; intelligens; rendszer; szakértő rendszer; objektumorientált)

Szőts, M., "Ways of reasoning and engineering design", Proc. of the 4th International Conference and Trade Show - CAMP'94, Hungary, Budapest, 1994.09.13+05, pp. 216-223.

(következtetés; gépészet; tervezés; CAD; műszaki; alkalmazás)

T

Tarnay, K.; Molnár, B., "The Hungarian AI-experiment - Invited paper", Proc. of the DECUS Europe Symposium, Netherlands, The Hague, 1991.09.09+03, pp. 1-5.

(Magyarország; alkalmazás)

Tarnay, K.; Dibuz, S.; et al., "Frames for protocol representation", In: Csaba, L.; Szentiványi, T.; Tarnay, K. (eds.), Computer Networking, IFIP, Elsevier Science Publ. (North-Holland), 1990, pp. 427-441.

(frame; tudásreprezentáció; hálózat; adatátvitel; protokoll; keretrendszer)

Tilly, K., "A comparative study of automatic test pattern generation and constraint satisfaction methods", Technical Report, Ser. Electrical Engineering, TUB-TR-94-EE11, BME, Budapest, 1994.06, p. 66.

(korlátozás-alapú; programozás; áramkör; digitális; vizsgálat; ellenőrzés; automatikus)

Tilly, K., "CONTEST: An automatic test pattern generation system based on constraints", Technical Report, Ser. Electrical Engineering, TUB-TR-94-EE11, BME, Budapest, 1994.07, p. 50.

(CONTEST; korlátozás-alapú; programozás; információtechnológia; számítógép; hálózat; adatátvitel; vizsgálat; ellenőrzés; automatikus; dinamikus)

Tilly, K.; Surján, L.; Román, G., "Automatic test pattern generation can be solved as a constraint satisfaction problem", Microprocessing and Microprogramming, 38, 1992, pp. 715-722.

(korlátozás-alapú; programozás; alakfelismerés; vizsgálat; digitális; áramkör; ellenőrzés; algoritmus; objektumorientált; adatátvitel; minta; automatikus)

Tóth, L., "A character recognition method for bad quality drawings containing graphics mixed with strings", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 381-386.

(karakterfelismerés; grafika)

U

Umann, G.; Scott, R.B.; Dodson, D.C.; Farkas, Zs.; Molnár, K.; Peter, L.; Szeredi, P., "Using graphical tools in the expert system tool-set", Proc. of the Fourth International Conference on the Practical Applications of Prolog, UK, London, 1996, pp. 405-422.

(CUBIQ; szakértő rendszer; grafika; programnyelv; háromdimenziós; leképezés)

Úry, L.; Gergely, T., "From Z specifications towards logic programming", Technical Report Series of Applied Logical Laboratory, 1990, Budapest, p. 34.

(programozás; logika; specifikáció)

Úry, L.; Gergely, T., "A constructive specification theory", In: G. David, R. T.; D.Shiver (eds.), Declarative Systems (Proc. of the IFIP TC 10/WG 10.1 Workshop on Concepts and Characteristics Declarative Systems, Hungary, Budapest, 1988.10.16-20), Elsevier Science Publ. (North-Holland), 1990, pp. 33-82.

(matematika; módszer; elmélet; keretrendszer; alapelv; specifikáció; elmélet)

V

Varga, K.; Csukás, B.; Jámbor, L.; Chován, T.; Wittinger, G., "Structure-based Prolog implementation of a real-time supervisory control", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 143+049.

(Prolog; ellenőrzés; vezérlés; felügyelet; programnyelv; implementálás; valósidejű)

Varga, L.Zs.; Jennings, N.R.; Cockburn, D., "Integrating intelligent systems into a cooperating community for electricity distribution management", Expert Systems with Applications, 7(4), 1994, pp. 563-579.

(elektrotechnika; energiarendszer; szakértő rendszer; alkalmazás; üzemeltetés; elosztás)

Vargyas, M., "Two methods for the recognition of hand-written numbers", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 387-392.

(szám; karakterfelismerés; kézírás; módszer)

Vassileva, J., "Knowledge representation in an intelligent tutoring system-shell", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 221-230.

(tudásreprezentáció; oktató; tudásalapú; leképezés; szakértő rendszer)

Vámos, T., "Education and computers: the human priority", Prospects, 17(3), 1987, pp. 349-353.

(oktatás; alkalmazás; emberi tényező )

Vámos, T., "Expert systems in negotiations: oracle or useful support?", Cybernetics and Systems, 20, 1989, pp. 113+018.

(szakértő rendszer; döntéstámogató rendszer; üzletkötés)

Vámos, T., "Artificial intelligence: Human focus on technology", Applied Artificial Intelligence, 5, 1991, pp. 163+070.

(számítógép; emberi tényező; technológia; alkalmazás)

Vámos, T., "Judea Pearl: Probabilistic reasoning in intelligent systems - A review", Decision Support Systems, 8, 1992, pp. 73-75.

(következtetés; valószínűség; rendszer; könyv; bizonytalanság; intelligens)

Vámos, T., "Computer and the thought process", Acta Neurochirurgica, 56, 1993, pp. 96-99

(gondolkodás; gyógyászat; kutatás; alkalmazás; agy; modellezés; tudás; folyamat)

Vámos, T., "A strategy of knowledge representation for uncertain problems: Modelling domain expert knowledge with patterns", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 25(10), 1995, pp. 1365+0370.

(reprezentáció; tudásalapú; leképezés; rendszer; bizonytalanság; stratégia; tudás; minta; szakértő)

Vámos, T. "Deep periphery of expert systems", Proc. of the Second Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1991.01.23-25, pp. 1-9.

(szakértő rendszer; periféria)

Vámos, T., "System knowledge, ingredient of culture - Invited lecture", Proc. of the 13th IFAC World Congress, USA, San Francisco, 1996.06.30-07.05, pp. 1-4.

(tudásalapú; folyamat; dinamika; kultúra; kibernetika)

Vámos, T., "The relevance of epistemology in the computer age", Proc. of the IFAC Symposium on Large Scale Systems, German Federal Republic, Berlin, 1989, pp. 1-5.

(ismeretelmélet; rendszer; valósidejű; modell; tudomány; bizonytalanság; logika; filozófia; pszichológia)

Vámos, T., "Artificial intelligence and pattern recognition", Proc. of the fourth Austrian-Hungarian Informatics Conference - Man and Machine, Behaviour, Skill, Understanding", Hungary, Budapest, 1989.10.26-28, pp. 7-28.

(alakfelismerés; minta)

Vámos, T., "Expert systems and the ontology of knowledge representation - Invited lecture", Proc. of the 3rd World Congress of Expert Systems, Korea, Seoul, 1996.02.05-09, pp. 3+02.

(tudásreprezentáció; szakértő rendszer; tudásalapú; leképezés)

Vámos, T., "Pattern representation of knowledge", In: Trappl, R. (ed.), Cybernetics and Systems (Proc. of the Twelfth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Austria, Vienna, 1994.04.05-08), World Scientific, 1994, pp. 1863+0870.

(reprezentáció; biológia; gyógyászat; agy; tudás; kutatás; alakfelismerés; leképezés; minta)

Vámos, T., "CIM and the complexity challenge - Keynote", Proc. of the International Conference on Computer Integrated Manufacturing - ICCIM'91, Singapore, 1991.10.02-04, pp. 437-442.

(bonyolultság; gépészet; gyártórendszer; CIM; tudásalapú; műszaki; szakértő rendszer; robottechnika; folyamatirányítás)

Vámos, T., "Cooperative communication: Computerware and humanware", Journal of Organizational Computing, 1991, pp. 115+023.

(rendszer; adatátvitel; követelmény; ember-gép kapcsolat; emberi tényező; gép)

Vámos, T., "Epistemic background problems of uncertainty", Proc. of the 1st International Symposium on Uncertainty Modelling and Analysis, USA, Maryland, 1990.12.03-05, pp. 1-5.

(ismeretelmélet; tudásalapú; bizonytalanság)

Vámos, T., "Metalanguages, conceptual models. Bridge between machine and human intelligence", Proc. of the 1st International Symposium on AI and Expert Systems, German Federal Republic, West-Berlin, 1987, pp. 237-287.

(szakértő rendszer; ember-gép kapcsolat; modell; metanyelv; gép; ember; intelligens)

Vámos, T., "Limits of logic - illustrated and commented", Proc. of the IEEE International Symposium on Intelligent Control, USA, Virginia, Arlington, 1988.08.24-26, pp. 9-20.

(matematika; logika)

Vámos, T., "Limits of logic - computer epistemology", Proc. of the 6th International Workshop on Languages for Automation, USA, Washington, 1988, pp. 56+060.

(episztemológia; szemantika; logika; programnyelv)

Vámos, T., "Language and computer society", In: Maxwell, K.; Schubert, K; Witkam, T., New Directions in Machine Translation (Proc. of the New Directions in Machine Translation, Hungary, Budapest, 1988.08.18+09), Dordrecht: Foris Publications, 1988, pp. 1+00.

(szemantika; társadalom)

Vámos, T., "New technologies, a new society", Proc. of the Fred Mergulies Memorial Workshop, Austria, Laxenburg, 1987.10.02, pp. 19-21.

(automatizálás; technológia; társadalom)

Vámos, T., "Future and impacts of AI - Position paper", Proc. of the Task Force Meeting, Austria, Vienna, 1987.08.21-23, pp. 1+00.

(számítástechnika; alkalmazás; jövőkép; hatás)

Vámos, T., "Convergences of cooperative control, decision and expert systems", Proc. of the 25th Conference on Decision and Control, Greece, Athens, 1986.12, pp. 616-621.

(irányítás; rendszer; döntéstámogató rendszer; szakértő rendszer; konvergencia; együttműködés)

Vámos, T., "Computer epistemology - a treatise on the feasibility of the unfeasible or old ideas brewed new", World Scientific, Singapore, New Yersey, London, Hong Kong, 1991. World scientific series in computer science, Vol. 25. (Olasz fordítása: "Epistemologia del Computer", Sperling and Kupfer, Milánó, 1993.)

(ismeretelmélet; tudásalapú; modell; tudomány)

Vámos, T., "Epistemology and Modelling" In: Carnevale, M.; Lucerrtini, M.; Nicosia, S. (eds.), Modelling the Innovation - Communications, Automation and Information Systems, Elsevier Science Publishers B.V., North, Amsterdam, 1990, pp. 401-410.

(ismeretelmélet; informatika; tudásalapú; modellezés)

Vámos, T., "Rechenwissenschaft und Demokratie", In: Mersch, D.; Nyiri, J. C.(eds.), Computer, Kultur, Geschichte - Beitrage zur Philosophie des Informationszeitalters, Passagen Verlag, Wien, 1991, pp. 15-20

(számítógép; számítástechnika; tudomány; társadalom; demokrácia)

Vámos, T.; Marton, J., "Robotics in Eastern Europe", In: Nof, Sh. Y. (ed.), Handbook of Industrial Robotics, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, pp. 525-534.

(robottechnika; robot; ipari; kézikönyv; termékismertetés)

Vámos, T.; Bokor, J., "Bird's eye view on control theory, motion, spaces, transformations - Invited paper", Proc. of the 13th IFAC World Congress, USA, San Francisco, 1996.06.30-07.05, pp. 1+01.

(szabályozás; vezérlés; automatizálás; irányítás; számítógép; mozgás; átalakítás; látás)

Vámos,T.; Éltető,L.; Fekete,M.; Muzsek,G.; et al., "Pattern recognition and logic, combined in an expert system for developmental neurology", Proc. Technische Kybernetik/Automatisierungstechnik, German Federal Republic, Ilmeneau, 198, pp. 347-350.

(neurológia; mintaillesztés; biológia; gyógyászat; alkalmazás; szakértő rendszer; logika; alakfelismerés)

Vámos, T.; Katona, F., "Knowledge-based pattern-supported man-machine interaction", Proc. of the Fifth IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium, Netherlands, Hague, 1992.06.09+01, pp. 83-88.

(reprezentáció; tudásalapú; alakfelismerés; ember-gép kapcsolat; minta)

Vámos, T.; Katona, F.; Berényi, M.; Fekete, L.; Éltető, L., "Knowledge engineering as a human interface problem. Lessons of building an expert system in neuropathology", Proc. of the 2nd IFAC/IFIP/IFORSI/IEA Conference, Italy, Varese, 1985.09.10+02, pp. 175+079.

(neuropszichologia; szakértő rendszer; ember-gép kapcsolat; interfész; emberi tényező)

Vámos, T.; Koch, P.; Katona, F., "A strategy of knowledge representation for uncertain problems: Experiments and relations to similar concepts", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 25(10), 1995, pp. 1371+0383.

(tudásreprezentáció; tudásalapú; bizonytalanság; rendszer; kísérlet; stratégia)

Vámos, T.; Marton, J., "Robot applications in Eastern Europe", In: Nof, Sh. Y. (ed.), Handbook of Industrial Robotics, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1985, pp. 887-896.

(robottechnika; robot; ipari; alkalmazás)

Vámos, T.; Somogyi, P.; Danyi, P.; Katona, F., "Lessons of the pattern view of knowledge", Proc. of the Eleventh European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Austria, Vienna, 1992.04.21-24, pp. 1609+0616.

(reprezentáció; alakfelismerés; leképezés; tudásalapú; minta)

Vámos, T.; Váncza, J.; Márkus, A.; Somogyi, P., "Learning from nature and Augustine, two experiences", Proc. of the Expert Systems World Congress, USA, Florida, Orlando, 1991.04, pp. 2759-2766

(szakértő rendszer; filozófia; tanulás)

Vámossy, Z.; Csink, L.; Schröder, J.; Okulan, N., "Recognition based object classifying system in a robot environment", Proc. of the Fourth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Hungary, Visegrád, 1995.06.09+00, pp. 418-425.

(robot; alakfelismerés; osztályozás; képfeldolgozás)

Váncza, J., "A gépi tanulás empirikus és analitikus módszerei", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 13-31 old.

(tanulás; tanuló rendszer; program; tudásalapú; empirikus; analitika)

Váncza, J.; Márkus, A., "Optimization of process plans by genetic algorithms", Proc. of the Third Conference on Artificial Intelligence, NJSZT, Hungary, Budapest, 1993.04.06-08, pp. 117+022.

(genetikus algoritmus; gépészet; gyártórendszer; folyamat; optimálás; algoritmus; tervezés)

Váncza, J.; Márkus, A., "Lessons of a first-year use of the automated reasoning tool", In: Mittermeir, R. (ed.), Shifting Paradigms in Software Engineering, (Proc. of the 7th Joint Conference of the Austrian Computer Society, OCG and NJSZT, 1992, Austria, Klagenfurt), Springer-Verlag, Wien, 1992, pp. 68-79.

(tudásalapú; rendszer; alkalmazás; tervezés; folyamat; fejlesztés; automatikus; keretrendszer; szakértő rendszer)

Váncza, J.; Márkus, A., "Genetic algorithms in process planning", Computers in Industry, 17(2-3), 1991, pp. 181+094.

(genetikus algoritmus; ipari; alkalmazás; folyamat; tervezés; algoritmus; tanulás; optimálás)

Váncza, J.; Márkus, A., "Features and the principle of locality in process planning", International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 6(1-2), 1993, pp. 126+036.

(folyamat; tervezés; jellemző; alapelv; tudásalapú)

Váncza, J.; Márkus, A., "Experiments with the integration of reasoning, optimization and generalization in process planning", Advances in Engineering Software, Vol. 25, 1996, pp. 29-39.

(genetikus algoritmus; következtetés; folyamat; tervezés; optimálás; integráció; modellezés; tudásalapú; algoritmus; tanulás)

W

Wágner-Dibuz, S., "Frames for protocol description", Acta Cybernetica, 9(3), 1990, pp. 281-289.

(frame; hálózat; adatátvitel; protokoll; keretrendszer)

Wágner-Dibuz, S.; Wágner, P.A., "Egy objektumorientált módszer protokollok modellezésére", Információ Elektronika, 1990(1-2), 1990, 118+033 old.

(frame; tudásreprezentáció; hálózat; adatátvitel; protokoll; modellezés; objektumorientált; programozás; szakértő rendszer)

Z

Zarándy, Á.; Roska, T.; Werblin, F.; Chua, L.O., "Intelligent image resolution enhancement by the CNN Universal Machine and its relevance to TV picture enhancement", Proc. of the International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications - NOLTA'95, USA, Las Vegas, 1995.12.10+04, pp. 701-706.

(CNN; távközlés; képfeldolgozás; képfelbontás; neuron hálózat; intelligens; univerzális; tv-készülék)


FÜGGELÉK

 

TUDÁSTECHNOLÓGIA

 

az ÚjALAPLAP
tematikus MI-sorozatában megjelent
népszerűsítő dolgozatok jegyzéke

Rovatvezető: Jakab Ágnes

1992. február - 1996. augusztus

 

 

Mesterséges intelligencia

Sántáné-Tóth Edit, "Mesterséges intelligencia. Agyszerű és nagyszerű", 1992(2), 13+04.

Vámos Tibor, "Ember és ember között", 1992(4), 44-45.

Automatikus tételbizonyítás

Szőts Miklós, "Automatikus tételbizonyítás" 1992(5), 20-22.

Beszédfelismerés

Borsodi Gábor; Lois László, "Előkészületek a beszédfelismeréshez - I. Az azonosítás biztonsága", 1995(2), 39-40.

Borsodi Gábor; Lois László, "Előkészületek a beszédfelismeréshez - II. Fontova haladunk", 1995(3), 34-36.

Bizonytalanságkezelés

Aszalós László, "A fuzzy vezéreljen titeket. - Az igen és a nem közötti világ", 1996(3), 38-40.

Gépi látás

Jakab Ágnes , "Videre necesse est", 1993(2), 25.

Álló Géza, "Látni és láttatn. - I. Az élő és az élettelen, a természetes és a művi", 1993(2), 25-27.

Álló Géza, "Látni és láttatni - II. A kép és digitalizált változatai", 1993(3), 21-22, 25.

Álló Géza, "Látni és láttani - III. Előfeldolgozás - első etap", 1993(4), 22, 25-26.

Álló Géza, "Látni és láttani - IV. Hasonlóság és különbözés szerint", 1993(5), 21-22, 25.

Álló Géza, "Látni és láttani - V. A mesterséges képiség. Versenyző módszerek", 1993(6), 21-22, 25-26.

Álló Géza, "Látni és láttatni - VI" Képfelismerés", 1993(7), 20-22.

Pirkó József, "3 D(imenzió) - biológiai és optikai szemszögből. A szemező számítógép", 1993(8),32-35.

Istenes Péter, "Karakterológia a mátrixrácson. A kézírás felismerése", 1993(9), 35-37.

Gépi tanulás

Váncza József, "Mit tanulhatunk mi a gép tanulásából? Tud(hat)-e a gép tanulni?," 1992(11), 31-34.

Neuron hálózatok

Strausz György, "Mesterséges neurális hálózatok I. Analógia az aggyal", 1992(12), 18-20.

Strausz György, "Mesterséges neurális hálózatok II. Elemi műveletvégző képességgel", 1993(1), 25-27.

Jakab Ágnes, "A CNN univerzális számítógép és szuperszámítógép-chip. Összefogva a neuro-biológusokkal", 1994(7), 14+06.

Mesterséges élet

Aszalós László, "Sejtek, "automatizált" sejtek, sejtautomaták. - Mesterséges élet?", 1996(7), 42-44.

Párhuzamos feldolgozás

Strausz György, "Ügynökök és stratégiák; genetikus algoritmusok és kromoszómák. - Elosztott intelligens rendszerek", 1995(12), 51-52.

Szeredi Péter, "VAGY- és ÉS-, független és függő. - Párhuzamos logikai programozás", 1996(1), 38-40.

Robotika

Jakab Ágnes, "Mert utálunk robotolni...", 1994(2), 37.

Tar József, "Mesterséges mesterek - I. Robotmúlttal fényes jövő?," 1994(2), 37-39.

Tar József, "Mesterséges mesterek - II. A művezető megválasztása", 1994(3), 35-37.

Tar József, "Mesterséges mesterek - III. A reprezentatív robot", 1994(5), 45-46.

Tar József, "Mesterséges mesterek - IV. Neurális problémák", 1994(6), 37.

Tar József, "Mesterséges mesterek - V. Robotok laza pórázon", 1994(7), 37-38. 1994.

Természetes nyelv feldolgozás

Farkas Ernő, "A világmodellek korlátos világa - I. A beszéd rétegei", 1993(10), 25-26. 1993.

Farkas Ernő, "A világmodellek korlátos világa - II. Magyar mondat, magyar gond", 1993(11), 45-46.

Seregy Lajos, "Lektorálva 15 ezertől 15 milliárdig? A magyar szókincs", 1993(11), 39-40.

Tervezés automatizálás

Jakab Ágnes, "Ember tervez...", 1994(8), 27.

Horváth Imre, "Intelligens CAD rendszerek - I. A mesterséges tervezés alapkérdései", 1994(9), 27-28.

Horváth Imre, "Intelligens CAD rendszerek - II. Rendetlenkedő szabályok - és mások", 1995(12), 27-29.

Horváth Imre, "Tervezői stratégiák és eljárások. Vannak még problémák", 1995(2), 34-37.

Horváth Imre, "A tervezés szakértőrendszerei - I. Őszinte szavak a helyzetről", 1995(4), 50-51.

Horváth Imre, "A tervezés szakértőrendszerei - II. Dedukció, indukció és...", 1995(5), 51-52.

Horváth Imre, "Az alaksajátosság paradigma. - Nem elég tervezni, kivitelezni is kell!", 1995(6), 50-51.

Horváth Imre, "A lényeg burkoltan. - Sajátos alakfelismerés", 1995(7), 50-51.

Horváth Imre, "Tanulni nehéz - de valahogy kell. - A rendszer intelligenciája", 1995(8), 48-50.

Tudásalapú és szakértő rendszerek

Fekete István, "Tudásreprezentáció - I. Általában: deklaratív módszerek",1992(6), 23.-25.

Fekete István, "Tudásreprezentáció - II. A szemantikus hálótól a valószínűségig", 1992(7), 19-21.

Sántáné-Tóth Edit, "A tudás minden előtt!", 1992(8), 17-20.

Sántáné-Tóth Edit, "Szakértőrendszer-projektek és -alkalmazások", 1992(9), 37-38.

Farkas Zsuzsa, "MProlog-alapon", 1992(9), 38-39.

Futó Iván, " Az EXPO kockázata", 1992(9), 40-41.

Bessenyei Zoltán; Tomcsányi Tamás, "Turbógenerátor-rezgésdiagnosztika", 1992(9), 42.

Koch Péter, "A "titkos" tudás. Források és kútfők", 1992(10), 20-21.

Farkas Zoltán, "A rendszer mint diagnoszta. Növény- és tudásnövekmény-védelem", 1994(1), 37.

Aszalós László, "Nyelviskola. - A Prolog mint következtető rendszer", 1995(8), 45-47.

Aszalós László, "Mesterséges tanácsadók. - Szupergráf a házibulhoz", 1996(4), 38-40.

További témák

Lindner László, "Genius 2 - a sakk-király. Gépek lesznek a sakkvilágbajnokok?", 1994(12), 13+05.

Aszalós László, "A sakk hatása a kutatásra. - A játékfák az égig nőnek", 1996(5), 51-52.

Galántai Zoltán, "Egyszerű szabályok bonyolult következényekkel. - Az életjáték is lehet szenvedély", 1996(7), 45-47.

Aszalós László, "Izgalmas gondolkodásutánzatok. - Logika és tömörítés", 1996(8), 36-40.