Ritter Ildikó:

A korrupció szakbibliográfiája
(1995. január - 2000. szeptember)


A korrupció jelensége történelmi időben és társadalmi térben elhelyezve szinte mindig és mindenhol jelen volt. Más kérdés, hogy mit értettek időnként és koronként e fogalom alatt.

Azokban a társadalmakban, ahol jelentős társadalmi, politikai, gazdasági változások zajlanak a korrupció jelensége érezhetően felerősödik.

A korrupciónak mint társadalmi jelenségnek a politikai, gazdasági összefüggéseit, a rendszerváltozás óta kialakult formáit és azok működését, valamint a régebbi típusú korrupciós formák továbbélését egyre többen, egyre többféle nézőpontból vizsgálják hazánkban.

A korrupció a latin corrumpo szóból ered, melynek jelentése kárt tesz valamiben, elront, megcsúfít. A magyar nyelvben 1589-ben jelent meg először a korrumpál szó, egy végrendeletben: "az en szerelmes fiamathay Jo Palth... bechben az végre fel ne bochassa, hogy... meg Corrumpaltassek az ő hitiben." A végrerendelkező az ellen tiltakozott, hogy fiát a jezsuiták papnak neveljék a német Bécsben. (idézi: Gombár Csaba: A korrupció, mint közrossz. In:Írások a korrupcióról. Szerk.: Gombár Cs. - Hankiss E. - Lengyel L. Helikon - Koridor, Budapest, 1998.)

Összegyűjtöttük a korrupció jelenségéről az elmúlt öt évben (1995 januárja és 2000 szeptembere között), hazánkban megjelent szakcikkeket. Szerepelnek olyan kiadványok, tanulmányok is ebben a bibliográfiában, melyek a könyvtárak jegyzékében nem találhatók meg.

Kutatásunk kiterjedt az összes hazai folyóiratra, hozzáférhető kiadványra, könyvre. Érdekességképpen megemlítjük, hogy olyan jelentős folyóiratok, mint pl. a Századvég, a Társadalmi Szemle, a Politikatudományi Szemle, a Közgazdasági Szemle vagy a Jogtudományi Közlöny az elmúlt öt évben egyetlen korrupcióval kapcsolatos cikket sem közöltek. A Szociológiai Szemle és az olyan neves jogi szakfolyóirat, mint a Magyar Jog egy-egy korrupcióval kapcsolatos tanulmányt tett közzé. A legtöbbet a Mozgó Világ és a Belügyi Szemle foglalkozott ezzel a jelenséggel.

Az Országos Kriminológiai Intézet éves kiadványa, a Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok szinte minden évben közölt írást a korrupcióról, ezen kívül rendkívüli kiadványaiban is foglalkozott a témával.

Az elmúlt öt évben egyetlen olyan szakkönyv jelent meg, mely egészében a korrupció jelenségével foglalkozik, az "Írások a korrupcióról". 2000 októberében már előkészületben volt egy újabb kötet, mely a hazai korrupció különböző területeit mutatja be és elemzi.

Az alábbiakban az 1995 januárja és 2000 szeptembere között megjelent tanulmányoknak, írásoknak, kiadványoknak a rezüméi olvashatók.


Folyóiratok - Kiadványok - Könyvek

 


Frissítve: 2001-08-16 10:29 © Magyar Gallup Intézet, The Gallup Organization