BIBLIOGRÁFIAI TÁJÉKOZTATÓ

MAGYAR NYELVŰ STILISZTIKAI
ÉS SZÖVEGTANI SZAKIRODALOM

VASS LÁSZLÓ


ADAMIK Tamás:

ALBERT Sándor: ALBERTNÉ HERBSZT Mária: ALMÁSI Éva: ANDOR József: ANDOR József - BENKES Zsuzsa - BÓKAY Antal (szerk.): ANGELUSZ Róbert - TARDOS Róbert: ANNUS Gábor - LENGYEL Zsolt - TÓTH Szergej - VASS László: ANTAL László: ANTALNÉ SZABÓ Ágnes - MADARÁSZNÉ MAROSSY Ágnes: BÁCSI János: BACSÓ Béla (szerk.): BAKOS József: BALÁZS Géza: BALÁZS János: BALOGH Lajos - KONTRA Miklós (szerk.): BANCZEROWSKI Janusz: BÁNRÉTI Zoltán: BART István - KLAUDY Kinga (szerk.): BARTHA János - HORVÁTH Tibor - JÓZSA NAGY Mária - SZABÓ Zoltán: R. de BEAUGRANDE - W. DRESSLER: BÉKÉSI Imre: BÉKÉSI Imre - PETŐFI S. János - VASS László: BÉLÁDI Miklós - JANKOVICS József - NYERGES Judit (szerk.): BENCÉDY József: BENCÉDY József - FÁBIÁN Pál - RÁCZ Endre - VELCSOV Mártonné: BENCZE Lóránt: BENE Kálmán: BENKES Réka: BENKES Réka - VASS László: BENKES Zsuzsa: BENKES Zsuzsa - NAGY L. János - PETŐFI S. János: BENKES Zsuzsa - PETŐFI S. János: BENKES Zsuzsa - PETŐFI S. János - VASS László: BENKŐ László: BÉRES István - HORÁNYI Özséb (szerk.): BERNÁTH Árpád: BERNÁTH Árpád (szerk.): BERNÁTH Árpád - CSÚRI Károly (szerk.): BODA I. Károly - PORKOLÁB Judit: BÓKAY Antal (szerk.): BOLLA Kálmán (szerk.): BUDA Béla: BUDA Béla, HORÁNYI Özséb, KÓSA András, PETŐFI S. János, PLÉH Csaba, VOIGT Vilmos: CSÁNYI Erzsébet: CSATÁR Péter - MAITZ Péter - TRONKA Krisztián (szerk.): CSÚRI Károly: DÁNIEL Ágnes: DEME László: DERRIDA, Jacques: DEZSÉRY Judit - TERESTYÉNI Tamás: DEZSŐ László: DIENES Dóra: DOBI Edit: DOBI Edit - PETŐFI S. János (szerk.): DOBOS István - ODORICS Ferenc: DOMONKOSI ÁGNES: EGRI Péter: ELEKFI László: EÖRY Vilma: FÁBIÁN Pál - SZATHMÁRI István - TERESTYÉNI Ferenc: FÁBRICZ Károly: FARKAS Gábor Farkas: FEHÉR Erzsébet: FEJES Katalin: FEKETE Péter - V. RAISZ Rózsa (szerk.): FERCSIK Erzsébet - RAÁTZ Judit: FISCHER Sándor: FÓNAGY Iván: FÓNAGY Iván - MAGDICS Klára: FRANK Tibor - HOPPÁL Mihály (szerk.): GAÁL Edit: GÁL Béla - ZALKA Zsolt: GÁSPÁRI László: GÉCZI János: GIUSEPPE GALLI: GÖRGEY Eszter - JÉKEL Pál - PAPP Ferenc: GRÁF Dezső: GRÉTSY László (szerk.): Cs. GYÍMESI Éva: HADROVICS László: HALÁSZ László: HANGAY Zoltán: HANKISS Elemér: HERNÁDI Sándor: HOFFMANN Ottó: HONFFY Pál: HORÁNYI Özséb: HORÁNYI Özséb - SZÉPE György (szerk.): HORVÁTH Iván: HORVÁTH Iván - VERES András (szerk.): HUNYADI László: HUSZÁR Ágnes: CS. JÓNÁS Erzsébet: JÓZSA Mária: KABÁN Annamária: KABÁN Annamária (szerk.): KÁLMÁN Béla: KÁLMÁN C. György: KANYÓ Zoltán: KANYÓ Zoltán (szerk.): KANYÓ Zoltán - SÍKLAKI István (szerk.): KÁROLY Krisztina: KÁROLY Sándor: KECSKÉS András: KELEMEN János: KEMÉNY GÁBOR: KENESEI  István: KERNYA Róza: KERTÉSZ András: KESZLER Borbála: KESZLER Borbála (szerk.): KIBÉDI Varga Áron: KIEFER Ferenc: KIEFER Ferenc (szerk.): É. KISS Katalin: É. KISS Katalin - KIEFER Ferenc - SIPTÁR Péter: KLAUDY Kinga: KOCSÁNY Piroska: KOLTAY Tibor: KOMLÓSY András: KONTRA Miklós: KÖNCEI Csilla: KRÉKITS József: KULCSÁR SZABÓ Ernő: LÁNGI Péter: LA MATINA, Marcello: MÁTÉ Jakab: MIKÓ Pálné: MOLNÁR CSIKÓS László (föszerk.): R. MOLNÁR Emma: R. MOLNÁR Emma (főszerk.): R. MOLNÁR Emma - VASS László: MURVAI Olga: MURVAI Olga (válogatta): NAGY Ferenc: NAGY Ferenc - SZAKÁCSNÉ FARKAS Judit - VÁGÓNÉ MIKLÓS Olga: NAGY Pál: NÉMETH T. Enikő: NYÉKI Lajos: OLIVI, Terry - PETŐFI S. János: PÁL József: PÁL József - ÚJVÁRI Edit: PAP Mária: PAPP Ferenc: PAPP Tibor: PENAVIN Olga - THOMKA Beáta - UTASI Csaba (szerk.): PÉNTEK JÁNOS (szerk.): PÉTER Mihály: PETŐFI S. János: PETŐFI S. János - BÁCSI János - BENKES Zsuzsa - VASS László: PETŐFI S. János - BÁCSI János - BÉKÉSI Imre - BENKES Zsuzsa - VASS László: PETŐFI S. János - BÉKÉSI Imre (szerk.): PETŐFI S. János - BÉKÉSI Imre - VASS László (szerk.): PETŐFI S. János - BENKES Zsuzsa: PETŐFI S. János - Marcello LA MATINA: PETŐFI S. János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): PETŐFI S. János - VASS László: PLÉH Csaba: PLÉH Csaba (szerk.): PLÉH Csaba - RADICS Katalin: PLÉH Csaba - TERESTYÉNI Tamás (szerk.): PLÉH Csaba - SÍKLAKI István - TERESTYÉNI Tamás (szerk.): B. PORKOLÁB Judit - BODA I. Károly: RÁCZ Endre: RÁCZ Endre - SZATHMÁRI István (szerk.): RADICS Katalin - LÁSZLÓ János (szerk.): V. RAISZ Rózsa: RÓKA Jolán: RUZSA Imre: SEBESTYÉN Katalin - VASS László: SÍKLAKI István: SIPOS Lajos (szerk.): J. SOLTÉSZ Katalin: SZABÓ Zoltán: SZABÓ Zoltán (szerk): SZABÓ G. Zoltán - SZÖRÉNYI László: SZABOLCSI Anna: SZATHMÁRI István: SZATHMÁRI István (szerk.): SZATHMÁRI István - VÁRKONYI Imre (szerk.): SZENDE Aladár: SZENDE Tamás: SZÉPE György: SZERDAHELYI István: SZIKORÁNÉ KOVÁCS Eszter: SZIKSZAINÉ NAGY Irma: SZILÁGYI Nándor: SZILÁGYI Péter: SZILI József (szerk.): SZIRMAY Endre: SZUROMI Lajos: TÁTRAI Szilárd: TELEGDI Zsigmond: TELEGDI Zsigmond - SZÉPE György (szerk.): TERESTYÉNI Tamás: THOMKA Beáta: TOLCSVAI NAGY Gábor: TOMPA József (szerk.): TÓTH Szergej - VASS László: TÖLGYESI János: TÖRÖK Gábor: VASS László: VASS László - BOLDIZSÁR Klára: VASS László - ZÁNTHÓ Róbert: VARGA László: VÍGH Árpád: VOIGT Vilmos: WACHA Imre: ZÁNTHÓ Róbert: ZSILKA Tibor: ZSOLNAI József:

P.S. A bővebb szakirodalom iránt érdeklődők figyelmébe ajánlhatók még egyrészt a Szemiotikai szövegtan című periodika (szerk. Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László) köteteiben publikált bibliográfiai jegyzékek, repertóriumok stb., másrészt Szikszainé Nagy Irma összeállítása a Leíró magyar szövegtan című kötetéből, továbbá Fehér Erzsébet katalógusa A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Tudománytörténeti vázlat című értekezéséből, valamint Tolcsvai Nagy Gábor bibliográfiája A magyar nyelv szövegtana című könyvéből.