Tudománytár repertórium

1837. Új f. 1. évf.

Nyitólap Tárgymutató Névmutató Rövidítések

186.   NYÍRY ISTVÁN: Az ipar' és népszaporodás' számalapjai, néhány hitel- és adósság-törlő kérdésnek megfejtésére. [Tan.] 1837. Értekezések. 1. k. 1. füz. 1-23.


187.   LUCZENBACHER JÁNOS: Verebi sírkövek. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 1. füz. 59-67.
 Melléklet: verebi sírkövek. 3 t.


188.   MOCSI MIHÁLY: A' természettudományok' becséről, és befolyásáról

a' józanabb philosophiára. [Tan.]
1837. Értekezések. 1. k. 1. füz. 67-96.


189.   CSATSKÓ IMRE: Bevezetés a' természeti jogba. A' természeti jog és

vele rokon tudományok közti különbségről. [Tan.] [2. r.] 1837. Értekezések. 1. k. 1. füz. 96-154.
1. r.1836. 11. k. 84-131.


190.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1837. Értekezések. 1. k. 1. füz. 155-161.
1. II. Ulászló király nyugtája 500 forint védpénzről Ragusa városától (1502)
2. Herbordfi Herold vasvári káptalan cserelevele 1325. május 16-áról és ennek átirata 1328. április 10-éről.


191.   BRIEDL FIDÉL: Népnevelés. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 163-202.


192.   VÁLLAS ANTAL: Mennyiségtudományi tételek. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 203-216.


193.   TARCZI Lajos: Elmélkedés a' polgári büntetésről. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 217-226.


194.   RÉSŐ ENSEL SÁNDOR: A' szanszkrit nyelv' ismerete. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 227-260.
 Melléklet: Devanagram. [Szanszkrit írás átírása latin betűkkel] 4 t.


195.   KÁLLAY FERENCZ: Törvények' és szokások' hasonlatossága. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 261-311.


196.   MOCSI MIHÁLY: Villányosság az életműves lényekben. [Tan.]

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 312-332.


197  . Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 333-338.
A vasvári káptalan cserelevele 1323-ból régi pecséttel és új pecséttel 1328-ból.


198.   Az Értekezések' mutatója az Új folyam I. kötet' I. és II. füzetéhez.

1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 338-344.


199.   WARGA ISTVÁN: Az országtudomány fejlődésének története. [Tan.]

[1. r.]
1837. Értekezések. 2. k. 1. füz. 1-38.


200.   JÁSZAY PÁL: A' gyarmati béke. [Tan.]

1837. Értekezések. 2. k. 1. füz. 39-75.


201.   HETÉNYI JÁNOS: A' magyar philosophia történetírásának alaprajza.

[Tan.]
1837. Értekezések. 2. k. 1. füz. 76-164.


202.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1837. Értekezések. 2. k. 1. füz. 165-170.
1. Szentmiklósi Pongrátz záloglevelének érvényesítése 1446-ból.
2. Az országos tanács levele Sopron vármegye ispánjaihoz és szolgabíráihoz 1451-ből.
Melléklet: " Az országos tanács Szentmiklósi Pongrátz' I. Ulászlótól Trencsin vármegyében keblezett [...] váraktól nyert zálogát 1466-diki jun. 15-dikén helyben hagyja." Oklevél és függő pecsét rajza 1 t.


203.   WARGA ISTVÁN: Az országtudomány fejlődésének története. [Tan.]

[2. r.]
1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 171-204.
1. r. 1837. Értekezések. 2. k. 1. füz. 1-38.


204.   MOCSI MIHÁLY: Melegség az életműves lényekben. [Tan.] [2. r.]

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 205-223.
1. r. Mocsi Mihály: Villányosság az életműves lényekben. 1837. Értekezések. 1. k. 2. füz. 312-332.


205.   FÁBIÁN GÁBOR: A' rabszolgaság Éjszakamerikában. [Tan.]

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 224-244.


206.   SZENCZY IMRE: A' gombák. [Tan.]

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 245-263.
 Leopold Trattinick Die eszbaren[!] Schwämme des Österreichischen
 Kaiserstaates (Wien 1830) című munkájából.


207.   NYÍRY ISTVÁN: Az angol műipar' philosophiája. [Tan.]

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 264-293.


208.   CSOMA JÁNOS: Státus' fogalma és czélja. [Tan.]

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 294-305.


209.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 306-310.
1. Kún László oklevele 1273-ból, melyben a Vas megyei Söjtör helység jobbágyait királyi szolgákká teszi.
2. Terestyén ispán osztálylevele a XIII. századból.


210.   Értekezések' mutatója az Új folyam II. kötet' I. és II. füzetéhez.

1837. Értekezések. 2. k. 2. füz. 311-323.


211.   Angol literatura. 1835. [Ism.]1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 3-22.

 
Philosophia
- Smith, Soutwood: The Philosophy of Health.
- The Rationale of Political Representation.
- Dick, Andrew Coventry: Dissertation on Church Polity.

Historia
- Alison, [Sir Archibald]: History of the French Revolution.

Életírás
- Mackintosh, James: Memoirs.
- Osler, [Edward]: Life of Viscount Exmouth.
- Robinson, [H. B.]: Memoirs of Sir Thomas Picton.
- Cooke, [George Wingrove]: Memoirs of Lord Bolingbroke. [London 1836].
- Williams: Memoirs of Sir Matthew Hale.
- Coleridge, Samuel Taylor: Letters, Conversations and Recollections.
- Murray, [John]: Specimens of the Table Talk of Coleridge.
- Lieber: Reminiscences.

Prózai költemény
- Norton, Caroline Sarah: Woman's Reward.
- Dagre (Lady): Tales of the Peerage and the Peasantry.
- Dagre: Countries of Nithsdale.
- Dagre: Hampshire Cottage.
- Dagre: Blanche.
- Marryat, Frederick: A' Pacha of Many Tales.

Utazások
- Visit to the American Churches.
- Hogg, [Thomas Jefferson]: Visit to Alexandria, Damascus and Jerusalem.
- Quin, [Michael Joseph]: Steam Voyage down the Danube.
- Monro, Vere: Summer Ramble in Syria.

Versek:
- Montgomery, Robert: A' Poet's Portfolio.
- Wordsworth, William: Yarrow Revisited.
- Wordsworth, William: Mr. Scargill.

Vegyesek
- Lytton, Bulwer Edward George: The Student
- Irving, Washington: Abbodsford.
- Irving, Washington:Newstead Abbey.
- Irving, Washington: Provincial Sketches.
- Miller, Hugh: Scenes and Legends.
- Miller, Hugh: Random Shots.
- Brougham, [Henry Peter]: Discourse of Natural Theology.
- Baines, [Edward]: History of the Cotton Manufacture.
- Ure, [Andrew]: Philosophy of Manufactures.
A Westminster Review 1836. áprilisi száma után T. A. [Tasner Antal.]
 

212.   15: Lengyel literatura. [Közl.] 1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 22-24.
Egy 1836 május végi varsói közlemény kivonata.


213.   Kritikai vázlatok a' külföldi literatura legújabb 's kitűnőbb termékeiről.

[Ism.]
1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 25-82.

Nyelvtudomány
- Schmidt, J. J.: Grammatik der mongolischen Sprache. St. Petersburg 1831.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 93. száma után V.P. [Vajda Péter.]
- Althochdeutscher Sprachschatz, oder Wörterbuch der althochdeutschen Sprache. Bearb.v. E[berhard] G[ottlieb] Graff. 2 Teile. Berlin 1834, 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 1095. száma után V. P. [Vajda Péter]
- Hoefer, Ludwig Franz [Hrsg.]: Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache im königl. Geheimen Staats- und Kabinetsarchiv zu Berlin. Hamburg 1835.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 10. száma után V. P. [Vajda Péter].
- Huber, D. V. A.: Englisches Lehrbuch für höhere Schulclassen. Erste Abteilung: Handbuch der englischen Poesie, mit einer Einleitung über die historische Entwickelung der englischen Poesie. Bremen 1833.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 112. száma után. V. P. [Vajda Péter]

Régiségtudomány
- Petersen, [Christian]: Handbuch der griechischen Literaturgeschichte. Hamburg 1834.
A Literaturblatt 1836. 75. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
- Blum, C[arl] L[udwig]: Herodot und Ktesias, die frühesten Geschichtsforscher des Orients. Heidelberg 1836.
A Literaturblatt 1836. 71. száma után K.F. [Kállay Ferenc]
- Hermann, K[arl]F[riedrich]: Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Standpunkte der Geschichte. Heidelberg 1836. K. F. [Kállay Ferenc]
- Gesenius, [Friedrich Heinrich] W[ilhelm] [Hrsg.]: Paläograpische Studien über Phönizische und Punische Schrift. Leipzig 1835.
- Arri, G[iovanni Antonio]: Lapide Fenicia di Nova in Sardegna. Torino 1834.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 6-9. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
- Welcker, F[riedrich] G[ottlieb]: Der epische Cyklus oder die Homerischen Dichter. Bonn 1835.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 116-119. száma után K. F. [Kállay Ferenc]

Szép literatura
- Briefe an Johann Heinrich Merck von Goethe, Herder,Wieland und andern bedeutenden Zeitgenossen. Hrsg. v. Karl Wagner. Darmstadt 1835.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 9-11. száma után. Sz. D. [Szabó Dávid].
- K[arl] L[udwig] Knebel's literarischer Nachlass und Briefwechsel. Hrsg. v. K[arl] A[ugust] Varnhagen von Ense und Th[eodor] Mundt. Leipzig 1835.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 106. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
- Rückert, Friedrich: Gesammelte Gedichte. Erlangen 1836.
A Münchener Gelehrte Anzeigen 1836. 106. száma után Sz. D. [Szabó Dávid].
- Saint-Felix, Julius: Cléopatra, reine d'Egypte. Paris 1836.
- Soulié, Fridrik: Romans historiques. Paris 1836.
Együtt ismertetve a Bulletin littéraire 1836. 8. száma alapján Sz. L. [Szalay László].
- Cibario, Luigi: Novelle. Milano 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 8. száma után Sz. L. [Szalay László].

Művészet
- Hogart, George: Musical History. London 1835.
A The Edinburgh Review 1836. áprilisi száma után Sz. L. [Szalay László].

Utazásleírások
- Gützlaff, Karl Friedrich August: K. Gützlaff's Missionärs der evang. Kirche dreijähriger Aufenthalt im Königreich Siam... Basel é.n.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 220. száma után B. S. [Bertha Sándor]
- Jacquemont, Victor: Voyage dans l'Inde pendant des années 1828 á 1832. Paris é.n.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 93. száma után B. S. [Berha Sándor]
- Bennet, G[eorge]: Wanderings in New South- Wales, Batavia, Pedir-Coast, Singapore and China [...] during 1832-34. London 1834.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 52-54. száma után B. S. [Bertha Sándor].

Történetírás
- Lundblad, Knut of: Geschichte Karl XII. Königs in Schweden. Nach dem schwedischen Original frei übs. v. G. F. Jensse. Hamburg 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 219. száma után B. T.
 

214.   A' Franczia Tudós Társaság' ülései 1836. [Összeáll.] P. J. [Pólya József]. [Közl.] 1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 82-87.
A Mémorial encyclopédique 1836. 68. száma után.


215.   Jutalom-kérdések. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid hírek]

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 88-90.


216.   Bibliographia. [Ism.] [Összeáll.: Almási Balogh Pál]. A. B. P.

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 90-103.
1. Guerra, Camillo: Il Vaticano, descritto ed illustrato. Roma 1829.
2. Lecoq, H[enri]: Éléments de geographie physique et de météorologie. Paris 1836.
3. Schmerling, P[hilippe] C[harles]: Recherches sur les ossemens fossiles. Liége 1836.
4. Clarkson, T[homas]: Researches Anti-diluvian. London 1836.
5. Bonafus, Mathieu: Histoire naturelle, agricole et économique du mais. Paris 1836.
6. Magendie, F[rancois]: Précis élémentaire de physiologie. Paris 1836. 4. kiad.
7. Breschet, [Gilbert]: Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'ouie. Paris 1836.
8. Civiale, [Jean]: Paralléle des divers moyens de traiter les calculeux. Paris 1836.
9. Sismondi, Sismonde de [Simonde de Sismondi, Jean Charles Léonard]: Etudes sur les Constitutions des peuples libres. Paris 1836.
10. Fougeroux de Campigneulles: Histoire des duels anciens et modernes. Paris 1835.
11. Appert, [Benjamin Nicolas Marie]: Bagnes, prisons et criminels. Paris 1836.
12. Waldor, Mélanie: Poésiens du Coeur. Paris 1836.
13. Napoleon, Louis Bonaparte: Manuel d'artillerie. Zürich 1836.
14. Lugar, R[obert]: Plans [...] of Domestic Buildings. London 1836. 3. kiad.
15. Isaacs, Nathaniel: Travels and Adventures. London 1836.
16. Michaud, [Joseph Francois]: - Poujoulat, [Jean Joseph François]: Nouvelle collection des mémoires pour servir a l' histoire de France. Paris 1836.
17. Mémoires de l'Académie des sciences. Amiens 1835.
18. Becquerel, Louis Alfred: Traité de l'électricité et du magnétisme. Paris 1836.
19. Lassaigne, J[ean] L[ouis]: Abrégé élémentaire de chimie. Paris 1836.
20. Virlet, Theodore: Des cavernes, de leur origine. Paris 1836.
21. Duchesne, E[duard] A[dolphe]: Répertoire des plantes utiles. Paris 1836.
22. Bouillaud, J[ean] [Baptiste]: Essai sur la philosophie médicale. Paris é.n.
23. Ahrens, H[einrich]: Cours de psychologie. Paris 1836.
24. Maistre, Joseph de: Examen de la philosophie. Paris 1836.
25. Montfalcon, [Jean Baptiste]: Code moral des ouvriers. Paris 1836.
26. Boniface, A[lexandre]: Une lecture par jour. Paris 1836.
27. Waldor, Mélanie: Pages de la vie intime. Paris 1836.
28. Bossuet, [Jacques Bénigne]: Oeuvres complétes. H.n. é.n.
29. Mémoires et dissertations. Paris 1836.
30. Bailly de Merlieux, M. C.: Nouvelle maison rustique. Paris é.n.
31. Duhamel du Monceau, [Henri Louis]: Traité des arbres. Paris 1836.
32. Magné de Marolles, [G. F.]: La chasse au fusil. Paris 1836.
33. Ronalds, A[lfred]: The Fly-fisher's Entomology. London 1836.
34. Cortambert, E[ugéne]: Physiographie ou description générale. Paris 1836.
35. Potter, de: Histoire philosophique. Paris 1836.
36. Raynouard, [François Juste] M[arie]: Nouveau choix poésies. Paris 1836.
37. Moke, H. G.: Histoire des Francs. Paris 18325.
38. Sourches, Marquis de: Mémoires secrets et inédits. Bev., jegyz. Adheml. Bernier. Paris 1836.
39. Bylandt, Palstercamp, [A.]: Théorie des volcans. Paris 1836.
40. Dumeril, [Andre Marie Constant]-Bibron, [G.]: Erpétologie générale. Paris 1836.
41. Briand, J[oseph]-Brosson, E.: Manuel complet de médécine legale. Paris 1836.
42. Blanin, Ph. Fr.: Anatomie du systéme dentaire. Paris 1836.
43. Wemiss Jobson: Outlines of the Anatomy. Edinburgh 1836.
44. Colombat, [Marc]: Mémoire sur la physiologie. Paris 1836.
45. Lerat de Magintot, Albin-Huard-Delamare: Dictionnaire de droit public. Paris 1836.
46. Renou, [J. M.]: Traité de l'art d'écrire. Lyon 1836.
47. Cunningham, Allan: On the Rise and Progress. Glasgow 1836.
48. Hebert, [Luke]: The Enginer's and Mechanic's Encyclopaedia. London 1836.
49. Lawson, [James Anthony]: The Agriculturist's Manual. Edinburgh 1836.
50. Johnstone, S.: A Systematic Treatise. Edinburgh 1836.
51. Vogeli, Felix: Flore fouragére. Paris 1836.
52. Houdaille, A.: Traité sur la connoissance... Metz 1836.
53. Aubert, P. A.: Traité raisonné d'équitation.
54. Levesque, [John]: On Brewing and Malting. H.n. 1836.
55. Broe, P. P.: Essai sur les races humaines.
56. Eichhof, [Friedrich Gustav]: Paralléle des langues. Paris 1836.
57. Williams, John: An Essay on the Hieroglyphics. London 1836.
58. Laporte, M. J. L.: Analyse des travaux. Bordeaux 1836.
59. Granville, A[ugust] B[ozzi]: The Royal Society. London 1836.
60. Nebel C[arl]: Voyage pittoresque. Paris 1836.
61. Empson, C[harles]: Narratives of South America. London 1836.
62. Foisset, [Joseph Théophile] Kiad.]: Correspondance inédite de Voltaire. Dijon 1836.


217.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 103-111.


218.   Magyar Tudós Társaság' ülései. [Közl.]

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 112-115.


219.   Az europai státusok' statisticája 1450-1453.

Tek. Kiss Ferencz Táblabíró Úr adatai után [Almási Balogh Pál] A. B. P. [Közl.]
1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 116-117.
Marino Sanudo tanulmánya alapján.


220.   Egy hét a' Patagonok földjén. (Monthly Rewiew) [Közli] B. S. [Bertha

Sándor]
1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 118-124.
A Literar[ische] und krit[ische] Blätter der Börsenhalle 1836. 1230. száma alapján.


221.   Művészet. [Közli Almási Balogh Pál] A. B. P.

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 124-125.
 Franciaországbeli rövid hírek.


222.   Szobrászat. [Közli Almási Balogh Pál]. A. B. P.

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 125-126.
A The Athenaeum 1836. augusztusi, a Messenger 1836. júniusi és a Kunstblatt 1836. augusztusi számai alapján.


223.   Találmányok. [Közli Almási Balogh Pál]. A. B. P.

1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 126-128.


224.   Az 1835-dik évi külföldi philosophiai munkák, tudományrendszeresen.

[Összeáll.] Nyíry István.           [Bibl.] 1837. Literatura. 1. k. 1. füz. 129-152.
Sárospatak, 1836. november 4.


225.   Criticai vázlatok. A' külföldi literatura' legújabb 's kitűnőbb termékeiről.

[Ism.]
1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 152-207.

Történetírás
- Raumer, Friedrich von: Beiträge zur neueren Geschichte aus dem Britischen Museum und Reichsarchive. Leipzig 1836.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 257. száma után B. T.
- Henri, D. S. M. I.: Histoire de Rousillon, comprenant l'histoire de Majorque. Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után Zs.
- Roux-Ferrand, H[enri]-: Histoire des progrés de la civilisation en Europe, depuis l'ére chrétienne jusqu' an XIX. siécle. Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után Zs.

Régiségtudomány
- Mémoires de l'Institut-royal de France: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris 1836.
A Journal des Savants 1836. júniusi száma után Zs.

Törvénytudomány
- Archiv des Criminalrechtes. Hrsg. J. F. H. Abegg, J. M. F. Birnbaum, A. W. Heffter, C. J. A. Mittermeier, C. G. Wächter. Halle 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 102. száma után Zs. Gy. [Zsivora György].
- Brewer, J[ohann] P[aul]: Geschichte der französischen Gerichtsverfassung vom Ursprung der fränkischen Monarchie bis zu unseren Zeiten. Düsseldorf 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 112. száma után Zs. Gy. [Zsivora György]
- Gans, Eduard: Das Erbrecht des Mittelalters. Stuttgart-Tübingen 1835.
A Bulletin littérarie et scientifique 7. száma után Zs.
- Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu' a' la révolution 1789. Paris 1833.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 85. száma után Zs.
- Pilorgerie, Jules de la: Histoire de Botany-Bay, état présent des colonies pénales de l'Angleterre dans l'Australie [...] Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 8. száma után Zs. Gy. [Zsivora Görgy]

Státus-gazdaságtudomány
- Bülau, Friedrich: Handbuch der Staatswirtschaftslehre. Leipzig 1836.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 47. száma után Zs. Gy. [Zsivora György]

Philosophia
- Johann Gottlieb Fichte's nachgelassene Werke. Hrsg. v. I[mmanuel] H[ermann] Fichte. Bonn 1834.
Az Ergänzungsblätter 1836. márciusi száma után K. F. [Kállay Ferenc]
- Weisse, C[hristian] H[ermann]: Grundzüge der Metaphysik. Hamburg 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 266., 268. számai után K. F. [Kállay Ferenc]
- Weber, W[ilhelm] E[rnst]: Die Aesthetik aus dem Gesichtspunkt gebildeter Freunde des Schönen. Darmstadt 1834.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 214. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
- Hock, K[arl] F[riedrich] Fr[eiherr]: Cartesius und seine Gegner, ein Beitrag zur Charakteristik der philosophischen Bestrebungen unserer Zeit. Wien 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 235. száma után K. F. [Kállay Ferenc].
- Troxler, [Ignaz Paul Vital]: Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bildungsgang, Zweck und Anwendung desselben aufs Leben, als Encyclopaedie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften. Bern 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 253. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
- Rixner, Th[eodor] A[nselm]: Geschichte der Philosophie bei den Katholiken in Altbayern, Bayrisch Schwaben und Bayrisch Franken. München 1835.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 12. száma után K. F. [Kállay Ferenc]
- Cousin, V[ictor]: De la métaphysique d'Aristote. Paris 1835.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 27. száma után K. F. [Kállay Ferenc]

Neveléstudomány
- Tastu, Amable: Éducation maternelle simple leçon d'une mére a ses enfans. H.n. 1836.
A Bulletin littéraire et scientifiqe 1836. 8. száma után 3.
- Graser, J[ohann] B[aptist]: Das Verhältniss des Elementarunterrichts zur Politik der Zeit. Bayreuth 1835.
Az Ergänzungsband zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1836. 63. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
- Mandeau: Veillées d'une mérede famille, six nouvelles. Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 8. száma után 3.

Szép literatura
- Német zsebkönyvek 1837-re
1. Cornelia: Heidelberg.
2. Penelope. Hrsg. Theodor Hell.
3. Taschenbuch der Liebe und Freundschaft. Hrsg. Stefan Schütze. Frankfurt.
4. Urania. Leipzig.
5. Gedenke mein. Wien-Leipzig.
6. Iduna. Wien-Leipzig.
7. Siona. Hrsg. Hermann Waldow. Wien-Leipzig.
8. Vielliebchen. Hrsg. [Karl August Friedrich von] Tromlitz. Leipzig.
9. Vergießmeinnicht. Hrsg. [Karl Wilhelm] Sindler.
10. Alpenrosen. Red. A[braham] E[manuel] Fröhlich, W[ilhelm] Wackernagel, K[arl] R[udolf] Hagenbach.
11. Deutsches Taschenbuch. Hrsg. Karl Büchner. Berlin.
12. Novellen-Almanach. Leipzig.
13. Frauenlob. Hrsg. Johann Nepomuk Vogl. Wien.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1836. decemberi száma után Sz. D. [Szabó Dávid], és a Book of the Table Talk's. London é.n., valamint A The Athenaeum 1836. augusztusi száma után 3.

Természettudomány
- Pfaff, [Johann] W[ilhelm Andreas]: Der Mensch und die Sterne. Fragmente zur Geschichte der Weltseele. Nürnberg 1834.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 228. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
- Sommerville, Maria: Überblick der physikalischen Wissenschaften in ihrem Zusammenhange. Übs. aus dem Englischen. Berlin 1835.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1836. 231. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
 

226.   Franczia Tudós Társaság' ülései 1836. [Összeáll.] P. J. [Pólya József] [Közl.]
1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 207-218.
A Mémorial encyclopédique 1836. 69-107. száma után.


227.   Jutalom-kérdések. [Összeáll.] Sz. L. [Szalay László] [Közl.]

1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 218-225.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 2., 3. száma után.


228.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]

1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 226-242.
63. Mémoires de l'Institut. [Académie des Inscriptions et Belles Lettres] Paris 1836.
64. Moléon-Cochand-Paulin Désormeaux: Musée industriel. Paris 1836.
65. Gould J[ohn]: The Birds of Europe. London 1832-35.
66. Saint-Beuve, M. C. A.: Critiques et portraits littéraires. Paris 1822-1836. I-IV.
67. Nisard, D[ésiré]: Collection d'auteurs latins. 30 Db. H.n. é.n.
68. Hugo, M. A.: France historique et monumentale. Paris 1836.
69. Chateaux pittoresques de la France. Paris é.n.
70. Lenormant, [François] : Musée des antiquités égyptiennes. Paris 1836.
71. Abélard, [Pierre]: Ouvrages inédits. kiad.: Victor Cousin. Paris 1836.
72. Maistre, Joseph: Examen de la philosophie de Bacon. Paris 1836.
73. Rogniat: Essai d'inductions philosophiques. Paris 1836.
74. Andral, G[abriel]: Cours de pathologie interne. Paris 1836.
75. Brouc, [Martial]: Hygiéne philosophique des artistes dramatiques. Paris 1836.
76. Smith, Egerton: The Elisium of Animals. London 1836.
77. Rich, Claudius James: Narrative of a Residence in Koordistan. London 1835.
78. Norder, E.: Janus oder Erinnerungen einer Reise durch Deutschland, Frankreich und Italien. I. r.  [Hamburg] 1835.
79. Salm, C. de: Pensées. Paris 1835.
80. The Beauties of Shakespeare. Übs. [August Wilhelm] Schlegel. Frankfurt 1835.
81. Der Bäbu. Lebensbilder aus Ostindien. Aus dem Englischen übs. v. Karl Andre. I-II. Leipzig 1835.
82. Champollion, [Jean Francois]: Grammaire egyptienne. Paris 1835.
83. Peyron, Amadei: Lexicon lingvae copticae. Athen 1835.
84. Müller, Th[eodor]: Synopsis novorum generum specierum et varietatum Testaceorum viventium anno 1834. Berlin 1836.
85. Bory de Saint-Vincent, [Jean Baptiste]: L'homme. Essai zoologique. 3. kiad. Paris 1836.
86. Damoiseau, [Théodore Baron] de:Tables écliptiques des satellites de Jupiter. Paris 1836.
87. Volger, W[ilhelm] F[riedrich]: Handbuch der Geographie. Hannover 1836.
88. Nasse, Friedrich-Nasse, Hermann: Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie. 1-2. Bonn 1835.
89. Lamarck, [Jean Baptiste Antoine Pierre] de:Histoire naturelle des animaux sans vertébres. Paris 1836.
90. Chomet, H[ector]: Santé des femmes. Paris 1836.
91. Gaudet, [A.M.]: Nouvelles recherches... [fürdőkkel kapcsolatos] 2. kiad. Paris é.n.
92. Mühry, Adolph: Darstellungen und Ansichten zur Vergleichung der Medicin in Frankreich, England und Deutschland. Hannover 1836.
93. Pinel, Scipion: Traité complet du régime sanitaire des aliénes. Paris 1836.
94. Cholet, F[rançois Armand]: Mémoirs sur la peste. Paris 1836.
95. Ryba, Joseph Ernst: Karlsbad und seine Mineralquellen. [...] Paris 1836.
96. Reboul de Nismes, Jean: Poésies. Paris 1836.
97. Bruys d'Onilly, Léon: Thérèse, roman en vers. Paris 1836.
98. Twining, W[illiam]: Clinical Illustrations. 2. kiad. Calcutta 1835.
99. Donné, A[lfred]: Histoire physiologie et pathologique [...]Paris é.n.
100. Renard, [Alfred]: Histoire naturelle, chimique et médicale du lichen d'Islande. Paris 1836.
101. [kimaradt]
102. Barchou de Penhoen, [Auguste Théodore Hilaire]: Histoire de la philosophie allemande. Paris 1836.
103. [hibásan: 193] Picchianti, [Luigi]: Principii della musica. Milano 1836.
104. Archives des découveries et inventions nouvelles. Paris é.n.
105. Hawkins, Thomas: Memoirs of Ichthyosauri and Plesiosauri. London 1834.
106. Tasse, A.: Application des proncipes de mécanique. Paris 1836.
107. Hannequand-Brame, C.: De la betterave à sucre. Paris 1836.
108. Noellat, J[ean]-B[aptiste]: Précis ou abrégé de géographie. Dijon 1836.
109. Chronique d'Abou-Djafar-Mohamed-Tabari. Trad. Louis Dubeux. Paris 1836.
110. Isaacs, Nathaniel: Travels and Adventures in Eastern Africa. London 1836.
111. Archives de la médécine homeopathique. [folyóirat, kiad.: Jourdan], 1836. májusi füzet ismertetése.
112. Drago: Storia della antica Grecia. Milano 1836.
113. Zuscogni-Orlandini: Corografia fisica dell'Italia. Firenze 1836.
114. Morbio, Carlo: Storia dei municipi italiani. Milano 1836.
115. Krassow, C. R. A. Freiherr von-Leyde, Eduard: Lehrbuch der Naturgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. H.n. 1835.
116. Ure, Andre: Philosophie des manufactures. Paris 1836.
117. Vigny, Alfred de: Servitude et grandeur militaires. Paris 1835.
118. Schroeck-Schloetzer [Schlötzer, August Ludwig]: Précis d'histoire universelle. Paris 1836.


229.   Biographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]

1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 242-250.


230.   Magyar Tudós Társaság' ülései. [Közli Toldy] Schedel Ferencz.

1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 250-257.


231.   Literaturai töredékek. Europa literaturájáról. [Közli Almási Balogh Pál]

A. B. P.
1837. Literatura. 1. k. 2. füz. 257-258.
Henry Hallam Introduction in the Literature of Europe during the Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Centuries című munkája alapján.


232.   [VAJDA Péter] V. P.: Pillantások időnk' három fő literaturájára. [Tan.]

1837. Literatura. 2. k. 1. füz. 259-270.
Az Allgemeine Zeitung 1836. 257., 258., 259. számai alapján.


233.   Orosz literatura. [Közl.]

1837. Literatura. 2. k. 1. füz. 271-272.


234.   Criticai vázlatok. A' külföldi literatura' legújabb 's kitűnőbb termékeiről.

[Ism.]
1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 273-337.

Természethistória 273-319.
- Viery, I. I.: Philosophie de l'histoire naturelle, ou Phénoménes de l'organisation des animaux et des végétaux. Paris 1837.
A Foreign Quarterly Review 1836. áprilisi száma után V. P. [Vajda Péter]
- Memoria della Reale Academia delle scienze di Torino. Torino 1834.
A Münchner Gelehrte Anzeigen 1836. 33. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
- Kaup, J[ohann] J[akob]: Das Thierreich, in seinen Hauptformen systematisch beschrieben. Darmstadt 1835.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 107. száma alapján Sz. D. [Szabó Dávid]
- Dubois, C. F.: Ornithologische Gallerie, oder Abbildungen aller bekannten Vögel. Aachen-Leipzig 1834-35.
Az Ergänzungsband zur Allgemeinen Literatur Zeitung 1836. júliusi száma után Sz. D. [Szabó Dávid]
- Meyen, F[ranz] J[ulius] F[erdinand]: Grundrisse der Pflanzengeographie [...] Berlin 1836.
Az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1836 februári és márciusi számai után V.P. [Vajda Péter].

Szép literatura
- Goethe und sein Jahrhundert. Jena 1835.
A Blätter der Börsenhalle 1836. 1225. száma után K. [Kállay Ferenc?]
- Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823-32. Leipzig 1836.
Az Allgemeine Literatur Zeitung 1836. 212., 213. számai után Sz. D. [Szabó Dávid]
 

235.   Franczia Tudós Társaság' ülései 1836. [Összeáll.] P. J. [Pólya József] [Közl.]
1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 337-351.
A Mémorial encyclopédique 1837. 72-74. száma után.


236.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 351-368.
119. Lanza, J.: Considerazioni sulla storia di Sicilia 1572-1789. Palermo 1836.
120. Historische und malerische Wanderungen in Griechenland. Hrsg. Braun. Stuttgart 1837.
121. Carus, K[arl] G[ustav]: Briefe über Landschaftsmalerei. Leipzig 1835.
122. Lorrain, M. P[aul]: Abrégé du Dictionnaire de l' Académie. Paris é.n.
123. Buchon, J[ean] A[lexandre]: Choix de chroniques et mémoires. 1. Gaspard de Saulx-Tavannes emlékírásai. 2. Boyvin de Villars emlékírásai. Paris 1836.
124. Jeitteles, Ig[naz]: Aesthetisches Lexikon. Wien 1835.
125. Schwab, Gustav: Buch der schönen Geschichten und Sagen, für Alt und Jung wiedererzählt. 1-2. Stuttgart 1836, 1837.
126. The Pictorial Bible. H.n. é.n.
127. Mower, Arthur: Zulneida, a Tale of Sicily. London 1836.
128. Cerceau-Brumoy: The Life and Times of Rienzi. London 1836.
129. The Cabinet of Modern Art. Kiad. Alaric A. Watts. London é.n.
130. Findens tableaux. Kiad. Mrs. S[amuel] C[arter] Hall. [Anna Maria Fielding]
131. Annual Biography and Obituary. XXXI. évf. London é.n.
131. [!] Miller, Hugh: Scenes and Legends of the North of Scotland. Edinburgh 1836.
132. The Encyclopaedia Britannica. 7. kiad. Edinburgh é.n.
133. Simpson, James: The Philosophy of Education [...] London 1837.
134. Bell, Charles: The Nervous System of the Human Body. Edinburgh 1837.
135. Murray, Hugh: Encyclopaedia of Geography. London 1837.
136. The Solace of Song. London 1836.
137. Grund, Francis J.: The Americans. London 1837.
138. Ramsay, Georg: An Essay on the Distribution of Wealth. Edinburgh 1836.
139. Saint-Beuve:Nouveaux portraits littéraires. Paris 1836.
140. [hibásan: 130] The Practical Mechanic's Pocket Guide. London 1836.
141. Gardiner, Allen F.: Narrative of a Journey. London 1836.
142. Twamley, Louisa Anne: The Romance of Nature. London 1836.
143. Bewick-Harvey, [Thomas]: A Description of More than Hundred Animals. London 1836.
144. Land and Sea Tales. By the old Sailor. London 1836.
145. Baxter, G[eorge]: The Pictorial Album. [London 1837]
146. Caunter, Hobart: The Oriental Annual for 1837. London 1837.
147. Blessington, [Marguerite Power]: Gems of Beauty. London 1837.
148. Leitsch, Ritchie: Heath's Picturesque Annual. London 1837.
149. Stuart Wortley, Emmeline: The Keepsake. London 1837.
150. Blessington, [Marguerite Power]: Book of Beauty of 1837. London é.n.
151. Blessington, Marguerite Power: The Confessions of an Olderly Gentleman. London 1836.
152. Söltl, [Johann Michael]: Geschichte der Deutschen. Freyburg 1835-36.
153. Raynal, Hypolyte: Soux les verroux. Paris 1836.
154. Chaho, J. Augustin: Lettre a M. Xavier Raymond. Paris 1836.
155. Bernard, Laure: Histoire de Perse. Paris 1836.
156. Bibliotheque populaire. Lausanne 1836.
157. Delattre, Ch[arles]: Le jeuné industriel ou les voyages instructifs. Paris 1836.
158. Mémoires de l'Académie royale de Caen. Caen 1836.
159. Mémoires de la société royale d'agriculture. 1835-1836. Versailles 1836.
160. Todd: The Encyclopedie of Anatomy. London 1836.
161. Breschet, G[ilbert]: Le systéme lypmathique. Paris 1836.
162. Guyebant, S.: Le médecin de l'age de retour. Paris 1836.
163. Morton: Civilisation. London 1836.
164. Rauter, [Jacques Frédéric]: Traité théorique et pratique du droit criminel. Paris 1836.
165. Fontaine, Jules: Manuel de l'amateur d'autographes. Paris 1836.
166. Walker, Alexandre: Beauty. London 1836.
167. Eyriés, J[ean] B[aptiste]: Voyage pittoresque en Asie. Paris 1836.
168. D'Abadia, A. Th.-Chaho, J. Augustin: Etudes grammaticales. Paris 1836.
169. Paris, M. P.: Les manuscrits français de la Bibliothéque royale. Paris é.n.


237.   Biographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 368-376.


238.   Magyar Tudós Társaság' ülései. [Közli Toldy] Schedel Ferencz.

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 376-382.


239.   Literaturai töredékek. [Közli Almási Balogh Pál] A. B. P.

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 382-386.


240.   Tudományos egyveleg. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid

hírek]
1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 386.
A Journal asiatique 1836. júliusi száma alapján.
Hivatkozás a Kőrösi Csoma Sándor által készített jegyzékre, amely a Journal of the Asiatic Society of Bengalban jelent meg.


241.   Orosz literatura. [Közl.] [2. r.]

A Blätter für literarische Unterhaltung 1837. június-júliusi számai után 3.
1. r. 1837. Literatura. 2. k. 1. füz. 271-272.


242  Criticai vázlatok. A' külföldi literatura' legújabb 's kitűnőbb termékeiről.

[Ism.]
1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 389-438.

Történetírás
- Schlosser, P. C.: Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten, bis zum Sturze des französischen Kaiserreichs. Heidelberg 1836.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1836. novemberi száma után Sz. G. [Szontagh Gusztáv].
- Capefigue, M.: Histoire de la réforme, de la ligue et du Regne de Henry IV. Paris 1835.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 146-148., 152. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv].
- Vaughan, Robert: Memorials of the Stuart Dynasty[...] London 1831.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 159., 160. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv].
- Wachsmuth, E[rnst] W[ilhelm] : Europäische Sittengeschichte, vom Ursprunge der volksthümlichen Gestaltungen bis auf unsere Zeit. Leipzig 1833.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 150., 151. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv].

Történettudomány
- Klüber, Johann Ludwig: Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen Wiedergeburt Griechenlandes bis zu dem Regiereungsantritt des Königs Otto. Frankfurt/M. 1835.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1836. szeptemberi száma után W. J. [Warga János].
- Schaab, C. A.: Die Geschichte der Buchdruckerkunst durch Johann Gensfleisch genannt Gutenberg zu Mainz. Mainz 1830-31.
- Scheltema: u.a. [Vál.] Amsterdam 1833.
- Wetter, J.: Kritische Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Joh. Gutenberg zu Mainz. Mainz 1836.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1836. 116. száma után W. J. [Warga János]

Neveléstudomány
- Carl: Romeo, oder Erziehung und Gemeingeist, aus den Papieren eines nach Amerika ausgewanderten Lehrers. Essen 1834.
A Literaturblatt 1836. 82. száma után W. J. [Warga János]
- Fischer, Gottlob M.: Die falschen Erwartungen von der Wirksamkeit der Volksschulen. Eisleben 1835.
A Literaturblatt 1836.82. száma után W. J. [Warga János]
- Herbart, [Johann Friedrich]: Umrisse pädagogischer Vorlesungen. Göttingen 1835.
A Literaturblatt 1836. 92. száma után W. J. [Warga János]
- Heinsius, [Daniel]: Verhältnis der Moralität zur Intelligenz in der Pädagogik unserer Zeit. Glogau 1835.
A Literaturblatt 1836. 84. száma után W. J. [Warga János]

Philosophia
- Suabedissen, D[avid] Th[eodor] A[ugust]: Die Grundzüge der Metaphysik. Marburg 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1836. 173. száma után Sz. G. [Szontagh Gusztáv]
- Brandes, Christian August: Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philologie. Berlin 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 13-16. számai után Sz. G. [Szontagh Gusztáv]
- Stekling, Ludwig: Die Kaleologie oder die Lehre von Schönen [...] Leipzig 1835.
A Literaturblatt 1836. 124. száma után Sz. G. [Szontagh Gusztáv]

Statistica
- Cullock, J. R. M.: A Statistical Account of the British Empire [...] London 1837.
A The Athenaeum 1836. decemberi száma után V. A. [Vállas Antal]
 

243.   Franczia Tudós Társaság' ülései 1837. [Összeáll.] P. J. [Pólya József] [Közl.]
1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 439-444.
A Mémorial encyclopédique 1837. 75-76. számai után.


244.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 445-455.
171. Buckland, W[illiam]: A Treatise on Geology. London 1836.
172. Hooker, [Sir] W[illiam Jackson]: The Botanist's Manual [...] London 1836.
173. Duhelles, M. P.: Mémoires sur les cométes [...] Paris 1836.
174. Cours sur la génération l'ovologie et l'embryologie[...] Paris 1836.
175. Géoffroy, Isid[ore]: Histoire générale et particuliére l'homme et chez animaux [...] Paris 1836.
176. Les vrais élémens du dessin [...] Paris 1836.
177. Voirat, J.P.: Abrégé pittoresque et mnémonique de l'histoire universelle. Paris é.n.
178. Raspail, F[rançois] V[incent]: Nouveau systéme de la physiologie végétale [...] Paris 1836.
179. Leconte, Emile: Collection de joiles petites fleurs [...] Paris 1836.
180. Comte, J. Achille: Physiologie a l'usage des colléges [...] Paris 1836.
181. Saint Aubin, Horace de: Jane la pale. Paris 1836.
182. Bodin, Camille: Une passion en province. Paris 1836.
183. Bonnellier, H[yppolyte]: L'Anneau de paille. Paris 1836.
184.Allart, Hortense: Settimia. Paris 1836.
185. [hibásan: 485] Dannier, Sophie: L'Athée. Paris 1836.
186. Strombeck, Karl v.: Darstellungen aus einer Reise durch Deutschland und Italien. Braunschweig 1836.
187. Velpeau, Alp[honse] A[rmand] L[ouis] M[arie]: Embryologie ou ovologie [...] Németből ford. Dr. Schwabe. Paris 1833.
188. Nasse, H[ermann]: Das Blut, in mehrfacher Beziehung physiologisch und pathologisch untersucht. Bonn 1836.
189. Cooper, J[ames] Fenimore: A Residence in France. London 1836.
190. Iconografia italiana degli uomini et delle donne celebri [...] Milano 1836.


245.   Biographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Rövid életrajzok]

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 456-463.


246.   Magyar Tudós Társaság' ülései. [Közli Toldy] Schedel Ferencz.

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 464-472.


247.   Magyar Bibliographia 1836-ról.

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 473-483
473-479-ig az oldalszámozás kétszer szerepel.


248.   Literatúrai mutató.

1837. Literatura. 2. k. 2. füz. 484-493.


Vissza a lap tetejére
Vissza a böngésző elejére
Vissza a főlapra