Tudománytár repertórium

1839. Új f. 3. évf.

Nyitólap Tárgymutató Névmutató Rövidítések

299.   BÁRÓ GAUJAL: A' magyarországi ruthenokról. [Tan.] 1839. Értekezések. 5. k. 1. füz. 5-15.
 Báró Gaujal a Limoges-i törvényszék első elnöke.


300.   PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR: Victor Hugo mint költő, és

drámái. [Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 1. füz. 16-30.


301.   ZSIVORA GYÖRGY: Az európai polgárisodás' haladásának története,

a' keresztény évszámítástól a' XIX. századig. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 1. füz. 31-65.
 [Henri] Roux-Ferrand után.
 1. r. 1838. Értekezések. 4. k. 1. füz. 122-157.


302.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 5. k. 1. füz. 66-68.
 1. Bogyoszlói Ábrahám alperes meg nem jelenése miatt rokonai állják a rá
 kiszabott  bírságot. Kelt 1346. június  24-én.
 2. Kálmán győri püspök pecséte." Melléklet: Kálmán győri püspök pecséte. 1 t.


303.   BRIEDL FIDÉL: A' szépízleti rokonságok. [Tan.] [1. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 2. füz. 70-88.


304.   LUCZENBACHER JÁNOS: Az esztergami érsekség' pénzmestere.

[Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 2. füz. 89-109.


305.   PETRICHEVICH HORVÁTH LÁZÁR: Victor Hugo mint költő, és

drámái. [Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 2. füz. 110-127.
 1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 1. füz. 16-30.


306.   P. GEGŐ ELEK: A' sz. Ferencz rendű bosnyák szerzetesek. [Tan.]

1839. Értekezések. 5. k. 2. füz. 128-133.


307.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 5. k. 2. füz. 134-136.
 A vasvári káptalan 1337. jún. 19-én a poghi (pothi) nemesek részére kiadott
 osztálylevele.


308.   BRIEDL FIDÉL: A' szépízleti rokonságok. [Tan.] [2. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 137-155.
 1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 2. füz. 70-88.


309.   PODHRADCZKY JÓZSEF: Sárospatak. [Tan.] [1. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 156-171.


310.   HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.]

Naményi István. [1. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 172-182.


311.   KIS JÁNOS: Az ékesszólás. [Tan.]

1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 183-194.
 [David] Hume után.


312.   Okleveles toldalék. [Közli, bev és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 195-200.
 1. A vasvári káptalan tudósítása poghi nemesek birtoka ügyében, kelt 1337. július 16-án vagy 17-én.
 2. Kiss Ferencz: Óbudán lelt római szabályozó pénzmérték.
 Melléklet: Óbudán kelt szabályozó pénzmérték [rajza]. 2 t.


313.   BRIEDL FIDÉL: A' szépízleti rokonságok. [Tan.] [3. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 201-215.
 2. r. 1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 137-155.


314.   PODHRADCZKY JÓZSEF: Sárospatak. [Tan.] [2. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 216-132 [helyesen: 232.]
 1 r. 1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 156-171.


315.   HOBLIK MÁRTON: Lakodalmi szokások, Verőcze vármegye felső

vidékein. [Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 233-251.


316.   HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.]

Naményi István. [2. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 252-261.
 1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 3. füz. 172-182.


317.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 262-264.
 Pál országbíró 1348-ban kelt ítélőlevele Abaúj vármegye alispánja és szolgabírái
 bírságolásával kapcsolatban.


318.   BRIEDL FIDÉL: A' szépízleti rokonságok. [Tan.] [4. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 265-284.
 3. r. 1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 201-215.


319.   CSÁSZÁR FERENCZ: Útazás a' quarneroi szigeteken. [Tan.] [1. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 284-303.
 Melléklet: Bodoli-k [népviselet]. 1 t.


320.   PODHARDCZKY JÓZSEF: Ágnes és Beatrix, magyar herczegnők.

[Tan.]
1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 303-315.
 Kreutzer bajorországi titoknok beszéde alapján, amely megjelent a Wiener Zeitung
 1838. október 11-i 234.  számában a 1402. oldalon.


321.   HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.]

Naményi István. [3. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 315-324.
 2. r. 1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 252-261.


322.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 325-326.
 A' vasvári káptalan előtt 1297-ben költ örökvallomány.
 Literaturai különösség. [Török betűkkel írt magyar dal]
1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 326-328.


323.   BRIEDL FIDÉL: A' szépízleti rokonságok. [Tan.] [5. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 6. füz. 329-341.
 4. r. 1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 265-284.


324.   CSÁSZÁR FERENCZ: Útazás a' quarneroi szigeteken. [Tan.] [2. r.]

1839. Értekezések. 5. k. 6. füz. 342-362.
 1. r. 1839. Értekezések. 5. k. 5. füz. 284-303.


325.   HOMONNAI DRUGETH BÁLINT naplója. [Közli, bev. és jegyz.]

Naményi István. [4. r.]
1839. Értekezések. 5. k. 6. füz. 363-375.
 3. r. 1839. Értekezések. 5. k. 4. füz. 252-261.


326.   FEKETE SOMA: A' spanyol költészet' története. [Tan.]

1839. Értekezések. 5. k. 6. füz. 376-391.
 Spanyol forrás után.


327.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 5. k. 6. füz. 392-394.
 V., "méhbenhagyott" László adománylevele 1455-ből Gordovai Fánchy részére
 emlékeztetőül.


328.   Értekezések' mutatója.

1839. Értekezések. 5. k. 6. füz. 395-400.


329.   MÓD KÁROLY: A' Kelet népei 's literaturája. Hindu polgárisodás.

[Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 7. füz. 7-28.
 A Nouveau Journal Asiatique 80. száma után.
 1. r. Toldy Ferenctől 1835. VI. köt. 85-106.


330.   KISS KÁROLY: A' hadi tervrajzok és földképek. [Tan.] [1. r.]

1839. Értekezések. 6. k. 7. füz. 29-42.


331.   PODHRADCZKY JÓZSEF: Balmazújváros. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k . 7. füz. 43-47.


332.   LUCZENBACHER JÁNOS: Magyar pénztudományi ritkaság. [Tan.]

1839. Értekezések. 6 . k. 7. füz. 48-54.
 Melléklet: I. Gyézának[!] érme. 1 t.


333.   ZENGEDY: Négyszögemelés' és sokszorozás' új módja. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 7. füz. 55-60.


334.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 6. k. 7. füz. 61-70.
 Az 1505-ki octob. 13-án költ rákosi végzemény."


335.   KISS KÁROLY: A' hadi tervrajzok és földképek. [Tan.] [2. r.]

1839. Értekezések. 6. k. 8. füz. 71-86.
 Friedrich Heller kapitány cikke alapján, mely a Bécsben megjelenő
 Oesterreichische  Militärische Zeitschrift
 1833.  8. kötet 5. és 7. füzetében jelent meg.


336.   PODHRADCZKY JÓZSEF: Érsekújvár. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 8. füz. 87-93.


337.   KÁLLAY FERENCZ: A' keleti nyelvek magyar történeti fontossága.

[Tan.] [1. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 8. füz. 94-116.
A Jahrbücher der Literatur 38. kötete 12. oldal és a Fundgruben des Orients 2. kötete alapján.


338.   VAJDA PÉTER: China történeteinek philosophiája. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 8. füz. 117-133.
 [Georg Wilhelm Friedrich] Hegel után.


339.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 6. k. 8. füz. 134.
 A vasvári káptalan 1293. március 15-én kelt bizonyítványa bogyoszlói és poghi
 nemesek részére.


340.   KÁLLAY FERENCZ: A' keleti nyelvek magyar történeti fontossága.

[Tan.] [2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 135-165.
 1. r. 1839. Értekezések. 6. k. 8. füz. 94-116.


341.   PODHRADCZKY JÓZSEF: Nádasdy Tamás nádor, nem volt

protestáns. [Tan.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 166-170.


342.   SZÉCHY GYÖRGY: Az egyetemes dialectus. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 171-187.


343.   SZALAY LÁSZLÓ: Municipális igazgatás a' római birodalomban. [Tan.]

[1. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 188-199.
 [François Pierre Guillaume] Guizot után.


344.   Okleveles toldalék. Amade nádor pecsétei 1301-1308. [Közli, bev. és

jegyz.] Jászay Pál.
1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 200-204.
 Melléklet: Amade nádor pecsétjei 1301-1308. 1 t.


345.   KOVÁCS LÁSZLÓ: A' müncheni fenyítő dologház. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 205-218.


346.   KÁLLAY FERENCZ: A' keleti nyelvek magyar történeti fontossága.

[Tan.] [3. r.]
1838. Értekezések. 6. k. 10. füz. 219-233.
 2. r. 1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 135-165.


347.   PODHRADCZKY JÓZSEF: Zermegh János élete. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 234-243.


348.   SZÉCHY GYÖRGY: Az egyetemes dialectus. [Tan.] [2. r.]

1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 244-254.
 1. r. 1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 171-187.


349.   SZENCZY IMRE: Fehér fagyöngy, és europai gyimbor. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 255-265.


350.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Sárváry Ferencz.

1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 266-272.
 János királynak, némelly debreczeni czéhek számára 1531-ben költ kiváltságlevele."


351.   SZÉCHY GYÖRGY: Az egyetemes dialectus. [Tan.] [3. r.]

1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 273-284.
 2. r. 1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 244-254.


352.   KÁLLAY FERENCZ: A' keleti nyelvek magyar történeti fontossága.

[Tan.] [4. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 285-301.
 3. r. 1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 219-233.


353.   SZALAY LÁSZLÓ: Municipális igazgatás a' római birodalomban. [Tan.]

[2. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 302-313.
 1. r. 1839. Értekezések. 6. k. 9. füz. 188-199.


354.   BERKITY GYÖRGY: Népismertetés. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 314-331.


355.   PODHRADCZKY JÓZSEF: A' zsitvatoroki békekötés. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 332-338.


356.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Luczenbacher János.

1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 339-340.
 A vasvári káptalan 1395. szeptember 16-án kelt oklevele Sági András számára, "leánynegyed" kiadásával  kapcsolatban.


357.   KÁLLAY FERENCZ: A' keleti nyelvek magyar történeti fontossága.

[Tan.] [5. r.]
1839. Értekezések. 6. k. 12. füz. 341-450 [helyesen: 350]
 4. r. 1839. Értekezések. 6. k. 11. füz. 285-301.


358.   JERNEY JÁNOS: A' kubecsi népség. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. k. 12. füz. 351-378.


359.   [ifj.] IRÍNIYI [JÁNOS]: A' vegytani rokonság. [Tan.]

1839. Értekezések. 6. K. 12. füz. 379-402.


360.   Okleveles toldalék. [Közli, bev. és jegyz.] Jászay Pál.

1839. Értekezések. 6. k. 12. füz. 403-404.
 Radul havaselvi fejdelem magyar levele felső Magyarország rendeihez" Kelt: 1608.
 június 5-én.


361.   Értekezések' mutatója.

1839. Értekezések. 6. k. 12. füz. 405-411.


362.   K.: Az időszaki sajtó Belgiumban. [Tan.] [1. r.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 1. füz. 3-15.
 A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 226., 227. számai után.


363.   Criticai szemle.

1839. Literatura. 3 (!). k. 1. füz. 16-28.

Régiségtudomány
- Paravey, [Charles Hippolyte de]: Dissertation abrégée sur le nom antique et hiéroglyphique de la Judée ou tradtitions conservées en Chine, sur l'ancien pays de Tsin [...] Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 7. száma után Zs.
- Benfey, Theodor-Stern, Moriz A.: Ueber die Monatsnamen einiger alten Völker, insbesondere der Perser, Capadocier, Juden und Syrer. Berlin 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1834. 24. száma után V. A. [Vállas Antal]
- Stackelberg, O[tto] M[agnus]: Die Gräber der Griechen in Bildwerken und Vasengemälden. Berlin 1835-37.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 102., 103. számai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel.]

Csillagászat
- Littrow, J[oseph] J[ohann]: Die Wunder des Himmels, oder gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems. Stuttgart 1836. 2. kiad. 1837. V. A. [Vállas Antal]
 

364.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 1. füz. 29-34.
1. Letronne, [Antoine Jean]: Sur l'origine grecque des zodiaques [...] Paris 1837
2. Ochoa, Eugenio de: Tesoro del teatro espanol desde su origin hastu nuestros dias. Paris é.n.
3. Rushenberger, M.: A Voyage round the World. London 1838.
4. Ward, Plumer: A Historical Essay on the Real Character [...] London 1838.
5. Inscriptiones Pompeianae. London 1838.
6. Kelland, M.: The Theory of Heat. London 1838.
7. Brewster, David: A' Treatise on Microscope. Edinbourgh 1838.
8. Higgins, M. W.: The Philosophy of Sound. London 1838.
9. Giucci, Gaetano, Iconografia storica degli ordini religiosi [...] Roma 1836.
10. Brugnatelli, G[aspare]: Trattato delle cose naturali [...] Pavia 1837.
11. Rusconi, Maur: Observations anatomiques sur la Sirène [...] Pavia 1837.
12. Sacy, Silvestre de: Exsposé de la religion des Druzes. Paris 1838.
13. Bignon, M.: Histoire de France sous Napoleon [...] Paris 1838.
14. Taki-Eddin-Ahmed-Makrisi: Histoire des Sultans Mamlouks de
 l'Egypte [...] Franciára ford., jegyz. Quatremère. Paris 1837.
15. Sirey-Du Saillant, [Jean Baptiste]: Conseils d'une grand mére aux jeunes femmes. Paris 1838.
16. Vasari, Georgio: Vies des plus célébres peintres [...] Ford., jegyz. Léopold Lechanché. Paris é.n.
17. Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Garten-und Feldbaues [...] [folyóirat] Frankfurt 1837.
18. Pastori: Bibliographie universelle [...] Paris é.n. [havonta megjelenő bibliográfiáról]
19. Rhode F[riedrich] L[udwig]: Deutsch-französisch-englisches phraseologisches Handbuch der Handels-Correspondenz und des Geschäftsstyls. Frankfurt 1836.
20. Sacchi, Giuseppe: Viaggio in Toscana. Milano 1838.


365.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz.
[Közl.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 1. füz. 34-36.


366.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 37-65.

Vallástudomány
- Brougham Lord-Bell, Charles: Paley's natürliche Theologie mit Bemerkungen und Zusätzen. Bearb. u. hrsg. H. Hauff. Stuttgart 1837.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 241., 242. számai után D. I [Dobrossy István].

Föld-és népismeret
- Reisen und Länderbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit. Hrsg. Widenmann u. Hauff, Herman. Stuttgart/Tübingen 1836.
A Literaturblatt 1837. 37. száma után K.
- Back, Georg Cap.: Reise durch Nordamerika bis zur Mündung des großen Fischflusses und an den Küsten des Polarmeers in den Jahren 1833, 1834 und 1835. Aus dem Engl[ischen] v. K Andrée. Leipzig 1836.
A LiteraturbIatt 1837. 36. száma után K.
- Meinicke, K[arl Eduard]: Das Festland Australien, eine geographische Monographie. Prenzlau 1837.
A Literaturblatt 1838. 36. száma után K.

Természethistória
- Buckland, William: Geology and Mineralogy Considered with Reference to Natural, Theology. London 1836.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 103-113. szárnai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
 

367.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 2. füz. 65-70.
21. Xylander, [Josef Ritter von]: Das Sprachgeschlecht der Titanen. Frankfurt 1837.
22. Audot, Père: L'Italie. Paris é.n.
23. Custine, [Astolphe Luis Léonard, marquis de]: L'Espagne sous Ferdinand VII. Paris 1838.
24. Quetelet, [Lambert Adolphe Jacques]: Annuaire de l' Observatoire de Bruxelles. Bruxelles 1838.
25. Statistique physique et descriptive de l'empire de Russie [...] Paris 1838.
26. Amerikai literatura
27. Ponceau, [Peter Stephen]du: Mémoire sur le systéme grammatical des langues [...] Paris 1838.
28. Encyclopédie des gens du monde. IX. Paris 1838.
29. Chauchard, H. -Müntz, An.: Cours, méthodique de géographie [...] Paris é.n.
30. Le Monde, [Hippolyte Baron]: Histoire de tous les peuples. Paris 1838.
31. Leber, [Jean Michel Constant]: Collection des meilleures dissertations [...] Paris 1838.
32. Robinson: Antiquités grecques [...] Angolból. Paris 1838.
33. Observations astronomiques [...] Paris 1837, 1838.
34. Mazure, M.: Philosophie des arts du dessin. Paris 1838.
35. Souvenirs dela vie privée de Napoleon. Paris 1838.


368.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz.
1839. Literatura. 3 (!). k. 2. füz. 71-72.


369.   M. E.: Időszaki sajtó Belgiumban.

1839. Literatura. 3 (!). k. 3. füz. 73-80.
A Blätter f[ür] litter[arische](!) Unterhaltung] 1838. 305. száma után.


370.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 2. füz. 80-100.

Orvosi tudomány
- Ehrenberg, G.: Beobachtung einer auffallenden bisher unerkannten Structur des Seelenorgans bei Menschen und Thieren. Berlin 1836.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837 I. k. 20., 29. számai után Sz. D. [Szabó Dávid]
- Schröder van der Kolk, J. L. C: Über den Unterschied zwischen todten Naturkräften und Seele. Aus dem holländ. übs. J. F. G. Albers. Bonn 1836.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 44. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]

Útleírások
- Pashley, Robert: Travels in Crete. London 1837.
Az Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1837. áprilisi, májusi számai után K-s.
- Bacon Thomas: First Impressions and Studies from Nature in Hindostan [...] from 1831 to 1836.
London 1837.
Az Annalen der Erd-, Völkerund Staatenkunde 1838. áprilisi, májusi számai után K-s.
- Eichwald, Eduard: Reise auf dem caspischen Meere und in den Kaukasus, unternommen in den Jahren 1825-26 von E. Bd. I. Stuttgart/Tübingen 1837.
A Literaturblatt 1837. 99. száma után K-y [Kállay Ferenc]
 

371.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.]. 1839. Literatura. 3 (!). k. 2. füz. 100-104.
36. Smyth, [William]-Low, [Frederic]: Narrative of a Journey from Lima to Para. London 1836.
37. Bredow: Histoire universelle a l'usage de la jeunesse. Ford. J. L. Moré. Paris 1838.
38. Mollavant, C. L.: Chants sacrés. Paris 1838.
39. Graf, C: Graphische Darstellung des scheinbaren Laufes der Planeten auf das J[ahr] 1838. Rudolstadt 1837.
40. Lacordaire, Jean Th[éodore]: Introduction á l'entomologie [...] Paris é.n.
41. Iwan, J.: Nevrologie ou description anatomique [...] Angolból ford. E. Chasseignac. Paris 1838.
42. Chardel, C[asimir Marie Marcellin Pierre Celestin]: Essai de psychologieque [...] Paris 1838.
43. Necker de Saussure: L' education progressive [...] Paris 1833.
44. Gräsze, Johann Georg: Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte [!] aller bekannten Völker der Welt. B. d. 1. Dresden, Leipzig 1837.
45. Barlocci, Saverio: Lezioni de fisica sperimentale. Roma 1837.
46. Vico, Giova[n]ni B[attista]: Opere. Ordinate ed illustrate Giuseppe Ferrari. Milano 1837.
47. Gorgone, Giovanni: Corso completo d'anatomia descrittiva. [...] Palermo 1824 és 1836. 4 köt.


372.   K-dy: Közlések Lissabonból. A' Tudományok' Academiája

Lissabonban. [Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 3. füz. 105-110.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 240. száma után.


373.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz. [Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 3. füz. 110-112.


374.   M. E.: A' franczia ifju literatura, franczia birálók által felvilágítva. [Tan.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 4. füz. 113-116.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 323. száma után.


375.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3. (!). k. 4. füz. 117-144.

Philosophia
- Denzinger, Ignacz: Die Logik als Wissenschaft der Denkkunst. Bamberg 1836.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1837. júliusi 134. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel].
- Conradi, Casimir: Unsterblichkeit und ewiges Leben. Mainz 1837.
A Literaturblatt 1838. 52. száma után K-s.
- Chalbäus, Heinrich Moritz: Historische Entwickelung der speculativen Philosophie von Kant bis Hegel. Dresden 1837.
A Literaturblat 1838. 50., 51. számai után D. J. [Dercsényi János].
- Hartenstein, G[ustav]: Die Probleme und Grundlehren der allgemeinen Metaphysik. Leipzig 1836.
Az Ergänzungsblatt zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1837. 64. száma után' A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]

Szép literatura
- Bazin M.: Theatre chinois, ou choix de pièces de théatre composées sous les empereurs mongols [...] Paris 1838
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 288. száma után M. K. [Mód Károly]
- Jacob, P. L.: De prés, et de loin. Paris 1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1837. 4. száma. után M. K. [Mód Károly]
 

376.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál.] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 4. füz. 145-149.
48. Rome et Florence. Paris 1838.
49. Les bords du Rhin. Paris 1838.
(Ugyanattól az ismeretlen szerzőtől)
50. Niboyet, Eugénie: Des aveugles et de leur éducation. Paris 1838.
51. Chenevix, Richard: An Essay upon National Character. London 1838.
52. Sand, Georges: Les maitres mosaistes. - La derniére Aldini. - L'Orco. - Contes vénitiens. 2 köt. Paris é.n.
53. Fabre d'0livet: Un médecin d'autrefois. Paris 1838.
54. Doverston. Ford. M. Bracevich. [Szerző ismeretlen] Paris 1838.
55. Périer, Casimir: Opinions et discours. Paris 1838.
56. Mac-Adam: Remarks on the Present System of Road-making. London 1838.
57. Delafont, M. O.: Traité sur la police sanitaire. Paris 1838.
58. Apperley, Charles: Nimrod, ou l'Amateur des cheveaux de course. Paris 1838.
59. Botany of the Himalaya Mountains. London 1838.
60. White: The Himalaya Tourist. London 1838.
61. Dumas, Alexandre: La salle d'armes. - Pauline. - Pascal Buno. Paris 1838.
62. Bodin, Camille: Chacun son tour. Paris 1838.
63. Aventures d' Alphonse Doria. Paris 1838.
64. Combes-Tamisier: Voyage en Abyssinie [...] Paris 1835-37.


377.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz.
[Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 4. füz. 150-152.


378.   D. J. [DERCSÉNY JÁNOS]: Villemain. [Tan.]

1839. Literatura. 3 ( !). k. 5. füz. 153-155.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1838. 69. száma után.
Abel François Villemain francia író


379.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3(!). k. 5. füz. 156-183.

Törvénytudomány
- Levrault, C. F.: Études de droit public. Paris 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. köt. 42., 43. számai után B. T.
- Madai, Carl Otto von: Die Lehre von der Mora, dargestellt nach Grundsätzen des römischen Rechts. Halle 1837.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1837. 153-171. számai után B. T.
- Kleinschrod, C[arl] Th[eodor]: Großbrittaniens Gesetzgebung über Gewerbe, Handel und innere Communicationsmittel, statistisch und stataswissenschaftlich erläutert. Stuttgart-Tübingen 1836.
A Literaturblatt 1837. 57., 58. számai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel].

Útleírások
- Heeringen, Gustav v.: Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836. Leipzig 1838.
A Literaturbatt 1838. 46. száma után D. I. [Dobrossy István]
- Sand, Georges [!]: Lettres d'un Voyageur. Paris 1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1837. 4. száma után M. K. [Mód Károly]
- Wordsworth, Christopher: Athens and Attica. Journal of a Residence there. London 1836.
Az  Annalen der Erd-, Völker- und Staatenkunde 1837. áprilisi és májusi száma után K-s.
 

380.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 5. füz. 184-190.
65. Pougainville: Journal de la navigation. Paris. 1838.
66. Boucheron, Carlo: Specimen inscriptionum latinarum, edente Thoma Vallaurio. Torino 1836.
67. Dugés: Traité de physiologie comparée. Montpellier 1838.
68. Essais et fragments de philosophie [...] Strasbourg 1838.
69. Hoffmann, Friedrich: Hinterlassene Werke. 2. Bd. Berlin 1838.
70. Paravey, [Charles Hippolyte de]: Documents hiéroglyphiques, emportés d'Assyrie. Paris 1838.
71. Chevalier-Langlumé: Traité complet de la lithographie. Paris 1838.
72. Segur, [Philip Paul] de: Histoire universelle. Paris 1838.
73. Madelaine, Philippon de la: Histoire et costumes des ordres monastiques. Paris 1838.
74. Histoire de Compagnie de Jésus. Paris 1838.
75. Graslin: De l'Ibérie, ou Essai critique. Paris 1838.
76. Teme-Montfalcon: Histoire statistique et morale des enfants-trouvé. Paris 1838.
77. The Second Report of the Society [...] Canton 1837.
78. Redslob, G. M.: Coranus arabice. Leipzig 1837.
79. Tipaldo, Emilio de: Biografia degl'italiani illustri nelle science. Venezia 1836.
80. Buonafede, Appiano: Della historia, e della indole di ogni filosophia. Milano 1837.


381.   Magyar Tudós Társaság. Hivatalos jelentések. [Összeáll. Toldy] Schedel

Ferencz. [Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 5. füz. 191-192.


382.   QUINET, EDGAR: A' mai literaturák' egysége. [Tan.]. [Közli]: D. J.

Literatura. 3 (!). k. 6. füz. 193-203.
A Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes 1838. 79-82. számai után.


383.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 6. füz. 203-217.

Büntető jog
- Grellet-Vammy, M.: Manuel des prisons, oů exposé historique [...] Paris et Genève 1838.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
- Lucas, Charles: De la reforme des prisons. Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1836. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
- Ulliac Trémadeure: Esquisses de l'origine, et des resultats des associations des femmes pour la réforme des prisons en Angleterre. Paris 1838.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 2. száma után M. K. [Mód Károly]
- Julius, [Nicolaus Heinrich]: Die amerikanischen Besserungs-Systeme, erörtert in einem Sendschreiben an Herrn W. Crawford, Inspector der groszbrit. [anischen] [!] Gefängnisse. Leipzig 1837.
A Literaturblatt 1837. 93. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
 

384.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 5. füz. 218-224.
81. Bianchetti, Giuseppe: Opere. Treviso 1836-37.
82. Pellico, Silvio: Poesie inedite. Torino 1837.
83. Bibliografie dei romanzi [...] 2. kiad. Torino 1838.
84. Parravicini, [Luigi Alessandro]: Giannetto. Como 1837.
85. Campiglio, Giovanni: Storia generale dell'Italia. Milano 1835-37.
86. Freytag, G. W.: Lexicon Arabico-Latinum. Halle 1830-36.
87. Bianchi, M. T. X.: Dictionnaire français-turc [...] Paris 1838.
88. Dupeuty-Trahon, J[ean] F[erdinand]: Le moniteur indien. Paris 1838.
89. Nalas und Damajati. Eine indische Dichtung aus dem Sanskrit. Übs. Franz Bopp. Berlin 1838.


385.   M. K. [Mód Károly]: Tudományos tudósítások Svecziából. [Közl.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 6. füz. 225-228.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 26l. számából.


386.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz.
[Ism.]
1839. Literatura. 3(!). k. 6. füz. 228-230.


387.   M. K. [MÓD KÁROLY]: Franczia Bibliographia. Visszatekintve az

1838-ik évre. [Közl.]
1839. Literatura. 3(!). k. 7. füz. 231-237.
A Beilage zur Allgemeinen Literatur-Zeitung 1839. 70., 71., 72. számai után.


388.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3(!). k. 7. füz. 237-260.

Nyilvános oktatás
- Krusenstern, Alexandre de: Précis du système, des progès et de l'état de l'instruction publique en Russie, rédigé d'aprés des documens Officiels. Varsovie 1837.
A Jahrbücher der Literatur 1838. II. után V. A. [Vállas Antal]
- Thiersch, Friedrich: Ueber den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Unterrichts in den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, Frankreich und Belgien. Stuttgart-Tübingen 1838.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. novemberi száma után B T.
- Desneufbourgs, S. T. Ph.: Le guide du professeur, ou observations critiques sur la maniére d'enseigner les humanites. Paris 1837.
A Bulletin litt[éraire] et scientif[ique] 1836. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
 

389.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. 1839. Literatura. 3 (!). k. 7. füz. 261-262.
90. Kalidasa: Urwasi und der Held. Indisches Melodrama. Aus dem Sanskrit und Prakrit übs. D. B. Hirzel. Frauenfeld 1838.
91. Letzte Mitteilungen aus dem Tagebuche eines Arztes. Aus dem Englischen übs. K. Jürgens. 2 részben. Leipzig 1838.
92. Lenz, T. W.: Reise nach St. Louis am Missisippi. Weimar 1838.
93. Riambourg: Oeuvres philosophiques. Kiad. Th. Foisset és S. Foisset. Paris 1838.
94. Lourdouix de: De la verité universelle [...] Paris 1838.
95. Lettres sur l'enseignement musical. Bayonne 1838.


390.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz
[Közl.].
1839. Literatura. 3 (!). k. 7. füz. 64-266.


391.   M. K. [MÓD KÁROLY]: Lengyelország' tudományos helyzete.

Stanislaus Augustus' idejében.
[Tan.]
1839. Literatura 3 (!). k. 8. füz. 267-272.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 295. száma után.


392.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 8. füz. 273-297.

Csillagászat
- Beer, Wilhelm-Mädler, J[ohann] H[einrich von]: Der Mond, oder allgemeine vergleichende Sellenographie. Berlin 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. 84-87. számai után V. A. [Vállas Antal]
- Struve, F. G. W.: Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae in Specula Dorpatensi institutae. Petropoli [St. Petersburg] 1837.
A Jahrbücher der wissenschaftlichen [!] Kritik 1837. októberi 78-80. számai után V. A. [Vállas Antal]

Szép literatura
- Creuzé de Lesser, A[ugustin François]: Le roman des romans. Paris 1837.
A Bulletin littéraire et scientifique 1837. 4. száma után M. E.
- Wolf, Fernando: Floresta de rimas castellanas ó poesias selectas castellanas desde el dias, con una introduccion y connoticias biograficas y criticas recogidas y ordenadas. Paris 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1837. 98-100. számai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
 

393.   Magyar Történeti Régiség. [Közl.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 7. füz. 263.


394.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 8. füz. 298-306.
96. Mersan, Marion du: Histoire du cabinet de médailles antiques. Paris 1838.
97. Tasso, Torquato: Befreites Jerusalem. Übs. J. D. Gries. 5. kiad. Jena 1837.
98. Wirgman, Thomas: The Grammar of the Five Senses. London 1838.
99. Hay, D [avid] R[amsay]: The Laws of Harmonius Colouring. London 1838.
100. Thompson, J. W.: A Practical Treatise on the Construction of Stoves. London 1838.
101. The Romancist's and Novellist's Library. London 1838.
102. Tissot: Histoire de France [...] Paris 1838.
103. Chateaubriand, [François René, de]: Congrés de Vérone. Paris 1838.
104. Brard, [Cyprian Prosper]: Nouveaux élémens de minéralogie. 3. kiad. Paris 1838.
105. Waterton, C.: Essays on Natural History. London 1838.
106. Westwood: An Introduction to the Modern Classification [...] London 1838.
107. Gruveilher, G.: Anatomie du systéme nerveux de l'homme. Paris 1838.
108. Hutin, Ph[ilippe]: Manuel de la physiologie de l'homme. Paris 1838.
109. Dubois, E. G.: Traité des études médicales [...] Paris 1838.
110. Esquirol, [Jean Etienne Dominique]: Des maladies mentales [...] Paris 1838.
111. Abbadie, A[ntoine] Th[ompson]-Chaho, J. Augustin: Etudes grammaticales sur la langue eskavienne. Paris 1836.
112. Winning: Manual of Comparative Philology. London 1838.
113. Gannal, J[ean] N[icholas]: Histoire des embauments [...] Paris 1838.
114. Vanspaendonck, P. D.: Cours théorique et pratique de peinture [...] Paris 1838.
115. Collection des autures latins [...] Kiad. [Desiré] Nisard. Paris é.n.


395.   Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. Toldy] Schedel Ferencz. [Közl.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 8. füz. 306.


396.   D. J. [DERCSÉNYI JÁNOS]: Az ujabb franczia philosophiáról [Tan.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 307-320.
W. E. Mayer után a Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 233-236. számai alapján.


397.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 321-333.

Statustudományok
- Schubert, Friedrich Wilhelm : Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa. Bd . 1. Königsberg 1836.
Az Annalen der Erd-,Völkerund Staatenkunde 1836. 137., 138. számai után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
- Die Resultate der Sittengeschichte. 4 kötet. 2. kiad. Stuttgart-Tübingen 1835-1837.
A Literaturblatt 1837. 103. száma után K-y [Kállay Ferenc]

Vegyesek
- Walsh, Robert: Didactics, Social, Literary and Political [...] Philadelphia 1836.
A North American Review 1836 . júliusi száma után 3.
- Etzler, J[ohn] A[dolphus].: The Paradise within the Reach of all Men, without Labour, by Powers of Nature and Machinery. An Address to all intelligent Men. 2 rész. Pittsburg 1833.
A Blätter für literarische Untcrhaltung 1838. 268 száma után D. I. [Dobrossy István]
 

398.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál]. A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 334-337.
116. Moeller, J.: Manuel d'histoire du moyen âge Paris 1838.
117. Martin, Henri: Histoire de France. Paris 1838.
118. Lesson: Voyage autor du monde [...] Paris 1838.
119. Baroli, Pietro: Diritto naturale orivato e pubblico. Cremona 1837.
120. Bertolotti, David: Gli arabi in Italia [...] Torino 1838.
121. Arici, Cesare: Poesie e prose inedite [...] Brescia 1838.
122. Arabica analecta inedita. Ed. Joh. Humbert. Paris 1838.
123. Prinsep, James: Journal of the Asiatic Society. 6. k. H.n. 1837.
124. Solera, Themistocles: Lettere gieocose. Milano 1838.


399.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz. [Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 9. füz. 358-340.


400.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 341-270 [helyesen: 370]

Történettudomány
- Martin, Montgomery R.: History of the British Colonies. London 1837.
A Göttingische Gelehrte Anzeigen 1838. 32. száma után K-y.
- Sor, Charlotte de: Souvenirs du duc de Vicence, recueillis et publiés par S. Paris 1837.
A Blätter für literarische Unterhaltung 1838. 330. száma után M. K. [Mód Károly]
- Leo, Heinrich: Lehrbuch der Universalgeschichte zum Gebrauch der höhern Unterrichtsanstalten. Halle 1835.
A Literaturblatt 1837. 95. száma után K.

Útleírások
- Pückler-Muskau, [Hermann Ludwig Heinrich]: Jugendwanderungen. Stuttgart 1835.
- Pückler-Muskau, [Hermann Ludwig Heinrich] Semilassos vorletzer Weltgang. In Europa. 3. r. Stuttgart 1835.
ua. Semilasso in Afrika. I-II. r. Stuttgart 1836.
A három mű együtt ismertetve A Journal des savans 1837. januári száma után B. T.
 

401.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura 3 (!). k. 10. füz. 371-375.
125. Ferrucci, Aloysius Crysostomus: Apodixis epistolaris. Lucca di Aemila 1838.
126. Pardoe, Julia: The Romance of the Harem. London 1838.
127. Wette, L. de: Reise in den vereinigten Staaten und Canada im Jahre 1837. Leipzig 1837.
128. Bock, [Ludwig Emil]: Handbuch der Anatomie des Menschen [...] Bd. 1-2. Leipzig 1838.
129. Bizio, Bartolomeo: La fisica dello spettacolo della natura. Venezia 1837.
130. Ackermann, Paul: Essai sur l'analyse physique des langues. Paris 1838.
131. Théry, M. A.: Conseils aux méres. Paris 1837-38.
132. Drévolle, M. J. A.: De l'influence du principe religieux. Paris 1837.
133. Bamba, N.: Stoichela philosophias, syntaxathenta. Paris 1830-33.


402.   Magyar Tudós Társasag' ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz. [Közl.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 376.


403.   G-y [Gévay Antal?]: Literatúrai melyképek. Marryat kapitány. Horace

Smith. Paul de Kock. [Tan.]
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 377-386.
A New Monthly Magazin után.


404.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 11. füz. 388-406.

Műtudomány
- Waagen, G[ustav] F[riedrich]: Kunstwerke und Künstler in England. 2. rész. Berlin 1838.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. II. köt. 7-8. számai után B. T.
- Müller, Eduard: Geschichte der Theorie der Kunst der Alten. 2. köt. Breslau 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. decemberi 111., 112. számai után Sz. W. J. [Warga János]
- Kugler, Franz: Handbuch der Geschichte der Malerei in Italien seit Constantin dem Großen. 1. köt. Berlin 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1837. II. 98. száma után Sz. D. [Szabó Dávid]

Literatura történet
- Crapelet, G[eorges] A[drien]: Des progrés de l'imprimerie en France et en Italie au 16-me siècle [...] Paris 1836.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után B. T.
- Villemain, [Abel François]: Cours de littérature française. Paris 1838.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 4. száma után M. K. [Mód Károly]
 

405.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 407-410.
134. Diplomatarium svecanum, coll. et ed. Johann Gustav Liljegren. Holmiae [Stockholm] 1829-1836 2 köt.
135. Coleccion de Cortes de los Reynos de Leon y de Castilia. Madrid 1836.
136. Monti, Vincenzo: Opere. Milano 1838.
137. Bulwer, E. L. [Lytton, Edward George Bulwer]: Biblioteca moderna di amena litteratura. Olaszra ford. Francesco Ambrosodi. Milano 1838.
138. Enciclopedia storica [...] Torino 1838.
139. Esercitationi scientifiche e letterarie [...] Venezia 1838.
140. Raccolta di poeti classici italiani [...] Milano 1822-1837.
141. Hüllmann, Karl Dietrich: Würdigung des delphischen Orakels. Bonn 1837.
142. Gérando, [Joseph Marie] de: De la bienfaisance publique. I-III. Paris 1839.
143. Creuzer, G[eorg] F[riderich]: Religions de l'antiquité [...] Németből ford. J. D. Guigniant. Paris 1839.
144. Jardot, A [lexandre Anne]: Révolutions des peuples de l'Asie moyenne [...] Paris 1839.


406.   Magyar Tudós Társaság' ülései. Titoknoki hivatalos jelentések. [Összeáll.

Toldy] Schedel Ferencz.[Közl].
1839. Literatura. 3 (!). k. 10. füz. 411-412.


407.   Criticai szemle. [Ism.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 12. füz. 413-434.

Szép literatura
- Lamartine, Alph[onse] de: La chute d'un ange, épisode. Paris 1838.
A Bulletin littéraire et scientifique 1838. 6. száma után M. K. [Mód Károly]
- Dumas, Alexandre: Caligula, tragédie en 5 actes, et en vers. Paris 1838.
A Bulletin littéraire et scientifioue 1838. 2. száma. után' M. K. [Mód Károly]

Természettudomány
- Arago, [Dominique] Fr[ançois Jean]: Unterhaltungen aus dem Gebiete der Naturkunde. Aus dem Französ[ischen] übs. v. Karl v. Remy. Stuttgart 1827.
Az Allgemeine Literatur-Zeitung 1838. 51-60. száma után B. T.
- August, E[rnst] F[erdinand]: E. G. Fischer's Lehrbuch der mechanischen Naturlehre, neubearbeitet v. A. 4. kiad. 1. r. Berlin 1837.
A Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1838. 37. száma után K-y. [Kállay Ferenc v. Kazinczy Gábor?]
- Ideler, [Ludwig]: Untersuchungen über den Hagel und die electrischen Erscheinungen in unserer Atmosphäre. Leipzig 1833.
A Literaturblatt 1837. 69. száma után A. B. S. [Almási Balogh Sámuel]
 

408.   Bibliographia. [Összeáll. Almási Balogh Pál] A. B. P. [Ism.] 1839. Literatura. 3 (!). k. 12. füz. 435-438.
145. Mionnet, [Theodore Edme]: Poids des médailles grecques [...] Paris 1839.
146. Michel, Francisque: Chroniques anglo-normandes [...] 2 köt.-ben. Rouen 1839.
147. Dutrey [Gabriel Fort.]: Nouvelle grammaire de la langue latinae. Paris 1839.
148. Rutgens, A.: Historia Jemanae sub Hasano pascha e codice Lugduno Batav. Leyde 1839.
149. Krasinski, Valerian: Historical Sketch [...] London 1838.
150. Merle d'Aubigné, J[ean] H[enri]: History of the Great Reformation [...] London 1838.
151. Martini, Lorenzo: Storia della Filosophia. Milano 1838.
152. Kongl. Vetenskaps academicas Handlingar. Stockholm 1838.
153. Nouveaux mémoires de l'Académie royale des sciences [...] Bruxelles 1839.
154. Essai sur l'éducation [...] Paris 1837.
155. Missirini, Melchiore: Pericolo di seppellire gli uomini vivi [...] Milano 1837.


409.   Külföldi academiák' jutalomkérdései. [Közl.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 12. füz. 439-440.


410.   Titoknoki hivatalos jelentés. [Összeáll. Toldy] Schedel Ferencz. [Közl.]

1839. Literatura. 3 (!). k. 12. füz. 441-442.


411.   Magyar bibliographia 1838-ról. [Bibl.]

1839. Literatura. 3 (!) k. 12. füz. 443-470.


412.   Literaturai mutató.
          1839. Literatura. 3 (!). k. 12. füz. 471-477.

 

Vissza a lap tetejére
Vissza a böngésző elejére
Vissza a főlapra