Új Írás Repertórium
1961-1973


F

FÁBIÁN LÁSZLÓ

575. Rozewicz, Tadeusz: Alfa. Vers. Ford.: F. L.
= 1971. 11. sz. 47. p.

576. "A látható valóság hangeffektusai". (Vadas József: Uj magyar avantgarde? c. cikkéhez.)
= 1971. 7. sz. 127-128. p.

FÁBIÁN ZOLTÁN

A százados. Elbeszélés.
= 1973. 1. sz. 67-72. p.

xxx

Dorogi Zsigmond: F. Z.: Déltől hajnalig (c. irod. forgatókönyvéről.)
= 1965. 10. sz. 128. p.

Szilágyi János: F. Z.: Három kiáltás (c. kisregény-, novellakötetéről.)
= 1962. 5. sz. 540-541. p.

FÁBRI PÉTER

Csonka Ferenc: Fordulópont után és előtt. F. P.: Fosztóképzőkkel (c. verskötetéről.)
= 1972. 11. sz. 127-128. p.

FÁBRI ZOLTÁN

Nádasy László: Fábri Zoltán. (Portrévázlat + interju a filmrendezővel.)
= 1972. 2. sz. 91-100. p.

FÁBRY ZOLTÁN

577. (Bartókról és a Cantata profanáról.)
= 1965. 9. sz. 68. p.

578. A valóság: erkölcs. (A szerző: Valóságirodalom c. kötetének előszava.)
= 1966. 1. sz. 95-99. p.

xxx

Féja Géza: Temetés Stószon. (F. Z. halálára.)
= 1970. 8. sz. 100-103. p.

Ilia Mihály: Kritikus, politikus, közösségteremtő. F. Z.: Stószi délelőttök (c. kötetéről.)
= 1969. 3. sz. 117-119. p.

Kabdebó Lóránt: F. Z.: Európa elrablása.
= 1966. 9. sz. 114-117. p.

B. Nagy László: Fábry Zoltán igaza. Önvád és főhajtás.
= 1963. 6. sz. 755-758. p.

Váci Mihály: Fábry Zoltán köszöntése.
= 1967. 8. sz. 3-4. p.

FAGYEJEV, ALEKSZANDR ALEKSZANDROVICS

Sz. Preobrazsenszkij: Fagyejev utolsó évei. (Emlékező cikk.) Ford.: Kassai Ferenc.
= 1967. 7. sz. 90-98. p.

FAGGYAS SÁNDOR

579. Földeák János: Tékozlók (c. regényéről.)
= 1961. 3. sz. 285-286. p.

FALLACI, ORIANA

Lázár István: Azok a bátor férfiak, az ő csodálatos ürjáró masinájukkal. O. F.: Ha meghal a nap (c. riportkönyvéről.)
= 1971. 11. sz. 125-126. p.

FALUS RÓBERT

580. Két regény az árulásról. (Galabárdi Zoltán: Kigyókő, Szentiványi Kálmán: Nyugati szivárvány c. regényekről.,
= 1961. 1. sz. 88-92 p.

THE FAMILY OF MAN

Képek a - - c. fotóalbumból. (Az ember családjáról.)
= 1970. 6. sz. boritók, melléklet.

FARAGÓ VILMOS

F. V. (irása a szerkesztőség fiatal irókról rendezett ankétjára. a
= 1969. 9. sz. 89-90. p.

581. Rideg Sándor: Lelkek szakadékai között (c. novellakötetéről.)
= 1963. 6. sz. 758-759. p.

xxx

Almási Miklós: Az elméletmentes kritika - fényben, árnyékban. F. V.: Perben - harag nélkül (c. kritikakötetéről.)
= 1970. 6. sz. 114-118. p.

+++

Faragó Vilmos portréja. Fotó.
= 1969. 9. sz. 89. p.

FARKAS ALADÁR

581/a Vietnami szobraiból: A fotókat ifj. Schiller Alfréd készitette. - Amerika lelkiismerete - Átkelés a folyón - Figyelőállásban - Önégető amerikai (Norman Morrison emlékére, - Szolidaritás – Tavasz - Vietnami anya.
= 1968. 7. sz. boritók, melléklet.

xxx

Morrison, Norman özvegyének levele F. A.-hoz, férje emlékére készitett szobor kapcsán (Az önégető amerikai.,
= 1968. 7. sz. mell. 1.

FARKAS ÁRPÁD

Sectio Ceasarea. Vers.
= 1969. 9. sz. 7-9. p.

FARKAS LÁSZLÓ

582. Ellenvélemény és kiegészités. (Csák Gyula: Csuhraj: Tiszta égbolt c. filmjéről irt kritikájához.)
= 1962. 1. sz. 71-72. p.

583. F. L. "Eszembe jutott" (Glossza, az egy időben több lapban megjelentetett versekről.)
= 1965. 1. sz. első-hátsó fülszöveg.

584. A félrehallásról. (A Kortárs 64/4. sz. megj. Sipos Gyula: Irodalmi est c. novellájáról és annak birálatairól.)
= 1964. 6. sz. első fülszöveg.

585. "Impressziói mindenkinek vannak”. (Csák Gyula: Mélytengeri áramlásáról és Márkus István kritikájáról.)
= 1962. 10. sz. 1145-1146. p.

586. F. L.: Indulatos fellebbezés. (Egy, az Alföld 64/1. sz. közölt versről. a
= 1964. 3. sz. első fülszöveg.

587. (Aláirás nélkül): Az intim csevegésről. (A személyes intimitások közlése ellen.)
= 1964. 5. sz. első-hátsó fülszöveg.

588. Jó-e manapság fiatal költőnek lenni? (A költővé érés és a folytatás.)
= 1968. 4. sz. 106-112. p.

589. A kritika hangneméről. (Kuczka Péter Szentiványi Kálmán könyvéről irt kritikájáról, Élet és Irod. 1964. jan. 4.)
= 1964. 3. sz. hátsó fülszöveg.

590. "A nyelv pedig tündököljön." (Az irodalmi nyelvről.)
= 1965. 3. sz. 367-369. p.

591. Az "olajszagu" témákról. (Gerelyes Endre: Dogmák és sznobok ellen c. cikkéhez.)
= 1962. 11. sz. 1246-1247. p.

592. Poétai recept. (Költői témák - stilusok mai liránkban.)
= 1964. 11. sz. 1390-1396. p.

593. Tárgyilagosan az impasszibilitéig. (Megjegyzés a Jelenkor, 1962/1. sz. megjelent, Szakonyi- és Gerelyes-novellakötet birálatához. Sik Csaba kritikája.)
= 1962. 4. sz. 367. p.

594. Válasz egy glosszára. (Az U. I. 1964/3. sz. két fülszövegglosszára tett észrevételt a Tiszatáj.)
= 1964. 5. sz. hátsó-fülszöveg.

595. "Válogatott" dalszövegek. (Az igénytelen táncdalszövegekről.)
= 1962. 7. sz. 782-783. p.

596. A vers ünnepe. (Költészet napja, először.)
= 1964. 4. sz. 467-468. p.

Ismertetések:

597. Bányászballada. Moldova György: Tisztelet Komlónak (c. riportkönyvéről.)
= 1972. 1. sz. 124-125. p.

598. Bella István: Szaggatott világ (c. verskötetéről.)
= 1966. 5. sz. 125-126. p.

599. Csanády János: Uj törvény (c. verskötetéről.)
= 1965. 8. sz. 120-122. p.

600. A cselekvés romantikája. Vitányi Iván: Széltenger (c. memoárkötetéről.)
= 1970. 4. sz. 123-124. p.

601. Csoóri Sándor: Kubai napló (c. kötetéről.)
= 1966. 7. sz. 124-125. p.

602. "Csurka semmi irodalmat nem tesz a kötetébe?" Csurka I.: A ló is ember (c. vál. irásairól.)
= 1968. 11. sz. 126-127. p.

603. Egy életmü arányai. Kassák Lajos összes versei I-II.
= 1970. 7. sz. 118-120. p.

604. Az első szó jogán. Mezey Katalin: Amig a buszra várunk; - Bari Károly: Holtak arca fölé (c. verskötetekről.)
= 1970. 12. sz. 123-125. p.

605. Fábián vallomásai. Szabó István: Ne nézz hátra! (c. novellakötetéről.)
= 1973. 10. sz. 124-125. p.

606. Gergely Sándor: Tiltott utak (c. regényéről.)
= 1962. 3. sz. 272-274. p.

607. Harc a Sárkány ellen. Gerelyes Endre: Isten veled, Lancelot! (c. regényéről.)
= 1973. 11. sz. 121-123. p.

608. Irások a Köruton tulról. Váci Mihály: Toldi feltámadása (c. prózakötetéről.)
= 1973. 2. sz. 115-117. p.

609. Jobbágy Károly: Hó és nap (c. verskötetéről.)
= 1963. 2. sz. 255-256. p.

610. Két könyv a nyelvről. Karinthy Ferenc: Nyelvelés; Szende Aladár: Szóról szóra (c. kötetekről.)
= 1965. 11. sz. 121-122. p.

611. A kor arca és álarcai - induló költők müveiben. Várkonyi Anikó, Novotny Vilmos, Gábor Zoltán, Oravecz Imre, Bálint Lea, Pardi Anna, Beney Zsuzsa, Kertész Péter, Apáti Miklós, Kapusi Imre, Kiss Anna, Veres Miklós, Borbély Tibor első verskötetéről.
= 1972. 9. sz. 70-75. p.

612. A költészet kapujában. Első ének (c. antológiáról.)
= 1968. 9. sz. 112-113. p.

613. Költői viták és vallomások világkiállitása. A lira ma (c. esszékötetről.)
= 1969. 4. sz. 119-120. p.

614. A kritika müvészete. Vas István: Megközelitések (c. kötetéről.)
= 1969. 11. sz. 117-118. p.

615. Ladányi Mihály: Dobszóló (c. verskötetéről.)
= 1968. 1. sz. 125-127. p.

616. Lengyel József: Igéző (c. novellakötetéről.)
= 1962. 3. sz. 268-270. p.

617. Mai hősök. Kertész Ákos: Makra, Galambos Lajos: Fegyverletétel (c. szinmüvek előadásáról, József Attila Szinh., Vigszinház.)
= 1972. 5. sz. 101-103. p.

618. Megujulás versről versre. Vészi Endre: Jövő teleim emléke (c. verskötetéről.)
= 1972. 10. sz. 122-123. p.

619. Novellista vagy drámairó? (Szakonyi Károly: Életem, Zsóka c. drámájáról.)
= 1964. 3. sz. 379-381. p.

620. Papp Lajos: Kikiáltó (c. verskötetéről.)
= 1961. 2. sz. 95-96. p.

621. Raffai Sarolta: Egyszál magam (c. kisregényéről.)
= 1967. 6. sz. 121-122. p.

622. Raffai Sarolta: Részeg virágzás (c. verskötetéről.)
= 1966. 10. sz. 118-119. p.

623. Ratkó József: Félelem nélkül (c. verskötetéről.)
= 1966. 9. sz. 122-123. p.

624. Regény cserepekből. Galambos Lajos: Azok az álmok és Nyilj meg ég! (c. köteteiről.)
= 1971. 8. sz. 109-111. p.

625. Somlyó György: Szemfényvesztő fügefa (c. verskötetéről.)
= 1964. 7. sz. 887-889. p.

626. Szabó István: Varázslat kertje (c. novellakötetéről.)
= 1963. 12. sz. 1530-1532. p.

627. Uj hullám helyett. Mozgó világ - Universitas '70 (c. antológiákról.)
= 1971. 6. sz. 125-128. p.

628. Vihar Béla: Önarckép, 1962. (c. verskötetéről.)
= 1962. 12. sz. 1437-1438. p. (Helyreigazitás az ismertetéshez.)
= 1963. 3. sz. 384. p.

629. Vitorla-ének. Fiatal erdélyi irók antológiája.
= 1968. 5. sz. 120-121. p.

+++

Masznyik Iván: F. L. karikaturája. Rajz. Az Uj Irás baráti asztala.
= 1962. 2. sz. 154. p.

FARKAS SÁNDOR

630. Hazafiságot - de milyet? Meditáció egy időszerü kérdésről.
= 1967. 9. sz. 98-109. p.

FASSETT, AGATHA

Keszi Imre: A. F.: Bartók amerikai évei (c. kötetéről.)
= 1961. 5. sz. 473-474. p.

FAULKNER, WILLIAM

Lázár István: Égtájak. W. F.: Hang és téboly (c. regényéről.)
= 1970. 8. sz. 126-127. p.

FÁY MARI

631. Gondolatok a rövidfilmekről. (A miskolci I. magyar rövidfilmfesztiválról.)
= 1964. 11. sz. 1397-1399. p.

FAZOLA HENRIK

Laborcz Ferenc: Fazola Henrik. Szobor. Fotó: Balla Demeter.
= 1968. 4. sz. boritó 1-2.

FEHÉR FERENC
(költő)

632. Ars poetica. Vers.
= 1963. 11. sz. 1379-1380. p.

633. Hétköznapjaink dicsérete. Vers.
= 1963. 11. sz. 1380. p.

634. Tüzes szekéren. Vers.
= 1966. 4. sz. 18. p.

Versforditások:

635. Beckovic, Matija: Elég volt.
= 1966. 9. sz. 53-55. p.

636. Popa, Vasko: Nappalunk zöld alma.
= 1966. 9. sz. 46. p.

637. Popa, Vasko: Testemről a homályt fejtem.
= 1966. 9. sz. 47. p.

638. Radicevic, Branko V.: Féltékenység.
= 1966. 9. sz. 49-50. p.

639. Raickovic, Stevan: Bomlás vagy szép halál.
= 1966. 9. sz. 50-51. p.

640. Sujica, Bozidar: Sas.
= 1966. 9. sz. 55. p.

641. Todorovic, Gordana: Ha ez valakit érdekel.
= 1966. 9. sz. 52-53. p.

xxx

Kiss Ferenc: F. F.: Delelő (c. verskötetéről.)
= 1968. 4. sz. 118-120. p.

Vujicsics D. Sztoján: Fehér Ferenc verseihez.
= 1963. 11. sz. 1378. p.

FEHÉR FERENC
/esztéta/

642. Kirgiz sztyeppeken az eltünt idő nyomában. (Csingiz Ajtmatovról.)
= 1969. 5. sz. 101-109. p., 1969. 6. sz. 97-102. p.

643. Még egyszer Brecht és Lukács viszonyáról - legendák nélkül. (Major Tamás tanulmányához.)
= 1969. 7. sz. 89-98. p.

Ismertetések:

644. Az abszurd világdráma, avagy a népirtás paradoxonjai. GüntherAnders: Látogassa a gyönyörü Vietnamot (c. cikkgyüjteményéről.)
= 1968. 9. sz. 103-106. p.

645. Megjegyzések Pilinszky János Rekviemjéről.
= 1961. 7. sz. 636-639. p.

646. A "programozott" gyarmatositás és a szabad vállalkozás szelleme. Mary McCarthy: Vietnam (c. könyvéről.)
= 1968. 11. sz. 76-79. p.

647. Thurzó Gábor: József és Putifárné (c. kisregénykötetéről.)
= 1961. 5. sz. 469-471. p.

FEHÉR JÁNOS

648. Ajtmatov, Csingiz: Fehér gőzhajó. Kisreg. röv. (Könyvcim: Fehér hajó.) Ford.: Fehér János.
= 1971. 1. sz. 52-73. p., 1971. 2. sz. 49-81. p.

FEHÉR KLÁRA

Csala Károly: Szórakoztatás - bármilyen áron? (F. K.: Szerencsés történetek c. novellakötetéről.)
= 1961. 3. sz. 253. p.

E. FEHÉR PÁL

649. Borisz Szluckij mühelyében. (Interju a szovj. költővel.)
= 1971. 9. sz. 109-115. p.

650. Csingiz Ajtmatov mühelyében (Portré, interju.)
= 1971. 1. sz. 74-84. p.

651. Forbáth Imre tragédiája. (Tanulm.)
= 1970. 11. sz. 99-106. p.

652. Forradalmár iró - a forradalmon kivül. Vázlat Artyom Veszjolijról.
= 1972. 4. sz. 108-116. p.

653. A hetvenöt éves Krleza. (Portré.)
= 1968. 8. sz. 104-106. p.

654. Jevgenyij Jevtusenko mühelyében. (Portré és interju.)
= 1971. 12. sz. 103-111. p.

655. József Attila oroszul.
= 1963. 2. sz. 223-226. p.

656. Kis nemzetek Közép-Európa keleti részén. Néhány probléma.
= 1970. 4. sz. 107-113. p.

657. A közép-európai értelmiség és a magyar kommün. Néhány probléma.
= 1969. 4. sz. 107-113. p.

658. Nemzeti költő - internacionalista politikus. Vázlat Novomeskyről.
= 1968. 7. sz. 82-88. p.

659. Nézetek szembesitése. (A kulturpolitikai munkaközösség állásfoglalásáról: Irodalom- és müvészetkritikánk néhány kérdéséről.)
= 1972. 12. sz. 58-63. p.

660. Oszip Mandelstam és a huszas évek szovjet költészete. (Tanulm.)
= 1969. 7. sz. 112-118. p.

661. A prózai történelem és a próza története. (A mai irodalmi törekvésekről.)
= 1969. 5. sz. 118-122. p.

662. Szergej Zaligin mühelyében. (Portré és interju.)
= 1971. 11. sz. 112-116. p.

663. A szovjet költészet uj irányairól.
= 1962. 5. sz. 529-535. p.

664. A tények fanatikusa. Vázlat Szergej Tretyakovról.
= 1972. 11. sz. 112-118. p.

665. Vallomás egy magatartásról. Méliusz József jelentősége. (Romániai magyar költőről.)
= 1970. 5. sz. 77-81. p.

666. Voznyeszenszkij mühelyében. Portré és interju. A szövegközi verseket ford.: Weöres Sándor.
= 1968. 11. sz. 63-69. p.

Ismertetések:

667. Molnár Erik válogatott tanulmányai.
= 1970. 3. sz. 99-105. p.

668. A szemtanu hitelességével, a számadás igényével. Marosán György: Az uton végig kell menni (c. emlékiratáról.)
= 1972. 8. sz. 116-118. p.

669. Tyorkin a másvilágon. - Tvardovszkij uj költeménye.
= 1963. 10. sz. 1270-1271. p.

FÉJA GÉZA

670. Achim L. András. (Emlékbeszéd.)
= 1971. 5. sz. 75-81. p.

671. Alsónyéki krónika. Részletek F. G.: Sarjadás c. müve 5. fejezetéből.
= 1963. 5. sz. 605-610. p.

672. Csillaghullás. Erdei Ferenc emlékezete.
= 1971. 9. sz. 84-94. p.

673. Dózsa György. (Tanulm.)
= 1972. 6. sz. 80-89. p.

F. G. (irása a szerkesztőség Huszonöt év történelem c. ankétjára.)
= 1970. 1. sz. 99-101. p.

674. Krudy és legendái. (Tanulm.)
= 1973. 5. sz. 84-94. p.

675. Magyarország felfedezése. (A mai szociográfiairásról, és Mocsár Gábor: Égő arany c. kötetéről.)
= 1970. 11. sz. 93-98. p.

F. G. (irása az 1972. évi külön melléklet számára. Min dolgoznak a magyar irók?)
= 1972. 12. sz. 121. p.

F. G. (válasza az 1973. évi melléklet körkérdéseire. Ötszáz éves a magyar könyv.)
= 1973. 12. sz. 131-132. p.

676. A Sinka-kérdés. (Emlékező tanulm.)
= 1973. 9. sz. 99-105. p.

677. Szabó Pál. (Emlékezés.)
= 1971. 1. sz. 85-92. p.

678. Szekta és irodalom. (Sinka István: Végy karodra idő c. verskötete és Ignácz Rózsa: Korpafüvek közt . . . c. irása kapcsán a népi irókról.)
= 1964. 9. sz. 1130-1133. p.

679. Tamási Áron: (Tanulm.)
= 1964. 2. sz. 237-241. p., 1964. 3. sz. 357-363. p.

680. Temetés Stószon. (Fábry Zoltán halálára.)
= 1970. 8. sz. 100-103. p.

681. Vallomás a hatvanéves Darvas Józsefről.
= 1972. 3. sz. 90-96. p.

xxx

Szabó B. István: Féja Géza hetven éve. (Köszöntő méltatás.)
= 1970. 12. sz. 117-118. p.

+++

Féja Géza portréja. Fotó.
= 1972. 12. sz. 121. p.

FEJES ENDRE

Bárány Tamás: Irodalmi karikaturák. - Fejes Endre -
= 1963. 5. sz. 559-560. p.

Dorogi Zsigmond: F. E.: Vidám cimborák (c. novellakötetéről.)
= 1966. 10. sz. 119-120. p.

Molnár Gál Péter: Voltaképpen miért is van sikere Fejes Endre szindarabjainak?
= 1970. 3. sz. 106-114. p.

Szabó B. István: Fejes Endre utiránya és uj regénye. (Jó estét nyár . . .)
= 1969. 3. sz. 120-124. p.

Térfi Tamás: Fejes Endre: Rozsdatemető (c. regényéről.)
= 1963. 2. sz. 249-252. p.

+++

Masznyik Iván: karikaturája Fejes Endréről. Rajz.
= 1963. 5. sz. 559. p.

FEJES GYÖRGY

682. Három könyv - századunk három zeneszerzőjéről. (Anton Webern, Arthur Honegger, Alban Berg.)
= 1966. 6. sz. 113-120. p.

FEKETE GYULA

Nyersanyagok a történelemből. Elbeszélés.
= 1961. 3. sz. 197-205. p.

A kötél. Regényrészl.
= 1972. 5. sz. 71.-78. p.

ooo

F. Gy. (irása a szerkesztőség ankétjára. Huszonöt év történelem.)
= 1970. 2. sz. 96-97. p.

F. Gy. (irása az 1972. évi külön melléklet számára. Min dolgoznak a magyar irók?)
= 1972. 12. sz. 120. p.

xxx

Dersi Tamás: Tünődés a tálentumról. F. Gy. regényeiről.
= 1964. 5. sz. 601.-605. p.

Ilia Mihály: F. Gy.: Ezeregyedik esztendő (c. regényéről.)
= 1965. 8. sz. 126. p.

Martinkó András: F. Gy.: A falu szépe (c. regényéről.)
= 1961. 7. sz. 665-667. p.

Tüskés Tibor: Kevés a gyerek, sok a gond. F. Gy.: Éljünk magunknak? (c. szociográfiakötetéről.)
= 1973. 4. sz. 124-127. p.

+++

F. Gy. portréja. Fotó.
= 1972. 12. sz. 120. p.

FEKETE ISTVÁN

683. Ipari mezőgazdaság felé. (Cikk a mezőgazdaság perspektiváiról.)
= 1965. 5. sz. 85-89. p.

FEKETE SÁNDOR

684. Megmagyarázom komédiámat. (Elemzés az Őserdei szümposion c. komédiáról. Thália Studió előadása.)
= 1971. 5. sz. 102-106. p.

685. Születésnapi interju Niccalo Machiavellivel.
= 1969. 5. sz. 76-86. p.

xxx

Szabó B. István: Sulyos gondjainkról - könnyedén csevegve. F. S.: Folyosói szümposion (c. kötetéről.)
= 1970. 10. sz. 117-120. p.

FEKETE TAMÁS

kompoziciói. Fotó: Kovács Ferenc.
= 1973. 6. sz. boritók, melléklet.

xxx

Juhász Ferenc (rövid irása F. T. szobrászművész müvészetéről.)
= 1973. 6. sz. mell. 1.

Somlyó György: Mese egy aktról. Vers. Fekete Tamásnak.
= 1970. 7. sz. 54. p.

FELEDY GYULA

Grafikák.
= 1965. 7. sz. boritók, melléklet.

FELIPE, LEON

Che Guevara levele L. F. mexikói (spanyol) iróhoz. Ford.: Sándor András.
= 1968. 11. sz. 80. p.

Che Guevara: "A szarvas", L. F. prófétikus költeménye. 1964. Vers. Ford.: Sándor András.
= 1968. 11. sz. 81. p.

FELVIDÉKI ANDRÁS

Plakátterve (Leninről)
= 1970. 7. sz. boritó 2. , mell. 3.

FENÁKEL JUDIT

Ki felel Sára Vince haláláért? Elbeszélés.
= 1965. 6. sz. 5-14. p.

xxx

Gáll István: "Kivülálló maradtam" F. J.: Vetkőztető (c. kisregénykötetéről.)
= 1972. 1. sz. 126-127. p.

FÉNER TAMÁS

Fotó, Schaár Erzsébet egy szobráról.
= 1970. 8. sz.

FÉNYES IMRE

Nádasy László: Egy tudós gondjai. Beszélgetés Fényes Imre professzorral. (Elméleti fizikus.)
= 1973. 1. sz. 109-118. p.

FENYŐ A. ENDRE

Darázs Endre: Megmérgezett mindenség. Fenyő A. Endre (Auschwitz c.) olajfestménye alá. Vers.
= 1957. 5. sz. 36-37. p.

FENYŐ ISTVÁN

Ismertetések:

686. Illyés Gyula tanulmányai. (Az Ingyen lakoma c. kötetről.)
= 1965. 5. sz. 117-120. p.

687. A közéleti esszé lehetőségei. Héra Zoltán: Jó ellenfelet! c. kötetéről.
= 1968. 6. sz. 119-121. p.

688. B. Nagy László: A teremtés kezdetén (c. tanulmánykötetéről.)
= 1966. 11. sz. 121.-123. p.

689. Objektivitás és szenvedély. Déry Tibor: Theokritosz Ujpesten c. novellagyüjteményéről.
= 1967. 10. sz. 123-128. p.

690. Rényi Péter: Vitában (c. kritikakötetéről.)
= 1967. 7. sz. 127-128. p.

691. Somlyó György: Mese a mese ellen (c. verskötetéről.)
= 1968. 3. sz. 123-125. p.

692. A. Tvardovszkij: "Egyre messzebb" c. költeményéről.
= 1963. 4. sz. 451.-454. p.

693. Uj vonások Garai Gábor költészetében. - A költő Kedd c. verseskötetéről.
= 1968. 2. sz. 116-118. p.

694. Váci Mihály: Zsezse-madár (c. prózakötetéről.)
= 1965. 3. sz. 375-377. p.

695. Vas István: Földalatti nap (c. verskötetéről.)
= 1966. 6. sz. 120-122. p.

696. Weöres Sándor: Tüzkut (c. verskötetéről.)
= 1964. 9. sz. 1142-1147. p.

xxx

Wéber Antal: A kritikus stilusa. Fenyő István: Uj arcok - uj utak (c. tanulmánykötetéről.)
= 1961. 7. sz. 663-665. p.

FENYŐ MIKSA

Dersi Tamás: Fenyő Miksa: Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről (c. Kanadában megjelent tanulmánykötetéről.)
= 1961. 6. sz. 563-566. p.

Illés Endre: Az impresszionista kritika. (Fenyő Miksáról.) Háló.
= 1963. 6. sz. 746-748. p.

FERENCZI LÁSZLÓ

697. Papp Lajos: Friss szélben (c. verskötetéről.)
= 1962. 3. sz. 286-287. p.

FERENCZY BÉNI

Ady Endre. Érem. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. mell. 3.

Babits Mihály siremléke. Bronz. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. mell. 4.

Bartók-portré. Rajz.
= 1965. 6. sz. 82. p., 1965. 7. sz. 93. , 1965. 8. sz. 86. p., 1965. 9. sz. 63. p.

Ébredés. Krétarajz.
= 1965. 6. sz. cimlap.

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tusrajz.
= 1965. 6. sz. 117. p.

Felesége arcképe. Krétarajz.
= 1965. 6. sz. 66. p.

(Ferenczy Károly-érem.) Előlap. 1940.
= 1968. 12. sz. mell. 1.

Játszó fiuk. Bronz. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. mell. 1.

Kodály Zoltán. Rajz.
= 1967. 4. sz. cimlap.

(Noémi. 1917.) Bronz.
= 1968. 12. sz. boritó 4.

Női akttorzó. Bronz. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. boritó 4.

Olvasó nő. Tusrajz.
= 1965. 6. sz. 15. p.

Petőfi-szobor. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. boritó 2.

Petőfi-szobor.
= 1973. 1. sz. 16. p.

Rajzok:
= 1961. 4. sz. 352. p., 1962. 9. sz. 963. p., 1962. 9. sz. 983. p. (tart. jegyz. tévesen jelöli) 1962. 9. sz. 1029. p., 1962. 10. sz. 1126. p., 1963. 3. sz. 339. p., 1963. 3. sz. 352. p., 1963. 6. sz. 699. p., 1963. 10. sz. 1253. p., 1964. 4. sz. 477. p., 1964. 4. sz. 496. p.

Zenélő puttók. Bronz. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. mell. 2-3.

Zsuzsanna. Bronz. Fotó: Petrás István.
= 1965. 6. sz. boritó 3.

xxx

Nagy László: A szépség és tisztaság tükre. Ferenczy Béniről. (Irás és kép c. kötet megjelenése alk.)
= 1961. 5. sz. 444. p.

Nagy László: Végakarata: tüz. Ferenczy Béni halálára. Vers.
= 1968. 6. sz. 6. p.

Toldalagi Pál: Levél Ferenczy Bénihez. Vers.
= 1953. 1. sz. 106. p. (Aláirás nélkül: rövid jegyzet Ferenczy Béni müvészetéről.)
= 1965. 6. sz. mell. 1.

+++

Masznyik Iván portrérajza Ferenczy Béniről.
= 1963. 1. sz. 106. p.

Nagy László: Ferenczy Béni. Szénrajz.
= 1965. 6. sz. 28. p.

FERENCZY CSALÁD

Juhász Ferenc (rövid irása a müvészcsaládról.)
= 1968. 12. sz. mell. 1.

FERENCZY KÁROLY
/festőmüvész/

(A három királyok. 1938.) Festm.
= 1968. 12. sz. mell. 2-3.

xxx

Ferenczy Béni: (Ferenczy Károly-érem.)
= 1968. 12. sz. mell. 1.

FERENCZY KÁROLY
/épitész/

698. véleménye a szalagházról.
= 1965. 9. sz. 103. p.

FERENCZY KÁROLYNÉ

Festmény.
= 1968. 12. sz. boritó 2.

FERENCZY NOÉMl

Fahordó nő. Gobelin.
= 1968. 12. sz. mell. 4.

Gobelin.
= 1968. 12. sz. boritó 1.

xxx

Ferenczy Béni: (Noémi. 1917. Bronz.)
= 1968. 12. sz. boritó 4.

FERENCZY VALÉR

Festmény.
= 1968. 12. sz. boritó 3.

FERLINGHETTI, LAWRENCE

699. Santa Rita: fogháznapló. Ford.: Kalász Márton.
= 1969. 1. sz. 111-113. p.

FERNANDEZ, PABLO ARMANDO

700. A némaság dobpergése. Vers. Herberto Padillának. Ford.: Nagy László.
= 1967. 10. sz. 48-49. p.

FÉSZEK EMLÉKKÖNYV

Beke Albert: Emlékiratok olvasása közben.
= 1963. 8. sz. 1020-1024. p.

FISCHER, ERNST

Eörsi István: A müvészi forma nyomában. E. F.: A nélkülözhetetlen müvészet (c. könyvéről,)
= 1962. 12. sz. 1439-1440. p.

FITZGERALD, F. SCOTT

Majoros József: S. F.: Az ólomkristály.(c. novellakötetéről.)
= 1967. 1. sz. 121-122. p.

FLORIAN, MIROSLAV

701. Levelezőlap. Vers. Ford.: Garai Gábor.
= 1971. 11. sz. 44. p.

FODOR ÁKOS

702. Munkásének 1919-1945. Magyar munkásmozgalom és zenei kultura a két világháboru között (c. kiadványról.)
= 1968. 3. sz. 119-121. p.

FODOR ANDRÁS

Versek:

Amikor meghal a nagyság.
= 1968. 12. sz. 55. p.

A csönd szólitása.
= 1963. 9. sz. 1043. p.

Dávid.
= 1964. 9. sz. 1028. p.

Egy barátságra.
= 1967. 12. sz. 26. p.

Egy költőre.
= 1973. 3. sz. 39. p.

Éjszaka Ferrarában.
= 1973. 3. sz. 39. p.

Először.
= 1962. 9. sz. 961. p.

Emlék a jövőnek.
= 1970. 9. sz. 49. p.

Folyópart, esti fény.
= 1967. 5. sz. 58. p.

Füst.
= 1968. 3. sz. 65. p.

Gyémánt menyét.
= 1965. 4. sz. 436. p.

A gyógyulónak.
= 1964. 9. sz. 1027. p.

Gyujtogatók.
= 1973. 3. sz. 40. p.

Hajnal.
= 1964. 6. sz. 681. p.

Hajsza.
= 1972. 10. sz. 42. p.

Husz éve már.
= 1961. 1. sz. 53. p.

Hüség.
= 1961. 9. sz. 803. p.

Az idegen.
= 1969. 9. sz. 64-65. p.

Az ifjusághoz.
= 1963. 12. sz. 1411.-1413. p.

Iratlan ábránd.
= 1965. 4. sz. 536. p.

Isten faluja.
= 1969. 9. sz. 65. p.

Itélet.
= 1963. 6. sz. 670. p.

Kelta kereszt.
= 1972. 10. sz. 42. p.

Keserves.
= 1964. 6. sz. 681. p.

Koszoru.
= 1968. 5. sz. 50. p.

Magasból.
= 1967. 12. sz. 26. p.

Másik végtelen.
= 1968. 5. sz. 50. p.

Monológ.
= 1964. 12. sz. 1475-1476. p.

Napló.
= 1963. 9. sz. 1048. p.

Nemzedékek.
= 1967. 5. sz. 58. p.

Örök Babylon.
= 1972. 4. sz. 14. p.

Reggel.
= 1965. 8. sz. 15. p.

A romlás évada.
= 1969. 9. sz. 64. p.

Számüzetés.
= 1968. 3. sz. 65. p.

Szavak.
= 1971. 1. sz. 13. p.

109:2 (Százkilenc:kettő)
= 1963. 2. sz. 147-148. p.

Szemek hatalma.
= 1962. 6. sz. 558. p.

Tárgyak börtöne.
= 1962. 9. sz. 962. p.

Téli utazás.
= 1971. 1. sz. 13. p.

Tribün az égen.
= 1970. 9. sz. 49. p.

Üres város.
= 1963. 6. sz. 670. p.

Válasz egy levélre.
= 1968. 12. sz. 55. p.

Veduta.
= 1963. 2. sz. 147. p.

Vonatok.
= 1970. 3. sz. 5. p.

Woodstock.
= 1972. 4. sz. 15. p.

Versfordítások:

703. Hughes, Ted: A szél.
= 1970. 9. sz. 20. p.

704. Szluckij, Borisz: Két vers.
= 1970. 5. sz. 19. p.

ooo

705. Egy kiállitás tanulságai. (Varga Hajdu István kiállitásáról.)
= 1965. 2. sz. 232-234. p.

706. Egy szokatlanul szép előadóestről. (Jancsó Adrienne, Sziklai Erika, Mező László estjéről.)
= 1963. 7. sz. 834-836. p.

F. A. (irása az 1972. évi külön melléklet számára. Min dolgoznak a magyar irók?)
= 1972. 12. sz. 122. p.

707. Találkozások Audennel. (Vázlatok az angol költőről.)
= 1967. 4. sz. 18-19. p.

xxx

Szabó Ede: Fordul az ég. (Fodor András verskötetéről.)
= 1965. 3. sz. 380-381. p.

Szauder József: F. A.: Tengerek, dombok (c. verskötetéről.)
= 1962. 3. sz. 275-277. p.

Tüskés Tibor: F. A.: Arcom utjai (c. verskötetéről.)
= 1968. 2. sz. 118-120. p.

+++

Klimó Károly: Fodor András portréja. Rajz.
= 1964. 9. sz. 1027. p.

F. A. portréja. Fotó.
= 1972. 12. sz. 122. p.

FODOR ILONA

Forditások:

708. Demrquez, Susanne: Találkozások Bartókkal. (Emlékezés + egy fr. nyelvü levél fakszimiléje.)
= 1965. 8. sz. 85-88. p.

709. Lutoslawski, Witold: (irása Bartókról.)
= 1965. 8. sz. 89. p.

710. Nono, Luigi: Bartók. (Nyilatkozat.)
= 1965. 8. sz. 89. p.

711. Ohana, Maurice: Bartók és a müvészetek korszerü fejlődése.
= 1965. 7. sz. 93-94. p.

ooo

712. Bartók Béla és a franciák.
= 1965. 6. sz. 82-83. p.

713. A "Cantata profaná"-ról.
= 1965. 9. sz. 63-64. p.

714. Psalmus Hungaricus. (Tanulmány Kodály müvének keletkezéséről és ihletőiről. Szöveg közt: Serfőző Simon: Psalmus Hungaricus c. verse.)
= 1967. 1. sz. 95-102. p.

Ismertetések:

715. Illés Béla: Kenyér (c. novellakötetéről.)
= 1961. 8. sz. 757-760. p.

716. Illyés Gyula: Petőfi (c. monográfiájáról.)
= 1963. 9. sz. 1139-1145. p.

FODOR JÓZSEF

Versek:

Egy pesszimista költőhöz.
= 1961. 5. sz. 419. p.

Egy plánta énekei.
= 1973. 6. sz. 43-46. p.

Két szép mi birodalmunk.
= 1961. 5. sz. 420. p.

Már ezután.
= 1971. 4. sz. 53. p.

Megélt ének, megélt történelem.
= 1972. 1. sz. 82-83. p.

Megint a versek.
= 1963. 8. sz. 927. p.

Még több bátorság.
= 1963. 8. sz. 927. p.

Mily nagyot mértél! József Attila emlékének.
= 1962. 12. sz. 1333. p.

"Örök utitársaink".
= 1970. 1. sz. 33. p.

Uj világ születik.
= 1961. 10. sz. 867-868. p.

Végtelen menet. Részletek.
= 1973. 1. sz. 39-40. p.

ooo

F. J. (irása a szerkesztőség ankétjára. Az emberi szó jelene és jövője.)
= 1971. 4. sz. 57-58. p.

F. J. (válasza a szerkesztőségi körkérdésre: Felszabadulás. Egy történelmi hónap élményei. 1945. április.)
= 1961. 2. sz. 59. p.

717. Forditói irodalmunk s a hiányzó kritika.
= 1962. 8. sz. 912-913. p.

718. Gondolatok egy forró probléma körül. Válasz egy olvasónak. (Tompa János levelére.)
= 1961. 8. sz. 744-746. p.

F. J. (irása a szerkesztőségi ankétra. Huszonöt év történelem.)
= 1970. 2. sz. 64-65. p.

719. "Az irodalmi élet és az irodalom élete." (Megjegyzés Váci Mihály Kortárs-beli azonos cimü cikkéhez.)
= 1962. 11. sz. 1247-1249. p.

720. A két benszülött. (Emlékezés Heltai Jenőre és Mikes Lajosra.)
= 1963. 11. sz. 1372-1375. p.

721. A két benszülött. (Emlékezés Mikes Lajosra és Tersánszky J. Jenőre.)
= 1963. 12. sz. 1520-1523. p.

F. J. (irása a szerkesztőségi ankétra. Fiatal irókról.)
= 1969. 7. sz. 57. p.

F. J. (irása az 1972. évi külön melléklet számára. Min dolgoznak a magyar irók?)
= 1972. 12. sz. 108. p.

F. J. (válasza az 1973. évi melléklet körkérdéseire. Ötszáz éves a magyar könyv.)
= 1973. 12. sz. 132. p.

xxx

A felkavart világ költője. Fodor József köszöntése (75. születésnapján.)
= 1973. 4. sz. 79. p.

Györe Imre: A szép harc, szabadság költője. Emlékezés Fodor Józsefre.
= 1973. 12. sz. 91-92. p.

Horváth Zsigmond: F. J.: Emlékek a hőskorszakból (c. memoárkötetéről.)
= 1964. 11. sz. 1403. p.

Illés László: Három memoár. F. J.: Emlékek a hőskorszakból (c. kötetéről.)
= 1970. 5. sz. 112-113. p.

Illés László: F. J.: A történelem sodrában (c. publ. kötetéről.)
= 1961. 9. sz. 855-857. p.

Kovács Sándor Iván: F. J.: Emberség tanuja (c. verskötetéről.)
= 1962. 10. sz. 1178-1182. p.

Pap Károlyné (levele F. J.-hez, a Kortárs 63/5. sz. megjelent Emlékek a hőskorszakból c. irása kapcsán.)
= 1963. 8. sz. hátsó fülszöveg.

Tompa Sándor: (levele F. J.: Két szép mi birodalmunk c. verse kapcsán.) Olvasóink leveleiből.
= 1961. 6. sz. első fülszöveg.

Vajda Endre: Terv és rögtönzés. (F. J.: Ének napközben c. verskötetéről.)
= 1967. 6. sz. 123-125. p.

+++

Fodor József portréja. Fotó.
= 1972. 12. sz. 108. p.

Fodor József fiatalkori portréja. Fotó.
= 1969. 7. sz. boritó 4.

FODOR SÁNDOR

Ács Margit: Önfegyelem és önvizsgálat. Három romániai kisregény. (F. S.: Önarckép c.)
= 1965. 9. sz. 127. p.

FONT, JEAN-MARC

Lázár István: Amerikától a számitógépig. Nem félünk a számitógéptől, (Font-Quiniou: A számitógép. - Mitosz és valóság c. tanulmánykötetéről.)
= 1971. 7. sz. 125. p.

FORBÁTH IMRE

E. Fehér Pál: Forbáth Imre tragédiája. (Tanulm.)
= 1970. 11. sz. 95-106. p.

FOTEV, HRISZTO

722. Etüd. Vincent Van Gogh ünneplésére. Vers. Ford.: Nagy László.
= 1966. 6. sz. 58. p.

FÖLDEÁK JÁNOS

Bontják a multat. Vers.
= 1962. 10. sz. 1110-1111. p.

A gyár is költészet. Vers.
= 1961. 5. sz. 403-404. p.

Igazgatók. Elbeszélés.
= 1963. 11. sz. 1313-1328. p.

ooo

F. J. (válasza a szerkesztőségi körkérdésre. Felszabadulás. Egy történelmi hónap élményei. 1945. április.)
= 1961. 2. sz. 59-60. p.

723. Hüség a néphez és a marxizmus-leninizmushoz! (Hozzászólás a Kultura és életforma - vitához.)
= 1962. 1. sz. 50-51. p.

F. J. (irása az 1972. évi külön melléklet számára. Min dolgoznak a magyar irók?)
= 1972. 12. sz. 111. p.

xxx

Faggyas Sándor: F. J.: Tékozlók (c. regényéről.)
= 1961. 3. sz. 285-286. p.

Imre Katalin: F. J.: Papirhullámok (c. verskötetéről.)
= 1962. 4. sz. 412-414. p.

Paku Imre: Felelned kell! Földeák János válogatott versei.
= 1965. 4. sz. 507-508. p.

+++

Masznyik Iván: Földeák János portréja. Rajz.
= 1963. 11. sz. 1313. p. F. J. portréja. Fotó.
= 1972. 12. sz. 111. p.

FÖLDES ANNA

724. Az ünnepelt ajándéka. Lányi Sarolta 75. éves. (L. S.: Mult és jelenidő c. verskötetéről.)
= 1966. 9. sz. 127-128. p.

FÖLDES PÉTER

Gáll István: Mit olvasol, fiam? Földes Péter: Karvalyos zászló (c. ifj. kötetéről.)
= 1973. 10. sz. 122-123. p.

FRANK JÁNOS

725. Müfajok hegemóniája. (Képzőmüv.)
= 1971. 8. sz. 125-126. p.

FRANKL SÁNDOR

F. S. könyvkötő fiatalkori portréja, Ascher Oszkár, Friss Endre, Irnecs Béla és Zelk Zoltán társaságában. Fotó.
= 1969. 7. sz. mell. 2.

FRANYÓ ZOLTÁN

Versforditások:

726. Beniuc, Mihai: Egy ember a hajnalt várja.
= 1965. 4. sz. 462. p.

727. Jevtusenko, Jevgenyij: Libériai kaucsukfák.
= 1963. 10. sz. 1200. p.

728. Martinov, Leonyid: A nappal mérlege.
= 1963. 10. sz. 1198-1199. p.

729. Voznyeszenszkij, Andrej: New York-i madár.
= 1963. 10. sz. 1199. p.

xxx

Rónay György: A nyolcvanéves Franyó Zoltán. (Portrévázlat.)
= 1968. 2. sz. 105-106. p.

FRÉNAUD, ANDRÉ

730. Hogy barátaimra ihassak. Vers. Ford.: Nagy László.
= 1968. 3. sz. 73. p.

731. A holt lét: a lét. Vers. Ford.: Nagy László.
= 1968. 3. sz. 73. p.

FREUD, SIGMUND

! Benedek István: Kalandozás Freud körül. Hermann István: Siegmund Freud avagy a pszichológia kalandja c. könyve kapcsán.
= 1965. 3. sz. 369-375. p.

FREY ANTAL

Ex librisek.
= 1968. 1. sz. 4. p., 90. p.

FRIDECZKY FRIGYES

732. Összefüggés vagy izoláció? (A "tiszta müvészet" problémája.)
= 1964. 11. sz. 1369-1372. p.

733. A zene és a képzőmüvészet (egymásrahatásairól.)
= 1965. 9. sz. 112-114. p., 1966. 2. sz. 105-110. p., 1966. 3. sz. 112-117. p.

FRIDRICH GÁBOR

Rajzok: Galambos Lajos arcképe.)
= 1965. 2. sz. 201. p.

Rajz.
= 1963. 6. sz. 731. p.

Semmelweis Ignác arcképe.
= 1965. 1. sz. 94. p., 1965. 2. sz. 246. p.

Sevcsenko.
= 1964. 5. sz. 608. p.

FRISS ENDRE

fiatalkori portréja, Frankl Sándor, Ascher Oszkár, Imecs Béla, Zelk Zoltán társaságában. Fotó.
= 1969. 7. sz. mell. 2.

FUČIK, JULIUS

Győry Dezső; A népekért barátságban. Vers. "Az élő válaszol" c. ciklusból. J. F. emlékének.
= 1964. 4. sz. 464. p.

Győry Dezső: Bucsusorok. - Te siratlan szabadsághős. Versek. J. F. emlékének.
= 1964. 4. sz. 466. p.

FUENTES, RICARDO

Miguel Hernandez portréja. Rajz.
= 1966. 11. sz. 50. p.

FUGGER, WOLFGANG

Részlet F. betümintakönyvéből.
= 1970. 1. sz. mell. 1.

FUKÁSZ GYÖRGY

734. Reális Jászi-portrét! (A Jászi-vita után, Varga Józsefnek.)
= 1963. 8. sz. 995-999. p.

xxx

Varga József: Vita Jászi Oszkárról. (F. Gy. könyvének Jászi-értékeléséről.)
= 1961. 7. sz. 658-663. p.

Varga József: Még egyszer Jászi Oszkárról: - Vitazáró válasz. - (F. Gy.-nek.)
= 1962. 6. sz. 631.-633. p.

FUKAZAVA, HICSIRO

Gerelyes Endre: Igy irni! (F.: Zarándokének c. novellájáról.)
= 1963. 3. sz. 340-349. p.

FUTÓ SÁNDOR

735. (irása Benjámin László: Vérző zászlók alatt c. verséhez füzött magyarázatról.) Olvasók leveleiből.
= 1962. 5. sz. első fülszöveg.

FÜLEP LAJOS

Vadas József: A magyar müvészetfilozófia uttürője. Fülep Lajos: Magyar müvészet. - Müvészet és világnézet (c. kötetéről.)
= 1972. 5. sz. 124-126. p.

FÜLÖP JÁNOS

Az üstökös, avagy neves Zudor Bertalan életének fényességes pályája és dicső mártiromsága. Szatirikus kisregény. I-II. rész.
= 1969. 1. sz. 47-65. p., 1969. 2. sz. 51.-71. p:

ooo

736. Egy prófécia jegyében. Darvas Józsefről.
= 1962. 5. sz. 482-484. p.

737. Történetek a Tervező utcából. Bevezető cimváltozásról. (Cinkotai jegyzetek.)
= 1962. 3. sz. 218-225. p.

xxx

Krajkó András: F. J.: Tövis (c. novellakötetéről.)
= 1962. 7. sz. 795-797. p.

FÜLÖP LAJOS

738. (nyilt levele Baranyi Ferenchez, Szobatársaim nyomában c. irásáról.)
= 1965. 2. sz. 254-255. p.

739. Baranyi Ferenchez. (Zárólevél B. F.: Szobatársaim nyomában c. cikk vitájához.)
= 1965. 4. sz. hátsó fülszöveg.

xxx

Baranyi Ferenc (válaszlevele Fülöp Lajosnak.)
= 1965. 2. sz. 255-256. p.

FÜLÖP LÁSZLÓ

Ismertetések:

740. Keszthelyi Zoltán: Nyár volt (c. verskötetéről.)
= 1963. 5. sz. 635-636. p.

741. Mátyás Ferenc: Alföldi irisz (c. verskötetéről.)
= 1963. 3. sz. 375-376. p.

742. Soós Zoltán: Aggódnak érted (c. verskötetéről.)
= 1965. 10. sz. 126-127. p.

743. A virágfa árnyékában. (Simon István tanulmánykötetéről.)
= 1965. 7. sz. 123-124. p.

FÜST MILÁN

744. Komlós Aladár: Levelezésemből. Füst Milán levelei.
= 1970. 3. sz. 79-84. p.

745. Válasz Gábor Miklósnak (Shakespeare és a szinház c. irására.)
= 1963. 8. sz. 978. p.

xxx

Gábor Miklós: Két szerep. Metellus. Füst Milán Catullus (c. drámája. Mühelytanulmány a szerepformálásról.)
= 1969. 3. sz. 76-82. p.

Galsai Pongrác: Füst Milán tanár ur. (Emlékezés.)
= 1968. 6. sz. 93-96. p.

Köszöntjük Füst Milánt. (Szerkesztőségi irás, 75. születésnapra.)
= 1963. 8. sz. 978. p.

Rákos Sándor: Két arc a visszapillantó tükörben: A Berzsenyié s a Füst Miláné. (Vallomás.)
= 1967. 4. sz. 24-26. p.

Rákos Sándor: Naplóföljegyzések Füst Milán világáról.
= 1971. 1. sz. 107-112. p.

Somlyó György: Az arckép változatai. - Egy készülő Füst Milán-könyv fejezetéből.
= 1968. 8. sz. 96-103. p.

Térfi Tamás: Füst Milán: Boldogtalanok (c. drámájáról.)
= 1963. 6. sz. 766-768. p.

+++

Nagy László: Füst Milán arcképe. Rajz.
= 1967. 9. sz. 6. p.